FLOWBOX se prezentoval vlastní expozicí

Platforma FLOWBOX umožňuje snižování spotřeby energie, správu energetických toků v budovách s minimální manuální intervencí díky využití datové analýzy a umělé inteligence. 

Tomáš Rendla, CEO firmy, nás na veletrhu EXPO REAL seznámil s některými podrobnostmi.

Letos byl FLOWBOX jednou z mála českých společností, které se na veletrhu v Mnichově představily s vlastním stánkem. Co vás k tomu vedlo?

Naše motivace byla vcelku jednoduchá; historicky se FLOWBOX orientoval do oblasti průmyslu, zaměřoval se na energetický management a řízení technologií v průmyslových podnicích. Nicméně s tím, jak se trh vyvíjí s ohledem na energetické náklady, emisní požadavky a další věci, tak logicky budovy a vlastně celý segment realit vykazují poměrně velkou spotřebu energie. A jelikož energie jsou spojené s emisemi, tak naše řešení podporuje snížení uhlíkové stopy v případě velkých budov a současně jsme schopni našim zákazníkům přinášet značné úspory. Sektor real estate je jedním z možných uplatnění našeho řešení, které máme vyzkoušené v průmyslu, jenž je mnohem pestřejší. V případě budov naopak očekáváme, že nasazování bude standardnější a pro větší počet zákazníků. Podle mého názoru máme realitnímu trhu co nabídnout.

Proč jste si vybrali právě EXPO REAL?

Byli jsme tu před dvěma lety jako návštěvníci, loni pak společně s další českou firmou a letos jsme si řekli, že je třeba, abychom se prezentovali sami a představili, co nabízíme.

Takže jako firma nejste úplní nováčci?

Máme za sebou instalace v budovách v rámci České republiky – v komerčních nebo ve vlastnictví municipalit. Protože vidíme, co dokážeme vytvořit a jaké dokážeme přinést úspory, tak vnímáme, že je pro nás celý segment real estate velmi zajímavý.

Když jste zvolili účast na tak prestižním veletrhu, znamená to, že chcete oslovovat i zahraniční klientelu? 

V minulých letech jsme si odbyli takový povinný úvod na „domácím hřišti“, takže máme za sebou instalace na českém a slovenském území a pomalu vystrkujeme růžky s jednotlivými instalacemi do okolních zemích – a některé jsou od nás i vzdálenější. Nyní bychom rádi udělali velký krok do Evropy, možná do zámoří. Vnímáme, že problematika emisí a emisních povolenek pro budovy, ESG, energetických úspor a řešení klimatických otázek se netýká jen Evropy, jak se někomu může zdát, ale samozřejmě to řeší celý svět. Prezentaci zde chápeme jako určitý start, kdy se snažíme navázat na spolupráci s novými zákazníky. Jsou zde i konkurenční firmy, ale v mnoha případech není v nabídce úplný překryv a můžeme se vzájemně doplnit. To jsou důvody, proč zde vystavujeme.

Měl jste čas se porozhlédnout po veletrhu?

Moc jsem toho zatím nestihl, prošel jsem jen „naši“ halu. Zajímá mě konkurence a zároveň i směr, kam se trh ubírá. Podle toho, co jsem viděl, tak převládá téma ESG, což pro nás znamená propojení s energetikou a s energetickou efektivitou. Je poměrně zajímavé, že prostřednictvím ESG se teprve dochází ke zdrojům emisí nebo neefektivní spotřebě v budovách. Vidíme, že v mnoha případech našim stávajícím zákazníkům chybějí data, aby mohli učinit kvalifikované investiční rozhodnutí, vytvářet kvalitní energetické koncepce apod. Takže díky tomu, že jsme schopni nabídnout sběr dat a monitoring a následně i řízení technologií, jsme schopni zákazníkovi poskytnout nejen datovou základnu jako kvalitní podklad pro rozhodování o dalším postupu, ale současně jsme schopni mu pomoci technologie efektivně pospojovat a efektivně řídit.

Co to bude ovlivňovat?

Budovy budou sehrávat významnou roli při řízení přenosové soustavy a budou muset mít na dálku řiditelnou spotřebu, minimálně v nějakém rozsahu. To vše navazuje na rostoucí podíl obnovitelných zdrojů, na rozvoj e-mobility apod. My ve FLOWBOX jsme schopni všechno propojit právě s ESG a energetickým managementem. Myslíme si, že máme co nabídnout díky našim dlouholetým zkušenostem. 

Jaké realizované projekty můžete nabídnout jako referenci perspektivním zájemcům?

Jsou to již dokončené instalace v průmyslu nebo některé realizace v ČR z oblasti nemovitostí. Také jsme schopni prezentovat formu digitalizace, kterou našim zákazníkům poskytujeme, ale i dosažené úspory a řešení na míru pro naše zákazníky. 

Jaké poznatky si odvážíte z veletrhu?

Já bych to nazval inspirací v podobě konkurenčních – nebo částečně konkurenčních – produktů. Je zde velký překryv s e-mobilitou a řízením obnovitelných zdrojů. Určitě se lze inspirovat v oblasti ESG řešení, kdy jsme stále na začátku procesu. Inspirativní jsou i potenciální zákazníci, protože od nich zjišťujeme, co právě řeší a kam by se do budoucna chtěli posunout, což je pro nás velkou motivací, abychom se i my posouvali dál.

 

Arnošt Wagner, Foto: Archiv FLOWBOX

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *