Nová Waltrovka – moderní čtvrť Prahy 5 dostává jasné obrysy

Velkorysý projekt Nová Waltrovka, který vyrůstá podél radlické magistrály, spojuje s předchozí výstavbou Waltrovky společnosti Penta Real Estate v této oblasti nejen název, ale také touha odkázat k historii tohoto místa.

Projekt Nová Waltrovka pokračuje tam, kde byla v roce 2021 dokončena výstavba úspěšné Waltrovky. Nutno dodat, že za původní Waltrovku Penta získala ocenění Nejlepší multifunkční development ve střední Evropě. Čtvrť, které tak dala vzniknout, tvoří pět administrativních budov a více než 600 bytů s výbornou občanskou vybaveností včetně nového parku, centrálního náměstí či školky. Nová Waltrovka nyní vyplní zbývající prostor původního brownfieldu v délce 500 m od Waltrovky až k centrále ČSOB. Budou zde stát dvě moderní administrativní budovy se špičkovými kancelářemi a prostorem pro retail, mezinárodní hotel a přes 500 prémiových bytů. Propojením s původní Waltrovkou tak vznikne moderní pražská čtvrť odpovídající všem současným požadavkům na práci i bydlení.

Výstavba jede na plné obrátky

Aktuálně se projekt architekta Pavla Joby z pražského Ateliéru M1 architekti nachází přibližně v polovině výstavby. Dokončení celého areálu je v několika etapách plánováno na rok 2027. Nejvyššího bodu stavby už dosáhly obě kancelářské budovy Legatica a Metalica, které budou dokončeny ve třetím čtvrtletí 2023, a první etapa výstavby bytových domů se 78 bytovými jednotkami, jejichž dokončení se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí. Hotový je i skelet hotelu Zleep. Druhá fáze, v níž má být postaven největší počet bytů, plynule naváže příští rok. Výstavba třetí fáze by pak měla podle plánů začít na přelomu let 2025 a 2026.

Zbrusu nový bulvár

Zatímco administrativní budovy Metalica, Legatica a hotel Zleep, který patří nadnárodnímu hotelovému řetězci Deutsche Hospitality, budou lemovat Radlickou ulici, rezidenční část bude ukryta za nimi. Budoucí obyvatelé se proto nemusejí obávat, že budou rušeni hlukem a provozem této dopravní tepny. Do budoucna uvažuje vedení města o zklidnění této oblasti, zavedení tramvajové dopravy a odvedení dopravy do tunelu radlické radiály. Z Radlické ulice se tak stane moderní bulvár s důrazem na městskou zeleň; paralelně s ní vznikne mezi kancelářemi a byty zbrusu nový široký bulvár s obchody, zelení a odpočinkovými zónami. Budovy se tak otevřou obchodním plochám z obou stran.

Moderní přístup k pracovnímu prostředí

Pokud jde o prostory pro kanceláře a obchody, má Penta Real Estate v plánu nabídnout budoucím nájemcům nejen špičkové technologie a maximální flexibilitu prostoru, ale také možnost, jak se postarat o wellbeing jejich zaměstnanců. Plánovaná komunitní terasa slibuje kromě jedinečného výhledu k Vltavě také možnost využití pro firemní akce, jako je např. společné barbecue nebo ranní jóga. Pro sportovce a zejména ty, kteří se pro cestu do práce rozhodnou zvolit kolo, budou k dispozici sprchy v každém kancelářském podlaží a kolárna se zázemím. Všechny prostory budou přístupné i pro domácí mazlíčky.

Myslíme i na udržitelnost a dopady

V rámci principů trvalé udržitelnosti a ekologických aspektů počítá výstavba mj. se zadržováním a využíváním dešťové vody, snížením hluku a smogu integrací vhodných prvků do veřejného prostou, využitím sofistikovaného systému rekuperace, eliminací tzv. tepelného ostrova nebo vlastní výrobou elektřiny díky solárním panelům na střechách. Nová Waltrovka se také pyšní certifikací systému WELL. V plánu je rovněž vybavení některých parkovacích míst systémem pro dobíjení elektromobilů (jejich počet se může rozšířit podle požadavku klientů).

Netradiční využití moderních technologií

Předchozí covidové roky a opatření související s tímto obdobím se promítají i do využití nových technologií a přístupu ke službám. Na návštěvníky lobby nových administrativních budov nebude čekat recepční, ale dotyková obrazovka a vše potřebné vyřeší sami pomocí vygenerovaného QR kódu a jednoduché aplikace. To bude platit i pro zajištění parkovacího místa v budově a ohlášení návštěvy. Celá recepce pak bude mít spíše charakter kavárny s obsluhou, ale vedle perfektní kávy bude také umět pomoci návštěvníkům, kteří budou odolávat moderním technologiím.

Důraz na zapojení komunit

Projekt počítá rovněž s rozsáhlou občanskou vybaveností, která naváže na síť vytvořenou v rámci Waltrovky. V Nové Waltrovce jsou v plánu obchody, služby, restaurace s kavárnami nebo sportovní hřiště. S městskou částí se navíc jedná i o zřízení školy a samotná Penta by ráda zrekonstruovala budovu historické slévárny, která je jasným odkazem na minulost tohoto místa a mohla by najít využití i nyní. Podle plánů by měla být nejen centrem nově vznikajícího náměstí, ale také srdcem života místní komunity. O jejím zapojení do projektu mimo jiné vypovídá i fakt, že Penta do svého projektu začlenila i nápady na zvelebení veřejného prostoru, které navrhly děti ze dvou nejbližších škol.

Rozvoj tramvajových tratí zažívá nebývalý boom

Společnost METROPROJEKT Praha, a. s., má déle než padesátiletou historii a je „podepsána“ pod mnoha významnými dopravními stavbami nejen v našem hlavním městě.

Nový generální ředitel firmy Ing. Vladimír Seidl nám přiblížil nejbližší cíle, které Metroprojekt čekají – a není to jen trasa D pražského metra.

 Ve funkci jste na začátku roku vystřídal Ing. Krásu. Jaké úkoly či výzvy před vámi stojí?

Mým cílem je, aby byl Metroprojekt i nadále špičkovou projektovou firmou zejména v oblasti dopravních staveb. Z nejbližších cílů je to určitě zdárné dokončení přípravy souboru staveb železničního spojení Prahy s Kladnem a Letištěm Václava Havla. Získání územních rozhodnutí a stavebních povolení v intravilánu hlavního města je velice náročnou činností a během na dlouhou trať. Bojujeme s odpůrci stavby, kdy každý podporuje moderní kolejové spojení centra města s letištěm, ale pouze v případě, že trať nepovede kolem jeho domu nebo zahrádky. Rychlosti projednání nepřidá ani nadměrná opatrnost a někdy nedodržování správních lhůt na straně dotčených organizací a městských úřadů. Přes výše uvedené problémy se nám se Správou železnic podařilo v posledních měsících zahájit realizaci našich projektů v úsecích Kladno – Kladno Ostrovec a Praha Bubny – Praha Výstaviště. Z dalších úseků má nejblíže k zahájení stavba Praha Ruzyně – Kladno. Co se týká vnitřních procesů Metroprojektu, chci dokončit kompletní digitalizaci oběhů dokumentů a zavedení softwaru na správu souborů, uživatelů a procesů. Mezi mé priority patří další rozvoj 3D projektování metodou BIM.

Jedním z hlavních pražských projektů je výstavba trasy D pražského metra. Daří se postupovat podle plánu, nebo se objevily nějaké záludnosti?

Harmonogram přípravy a realizace trasy metra I.D, nastavený Dopravním podnikem hl. města Prahy, se zatím daří plnit. Podle něj by měl být úsek Pankrác – Nové Dvory dokončen a zprovozněn do roku 2029. Výstavba iniciačního úseku Pankrác – Olbrachtova je v plném proudu od loňského dubna. Problém může nastat, pokud po vyhodnocení nabídek na realizaci druhého úseku Olbrachtova – Nové Dvory se některý z účastníků odvolá k ÚOHS, tak jako tomu bylo v prvním úseku. To by pak mohlo značně zpozdit i zprovoznění prvního úseku. Co se týká pokračování projektové přípravy, považuji za správné rozhodnutí DPP zaměřit se na pokračování přípravy projektu z Pankráce na sever směrem na náměstí Míru, protože až propojením linek D a A se odlehčí trase C.

Jak postupuje modernizace stávajících stanic metra?

Rekonstrukce stanic metra nabrala za poslední roky na intenzitě, což mě těší nejenom jako ředitele projektové firmy, pro niž je tento typ zakázek jedním z hlavních předmětů podnikání, ale i jako Pražana, který služeb MHD v metropoli pravidelně využívá. V současné době probíhají rekonstrukce stanic metra Jiřího z Poděbrad a Florenc C. Letos chceme dokončil tendrové dokumentace pro výběr zhotovitele rekonstrukcí stanic Českomoravská a Flora. Na začátku roku jsme zahájili i práce na dokumentaci pro stavební povolení rekonstrukce stanice Hradčanská.

V Praze je poměrně velkým tématem rozvoj tramvajových tratí. Hodně diskutovaný je návrat kolejí na Václavské náměstí, ale i nové tratě, které zlepší dopravní obslužnost okrajových částí Prahy… Jaká je situace?

Rozvoj tramvajových tratí v Praze zažívá boom, který za svou téměř třicetiletou profesní kariéru nepamatuji. Odstupující vedení hlavního města si to stanovilo jako jednu z priorit a věřím, že to nové bude v nastoleném trendu pokračovat. Vedle běžících staveb Modřany – Libuš a Divoká Šárka – Dědinská bude v únoru zahájena realizace stavby Holyně – Slivenec. Naše společnost nyní pracuje na projektech tramvajových tratí Libuš – Nově Dvory, Kobylisy – Bohnice a nové trati v ul. Počernická. Návrat tramvají na Václavské náměstí je opět o krok blíže. Je to ze všech našich zmíněných projektů možná ten nejviditelnější. Ale má i svůj velký provozní význam, neboť tak vznikne paralelní trasa k nejvytíženější trati I. P. Pavlova – Ječná – Karlovo náměstí. I banální kolize v tomto úseku dnes dokáže zkomplikovat tramvajovou dopravu ve velké části města. Pro trať na Václavském náměstí nabylo na přelomu roku právní moci stavební povolení a v současné době probíhá soutěž na výběr zhotovitele stavby. Zde musím podotknout, že získání stavebního povolení se nám i s vydatnou podporou vedení města povedlo v rekordně krátké době, a chtěl bych tímto poděkovat všem kolegům, kteří se o to zasloužili.

 

Zatím jsme se zaměřili jen na Prahu. Které vaše projekty se realizují mimo hlavní město?

V prosinci loňského roku byla do zkušebního provozu uvedena stavba tramvajové trati z Osové ke Kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Je to za poslední roky naše největší dokončená realizace projektu městského dopravního systému. Trať vede z větší části v tunelu a součástí je i podzemní zastávka Zelená brána. V železniční stanici České Budějovice probíhá rekonstrukce historické výpravní budovy. V Sofii se realizuje historicky největší zahraniční zakázka Metroprojektu – třetí linka metra. Zde mi nezbývá než závidět kolegům v Bulharsku rychlost povolovacích procesů. V roce 2010 jsme zahájili projektové práce na dvou nových linkách metra, trase D v Praze a třetí lince metra v Sofii. V Sofii je v provozu již 12 stanic z celkových 18. Trasa D v Praze se oproti tomu začala stavět teprve v loňském roce.

Z vašich odpovědí vyplývá, že se Metroprojekt soustředí především na kolejové dopravní stavby. Chystáte se zaměřit i na jiné systémy dopravních staveb, popř. jiné odvětví stavebnictví?

Rozšířením portfolia Metroprojektu jsem se zabýval již ve své předchozí pozici obchodního ředitele. Každá společnost lépe odolává krizím, pokud má tzv. více rozevřené nůžky a umí se prosadit i v dalších oblastech mimo svůj core business. Jedna věc je získat zakázku v oboru pro vás netradičním a druhá věc je úspěšně ji zvládnout vlastními kapacitami nebo s pomocí subdodavatelů. Při snaze o pronikání na nový trh se s vámi nikdo moc spojovat nechce, protože mu zvyšujete konkurenci a ve výsledku berete práci. Jediná možnost je získat v novém oboru uznávané odborníky. Přilákat je do zaměstnaneckého poměru je konfliktní a dnes téměř nemožné, a tak jsme šli cestou akvizic zavedených menších firem, s kterými jsme v minulosti pracovali na společných projektech. Za poslední tři roky se nám podařilo získat většinové podíly ve společnostech PK Ossendorf a AGA – Letiště a vstoupit tak na trh projektování silničních, dálničních a letištních staveb. Do budoucna nevylučuji, že budeme takto pokračovat i v segmentu projektování pozemních staveb.

 

 

ČSOB snižuje uhlíkovou stopu, myslí na přírodu i klienty

Šetrné chování k přírodě a udržitelnost řeší firmy v dnešní době stále častěji. ČSOB je jednou z prvních bank, která udržitelnost a šetrné chování vzala velmi vážně a je součástí její strategie.

Podle Josefa Šedivého, výkonného ředitele FAM ČSOB, je udržitelnost přirozenou součástí firemní filozofie. Dokazuje to i fakt, že pražskou centrálu i nový objekt v Hradci Králové řadí odborníci mezi stovku nejekologičtějších kancelářských staveb v Evropě; navíc tyto budovy získaly několik různých ocenění – např. Best of Realty, Zelená střecha nebo certifikaci LEED Platinum. Udržitelnost a podpora diverzity patří k cestám, jak mohou firmy prospívat společnosti a umožnit dalším generacím zachovat si stejný standard života, jaký známe dnes. Josef Šedivý říká: „Naším hlavním cílem je vytvářet takové podmínky, které jsou v souladu s životním prostředím a udržitelností. Chceme být dobrým sousedem pro lidi i přírodu a více se otevřít veřejnosti. Ekologicky se chováme nejen v našem vnitřním fungování, ale podporujeme v tom i naše klienty: vyhledáváme a podporujeme dlouhodobě udržitelné projekty a dáváme klientům možnost investovat do firem, které minimalizují negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Korporátním klientům dlouhodobě pomáháme s hledáním řešení transformace podnikání směrem k udržitelnosti a inovacím.“

Pražská centrála patří ke špičce v udržitelnosti

Růst cen energií vede firmy k hledání úspor. V ČSOB to vyřešili v předstihu – už třetím rokem spotřebovávají elektrickou energii pouze z obnovitelných zdrojů, přitom ještě v roce 2019 to bylo jen ze 68 %. V současné době tak spotřebou elektrickou energií nezanechávají žádnou uhlíkovou stopu. Daniel Rubricius, ředitel FAM Buildings ČSOB, to komentuje: „Soustavně pracujeme na snižování energetické náročnosti všech bankovních poboček a sídel. Klesající spotřeba je dána i našimi novými moderními ekologickými budovami. ČSOB Kampus v pražských Radlicích patří k nejekologičtějším budovám v Evropě, využívá k vytápění i chlazení geotermické vrty, na střechách roste přes 300 stromů, 3 000 keřů a stovka popínavých rostlin, které zalévá samozavlažovací systém s dešťovou vodou.“

V garážích je rovněž několik nabíjecích stání pro elektromobily a elektrokola. Lukáš Cerman, ředitel FAM Development ČSOB, k tomu dodává: „Jsme si vědomi toho, že auta, která provozujeme, jsou nezanedbatelným přispěvatelem k naší CO2 stopě. Z tohoto důvodu podporujeme elektromobilitu. V naší firemní flotile máme nyní asi 20 elektrovozů, pro něž provozujeme a budujeme nabíjecí stanice. Celkově snižujeme počet vozidel, snažíme se je efektivně sdílet a postupně se začínáme odklánět od spalovacích motorů. Naší vizí je mít do roku 2030 plně elektrifikovaný vozový park.“

Nová budova v Hradci Králové je ještě o krok dál

Nejpřísnější ekologické standardy plní nedávno otevřená regionální centrála v Hradci Králové. I zde jsou využívána tepelná čerpadla a energie ze zemního masivu, čímž je dosaženo mimořádně úsporného provozu. Je to jen další důkaz, že ochranu životního prostředí bere ČSOB skutečně vážně. K dispozici je tu dokonce i studna. Dalo by se tedy říci, že v energetických úsporách bylo dosaženo možného maxima. „Vždy jde udělat ještě něco navíc a hledání úspor v rámci snižování energetické náročnosti budov je nikdy nekončící proces, protože se objevují i stále nové technologie a inovace,“ uvádí Daniel Rubricius. A upřesňuje: „Budeme se více zaměřovat na využití klimatizačních systémů pro chlazení i vytápění. Během topné sezony snížíme vnitřní teplotu a budeme pokračovat v instalaci fotovoltaických panelů, s níž jsme začali před třemi lety.“

krajích je to složitější

Pobočky ČSOB však nesídlí pouze v moderních budovách se špičkovými technologiemi. Již několik let dochází k průběžné optimalizaci vlastních i najatých prostor. Celkový počet poboček má obecně klesající trend, přičemž hlavní snahou je snižovat jejich plochu. Je to důsledkem digitalizace a vývoje způsobu obsluhy klientů. Snižování počtu poboček nebo zmenšování jejich plochy znamená úsporu nákladů za provozní služby včetně energií a tím i snížení uhlíkové stopy. „Snažíme se o udržitelný a ekologický přístup ve všech objektech, i když v některých z nich to není jednoduché. Obecným standardem je LED osvětlení, systémy MaR a energeticky úsporné technologie chlazení a topení. Další oblast, na kterou se postupně zaměřujeme, je fotovoltaika. Na střechách našich budov ve Zlíně, Břeclavi a Blansku nyní provozujeme fotovoltaické elektrárny s celkem 52 panely o kombinovaném výkonu více než 16 kWp. Počet solárních elektráren plánujeme postupně navyšovat,“ uzavírá Lukáš Cerman.

 

V okolí pražského letiště v budoucnu vyroste nové „město“

Patří mezi nejrychleji rostoucí letiště v Evropě ve své kategorii. Zaměstnává zhruba 3 000 lidí a dalších přibližně 15 000 osob pracuje pro společnosti působící na letišti či v jeho okolí.

Letiště Václava Havla Praha po pandemii koronaviru obnovuje naplno svůj provoz a myslí na budoucnost. Největší mezinárodní letiště v České republice se připravuje na rozvoj leteckého provozu a zároveň chce maximálně využít svůj další potenciál.

Letiště a jeho okolí je skvělým prostorem pro investice

Pražské letiště bylo před příchodem celosvětové pandemie na vrcholu. V roce 2019 odbavilo téměř 18 mil. cestujících a vyhlíželo další růst. Nyní se po třech letech výrazně ovlivněných pandemií začíná opět blýskat na lepší časy. V loňském roce letiště odbavilo téměř 11 mil. cestujících a letos by i díky obnoveným linkám mělo překonat hranici 12,5 mil. Přes 60 dopravců nabídne přímé lety do více než 165 destinací po celém světě včetně oblíbených destinací jako New York, Soul, Dubaj, Istanbul či Dauhá. V dojezdové vzdálenosti do dvou hodin od Letiště Václava Havla Praha navíc žije více než 8,5 mil. obyvatel, což představuje značný potenciál.

Letiště Praha se proto soustředí nejen na rozvoj provozu letiště a zvýšení jeho kapacit, což má zajistit například rozšíření Terminálu 2, ale také na rozvoj příležitostí přímo nesouvisejících s odbavováním cestujících. Právě to je cílem programu Airport City, který má přispět k větší ekonomické stabilitě Letiště Praha v synergii s okolním územím a jeho rozvojem.

Významné mezinárodní letiště v blízkosti centra hlavního města Prahy je skvělou příležitostí pro investice. Okolí letiště nabízí kompaktní území a již existující jádro Airport City, které má nadále velký potenciál rozvoje.

Airport City Sever

Letiště Václava Havla Praha se připravuje na další růst počtu odbavených cestujících, a proto chce rozšiřovat svoji nabídku služeb. Airport City Sever se v rámci zastavovací studie dělí na tři základní zóny: CENTER, SERVICE a BUSINESS a čtvrtou doplňující příjezdovou zónu GATE. Všechny zóny jsou provázány a funkčně přímo i nepřímo napojeny na terminály letiště.

Studie očekává v této oblasti letiště novou výstavbu, přičemž koncept řešení se zaměřuje na doplnění stávajících prvků infrastruktury přehlednou zástavbou s jasným „uličním“ blokovým schématem a centrální osou. Půjde o objekty s funkcemi nejen přímo podporujícími odbavení cestujících, ale také s doplňkovými službami pro cestující, veřejnost i zaměstnance, nové administrativní prostory, hotely, parkovací domy, kongresové centrum a další komerční činnosti. V areálu se vhodně a přiměřeně uplatňuje nová i stávající zeleň a plochy veřejných prostranství, přičemž koncept sleduje vytvoření lokálního subcentra městského charakteru, v jehož centru je přítomen dynamický letištní provoz.

V první fázi se v této oblasti počítá s výstavbou nového parkovacího domu B a hotelových kapacit. V rámci predikce poptávky hotelových kapacit (BNP Paribas, 2018) se totiž ukázalo, že nabídka v okolí Letiště Václava Havla Praha je v porovnání se srovnatelnými letišti v Evropě nízká, když na jeden hotelový pokoj připadá 27 000 cestujících proti 5 000 cestujících ve Varšavě. V nejbližších plánech letiště proto figuruje tříhvězdičkový hotel s kapacitou až 200 pokojů.

Klíčovými milníky pro Airport City Sever je rozšíření Terminálu 2 o nový prst D a zároveň zprovoznění železniční tratě a stanice umístěné bezprostředně u terminálů. Městskou hromadnou dopravu využívá pro cesty na letiště přibližně 30 % cestujících i veřejnosti, kteří zatím cestují linkovými autobusy. V současné době začala výstavba trati pro elektrobusy; železniční spojení do centra města by mělo být v provozu okolo roku 2030. Letiště je zároveň snadno dostupné z Pražského okruhu a dálnice D7, pro niž ŘSD plánuje zvýšení kapacity.

Airport City Jih

Airport City Jih se člení na tři základní oblasti. Jižní část areálu představuje velký potenciál pro oblast Business Aviation. Nabízí dostatek prostoru po stavbu nových hangárů, terminálů či logistických center.

Součástí rozvojových plánů Airport City jih je rovněž oblast Dlouhá Míle. Tu v současnosti tvoří zčásti urbanizované území, které se začalo rozvíjet současně se vznikem letiště. Nachází se v ní několik administrativních budov, ubytovny, bytové domy či objekty zdravotnictví. Cílem letiště je dotvořit zónu do podoby městského subcentra těžícího z přítomnosti stanice vlaku a komerční infrastruktury.

Areál Jih je velmi těsně svázán se stávající i výhledovou městskou zástavbou v rámci území MČ Praha 6, přičemž vztah letiště a města v této oblasti se bude i do budoucna více prohlubovat s tím, jak bude město dále a intenzivněji postupovat směrem k letišti a zároveň s tím bude letiště v rámci tohoto území vytvářet a integrovat nové funkce včetně komerčních. V centrální části Airport City Jih je navržen areál otevřených komplexů typu „kampus“ s přiměřenou strukturou blokové zástavby. Cílem otevřeného uspořádání je podporovat flexibilněji strukturované areály s funkcemi pro výzkum, vzdělávání, specializovanou výrobu či v omezené míře také administrativu. Funkce umístěné v tomto území mohou optimálně navázat a komerčně těžit z blízkosti letištní infrastruktury a přítomnosti leteckých činností.

 

 

Brněnský Špilberk má nové osvětlení. Vidět ho můžete v záři reflektorů Thorn

Nové osvětlení brněnské dominanty svítidly Contrast a Altis od značky Thorn vyniká efektivitou a hospodárností

Brno, Česká republika – Brněnská dominanta, hrad Špilberk, má od konce loňského roku nové osvětlení. Hrad tyčící se nad centrem města nově osvětluje od soumraku do úsvitu soustava efektivních a hospodárných svítidel značky Thorn, jejichž generálním dodavatelem je společnost Zumtobel Group. Muzeum Brno oficiálně zprovoznilo nové osvětlení na začátku prosince. Provozovateli přinese značnou úsporu financí za energie.

„V současnosti je silný ekologický tlak na snižování spotřeby energií a emisí ještě umocněn ekonomickými faktory v důsledku razantních nárůstů cen energií,“ řekl Jan Vacek, generální ředitel ZG Lighting Czech Republic s.r.o., české pobočky nadnárodní společnosti Zumtobel Group. „To je skvělá příležitost pro naše systémy venkovního osvětlení značky Thorn, které díky své mimořádné efektivitě a úspornosti umožňují zachovat atraktivní osvětlení architektonických pamětihodností v našich městech a současně realizovat potřebné úspory. Vynikajícím příkladem úspěšné realizace takto zaměřeného projektu je nové osvětlení hradu Špilberk v Brně, které přinese jeho provozovateli, Muzeu Brno, značné úspory nákladů, aniž by tím utrpěla kvalita osvětlení.“

Společnost Zumtobel vyměnila na Špilberku dosavadní jednobarevné reflektory za nová svítidla osazená technikou LED. Nové osvětlení fasády brněnského hradu kombinuje svítidla Contrast a Altis od značky Thorn v dokonale sladěný celek, který umožňuje bezdrátové ovládání barevnosti a intenzity osvětlení.

Svítidla Contrast s nadčasovým moderním designem jsou koncipována pro zvýraznění architektury a městského prostředí, zatímco vysoce výkonné světlomety Altis poskytují nejlepší kvalitu světla ve své třídě pro osvětlování sportovišť a prostoru s možností dynamických scénářů osvětlení.

„Nové osvětlení hradu Špilberku je skvěle připraveno pro národní kulturní památku a nejviditelnější památku města Brna. Celý systém a jeho další využití podtrhne a bude podtrhovat moderní dobu Brna, jeho inovativnost a také modernost správy památek a Muzea města Brna. V rámci instalace, zkušebního provozu i přípravy různých scénářů to byla v jedna z nejlepších spoluprací v letošním roce,“ uvádí ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

 

Krásnější a příjemnější Palladium

Tříletá rekonstrukce obchodního centra Palladium pod taktovkou Sentient byla úspěšně dokončena.

 Mezinárodní poradenská společnost Sentient se pochlubila úspěšným zvládnutím organizace komplexního refitu obchodního centra Palladium v Praze. Celková rekonstrukce společných prostor se uskutečnila od počátku roku 2020 za plného provozu obchodního centra s důrazem na minimalizaci zásahů a vlivu na stávající nájemce a zákazníky.

Rekonstrukce za plného provozu

Rekonstrukce a refit mimo jiné zahrnovaly vestavbu nového podlaží za hlavním vstupem spolu s novou recepcí a výraznými eloxovanými prvky skrývajícími technologie vedoucí na střechu, sjednocení a výměnu markýz na obou historicky chráněných vstupech do obchodního centra, úpravy fasády odpovídající novému designu obchodního centra, komplexní výměnu osvětlení společných prostor s dálkovým řízením a monitoringem včetně realizace designových svítidel ve vstupech od společnosti Preciosa, nový programovatelný LED tunel okolo hlavního eskalátoru do food courtu a dále celkovou komplexní rekonstrukci podlaží food courtu. Vše zcela bez přerušení provozu nájemních a restauračních jednotek.

Návštěvníci si ničeho nevšimli

„Vlastník objektu kladl velký důraz na architektonický detail a kvalitu provedení všech prací. Většina aktivit probíhala v nočních hodinách a po dobu realizace bylo nutné se vypořádat s celou řadou organizačně a technicky náročných úkolů, jež rekonstrukce za provozu centra přináší. Stěžejní bylo veškeré práce rozfázovat tak, aby všechny nájemní jednotky mohly zůstat po celou dobu v provozu a zákazník obchodního centra si ideálně stavebních prací ani nevšiml. Dále projekt zasáhly obtíže dané pandemií koronaviru, které mimo jiné přinesly výrazný tlak na udržení dostatku pracovních kapacit na stavbě a následný extrémní nárůst stavebních nákladů. Přesto se povedlo všechny fáze rekonstrukce dokončit v požadované kvalitě, plánovaných termínech a ve schváleném rozpočtu investora,“ říká Martin Scheuch, ředitel mezinárodní poradenské firmy Sentient, která na projektu poskytovala služby projektového a cenového řízení, kontroly kvality, technického koordinátora nájemců a koordinátora BOZP.

Organizace obdobných komplexních rekonstrukcí a refitů je jednou z dlouhodobých specializací společnosti Sentient, která zajišťuje napříč regionem CEE širokou škálu poradenských služeb. První významné projekty tohoto typu zahrnují rekonstrukci a dostavbu hotelu The Mark (dříve Kempinski Hotel Prague), rekonstrukci Škodova paláce a především rekonstrukci a rozšíření obchodního centra Černý Most. V posledních letech byly takto úspěšně dokončeny například rekonstrukce a refity obchodních center Myslbek a Karviná a aktuálně probíhá rekonstrukce a dostavba Grand Hotelu Evropa na Václavském náměstí, v němž vzniká první W Hotel řetězce Marriott v České republice.

Parkovací systémy téměř pro všechny účely

Společnost GREEN Center je největším českým výrobcem, dodavatelem a prodejcem parkovacích systémů a automatických závor.

Nabízí rovněž kamerový systém pro rozpoznání registračních značek, systém pro navádění na volná parkovací místa a další technologie. Zákazníkům poskytuje komplexní služby a dokáže flexibilně reagovat na jejich speciální požadavky. Na naše otázky odpovídal ředitel společnosti Tomáš Zdobnický.

Green Center patří ke špičce v oboru. Máte přehled, kde všude lze potkat vaše parkovací systémy?

Celkově máme přes 1 200 instalací, z toho za poslední rok zhruba stovku. Nejvíce jich máme v České republice, poté v Polsku, Rumunsku, Chorvatsku, Řecku, na Slovensku nebo v Izraeli aj. Naši klientelu tvoří průřez celým B2B trhem – může tedy jít o nemocnice, obchodní centra, hotely, kancelářská centra, letiště atd.

Který z vašich výrobků považujete za „top“ po technické stránce?

Naší vlajkovou lodí je parkovací systém Variant – umožňuje velkou škálu řešení a pokrývá potřeby zákazníků napříč všemi výše zmiňovanými segmenty. Do budoucna ale vnímáme největší potenciál u systému PGS, který bude plnit funkce navigačního, parkovacího i rezervačního systému zároveň – umožní v podstatě přistoupit ke každému místu jako k celému parkovišti. Dále stojí za zmínku nové produkty jako kiosky a turnikety pro výběr poplatků.

Jsou rozdíly v parkovacích systémech pro obchodní centra a třeba pro hotely? V čem spočívají?

Velmi důležitý je účel, za kterým si zákazník systém pořizuje – tomu je třeba přizpůsobit jeho funkce (výběr parkovného, regulace dopravy, rezervace místa atp.). Základním rozdílem je v tomto případě, že v obchodním centru většinou parkuje řidič jednorázově. Tedy celý proces parkování začíná vjezdem a končí výjezdem. V případě hotelu naopak většinou řidič parkuje opakovaně – po dobu, kdy je zde ubytovaný. Musíme mu tedy umožnit opakovaný vjezd a výjezd. Znamená to, že proces parkování je ukončen až jeho odhlášením ze systému a posledním výjezdem.

Jaké jsou největší výzvy při projektování atypických parkovacích systémů na zakázku?

Nejtěžší bývá propojit rozličné požadavky zákazníka s ohledem na překrývající se druhy provozů. Například v případě polyfunkčních objektů se může překrývat administrativa, bydlení, kultura i obchod – a každý provoz má svá specifika…

Jaký „nejsložitější“ systém jste připravovali?

Jde o to, jak definovat „složitý systém“. Zda jako rozsáhlý projekt o mnoha vjezdech a výjezdech, nebo jako menší systém s mnoha specifickými požadavky (například jako u předchozí odpovědi). Z poslední doby ale mohu jednoznačně vyzdvihnout například velký systém v Polsku – Malta Office Park, který je kombinací obchodu a administrativy. V Čechách potom nad ostatní „vyčnívá“ Galerie Harfa s vlastním věrnostním programem. Na Slovensku bych zvýraznil administrativní komplex Digital Park a rezervační systém pro zaměstnance společnosti ESET.

V čem ta komplikovanost spočívá?

Jak jsem uvedl v odpovědi ohledně atypických systémů – především jde o sladění potřeb zákazníka s požadavky různých druhů provozů.

Jakým směrem se podle vás bude ubírat vývoj parkovacích systémů a jakou roli zde sehraje umělá inteligence?

Budoucnost se jednoznačně ubírá směrem propojování různých služeb do jednoho komplexního systému. Může jít o městskou mobilitu, dobíjení elektromobilů, rezervace míst či další služby, jako je doručení zásilky do zaparkovaného auta. Umělá inteligence je již v současnosti využitelná především v predikci obsazenosti s vazbou na dynamickou tarifikaci a rozpoznávání obrazu při detekci vozidel.