Trh průmyslových nemovitostí nadále roste

Český trh průmyslových nemovitostí roste navzdory problémům ve stavebním průmyslu a stoupající inflaci. Kromě rozšiřování stávajících provozů vznikají i provozy nové a dochází také k rozšiřování skladových a výrobních ploch.

V prvním pololetí 2022 byla překonána hranice 10 mil. m2 plochy a do poloviny příštího roku trh podle předpovědí pokoří hranici 11 mil. m2. Nemalý díl na tom mají i projekty realizované poradenskou společností Colliers.

Rozšíření výroby výtahových komponent v Ostravě

Dopady pandemie covidu, vliv války na Ukrajině, růst inflace a úrokových sazeb ani nedostatek pracovníků a materiálů ve stavebnictví se zatím na trhu průmyslových nemovitostí nijak negativně neprojevily.    Naopak, český trh moderních průmyslových nemovitostí se rapidně rozrůstá. V prvním pololetí 2022 bylo ve výstavbě 1,3 mil. m2 nových prostor, z nichž většina by měla být dokončena ještě letos. Trh díky tomu již v polovině příštího roku překoná 11 mil. m2. Nejvyšší podíl nových prostor připadl na Moravskoslezský kraj, s malým odstupem pak následoval kraj Olomoucký a první trojici uzavíral kraj Středočeský. Zajímavé projekty však vznikaly napříč Českou republikou.

V Ostravě např. společnost Colliers zprostředkovala přestěhování a rozšíření výrobního závodu firmy Savera Components. Tento výrobce výtahových komponent, který v České republice působí od roku 2019 a zaměstnává přibližně 80 zaměstnanců, využívá v současnosti prostory o rozloze necelých 5 000 m2 v areálu CTPark Ostrava Hrabová. Z důvodu nemožnosti rozšířit v tomto areálu své výrobní a skladovací kapacity však nyní přesouvá svůj výrobní závod do nového CTParku Ostrava Poruba, kde bude mít k dispozici plných 11 430 m2. Tento prostor umožní firmě vybudovat nové montážní linky a lakovnu, a rozšířit tak výrobní kapacity.

Již v roce 2019 Colliers tomuto španělskému výrobci pomáhal při hledání vhodné lokality pro jeho první středoevropský výrobní závod a vedle poradenství při výběru místa vyjednal i podmínky pronájmu. Ostrava zvítězila v konkurenci polských a slovenských alternativ, zejména díky dostupnosti místní pracovní síly, dlouhé tradici zdejší kovovýroby i dostupnosti kvalitních prostor.

Poslední volná jednotka v Logistika Parku Pardubice

Vysoká poptávka je rovněž po malých jednotkách. S hledáním a vyjednáním pronájmu menších skladových prostor pomohli experti z Colliers, např. společnosti Foxconn CZ, která obsadila poslední volnou jednotku o výměře 518 m2 v areálu Logistika Park Pardubice v Černé za Bory. Tyto prostory hodlá Foxconn CZ využívat především ke skladování, třídění a balení hotových výrobků a k dalším službám. Výstavbu moderního Logistika Parku Pardubice dokončila firma Demaco na jaře 2022. Celý areál s pronajímatelnou plochou přes 100 000 m2 vlastněný společností Star Capital Finance je nyní již plně obsazen.

Nová hala pro 700 pracovníků u Plzně

Dalším zajímavým projektem, který společnost Colliers zprostředkovala, je výstavba nové výrobní haly v Nýřanech u Plzně. Nové prostory o rozloze 36 400 m2 vybuduje na míru pro americkou společnost Shape Corporation developerská firma Panattoni. Vzhledem ke specifickým požadavkům zákazníka jde o technicky velmi náročný projekt, na němž obě strany pracovaly déle než rok. Shape Corporation plánuje do nové haly přesunout svůj provoz z Borských polí a počítá i s rozšířením výroby deformačních zón. Začátek výroby je plánován na první polovinu roku 2023, přičemž v plném provozu bude v Nýřanech pracovat až 700 zaměstnanců. Areál se nachází na území brownfieldu po bývalých černouhelných dolech. Nová výrobní hala bude splňovat přísné požadavky ekologické certifikace BREEAM, i proto se již od začátku výstavby počítá uhlíková stopa projektu.

Poptávka po komerčních nemovitostech trvá

Investoři se v současné době nacházejí v poměrně komplikované situaci, která vyplývá z relativní geografické blízkosti války na Ukrajině, jejích vlivů na ceny paliv a energií a další narušení dodavatelských řetězců. Vývoj makroekonomických a geopolitických trendů není příliš pozitivní. Nejde však o problémy, které by se týkaly výlučně regionu střední a východní Evropy nebo jeho jednotlivých zemí. Pro investory zde stále existují příležitosti, které by měli odpovídajícím způsobem zvažovat.

Zelené certifikace se stávají součástí stavebního procesu

Pokračujeme v představování aktivit pražské kanceláře Savills. Další z nich je poradenství v oblasti výstavby a služeb projektového managementu investorům a nájemcům ve všech realitních segmentech ve střední Evropě.

Oddělení stavebního a projektového poradenství Savills CZ má šest členů, kteří pracují pod vedením Jana Jurčíčka. Spolu s ním odpovídala na naše otázky i Barbora Jansová, konzultantka ESG a projektová manažerka.

Oddělení stavebního                        a projektového poradenství Savills má poměrně široký záběr činností. Můžete je představit?

J. Jurčíček: Naše oddělení začalo stavět služby na transakčním technickém poradenství, tedy technických auditech zaměřených na identifikaci rizik plynoucích z technického stavu nemovitostí při transakcích (technical due diligence). Prověřujeme nejen současný stav nemovitosti, připravíme plán nutných kapitálových investic v horizontu např. 10 let, ale prověřujeme i vydaná povolení, majetkoprávní vztahy a stav technické dokumentace vztahující se k objektu. Vyžaduje to rozsáhlé zkušenosti s tímto procesem, např. v aspektech spolupráce s právními a komerčními poradci. Dalšími pilíři, které jsme postupně začali přidávat, jsou projektový management, projektový monitoring především pro bankovní instituce, poradenství v oblasti udržitelnosti a samozřejmě specifické technické poradenství a příprava studií proveditelnosti na základě specifických potřeb našich klientů, mezi něž patří investiční skupiny, fondy, nadnárodní klienti, developeři, bankovní instituce, ale i soukromé osoby. Oblast udržitelnosti a ESG je pro nás relativně čerstvým segmentem. Blíže jsme se mu začali věnovat v roce 2021 a s nedávným příchodem Báry Jansové tento sektor nabývá pro Savills ještě větší důležitosti vzhledem k možnosti rozšíření portfolia našich služeb o detailní ESG posudky.

Kterou z činností považujete za nosnou, nebo mají všechny stejnou váhu?

J. Jurčíček: Všechny nemají stejnou váhu, mně osobně nejbližší jsou již zmíněné technické audity, jimž se věnuji přes 10 let a které po několik let tvořily jádro naší činnosti. Nyní se nám dobře daří diverzifikovat služby. Projektové řízení je hodně na vzestupu – a to jak v případě komerčních vestaveb, tak i průmyslových budov – a stejně tak i projektový monitoring pro naše klienty. Spektrum služeb je nyní zdravě rozložené, což nám umožňuje lépe reagovat na nedávné výkyvy trhu, popř. i na ty, které se mohou objevit s trvající inflací a velmi kompresovanými výnosy transakcí.

Existují činnosti tradiční, jako je projektový management, ale i „moderní“, mj. zelené certifikace nebo nyní stále častěji zmiňovaný ESG. Co ESG vlastně obnáší?  

J. Jurčíček: Chtělo by se mi říct, že ESG není nic nového, já tuto oblast vnímám jako nový přístup k celkovému vyhodnocování procesů firem – a samozřejmě v našem segmentu i dopadu výstavby a provozu komerčních nemovitostí v několika oblastech, které dříve byly hodnoceny samostatně a bez širších souvislostí.

B. Jansová: Jak Honza zmiňuje výše, ESG je v podstatě nové pojmenování a pojetí již existujících iniciativ a procesů. V Savills to vnímáme jako příležitost pomoci našim klientům včas vyhodnotit možná ESG rizika ať už v rámci jednotlivých budov, nebo v celém portfoliu, nastavit dlouhodobé ESG strategie, pomoci s přípravou komplexního a transparentního vykazování v důsledku rostoucích požadavků ESG legislativy a různých ESG standardů a principů. Věříme, že zodpovědné investování či zohlednění environmentálních, společenských a správních či podnikových kritérií (ESG) přináší dlouhodobě konkurenceschopné postavení na trhu, finanční výsledky a pozitivní společenský dopad. Vzhledem k tomu, že máme dlouholeté zkušenosti se zelenými certifikacemi a dalšími zelenými službami, jsme schopni našim klientům poskytnout komplexní poradenství zohledňující mimo ESG i další aspekty v oblasti udržitelnosti.

Můžete přiblížit nějaký konkrétní projekt či situaci?

J. Jurčíček: Jedním z hlavních hybatelů je financování komerčních projektů. Drobní investoři i banky jsou stále uvědomělejší a nastavují incentivy pro financování udržitelných projektů, a proto používají metriky ESG odvíjející se z evropské legislativy. Konkrétním příkladem je situace nejen velkých hráčů na trhu nemovitostí, kteří cílí na zvýhodněné financování, a proto mnohem více implementují procesy zelených certifikací již do procesu výstavby, ne pouze jako hodnocení stávajících budov, dále je to zvýšený důraz na úspory provozu vynucený rostoucími cenami energií a tlakem nájemců, kteří postupně odmítají pronájem necertifikovaných, neúsporných prostor s vysokou uhlíkovou stopou. To vše vynucuje investice do optimalizace obálek budov, efektivity zdrojových technologií tepla a chladu a vyhodnocení dalších možností, jako je fotovoltaika, zpětné užívání dešťové vody apod.

Působíte průřezově v různých segmentech developmentu od rezidenčního přes retail, hotely a kanceláře po průmyslové a logistické nemovitosti. Na kterou část se zaměřujete nejvíce a v jakém ohledu?

J. Jurčíček: Máte pravdu, působíme ve všech sektorech, nicméně naše zaměření se odvíjí od nejaktivnějších sektorů na trhu, jimiž jsou stále kanceláře a průmyslové nemovitosti. Sektor průmyslových nemovitostí zažívá od dob covidu strmější růst než dříve a kanceláře stále představují tradiční cíl pro investice našich klientů stejně jako v okolních zemích. Retailový sektor v ČR je poměrně hodně konsolidovaný, což omezuje poptávku po poradenských službách, ale např. sektor rezidencí je stále aktivnější a daří se nám v něm využívat partnerskou spolupráci se společností Lexxus.

Máte nějakou „vlajkovou loď“, tedy projekt, v němž jste uplatnili více aktivit?

J. Jurčíček: Budova DRN je ideálním příkladem. Před čtyřmi lety jsem vedl technický tým při akvizici budovy, nyní Savills budovu spravuje, pronajímá, náš tým nyní provádí celkový hloubkový technický audit za účelem identifikace garančních vad. Před nedávnem jsme dokončili BREEAM certifikaci na úroveň Excellent a pokračujeme s klientem v dalších diskusích ohledně zhodnocení dopadů provozu budovy v ESG aspektech. Je to unikátní projekt na pražském trhu a rovněž i pro celý tým Savills je tato budova výjimečná a jsme velmi vděční našemu klientovi, že nám ji takto celkově svěřil do péče a můžeme pro něj připravit takto rozsáhlý a komplexní balík služeb.

Důraz na energeticky efektivní stavby poroste

Energetická efektivita staveb bude do budoucna stále větším tématem už kvůli chystaným změnám v evropských požadavcích na novostavby.

Chytré energetické řešení může být i vítaným benefitem pro koncového uživatele stavby, ať už jde o logistické haly, sklady, kanceláře, nebo bytové domy a jiné rezidenční projekty. Proto se o fotovoltaiky a další energeticky efektivní řešení zajímají ve stále větší míře i developerské firmy.

Moderní technologie přinášejí úspory

Fotovoltaika v kombinaci s bateriovými úložišti je ideálním řešením pro nemovitosti určené k bydlení, kdy střešní instalace poskytují základ pro denní spotřebu a bateriová řešení doplňují noční provoz. V případě průmyslových nemovitostí nebo retailových center snižují celkovou energetickou spotřebu objektu a zlepšují jejich ekonomickou bilanci. Solární střecha a vhodně vyřešená akumulace energie budou tedy do budoucna znamenat nižší provozní náklady a zvyšovat tak atraktivitu celé stavby. V poslední době je tento trend navíc výrazně podpořen i rostoucími cenami energií.

Raiffeisen – Leasing dlouhodobě sleduje ESG, a proto jako jedna z prvních finančních institucí již začal financovat řešení vedoucí ke snižování emisí a přechodu na obnovitelné zdroje. Máme velké zkušenosti s financováním fotovoltaických elektráren z let 2009–10 a na přelomu 2021/2022 jsme upravili podmínky pro nový typ financování bez garantované ceny odběru elektřiny.

Raiffeisen – Leasing nabízí řešení

V současné době nabízíme především financování fotovoltaických zdrojů, a to od 5 mil. Kč (asi 300 kWp). Spolu s financováním nabízíme komplexní služby dotačního a technického poradenství. Aktuálně jsou zajímavé zejména dotační tituly, v nichž podpora dosahuje až 50 % pořizovací ceny. Náš specializovaný dotační tým dokáže pro každý projekt zajistit všechny vhodné možnosti dotační podpory a usnadnit klientům průběh celého administrativního procesu tak, aby s vyřízením žádosti o dotace měli co nejméně starostí. Díky našim zkušenostem se stavbou fotovoltaik také dokážeme pomoct nalézt nejvhodnější dodavatele instalací.

Financování fotovoltaik umíme v Raiffeisen – Leasing nabídnout samostatně i společně s financováním celého objektu. Vedle solárních elektráren pak umíme zafinancovat také další energeticky úsporná řešení, jako jsou kogenerační jednotky nebo tepelná čerpadla. Tyto alternativy jsou zpravidla vítané především v případě průmyslových nemovitostí; např. o tepelná čerpadla se však stále častěji zajímají i realizátoři rezidenčních staveb. Je zřejmé, že i přístup k developmentu a výstavbě se dlouhodobě mění, a nezbytnou součástí, na niž budou hledět především koncoví uživatelé, bude i otázka energetické efektivity. Raiffeisen – Leasing je partnerem všech firem, pro něž je důležité zajištění financování nejen samotné nemovitosti, ale i jednotlivých technologických součástí umožňujících jejich ekonomický a ekologický provoz.

MIROSLAV PATÁK, PROJECT MANAGER

Rozhoduje prostředí a flexibilita

Úspěšné firmy sídlí tam, kde to mají jejich zaměstnanci rádi. Moderní kanceláře se neobejdou bez plné občanské vybavenosti a příjemného okolního prostředí.

O situaci na pražském kancelářském trhu, budoucích projektech, novinkách i společenské odpovědnosti jsme si povídali s Lenkou Preslovou, obchodní ředitelkou společnosti Passerinvest Group, a. s.

Jaká je aktuální situace v pronájmech vašich kancelářských prostor ve stávajících objektech na Brumlovce a v Nových Roztylech v Praze?

Vnímáme, že zájem o kancelářské prostory neustává a firmy se snaží motivovat své zaměstnance k návratu do kanceláří. Nicméně je zřejmé, že období covidu přineslo zásadní změny do způsobu práce a kombinace fyzické přítomnosti v kanceláři s prací z domova je využívána v mnoha firmách. To s sebou také nese změnu v dispozicích prostor, někdy i velikosti. Jako vlastník většiny objektů na Brumlovce dokážeme nájemcům vyjít maximálně vstříc a najít vhodné řešení pro jejich aktuální potřeby včetně případné kombinace s flexibilním řešením v našem vlastním konceptu
servisovaných kanceláří FLEKSI. Už dnes se setkáváme s případy, kdy si klient porovnává alternativy standardního pronájmu a servisovaných kanceláří. To, že se nám daří úspěšně řešit renegociace stávajících smluv a nájemci jsou zde spokojeni, je potvrzením toho, že energie i finance, které do neustálého rozvoje areálu vkládáme, dávají smysl. Co se týká naší další lokality Nové Roztyly, konkrétně administrativní budovy Roztyly Plaza, která je momentálně ve výstavbě a bude k dispozici v prvním čtvrtletí 2024, podařilo se nám zajistit předpronájem téměř poloviny objektu, kam se bude stěhovat úspěšná česká IT společnost SCS Software. Výstavbou budovy Roztyly Plaza startujeme rozvoj celé lokality v sousedství stanice metra Roztyly, kde na území bývalého brownfieldu vznikne nová městská čtvrť kombinující kanceláře, rezidence a občanskou vybavenost.

Co zákazníci nejvíce požadují? Co je jejich prioritou při rozhodování?

Vedle finančních parametrů, které jsou pro klienty samozřejmě velmi důležité, hrají stále větší roli i další nefinanční aspekty. Jde především o občanskou vybavenost v rámci objektu a nejbližšího okolí ať už v podobě obchodů, služeb, nebo sportovního vyžití a možností relaxace. Jedním z příkladů jsou střešní terasy na budovách, které slouží k neformální práci nebo odpočinku i pro firemní akce nájemců. Dalším aspektem, který získává na důležitosti, je i samotný subjekt pronajímatele. V posledních dvou letech se objevuje na straně nájemců větší potřeba flexibility, a to jak co do velikosti prostor, tak i délky smlouvy. Nájemci často hledají partnera, který s nimi bude i v dobách neočekávaných změn připraven flexibilně řešit jejich požadavky a vyjít jim vstříc, třeba i nad rámec uzavřených smluv a hledat s nimi řešení, která jim pomohou udržet jejich byznys maximálně efektivní.

Nově jste do portfolia služeb zařadili sdílené kanceláře. Jak se vede tomuto projektu a co aktuálně nabízíte?

V současné době máme již půl roku v provozu pobočku v Budově B na Brumlovce v Praze 4, která je ze 100 % obsazena společností Microsoft. Letos v listopadu otevíráme druhou pobočku v budově Beta, a už nyní máme mnoho
klientů v jednání. S některými máme dokonce uzavřené smlouvy. Ve druhém čtvrtletí příštího roku přidáme ještě třetí pobočku v budově Filadelfie. Celkem tak na Brumlovce bude 10 000 m2 servisovaných kanceláří. Jsme přesvědčeni, že tento koncept do areálu, jako je Brumlovka, patří. Díky němu umíme vedle standardního nájmu nabídnout i jiné flexibilnější alternativy nebo přilákat do areálu nové klienty, z nichž se časem mohou stát i naši přímí nájemci.

Jaké nové projekty jsou v plánu, co byste sama doporučila novému klientovi?

V příštím roce chystáme další výstavbu v rámci Brumlovky v Praze 4, konkrétně budovu HILA. Ta bude unikátní díky kombinaci kanceláří, retailu a nájemního bydlení v jednom objektu. Tento projekt je pro nás výzvou zejména z pohledu budoucího provozu – budeme spravovat nejen komerční, ale i rezidenční část. Věříme, že právě tento typ projektů, kde se kloubí více funkcí, má svou budoucnost a následuje principy tzv. města krátkých vzdáleností. Ty jsou důležité zejména z hlediska dlouhodobé udržitelnosti a snižování dopravní zátěže ve městech. V lokalitě Nové Roztyly plánujeme výstavbu druhé administrativní budovy Sequoia, která bude jedinečná svou vizibilitou díky svému umístění v sousedství dvou důležitých pražských dopravních tepen – magistrály a Jižní spojky. V mezidobí zde také pokračujeme v přípravách rezidenční části projektu, která nabídne celkem 600 bytových jednotek.

Jak vnímáte skloňované téma ESG v realitním světě? A jak to konkrétně dopadá na vaše firemní projekty?

ESG je téma, které stále více rezonuje napříč všemi obory. V realitním světě se často mluví hlavně o environmentální složce, protože nejen výstavba budov, ale i jejich provoz přispívá významnou měrou k objemu produkovaných emisí. Jako developer a dlouhodobý investor multifunkčních areálů však vnímáme neméně důležitou roli i dalších částí agendy – sociální oblasti a governance. V našich vznikajících a připravovaných projektech jsou již standardem certifikace typu LEED nebo BREEAM a v současné době prochází procesem posouzení i celý venkovní areál Brumlovky v rámci certifikace Fitwel. Udržitelný přístup k developmentu je v DNA naší společnosti zakotven již řadu let, a tak pro nás v mnoha ohledech neznamená ESG zásadní změnu naší strategie. Nicméně vnímáme aktuální požadavky ze strany nájemců, bank i investorů a implementujeme je do našich projektů. Našimi hlavními tématy jsou v environmentální oblasti bezesporu snižování množství produkovaných emisí a maximální efektivita provozu budov, šetrné hospodaření s vodou a odpady a podpora biodiverzity v oblastech, kde stavíme naše projekty. V sociální části agendy se věnujeme spolupráci s místními komunitami a nadstandardní péči o naše klienty. V neposlední řadě je pro nás důležitý etický přístup k podnikání a zohledňování ESG kritérii při výběru našich dodavatelů.

Konference – Udržitelnost a revitalizace budov.

Udržitelnost a revitalizace budov

Inspirativní setkání na téma uhlíková neutralita budov. Analýzy, právní předpisy, návrhy řešení i případová studie, jak snížit uhlíkovou stopu.

Dům Radost, náměstí Winstona Churchilla 1 800/2, Praha 3 – Žižkov

Proč byste na konferenci neměli chybět

 • Seznámíte se s osvědčenými řešeními od přítomných finských firem, které vstupují na český trh.
 • Dozvíte se přínosné informace o modernizaci budov v souvislosti s legislativními požadavky na snižování uhlíkové stopy.
 • Zorientujete se v problematice udržitelnosti a získáte přehled o právních předpisech.
 • Jde o zajímavé setkání majitelů budov a portfólií nemovitostí, investorů, developerů, správců budov, asset manažerů, architektů, právníků, zástupců bank.

WOOD CAMP LIVE V BRNĚ

Byli jsme vidět na důležitém místě – u vchodu do hlavního sálu Orea Congress Hotel v Brně (hned vedle nabídky pravého moravského digestivu) – v rámci prvního ročníku dvoudenní konference WOOD CAMP LIVE ve dnech 3. – 4. listopadu.

Bylo nám ctí být na tak mimořádně zajímavé a úspěšné akci s nabitým programem mediálním partnerem s tituly Development News a Facility Manager.

Konference, kde hlavní roli hrálo dřevo, přilákala přes 250 posluchačů a dlouhý seznam přednášejících se zajímavými a inspirativními přednáškami. K mimořádnému úspěchu konference přispěl nejen po celé dva dny organizačně perfektně zvládnutý nabitý program, přátelská atmosféra mezi milovníky dřeva v různých podobách a navíc umocněný i skvělým a bohatým cateringem. Součástí akce byl i společenský večer se zábavným programem a živou hudbou, kde se účastníci konference mohli neformálně seznámit.

Oba dva dny provázela programem oblíbená moderátorka z pořadu Dobré ráno ČT 2 Soňa Baranová, která byla skvělou volbou. To vše zásluhou ředitelky ADMD Lenky Trandové a kolektivu jejích spolupracovníků, kteří připravili ve všech směrech velmi zdařilou akci. Organizátorům patří obdiv a poděkování! Současně se již nyní těšíme na další pokračování. Redakce připravila rozhovor s ředitelkou ADMD Lenkou Trandovou, který najdete v připravovaném vydání.

Foto a text: Arnošt Wagner

V Saint-Gobain Glass vyvinuli nízkouhlíkové sklo

Společnost Saint-Gobain Glass přišla s přelomovou technickou inovací, díky níž uvedla na trh s fasádními řešeními nové sklo s dosud nejnižším obsahem uhlíku.

Toto unikátní sklo vyvinuté díky kombinaci vysokého obsahu recyklovaného skla (kolem 70 % střepů) a obnovitelné energie je výsledkem značného úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a vysoké odbornosti našich průmyslových týmů.

 Výrazné snížení uhlíkové stopy

Vzhledem k tomu, že fasády představují až 20 % uhlíkové stopy budovy, přinese tato inovace její výrazné snížení ve stavebnictví a urychlí rozvoj oběhového hospodářství.

Nízkouhlíkové sklo je navázáním na první uhlíkově neutrální výrobu Saint-Gobain Glass dokončenou v květnu 2022 v její továrně Aniche ve Francii. Ta společnosti umožnila výrazně zdokonalit její výrobní procesy a načerpat odborné znalosti.

Saint-Gobain Glass nyní integruje nízkouhlíkové produkty do svého portfolia řešení pro fasády, počínaje řadou protislunečních skel COOL-LITE® XTREME, bez jakýchkoli kompromisů v oblasti technického nebo estetického provedení.

Nové produkty budou používat sklo s odhadovanou uhlíkovou stopou pouze 7 kg CO2 ekv./m2 (při použití 4mm základního skla). Toto nové nízkouhlíkové sklo bude kombinováno se stávající technologií povlaku COOL-LITE® XTREME, která již drasticky snižuje emise uhlíku generované spotřebou energie potřebné při užívání budovy díky svému vysokému výkonu z hlediska příjmu denního světla, protisluneční ochrany a tepelné izolace.

Výsledná nová produktová řada nabídne nejnižší uhlíkovou stopu na trhu se snížením přibližně o 40 % ve srovnání s naším výchozím evropským produktem.

Podrobné údaje o vlivech a dopadech na životní prostředí budou dokumentovány prostřednictvím environmentálních prohlášení o produktu ověřených třetí stranou – EPD (nebo FDES ve Francii) –, které se v současné době připravují, a jejich dostupnost je plánována na začátek roku 2023.

Zakázky od tří hlavní partnerů

Důkazem nadšení na trhu jsou zakázky od tří hlavní partnerů působících na realitním trhu – Bouygues Immobilier, Icade Santé a Nexity, kteří se zavázali použít nízkouhlíkové sklo COOL-LITE® XTREME ve svých projektech:

 • Bouygues Immobilier nainstaluje nízkouhlíkové sklo na své kancelářské budově Kalifornia (Hauts-de-Seine, Francie).
 • Icade Santé použije toto přelomové sklo na budově Polyclinique du Parc, kterou provozuje skupina Elsan v Caen (Calvados, Francie),
 • Nexity jej uplatní v rámci projektu rekonstrukce Le Carré des Invalides (Paříž, Francie). Z hlediska životního prostředí jde nepochybně o mimořádně ambiciózní projekty.

Tato průkopnická iniciativa je prvním krokem k rozšíření nabídky nízkouhlíkových řešení na různých trzích Saint-Gobain Glass a je plně v souladu se strategií Saint-Gobain Grow & Impact, zejména s plánem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

Prodej dalších bytů v Arcus City zahájen

V rezidenčním projektu Arcus City v Praze – Řeporyjích spouští společnost UBM Development Czechia prodej dalších bytů v centrální části projektu.

V nabídce je 63 moderních bytů a zároveň několik obchodních jednotek vhodných pro malé obchody či služby. Výstavba byla zahájena v srpnu 2022 a její dokončení je plánováno na prosinec 2024. Prodej zajišťuje realitní kancelář Lexxus Norton.

Bytový dům se třemi věžemi G, H, I obsahuje pestrou nabídku bytů v dispozicích 1+kk až 4+kk a o velikostech od 38,9 m2 do 101 m2. Každá jednotka má prostorný balkon, terasu nebo předzahrádku. Byty jsou nadstandardně vybaveny velkoplošnými dřevěnými okny a dřevěnými podlahami. Samozřejmostí jsou sklepy a parkovací stání v suterénu budovy.

„Pořízení vlastního bydlení se pro mnoho zájemců stává stále složitější vzhledem k současné situaci spojené s rostoucími úrokovými sazbami hypoték. Díky spolupráci se společností Hypoasistent máme možnost získat financování koupě bytu za výhodnějších podmínek,“ říká Alice Slámová, marketingová a obchodní ředitelka společnosti UBM Development Czechia. A doplňuje: „Abychom našim klientům usnadnili důležité životní rozhodnutí, nabízíme při koupi nemovitosti možnost využití platebního kalendáře. Zájemce zaplatí 15 % z kupní ceny na začátku, za rok zaplatí 5 % a 80 % uhradí až po dokončení bytu, to vše bez navýšení kupní ceny.“

UBM při výstavbě dbá rovněž na životní prostředí a bytový dům realizuje s ekologickou certifikací BREEAM. Certifikace zahrnuje standard postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost a je praktickým měřítkem k popisu vlivu budovy na životní prostředí a úspory energií. Ze 150 bytů první etapy, jejíž kolaudace se plánuje na druhou polovinu roku 2023, zbývají v nabídce pouze čtyři. UBM v třetí etapě nabídne 62 bytů a 10 rodinných domů, přičemž bytové domy postaví částečně v kombinaci dřeva a jiných stavebních materiálů.

Každý náš projekt splňuje kritéria nejvyšší kvality

Společnost GARBE působí na českém a slovenské trhu zhruba dva roky. Za tu dobu se zde poměrně pevně usadila a připravuje tři průmyslové parky, přičemž ten v Piešťanech patří mezi špičku v udržitelnosti.

Na naše otázky odpovídal Martin Polák, ředitel GARBE pro region střední a východní Evropy.

Společnost GARBE vstoupila na český trh v roce 2020 – vlastně téměř současně s covidem. Jak tato pandemie ovlivnila váš rozlet?

První jednání o potenciálních příležitostech začala na jaře 2020, když jsme se s německou centrálou domluvili na spolupráci. Oficiálně jsme aktivity zahájili akvizicí brownfieldového pozemku v Chomutově. Tu jsme oznámili v říjnu 2020. Pozemek jsme revitalizovali a dnes na něm stavíme halu pro významnou německou společnost Fielmann zabývající se optikou. Ta podepsala smlouvu o smlouvě budoucí na původně spekulativně připravované prostory o rozloze 30 000 m2. V tomto ohledu jsme velmi spokojeni a považujeme naši strategii za úspěšnou. Pandemie náš vstup na trh určitě ovlivnila a v mnoha ohledech jsme museli být aktivnější a přizpůsobivější. Na trzích panovala nejistota, některá jednání se protahovala a často jste si nemohli být jisti, co přijde. Na druhé straně to pro nás mělo i výhody. Dali jsme jasně najevo, že to myslíme vážně. Jsme malý tým a mohli jsme a stále si můžeme dovolit velkou míru flexibility.

Jak se GARBE za ty dva roky na českém a slovenském trhu etablovala?

Myslím, že velmi dobře. Podařilo se nám nakoupit pozemky, zahájit několik projektů, na míru i spekulativně, a uzavřít první nájemní smlouvy. V Chomutově Fielmann plánuje postavit plně automatizované výrobní a distribuční centrum, s čímž je spojen vznik až 500 pracovních míst v regionu a investice v hodnotě 65 mil. eur. V Českých Budějovicích se nám podařilo získat lukrativní pozemek o rozloze bezmála 500 000 m2. Na Slovensko jsme vstoupili v červnu 2021 akvizicí pozemku o rozloze 70 000 m2 v Pieš-
ťanech. Dnes zde stavíme druhou budovu o rozloze 18 000 m2. První halu s plochou 8 000 m2 se nám podařilo pronajmout ještě před jejím dokončením. Našimi nájemci jsou společnosti Inalfa a Naut s.r.o. Daří se nám i v Polsku, kde máme investiční tým, který spravuje majetek v hodnotě téměř 150 mil. eur.

Průmyslový park v Piešťanech by měl splňovat veškerá „zelená“ kritéria. Jak jste s ním daleko?

Ano, GARBE Green Park Piešťany je určitě naším zatím nejzelenějším parkem a také je jednou z nejzelenějších průmyslových nemovitostí v regionu. Není závislý na plynu a obě budovy jsou díky vzduchem poháněným tepelným čerpadlům a fotovoltaickým panelům při provozu téměř uhlíkově neutrální. Lokální zdroj vody z vlastní studny je napojen na cirkulární systém, který zajišťuje její optimální spotřebu a recyklaci. Náklady na provoz budou díky vlastním energetickým zdrojům minimální. Při jeho návrhu jsme brali v úvahu okolní krajinu, takže haly respektují okolí. Na pozemku byl vyčleněn prostor pro chov včel a zachovali jsme i původní zalesnění. První budova už je dokončená a pronajatá. Zahájení výstavby druhé haly jsme oznámili nedávno. GARBE Green Park Piešťany je v současné době jediným pozemkem, kde lze v regionu postavit logistické haly. Už nyní vidíme, že i o druhou udržitelnou budovu je velký zájem.

V České republice připravujete projekty v Chomutově a v Boršově u Českých Budějovic. Můžete je podrobněji představit? V jaké jsou fázi?

Oba projekty jsou poměrně specifické a daří se jim velmi dobře. Oba se nacházejí ve výborných lokalitách. Chomutov leží jen 18 km od německých hranic. To je ideální pro německé firmy, které zde působí, nebo pro ty, které chtějí do západní Evropy expandovat. Totéž platí pro projekt v jižních Čechách. Po dokončení dálnice D3 bude tento region ideální pro distribuci do celé Evropy. Rozloha pozemku je unikátní a budeme schopni uspokojit i poptávku po plochách několik desítek tisíc metrů čtverečních. Začátkem září jsme obdrželi stavební povolení na spekulativní výstavbu haly o 20 000 m2, a tak dokážeme nabídnout řešení na klíč pro klienta – logistickou nebo výrobní firmu – již v roce 2023. Do konce roku plánujeme získat stavební povolení pro další haly s celkovou rozlohou 50 000 m2.

Nakolik budou tyto prostory naplňovat podmínky udržitelnosti?

Každý projekt, který stavíme, splňuje kritéria nejvyšší kvality v našem oboru. Chomutov byl původně zastaralý stavební areál a bylo třeba jej revitalizovat. Až pak jsme mohli začít s výstavbou. V Českých Budějovicích se počítá – stejně jako v Piešťanech – s recyklací vodních zdrojů či s realizací solárních panelů s cílem omezit uhlíkovou stopu na minimum. Většina parků je vybavena fotovoltaickými panely. Udržitelnost je otázkou volby a my věříme, že je to správná cesta. Naše centrála v Německu je příkladem a na investicích do udržitelných řešení se vždy shodneme. Za naši vlajkovou loď lze považovat GARBE Green Park v Piešťanech. Podle reakcí klientů a s ohledem na energetickou krizi chceme určitě v této strategii pokračovat.

Oba tyto parky jsou poměrně strategicky umístěny v blízkosti hlavních tahů. Jaký je o ně zájem ze strany nájemců?

V tomto ohledu se nic nemění a pro náš obor a zákazníka je při výběru nových prostor lokalita stále tím nejdůležitějším kritériem. Střední a východní Evropa je v srdci Evropy, což z regionu činí strategické místo pro distribuci a logistiku. Je to vidět i na tom, že i ostatním hráčům na trhu se daří a většina lokalit je obsazená. Ukazuje se, že nyní vyhrává ten, kdo má stavební povolení nebo zahájil spekulativní výstavbu a dokáže nabídnout prostory v rámci šesti až devíti měsíců od poptávky. Dalším klíčovým elementem jsou nájemní podmínky. Firmy, které dříve zvažovaly pouze prostory u velkých měst, jako je Praha, Brno a Plzeň, si raději pronajmou průmyslové haly i 50 km od „ideální“ lokality, protože měsíční nájem za 1 m2 je řádově o 2–3 eura nižší. Takže ano, budeme i nadále vyhledávat lokality, které nabízejí jednoduché a pohodlné spojení na hlavní dálniční tahy, ale nebráníme se ani menším městům. Atributy, jako je udržitelnost, kvalita prostor a servis, které zákazníkům poskytujeme, jsou něco navíc, ale bez správné lokality se neobejdeme.

Kanceláře se stávají nástrojem k přilákání zaměstnanců

Společnost Savills byla založena v roce 1855 ve Velké Británii a nyní patří k předním světovým realitním a poradenským společnostem s více než 600 pobočkami po celém světě.

Jednou z oblastí působení je rovněž kancelářský trh, kde Savills poskytují široké spektrum služeb od poradenství v oblasti rekonstrukcí a fit-outů až po nabídku jednorázových služeb pro nájemce. Situaci v tomto segmentu nám přiblížili Pavel Novák, head of office agency, a Matěj Baranek, associate director.

Jak jsou nyní kanceláře vytížené? Jak je to u nás a v Evropě? Budou se do nich zaměstnanci vracet?

 1. Novák: Obecně lze říci, že dochází k postupnému návratu zaměstnanců do kanceláří, nicméně stále jsme se nedostali na předpandemickou úroveň a je pravděpodobné, že se tam již nevrátíme. V rámci Savills sledujeme na lokální a nadnárodní úrovni statistiky průměrného obsazení pronajatých kanceláří zaměstnanci v průběhu pracovního týdne (na základě anonymních dat v rámci systémů budovy a průzkumy mezi firmami).
 2. Baranek: Podle údajů společnosti Savills činila průměrná míra obsazenosti kanceláří v Evropě v letošním druhém kvartálu jen 43 %, přičemž v Praze přitom pouze 38 %. Obsazenost kanceláří je víceméně podobná jako v USA, avšak pokulhává za Asií, což pro mnohé nebude překvapením.

Jak to bylo před pandemií?

 1. Baranek: Ještě v roce 2019 se průměrná obsazenost kanceláří pohybovala na úrovni 70–75 %, což odráží optimální využití budov: vyšší obsazenost prostor by znamenala až příliš intenzivní, a tudíž nepohodlné využití. Příliš nízká úroveň by znamenala zase nedostatečné využití prostor. Lze tak říci, že mnohé kanceláře nejsou nyní optimálně využity. Z toho plyne nutnost transformace – obecně firmy platí nájem za prázdné židle, ale přitom mají nedostatek prostor pro setkávání či videokonference.

Kde dnes vidíte příležitosti v kancelářském segmentu? A kde naopak úskalí?

 1. Baranek: Úskalí jsou zřejmá – stavební, provozní náklady (zejména v nadcházející zimě), ale i inflační doložky nájemních smluv. To jsou parametry, které budou mít výrazný vliv na kancelářský trh. I přes negativní ekonomické výhledy nadále pokračuje přehřátá situace na trhu práce, která se projevuje i na kancelářském trhu – kanceláře se stávají nástrojem k přilákání zaměstnanců. Setkáváme se s tím, že firmy, které hledají nový impulz, jej spojují právě s novými prostory.
 2. Novák: Pro nás to znamená větší náročnost práce a komplexnost služeb – nestačí pouze nalézt firmě kanceláře a vyjednat podmínky nájmu. Je třeba více zapojit odborníky napříč naší společností, abychom byli schopni ošetřit možná rizika, minimalizovat náklady – od stavebnětechnických konzultantů, odborníků na pracovní prostředí přes správu nemovitostí z pohledu provozních nákladů až po naše nové oddělení ESG, které kromě možných úspor pomáhá i s případnými zelenými certifikacemi.

Jak moc dopředu dnes řeší firmy kanceláře, když je těžké plánovat budoucí potřeby?

 1. Baranek: Firmám s 50 až 100 zaměstnanci doporučujeme řešit kanceláře 12 nebo 18 měsíců předem. Při vyhledávání nových kanceláří i při přejednávání stávajících smluv to pro firmu znamená komfort v podobě široké nabídky dostupných prostor a dostatečného času na realizaci celého projektu. Je to velice individuální a záleží rovněž na strategii dané společnosti, ale i limitacemi v rámci řízení společnosti, s nimiž se setkáváme zejména v případě centrálně řízených nadnárodních firem. Umíme však uchopit last minute požadavky i komplexnější projekty firem o stovkách zaměstnanců, které musejí nové kanceláře hledat s dostatečným předstihem v řádu let a často se zaměřují na projekty, které se teprve připravují.

A co lokality – kde je dnes nové centrum? Kde vidíte budoucnost městských částí?

 1. Baranek: Pokud použijeme jako výchozí orientační body stanice metra, tak nové centrum, resp. nové kancelářské srdce Prahy, dnes vzniká mezi stanicemi Náměstí Republiky a Křižíkova. Je to dáno velkou popularitou této lokality zejména mezi nájemci z řad IT a technologických firem. Ty dnes udávají tempo a trendy mezi kancelářskými nájemci. Stále populární je rovněž Praha 4, která se nadále rozšiřuje a rozvíjí zejména okolo stanice metra Roztyly či výhledově okolo Nového Opatova. Další rozvojové území okolo smíchovského nádraží bude populární zejména pro rezidenční uživatele. Atraktivita lokality pro kancelářské uživatele se bude odvíjet od termínu dokončení nového sídla České spořitelny.

Nepřijde vám, že se na trhu nyní pohybuje až příliš zprostředkovatelů a poradců? Jak je pro vás těžké se odlišit?

 1. Novák: Ano, ostatně to se netýká jenom realit. Všeobecně se v ČR pohybuje až příliš mnoho různých poradců či zprostředkovatelů, což je dáno i stále malou regulací ze strany státu. Nicméně nadcházející recese povede k pročištění, lze také očekávat i konsolidace některých společností. Naštěstí máme vysokou míru navracející se klientely, což znamená, že svou práci děláme dobře. Je to možná tím, že ačkoli jsme součástí korporátu, nesnažíme se navrhovat unifikovaná řešení a svým klientům nasloucháme – jsou s námi, protože je známe a víme, jak fungují. V neposlední řadě ale máme i silné zázemí, díky němuž můžeme nabídnout adekvátní šíři služeb. Jako společnost kotovaná na londýnské burze a jeden z největších globálních hráčů máme možnosti investovat i v době recese. Koneckonců i můj tým byl součástí strategické akvizice, která byla učiněna během covidu, kdy řada společností hledala úspory. Ostatně i díky tomu se Savills podařilo vyrůst během pouhých pěti let působení v Česku na jednoho z dominantních hráčů.