Nebraňme se digitalizaci a novým trendům v osvětlení

I tak běžnou věc denní potřeby, jako je osvětlení, dokážeme ovládat inteligentně a komplexně. V době extrémního tlaku na náklady a životní prostředí je to jedna z cest, jak vyhovět náročným požadavkům moderní doby – být co nejefektivnější ve všech směrech. O těchto tématech jsme hovořili s generálním ředitelem společnosti ZG Lighting Czech Republic, Janem Vackem:

 

V posledním roce razantně stouply ceny energií. Jak se vhodný výběr osvětlení promítá do celkové spotřeby energií? 

Velmi záleží na typu a užitnosti prostoru. Jiná bude spotřeba elektrické energie na lince kontroly kvality, kde je potřeba velká intenzita osvětlení, a jiná v samoobslužném skladu, kde dochází k sepnutí osvětlovací soustavy na hodinu denně. Obecně lze ale říci, že vhodným typem osvětlovací soustavy a řízením osvětlení lze celkový příkon snížit enormně.

Za jak dlouho se náklady na případnou výměnu osvětlení mohou na úspoře energií investorům vrátit?

Návratnost investice nelze paušalizovat, poněvadž je závislá na mnoha aspektech, které do celého procesu vstupují. Je třeba vzít v potaz, v jakém stavu je stávající osvětlovací soustava, jak dlouho je instalována, zda je potřeba řešit i nouzové osvětlení, o jak náročný prostor se jedná z hlediska elektroinstalačních prací, zda bude použit systém řízení osvětlení a mnoho, mnoho dalšího. Máme realizace s návratností sedm měsíců, ale také sedm let. Ideální je nás v tomto případě oslovit a my vytvoříme projektovou dokumentaci včetně křivek návratnosti. A následně můžeme otevřít diskuzi.

Důležitým trendem je i digitalizace osvětlení. Má kromě úspory energií a pohodlí pro uživatele ještě nějaký další přínos?
Řídicí systém inteligentního osvětlení umožňuje na prvním místě získat kompletní přehled o svítidlech v celé budově. Dále je schopný určit spotřebu jednotlivých svítidel a poskytnout správcům budovy kompletní energetické bilance. Na ovládacím panelu můžeme mít vizualizaci a například vidět svítidla v poruše. Také je zde možné zjistit stav a překontrolovat funkčnost systému nouzového osvětlení – to vše i prostřednictvím vzdáleného přístupu. Samozřejmostí je také naše schopnost integrovat naše řešení inteligentního osvětlení s komplexními systémy na řízení celých budov z hlediska zabezpečení, vytápění, klimatizace a všech ostatních technologií inteligentních budov. Navíc jsou naše systémy schopny oboustranné výměny dat.

Jaký předpokládáte z hlediska digitalizace další vývoj?

Zumtobel Group není pouze prodejcem svítidel, ale tvůrcem komplexních řešení, která jsme schopni našim klientům připravit na míru – a to včetně inteligentních funkcí. Nejen z hlediska řízení osvětlení a integrace nouzového osvětlení a jeho centrál, ale i z hlediska IoT nebo komplexního řízení tunable white, kdy dochází k plynulým změnám teplot chromatičnosti v závislosti na fázi dne a biorytmu.

Jednou z často skloňovaných záležitostí kolem osvětlení je také tzv. modré světlo a jeho škodlivý vliv na lidský organismus. Naše společnost nedávno na trh uvedla novou technologii „Zumtobel Spectrum“ v oblasti LED osvětlení. Barevné spektrum těchto LED zdrojů nyní ještě věrněji kopíruje charakter přirozeného denního světla. Modrá složka byla výrazně redukována, a naopak je zde výrazně posílena složka azurová. Z hlediska vizuálního vjemu člověk téměř nepozná rozdíl, nicméně lidské oko tuto změnu ocení menší únavou a stresem. Při osvětlení standardním LED spektrem má zornice oka tendenci se zvětšovat oproti stavu při přirozeném slunečním světle a stejné úrovni osvětlenosti. Zumtobel Spectrum dovoluje zornici zůstat v její přirozené velikosti, což snižuje množství světla vstupujícího do oka, a tím klesá namáhání sítnice. Oči zůstávají uvolněné, a tak rychle se neunaví.

Také bych rád uvedl, že Zumtobel Group je dlouhodobě jediná společnost tohoto typu na světě, která vyrábí skutečně ucelené portfolio svítidel umělého osvětlení pro vnitřní i venkovní prostory, nouzová svítidla, centrály nouzového osvětlení, řízení osvětlení i všechny digitální komponenty. Díky tomu jsme zcela soběstační a je zaručena plná konektivita našich produktů.

 

Důležitou součástí našich životů jsou i veřejná osvětlení, která jsou často také součástí velkých developerských projektů. Jaké příležitosti ke spolupráci v tomto sektoru nabízí společnost Zumtobel?

Veřejné osvětlení je jednou z našich stěžejních oblastí. Pro tyto účely máme rozsáhlé a komplexní portfolio. A nebavíme se pouze o osvětlování ulic, silnic nebo parků. S našimi svítidly jsme schopni osvětlit venkovní fasády budov, včetně citlivých instalací na historických památkách, nebo například stadiony. Mimochodem, Allianz aréna v Mnichově, Wembley v Londýně stejně jako domovské stadiony klubů Borussia Dortmund nebo Tottenham Hotspur jsou našimi zatím posledními počiny.

 

Stále více projektů používá digitální modely BIM. Máte v této oblasti nějaké plány? Jsou produkty Zumtobel synchronizované se systémem BIM?

Samozřejmě. Jsme schopni poskytovat projektantům a architektům naše svítidla a prvky ve formátech podporujících 3D objektové projektování již nyní. Osobně v této oblasti spatřuji obrovský potenciál a budoucnost.

 

Na českém trhu ZG Lighting Czech Republic s.r.o., člen skupiny Zumtobel Group, nabízí profesionální osvětlení značek Thorn, acdc a Zumtobel. Pro další informace prosím navštivte: www.zumtobel.cz.

Realitní trh v ČR je pro investory atraktivní

Uplynulé dva roky byly nesmazatelně poznamenány celosvětovou pandemií, nyní zase probíhá válka na Ukrajině. Všechny tyto události se podepisují i na realitním trhu.

Český realitní trh se momentálně potýká s mnoha problematickými trendy, v nichž hraje roli samozřejmě i vysoká inflace a rostoucí náklady na pracovní sílu a stavební práce. Výstavba developerských projektů se stává nákladnější, což vede developery k opatrnosti. Český trh je v popředí zájmu velkých investorů ze západní Evropy, Asie i USA, ale současně je zde i mnoho domácích investorů. Colliers, společnost zabývající se službami v oblasti komerčních nemovitostí a správou investic, se pod tlakem dění na Ukrajině rozhodla po více než 28 letech opustit Rusko a Bělorusko. Jaké trendy je možné očekávat, jsme se zeptali Marka Richardsona, ředitele a vedoucího oddělení průmyslových a investičních služeb a CEE Investment Services ve společnosti Colliers.

Českému trhu chybějí velké transakce, i když aktivita na trhu je vysoká. Dominují zejména rezidenční a průmyslové nemovitosti. Čím je to způsobeno?

Preference sektoru průmyslových a logistických nemovitostí (I&L) odrážejí současný globální trend investorů a jsou dány preferencemi investorů v oblasti rezidenčních nemovitostí a I&L poté, co pandemie covidu-19 urychlila strukturální změny v životním stylu a výdajových zvyklostech spotřebitelů i lidí. S nárůstem práce z domova, rostoucí důvěrou v elektronické nákupy a utrácením online byl v globálním měřítku zaznamenán meziroční nárůst o 54 % v sektoru nemovitostí I&L a 89 % v sektoru rezidenčních nemovitostí v porovnání s roky 2019–20. Předpokládáme, že tento globální investiční trend bude pokračovat.

 

Jak je pojem ESG (environmental, social and governance services) a jeho respektování důležité v současných investičních trendech? Cítíte, že se jeho význam stále zvyšuje? Jaké jsou benefity ESG programu?

Jeho význam roste, většina investorů uvádí, že je hlavním a stále důležitějším hlediskem v jejich investiční strategii a strategii rozhodování. Nedávný průzkum Colliers Global Investor Survey ukázal, že 30 % investorů očekává, že aktiva splňující požadavky ESG dosáhnou v příštích třech letech hodnotové prémie 5 %. Výhody existence programu ESG a budov, které splňují předpisy ESG, se mohou odrazit v ocenění nemovitosti a v tom, kolik je investor ochoten zaplatit za koupi aktiva dnes stejně jako v jeho budoucí likviditě (jeho budoucí schopnosti prodeje na trhu a poptávce investorů).

 

Rok 2021 byl na trhu s průmyslovými nemovitostmi považován ze rekordní. Poptávka dosáhla historického maxima a neobsazenost minima. Čím je to způsobeno, pandemií covidu-19? Rekordní úroveň poptávky je podpořena rostoucí rolí e-commerce na českém trhu v roce 2021.

Ano, částečně jsou to oba faktory, které přispěly k růstu jak profesní/korporátní poptávky po prostorách, tak poptávky investorů. Poptávka investorů odráží měnící se preference investorů a stav pracovního/firemního trhu a také společnosti, které se snaží zajistit svůj dodavatelský řetězec do budoucna pomocí near-shoringu a výroby s kvalifikovanou pracovní silou s nižšími mzdami blíže Evropě. Střední a východní Evropa, a zejména Polsko, je příjemcem tohoto trendu.

 

Jaké další trendy tak důležité události, jako pandemie nebo současná válka na Ukrajině, nastartovaly?

Již nyní vidíme známky toho, že firmy s požadavky na nemovitosti hledají další průmyslové, skladové a kancelářské prostory a chtějí se přesunout přes hranice za vnímanou stabilitou a bezpečím z Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Ve střednědobém horizontu budou z tohoto trendu nejvíce profitovat ekonomiky a realitní trhy Polska a v menší míře i České republiky. Česká republika již nyní skutečně zaznamenává nárůst poptávky po vhodných prostorách pro bydlení a dočasné ubytování lidí v době války a rozvíjející se krize.

 

Míra neobsazenosti kanceláří se stabilizovala a nájmy naopak stále rostou. Jaké vidíte trendy v této oblasti?

Česká republika je tradičně stabilním trhem s kancelářskými prostory, kde se historická míra neobsazenosti nikdy příliš neodchýlila od úrovně kolem 9–11 %. Dokonce i během pandemie, kdy mnoho zaměstnanců pracovalo z domova, jsme v České republice nadále zaznamenávali stabilní míru neobsazenosti kancelářských prostor. To se zdá být v rozporu s širším trendem, kdy na mnoha západoevropských trzích míra neobsazenosti kanceláří vzrostla. Vzhledem k omezenému počtu developerských projektů a nabídce nových kancelářských projektů v Praze očekáváme, že tento trend a míra neobsazenosti trhu budou i nadále stabilní. Vzhledem k vysoké inflaci a rostoucím nákladům na pracovní sílu a stavební práce bude výstavba developerských projektů nákladnější, což následně povede k tomu, že developeři budou při spekulativní výstavbě opatrnější a mohou se snažit zajistit si vyšší úroveň nájemného při uzavírání nových nájemních smluv.

 

Kdo jsou v tuto chvíli investoři na českém trhu? A kdo naopak investuje na trhu zahraničním?

Na českém trhu dominuje domácí kapitál, což je částečně dáno globální pandemií omezující možnost zahraničních investorů cestovat do České republiky. Stále vidíme silný zájem o trh ze strany hlavních investorů ze západní Evropy o dobře umístěné, moderní kanceláře, zatímco zájem o průmyslové a logistické sektory je silný také z Asie a USA.

 

Lze nějak porovnat stávající situaci u nás a ve světě z pohledu investora? Jak je na tom Česko?

Realitní trh v České republice je pro investory stále atraktivní lokalitou. Země má silnou základnu domácích investorů, což poskytuje komfort na trhu i zahraničním investorům. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka v posledních šesti měsících zvyšovala úrokové sazby rychleji než banky, budou investoři méně nakloněni pořizování realitních aktiv s výnosy denominovanými v českých korunách a mohou stále více vyhledávat investice s pronájmy a měnou denominovanou v eurech. To může následně vytvořit rozdíly na českém trhu s nemovitostmi, kdy investoři budou rozdílně oceňovat aktiva denominovaná v českých korunách a v eurech.

 

O co je v současné době největší zájem? Co lidé nejčastěji kupují?

Zájem investorů o český trh s nemovitostmi zůstává silný napříč všemi sektory. Vzhledem k velkému množství čes-
kého domácího kapitálu a zahraničního kapitálu, který chce v zemi investovat, si pak čeští investoři nemusejí nutně dovolit luxus omezit svou investiční strategii na určité sektory. V České republice trvá silný zájem investorů o dobře pronajaté a umístěné moderní kanceláře, zatímco sektor průmyslu a logistiky následuje celosvětový investiční trend a zůstává nejvíce konkurenceschopným a nejatraktivnějším sektorem pro investory, kteří hledají v zemi
příležitosti.

 

Jakým výzvám momentálně čelíte a co plánujete do budoucna?

Rostoucí stavební náklady budou mít negativní dopad na trh s nemovitostmi. Česká národní banka zvýšila úrokovou sazbu (a náklady na úvěry) mnohem rychleji než ostatní národní banky, což může mít ve svém důsledku za následek zpoždění mnoha projektů a snahu developerů financovat raději v eurech než v českých korunách. Menší počet developerských projektů v přípravě bude mít negativní dopad na úroveň likvidity na českém realitním trhu a celkový objem transakcí. V době, kdy mnoho českých fondů zažívá příliv kapitálu investorů, kteří hledají investice do nemovitostí, to bude mít následek, že čeští investoři a fondy budou stále více hledat přeshraniční investice v regionu střední a východní Evropy a v širší Evropě. Na tuto skutečnost reagujeme a vzhledem k mým zkušenostem a času strávenému prací ve Varšavě a na polském realitním trhu těsně spolupracujeme s naším místním týmem kapitálových trhů v Polsku na vyhledávání vhodných investičních příležitostí pro české investory. V současné době máme s českými investory působícími v Polsku rozpracované investiční projekty v hodnotě přibližně 180 mil. eur a očekáváme, že tato hodnota dále poroste.

Kristina Vacková / foto: Colliers a Shutterstock

Kanceláře v jedinečném prostředí od světové krajinářské jedničky

Na prestižní pražské adrese u Vinohradské třídy vzniká pod taktovkou společnosti Crestyl celá nová čtvrť plná harmonické atmosféry. Hagibor nabídne kanceláře i bydlení propojené veřejným prostorem.

Ten tvoří čtvrtinu celého území a navrhl jej světoznámý krajinářský architekt Michel Desvigne. Kdo by nechtěl mít kanceláře v městském lese?

Developer Crestyl je známý tím, že staví komplexní projekty, které kombinují více funkcí, a často se pouští do přeměny celých území. Stejně tomu je i v případě pražského Hagiboru přímo navazujícího na Vinohradskou třídu. V této unikátní lokalitě vidí Crestyl velkou budoucnost. „Po DOCK jde o náš další významný projekt, který využívá symbiózy bydlení, kanceláří, obchodů a služeb na jednom místě,“ říká Viktor Peška, obchodní ředitel společnosti Crestyl. Odkazuje tak na projekt DOCK, který vznikl v pražské Libni kolem slepých ramen Vltavy a je těsně před dokončením. Vznikla zde nejen kombinace kanceláří a bydlení, ale také hektarový park, prostory pro sportovní aktivity, restaurace, kavárny, obchody a služby.

 

2 000 stromů

„V případě Hagiboru jsme opět pečlivě řešili koncepci celé čtvrti a společně s architekty klademe obrovský důraz na veřejný prostor. Jeho koncepci řídí nejvýznamnější krajinářský architekt současnosti Michel Desvigne. Ten vše spojil do jednoho harmonického celku, který propojuje venkovní prostranství s potřebami budoucích obyvatel a nájemců kanceláří,“ vysvětluje Peška.

Desvigne je autorem urbanistických řešení, veřejných prostor a parků po celém světě, např. v Paříži, Tokiu nebo Detroitu. Pro Hagibor navrhl koncepci tzv. městského lesa. „Zeleň zde tak propojuje a zároveň odděluje kancelářské a obytné prostory, stírá rozdíly mezi tím, co je chodník či trávník. Plánujeme zde vysázet až 2 000 stromů, což dodá veřejnému prostoru členitost, zvýší jeho estetiku a zlepší klima uvnitř i vně budov,“ doplňuje V. Peška.

 

První etapa kanceláří

V rámci projektu Hagibor vyroste šest administrativních budov, které nabídnou celkem přibližně 80 000 m2 pronajímatelné plochy. Aktuálně startuje stavba první etapy, na níž se kromě Crestylu podílí i EP Real Estate. Tato první etapa zahrnuje dvě budovy přímo u Vinohradské třídy, které nabídnou 31 000 m2 plochy k pronájmu – více než 28 000 m2 kanceláří a 3 000 m2 pro obchody a služby. V přízemí budov budou prostory pro obchody, restaurace a služby, vyšší patra nabídnou kanceláře ve vysokém standardu, jejichž součástí jsou v ustupujících podlažích rozsáhlé terasy s výhledy na Prahu. Prvním potvrzeným nájemcem je mediální dům Czech News Center, který obsadí téměř 9 000 m2 kanceláří a přesune sem své sídlo. Zaujalo je právě atraktivní architektonické řešení a vysoký technický standard budovy spolu s lokalitou.

 

Unikátní lokalita

Projekt Hagibor, který kromě administrativní části zahrnuje i pět rezidenčních domů s celkem 650 byty, roste na pomezí žádaných rezidenčních čtvrtí Vinohrady a Strašnice, na konci Vinohradské třídy u stanice metra a tramvají. Všechny části projektu propojí náměstí a centrální pěší bulvár s obchody a restauracemi, který povede od východu z metra. V přímém sousedství se pak nachází rozsáhlý sportovní areál. Veškerá občanská vybavenost je v blízkém okolí, samozřejmostí je vybudování dětského hřiště a napojení na městské cyklotrasy. Středobodem nové čtvrti bude veřejné prostranství, které bude i díky své poloze přirozeným místem pro setkávání a různé akce.

 

Důraz na urbanismus a architektonické řešení

Kromě již zmíněného Michela Desvigne, který se věnuje veřejnému prostoru, se pro projekt Hagibor spojila dvě mezinárodní architektonická studia – Bogle Architects a Ian Bryan Architects (IBA). Ta společně vytvořila vzdušný a světlý prostor, který dá vyniknout každému domu a bude nabízet vyváženou kombinaci designu a funkčnosti. Autorem administrativní části projektu Hagibor a zároveň celkového urbanistického řešení lokality jsou Bogle Architects vedené Ianem Boglem. Ten se podílel například na ikonickém londýnském mrakodrapu Swiss Re Tower přezdívaném „Okurka“.

 

Crestyl chystá zajímavé projekty i v dalších lokalitách

Kromě Hagiboru připravuje Crestyl přímo v centru Prahy rozsáhlý projekt Savarin. Ten je umístěn přímo v sousedství pražského Václavského náměstí, které s odkazem na tradici Václavských pasáží propojí s ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou. Zahrnuje pečlivou rekonstrukci stávajících historických budov a vznik zcela nového veřejného prostoru se zelení a otevřeným prostranstvím ve vnitrobloku. Jeho podobu navrhla ikona současné světové architektury a designu Thomas Heatherwick a jeho studio. Součástí projektu Savarin bude i výstavní prostor pro umístění Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Mimo Prahu pak Crestyl spouští úplně nový multifunkční projekt v samotném centru Brna vedle hlavního vlakového nádraží, kde kromě obchodních prostor a bytů budou i kanceláře.

PR

Nejvyšší bod Masaryčky stál 600 mil. Kč  

Železobetonový skelet dvou budov, které staví společnost Penta u Masarykova nádraží, dosáhl nevyššího bodu.

Projekt polyfunkčních budov britské architektky Zahy Hadid představila Penta veřejnosti před šesti lety, stavba začala vyrůstat podél ulice Na Florenci od března loňského roku. „První byly betonové piloty, které jistí statiku budov. S těmi jsme začali v listopadu 2020. Základová deska byla hotová před rokem. Když pominu různé přípravné práce, každé patro devítipodlažní budovy jsme stavěli zhruba 23 dní,“ říká Pavel Streblov, ředitel Penty Real Estate pro komerční výstavbu. Podle něho vyšla hrubá stavba na 600 mil. Kč.

Atypická stavba s unikátní fasádou

Už podle betonového skeletu je patrné, že jde o atypickou stavbu. Každé podlaží je odlišné, patra jsou navzájem posunutá do vějířovitého uspořádání tak, aby mohly vzniknout kaskádovité terasy. Nosná konstrukce vznikala s velkou přesností už kvůli fasádě, která bude stavebně nejkomplikovanější částí budovy. „Fasáda je spíš uměleckým dílem než stavebním prvkem,“ říká Pavel Streblov. Její jednotlivé části začne Penta instalovat v létě; s dokončením nezvyklého pláště obou budov za 0,5 mld. Kč se počítá až v červnu příštího roku. Kotvy pro upevnění jednotlivých dílů fasády budou sice připraveny už letos v dubnu a květnu, ale hodinářská práce navěšování jednotlivých dílů potrvá skutečně celý rok. Jejich sesazování musí být totiž na milimetry přesné, vzhledem k použitým materiálům tady má stavařina spíše charakter finální strojírenské výroby. Pro její realizaci si Penta Real Estate vybrala firmu Sipral, která má zkušenost s obdobně náročnými projekty. Příkladem může být La Defense Arena v Paříži nebo Fondation Louis Vuitton od Franka Gehryho.

Třetí nejnákladnější oblastí jsou pak veškeré technologie v budovách, které Pentu přijdou na 300 mil. Kč. V budovách vznikne celkem 21 000 m2 kancelářských ploch, první dvě podlaží nabídnou 6 000 m2 pro obchody a restaurace. „Polovina ploch už je pronajata, o dalších jednáme. O centrum Prahy je stále značný zájem, mít kancelář či obchod v prémiových budovách světoznámé architektky láká i přes vysokou cenu za pronájem, který dosahuje 28 eur/m2,“ dodává Pavel Streblov.

Změny projektu podle požadavku památkářů

Za několik let diskusí s odborníky i veřejností prošly polyfunkční budovy řadou změn. Penta musela snížit původní projekt o celé jedno patro, částečně ukrojená je i symbolická věž ze zlatých lamel. Od ní se pak výška budov směrem ke Karlínu schodovitě snižuje. Dlouho se také hledala finální podoba fasády s organickými tvary, které jsou pro Zahu Hadid typické. Na jednu stranu bylo zapotřebí vyjít vstříc požadavkům především památkářů, limity změn však stále držela londýnská kancelář Zaha Hadid Architects, která dílčí úpravy projektu průběžně navrhuje. Pokud mají budovy nést jméno ikonické architektky, nesmí se ani v detailu ztratit její rukopis. Výrazně pozitivním novým prvkem je maximalizace zelených ploch. Zelené terasy a střešní zahrady mají v součtu 4 200 m2, výrazné budou i pětadvacetimetrové šikmé pásy rozličných rostlin, které jsou součástí fasády.

Snaha podstatně zamezit efektu tepelného ostrova a přispět k udržitelnému konceptu lokality je důvodem, proč projekt získal precertifikaci ekologického standardu LEED Platinum. Obě budovy by měly být dokončeny ve druhé polovině příštího roku. Do konce příštího léta Penta Real Estate společně s městem také zásadně rozšíří ulici Na Florenci, parkoviště u Masarykova nádraží změní na náměstí s novými vchody do metra. Celkové náklady na projekt, který Penta plánuje dokončit ve druhé polovině příštího roku, by měly dosáhnout 2,5 mld. Kč.

Budova od Zahy Hadid je pouze první částí rozvoje území. Urbanistickou studii zástavby rozsáhlého brown-
fieldu u Masarykova nádraží od studia Zaha Hadid Architects představila Penta v květnu 2016. Po počátečních příznivých ohlasech se studie stala předmětem ostré společenské diskuse. Pro část pozemku u autobusového nádraží Florenc tak společnosti Penta, ČSAD Praha holding za podpory Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vypsaly v loňském roce novou urbanistickou soutěž. Jejím vítězem se stal tým složený z architektonických studií UNIT architekti, A69 – architekti a MARKO & PLACEMAKERS. Rada hl. m. Prahy odsouhlasila výsledek soutěže letos v březnu. Stavební povolení pro dvě budovy od Zahy Hadid v těsné blízkosti Masarykova nádraží získala Penta Real Estate v únoru 2021. Do celého rozvojového území plánuje investovat celkem 10 mld. Kč.

PR

ČEZ ESCO posiluje v sektoru TZB. Dokončila akvizici společnosti CAPEXUS.

CAPEXUS je jednou z předních českých firem zabývajících se návrhem, projektováním a realizací moderních a energeticky úsporných kancelářských prostor, stejně jako revitalizací starších budov s komerčním využitím. V souvislosti s tlakem na dekarbonizaci i na energeticky šetrný provoz komerčních budov se na realitním trhu očekává velká poptávka po moderních a funkčních revitalizacích. Spolupráce se společností CAPEXUS umožní oslovit nové zákazníky na realitním trhu, především investory do kancelářských prostor a samotné nájemníky. Spojení obou firem už bylo schváleno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.  

Výhodou společnosti CAPEXUS pro realizaci komplexních projektů je vlastní architektonické a projekční studio, včetně specialistů na moderní BIM projektování. CAPEXUS realizuje zakázky ve formě Design & Build, tedy od prvotního návrhu a prováděcího projektu až po realizaci. To je metoda, která klientům výrazně šetří čas v rámci celého stavebního procesu. Jak projektování metodou BIM, tak Design & Build přístup využívají i jiné dceřiné firmy ČEZ ESCO.

CAPEXUS má více než 100členný tým a působí stejně jako ČEZ ESCO na českém i na slovenském trhu. Souhrnný obrat na obou trzích činil v roce 2020 přibližně 650 milionů Kč.

„V budovách probíhá stejná revoluce, která proběhla například v automobilech. Stávají se z nich sofistikovaná chytrá zařízení, kde se klade velký důraz na kvalitu ovzduší, osvětlení nebo správné nastavení teploty. Stále se také zpřísňují pravidla pro jejich energetickou účinnost a klimatickou stopu. CAPEXUS posílí náš klastr Energetika budov a rozšíří naše portfolio o zakázky v kancelářských budovách. Spolupracovat bude CAPEXUS zejména s našimi dceřinými firmami AZ KLIMA a HORMEN,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Technické zabezpečení budov (TZB) je vedle průmyslových zakázek, fotovoltaiky a kogenerací klíčovým sektorem ČEZ ESCO. Působí v něm zejména dceřiné firmy AZ KLIMA, Domat Control System, ENESA, HORMEN, KART nebo AIR PLUS.

Během 10 let existence proměnil CAPEXUS pracovní prostředí pro více než 400 firem, mimo jiné pro Avast, Jan Becher Pernod Ricard, DHL, T-Mobile, Siemens, UniCredit Bank, Vodafone a další.

„Vytváříme jedinečné kanceláře, a pomáháme tak firmám růst. Dál růst ale chceme také my, a proto jsme se spojili s ČEZ ESCO. Některé dceřiné firmy ČEZ ESCO jsme na trhu už potkávali a vzájemnou spoluprací se obě strany dostanou k dalším klientům i zajímavým zakázkám. Velkou příležitostí jsou do budoucna energeticky šetrné budovy v návaznosti na nejnovější trendy udržitelných technologií v budovách,“ vysvětluje Daniel Matula, vedoucí partner společnosti CAPEXUS.

Roman Gazdík, mluvčí ČEZ

CAPEXUS:

CAPEXUS je předním hráčem na trhu komerčních interiérů ve střední Evropě. Pro klienty využívající kancelářské a obchodní prostory zajišťuje komplexní Design & Build služby sledující poslední trendy na poli pracovního prostředí.

Více než 100 profesionálů, kteří se specializují na architekturu, design, projekční činnost, workplace consultancy, stavební realizace, technologie budov a dodávku interiérů na klíč. Během 10 let společnost doručila nové pracovní prostředí pro více než 400 firem od mladých dynamických startupů až po velké nadnárodní korporace. Ročně CAPEXUS realizuje více než 130 000 m2 prostor. CAPEXUS je zakládajícím členem Studio Alliance, které sdružuje přední evropské odborníky na pracovní prostředí.

TZ

Projekt Koti Libeň hlásí dokončení hrubé stavby

Developerská společnost YIT dokončila hrubou stavbu projektu Koti Libeň se 140 nízkoenergetickými byty, dvěma ateliéry a jedním komerčním prostorem. Ke kolaudaci by mělo dojít na jaře roku 2023, ke stěhování nových rezidentů pak zhruba v jeho polovině.

Všechny tři bytové domy se čtyřmi až pěti podlažími dosáhly milníku hrubé stavby, tedy byly zde dokončeny nosné konstrukce a střechy. V interiérech nyní pokračují vyzdívky bytových příček, osazování oken a začíná se pracovat na technickém zařízení. Exteriéry domů po zimním období čeká práce na fasádách, střechách a terénních úpravách, včetně nové části ulice Červená báň.

V projektu Koti Libeň vyrůstá ve finském stylu celkem 140 bytů a 2 ateliéry s dispozicemi od 1+kk do 5+kk a podlahovými plochami 24 m2 až 114 m2. Většina jednotek má vlastní balkon, terasu nebo předzahrádku, orientované jsou do vnitrobloku či nové klidné vnitřní ulice. Nechybí zde sklepy, kočárkárny, místnosti pro mytí kol a psů, podzemní garáže a dostatek zeleně.

„Ani během přetrvávající pandemie koronaviru nepozorujeme na rezidenčním trhu pokles zájmu. Vysoká poptávka po koupi vysněného bydlení či nemovitosti na investici neutichá a všechny naše projekty se rychle prodávají. V Koti Libeň aktuálně ke koupi zbývá už jen 20 % jednotek,“ komentuje obchodní ředitelka YIT Stavo Dana Bartoňová.

Městská část Libeň je dnes moderní, neustále se rozvíjející čtvrtí, jež v sobě spojuje bohatou občanskou vybavenost, skvělou dopravní dostupnost a vyniká i možnostmi trávení volného času. Pohodlný spoj do centra města rezidentům zajistí spousta tramvajových a autobusových linek. Rodiny s dětmi a dospívajícími ocení několik mateřských a základních škol, gymnázium i vysokou školu v blízkosti projektu. Nechybí ani důležité služby, jako například městský úřad, pošta, poliklinika a Fakultní nemocnice Bulovka. Přírodní památka Prosecké skály a nespočet dalších parků v okolí, například Pod Korábem či Pekařka, pak lákají k příjemným procházkám a sportovním aktivitám.

TZ

Vídeň staví obecní byty v prominentní čtvrti

Vídeň představila zbrusu nový projekt, který počítá s výstavbou moderních obecních bytů v žádané čtvrti Margareten. Klade přitom důraz na použití ekologických stavebních metariálů i na využití fotovoltaiky. Nový domov zde nalezne zhruba šedesát obyvatel.

Že sociální byty nemusí vznikat pouze na periferii, dokazuje nový projekt vídeňské radnice, která  s jeho realizací ve vídeňské čtvrti Margareten začne koncem roku 2024. Nový domov zde nalezne v celkem patnácti obecních bytech asi šedesát obyvatel. Ačkoliv se bytový dům svou kapacitou řadí spíše mezi malé projekty, vyniká svou skvělou polohou i kvalitním provedením. Budoucí nájemníci se budou moct těšit na udržitelné ekologické bydlení, skvělé dopravní napojení a pěší dostupnost stanice metra U2. Nechybí ani terasa na střeše domu a společenský prostor s kuchyňkou, které nabídnou prostor pro seznamování obyvatel. Na celkem osmi patrech se budou nacházet byty od 48 do 98 m2. Ty budou postavené z ekologických stavebních materiálů a pozornost je věnováná i jejich dostatečnému zastínění, aby v létě nedocházelo k přehřívání. Energii budou byty čerpat z instalované fotovoltaiky.

Ve vídeňské čtvrti Margareten bude nový bytový dům na adrese Schönbrunner Straße 76 již 63. bytovým projektem města Vídně. V celé Vídni existuje celkem 1 500 domů s obecními byty, v kterých bydlí zhruba půl miliónu Vídeňanů. Vedle obecních bytů existují ve Vídni i další městem podporované byty. Spolu s nimi tvoří obecní byty dokonce dvě třetiny všech bytů v rakouské metropoli.

TZ

Foto: (c) ZOOMVP_Weinhaeupl Schoenbrunnerstrasse 76

Cetus – flexibilní, funkční a udržitelná řada stropních svítidel – nyní dostupná ve třech různých provedeních.

Řada stropních svítidel Cetus značky Thorn nabízí řešení, která se hodí. Univerzální design a snadná instalace nebo individuální řešení. Je ideální volbou pro nové instalace i rekonstrukce.

Společnost Thorn Lighting, součást Zumtobel Group s potěšením představuje novou řadu svítidel Cetus, která poskytuje větší flexibilitu a výkon. Vedle funkce Lumen Colour Select (LCS) je také zaměřeno na udržitelnost.

„Nová řada svítidel Cetus je jednoduchá, ale vysoce flexibilní. Od možnosti volby teploty chromatičnosti a světelného toku, které lze měnit i po instalaci, až po snadnou montáž a tři různé velikosti. Toto svítidlo jsme vyvinuli pro jeho snadné použití, ať už v novém projektu nebo při rekonstrukci či náhradě stávajících svítidel. Cetus tak poskytne jednoduché a konzistentní řešení, které se hodí “, říká Jan Vacek, výkonný ředitel ZG Lighting Czech Republic s.r.o., české pobočky nadnárodní společnosti Zumtobel Group.

Snadný výběr světelného toku a barvy světla 

Díky funkci Lumen Colour Select (LCS) lze volit teplotu chromatičnosti a světelný tok i po instalaci svítidla. To znamená, že díky svítidlu Cetus lze definovat využití prostoru na poslední chvíli, nebo dokonce měnit v průběhu času. Nastavení lze jednoduše provést pomocí nástroje i po instalaci svítidla. Lze volit ze dvou hodnot světelného toku (800 lm/ 1500 lm u malé verze nebo 2000 lm/ 3400 lm  u střední a velké verze ) a třech teplot chromatičnosti (3000K, 3500K a 4000K).

Řada stropních svítidel, která se vždy hodí 

Řada zapuštěných stropních svítidel Cetus je k dispozici ve třech různých velikostech (malá, střední nebo velká) a je flexibilní. Hodí se do všech stropních otvorů od 95 do 230 mm a při použití různých variant zachovává stále stejný design v rámci celého projektu. Cetus je ideální volbou při rekonstrukcích, poněvadž dokáže zakrýt toleranci stropních otvorů až 30-40 mm bez nutnosti použít retrofitové kroužky. Dále je vhodnou volbou v prostorech s mělkými stropy díky konstrukční výšce pouhých 100 mm. Design svítidla Cetus je minimalistický, ale jeho výkon je až 3400 lm.

Krok směrem k udržitelnosti

Nová řada svítidel Cetus se zaměřuje na udržitelnost – má účinnost až 140 lm/W a životnost L80/ 50 000 hodin. Kromě toho Cetus splňuje nové požadavky na ekodesign podle směrnice Evropského parlamentu z roku 2021- SLR (Single Lighting Regulation).

TZ

Crestyl odstartoval další etapu projektu ve Vysokém Újezdě nedaleko Prahy, domy a bugalovy se již staví

Developer Crestyl zahájil v listopadu stavbu další etapy rodinného bydlení v obci Vysoký Újezd, která leží nedaleko metropole uprostřed přírody. Nová etapa zahrnuje 43 prostorných dvoupodlažních rodinných domů U Kůlen a deset moderních přízemních bungalovů Na Horizontu s rozhlehlými zahradami. Dokončení je naplánováno na začátek roku 2024. Přímo ve čtvrti U Kůlen je již od jara otevřen i vzorový dům, který byl postaven v rámci předchozí etapy projektu. Na tu současná etapa plynule navazuje.

„Celý projekt připravujeme s ohledem na soukromí obyvatel a soulad s přírodou. Jednotlivé parcely jsou obklopeny zelení a přírodními koridory a místní široké komunikace jsou lemovány stromořadím a travnatým pásem. Navíc na území obce bylo vysazeno více než 1200 stromů,“ říká Viktor Peška, obchodní ředitel společnosti Crestyl. „Přitom nezapomínáme ani na občanskou vybavenost a infrastrukturu, do které rovněž investujeme, což odlišuje tuto lokalitu od jiných. Otevřeli jsme například prodejnu potravin, investovali do revitalizace návsi nebo věnovali obci pozemek pro mateřskou školu a podpořili její výstavbu.“

První část nové etapy zahrnuje dokončení čtvrti U Kůlen, která leží na jižním svahu obce Vysoký Újezd a poskytuje tak záruku klidu a prosluněných dní. Zahrnuje 43 rodinných domů s rovnou nebo šikmou střechou v dispozici 5+kk (178 m²) s velkou zahradou, krytou garáží a až třemi koupelnami. Součástí nové etapy jsou ale i moderní přízemní domy umístěné v krásné lokalitě Na Horizontu v klidné jihovýchodní části obce. Deset bungalovů o dispozicí 4+kk tvoří společné hnízdo s rozlehlými zahradami orientovanými k sobě a vytváří tak idylický přírodní ostrov.

Rezidenční projekt Vysoký Újezd citlivě navazuje na původní vesnici stejného jména a je ideálním bydlením pro všechny, kdo hledají klidný styl života na dosah Prahy a veškerých služeb. Crestyl zde již vybudoval kompletně zasíťované parcely pro stavbu rodinných domů i rodinné domy. V předchozí etapě pak vznikly přímo v centru obce řadové rodinné domy a nízkopodlažní bytové domy s byty. Celá tato etapa byla vyprodána ještě před kolaudací, která se uskutečnila v první polovině loňského roku. Součástí této fáze projektu byla i občanská vybavenost pro celou obec, vzniklo několik komerčních jednotek pro obchody a služby jako jsou potraviny, restaurace nebo kavárna. V sousedství je navíc zámecká zahrada a nový vlastník zdejšího historického zámku již realizuje jeho proměnu v butikový hotel se všemi souvisejícími službami včetně spa nebo restaurace.

Celý rezidenční projekt Vysoký Újezd spojuje klid venkova a blízkost hlavního města. Nachází se v malebné lokalitě uprostřed křivoklátských a brdských lesů v sousedství prestižního golfového hřiště Albatross. Přilehlé zelené lesy přímo vybízí k dlouhým večerním procházkám nebo rannímu běhu. Rodiny s dětmi ocení nejen velká prostranství a zahrady, ale i dětské hřiště.

TZ

Měl jsem štěstí na lidi a na projekty

Aktivity společnosti YD Capital i její podnikatelskou filozofii nám přiblížil Pavel Rydzyk, předseda jejího představenstva.

Vše společnost je mladá, v listopadu oslaví druhé výročí založení.

Ano, datem vzniku jsme mladá společnost. YD Capital ale tvoří zkušení specialisté, kteří jsou v oborech deset a více let, někteří dokonce 20 či 25 let. Snažíme se dělat věci jedinečným způsobem a tuto energii si udržet. Opíráme se o robustní investiční strategii, která zajišťuje bezpečí našim klientům i nám. A to díky našemu přesahu do oblasti nemovitostí, financí a technologií.

Změnili jste ve svém přístupu něco, co vás v posledních dvou letech výrazně posunulo dál?

Mnohá nastavení a strategie jsme pochopitelně museli přehodnotit, ale v celku jako takovém jsou to pouze „technikálie“. I pro letošní rok máme dva základní principy, a sice „udržet směr“ a „udýchat to“. Udržení směru koresponduje s naší specializací, orientací a soustředěním na to, čemu rozumíme a v čem jsme výjimeční. Pokud se to vše skloubí se silnou emoční vazbou k tomu, co děláte, pak si troufnu říct, že máme vždy vysoký předpoklad pro to, být jedineční v tom, co – ale zejména jak – děláme. Abychom vše udýchali, koresponduje pochopitelně s kapacitami, zejména lidskými. Vše stojí na lidech a naše firma, která je postavená hodnotově, na vztazích a důrazu na etiku, na jedné straně velmi přitahuje zajímavé osobnosti, což je mj. vidět na počtu spolupracujících osob – dnes nás je kolem 250 – také však na kvalitě a silných osobnostech, které v rámci společnosti napříč obory máme. Jestli nám je něco vlastní, pak je to dynamika, u toho se však snažíme nezapomínat na důslednost, zodpovědnost a strukturu, o niž se vždy budeme moci opřít.

YD Capital má velmi široký záběr. Bylo obtížné takto velký vlak rozjet?

YD Capital a směr, kterým jsme se vydali, je podle mého zásadnější výlet za hranice komfortní zóny pro lidi kolem mne než pro mne samotného. Včetně mé manželky, bez jejíž podpory bych nejspíš nikdy neměl tolik energie a jistoty v rozhodování, jako dnes mám. Jsem totiž velmi hodnotově zaměřen a jednoduše jdu za štěstím. Když cítím, že mi něco nedělá a nemůže dělat radost, zodpovědně jdu od toho a dále se tomu nevěnuji. Zároveň když někde vidím a cítím pocit štěstí a naplnění, vím, že to je ta cesta, po níž chci jít. Měl jsem historicky mj. štěstí na lidi i na projekty, podařilo se mi vydělat nějaké peníze ve třech různých oblastech – a tím již dříve získat podstatnou míru nezávislosti. Dnes jsem v zásadně jiné pozici, v roli investora či spoluinvestora v některých projektech, ale vím, že jsem vybudoval důležité zázemí pro sebe, svou rodinu i své blízké. Mnoho mých partnerů, kolegů, kamarádů a přátel si díky posledním letům naší společné práce zařídilo život podle svých představ. A proto máme čistější hlavu a můžeme směřovat za dlouhodobými cíli a věnovat se tomu, co nás baví a naplňuje.

Z jakých zkušeností jste vycházel, ať už po profesní, či osobní, lidské stránce?

Já sám stavím zejména na svém úsudku, vztazích a přímé komunikaci, jasně vymezených cílech. Mnoho lidí mě považuje za YDealistu a velkorysého člověka, což je pravda. Současně díky jasně nastaveným pravidlům a očekáváním od počátku každého vztahu či projektu je pro mě jednoduché exekuovat a direktivně vstupovat do řízení projektů, pokud je to žádoucí, či v případech, kdy by nebyla naplňována naše očekávání.

Na čem stavíte svůj obchodní model?

Náš obchodní model je postaven na jedinečnosti celého mechanismu YD Capital. Věnujeme se například i výstavbě. Několik subjektů na trhu je v tomto jednoznačně lepších než my. Víme to my, vědí to také oni. Avšak díky schopnosti pracovat velmi pestře s finančními zdroji – jak s těmi krátkodobými, levnými, tak současně i delšími – a možnostem, jaké nám to nabízí, se dostáváme do pozice, kterou tyto zavedené společnosti nemají. Také díky managementu a řízení některých částí v rámci projektu jsme v pohledu na projekt a projekty jako celek dost schopní. To potvrzují jednak naše čísla, ale také respekt od zavedených firem na trhu a jejich chuť s námi spolupracovat na konkrétních projektech.

Investovali jste do řady realitních projektů.

Ano, jak už jsem zmínil, máme robustní a vyváženou investiční strategii. Interní strategie divize YD Real Estate směřuje větší část zdrojů do výnosových nemovitostí, primárně v Praze, menší část potom do developmentu. V konkrétních projektech nám dělá radost například akvizice nemovitosti Na Poříčí, kterou jsme dokončili v loňském roce. Šlo o nákup výnosové nemovitosti, kde však byl obrovský potenciál v práci s nájemci. Zde se nám podařilo zhruba ze 70 % změnit jejich skladbu, zefektivnit využívání některých ploch a díky tomu je i chod celé budovy o dost efektivnější. Současně probíhá drobná rekonstrukce a přestavba za pochodu; jsme zde více než ze dvou třetin hotovi a těšíme se na příští rok, kdy dům bude v takové kondici, která nám, pevně věřím, přinese velmi zajímavý výnos právě při dalším nakládání s ním. Letos byla také dokončena výstavba apartmánů Domy pod Pálavou, které se nacházejí v jedné z nejkrásnějších lokalit Pálavy, v obci Klentnice u Mikulova. Kombinace luxusních apartmánů a jedinečné lokality poskytuje klientům již od tohoto léta nezapomenutelné zážitky. Sám to tam mám velmi rád k přemýšlení i trávení času s rodinou. Když se pro zajímavost zamyslím ještě nad dalším typem projektů, oblastí rezidenční výstavby, zde máme většinu projektů teprve ve fázi realizace. Ale právě se dokončuje například projekt Residence Zahradní město, to je nádherná výstavba řadových rodinných domů u Brna, v Bučovicích. Projekt je vyprodán, což svědčí o kvalitách celého našeho realizačního týmu.

Na co se v oblasti výstavby zaměřujete?

Ve stavebnictví se zaměřujeme čistě na realizační fázi. Development jako takový je riziková a časově náročná disciplína, proto se věnujeme výstavbě až od fáze, kdy lze relativně dobře pracovat s položkami nákladů i reálných výnosů a zejména s časovou osou. S ohledem na naši strategii a nastavení je čas zásadní proměnnou.

Na začátku jsme zmínili, že máte unikátní styl řízení lidí. Kde vnímáte původ tohoto nastavení?

Základ je v rodině a zejména v péči mého dědy. Z hlediska vývoje a rozvoje to byl v poslední dekádě zejména Marian, můj kouč a partner na vybraných projektech. Ten je v mých očích opravdovým koučem, protože bravurně pojí osobní přístup, pevný základ v teorii s praxí, a to v mnoha oblastech. V byznysu jsou to pak zejména bývalí nadřízení či obchodní partneři. Jak v korporátním světě, kde jsem působil dříve, tak následně v privátní sféře jsem prožil tuto zkušenost. V obou případech se naše energie a zejména hodnoty na konci dost zásadně rozcházely a my jsme se rozešli. Ale přesto si těchto zkušeností nesmírně cením. Dále jsou to vzory. Svět je plný šikovných a inspirativních lidí a je skvělé dívat se na to, co někteří dokážou. Je hodně případů ze světa, ale i v Česku jsme měli jeden silný příklad, že tvrdá práce, štěstí na lidi a události, možná i štěstí a následně a pořád dokola zase ta tvrdá práce, to vše dohromady může dát vzniknout něčemu jedinečnému.

red

Pavel Rydzyk má za sebou úspěchy v nadnárodních korporacích ING a AXA, z obchodníka se vypracoval na manažera a vedl týmy specialistů. Svým unikátním stylem řízení strhl řadu kolegů i přátel a vybudoval s nimi finanční skupinu YD Capital. Pavel Rydzyk jako předseda představenstva má jasný cíl: dávat penězům smysl. Velkou roli v jeho skupině hraje společnost YD Real Estate, v níž vzniká mnoho zajímavých developerských a investičních projektů.