Nová Waltrovka – moderní čtvrť Prahy 5 dostává jasné obrysy

Velkorysý projekt Nová Waltrovka, který vyrůstá podél radlické magistrály, spojuje s předchozí výstavbou Waltrovky společnosti Penta Real Estate v této oblasti nejen název, ale také touha odkázat k historii tohoto místa.

Projekt Nová Waltrovka pokračuje tam, kde byla v roce 2021 dokončena výstavba úspěšné Waltrovky. Nutno dodat, že za původní Waltrovku Penta získala ocenění Nejlepší multifunkční development ve střední Evropě. Čtvrť, které tak dala vzniknout, tvoří pět administrativních budov a více než 600 bytů s výbornou občanskou vybaveností včetně nového parku, centrálního náměstí či školky. Nová Waltrovka nyní vyplní zbývající prostor původního brownfieldu v délce 500 m od Waltrovky až k centrále ČSOB. Budou zde stát dvě moderní administrativní budovy se špičkovými kancelářemi a prostorem pro retail, mezinárodní hotel a přes 500 prémiových bytů. Propojením s původní Waltrovkou tak vznikne moderní pražská čtvrť odpovídající všem současným požadavkům na práci i bydlení.

Výstavba jede na plné obrátky

Aktuálně se projekt architekta Pavla Joby z pražského Ateliéru M1 architekti nachází přibližně v polovině výstavby. Dokončení celého areálu je v několika etapách plánováno na rok 2027. Nejvyššího bodu stavby už dosáhly obě kancelářské budovy Legatica a Metalica, které budou dokončeny ve třetím čtvrtletí 2023, a první etapa výstavby bytových domů se 78 bytovými jednotkami, jejichž dokončení se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí. Hotový je i skelet hotelu Zleep. Druhá fáze, v níž má být postaven největší počet bytů, plynule naváže příští rok. Výstavba třetí fáze by pak měla podle plánů začít na přelomu let 2025 a 2026.

Zbrusu nový bulvár

Zatímco administrativní budovy Metalica, Legatica a hotel Zleep, který patří nadnárodnímu hotelovému řetězci Deutsche Hospitality, budou lemovat Radlickou ulici, rezidenční část bude ukryta za nimi. Budoucí obyvatelé se proto nemusejí obávat, že budou rušeni hlukem a provozem této dopravní tepny. Do budoucna uvažuje vedení města o zklidnění této oblasti, zavedení tramvajové dopravy a odvedení dopravy do tunelu radlické radiály. Z Radlické ulice se tak stane moderní bulvár s důrazem na městskou zeleň; paralelně s ní vznikne mezi kancelářemi a byty zbrusu nový široký bulvár s obchody, zelení a odpočinkovými zónami. Budovy se tak otevřou obchodním plochám z obou stran.

Moderní přístup k pracovnímu prostředí

Pokud jde o prostory pro kanceláře a obchody, má Penta Real Estate v plánu nabídnout budoucím nájemcům nejen špičkové technologie a maximální flexibilitu prostoru, ale také možnost, jak se postarat o wellbeing jejich zaměstnanců. Plánovaná komunitní terasa slibuje kromě jedinečného výhledu k Vltavě také možnost využití pro firemní akce, jako je např. společné barbecue nebo ranní jóga. Pro sportovce a zejména ty, kteří se pro cestu do práce rozhodnou zvolit kolo, budou k dispozici sprchy v každém kancelářském podlaží a kolárna se zázemím. Všechny prostory budou přístupné i pro domácí mazlíčky.

Myslíme i na udržitelnost a dopady

V rámci principů trvalé udržitelnosti a ekologických aspektů počítá výstavba mj. se zadržováním a využíváním dešťové vody, snížením hluku a smogu integrací vhodných prvků do veřejného prostou, využitím sofistikovaného systému rekuperace, eliminací tzv. tepelného ostrova nebo vlastní výrobou elektřiny díky solárním panelům na střechách. Nová Waltrovka se také pyšní certifikací systému WELL. V plánu je rovněž vybavení některých parkovacích míst systémem pro dobíjení elektromobilů (jejich počet se může rozšířit podle požadavku klientů).

Netradiční využití moderních technologií

Předchozí covidové roky a opatření související s tímto obdobím se promítají i do využití nových technologií a přístupu ke službám. Na návštěvníky lobby nových administrativních budov nebude čekat recepční, ale dotyková obrazovka a vše potřebné vyřeší sami pomocí vygenerovaného QR kódu a jednoduché aplikace. To bude platit i pro zajištění parkovacího místa v budově a ohlášení návštěvy. Celá recepce pak bude mít spíše charakter kavárny s obsluhou, ale vedle perfektní kávy bude také umět pomoci návštěvníkům, kteří budou odolávat moderním technologiím.

Důraz na zapojení komunit

Projekt počítá rovněž s rozsáhlou občanskou vybaveností, která naváže na síť vytvořenou v rámci Waltrovky. V Nové Waltrovce jsou v plánu obchody, služby, restaurace s kavárnami nebo sportovní hřiště. S městskou částí se navíc jedná i o zřízení školy a samotná Penta by ráda zrekonstruovala budovu historické slévárny, která je jasným odkazem na minulost tohoto místa a mohla by najít využití i nyní. Podle plánů by měla být nejen centrem nově vznikajícího náměstí, ale také srdcem života místní komunity. O jejím zapojení do projektu mimo jiné vypovídá i fakt, že Penta do svého projektu začlenila i nápady na zvelebení veřejného prostoru, které navrhly děti ze dvou nejbližších škol.

Ozve se poločasový hvizd pro český realitní investiční trh?

Investiční tým Savills poskytuje poradenství ve všech oblastech realitního trhu, ať už jde o nákup, nebo prodej. Na odborníky ze Savills se s důvěrou obracejí fondy a instituce, soukromé investiční společnosti, mezinárodní i soukromí investoři developeři.

 Na otázky odpovídal Fraser Watson, ředitel investičních služeb v Savills Česká a Slovenská republika.

Můžete stručně shrnout, jak se dařilo realitnímu investičnímu trhu v roce 2022?

Vypůjčím si frázi fotbalových komentátorů – byl to zápas dvou poločasů! Na konci prvního pololetí bylo jasné, že makroekonomické prostředí se radikálně a rychle mění. Po zveřejnění konečných údajů o objemu transakcí za celý rok, které činí 1,7 mld. eur (meziroční nárůst o 1 %), pozorujeme, že ve druhé polovině roku bylo uzavřeno pouze 27 % transakcí. V běžném roce je poslední čtvrtletí nejrušnější, protože strany se snaží dokončit transakce před koncem kalendářního roku, avšak v roce 2022 představovalo čtvrté čtvrtletí pouze 19 % ročního objemu.

Co to tedy znamená pro rok 2023? Jak se bude dařit investičnímu trhu letos?

Pro český trh je stále velmi aktuální často skloňovaná fráze, že se trh nachází v období hledání nové cenové hladiny, a vidíme, že je stále potřeba snižovat propast v očekáváních mezi prodávajícími a kupujícími. Může se stát, že rok 2023 bude dalším „rokem dvou poločasů“, i když v opačném pořadí než v roce 2022, s utlumenou aktivitou v prvních šesti měsících a nárůstem aktivity ve druhé polovině roku. I přes nedostatek aktuálně probíhajících transakcí se domnívám, že bychom stále mohli dosáhnout ročního objemu transakcí kolem 1,5 mld. eur, tj. meziroční pokles o přibližně 10 %. Sečteno a podtrženo, ochotných kupujících je dostatek, a i když se jejich počet relativně snížil, vidíme dostatek probíhajících transakcí, které dokazují, že trh se stále – alespoň do určité míry – hýbe.

Co stojí za tímto sníženým počtem obchodů? Lze to přičíst nějakému konkrétnímu faktoru?

To je dobrá otázka. Stručná odpověď je „ne“, neexistuje jen jeden faktor, který by bylo možné označit za jediný důvod snížené frekvence transakcí. Dokonalá bouře makroekonomických událostí nás přivedla tam, kde jsme nyní. Kdybych však měl uvést jednu věc, která podle mého názoru nejvíce ovlivnila aktivitu na investičním trhu, určitě by to byly zvýšené (a kolísavé) náklady na dluh. Vzhledem k tomu, že většina investorů využívá k pořízení aktiv finanční páku, rychlost, s jakou se zvýšily náklady dluhu, trh zaskočila. Očekávání kupujících ohledně výnosů nejsou kvůli zvýšeným nákladům na obsluhu dluhu naplněna a zároveň potenciální prodávající nejsou ochotni akceptovat sníženou cenu, která je nutná k dosažení požadovaných výnosů pro kupující.

V jakém odvětví se podle vás bude v roce 2023 nejvíce obchodovat? A která skupina kupujících bude nejaktivnější?

V posledních pěti letech jsou nejaktivnější skupinou kupujících domácí investoři, kteří každoročně zaujímají minimálně 50% podíl na trhu (podle celkového objemu), např. v roce 2022 to bylo 54 %. Lze si jen těžko představit, že se toto v roce 2023 změní. To by například musely české retailové fondy zaznamenat vyšší míru zpětných odkupů podílových listů, která by je donutila více prodávat než kupovat. Očekáváme také aktivitu ostatních evropských investorů, což zahrnuje i skupiny ze střední a východní Evropy, kteří v posledních letech vykazují rostoucí regionální aktivitu. Pokud jde o „sektor s nejvíce transakcemi“ v roce 2023, sázkou na jistotu by byly kanceláře, které si toto prvenství drží již pět z posledních 10 let (včetně roku 2022 s 46% podílem na ročním objemu). Z mnoha důvodů je nepravděpodobné, že by ostatní sektory přitáhly dostatečný objem transakcí, aby tento titul kancelářím vzaly. To vše by ale mohl změnit například jednorázový prodej portfolia o významném objemu, k čemuž v průmyslovém sektoru, kde malý počet vlastníků drží značný objem aktiv, vidíme potenciál.

Rozvoj tramvajových tratí zažívá nebývalý boom

Společnost METROPROJEKT Praha, a. s., má déle než padesátiletou historii a je „podepsána“ pod mnoha významnými dopravními stavbami nejen v našem hlavním městě.

Nový generální ředitel firmy Ing. Vladimír Seidl nám přiblížil nejbližší cíle, které Metroprojekt čekají – a není to jen trasa D pražského metra.

 Ve funkci jste na začátku roku vystřídal Ing. Krásu. Jaké úkoly či výzvy před vámi stojí?

Mým cílem je, aby byl Metroprojekt i nadále špičkovou projektovou firmou zejména v oblasti dopravních staveb. Z nejbližších cílů je to určitě zdárné dokončení přípravy souboru staveb železničního spojení Prahy s Kladnem a Letištěm Václava Havla. Získání územních rozhodnutí a stavebních povolení v intravilánu hlavního města je velice náročnou činností a během na dlouhou trať. Bojujeme s odpůrci stavby, kdy každý podporuje moderní kolejové spojení centra města s letištěm, ale pouze v případě, že trať nepovede kolem jeho domu nebo zahrádky. Rychlosti projednání nepřidá ani nadměrná opatrnost a někdy nedodržování správních lhůt na straně dotčených organizací a městských úřadů. Přes výše uvedené problémy se nám se Správou železnic podařilo v posledních měsících zahájit realizaci našich projektů v úsecích Kladno – Kladno Ostrovec a Praha Bubny – Praha Výstaviště. Z dalších úseků má nejblíže k zahájení stavba Praha Ruzyně – Kladno. Co se týká vnitřních procesů Metroprojektu, chci dokončit kompletní digitalizaci oběhů dokumentů a zavedení softwaru na správu souborů, uživatelů a procesů. Mezi mé priority patří další rozvoj 3D projektování metodou BIM.

Jedním z hlavních pražských projektů je výstavba trasy D pražského metra. Daří se postupovat podle plánu, nebo se objevily nějaké záludnosti?

Harmonogram přípravy a realizace trasy metra I.D, nastavený Dopravním podnikem hl. města Prahy, se zatím daří plnit. Podle něj by měl být úsek Pankrác – Nové Dvory dokončen a zprovozněn do roku 2029. Výstavba iniciačního úseku Pankrác – Olbrachtova je v plném proudu od loňského dubna. Problém může nastat, pokud po vyhodnocení nabídek na realizaci druhého úseku Olbrachtova – Nové Dvory se některý z účastníků odvolá k ÚOHS, tak jako tomu bylo v prvním úseku. To by pak mohlo značně zpozdit i zprovoznění prvního úseku. Co se týká pokračování projektové přípravy, považuji za správné rozhodnutí DPP zaměřit se na pokračování přípravy projektu z Pankráce na sever směrem na náměstí Míru, protože až propojením linek D a A se odlehčí trase C.

Jak postupuje modernizace stávajících stanic metra?

Rekonstrukce stanic metra nabrala za poslední roky na intenzitě, což mě těší nejenom jako ředitele projektové firmy, pro niž je tento typ zakázek jedním z hlavních předmětů podnikání, ale i jako Pražana, který služeb MHD v metropoli pravidelně využívá. V současné době probíhají rekonstrukce stanic metra Jiřího z Poděbrad a Florenc C. Letos chceme dokončil tendrové dokumentace pro výběr zhotovitele rekonstrukcí stanic Českomoravská a Flora. Na začátku roku jsme zahájili i práce na dokumentaci pro stavební povolení rekonstrukce stanice Hradčanská.

V Praze je poměrně velkým tématem rozvoj tramvajových tratí. Hodně diskutovaný je návrat kolejí na Václavské náměstí, ale i nové tratě, které zlepší dopravní obslužnost okrajových částí Prahy… Jaká je situace?

Rozvoj tramvajových tratí v Praze zažívá boom, který za svou téměř třicetiletou profesní kariéru nepamatuji. Odstupující vedení hlavního města si to stanovilo jako jednu z priorit a věřím, že to nové bude v nastoleném trendu pokračovat. Vedle běžících staveb Modřany – Libuš a Divoká Šárka – Dědinská bude v únoru zahájena realizace stavby Holyně – Slivenec. Naše společnost nyní pracuje na projektech tramvajových tratí Libuš – Nově Dvory, Kobylisy – Bohnice a nové trati v ul. Počernická. Návrat tramvají na Václavské náměstí je opět o krok blíže. Je to ze všech našich zmíněných projektů možná ten nejviditelnější. Ale má i svůj velký provozní význam, neboť tak vznikne paralelní trasa k nejvytíženější trati I. P. Pavlova – Ječná – Karlovo náměstí. I banální kolize v tomto úseku dnes dokáže zkomplikovat tramvajovou dopravu ve velké části města. Pro trať na Václavském náměstí nabylo na přelomu roku právní moci stavební povolení a v současné době probíhá soutěž na výběr zhotovitele stavby. Zde musím podotknout, že získání stavebního povolení se nám i s vydatnou podporou vedení města povedlo v rekordně krátké době, a chtěl bych tímto poděkovat všem kolegům, kteří se o to zasloužili.

 

Zatím jsme se zaměřili jen na Prahu. Které vaše projekty se realizují mimo hlavní město?

V prosinci loňského roku byla do zkušebního provozu uvedena stavba tramvajové trati z Osové ke Kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Je to za poslední roky naše největší dokončená realizace projektu městského dopravního systému. Trať vede z větší části v tunelu a součástí je i podzemní zastávka Zelená brána. V železniční stanici České Budějovice probíhá rekonstrukce historické výpravní budovy. V Sofii se realizuje historicky největší zahraniční zakázka Metroprojektu – třetí linka metra. Zde mi nezbývá než závidět kolegům v Bulharsku rychlost povolovacích procesů. V roce 2010 jsme zahájili projektové práce na dvou nových linkách metra, trase D v Praze a třetí lince metra v Sofii. V Sofii je v provozu již 12 stanic z celkových 18. Trasa D v Praze se oproti tomu začala stavět teprve v loňském roce.

Z vašich odpovědí vyplývá, že se Metroprojekt soustředí především na kolejové dopravní stavby. Chystáte se zaměřit i na jiné systémy dopravních staveb, popř. jiné odvětví stavebnictví?

Rozšířením portfolia Metroprojektu jsem se zabýval již ve své předchozí pozici obchodního ředitele. Každá společnost lépe odolává krizím, pokud má tzv. více rozevřené nůžky a umí se prosadit i v dalších oblastech mimo svůj core business. Jedna věc je získat zakázku v oboru pro vás netradičním a druhá věc je úspěšně ji zvládnout vlastními kapacitami nebo s pomocí subdodavatelů. Při snaze o pronikání na nový trh se s vámi nikdo moc spojovat nechce, protože mu zvyšujete konkurenci a ve výsledku berete práci. Jediná možnost je získat v novém oboru uznávané odborníky. Přilákat je do zaměstnaneckého poměru je konfliktní a dnes téměř nemožné, a tak jsme šli cestou akvizic zavedených menších firem, s kterými jsme v minulosti pracovali na společných projektech. Za poslední tři roky se nám podařilo získat většinové podíly ve společnostech PK Ossendorf a AGA – Letiště a vstoupit tak na trh projektování silničních, dálničních a letištních staveb. Do budoucna nevylučuji, že budeme takto pokračovat i v segmentu projektování pozemních staveb.

 

 

ČSOB snižuje uhlíkovou stopu, myslí na přírodu i klienty

Šetrné chování k přírodě a udržitelnost řeší firmy v dnešní době stále častěji. ČSOB je jednou z prvních bank, která udržitelnost a šetrné chování vzala velmi vážně a je součástí její strategie.

Podle Josefa Šedivého, výkonného ředitele FAM ČSOB, je udržitelnost přirozenou součástí firemní filozofie. Dokazuje to i fakt, že pražskou centrálu i nový objekt v Hradci Králové řadí odborníci mezi stovku nejekologičtějších kancelářských staveb v Evropě; navíc tyto budovy získaly několik různých ocenění – např. Best of Realty, Zelená střecha nebo certifikaci LEED Platinum. Udržitelnost a podpora diverzity patří k cestám, jak mohou firmy prospívat společnosti a umožnit dalším generacím zachovat si stejný standard života, jaký známe dnes. Josef Šedivý říká: „Naším hlavním cílem je vytvářet takové podmínky, které jsou v souladu s životním prostředím a udržitelností. Chceme být dobrým sousedem pro lidi i přírodu a více se otevřít veřejnosti. Ekologicky se chováme nejen v našem vnitřním fungování, ale podporujeme v tom i naše klienty: vyhledáváme a podporujeme dlouhodobě udržitelné projekty a dáváme klientům možnost investovat do firem, které minimalizují negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Korporátním klientům dlouhodobě pomáháme s hledáním řešení transformace podnikání směrem k udržitelnosti a inovacím.“

Pražská centrála patří ke špičce v udržitelnosti

Růst cen energií vede firmy k hledání úspor. V ČSOB to vyřešili v předstihu – už třetím rokem spotřebovávají elektrickou energii pouze z obnovitelných zdrojů, přitom ještě v roce 2019 to bylo jen ze 68 %. V současné době tak spotřebou elektrickou energií nezanechávají žádnou uhlíkovou stopu. Daniel Rubricius, ředitel FAM Buildings ČSOB, to komentuje: „Soustavně pracujeme na snižování energetické náročnosti všech bankovních poboček a sídel. Klesající spotřeba je dána i našimi novými moderními ekologickými budovami. ČSOB Kampus v pražských Radlicích patří k nejekologičtějším budovám v Evropě, využívá k vytápění i chlazení geotermické vrty, na střechách roste přes 300 stromů, 3 000 keřů a stovka popínavých rostlin, které zalévá samozavlažovací systém s dešťovou vodou.“

V garážích je rovněž několik nabíjecích stání pro elektromobily a elektrokola. Lukáš Cerman, ředitel FAM Development ČSOB, k tomu dodává: „Jsme si vědomi toho, že auta, která provozujeme, jsou nezanedbatelným přispěvatelem k naší CO2 stopě. Z tohoto důvodu podporujeme elektromobilitu. V naší firemní flotile máme nyní asi 20 elektrovozů, pro něž provozujeme a budujeme nabíjecí stanice. Celkově snižujeme počet vozidel, snažíme se je efektivně sdílet a postupně se začínáme odklánět od spalovacích motorů. Naší vizí je mít do roku 2030 plně elektrifikovaný vozový park.“

Nová budova v Hradci Králové je ještě o krok dál

Nejpřísnější ekologické standardy plní nedávno otevřená regionální centrála v Hradci Králové. I zde jsou využívána tepelná čerpadla a energie ze zemního masivu, čímž je dosaženo mimořádně úsporného provozu. Je to jen další důkaz, že ochranu životního prostředí bere ČSOB skutečně vážně. K dispozici je tu dokonce i studna. Dalo by se tedy říci, že v energetických úsporách bylo dosaženo možného maxima. „Vždy jde udělat ještě něco navíc a hledání úspor v rámci snižování energetické náročnosti budov je nikdy nekončící proces, protože se objevují i stále nové technologie a inovace,“ uvádí Daniel Rubricius. A upřesňuje: „Budeme se více zaměřovat na využití klimatizačních systémů pro chlazení i vytápění. Během topné sezony snížíme vnitřní teplotu a budeme pokračovat v instalaci fotovoltaických panelů, s níž jsme začali před třemi lety.“

krajích je to složitější

Pobočky ČSOB však nesídlí pouze v moderních budovách se špičkovými technologiemi. Již několik let dochází k průběžné optimalizaci vlastních i najatých prostor. Celkový počet poboček má obecně klesající trend, přičemž hlavní snahou je snižovat jejich plochu. Je to důsledkem digitalizace a vývoje způsobu obsluhy klientů. Snižování počtu poboček nebo zmenšování jejich plochy znamená úsporu nákladů za provozní služby včetně energií a tím i snížení uhlíkové stopy. „Snažíme se o udržitelný a ekologický přístup ve všech objektech, i když v některých z nich to není jednoduché. Obecným standardem je LED osvětlení, systémy MaR a energeticky úsporné technologie chlazení a topení. Další oblast, na kterou se postupně zaměřujeme, je fotovoltaika. Na střechách našich budov ve Zlíně, Břeclavi a Blansku nyní provozujeme fotovoltaické elektrárny s celkem 52 panely o kombinovaném výkonu více než 16 kWp. Počet solárních elektráren plánujeme postupně navyšovat,“ uzavírá Lukáš Cerman.

 

V okolí pražského letiště v budoucnu vyroste nové „město“

Patří mezi nejrychleji rostoucí letiště v Evropě ve své kategorii. Zaměstnává zhruba 3 000 lidí a dalších přibližně 15 000 osob pracuje pro společnosti působící na letišti či v jeho okolí.

Letiště Václava Havla Praha po pandemii koronaviru obnovuje naplno svůj provoz a myslí na budoucnost. Největší mezinárodní letiště v České republice se připravuje na rozvoj leteckého provozu a zároveň chce maximálně využít svůj další potenciál.

Letiště a jeho okolí je skvělým prostorem pro investice

Pražské letiště bylo před příchodem celosvětové pandemie na vrcholu. V roce 2019 odbavilo téměř 18 mil. cestujících a vyhlíželo další růst. Nyní se po třech letech výrazně ovlivněných pandemií začíná opět blýskat na lepší časy. V loňském roce letiště odbavilo téměř 11 mil. cestujících a letos by i díky obnoveným linkám mělo překonat hranici 12,5 mil. Přes 60 dopravců nabídne přímé lety do více než 165 destinací po celém světě včetně oblíbených destinací jako New York, Soul, Dubaj, Istanbul či Dauhá. V dojezdové vzdálenosti do dvou hodin od Letiště Václava Havla Praha navíc žije více než 8,5 mil. obyvatel, což představuje značný potenciál.

Letiště Praha se proto soustředí nejen na rozvoj provozu letiště a zvýšení jeho kapacit, což má zajistit například rozšíření Terminálu 2, ale také na rozvoj příležitostí přímo nesouvisejících s odbavováním cestujících. Právě to je cílem programu Airport City, který má přispět k větší ekonomické stabilitě Letiště Praha v synergii s okolním územím a jeho rozvojem.

Významné mezinárodní letiště v blízkosti centra hlavního města Prahy je skvělou příležitostí pro investice. Okolí letiště nabízí kompaktní území a již existující jádro Airport City, které má nadále velký potenciál rozvoje.

Airport City Sever

Letiště Václava Havla Praha se připravuje na další růst počtu odbavených cestujících, a proto chce rozšiřovat svoji nabídku služeb. Airport City Sever se v rámci zastavovací studie dělí na tři základní zóny: CENTER, SERVICE a BUSINESS a čtvrtou doplňující příjezdovou zónu GATE. Všechny zóny jsou provázány a funkčně přímo i nepřímo napojeny na terminály letiště.

Studie očekává v této oblasti letiště novou výstavbu, přičemž koncept řešení se zaměřuje na doplnění stávajících prvků infrastruktury přehlednou zástavbou s jasným „uličním“ blokovým schématem a centrální osou. Půjde o objekty s funkcemi nejen přímo podporujícími odbavení cestujících, ale také s doplňkovými službami pro cestující, veřejnost i zaměstnance, nové administrativní prostory, hotely, parkovací domy, kongresové centrum a další komerční činnosti. V areálu se vhodně a přiměřeně uplatňuje nová i stávající zeleň a plochy veřejných prostranství, přičemž koncept sleduje vytvoření lokálního subcentra městského charakteru, v jehož centru je přítomen dynamický letištní provoz.

V první fázi se v této oblasti počítá s výstavbou nového parkovacího domu B a hotelových kapacit. V rámci predikce poptávky hotelových kapacit (BNP Paribas, 2018) se totiž ukázalo, že nabídka v okolí Letiště Václava Havla Praha je v porovnání se srovnatelnými letišti v Evropě nízká, když na jeden hotelový pokoj připadá 27 000 cestujících proti 5 000 cestujících ve Varšavě. V nejbližších plánech letiště proto figuruje tříhvězdičkový hotel s kapacitou až 200 pokojů.

Klíčovými milníky pro Airport City Sever je rozšíření Terminálu 2 o nový prst D a zároveň zprovoznění železniční tratě a stanice umístěné bezprostředně u terminálů. Městskou hromadnou dopravu využívá pro cesty na letiště přibližně 30 % cestujících i veřejnosti, kteří zatím cestují linkovými autobusy. V současné době začala výstavba trati pro elektrobusy; železniční spojení do centra města by mělo být v provozu okolo roku 2030. Letiště je zároveň snadno dostupné z Pražského okruhu a dálnice D7, pro niž ŘSD plánuje zvýšení kapacity.

Airport City Jih

Airport City Jih se člení na tři základní oblasti. Jižní část areálu představuje velký potenciál pro oblast Business Aviation. Nabízí dostatek prostoru po stavbu nových hangárů, terminálů či logistických center.

Součástí rozvojových plánů Airport City jih je rovněž oblast Dlouhá Míle. Tu v současnosti tvoří zčásti urbanizované území, které se začalo rozvíjet současně se vznikem letiště. Nachází se v ní několik administrativních budov, ubytovny, bytové domy či objekty zdravotnictví. Cílem letiště je dotvořit zónu do podoby městského subcentra těžícího z přítomnosti stanice vlaku a komerční infrastruktury.

Areál Jih je velmi těsně svázán se stávající i výhledovou městskou zástavbou v rámci území MČ Praha 6, přičemž vztah letiště a města v této oblasti se bude i do budoucna více prohlubovat s tím, jak bude město dále a intenzivněji postupovat směrem k letišti a zároveň s tím bude letiště v rámci tohoto území vytvářet a integrovat nové funkce včetně komerčních. V centrální části Airport City Jih je navržen areál otevřených komplexů typu „kampus“ s přiměřenou strukturou blokové zástavby. Cílem otevřeného uspořádání je podporovat flexibilněji strukturované areály s funkcemi pro výzkum, vzdělávání, specializovanou výrobu či v omezené míře také administrativu. Funkce umístěné v tomto území mohou optimálně navázat a komerčně těžit z blízkosti letištní infrastruktury a přítomnosti leteckých činností.

Jak ušetřit za topení?

Sluneční paprsky přestavují nejlevnější zdroj energie. I v zimě může být záření dostatečně silné na to, aby prohřálo dům. Stačí ho pustit okny dovnitř. Správně zvolené zasklení je proto klíčové při snižování nákladů na vytápění domu.

V současné době nabývá problematika zasklení na významu především kvůli vysokým cenám energií na vytápění, ale také v souvislosti s opakujícími se horkými léty a následným přehříváním interiérů. „Výběr izolačního skla a jeho umístění ovlivňuje, zda obyvatelům v domě nebude v létě příliš horko, kolik protopí v zimě a kolik světla bude pronikat do interiéru. Dobře zvolená skla pracují se sluneční energií, propouštějí ji, nebo naopak blokují podle potřeby. Tím výrazně zvyšují energetické úspory a komfort v domě,“ vysvětluje Ing. Petr Stejskal, obchodní ředitel společnosti HELUZ IZOS, největšího dodavatele okenního zasklení u nás. Výběr vhodného zasklení je přitom jednoduchý a vychází z logiky věci – vybírat zasklení podle světových stran a účelu místnosti a využívat rozdílné vlastnosti skla z hlediska příjmu či naopak blokování tepelné energie, izolace hluku a bezpečnosti.

Sluneční energie je zadarmo

Velký potenciál představuje zasklení především v zimních měsících, kdy jehož prostřednictvím můžeme získávat tepelnou energii ze slunečního záření. Sluníčko nám totiž složenky posílat nebude… Pasivní solární zisky čili energie získaná prostupem slunečních paprsků okny pomohou snížit potřebu vytápění interiéru až o desítky procent. „Zasklení se stává zásadním krokem při návrhu celého domu, protože pomáhá významně snížit nejen provozní náklady, ale i náklady na pořízení technologického vybavení domu,“ vysvětluje P. Stejskal.

Proto by měly být jižní, východní, popř. západní strany domů osazeny zasklením s vysokou propustností tepla ze slunečního záření. To je charakterizováno tzv. solárním faktorem g – čím je jeho hodnota vyšší, tím více tepla sklo propustí a tím více se interiér prohřeje. A o to méně my musíme dům vytápět.

Izolace budovy na severu 

Na severní straně, kam slunce nesvítí, není třeba řešit solární faktor. Zde hraje prim především co nejvyšší tepelněizolační schopnost charakterizovaná součinitelem prostupu tepla Ug. Čím je jeho hodnota nižší, tím lépe okno izoluje. „Nejkvalitnější výrobky jsou tvořeny třemi skleněnými tabulemi se speciálním pokovením zabraňujícím únikům tepla. Hodnota součinitele prostupu tepla Ug dosahuje u těchto produktů až 0,5 W/m2K, což je úroveň vyhovující s velkou rezervou i pasivním domům. Výsledné trojsklo přitom může být vsazeno do plastového, dřevěného nebo hliníkového rámu podle preference klienta,“ vysvětluje Ing. Stejskal.

Komfort i bezpečí díky zasklení oken

Správně zvoleným zasklením můžeme efektivně řešit různé stavební situace. Skla s vysokou světelnou reflexí např. vyřeší přehřívání domu v případě, že nemůžeme nebo nechceme stínit okna žaluziemi. Významně díky tomu zvýšíme komfort bydlení a ušetříme za provoz klimatizace.

Majitelé domů u rušných komunikací zase ocení zasklení s protihlukovou fólií snižující venkovní hluk až na úroveň kolem 52 dB. Bezpečnostní skla pro změnu ochrání obyvatele domu před poraněním při případném pádu do skleněné tabule, která se díky kalení rozsype na neostré úlomky. Je-li sklo doplněno bezpečnostní fólií, výrazně eliminuje riziko vniknutí nezvaných hostů do našeho domu a chrání náš majetek proti vandalismu.

Takeda Innovation Capability Center v Bratislavě

Loni na jaře byla v Bratislavě předána část multifunkční budovy Pradiareň 1900 farmaceutické společnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Innovation Capability Center (ICC).

 

Rekonstrukce národní kulturní památky Pradiareň 1900 (Přádelna), kde se dříve vyráběly nitě, musela být realizována v souladu se závazkem společnosti Takeda k enviromentální udržitelnosti včetně uhlíkové neutrality. Pradiareň nabídla kromě své 122 let dlouhé historie i velkorysý prostor s výškou stropů 4,5 m. Jako lokální architekt a projektant interiéru působila společnost DELTA Group s úlohou autorského dohledu a architektonická kancelář Jacobs. Celková nájemní plocha budovy Pradiareň 1900 činí 14 870 m2; Takeda si pronajala 3 645 m2 a DELTA Group mohla začít se zpracováním realizačního projektu interiéru otevřeného prostoru s využitím mezaninu.

Interiéry vznikly pomocí BIM

Pro tvorbu co nejpřesvědčivějšího modelu použila DELTA Group všechny dostupné moderní technologie. Parametricky zpracovali prostor pro koordinaci a tvorbu projektové dokumentace pomocí BIM. Právě otevřená spolupráce v BIM i s dalšími profesemi a dodavatelským firmami zjednodušila výměnu IFC formátů, implementaci dílčích modelů do celkového modelu i lepší grafickou názornost. K připomínkování dokumentace docházelo přes cloud přímo v 3D modelu. Právě tvorba BIM modelu umožnila profesionální koordinaci celého projektu.

Před začátkem projekce vytvořila DELTA Group laserovým skenem přesný 3D model vyčleněného prostoru budovy. Klientovi byla navržena virtuální prohlídka interiérového prostoru. Tento přepracovaný model dovolil velmi efektivně vyřešit detaily a vyhnout se kolizím v prostoru, čímž v důsledku ušetřil čas i peníze. Možnost virtuálních prohlídek ocenily i další spolupracující subdodavatelské firmy.

 

Udržitelnost v tomto projektu představoval komplexní pohled na interiér s požadavkem na vytvoření kvalitního vnitřního prostředí. Implementovaly se materiály a nábytek s nízkými hodnotami těkavých organických látek, přihlédlo se na využívání prvků, které jsou bezpečné, recyklovatelné a vyrobené zodpovědně a s respektem k planetě. Objekt je taktéž vybavený podružným měřením a regulací elektřiny a vody se sledováním spotřeby a detekcí úniku vody. Prostor s kompletní rekonstrukcí aspiruje na získání enviromentální certifikace budovy BREEAM.

Zrekonstruovaná budova se stala dominantním prvkem bratislavské části Mlynské Nivy a je snadno dostupná veřejnou i individuální dopravou. V areálu se bude nacházet i kryté parkoviště pro kola společně s prodejnou kol. Mezi další vybavení patří venkovní terasa, dobíjecí stanice pro elektromobily a plně vybavené zázemí pro cyklisty se šatnou a sprchami v budově.

„Pro dosažení co nejkvalitnějšího projektu jsme od začátku využívali všechny dostupné moderní technologie jako 3D scan, virtuální realitu a vyhotovení projektové dokumentace ve standardu BIM,“ komentoval využití Building Information Modeling na tomto projektu, hlavní architekt společnosti DELTA Slovensko Ing. arch. Adam Cifra.

 

red

 

WOOD CAMP LIVE V BRNĚ

Byli jsme vidět na důležitém místě – u vchodu do hlavního sálu Orea Congress Hotel v Brně (hned vedle nabídky pravého moravského digestivu) – v rámci prvního ročníku dvoudenní konference WOOD CAMP LIVE ve dnech 3. – 4. listopadu.

Bylo nám ctí být na tak mimořádně zajímavé a úspěšné akci s nabitým programem mediálním partnerem s tituly Development News a Facility Manager.

Konference, kde hlavní roli hrálo dřevo, přilákala přes 250 posluchačů a dlouhý seznam přednášejících se zajímavými a inspirativními přednáškami. K mimořádnému úspěchu konference přispěl nejen po celé dva dny organizačně perfektně zvládnutý nabitý program, přátelská atmosféra mezi milovníky dřeva v různých podobách a navíc umocněný i skvělým a bohatým cateringem. Součástí akce byl i společenský večer se zábavným programem a živou hudbou, kde se účastníci konference mohli neformálně seznámit.

Oba dva dny provázela programem oblíbená moderátorka z pořadu Dobré ráno ČT 2 Soňa Baranová, která byla skvělou volbou. To vše zásluhou ředitelky ADMD Lenky Trandové a kolektivu jejích spolupracovníků, kteří připravili ve všech směrech velmi zdařilou akci. Organizátorům patří obdiv a poděkování! Současně se již nyní těšíme na další pokračování. Redakce připravila rozhovor s ředitelkou ADMD Lenkou Trandovou, který najdete v připravovaném vydání.

Foto a text: Arnošt Wagner