Virtuální recepční – nástroj k výrazné úspoře nákladů v moderní společnosti

Pracovníci recepce často přispívají k našemu prvního dojmu při návštěvě firmy nebo třeba příchodu do hotelu. A je samozřejmě žádoucí, aby tento dojem byl co nejlepší. 

Fronty, zdlouhavé vyplňování formulářů, nebo dokonce nepříjemné chování recepčních může naopak negativně ovlivnit celou naši návštěvu. Práce recepčních však v současnosti vyžaduje již více než jen příjemné vystupování. 

Kvalifikovaných sil je nedostatek

Stále nezbytnější je i znalost jazyků stejně jako schopnost práce s technologiemi. Kde ale v dnešní době najít tak kvalifikovanou pracovní sílu? Řešením mohou být tzv. e-kiosky od společnosti Konica Minolta, které využívají chytré kamery s umělou inteligencí. „Moderní technologie dokážou zautomatizovat až 50 % administrativních, podpůrných či recepčních činností. V případě e-kiosku hovoříme konkrétně o možnosti provozu v režimu 24/7 bez ohledu na neschopenky při současném zrychlení a standardizování souvisejících činností a snížení nákladů,“ uvedl Michal Šotek, vedoucí divize Video Solution Services společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech.

Je běžnou praxí, že evidenci návštěv provádějí často vedle své hlavní pracovní náplně kvalifikovaní zaměstnanci, kterým tato rutinní práce ubírá čas. Druhou častou variantou je zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků, kteří však mnohdy postrádají stále potřebnější technické dovednosti nutné pro používání registračních a dalších IT systémů. 

Interaktivní technologie zrychlí registraci návštěv

Naproti tomu e-kiosek nabízí dotykový panel s intuitivním ovládáním. Návštěvník se jednoduše zaregistruje pomocí občanského průkazu nebo stále rozšířenější bankovní identity. Z panelu e-kiosku se může rovnou spojit pomocí hlasového nebo videohovoru s osobou, za níž přichází. Ta má navíc možnost návštěvu zaregistrovat i předem a umožnit jí například automatický vjezd do podzemních garáží.

„Podle naší studie se návratnost celého řešení pohybuje mezi jedním až dvěma roky. Využití najde nejen v recepcích hotelů a velkých firem, ale hodí se také pro administrativní objekty, autosalony nebo rezidenční, průmyslové či logistické areály. V nich může vedle evidence návštěv sloužit i k navádění nákladních vozů na patřičné odbavovací rampy,“ uzavřel M. Šotek s tím, že o instalaci e-kiosku již projevily zájem desítky českých a slovenských firem. 

PR

FLOWBOX se prezentoval vlastní expozicí

Platforma FLOWBOX umožňuje snižování spotřeby energie, správu energetických toků v budovách s minimální manuální intervencí díky využití datové analýzy a umělé inteligence. 

Tomáš Rendla, CEO firmy, nás na veletrhu EXPO REAL seznámil s některými podrobnostmi.

Letos byl FLOWBOX jednou z mála českých společností, které se na veletrhu v Mnichově představily s vlastním stánkem. Co vás k tomu vedlo?

Naše motivace byla vcelku jednoduchá; historicky se FLOWBOX orientoval do oblasti průmyslu, zaměřoval se na energetický management a řízení technologií v průmyslových podnicích. Nicméně s tím, jak se trh vyvíjí s ohledem na energetické náklady, emisní požadavky a další věci, tak logicky budovy a vlastně celý segment realit vykazují poměrně velkou spotřebu energie. A jelikož energie jsou spojené s emisemi, tak naše řešení podporuje snížení uhlíkové stopy v případě velkých budov a současně jsme schopni našim zákazníkům přinášet značné úspory. Sektor real estate je jedním z možných uplatnění našeho řešení, které máme vyzkoušené v průmyslu, jenž je mnohem pestřejší. V případě budov naopak očekáváme, že nasazování bude standardnější a pro větší počet zákazníků. Podle mého názoru máme realitnímu trhu co nabídnout.

Proč jste si vybrali právě EXPO REAL?

Byli jsme tu před dvěma lety jako návštěvníci, loni pak společně s další českou firmou a letos jsme si řekli, že je třeba, abychom se prezentovali sami a představili, co nabízíme.

Takže jako firma nejste úplní nováčci?

Máme za sebou instalace v budovách v rámci České republiky – v komerčních nebo ve vlastnictví municipalit. Protože vidíme, co dokážeme vytvořit a jaké dokážeme přinést úspory, tak vnímáme, že je pro nás celý segment real estate velmi zajímavý.

Když jste zvolili účast na tak prestižním veletrhu, znamená to, že chcete oslovovat i zahraniční klientelu? 

V minulých letech jsme si odbyli takový povinný úvod na „domácím hřišti“, takže máme za sebou instalace na českém a slovenském území a pomalu vystrkujeme růžky s jednotlivými instalacemi do okolních zemích – a některé jsou od nás i vzdálenější. Nyní bychom rádi udělali velký krok do Evropy, možná do zámoří. Vnímáme, že problematika emisí a emisních povolenek pro budovy, ESG, energetických úspor a řešení klimatických otázek se netýká jen Evropy, jak se někomu může zdát, ale samozřejmě to řeší celý svět. Prezentaci zde chápeme jako určitý start, kdy se snažíme navázat na spolupráci s novými zákazníky. Jsou zde i konkurenční firmy, ale v mnoha případech není v nabídce úplný překryv a můžeme se vzájemně doplnit. To jsou důvody, proč zde vystavujeme.

Měl jste čas se porozhlédnout po veletrhu?

Moc jsem toho zatím nestihl, prošel jsem jen „naši“ halu. Zajímá mě konkurence a zároveň i směr, kam se trh ubírá. Podle toho, co jsem viděl, tak převládá téma ESG, což pro nás znamená propojení s energetikou a s energetickou efektivitou. Je poměrně zajímavé, že prostřednictvím ESG se teprve dochází ke zdrojům emisí nebo neefektivní spotřebě v budovách. Vidíme, že v mnoha případech našim stávajícím zákazníkům chybějí data, aby mohli učinit kvalifikované investiční rozhodnutí, vytvářet kvalitní energetické koncepce apod. Takže díky tomu, že jsme schopni nabídnout sběr dat a monitoring a následně i řízení technologií, jsme schopni zákazníkovi poskytnout nejen datovou základnu jako kvalitní podklad pro rozhodování o dalším postupu, ale současně jsme schopni mu pomoci technologie efektivně pospojovat a efektivně řídit.

Co to bude ovlivňovat?

Budovy budou sehrávat významnou roli při řízení přenosové soustavy a budou muset mít na dálku řiditelnou spotřebu, minimálně v nějakém rozsahu. To vše navazuje na rostoucí podíl obnovitelných zdrojů, na rozvoj e-mobility apod. My ve FLOWBOX jsme schopni všechno propojit právě s ESG a energetickým managementem. Myslíme si, že máme co nabídnout díky našim dlouholetým zkušenostem. 

Jaké realizované projekty můžete nabídnout jako referenci perspektivním zájemcům?

Jsou to již dokončené instalace v průmyslu nebo některé realizace v ČR z oblasti nemovitostí. Také jsme schopni prezentovat formu digitalizace, kterou našim zákazníkům poskytujeme, ale i dosažené úspory a řešení na míru pro naše zákazníky. 

Jaké poznatky si odvážíte z veletrhu?

Já bych to nazval inspirací v podobě konkurenčních – nebo částečně konkurenčních – produktů. Je zde velký překryv s e-mobilitou a řízením obnovitelných zdrojů. Určitě se lze inspirovat v oblasti ESG řešení, kdy jsme stále na začátku procesu. Inspirativní jsou i potenciální zákazníci, protože od nich zjišťujeme, co právě řeší a kam by se do budoucna chtěli posunout, což je pro nás velkou motivací, abychom se i my posouvali dál.

 

Arnošt Wagner, Foto: Archiv FLOWBOX

VIA UNA – architektonická památka v novém stylu

Historická budova banky v ulici Na Příkopě 33 prošla modernizací a přestavbou na kanceláře a obchodní plochy. Získala maximálně energeticky úsporný systém pro chlazení a vytápění, který zajišťují vodní VRV systémy společnosti Daikin. Jde o tepelná čerpadla voda-vzduch v třítrubkovém provedení umožňujícím dvojitou rekuperaci energie.

Vzhledem k památkové ochraně objektu nebylo např. možné provést zateplení fasády, i historická kastlová okna musela být jen zrenovována. Potřeba chlazení budovy je tak 1,74 MW a potřeba vytápění 0,9 MW při −15 °C. „Většina nových technologií musela být instalována v malém podkrovním prostoru a původních střešních nástavbách. Jde o tři adiabatické chladiče s celkovým chladicím výkonem přes 2 MW, vzduchotechnické jednotky a 33 vodních VRV systémů Daikin (tepelné čerpadlo voda-vzduch). Z toho 21 VRV systémů pro kanceláře je v třítrubkovém provedení a 12 VRV systémů pro vzduchotechnické jednotky v dvoutrubkovém provedení,“ vysvětluje Martin Rolčík, Consulting Sales Engineer ve společnosti DAIKIN. Vše je skryto před zraky kolemjdoucích i všech návštěvníků budovy. 

Unikátní řešení chlazení a vytápění budovy využívá dvojitou rekuperaci energie 

První část rekuperace energie probíhá na chladivovém okruhu mezi vnitřními jednotkami. V případě třítrubkového VRV systému jednotky, které chladí, předávají primárně energii jednotkám, které topí. Energii, která se nepředá, odvedou adiabatické chladiče do okolního vzduchu. Každý VRV systém je navržen tak, aby v rámci podlaží měl vnitřní jednotky minimálně na dvou různých fasádách. 

Druhá část rekuperace energie probíhá na vodní smyčce mezi jednotlivými tepelnými čerpadly. Jednotky, které jsou určeny pro obchodní plochy, zajišťují celoročně chlazení. Získaná energie se odvádí do vodní smyčky. Ohřátou vodu následně využijí tepelná čerpadla pro vytápění kancelářských prostor. Využitelná teplota vody pro tepelná čerpadla je 10–45 °C. 

Vnitřní jednotky

Všechny vnitřní jednotky (a je jich ke 400) jsou provozně nezávislé. Umožňují nastavení režimu chlazení nebo topení, nastavení teploty a tří stupňů otáček ventilátoru. „Zajímavostí celé instalace je netradiční rozvod měděného potrubí k vnitřním jednotkám. Standardně se vede horizontálně po patrech. Protože se však jedná o historickou budovu, kde nejsou žádné podhledy, vedli jsme vertikální rozvod chladivových potrubí falešnými sloupy mezi okny,“ doplňuje Martin Rolčík. 

 

PR Daikin

Chceme lidem nabídnout kvalitní bydlení

V souvislosti s významným rozvojovým projektem společnosti Urbanity v Bruntále jsme požádali o doplnění také zástupce municipality.

Hovořil s námi místostarosta Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA.

Můžete nám stručně představit vaše město?

Patnáctitisícový Bruntál se pyšní přídomkem „město mezi horami a vodou“. Nikoli náhodou – nachází se totiž v malebném podhůří Jeseníků, jen několik kilometrů od vrcholu Pradědu s nejvyšším pevným bodem v ČR na jedné straně a jednou z největších českých přehradních nádrží Slezskou Hartou na druhé straně. Bruntál má velmi bohatou historii a z institucionálního hlediska je pravděpodobně nejstarším městem na území České republiky. Významná byla těžba nerostů a později průmysl, zejména textilní, dřevařský a potravinářský. V posledních dekádách dominuje lehký průmysl založený na zpracování místně tradičních komodit moderním způsobem. Ve městě působí několik firem světového jména.

Jaké rozvojové projekty v Bruntále připravujete?

V současné době probíhá finální příprava před realizací dvou projektů, které jsou klíčové pro další rozvoj města z hlediska dopravy a bydlení. Před zahájením je stavba východního obchvatu Bruntálu. Již proběhlo přípravné kácení v trase stavby, která se nachází ve fázi zpracované projektové dokumentace. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá zahájení výstavby v roce 2024. Obchvat je zásadní pro zkvalitnění života ve městě i pro potenciál rozvoje Bruntálu, protože odkloní podstatnou část těžké dopravy a přinese nové možnosti pro záměry uvnitř zastavěné části města. Dlouhodobým záměrem města Bruntál je připravit oblast Za Mlékárnou k zástavbě obytnými domy. V rámci programu Revitalizace území po důlní činnosti zde vznikne plocha pro výstavbu samostatně stojících, řadových i bytových domů. Lokalita Za Mlékárnou se nachází na severozápadním okraji města Bruntál, zhruba 1,5 km od centra města. Předmětem projektu je vybudovat technickou a dopravní infrastrukturu, která pokryje veškeré potřeby pro novou výstavbu v lokalitě včetně realizace inženýrských sítí, přeložek a ochrany stávajících inženýrských sítí, realizace dopravní infrastruktury, úpravy ulice Čs. armády a obsluhy území dotčeného stavbou. Cílem je nabídnout lidem možnosti kvalitního bydlení ve městě, aby nemuseli uskutečňovat své plány například stavbou domů v okolních obcích a zůstali v Bruntále.

Co může město nabídnout potenciálním investorům?

Podnikatelský park Bruntál tvoří čtyři dílčí lokality na území města Bruntál, které jsou vzájemně logisticky propojeny sítí místních komunikací. Přepravní vzdálenost mezi nimi je maximálně 5 km. Všechny leží v blízkosti komunikací I. třídy, přičemž lokalita Východ se nachází bezprostředně u nově připravovaného východního obchvatu města. Vlastníkem ploch v zóně Západ je město Bruntál, vlastníkem zón Sever a Východ je Česká republika, zastoupená Státním pozemkovým úřadem. Všechny jmenované plochy jsou v územním plánu města Bruntál vedeny v kategorii průmyslových ploch. Podnikatelský park Bruntál disponuje veškerou potřebnou inženýrskou infrastrukturou.

V současné době připravuje společnost Urbanity projekt průmyslového developmentu. Jak probíhala komunikace s investorem?

S Urbanity jednáme a podporujeme významný projekt zpřístupnění průmyslové zóny v Opavské ulici, který jistě přispěje ke zvýšení zaměstnanosti ve městě. Doufám, že nová pracovní místa vzniknou nejen v dělnických profesích, ale i pro kvalifikované pracovníky. Očekávané záměry jsou ve fázi projektových příprav a stavebních řízení, kdy lze předpokládat realizaci v příštím roce. Zejména po výstavbě nové přístupové komunikace pro nákladní dopravu bude moci být připravena kompletní rekonstrukce ulice Dobrovského, po níž lidé, kteří tu bydlí, touží už několik desítek let.

Jaké další projekty zvažujete – nebo chcete realizovat – na území města?

Projektů je mnoho, za všechny mohu uvést plánovanou přístavbu saunové části a výukového bazénu Wellness centra Bruntál, probíhající rekonstrukcí fasády městského divadla, záměr vybudovat nový zimní stadion a další projekty, které podstatně zlepší možnosti seberealizace obyvatel města i jeho návštěvníků. Pro dlouhodobou vizi do roku 2070 máme zpracovanou rozvojovou studii Bridging the Gap, jejímž autorem je světoznámý krajinářský architekt Herbert Dreiseitl z Německa. Studie se zaměřuje na vnitřní revitalizaci a opětovné zahuštění zastavěné části města, modrozelenou infrastrukturu, odolnost vůči klimatickým změnám, mobilitu a podmínky pro pěší, cyklisty a sportovce, příležitosti pro mladé lidi, podmínky pro rozvoj Bruntálu jako hospodářského, vzdělávacího a turistického centra pro celý region. Troufám si tvrdit, že tato unikátní rozvojová studie dává našemu městu z dlouhodobého hlediska výhodu pro překonání mnohých výzev a také zvýší naši konkurenceschopnost v regionu i mimo něj.

Red, Foto: Archiv města Bruntál

Urbanity plánuje revitalizovat průmyslový brownfield v Bruntále

Nemovitostní skupina Urbanity se zaměřuje na budování moderních výrobních kampusů. O projektu v Tachově jsme psali letos na jaře. Nyní společnost připravuje další projekt v opačné části republiky – v Bruntále. 

Přiblížil nám jej Roland Hofman, CEO a spoluzakladatel skupiny Urbanity. 

Stavíte průmyslové kampusy, ale vaše společnost není klasický developer…

Při založení skupiny Urbanity jsme si dali za jeden z hlavních cílů, že se pokusíme posunout průmyslovou výstavbu vpřed, aby byla veřejností opět žádaná a chtěná. Například velmi dlouho a často jsme slýchali námitky a nevoli, že u nás vznikají samé šedé krabice zabírající ornou půdu, které se od sebe liší jen nějakým barevným pruhem pod atikou, odkazujícím na logo developera. Lidem se takovéto neosobní pojetí nelíbí a nám ostatně také ne. Řekli jsme si, že bychom měli do průmyslové výstavby navrátit architekturu a design a dát do popředí komfort jejich uživatelů. 

Byl to jediný impulz?

V Urbanity jsme si vytvořili seznam, co se nám na průmyslové výstavbě nelíbí: žádná architektura, mnohdy nekomfortní pracovní prostředí, nedostatečné služby pro lidi, nešetrné zacházení s přírodou, zástavba zatěžující lokální dopravní a sociální infrastrukturu, do vznikajících lokalit musí být hromadně naváženi pracovníci ze vzdálených oblastí, a na to navazující sociální napětí. Otázkou zůstávaly skutečné a dlouhodobé dopady průmyslového developmentu na lidi, na prostředí. My jsme si řekli, že budeme první, kdo s tím něco udělá. Že vytvoříme kampusy, které budou integrální součástí města, jež příjemně žije.

Co to pro danou lokalitu může znamenat? 

Vytváříme výrobní kampusy, které nezatěžují městskou infrastrukturu, ale naopak ji doplňují nebo dále rozvíjejí. Znamená to, že nevzniká jen výrobní funkce bez návazností, ale naopak vytváříme i další související služby poskytované nejen lokálním zaměstnancům, ale celé komunitě. Příkladem je mateřská školka nebo kvalitní prostor pro stravování, kavárna, ubytování hotelového typu, závodní lékař, sportovní a komunitní zázemí a další.

Co v této souvislosti považujete za důležité?

Především to, že se chceme zaměřit na revitalizaci městských brownfieldů, jednak aby nedocházelo k zabírání orné půdy, ale také aby lidé z regionů neodcházeli do větších sídelních měst jen proto, že v místě nemají adekvátní uplatnění. Chceme vrátit atraktivní pracovní možnosti zpět do regionů, propojit globální příležitosti s lokálním talentem a tím pozitivně ovlivnit rozvoj měst a regionů.

To zároveň musí vyvolávat další pozitivní faktory.

Ovlivňuje to i fakt, že naše kampusy jsou přímo ve městě a lidé nemusejí jezdit za prací nikam daleko. To koresponduje s tím, že pracovní příležitost mají skoro za domem, což má dopad i na dopravu – nedochází ke zbytečné dopravní zátěži. Lidé se mohou do našich kampusů dostat pěšky nebo na kole, popř. MHD. Díky dalším nabízeným službám jsou lidé schopni uspokojit více svých potřeb najednou na jednom místě. To je určitě další benefit s přesahem.

V současné době připravujete revitalizaci průmyslového areálu v Bruntále, který je 300 m od autobusového a vlakového nádraží. Má tedy skvělou dostupnost, není to nikde v polích. Areál se stane součástí města. Můžete prozradit něco konkrétnějšího?

Určitě dostupnost a blízkost k lidem hraje velkou roli, zejména ve výrobních firmách, ve kterých máte větší počet zaměstnanců. Naopak automobilová přeprava zaměstnanců na vzdálená pracoviště zanechává výraznější uhlíkovou stopu než samotná nákladní doprava spojená s výrobní činností či zásobováním a distribucí. S tím souvisí prašnost, hluk i bezpečnost. To jsou určitě další faktory z pohledu udržitelnosti.

Tachov má unikátní certifikaci. Jak to bude v Bruntále?

Výrobní kampus v Bruntále chceme mít samozřejmě také ohodnocený komplexní certifikací. Chceme se ucházet o BREEAM Communities. V tomto případě není předmětem certifikace opět pouze samostatná budova, ale posuzována je celá lokalita a dopady celého projektu na region. Nejdeme standardní cestou, kdy bychom certifikovali jednotlivé budovy samostatně klasickou formou BREEAM, ale skutečně se zaměřujeme na širší vztahy. Tento přístup je mnohem komplexnější a složitější z pohledu celkového fungování.

Můžete v krátkosti přiblížit celý areál?

Součástí kampusu budou čtyři průmyslové budovy. Nejmenší z nich má plochu 3 500 m2; ta je cílená spíše pro regionální výrobní firmu. Další dvě jsou zhruba o 5 000 a 10 000 m2. Čtvrtá je výjimečná, jednak jsou velikostí, protože má rozlohu 35 000 m², ale zároveň čistou výšku 20 m, která umožnuje umístění automatizovaného a robotizovaného provozu.

Už v Tachově byl nastaven princip, že areál byl revitalizován prakticky za chodu. Bude to tak i zde?

V Bruntále to bude pro nás jednodušší, protože se zde nenachází velký počet budov určených ke komplexní revitalizaci. Na stávající provozy bude mít největší vliv revitalizace kampusové infrastruktury zahrnující nové přípojky sítí a nové rozvodny, která bude probíhat taktéž za plného provozu.

Ve starších areálech bývá problém s vysokou energetickou náročností. Jak to plánujete řešit?

Všechny naše budovy jsou klasifikovány jako mimořádně úsporné. V přístupu k energetice využíváme poměrně robustního know-how našeho interního energetického týmu. Určitě budeme maximalizovat zapojení lokálních obnovitelných zdrojů. Všechny střechy budou pochopitelně osazeny solárními panely. Ze zkušeností z Tachova víme, že bychom mohli pokrýt zhruba 40–50 % spotřeby výrobních klientů. Výhodu bruntálského projektu je, že podobně jako v Tachově máme téměř za plotem rozvodnu ČEZ Distribuce, takže z pohledu kapacit nejsme nijak zásadně omezeni.

Jak budete řešit další důležité položky?

Využijeme místních zdrojů pitné vody prostřednictvím vlastních vrtů, tím dokážeme být stoprocentně soběstační. Případné využití tepelných čerpadel bude záviset na typu výroby. V Tachově se nám totiž velmi dobře osvědčilo využití emisního tepla z výrobního procesu, kterým dokážeme pokrýt 100 % spotřeby teplé vody a až 80 % spotřeby tepla pro vytápění budov. Intenzivně budeme pracovat také s pestrými prvky modrozelené infrastruktury.

Spolupracujete na projektu s bruntálskou radnicí?

Ano. Příkladem je spolupráce na novém dopravním řešení příjezdové cesty. Více než 50 let vcelku nešťastně vede stávající příjezdová cesta skrz vilovou čtvrť. S městem jsme podepsali smlouvu o spolupráci, která říká, že vybudujeme nový příjezd, čímž dojde ke zklidnění rezidenční části. Nové dopravní řešení navíc lépe naváže na vznikající městský obchvat Bruntálu, který je plně v gesci vedení města. Vedení města na obchvatu intenzivně pracuje řadu let, dnes již mají stavební povolení a v příštím roce by měli zahájit realizaci. V rámci nového dopravního řešení kampusu postavíme novou zastávku MHD, která bude přímo při vjezdu do kampusu. Tím se ještě více zlepší již tak velmi dobrá dostupnost areálu. Obecně bych řekl, že spolupráce s městem je velmi konstruktivní a efektivní. Podařilo se nám identifikovat problémy a společně najít jejich řešení, což je velmi důležité.

Celý areál zůstává ve vašem vlastnictví?

Přesně tak. Jsme nejen developer, ale současně investor, správce a pronajímatel. Náš investiční horizont je ani ne snad dlouhodobý jako spíše trvalý. Což se propisuje právě do našeho přístupu. Můžeme si dovolit se na investice dívat trochu z jiné perspektivy, než kdybychom věděli, že naše projekty někomu prodáme – ať už za rok, nebo za pět let. Zároveň tím, že naše projekty chceme držet trvale, víme, že s lidmi a komunitami chceme a budeme žít v symbióze další desítky let. To je velký závazek.

Poslední otázka zní, jaký je časový horizont dokončení?

Nyní jsme ve fázi, kdy jsme obdrželi všechna potřebná stanoviska, a předpokládáme, že do konce letošního roku bychom měli získat pravomocné povolení na celou lokalitu. Příští rok plánujeme zahájit výstavbu a budeme schopni budovy dodat za 6–12 měsíců. Dokončení projektu plánujeme za 3 roky. Jednotlivé budovy budeme stavět konkrétnímu klientovi na míru, aby co nejlépe vyhovovala jeho potřebám. Nájemní smlouvy podepisujeme na 10–15 let a i díky tomu jsme schopni klientům například mnohem lépe uzpůsobit energetické řešení. 

Arnošt Wagner

Foto: Archiv Urbanity

Roland Hofman

Specializuje se na investice, správu a development komerčních nemovitostí. Je spoluzakladatelem nemovitostní skupiny Urbanity, kde zastává pozici CEO. Je absolventem oboru financí na VŠB-TU v Ostravě, titul MBA získal na University of Greenwich v Londýně, kde zároveň nabyl zkušenosti z práce v top managementu. V minulosti působil ve vysokých manažerských a statutárních funkcích ve firmách spadajících pod investiční společnost M.L. Moran, ve které byl zároveň předsedou dozorčí rady.

Horizon Holding má v Praze velké plány

Dceřiná firma přední izraelské developerské a stavební společnosti Shikun & Binui (Housing & Construction) – Horizon Holding – působí v Praze už 22 let. 

Shikun & Binui (Housing & Construction) byla založena v roce 1924, je obchodována na izraelské burze a má četné aktivity v oblasti rezidenční výstavby, energetické infrastruktury i dopravních staveb po celém světě, mj. v Africe, Severní i Jižní Americe. „Tady v České republice se zaměřujeme hlavně na rezidenční stavby a za uplynulých 21 let se nám podařilo dokončit kolem 2 000 bytů. Podobné aktivity máme ve Varšavě, Bukurešti a v Bělehradě,“ říká generální ředitel společnosti Yishay Furman. Položili jsme mu další otázky.

Můžete přiblížit projekty, které jste dokončili v poslední době nebo které jsou ve výstavbě?

V Modřanech máme dva projekty – loni jsme dokončili projekt Modřanka s 355 byty a v současné době jsme zhruba v polovině projektu Zahálka, který leží v těsném sousedství golfového hřiště v Hodkovičkách a v blízkosti Vltavy, na krásném místě s moc hezkou architekturou. Bude zde na 800 bytů, z nichž 500 je dokončeno a předáno, dalších 300 je ve výstavbě a na prodej. V Čimicích máme projekt Čámovka s celkem 700 byty, z nichž bylo dokončeno 300, a těch dalších 400 chceme začít stavět v příštím roce. Před třemi lety jsme dokončili projekt v Horoměřicích v Praze-západ se 200 byty. Další dva projekty jsme dokončili v Karlíně, první z nich byla Rezidence Vltava se 105 byty (dokončeno v roce 2016), druhý byl butikový projekt Kay River Lofts na Rohanském nábřeží. Nejspíš to byl zatím náš nejlepší projekt v Praze. 

A ty plánované?

Jeden z našich nejrozsáhlejších projektů se nachází ve Statenicích. První fázi projektu Aura Statenice tvoří 79 rozlehlých vil (kolem 300 m2) s pozemky o ploše kolem 1 000 m2 je nyní v prodeji.  Teď čekáme na stavební povolení na druhou etapu se zhruba 600 byty, která by měla být zahájena někdy počátkem roku 2025. Nedávno jsme zahájili prodej projektu v Karlíně s názvem Blízká. V současnosti máme stovky zájemců o rezervace, některé jsou už podepsané. Je to příklad dobré lokality, dobrého standardu a rozumné ceny, takže i v nejisté době je dostatečný zájem. Další projekt plánujeme na Bohdalci, kde jsme požádali o změnu územního plánu pro výstavbu 1 500 bytů, což by měl být jeden z největších bytových projektů v Praze. Pokud půjde všechno hladce, v roce 2026 bychom mohli požádat o stavební povolení. Pak máme hodně velký pozemek v Chuchli – 120 000 m2, kde plánujeme přibližně 1 500 bytů, ale čekáme na změnu územního plánu. Projekt Urbanika s připravovanými 170 byty se nachází v blízkosti Strakonické ulice a rozvojového území u smíchovského nádraží. Doufáme, že budeme moci stavět do poloviny roku 2024. A poslední projekt se 100 bytů máme v Záběhlicích a předpokládám, že zahájíme výstavbu začátkem příštího roku.

Kolik bytů tedy chcete dodat na trh v nejbližších letech?

Příští rok budeme mít v přípravě 1 200 jednotek v pěti projektech a v blízké budoucnosti máme v přípravě celkem 3 870 bytů. V posledních dvou letech krize se snažíme připravit projekty tak, abychom – jakmile krize pomine, banky sníží úrokovou sazbu a hypotéky budou více dostupné – s nimi mohli vyjít na trh. Takže pokud všechno půjde hladce, zahájíme zmíněné projekty v roce 2024.

Velmi aktuálním tématem pro developery a stavební společnosti je udržitelnost a certifikace. Jak jste na tom?

Všechny naše plánované projekty, o nichž jsem mluvil v předchozí odpovědi, projdou certifikací udržitelné výstavby BREEAM, která je v případě rezidenční výstavby častější. Nejde o to, aby ty projekty byly pouze „zelené“, ale aby byly zároveň propojeny s komunitou. Takže jde i o okolí, abychom zpříjemnili bydlení nejen našim obyvatelům, nájemníkům, ale i sousedům a dalším lidem tím, že vytvoříme třeba parkovou úpravu. V Auře Statenice je součástí každé vily tepelné čerpadlo. Je to sice dost vysoká vstupní investice, ale věříme, že to je vklad do budoucnosti a majitelům domů se to vrátí. Předpokládám, že do 10–15 let budou všechny rezidenční projekty udržitelné. Bude to stejné jako s kancelářemi, kde se certifikace stala součástí standardu. Před 20 lety jsme to považovali za zbytečné. A stejně to bude s byty.

Arnošt Wagner

Foto: Archiv Horizon Holding

Inovace parkování s Green Center

Inovace, udržitelnost a efektivní využití městského prostoru – to jsou klíčové aspekty, které zdůrazňují nedávné úspěchy v oblasti parkovacích řešení realizovaných společností Green Center, předním českým výrobcem a poskytovatelem parkovacích systémů a technologií.

Green Center se ve svých projektech zaměřuje na integraci pokročilých technologií, mezi něž patří systémy rozpoznávání registračních značek a navigační systémy pro efektivní navádění k volným parkovacím místům. Vše s cílem optimalizovat uživatelskou zkušenost a zároveň podporovat udržitelný rozvoj urbanistických oblastí.

P+R parkovací dům Nové Butovice

Projekt P+R parkovacího domu v Nových Butovicích představuje mimořádnou kombinaci komfortního parkování pro 380 vozidel a zároveň efektivního využití prostoru s promyšleným rozdělením pro dojíždějící a místní obyvatele. Se čtyřmi nabíječkami pro elektromobily a možností budoucí expanze na celkem 33 stanic je tato realizace ukázkovým příkladem inovace v oblasti městského parkování.

„Tento projekt nás velmi těší, protože odráží naši neustálou snahu vytvářet praktická a šetrná parkovací řešení, která efektivně reagují na současné potřeby a směřují k trvale udržitelným městům,“ uvádí Tomáš Zdobnický, generální ředitel a majitel společnosti Green Center.

P+R parkovací dům Mladá Boleslav

Nedávno byl také otevřen nový P+R parkovací dům v Mladé Boleslavi. S více než 300 parkovacími místy a šesti nabíjecími stanicemi pro elektromobily situovanými strategicky mezi sportovní halou a hlavním vstupem do stadionu tento projekt nabízí obyvatelům města nejen praktické výhody, ale i podporu ekologické mobility.

T. Zdobnický to komentuje: „Naše investice do inovativních a udržitelných parkovacích řešení jsou odrazem našeho pevného přesvědčení, že inteligentní technologie a promyšlené urbanistické přístupy jsou klíčové pro vytváření chytrých a zelených měst pro příští generace.“

V kontextu narůstajících výzev městské mobility a trvalé udržitelnosti se projekty, jako jsou ty od Green Center, stávají nezbytnými krokem k adaptaci naší infrastruktury a podpoře citlivějšího a efektivnějšího využívání městského prostoru.

Passerinvest Group jako příklad pozitivního stavitele

Passerinvest Group je česká investiční a stavitelská společnost, kterou v roce 1991 založil Radim Passer. Hlavním projektem společnosti je Brumlovka v Praze 4, kde z původně nehezkého a zanedbaného brownfieldu vytvořila plnohodnotnou moderní a příjemnou část města.

Eduard Forejt, který ve společnosti Passerinvest Group působí od roku 2018 a je ředitelem rozvoje obchodu, s námi hovořil o současné situaci na realitním trhu i o plánech firmy.

Mohli bychom začít trochu obecně – jak si Passerinvest Group stojí na trhu?

Má to dva rozměry. Jeden je Passerinvest Group (dále Passerinvest) investor a druhý Passerinvest stavitel. Za tím prvním jsou objekty, které vlastníme, spravujeme a rozvíjíme. V současné době to reprezentuje zhruba 250 000 m2 pronajímatelných ploch. Jen na Brumlovce jsme vlastníkem 10 administrativních budov z 12. V rozvoji Brumlovky nadále pokračujeme, a tak připravujeme několik projektů k výstavbě. Zde se dostáváme ke druhému rozměru, kterým je Passerinvest jako stavitel. Žel se v posledních letech zásadně změnily okolnosti ovlivňující ekonomiku projektů, především v oblasti financování budov, což přímo navazuje na úrokové sazby, které se na evropském trhu stále zvyšují nebo zvyšovaly. Ale nejen tím se negativně proměnila ekonomika budov. Zjednodušeně do výpočtů vstupují čtyři parametry – akviziční hodnota, stavební náklady, pak jsou to softové náklady, kam patří i ty finanční, a prodejní hodnota určená tzv. yieldem. Tyto parametry určují, o jakém potenciálním profitu můžete uvažovat. Protože však došlo k bezprecedentnímu zhoršení všech parametrů, nastala situace, kdy zodpovědně nelze zahajovat výstavbu nových administrativních objektů.

A co je vlastně v Passerinvestu nového?

Nevím, jestli úplně nového, ale jsou tu dva směry, o kterých bych rád hovořil. Prvním jsou naše iniciativy, jejichž prostřednictvím se snažíme velice transparentně osvětlovat společensky důležitá témata. Když si najdete web www.republikabohatsi.cz, tak se ve videích a ostatních materiálech můžete dozvědět více o dálniční iniciativě nebo o rozvoji staveb pro republiku bohatší. Třeba už data k druhé iniciativě (Rozvoj staveb pro republiku bohatší) krásně popisují, jak zásadní význam má výstavba pro blahobyt všech občanů České republiky. I proto jsme jako hlavní motto napsali: „Když staví soused, bohatnete také.“ Pro příklad, z každé investované koruny díky multiplikaci doputuje bezmála 76 % do státního rozpočtu, tedy z každé investované tisícikoruny do výstavby budov „zbohatne“ státní rozpočet o 760 Kč. A to jsou finance, které stát použije třeba na platy učitelů, policistů nebo na cokoli jiného potřebného společnosti. Navíc výstavba generuje nové pracovní úvazky, a to nejen ve fázi stavby, ale i po dokončení. Takže to je jedna část. 

A ta druhá?

Jako příklad uvedu Brumlovku. Passerinvest ji buduje 25 let. Ukazujeme zde, jak město interaguje. Brumlovka je výrazně administrativní, ale vzniká na území, jehož okolí tvoří vlastně největší rezidenční městskou část. Historicky tu bylo hodně zastoupené bydlení, ale málo prostor pro práci. Takže lidé byli nuceni jezdit za prací někam daleko. V rámci brownfieldu se nejprve začaly stavět kanceláře a tím zde vznikla tolik potřebná pracovní místa s veřejným prostorem. Ke kancelářím postupně přibývaly obchody a pak i školka, škola atd. Z místa se začala stávat plnohodnotná, neřku-li nadstandardní část města. Urbanismus byl kdysi nastaven panem architektem Aulíkem a jeho konceptu se pořád držíme. Ukazujeme, že město má v té interakci schopnost fungovat, že může vzniknout i nové subcentrum městské části. Dospěli jsme do stavu, kdy stavíme více bytů, protože v bezprostředním okolí podle našich výpočtů novostavby chybějí – hlavně nájemní byty. Na Brumlovce máme aktuálně naplánované dva nové objekty, jeden už se stavebním povolením, kde bude kolem 66 nájemních bytů. Teď precizujeme, jak má takový nájemní byt vypadat, aby dobře doplnil strukturu dané lokality. Jsme si vědomi toho, že jsme součástí většího celku a vytváříme jakousi přidanou hodnotu pro ostatní. Tak například s trochou nadsázky říkám, že dnes máme největší koupaliště v Praze 4, protože naše vodní prvky jsou přes léto hodně využívané dětmi – a nejenom jimi. Když dobře sledujete, co se kolem vás děje, zjistíte, že by se kolem vodních prvků hodila lehátka, aby si tu lidé mohli odpočinout, a tak jsme je tam doplnili. Je to takový nevědomý participační proces. Ale aby to nezapadlo, Brumlovka tu není jen pro lidi z okolních kanceláří. O víkendech tu nejsou ti, kteří zde pracují, stejně tak po večerech, ale i přesto je Brumlovka hojně využívaná. Konají se tu různé doprovodné programy, taneční a cestovatelské kluby, běhání s Pumou apod. Podporujeme zkrátka veškeré aktivity, které utvářejí místní komunitu, a ukazujeme, že když k lokalitě přistupujete jako k celku a s určitou vizí, tak to jde. 

Takže Brumlovka může sloužit jako manuál městotvorných prvků…

Myslím, že ano, navíc byl základem brownfield – byly tu původně skládky, rozbité garáže apod., takže akviziční hodnota začínala na nule. Věřím, že je to hezký příklad, jak dělat plnohodnotnou revitalizaci města. Při takových projektech se nesmíte zabývat jen domy, ale celým územím, a to se na Brumlovce rozhodně povedlo, soudě i podle reakcí zahraničních návštěvníků, kteří se k nám jezdí dívat a nasát naše přístupy k revitalizaci města. Naše zkušenosti si nenecháváme pro sebe, snažíme se vzdělávat ostatní, hodně spolupracujeme se školami, odbornou veřejností apod. Neustáváme, i když je to dnes ekonomický boj a inflace nás posouvá do vyšších cenových hladin. Ale nechceme polevit v kvalitě výstavby a na našem příkladu ukazujeme, že to lze. Hezké na tom je, že nejsme sami, a upřímně nás těší, že se na pražském trhu pohybuje více odpovědných developerů uvažujících o území z dlouhodobé perspektivy. Zkušenosti a firemní DNA přenášíme logicky do dalších projektů. Třeba nyní dokončujeme Plazu v Roztylech a lidé se diví, proč nejdříve děláme parky a až potom stavíme budovy. Říkám, že to je prostě jakýsi fundament Passerinvestu vytvářet lokalitu hned a nečekat na výstavbu. Samozřejmě je důležité říct, že nám to umožňuje naše finanční situace. Kdyby to tak nebylo, asi bychom to museli udělat jinak, ale rozhodně naše projekty pracují a budou pracovat s vazbou na okolí a vytváření kvalitního veřejného prostoru.  

Promiňte, říkal jste revitalizace, nemyslíte recyklaci?

Nerad používám pro Brumlovku slovo recyklace, protože to je značně odlišná disciplína. Recyklace je stav, kdy jednu dožívající funkci nahrazuje funkce nová s vyšší hodnotou. V tu chvíli musíte třeba vykoupit funkční, byť dožívající byty nebo nějaký jiný ještě použitelný prostor, abyste jej zbořili a pak postavili budovu novou. 

Jak vlastně vypadá projekt Roztyly Plaza?

Zatím ještě stavíme, ale už teď je krásný, už je vidět celá figura a postupně se obléká i fasáda do finálního vzezření. Ale to je samozřejmě subjektivní pohled, byť někoho, kdo se administrativními objekty zabývá dlouho. Projekt ale vzniká v sousedství již existujícího volnočasového parku s venkovním fitness a workoutovými prvky, pumptracky, dětským hřištěm apod. Postupně zde již vzniká komunita, která zjišťuje, že to, co předkládáme v plánu také opravdu v patřičné kvalitě postavíme. I proto jsou vizualizace Roztyly Plaza velice věrným předobrazem toho, co v místě reálně vzniká. Je to určitá DNA Passerinvestu a pana Passera, který dbá na kvalitu uživatelského prostoru, ale i na estetickou úroveň, protože obě složky spolu jednoduše neodmyslitelně souvisejí. Uživatelé to vnímají, byť to mnohdy neumějí definovat, je to takové to, že se někde cítíte hezky a přesně nevíte proč.

Je něco, co vás při výstavbě aktuálně překvapí či zaskočí?

Neřekl bych, že zaskočí, ale nepříjemně se potvrzují naše předpoklady, o nichž jsem hovořil v první části rozhovoru. Realita je taková, že se nyní poprvé setkávám s tím, že máme – jako Passerinvest – stavební povolení, ale stavbu nezahajujeme, protože by to z ekonomického hlediska bylo nezodpovědné. Trh zatím není připravený akceptovat vyšší ceny nájmů, stejně jako nedošlo ke korekci v ostatních parametrech ekonomiky staveb. Každý stavitel v sobě má vnitřní touhu stavět, takže děláme všechno pro to, abychom jednotlivé aspekty cenotvorby objektu vyřešili do takové míry, že budeme moci co nejdříve stavět.

Arnošt Wagner

Foto: Archiv Passerinvest Group

Jak drahá je nečinnost v udržitelnosti, to zodpoví konference Rok Změny

Kolik stojí byznys nečinnost? A jaké jsou cesty k udržitelnému Česku? To jsou hlavní témata, která nabídne konference Rok Změny 2023, která odstartuje již 9. listopadu v pražské Spojce Karlín. Organizátoři z byznysové platformy Změna k lepšímu slibují diskusi o budoucnosti tuzemské ekonomiky a sdílení inspirativních příkladů dobré praxe s dopadem. Program a vstupenky jsou k dispozici na www.klepsimu.cz/rok-zmeny-2023. Jedná se o první tuzemskou konferenci věnovanou tématu tak zvaného Cost of Inaction v udržitelnosti.

„Costs of Inaction představují náklady, které firmám i celé společnosti vznikají jako důsledek příliš pomalé – nebo dokonce nulové – reakce na probíhající zelenou transformaci evropské i globální ekonomiky. Jedná se tak o zbytečně ušlé příležitosti z minulosti a zároveň rostoucí budoucí náklady. Jednoduše nám ujíždí vlak udržitelnosti a hrozí, že nám na horizontu zmizí úplně. Pokud budeme dále sedět se založenýma rukama v klíně a ignorovat mezinárodní kontext, řešení dopadů změny klimatu, rozpadu biodiverzity a s tím souvisejících společenských nepokojů se nám může zásadně prodražit,“ vysvětluje ředitel pořádající Změny k lepšímu Lukáš Rolf.

Ve střední Evropě se diskuze o udržitelnosti přesunula od otázky „zda vůbec“ k otázce „jak nejrychleji“. Právě o tom, jak touto změnou projít a vytěžit z ní maximum, bude mluvit hlavní řečnice konference, britská expertka Linda Zeilina, v příspěvku s odkazem na popkulturní referenci Green as the new black? (Je zelená novou černou?). Linda Zeilina je zakladatelka a generální ředitelka Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC), která byla v roce 2023 mimo jiné oceněna jako Obama Europe Leader.

Inspiraci bude možné čerpat z řady příkladů dobré praxe, například od organizace Kokoza, která od roku 2012 pomáhá lidem z města kompostovat a pěstovat. Společnost Envitrail zase představí reporting firemní udržitelnosti a samotné konferenci na jejím závěru vystaví uhlíkový účet. Mezi dalšími řečníky z firem i neziskových organizací figuruje Pavel Franc z právního konsorcia Frank Bold, Lenka Mynářová z platformy No Greenwashing či zástupci předních nadnárodních firem: Eva Bučová z ING či David Navrátil, který bude zastupovat generálního partnera akce: Českou spořitelnu.

„Klimatická krize je reálnou hrozbou. Některým dopadům lze ale ještě předejít rychlým a trvalým snížením globálních emisí skleníkových plynů. Firmy jsou hlavními aktéry, kteří mohou udělat potřebné změny teď a tady, ale nejsou v tom samy. Udržitelnost je nejen příležitostí, ale už i nutností pro dlouhodobě prosperující ekonomiku. To byla ve Změně k lepšímu naše motivace k uspořádání konference. Nechceme od účastníků jen, aby poslouchali v publiku, ale aby se inspirovali, sdíleli know-how, propojili se a sami rovnou přidali ruku k dílu během kulatých stolů,“ komentuje Lukáš Rolf.

Konference nabídne udržitelnost ve všech organizačních aspektech: od cateringu, přes řešení vzniklého biodopadu až po snižování uhlíkové stopy samotných účastníků. Odpolední a večerní program nabídne vedle hlavní debaty „Kolik stojí byznys nečinnost?“ také expertní přednášky na aktuální témata v udržitelnosti nebo kulaté stoly, které představí témata udržitelného podnikání do hloubky. V rámci konference proběhne také speciální živé vysílání podcastu Dobré zprávy s hostem mezinárodního formátu. Konferenci moderuje herečka Simona Babčáková.

Zjistěte více na www.klepsimu.cz/rok-zmeny-2023

Kontakt pro média: David Kopecký, david.kopecky@klepsimu.cz, 721 468 231

 

Vyšší zraková pohoda = vyšší výkon zaměstnanců!

Téma úspor v komerčních budovách patří dnes k nejvyšším prioritám všech provozovatelů komerčních budov. Přitom úsporou nákladů v provozu se dá zároveň dosáhnout i lepšího komfortu a vyššího výkonu zaměstnanců. 

Zraková pohoda jde ruku v ruce s „neinvazivním“ řízením osvětlení, bez nutnosti složitě rekonstruovat budovy. Dosáhneme jí jednoduchou instalací svítidel s bezdrátovým řízením a využitím přirozeného slunečního svitu v budově přes den. Komerční budova je zpravidla více než z 50 % prosklená. Zaměstnanci se (ne)starají o nastavení intenzity osvětlení na pracovní ploše. Vše za ně udělá bezdrátový systém řízení svítidel, dodatečně instalovaný bez nutnosti kabeláže, s čidly osvitu a monitoringu přítomnosti na pracovišti.

Hybridní práce změnila kanceláře

Kanceláře se vyvíjejí, zejména s rozmachem hybridní práce, a to posunutím hranic mezi prací, bydlením a spolužitím, což vyžaduje radikální revizi tradičních instalací osvětlení kanceláří. Bezdrátové ovládání osvětlení prokázalo, že hraje skutečně obrovskou roli při poskytování flexibilních, vysoce atraktivních kancelářských prostor, které nabízejí vynikající uživatelské zkušenosti, méně plýtvání energií a lepší pohodu a produktivitu zaměstnanců. V kombinaci s denním osvětlením a detekcí obsazenosti může inteligentní ovládání osvětlení ušetřit značné množství energie v kancelářích, protože zajistí, aby v případě potřeby bylo použito správné světlo. Tyto systémy lze snadno ovládat spínači, senzory nebo mobilními aplikacemi.

Příklad č. 1: Kanceláře společnosti Donaldson Filtration Solutions Kadaň

Nastala potřeba vyměnit kazetová zářivková svítidla (dnes již v EU neprodejné zářivky) pouze 15 let po zahájení provozu. Šlo o 600 m2 kanceláří (dva open space prostory s koridorem + 10 kanceláří, dvě jednací místnosti), osvětlení parkovišť a nakládacích ploch pomocí svítidel pro pouliční osvětlení. Došlo k výměně 196 svítidel s retrofit doplněním na původní elektroinstalaci Synergis Lighting_Control s automatizací a řízením osvětlení kancelářských prostor:

  • Bylo využito světlo dopadající okny, protože budova byla z 50 % prosklená.
  • Útlumy svícení byly řízeny podle denního přírůstku světla.
  • Sedminásobné zdražení elektrické energie přineslo potřebu snížit sedmkrát vyšší náklady na původní svícení.

Snížení nominální spotřeby o zhruba 58 % výměnou za 196 LED zapuštěných svítidel PROLUMIA Pro-Office DALI s UGR<16 s nejlepší zrakovou pohodou na trhu. Dodatečné snížení spotřeby na 120 instalovaných LED svítidlech o dalších asi 40 % díky automatizovanému řízení pomocí technologie Synergis Lighting_Control by Casambi. Došlo k nastavení útlumů pomocí světelných a přítomnostních senzorů regulujících výkon svítidel. Automatizace časových plánů svícení byla nastavena podle přítomnosti osob v kancelářích z prosklených 50 %.

Výsledek?

Kvalifikovaný odhad úspory pomocí aktivního řízení činil kolem 425 000 Kč za rok, přičemž pořizovací náklady na tento „retrofit“ řídicí systém činily kolem 380 000 Kč.

Po sečtení úspor se Donaldson Kadaň dostal téměř na původní náklady na svícení s obrovským posunem zrakové pohody pracovníků a zvýšeným výkonem pracovníků díky extrémně nízkému faktoru oslnění svítidly pod UGR<16.

Příklad č. 2: Řídicí velín vodní elektrárny Střekov – ČEZ Obnovitelné zdroje:

Očekávalo se zlepšení stavu světelné pohody při změně barevné teploty svícení během denní doby. Osvětlení velínu s provozem 24/7 bylo vyměněno za plně automaticky řiditelná svítidla podle cirkadiánního rytmu v závislosti na denní době pro lepší světelnou zrakovou pohodu svítidly PROLUMIA Pro-Office TW (tunable white). Bylo nastaveno autonomní řízení cirkadiánního rytmu a útlumů pomocí Synergis Lighting_Control.

Průmyslové prostory jsou jedním ze složitějších typů budov pro osvětlení. Spotřeba energie na osvětlení průmyslových zařízení, zejména průmyslové skladů a skladových prostor patří k nejvyšším (46 kWh/m2 za rok), proto je velmi důležité snižovat náklady na provoz a údržbu při současném zvyšování úspor energie. Výrobní haly jsou prostory, které mohou v mnoha případech fungovat 24/7, takže energeticky úsporná svítidla a efektivnější využití denního světla jsou přínosem nejen pro šetření energií, ale také pro zlepšení zrakových podmínek a celkovou pohodu zaměstnanců.

Příklad č. 3: Výrobní prostory společnosti Jakob Müller AG – Czech Republic

Ve firmě nastala potřeba po 15 letech provozu vyměnit lištové zářivkové osvětlení za zhruba 200 LED svítidel PROLUMIA Retrofit II. Bylo využito světlo dopadající světlíky měřené bezdrátovými pohybovými/světelnými senzory ve velkých výškách s optikou. Autonomní zónové řízení Lighting_Control jednotlivých pracovišť bylo způsobeno pomocí útlumů svícení směnám a potřebám jednotlivých oddělení výroby od skladu, svařovny až po kontrolu kvality všech výrobních prostor a v návaznosti na nastavené luxy na pracovištích činilo od 200 do 750 luxů. 

Díky této změně dochází při denním provozu k úspoře 77 % původních nákladů.

Výhody řešení Synergis pro provoz budov:

  • energetická účinnost a udržitelnost, 
  • data a konektivita, kontrola obsazenosti, 
  • pro každodenní provoz není potřeba připojení k internetu, 
  • snížení provozních nákladů, 
  • bezdrátové nouzové osvětlení s automatickým testováním a hlášením, 
  • bezproblémová instalace, snadné uvedení do provozu.

Co říci závěrem?

Dnešní moderní kancelář a průmyslové objekty potřebují jiný přístup k osvětlení; měl by být flexibilní, přizpůsobivý měnícím se funkcím i uživatelským preferencím a energeticky účinný. Osvětlení je největší koncovou spotřebou elektřiny v kancelářích v Evropě a představuje 40 % veškeré spotřeby elektřiny. Inteligentní ovládání osvětlení může v kombinaci s denním osvětlením ušetřit až 60 % energie v kancelářích, zatímco detekce obsazenosti může ušetřit až 44 % ve srovnání s instalací bez senzoriky. 

Důležitá je také funkčnost pro koncového uživatele; v nedávné studii 33 % pracovníků v kancelářích uvedlo, že by si rádi přizpůsobili své stropní a stolní osvětlení úrovni přicházejícího denního světla. Poskytnutí individuální kontroly nad osvětlením pracovníkům, které rovněž vyžadují certifikační systémy zelených budov, jako je LEED a BREEAM, lze jednoduše dosáhnout pomocí instalace bezdrátového Synergis Light_Control do všech, a to i již stojících budov.