A window to art in architecture

Václav Hlaváček is a relatively frequent guest on the Development…
22 září, 2021/by petra

Okno do umění v architektuře

Václav Hlaváček je stránkách Development News poměrně…
22 září, 2021/by petra

YIT launches the Lappi Hloubětín project

The new Lappi Hloubětín project will be built in the immediate…
22 září, 2021/by petra

YIT spouští projekt Lappi Hloubětín

V bezprostředním sousedství rezidenčního komplexu Suomi…
22 září, 2021/by petra

The successful reside with us

The Passerinvest Group has been developing the Brumlovka location…
19 září, 2021/by petra

Úspěšní sídlí u nás

Koncern Passerinvest dlouhodobě rozvíjí lokalitu Brumlovky…
19 září, 2021/by petra

There is a lot of space on the market for leasing real estate

The real estate market proved its strength during the pandemic.…
19 září, 2021/by petra

Na trhu je velký prostor pro leasing nemovitostí

Nemovitostní trh v době pandemie osvědčil své silné stránky.…
19 září, 2021/by petra

There is a lack of land for industrial Development

Panattoni Development Company has, since 2005, completed in Europe…
19 září, 2021/by petra

Chybějí tu pozemky pro rozvoj průmyslu

Společnost Panattoni Development Company, dokončila v Evropě…
19 září, 2021/by petra

Window glass – the alpha and omega of every nearly zero-energy building

Window glazing is usually the most neglected part of the building.…
15 září, 2021/by petra

Okenní skla – alfa a omega každé téměř nulové budovy

Zasklení oken bývá nejvíce opomíjenou součástí stavby.…
15 září, 2021/by petra

Top housing in a place that does not fall asleep

The gap site between Verdunská and Jugoslávských partyzánů…
15 září, 2021/by petra

Top bydlení v místě, které neusíná

Proluka mezi ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů…
15 září, 2021/by petra

EKOM: Ultra nízkoenergetické kanceláře v Piešťanech

Novostavbu administrativního objektu a přístavbu parkovacího…
15 září, 2021/by petra

Prostory pro život vytvořené individuálními systémovými řešeními

Náš životní prostor zahrnuje různorodé prostředí: Čtyři…
7 září, 2021/by petra

EKOM: Ultra low-energy offices in Piešťany

DELTAGroup began to conceptually solve the new construction of…
18 srpna, 2021/by administrator

Kulatý stůl na téma Brownfieldy

Časopis Development news pořádal Kulatý stůl na téma Brownfieldy…
18 srpna, 2021/by administrator

SOUTĚŽ
10 srpna, 2021/by administrator

Multifunctional lobby is a space for everyone at Vienna House

The lobby and entrance halls of the hotels are no longer just…
1 srpna, 2021/by petra