Inovativní svítidla a inteligentní světelná technika: nové produkty Zumtobel pro letošní jaro

Mimořádné světelné zážitky v kombinaci s nejmodernější…
16 května, 2023/by mandikova

7. ročník největší české konference zaměřené na fotovoltaiku a akumulaci.

7. ročník prestižní konference
Největší událost roku…
12 května, 2023/by mandikova

Startupy vzešlé z VTP jsou klíčové pro rozvoj regionů

Vědeckotechnické parky jsou zjednodušeně inkubátory technologických…
10 května, 2023/by mandikova

Spo(h)lečná budoucnost pod křídly PohlCon

Byznys s sebou přináší různé změny. Ale skutečnost, že…
9 května, 2023/by mandikova

V Tachově vzniká energeticky soběstačný průmyslový areál

Nemovitostní skupina Urbanity se dlouhodobě věnuje budování…
9 května, 2023/by mandikova

What is happening to the industrial land market?

Changes in energy strategy are unexpectedly reflected in real…
4 května, 2023/by mandikova

Co se děje s trhem pozemků pro průmyslovou výstavbu?

Změny ve strategii energetické koncepce se nečekaně promítají…
4 května, 2023/by mandikova

I would like to promote our activities locally and internationally

Iveta Králová, Manager of Saint Gobain Ecophon division, has…
4 května, 2023/by mandikova

Chci více propagovat naši činnost na lokální i mezinárodní úrovni

Předsedkyní České rady pro šetrné budovy (CZGBC), zaměřující…
4 května, 2023/by mandikova

DELTA celebrates 30 years and wants to bet more on sustainability

DELTA was founded in the Austrian city of Wels, where its headquarters…
4 května, 2023/by mandikova

DELTA slaví 30 let a chce více sázet na udržitelnost

Firma DELTA vznikla v rakouském městě Wels, kde dosud sídlí…
4 května, 2023/by mandikova

We learnt as we went along…

The development company InterCora built the first shopping centre…
3 května, 2023/by mandikova

Učili jsme se za pochodu…

Před 30 lety postavila developerská společnost InterCora první…
3 května, 2023/by mandikova

YIT will start construction outside of Prague

Despite negative economic factors, YIT's turnover exceeded CZK…
3 května, 2023/by mandikova

YIT začne stavět i mimo Prahu

I přes negativní ekonomické faktory překročil obrat společnosti…
3 května, 2023/by mandikova

We develop the best logistics locations on the market.

Logistics properties have long been in the background of market…
2 května, 2023/by mandikova

Rozvíjíme nejlepší logistické lokality na trhu.

Logistické nemovitosti byly dlouho spíše v pozadí zájmu…
2 května, 2023/by mandikova

Karlín Group celebrates 25 years in the market

In 1998, Serge Borenstein began implementing his first residential…
2 května, 2023/by mandikova

Karlín Group slaví 25 let na trhu

V roce 1998 začal Serge Borenstein realizovat své první rezidenční…
2 května, 2023/by mandikova

PSN is successfully implementing their residential projects in Prague

Despite the complicated situation in the real estate market,…
2 května, 2023/by mandikova

PSN úspěšně realizuje rezidenční projekty v Praze

I přes komplikovanou situaci na realitním trhu společnost…
2 května, 2023/by mandikova

FOR INTERIOR 2023 – 18. VELETRH NÁBYTKU, INTERIÉRŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

14 března, 2023/by mandikova

Nová Waltrovka – the modern district of Prague 5 is getting clear outlines

The generous Nová Waltrovka project, which is being built along…
13 března, 2023/by mandikova

Nová Waltrovka – moderní čtvrť Prahy 5 dostává jasné obrysy

Velkorysý projekt Nová Waltrovka, který vyrůstá podél radlické…
13 března, 2023/by mandikova

Will the half time whistle blow for Czech’s real estate investment market?

Savills’ investment team provides consultancy in all areas…
10 března, 2023/by mandikova

Ozve se poločasový hvizd pro český realitní investiční trh?

Investiční tým Savills poskytuje poradenství ve všech oblastech…
10 března, 2023/by mandikova

The development of tram lines is experiencing an unprecedented boom

METROPROJEKT Praha, a. s., has more than fifty years of history…
10 března, 2023/by mandikova

Rozvoj tramvajových tratí zažívá nebývalý boom

Společnost METROPROJEKT Praha, a. s., má déle než padesátiletou…
10 března, 2023/by mandikova

ČSOB reduces their carbon footprint, thinking about nature and clients

Companies address environmentally friendly behaviour and sustainability…
9 března, 2023/by mandikova

ČSOB snižuje uhlíkovou stopu, myslí na přírodu i klienty

Šetrné chování k přírodě a udržitelnost řeší firmy…
9 března, 2023/by mandikova

New ‘City’ to grow in Prague Airport vicinity in the future

It is among the fastest growing airports in Europe in its category.…
9 března, 2023/by mandikova

V okolí pražského letiště v budoucnu vyroste nové „město“

Patří mezi nejrychleji rostoucí letiště v Evropě ve své…
9 března, 2023/by mandikova

How to save on heating?

Sunlight represents the cheapest source of energy. Solar radiation…
9 března, 2023/by mandikova

Jak ušetřit za topení?

Sluneční paprsky přestavují nejlevnější zdroj energie.…
9 března, 2023/by mandikova

Dny teplárenství a energetiky Olomouc.

28 února, 2023/by mandikova

 

 
23 února, 2023/by administrator

Brněnský Špilberk má nové osvětlení. Vidět ho můžete v záři reflektorů Thorn

Nové osvětlení brněnské dominanty svítidly Contrast a Altis…
3 února, 2023/by mandikova

Takeda Innovation Capability Center v Bratislavě

Loni na jaře byla v Bratislavě předána část multifunkční…
21 ledna, 2023/by administrator

A more beautiful and enjoyable Palladium

The three-year reconstruction of the Palladium shopping centre…
21 prosince, 2022/by mandikova

Krásnější a příjemnější Palladium

Tříletá rekonstrukce obchodního centra Palladium pod taktovkou…
21 prosince, 2022/by mandikova

Parking systems for almost all purposes

GREEN Center is the largest Czech manufacturer, supplier and…
21 prosince, 2022/by mandikova

Parkovací systémy téměř pro všechny účely

Společnost GREEN Center je největším českým výrobcem,…
21 prosince, 2022/by mandikova

The department store Máj applies for the BREEAM certification

About half a year ago, Development News reported on the reconstruction…
16 prosince, 2022/by mandikova

OD Máj se uchází o certifikaci BREEAM

Zhruba před půlrokem jsme v Development News informovali o…
15 prosince, 2022/by mandikova

Nový projekt Udržitelné firmy 2022 uvádí sérii desítek rozhovorů na téma ESG s profesionály ze světa byznysu i neziskových organizací

Přes 20 moderovaných rozhovorů a diskuzí s více než 60…
14 prosince, 2022/by mandikova

Zumtobel zpříjemní a zefektivní práci v kancelářích chytrým osvětlením

Skupina Zumtobel pohotově reaguje na nové trendy ve využívání…
12 prosince, 2022/by mandikova

Exkluzivní projekt Vanguard postupuje rychle vpřed.

Exkluzivní projekt Vanguard postupuje rychle vpřed, PSN představuje…
8 prosince, 2022/by mandikova

The industrial real estate market continues to grow

The Czech industrial real estate market is growing despite problems…
23 listopadu, 2022/by mandikova

Trh průmyslových nemovitostí nadále roste

Český trh průmyslových nemovitostí roste navzdory problémům…
23 listopadu, 2022/by mandikova

Green certifications are becoming part of the construction process

We continue to present the activities of the Savills office in…
23 listopadu, 2022/by mandikova

Zelené certifikace se stávají součástí stavebního procesu

Pokračujeme v představování aktivit pražské kanceláře…
23 listopadu, 2022/by mandikova

The emphasis on energy-efficient buildings will increase

The energy efficiency of buildings will be an increasingly important…
22 listopadu, 2022/by mandikova

Důraz na energeticky efektivní stavby poroste

Energetická efektivita staveb bude do budoucna stále větším…
22 listopadu, 2022/by mandikova

Environment and flexibility matter

Successful companies are based where their employees like it.…
22 listopadu, 2022/by mandikova

Rozhoduje prostředí a flexibilita

Úspěšné firmy sídlí tam, kde to mají jejich zaměstnanci…
22 listopadu, 2022/by mandikova

Konference – Udržitelnost a revitalizace budov.

Udržitelnost a revitalizace budov
Inspirativní setkání…
21 listopadu, 2022/by mandikova

WOOD CAMP LIVE V BRNĚ

Byli jsme vidět na důležitém místě – u vchodu do hlavního…
7 listopadu, 2022/by mandikova

Low-carbon glass was developed at Saint-Gobain Glass

Saint-Gobain Glass has come up with a ground-breaking technical…
1 listopadu, 2022/by mandikova

V Saint-Gobain Glass vyvinuli nízkouhlíkové sklo

Společnost Saint-Gobain Glass přišla s přelomovou technickou…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Further sale of apartments in Arcus City commenced

UBM Development Czechia is launching another sale of apartments…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Prodej dalších bytů v Arcus City zahájen

V rezidenčním projektu Arcus City v Praze – Řeporyjích…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Each of our projects meets the highest quality criteria

GARBE has been operating in the Czech and Slovak markets for…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Každý náš projekt splňuje kritéria nejvyšší kvality

Společnost GARBE působí na českém a slovenské trhu zhruba…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Offices become a tool to attract employees

Savills was founded in 1855 in Great Britain and is now one of…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Kanceláře se stávají nástrojem k přilákání zaměstnanců

Společnost Savills byla založena v roce 1855 ve Velké Británii…
1 listopadu, 2022/by mandikova

A hall can no longer be rented without certification

The Belgian family company VGP – developer, manager and owner…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Bez certifikace už halu nelze pronajmout

Belgická rodinná společnost VGP – developer, manažer a…
1 listopadu, 2022/by mandikova

Křest říjnového Development News na téma Dřevostavby, v hotelu Le Palais

Ve středu 26. října se při obchodní snídani uskutečnilo…
1 listopadu, 2022/by mandikova

How to successfully revitalize brownfields

Since 2009, Contera has been primarily involved in the implementation…
27 října, 2022/by mandikova

Jak úspěšně revitalizovat brownfieldy

Společnost Contera se od roku 2009 zabývá především realizací…
27 října, 2022/by mandikova

Jinonický dvůr – a unique place to live in

V Invest Development is completing the construction of the second…
27 října, 2022/by mandikova

Jinonický dvůr – jedinečné místo pro život

V pražské čtvrti Jinonice dokončuje společnost V Invest…
27 října, 2022/by mandikova

Galerie Pernerka has progressed into the next stage

Pardubice will be enriched with a new commercial and social centre,…
27 října, 2022/by mandikova

Galerie Pernerka pokročila do další etapy

Město Pardubice obohatí nové obchodně-společenské centrum…
27 října, 2022/by mandikova

For our projects, we apply sense and sensibility for housing

Last year, the development company Horizon Holding celebrated…
27 října, 2022/by mandikova

V našich projektech uplatňujeme rozum a cit pro bydlení

Developerská společnost Horizon Holding oslavila loni 20 let…
27 října, 2022/by mandikova

EXPO REAL 2022 Mnichov, 4. 10.-6. 10. 2022

18 října, 2022/by mandikova

The (r)evolution of residential development

Construction costs are rising before residential developers’…
14 října, 2022/by mandikova

(R)evoluce rezidenčního developmentu

Stavební náklady rostou rezidenčním developerům před očima.…
14 října, 2022/by mandikova

DEN MALÝCH OBCÍ

12 října, 2022/by mandikova

Výstava Nejlepších evropských staveb se vrací do Vídně

Každé dva roky uděluje Evropská komise a španělská Nadace…
30 srpna, 2022/by mandikova

Landscape festival 2022 jako signál i výzva

Nelze než obdivovat desetiletou, zcela tvrdohlavě prosazovanou…
24 srpna, 2022/by mandikova

Urbanistickým projektem roku 2022 je Jiráskovo náměstí v Kolíně

Koncem června byla předána ocenění v soutěži Urbanistický…
24 srpna, 2022/by mandikova

Mikulčice: Rok po tornádu

Tři obce na jihu Moravy – Mikulčice, Hrušky a Moravská…
23 srpna, 2022/by mandikova

Záleží především na komunikaci architekta s klientem

Architektonické studio JKH Atelier vedené Ing. arch. Janou…
23 srpna, 2022/by mandikova

PSN zkolaudovala projekt Pilcova rezidence v Praze 8

Komorní projekt Pilcova rezidence na pražské Palmovce je úspěšně…
8 srpna, 2022/by administrator

Logport – moderní obchodně-průmyslové parky

Česká společnost Logport Development přichází na český…
8 srpna, 2022/by administrator

BIM jako fenomén

Není žádnou novinkou, že díky projektování v BIM modelu…
4 srpna, 2022/by administrator

DOCK je dokončen, pozornost soustředíme na Hagibor

Skupina Crestyl dokončila po 15 letech rozsáhlý projekt čtvrti…
1 srpna, 2022/by administrator

Hotel přizpůsobený klientům na míru

Společnost Vienna House je o nekonečném objevování, evropském…
1 srpna, 2022/by administrator

Konference brownfieldy v Ostravě

Konference brownfieldy v Ostravě frčí. Development news má…
17 června, 2022/by administrator

Při nesplnění zákonné povinnosti pro vstupní dveře do bytů hrozí finanční postih!

U nově stavěných nebo rekonstruovaných panelových nebo činžovních…
13 června, 2022/by administrator

Skupina OM založila investiční fond

Hodnota fondu dosahuje v současnosti 100 milionů korun. Fond…
2 června, 2022/by administrator

Development news ocenil projekt od společnosti Úsporné bydlení

Celostátní soutěž Český energetický a ekologický projekt,…
30 května, 2022/by administrator

Moderní obec musí být resilientní

Představitelé obcí a měst čelí v posledních letech problémům,…
30 května, 2022/by administrator

Nebraňme se digitalizaci a novým trendům v osvětlení

I tak běžnou věc denní potřeby, jako je osvětlení, dokážeme…
11 května, 2022/by administrator

Realitní trh v ČR je pro investory atraktivní

Uplynulé dva roky byly nesmazatelně poznamenány celosvětovou…
26 dubna, 2022/by administrator

Kanceláře v jedinečném prostředí od světové krajinářské jedničky

Na prestižní pražské adrese u Vinohradské třídy vzniká…
25 dubna, 2022/by administrator

Nejvyšší bod Masaryčky stál 600 mil. Kč  

Železobetonový skelet dvou budov, které staví společnost…
25 dubna, 2022/by administrator

Trendy v zabezpečení objektů na zámku Berchtold

V romantickém prostředí zrekonstruovaného zámku Berchtold…
20 dubna, 2022/by administrator