WOOD CAMP LIVE V BRNĚ

Byli jsme vidět na důležitém místě – u vchodu do hlavního sálu Orea Congress Hotel v Brně (hned vedle nabídky pravého moravského digestivu) – v rámci prvního ročníku dvoudenní konference WOOD CAMP LIVE ve dnech 3. – 4. listopadu.

Bylo nám ctí být na tak mimořádně zajímavé a úspěšné akci s nabitým programem mediálním partnerem s tituly Development News a Facility Manager.

Konference, kde hlavní roli hrálo dřevo, přilákala přes 250 posluchačů a dlouhý seznam přednášejících se zajímavými a inspirativními přednáškami. K mimořádnému úspěchu konference přispěl nejen po celé dva dny organizačně perfektně zvládnutý nabitý program, přátelská atmosféra mezi milovníky dřeva v různých podobách a navíc umocněný i skvělým a bohatým cateringem. Součástí akce byl i společenský večer se zábavným programem a živou hudbou, kde se účastníci konference mohli neformálně seznámit.

Oba dva dny provázela programem oblíbená moderátorka z pořadu Dobré ráno ČT 2 Soňa Baranová, která byla skvělou volbou. To vše zásluhou ředitelky ADMD Lenky Trandové a kolektivu jejích spolupracovníků, kteří připravili ve všech směrech velmi zdařilou akci. Organizátorům patří obdiv a poděkování! Současně se již nyní těšíme na další pokračování. Redakce připravila rozhovor s ředitelkou ADMD Lenkou Trandovou, který najdete v připravovaném vydání.

Foto a text: Arnošt Wagner

V Saint-Gobain Glass vyvinuli nízkouhlíkové sklo

Společnost Saint-Gobain Glass přišla s přelomovou technickou inovací, díky níž uvedla na trh s fasádními řešeními nové sklo s dosud nejnižším obsahem uhlíku.

Toto unikátní sklo vyvinuté díky kombinaci vysokého obsahu recyklovaného skla (kolem 70 % střepů) a obnovitelné energie je výsledkem značného úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a vysoké odbornosti našich průmyslových týmů.

 Výrazné snížení uhlíkové stopy

Vzhledem k tomu, že fasády představují až 20 % uhlíkové stopy budovy, přinese tato inovace její výrazné snížení ve stavebnictví a urychlí rozvoj oběhového hospodářství.

Nízkouhlíkové sklo je navázáním na první uhlíkově neutrální výrobu Saint-Gobain Glass dokončenou v květnu 2022 v její továrně Aniche ve Francii. Ta společnosti umožnila výrazně zdokonalit její výrobní procesy a načerpat odborné znalosti.

Saint-Gobain Glass nyní integruje nízkouhlíkové produkty do svého portfolia řešení pro fasády, počínaje řadou protislunečních skel COOL-LITE® XTREME, bez jakýchkoli kompromisů v oblasti technického nebo estetického provedení.

Nové produkty budou používat sklo s odhadovanou uhlíkovou stopou pouze 7 kg CO2 ekv./m2 (při použití 4mm základního skla). Toto nové nízkouhlíkové sklo bude kombinováno se stávající technologií povlaku COOL-LITE® XTREME, která již drasticky snižuje emise uhlíku generované spotřebou energie potřebné při užívání budovy díky svému vysokému výkonu z hlediska příjmu denního světla, protisluneční ochrany a tepelné izolace.

Výsledná nová produktová řada nabídne nejnižší uhlíkovou stopu na trhu se snížením přibližně o 40 % ve srovnání s naším výchozím evropským produktem.

Podrobné údaje o vlivech a dopadech na životní prostředí budou dokumentovány prostřednictvím environmentálních prohlášení o produktu ověřených třetí stranou – EPD (nebo FDES ve Francii) –, které se v současné době připravují, a jejich dostupnost je plánována na začátek roku 2023.

Zakázky od tří hlavní partnerů

Důkazem nadšení na trhu jsou zakázky od tří hlavní partnerů působících na realitním trhu – Bouygues Immobilier, Icade Santé a Nexity, kteří se zavázali použít nízkouhlíkové sklo COOL-LITE® XTREME ve svých projektech:

  • Bouygues Immobilier nainstaluje nízkouhlíkové sklo na své kancelářské budově Kalifornia (Hauts-de-Seine, Francie).
  • Icade Santé použije toto přelomové sklo na budově Polyclinique du Parc, kterou provozuje skupina Elsan v Caen (Calvados, Francie),
  • Nexity jej uplatní v rámci projektu rekonstrukce Le Carré des Invalides (Paříž, Francie). Z hlediska životního prostředí jde nepochybně o mimořádně ambiciózní projekty.

Tato průkopnická iniciativa je prvním krokem k rozšíření nabídky nízkouhlíkových řešení na různých trzích Saint-Gobain Glass a je plně v souladu se strategií Saint-Gobain Grow & Impact, zejména s plánem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Každý náš projekt splňuje kritéria nejvyšší kvality

Společnost GARBE působí na českém a slovenské trhu zhruba dva roky. Za tu dobu se zde poměrně pevně usadila a připravuje tři průmyslové parky, přičemž ten v Piešťanech patří mezi špičku v udržitelnosti.

Na naše otázky odpovídal Martin Polák, ředitel GARBE pro region střední a východní Evropy.

Společnost GARBE vstoupila na český trh v roce 2020 – vlastně téměř současně s covidem. Jak tato pandemie ovlivnila váš rozlet?

První jednání o potenciálních příležitostech začala na jaře 2020, když jsme se s německou centrálou domluvili na spolupráci. Oficiálně jsme aktivity zahájili akvizicí brownfieldového pozemku v Chomutově. Tu jsme oznámili v říjnu 2020. Pozemek jsme revitalizovali a dnes na něm stavíme halu pro významnou německou společnost Fielmann zabývající se optikou. Ta podepsala smlouvu o smlouvě budoucí na původně spekulativně připravované prostory o rozloze 30 000 m2. V tomto ohledu jsme velmi spokojeni a považujeme naši strategii za úspěšnou. Pandemie náš vstup na trh určitě ovlivnila a v mnoha ohledech jsme museli být aktivnější a přizpůsobivější. Na trzích panovala nejistota, některá jednání se protahovala a často jste si nemohli být jisti, co přijde. Na druhé straně to pro nás mělo i výhody. Dali jsme jasně najevo, že to myslíme vážně. Jsme malý tým a mohli jsme a stále si můžeme dovolit velkou míru flexibility.

Jak se GARBE za ty dva roky na českém a slovenském trhu etablovala?

Myslím, že velmi dobře. Podařilo se nám nakoupit pozemky, zahájit několik projektů, na míru i spekulativně, a uzavřít první nájemní smlouvy. V Chomutově Fielmann plánuje postavit plně automatizované výrobní a distribuční centrum, s čímž je spojen vznik až 500 pracovních míst v regionu a investice v hodnotě 65 mil. eur. V Českých Budějovicích se nám podařilo získat lukrativní pozemek o rozloze bezmála 500 000 m2. Na Slovensko jsme vstoupili v červnu 2021 akvizicí pozemku o rozloze 70 000 m2 v Pieš-
ťanech. Dnes zde stavíme druhou budovu o rozloze 18 000 m2. První halu s plochou 8 000 m2 se nám podařilo pronajmout ještě před jejím dokončením. Našimi nájemci jsou společnosti Inalfa a Naut s.r.o. Daří se nám i v Polsku, kde máme investiční tým, který spravuje majetek v hodnotě téměř 150 mil. eur.

Průmyslový park v Piešťanech by měl splňovat veškerá „zelená“ kritéria. Jak jste s ním daleko?

Ano, GARBE Green Park Piešťany je určitě naším zatím nejzelenějším parkem a také je jednou z nejzelenějších průmyslových nemovitostí v regionu. Není závislý na plynu a obě budovy jsou díky vzduchem poháněným tepelným čerpadlům a fotovoltaickým panelům při provozu téměř uhlíkově neutrální. Lokální zdroj vody z vlastní studny je napojen na cirkulární systém, který zajišťuje její optimální spotřebu a recyklaci. Náklady na provoz budou díky vlastním energetickým zdrojům minimální. Při jeho návrhu jsme brali v úvahu okolní krajinu, takže haly respektují okolí. Na pozemku byl vyčleněn prostor pro chov včel a zachovali jsme i původní zalesnění. První budova už je dokončená a pronajatá. Zahájení výstavby druhé haly jsme oznámili nedávno. GARBE Green Park Piešťany je v současné době jediným pozemkem, kde lze v regionu postavit logistické haly. Už nyní vidíme, že i o druhou udržitelnou budovu je velký zájem.

V České republice připravujete projekty v Chomutově a v Boršově u Českých Budějovic. Můžete je podrobněji představit? V jaké jsou fázi?

Oba projekty jsou poměrně specifické a daří se jim velmi dobře. Oba se nacházejí ve výborných lokalitách. Chomutov leží jen 18 km od německých hranic. To je ideální pro německé firmy, které zde působí, nebo pro ty, které chtějí do západní Evropy expandovat. Totéž platí pro projekt v jižních Čechách. Po dokončení dálnice D3 bude tento region ideální pro distribuci do celé Evropy. Rozloha pozemku je unikátní a budeme schopni uspokojit i poptávku po plochách několik desítek tisíc metrů čtverečních. Začátkem září jsme obdrželi stavební povolení na spekulativní výstavbu haly o 20 000 m2, a tak dokážeme nabídnout řešení na klíč pro klienta – logistickou nebo výrobní firmu – již v roce 2023. Do konce roku plánujeme získat stavební povolení pro další haly s celkovou rozlohou 50 000 m2.

Nakolik budou tyto prostory naplňovat podmínky udržitelnosti?

Každý projekt, který stavíme, splňuje kritéria nejvyšší kvality v našem oboru. Chomutov byl původně zastaralý stavební areál a bylo třeba jej revitalizovat. Až pak jsme mohli začít s výstavbou. V Českých Budějovicích se počítá – stejně jako v Piešťanech – s recyklací vodních zdrojů či s realizací solárních panelů s cílem omezit uhlíkovou stopu na minimum. Většina parků je vybavena fotovoltaickými panely. Udržitelnost je otázkou volby a my věříme, že je to správná cesta. Naše centrála v Německu je příkladem a na investicích do udržitelných řešení se vždy shodneme. Za naši vlajkovou loď lze považovat GARBE Green Park v Piešťanech. Podle reakcí klientů a s ohledem na energetickou krizi chceme určitě v této strategii pokračovat.

Oba tyto parky jsou poměrně strategicky umístěny v blízkosti hlavních tahů. Jaký je o ně zájem ze strany nájemců?

V tomto ohledu se nic nemění a pro náš obor a zákazníka je při výběru nových prostor lokalita stále tím nejdůležitějším kritériem. Střední a východní Evropa je v srdci Evropy, což z regionu činí strategické místo pro distribuci a logistiku. Je to vidět i na tom, že i ostatním hráčům na trhu se daří a většina lokalit je obsazená. Ukazuje se, že nyní vyhrává ten, kdo má stavební povolení nebo zahájil spekulativní výstavbu a dokáže nabídnout prostory v rámci šesti až devíti měsíců od poptávky. Dalším klíčovým elementem jsou nájemní podmínky. Firmy, které dříve zvažovaly pouze prostory u velkých měst, jako je Praha, Brno a Plzeň, si raději pronajmou průmyslové haly i 50 km od „ideální“ lokality, protože měsíční nájem za 1 m2 je řádově o 2–3 eura nižší. Takže ano, budeme i nadále vyhledávat lokality, které nabízejí jednoduché a pohodlné spojení na hlavní dálniční tahy, ale nebráníme se ani menším městům. Atributy, jako je udržitelnost, kvalita prostor a servis, které zákazníkům poskytujeme, jsou něco navíc, ale bez správné lokality se neobejdeme.

Křest říjnového Development News na téma Dřevostavby, v hotelu Le Palais

Ve středu 26. října se při obchodní snídani uskutečnilo společné setkání partnerů časopisů Development News a Facility Manager.    

Proběhlo v přátelském duchu v příjemném prostředí hotelu Le Palais na pražských Vinohradech. Říjnové vydání časopisu Development News, jež bylo součástí prezentačních materiálů na společném stánku Prahy, Ostravy a Moravskoslezského kraje na veletrhu EXPO REAL v Mnichově, přilákalo mnoho firem a společností, které téma dřevostaveb v České republice zajímá.

V úvodu setkání pozdravil hosty prezident SPS, ing. Jiří Nouza, ředitelka ADMD, Lenka Trandová a Miroslav Veselý, generální ředitel společnosti MoistureGuard.

Šéfredaktor vydavatelství WPremium event Arnošt Wagner při této příležitosti poděkoval partnerům, kteří se podíleli na úspěšné příloze, a zároveň nastínil program navazujících setkání, jež přispívají ke vzájemnému obchodnímu propojení zainteresovaných společností.

   

 

Jak úspěšně revitalizovat brownfieldy

Společnost Contera se od roku 2009 zabývá především realizací a pronájmem průmyslových parků v České a Slovenské republice, avšak na bývalém brownfieldu v centru Ostravy se stále zřetelněji rýsuje projekt, který se spíše vymyká dosavadnímu zaměření této firmy.

Stavba administrativní budovy Organica byla zahájena na podzim loňského roku, letos na jaře byly dokončeny podzemní práce a stavba začala růst do výšky. V současnosti je realizace monolitického skeletu objektu za svou polovinou.

Unikátní architektonické řešení

Organica je mimořádná svým architektonickým pojetím a šetrným přístupem k ekologii. Vizi developera zhmotnili architekti ze Schindler Seko Architects. Obvyklé kancelářské budovy jsou ortogonálního půdorysu a využívají členění prostoru do pravých úhlů, tak aby každý zaměstnanec dostal na práci konkrétní počet metrů. „Při práci na Organice jsme takto svázáni nebyli a díky kruhovým tvarům jsme mohli pracovat s vnitřním prostorem volněji. Podobně řešená administrativní budova zatím v Česku ani Evropě neexistuje, jde o výjimečné dílo,“ říká Ludvík Seko, hlavní architekt.

Projekt odpovídá i potřebám společnosti Tietoevry, která po dokončení ve třetím kvartálu 2023 obsadí zhruba dvě třetiny objektu a Organiku využije jako svou novou centrálu pro střední Evropu. Mezinárodní IT korporace počítá s tím, že část jeho zaměstnanců bude pracovat odsud, část na dálku a některá pracovní místa budou sdílená.

Budova s inteligentními systémy

Koncepce budovy a jejího užívání se dá považovat za nadčasovou. Distribuci čerstvého vzduchu pro zaměstnance bude řídit inteligentní systém, budova si bude sama řídit ohřev i chlazení podle ročního období a v návaznosti na předpověď počasí díky vlastní meteostanici. V prostorách parkoviště budou k dispozici nabíjecí stanice pro elektromobily i elektrokola, při hledání parkovacího místa pomůže zájemcům mobilní aplikace. Na lavičkách v klidovém prostoru atria bude možné USB nabíjení mobilních zařízení. Počítá se rovněž se systémem využívání dešťových vod na zálivku i se střešními fotovoltaickými panely, díky nimž bude Organica částečně energeticky soběstačná.

„Když jsme projekt v době jeho vzniku řešili, měli jsme jasnou vizi, aby Organica byla skutečně ,user a eco friendly‘. Jak prozíravé to bylo, se ukazuje nyní v době neuvěřitelného nárustu cen energií, které vyhnaly náklady firem do relací, jimž by před několika lety nikdo nevěřil. To, jak se nám realizace naší vize podařila, potvrdí i prestižní certifikace BREEAM Excellent, která je již potvrzená ve fázi design stage,” říká Martin Budina, projektový ředitel Contery.

Průmyslový park na brownfieldu

Před dokončením je v Ostravě také CONTERA PARK OSTRAVA D1 v městské části Hrušov. Rozkládá se na zhruba 35 ha a vznikne tu kolem 151 000 m2 průmyslových prostor především pro lehký průmysl, sklady a výrobu. Nyní se dostavuje poslední industriální hala. V následujících měsících bude zahájena výstavba první expanze budovy Sportisimo a je připravován technologický park, který bude sloužit k vědeckým účelům. Ostravský CONTERA PARK D1 je v této chvíli z 95 % pronajat; velké plochy k pronájmu a celková rozloha zaručují flexibilitu i pro případ rozvoje nájemců. Výhodou parku je skutečně výborná dopravní dostupnost díky blízkosti dálnice D1, rovněž železnice zaručuje výborné napojení na ostatní regiony Česka, Polska a Slovenska. V Ostravě existuje mnoho průmyslových zón, které jsou téměř plně využity a CONTERA PARK OSTRAVA D1 tak představuje jedinečnou příležitost pro další obchodní růst ve městě.

Hrušovský brownfield kdysi sloužil k ubytování dělníků z okolních podniků. V roce 1997 byla celá oblast zaplavena, následovala její devastace, postupné vylidnění a vznik tzv. sociálního brownfieldu. Contera se už 12 let specializuje na revitalizaci brownfieldů a 84 % portfolia v Česku a na Slovensku tvoří podobné projekty a společnost se tímto směrem chce ubírat i nadále.

V logistických parcích společnosti Contera v České republice působí přes 100 klientů. Jejich portfolio je velmi vyvážené a rozděluje se do pěti hlavních sektorů – výroba (Magna, Aludyne, Malfini, BMK atd.), logistika (VAS Solutions, DB Schenker, Esa Logistika, DHL/PPL atd.), distribuce
a e-commerce (Sportisimo, FAST ČR, AT Computers, IKEA atd.) a retail (Planeo, Rossmann, Pepco, Spokojený pes aj.).

Smělé plány do budoucna

V České republice je přes 10 mil. m2 průmyslových ploch, což představuje zhruba 1 m2 na jednoho obyvatele. Jde o přirozený vývoj trhu, který ilustruje, že ČR je atraktivní země pro investice a podnikaní. Zároveň je nutné vzít v úvahu, že v prémiových lokalitách jsou pozemky víceméně vyčerpané a další vývoj se dá očekávat v regionech.

Contera má naprostou většinu projektů v oblasti logistických parků, ale podle slov Laurenta Jechoux, obchodního ředitele Contery, připravuje i projekty jiného typu: „Do budoucna plánujeme více diverzifikovat naše aktivity, a to zejména v kancelářském a v rezidenčním sektoru. Organica, kterou nyní stavíme v Ostravě, je naším pilotním kancelářským projektem – a určitě nebude poslední.“

Pro nejbližší období má Contera v plánu pokračovat ve výstavbě všech projektů, aby se mohli noví klienti včas nastěhovat. Zároveň připravuje několik nových projektů v Česku a na Slovensku, které brzy představí zájemcům.

(R)evoluce rezidenčního developmentu

Stavební náklady rostou rezidenčním developerům před očima. Mnohé rozestavěné projekty zdražují, některé nabírají zpoždění, jiné jsou kvůli vysokým nákladům dokonce pozastaveny. Co se developerům nabízí jako řešení současné situace?

 Jednou z možností, jak stavební náklady zkrotit, je stavět z předem připravených komponentů (tzv. prefabrikátů) a zkrátit tak dobu výstavby na minimum. V tomto směru v současnosti udávají jasný směr montované dřevostavby, které jsou postaveny do měsíce. Tímto stavebním tempem se snižují celkové náklady na výstavbu i její vliv na životní prostředí. Montované dřevostavby se stávají jasnou volbou nejen pro rodiny, ale také pro developery. Největší český výrobce dřevostaveb RD Rýmařov, který za více než 50 let své existence realizoval již kolem 26 000 staveb, má proto v posledních měsících hodně napilno.

Developeři stále více projevují zájem o kombinované stavby. Kromě rychlé výstavby oceňují mnohaleté know-how našeho výrobního závodu a zejména dodání domů na klíč. Nemusí řešit problémy s koordinací subdodavatelů či výpadky dodávek. Zároveň jim nabízíme řešení, jak snižovat dopad výstavby na životní prostředí, říká Lukáš Foral, spoluzakladatel investiční skupiny Progresus Invest Holding, součástí jejíhož portfolia je RD Rýmařov.

Postaveno do měsíce a bez navyšování cen

Právě rychlá výstavba je to, co developerům zásadně krátí náklady. „Díky prefabrikaci a kompletní výrobě našich domů ve výrobním závodu je hrubá stavba na pozemku postavena do několika dní jako taková moderní skládačka. Po dalších úpravách můžete v domě bydlet už do měsíce. To se vám u betonových či cihlových domů jednoduše nepoštěstí,“ popisuje největší benefit montovaných dřevostaveb Lukáš Foral.

Rychlou výrobu i montáž garantuje také automatizace v rýmařovském výrobním závodu. RD Rýmařov díky své mnoholeté tradici na českém stavebním trhu a dlouhodobým vztahům s dodavateli mohl navíc na začátku léta spustit akci, která garantuje cenu domů i dodržení termínu. Každý měsíc závod v srdci Jeseníků navyšuje své kapacity, dřevostavby jednoduše zažívají boom.

„Uvědomujeme si, že garance dodržení termínu i ceny je pro naše zákazníky v současné ekonomické situaci klíčová. Nikdo nechce, aby se mu stavba v procesu několikanásobně prodražila. Na začátku léta jsme proto spustili akci zmrazení cen našich domů, kterou naši zákazníci velice uvítali,“ říká Jiří Buchal, ředitel výrobního závodu RD Rýmařov.

ESG řešení pro developery i města

Developeři i města si začínají uvědomovat nutnost klimatických závazků a montované dřevostavby jim nabízejí jasné řešení. Dřevo je díky své schopnosti pohlcovat velké množství emisí CO2 jediným klimaticky neutrálním stavebním materiálem. Zároveň je obnovitelným přírodním zdrojem, který se v podobě nové výsadby navrací zpět do přírody. „Můžete si vypěstovat a znovu zasadit třeba beton?“ říká s lehkým humorem spoluzakladatel skupiny Progresus Invest Holding Lukáš Foral.

Šetrnou výstavbou na základě prefabrikovaných dřevěných komponentů se také zásadně eliminuje narušování půdy na pozemku i okolní zeleně. Díky rychlosti výstavby nejsou sousedé obtěžováni nadměrným hlukem a prašností.

Zdravé domy, které šetří energie i peníze

Dřevo vedle klimatické neutrality vyniká i výbornými tepelněizolačními vlastnostmi. Nevytváří tepelné mosty, kterými by mohlo teplo z domů unikat. Zásadně se tak snižují náklady na jejich vytápění, což je v dnešní době klíčový benefit pro každého zákazníka. „Dům vytopíte mnohem rychleji než běžné cihlové domy, neboť nevytápíte masivní obvodové zdi, ale prakticky jen obytný prostor. Celkové provozní náklady také významně snižuje kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaického systému. Naše domy je mají zahrnuty v ceně. Ročně tak můžete ušetřit tisíce až desetitisíce korun,“ říká ředitel rýmařovského závodu Jiří Buchal.

Vypadá to, že se stojíme rovnýma nohama v nové revoluční éře rychlého a udržitelného bydlení. To šetří čas, peníze a je šetrné k okolní přírodě. Ekologické benefity developerských projektů na bázi montovaných dřevostaveb si navíc začínají uvědomovat i investoři, kteří jdou v současnosti zelenému investování naproti.

Urbanistickým projektem roku 2022 je Jiráskovo náměstí v Kolíně

Koncem června byla předána ocenění v soutěži Urbanistický projekt roku 2022, kterou tradičně vypisují Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Cílem soutěže je seznámit odbornou i laickou veřejnost s významem územního plánování a podpořit realizaci kvalitních územních i regulačních plánů, urbanistických studií i koncepčních řešení částí územních celků, měst, obcí i krajiny. Ceny si odneslo šest ze 16 přihlášených urbanistických projektů z celé České republiky. Všechny projekty ukazují vysokou úroveň zpracování, velký rozsah, hloubku a široký záběr řešení jednotlivých lokalit.

Odborná porota byla složená ze zástupců vypisovatelů, jejím předsedou byl doc. Ing. arch. Petr Durdík z Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Členy byli: Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., za MMR, Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc., za Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Křeček, za ČKAIT a Ing. Adam Vokurka, Ph.D., za Český svaz stavebních inženýrů. Nově v porotě zasedal Ing. arch. Milan Košař za Asociaci pro urbanismus a územní plánování, který je také předsedou pracovní skupiny Urbanismus České komory architektů.

Držitelé titulu získali unikátní symbolické křišťálové razítko v designu Ronyho Plesla od sklárny Rückl. Do soutěže byly přihlášeny urbanistické projekty z celkem 10 krajů. Oceněny byly dva projekty ve Středočeském kraji a dále pak po jednom ocenění získaly kraje Jihomoravský, Královéhradecký, Olomoucký a Kraj Vysočina. Uděleny byly nominace, titul, cena veřejnosti a také zvláštní ceny.

Všechny projekty jsou do konce září 2022 k vidění na výstavě v Galerii Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1. Veřejnost se s nimi bude moci seznámit i na veletrhu FOR ARCH 2022 a při galavečeru 30 let Stavby roku – rekapitulace 30 let stavitelství a architektury v ČR, který se uskuteční 18. listopadu 2022 v pražském Rudolfinu.

OCENĚNÉ URBANISTICKÉ PROJEKTY V ROCE 2022

titul Urbanistický projekt roku 2022

Jiráskovo náměstí v Kolíně, architektonicko-urbanistická soutěž, Středočeský kraj (1)

Projektant: dropstudio

Autor: Verónica Gallego Sotelo, Ondřej Fabián

 

Nominace na titul Urbanistický projekt roku 2022

Miltown – město budoucnosti, studie, Středočeský kraj (2)

Projektant a autor: Ing. arch. Michal Postránecký

 

Urbanistická studie Stříbrnice, územní a podkladová studie, Olomoucký kraj (3)

Projektant: Chybík & Krištof associated architects s.r.o

Autor: Ondřej Chybík, Michal Krištof

 

Nová Zbrojovka, Brno, územní studie, Jihomoravský kraj (4)

Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o.; Brno Development Services, s.r.o.

Autor: Tomáš Pilař, Ivona Uherková, Jan Růžička, Denisa Boháčová

 

Bydlení v areálu bývalé koželužny v Hradci Králové, územní studie, Královéhradecký kraj

Projektant: Ing. arch. BcA. Michaela Bergová

Autor: Michaela Bergová

 

Zvláštní cena poroty 2022 – Miltown – město budoucnosti

Cena MPO ČR – Nová Zbrojovka, Brno

Ceny veřejnosti Urbanistický projekt roku 2022

Bydlení v areálu bývalé koželužny v Hradci Králové (5)

Nová Zbrojovka, Brno

 

Revitalizace části města Žďár na Sázavou, územní studie, Kraj Vysočina (6)

Projektant: MS plan s.r.o

Autor: Michal Šourek, Jakub Mazur, Linda Svobodová, Kateřina Fišerová, Pavel Hřebecký, Kseniya Bahdanovich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více na www.stavbaroku.cz

Mikulčice: Rok po tornádu

Tři obce na jihu Moravy – Mikulčice, Hrušky a Moravská Nová Ves – se před rokem vtiskly do povědomí lidí nejen u nás, ale i za hranicemi jako memento neočekávaného řádění živlů. Ničivé tornádo, které se oblastí prohnalo 24. června 2021, za několik málo minut napáchalo milionové škody, o život připravilo šest lidí a přes stovku zranilo.

Po roce a jednom dni se v Mikulčicích v míst­ním kulturním domě konalo diskusní setkání pod názvem Utváření obce o návrzích na oživení veřejného prostoru a výstavbu nových víceúčelových obecních budov v Moravské Nové Vsi v místech, která zdevastovalo zuřící tornádo. Semináře se zúčastnili zástupci České komory architektů, Červeného kříže, starostové postižených obcí, tým psychologů a sociologů a studenti programu Erasmus z katedry architektury Fakulty stavební ČVUT Praha.

Marco Maio a Adam Bohatý z katedry architektury Fakulty stavební Českého vysokého učení technického připravili a spolu se studenty představili návrhy urbanistického řešení postiženého území v Moravské Nové Vsi. Spojuje je společensky zodpovědná architektura, komunitní krizová spolupráce a začleňující design po tornádu.

Portugalský architekt Marco Maio působící v České republice zhodnotil rok uplynulý od katastrofy pro Development News: „Úroveň spolupráce je na bázi jak osobní, tak profesionální. Celý rok jsme hledali s kolektivem zahraničních studentů, Komorou architektů a Červeným křížem možnosti, jak představit nejprve určité vize. Se studenty jsme věděli, odkud je třeba začít, kam směřujeme a jaký je deadline, kdy naše návrhy chceme prezentovat. A toto setkání po roce s ostatními, kteří chtějí dál pokračovat v pomoci v další práci a diskutovat další nápady, bylo dobrou příležitostí. Ostatní, kteří uvidí naše návrhy, budou další vývoj sledovat. My pracujeme dále – možná dobře, možná špatně, ale považujeme za základ k diskusi – a jsme otevření všem námětům.“

Na závěr Marco Maio poděkoval přítomným studentům, které spojuje osobní i profesionální vztah k regionu a mají společný cíl, aby zde v budoucnu bylo pro místní obyvatele lepší místo pro život.

Arnošt Wagner | Foto: Richard Bouda

Záleží především na komunikaci architekta s klientem

Architektonické studio JKH Atelier vedené Ing. arch. Janou Klečkovou bylo založeno v roce 2008. Od té doby se rozrostlo a věnuje se komplexním návrhům rodinných a bytových domů i kancelářských a komerčních objektů.

Podrobně nám aktivity ateliéru představila jeho zakladatelka Jana Klečková.

Jaké byly začátky vašeho ateliéru?

Po škole (Fakulta architektury ČVUT Praha) jsem odjela do Londýna, kde jsem získala první pracovní zkušenosti. Po návratu do Prahy jsem začala pracovat pro developerskou společnost, kde jsem strávila čtyři roky. Pak jsem se osamostatnila a začala pracovat sama na sebe i díky otci, který měl menší stavební firmu a vlastní developerské projekty. V počátcích jsem spolupracovala s jedním kolegou a věnovali jsme se především rodinným domům a inte-
riérům. Postupně se projekty začaly nabalovat a zvětšovat až do současného stavu, kdy nabízíme komplexní architektonické služby – exteriéry i interiéry.

Jací klienti v současné době váš ateliér oslovují a s jakými požadavky?

Vyrostli jsme převážně na rezidenčních domech v Praze a jejím okolí, respektive na rodinných domech pro individuální klienty. Nyní se zaměřujeme už i na developerské společnosti a větší projekty. Každý rok se posouváme o něco dále. Současní klienti jsou stále náročnější na detail, použité materiály a zajímá je více i budoucí provoz nemovitosti. Jak bude architektura udržitelná a jak bude vypadat projekt i za 10 let. Čím více se řeší provozní náklady, tím více klientů se ptá na pasivní nebo soběstačné domy.

Klienti mají tedy náročnější požadavky, ale na druhou stranu to může být pro vás výzva, ne?

Určitě je to pro nás výzva, hlavně technologie. Musíme neustále sledovat jejich vývoj a studovat poslední trendy. Nyní je z pohledu technologie daleko více možností než třeba před 15 lety, klienti to vědí, někteří jsou velmi edukovaní a mají při návrhu daleko více možností, které chtějí diskutovat. Úkolem architekta je navést klienta správným směrem.

Máte nějaký recept na komunikaci s klientem?

Naslouchat. Víceméně jsme takovým psychologem, klientovi vstupujeme do soukromí. Navrhujeme mu interiér či exteriér, což je pro mnoho z nich osobní záležitost, nahlížíme do jejich životů. Klient si hledá architekta, s nímž si sedne i lidsky a s kterým bude naladěn na stejnou notu. Jde většinou o spolupráci na měsíce, někdy i roky. Občas to může být těžké, každý má své ego, někdo vyšší, někdo nižší, každý má své vize. Ale je to týmová spolupráce. Nejhezčí pocit je, když nás klient osloví s druhým nebo třetím projektem. Víme pak, že byl s předchozí spoluprací spokojený.

Co je pro vás v komunikaci s klientem nejtěžší?

Nejčastěji když se nemůže shodnout více lidí na straně klienta, to jsou životní či obchodní partneři developera. Pak musíme jako psychologové trochu „bruslit“, abychom je nějak ukočírovali a tuto situaci překlenuli. Nebo můžeme narazit na detail, který se nám líbí, ale klientovi ne. Pak je třeba situaci dobře vyhodnotit. Stalo se, že jeden architekt postavil betonový dům (já osobně mám beton velmi ráda), klient si nebyl návrhem úplně jistý, ale architekt ho přesvědčil. Nakonec ten člověk dům za rok prodal, protože v něm nemohl bydlet.

Navrhujete nejen stavby, ale nabízíte i návrh interiéru. Jaké máte v tomto ohledu zkušenosti?

Myslím si, že je správné navrhovat dům koncepčně od začátku do konce. Nabízíme klientům komplexní službu od návrhu exteriéru až po design dětského pokojíčku, vše v jenom balíku, jedním rukopisem. Nejsem zastáncem toho, že dokončím stavbu a potom někdo do našeho domu udělá interiér. Interiéry jsou nejrychleji rostoucí službou JKH Atelier. Možná se v covidovém období lidé více zaměřili na zvelebování svých domovů a developeři chtějí ukázat kvalitní design dotažený do úplného konce…

Takže při návrhu už vidíte i další kroky?

Dům navrhujeme od začátku, v podstatě tím domem žijeme, procházíme ho a už když kreslím jednotlivé příčky nebo jakékoli dveře, vidím interiér. Už ve studii myslíme o krok dopředu – jak ten dům bude vypadat uvnitř. Není to jen prázdná „nádoba“, do níž pak někdo něco „naleje“. Měl by to být jeden celek, a proto se snažíme o jednotný rukopis. Máme v ateliéru kolegy architekty i kolegy interiérové designéry, abychom si navzájem návrh mohli zkonzultovat. S klientem pracujeme tedy od úplného začátku od první schůzky až po okamžik, kdy si otevře dveře a vstoupí do obýváku.

Zajišťujete i samotnou stavbu?

Známe externí stavební firmy, s nimiž spolupracujeme a které klientovi můžeme doporučit. Celého procesu se účastníme jako dozor investora a dohlížíme na provedení. Autorský dozor je z mého pohledu velmi důležitý. Pomůže předcházet případným nedorozuměním, popřípadě vícenákladům.

Jen pro zajímavost, kolik lidí v ateliéru pracuje?

Sedm stálých kolegů plus externí kolegové na některé projekty. Dále se snažíme mít pro ateliér k dispozici všechny potřebné profese, jako je statik, specialista na technické zabezpečení budov apod.

Které projekty máte za sebou?

Ráda bych se vrátila k úplným začátkům ateliéru, kdy jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže European 10 ve Španělsku. Zde jsme vyhráli, což považuji za obrovský úspěch. Dále jsme třeba před pěti lety navrhli dvě kliniky reprodukční medicíny – jednu v Kolíně a druhou v Praze. Práce byla velmi zajímavá, protože jsme pracovali i s lékaři a museli pochopit jejich pohyb a fungování v rámci objektu. Ze současných projektů určitě uvedu kompletní rekonstrukci památkově chráněného činžovního domu z 30. let v Praze 7 nebo rekonstrukci 28 luxusních apartmánů v Praze 2 včetně návrhu interiérů společně se dvěma butiky v přízemí.

Co jste navrhovali v poslední době?

Stavíme luxusní vily, teď máme na stole – z toho jsem úplně nadšená – rozsáhlé letní sídlo na Orlíku. Je to zajímavá a udržitelná architektura, vše z přírodních materiálů – kámen, dřevo, hodně prosklené. Dále nyní dokončujeme návrh učebny chemie a fyziky v základní škole v Lanškrouně nebo menší kancelářské prostory v Praze 1. Hodně nás aktuálně baví rekonstrukce již zmíněných činžovních domů, při níž spolupracujeme s jednou pražskou developerskou společností. 

Na hotelový trh zatím nevstupujete?

Připravujeme návrh pětihvězdičkového glampingového areálu na Sázavě. Ve studii řešíme hlavní budovu s výběrovou restaurací, chatky pro ubytování a relaxačně-sportovní zónou propojenou s rozlehlým wellness. Je to projekt, kde s investorem řešíme efektivitu provozu a co nejlepší zážitek hosta, který se v místě ubytuje.

Můžete ještě zmínit další projekty?

Nedávno jsme na Národní třídě v Praze navrhli edukační a konferenční centrum s výhledem na Pražský hrad. Z dalších projektů mohu uvést luxusní vilu v Hostivaři, kde se zaměřujeme na přání klienta na návrh chytré domácnosti – vše propojené do mobilního zařízení, kde ovládáte vše od alarmu přes žaluzie až po zapnutí a vypnutí sauny.

Na co klienti kladou důraz?

Klienti se více zajímají, z čeho jsou materiály v jejich domě. Kladou důraz především na přírodní materiály. Přemýšlejí a vyptávají se, z čeho se dělá vinyl a jestli je stěrka na přírodní bázi. Totéž jsou omítky a fasády. Klienti se mě ptají, v čem budou bydlet, jak takový dům dýchá, jak je ovlivní, jakou mají prvky životnost. Dále kladou hodně technické otázky – topení, chlazení, solární panely, čerpadlo, zabezpečení atd. Architekt se musí neustále vzdělávat. Vkusný design a nápad je v návrhu pro klienty očekávanou samozřejmostí. 

Znamená to, že musíte být i technicky připraveni?

Jsme v těsném kontaktu s našimi dodavateli, kteří nám prezentují novinky, které nabízejí aktuálně na trhu. Bez toho by to nešlo – pokud se člověk nevzdělává a neinformuje se, co je nového, tak nemá v dnešní době šanci. Pokud vás
klient takříkajíc přeroste, když vás začne poučovat o funkčnosti technologických prvků, tak to není úplně dobré. Musíme umět odpovědět na spoustu dotazů.

Co plánujete do budoucna?

Chtěli bychom se rozrůstat a dále rozšiřovat naše portfolio. Nyní máme za sebou takřka stovku různých projektů. Některé z nich jsou na našich webových stránkách. Stále více nás zajímají větší bytové celky a dále pak kanceláře. Chceme se zaměřovat jak na sektor individuálních klientů, tak i na středně velké developerské společnosti. Další výzvou jsou pro nás veřejné stavby, které jsme v posledních letech trochu opomíjeli. Obecně se chceme do budoucna více věnovat soutěžím. Budeme rádi, pokud budeme mít více zajímavé a různorodé práce.

Arnošt Wagner / Foto: JKH Atelier

PSN zkolaudovala projekt Pilcova rezidence v Praze 8

Komorní projekt Pilcova rezidence na pražské Palmovce je úspěšně zkolaudován. Vznikl citlivou rekonstrukcí domu z počátku 20. století a nachází se v něm celkem 14 bytů, dvě obchodní jednotky a dvorní objekt. Všechny byty již našly své majitele, kteří se mohou postupně stěhovat.

Pilcova rezidence v Sokolovské ulici čítá 14 jednotek s dispozicemi 1+kk až 4+kk a s podlahovou plochou od 35 do 60 m2. Řešení shell & core umožňuje novým majitelům interiér individuálně dotvořit dle vlastního vkusu. Developer zde zároveň připravil vzorový byt ve skandinávském stylu s prvky v přírodních barvách, který byl v průběhu prodeje zájemcům k nahlédnutí. Přízemí budovy je členěno na dvě obchodní jednotky, suterén náleží sklepním kójím. V klidném vnitrobloku jsou skryta parkovací stání a stojí tu také dvorní objekt s několika nebytovými prostory.

S respektem k minulosti

„Na projekt Pilcova rezidence jsme pyšní. S respektem k řemeslnému umění starých zednických mistrů jsme dali vzniknout osobitému místu, které naplňuje požadavky současného bydlení a aktivního městského života. O projekt byl velký zájem, což dokazuje fakt, že ještě před kolaudací byl zcela vyprodán,“ popisuje ředitel developmentu společnosti PSN Štěpán Smrčka.

Řadový činžovní dům pavlačového typu se zdobnou fasádou zhotovila na počátku 20. století stavební kancelář Jana Pilce – odtud pramení pojmenování projektu. V průběhu času objekt prošel bohatými stavebními úpravami. Nyní se budova se čtyřmi nadzemními podlažími a obytným podkrovím dočkala pod taktovkou PSN citlivé rekonstrukce, jež zahrnovala mimo jiné změny vytápění či kompletní výměnu instalací. Zároveň si zachovala neorenesanční fasádu, která ji zdobí směrem do ulice.

Vše potřebné pro moderní bydlení

Na místě činžovního domu se původně rozkládala viniční usedlost. Tuto tradici dodnes připomíná park Podviní v docházkové vzdálenosti od projektu. Pilcova rezidence stojí uprostřed dynamické čtvrti Palmovka, jež se vyznačuje plnou občanskou vybaveností, širokým sportovním vyžitím a skvělou dopravní dostupností. Stanice metra, tramvají i autobusů se nacházejí jen pár minut od projektu. V okolí se nalézá řada kaváren, restaurací a barů a nechybí ani pestré kulturní možnosti.

tz