The industrial real estate market continues to grow

The Czech industrial real estate market is growing despite problems…
23 listopadu, 2022/by mandikova

Trh průmyslových nemovitostí nadále roste

Český trh průmyslových nemovitostí roste navzdory problémům…
23 listopadu, 2022/by mandikova

Green certifications are becoming part of the construction process

We continue to present the activities of the Savills office in…
23 listopadu, 2022/by mandikova

Zelené certifikace se stávají součástí stavebního procesu

Pokračujeme v představování aktivit pražské kanceláře…
23 listopadu, 2022/by mandikova

The emphasis on energy-efficient buildings will increase

The energy efficiency of buildings will be an increasingly important…
22 listopadu, 2022/by mandikova

Důraz na energeticky efektivní stavby poroste

Energetická efektivita staveb bude do budoucna stále větším…
22 listopadu, 2022/by mandikova

Environment and flexibility matter

Successful companies are based where their employees like it.…
22 listopadu, 2022/by mandikova

Rozhoduje prostředí a flexibilita

Úspěšné firmy sídlí tam, kde to mají jejich zaměstnanci…
22 listopadu, 2022/by mandikova

Konference – Udržitelnost a revitalizace budov.

Udržitelnost a revitalizace budov
Inspirativní setkání…
21 listopadu, 2022/by mandikova

WOOD CAMP LIVE V BRNĚ

Byli jsme vidět na důležitém místě – u vchodu do hlavního…
7 listopadu, 2022/by mandikova

Low-carbon glass was developed at Saint-Gobain Glass

Saint-Gobain Glass has come up with a ground-breaking technical…
1 listopadu, 2022/by mandikova

V Saint-Gobain Glass vyvinuli nízkouhlíkové sklo

Společnost Saint-Gobain Glass přišla s přelomovou technickou…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Further sale of apartments in Arcus City commenced

UBM Development Czechia is launching another sale of apartments…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Prodej dalších bytů v Arcus City zahájen

V rezidenčním projektu Arcus City v Praze – Řeporyjích…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Each of our projects meets the highest quality criteria

GARBE has been operating in the Czech and Slovak markets for…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Každý náš projekt splňuje kritéria nejvyšší kvality

Společnost GARBE působí na českém a slovenské trhu zhruba…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Offices become a tool to attract employees

Savills was founded in 1855 in Great Britain and is now one of…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Kanceláře se stávají nástrojem k přilákání zaměstnanců

Společnost Savills byla založena v roce 1855 ve Velké Británii…
1 listopadu, 2022/by mandikova

A hall can no longer be rented without certification

The Belgian family company VGP – developer, manager and owner…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Bez certifikace už halu nelze pronajmout

Belgická rodinná společnost VGP – developer, manažer a…
1 listopadu, 2022/by mandikova