Nový odborník na kapitálové trhy v týmu Colliers

Colliers Czech Republic, přední světová společnost zabývající se službami v oblasti komerčních nemovitostí a správou investic, letos oznámila nástup několika nováčků napříč různými službami jako součást strategického plánu růstu společnosti potřebného k lepšímu zvládnutí dynamiky trhu a potřeb klientů.

Jedním z nich je Mark Richardson, který se nedávno připojil k týmu Colliers Capital Markets v Praze. Přestoupil na tuto pozici z týmu Colliers Investment v polské Varšavě, kde strávil posledních 18 měsíců, než spojil síly s českým týmem, který tvoří Andrew Thompson, Tomas Szilagyi a Konstantin Cordery. „Těším se, že se mohu připojit k rozšiřujícímu se týmu Colliers v Praze a navázat na dosavadní úspěchy týmu,“ řekl Mark Richardson, který je velmi dobře obeznámen nejen s českým realitním trhem, ale i s kapitálovými trhy střední a východní Evropy a má více než 21 let zkušeností s prací v realitním průmyslu.

Rok 2021 a trendy na trhu s nemovitostmi

„Inflace stále globálně roste a následně i náklady na výstavbu, které mají dopad na trh s nemovitostmi, a náklady na vývoj v letošním roce,“ říká Mark na dotaz ohledně aktuální situace na českém trhu. „Náklady na suroviny a platy stavebních prací pořád rostou, což vede k inflaci, což teoreticky znamená, že by se také měly zvyšovat úrokové sazby. Pokud se náklady na půjčení peněz na pořízení nemovitosti zvýší, teoreticky by cena nemovitostí měla tento nárůst odrážet a ceny by měly odpovídajícím způsobem zpomalit kvůli vyšším nákladům na půjčky,“ myslí si Mark. „To se však nutně nemusí stát, protože na trhu zůstává značné množství aktivního kapitálu, který hledá příležitosti k investici do nemovitostí, což znamená, že investoři jednoduše přizpůsobí své požadavky na návratnost, aby vyrovnali dopad vyšší úrokové sazby, a v důsledku toho se předpokládá, že výnosy zůstanou v krátkodobém horizontu stabilní a nezměněné,“ předpovídá Mark.

Na otázku, kam bude v dohledné době proudit kapitál, zastává Mark Richardson názor, že v České republice stále existuje velké množství „frustrovaného“ domácího kapitálu, který hledá potenciální investiční příležitosti. Tento fakt nadále udržuje jeho investiční tým zaneprázdněný. Jsou tady náznaky, že  kvůli nedostatku příležitostí v České republice se budou čeští investoři stále více  snažit investovat za hranicemi.

Český a polský investiční trh mají odlišnou dynamiku

Mark se stará o mezinárodní investory i o české fondy. „Pomáhám mnoha českým investorům při hledání vhodných investičních příležitostí v ČR i v Polsku,“ říká Mark Richardson. A pokračuje: „Často se setkávám s tím, že mluvím s českými investory o investičních možnostech v jejich vlastní zemi, a nakonec polovinu času s nimi strávím v dis-
kusi o jiných investičních příležitostech, výhodách a atraktivitě polského realitního trhu nebo o dalších příležitostech ve střední a východní Evropě.“ Zdá se, že mnoho českých investorů se snaží alokovat svůj kapitál v Polsku. Zatímco historicky byli v České republice aktivní němečtí a rakouští investoři a financující banky, nyní jsme svědky silných známek toho, že se čeští investoři snaží rovněž investovat v Rakousku a Německu, částečně z důvodu nedostatku investičních příležitostí a institucionálních investičních produktů v České republice,“ říká. A dodává: „Jednou ze silných stránek, které v Colliers napříč regionem střední a východní Evropy sdílíme, je naše dobře propojená platforma, kde můžeme snadno spojit různé regionální příležitosti a předložit je našim klientům.“

Jedním ze zajímavých postřehů Marka je odlišná dynamika českých a polských investičních trhů. Česká republika je podobná většině západoevropských trhů, přičemž 50 % všech transakcí obvykle představuje domácí kapitál, zatímco v Polsku je přibližně 95 % veškerého kapitálu investováno na lokálním trhu zahraničními investory – obvykle jsou to investiční manažeři z USA, Británie, Německa a Jižní Koreje nebo z Londýna, kteří v Polsku investují. Jsme si vědomi možnosti, že v blízké budoucnosti bude vytvořen první polský realitní investiční fond (REIT), který pomůže transformovat zdejší investiční prostředí.

„Došlo k výraznému posunu směrem k průmyslovému sektoru, který je preferovanou třídou investičního sektoru, mimo kancelář a maloobchod. Globální pandemie covidu zrychlila růst online maloobchodních prodejů a měnící se spotřebitelské návyky i to, jak maloobchodníci na tyto změny reagují,“ říká Mark a podotýká, že americký módní prodejce GAP nedávno přijal rozhodnutí zavřít všechny své kamenné obchody ve Velké Británii, Francii a Itálii, ale bude i nadále obchodovat online a věří, že na celém světě bude následovat více podniků, nejen módních značek.

Mark poznamenává, že retailové parky jsou vůči těmto změnám i nadále odolné. Jako jedna z velkých výhod těchto parků se v době globální pandemie ukázala možnost zaparkovat v bezpečném venkovním prostředí poblíž vybraných maloobchodních prodejen. Nejen proto se tento investiční produkt stal relativně atraktivní investiční příležitostí ve srovnání s nákupními centry.

Katarína Karmažinová

EKOM: Ultra nízkoenergetické kanceláře v Piešťanech

Novostavbu administrativního objektu a přístavbu parkovacího domu začala DELTA Group koncepčně řešit architektonickou studií po zpracování zastavovací studie zpracované na základě návrhu rozvoje celého výrobního areálu investora společnosti EKOM spol. s.r.o.

Realizace tohoto administrativního projektu projektovaného ve standardu BIM, byla zahájena v dubnu 2017. Podrobněji nám ho přiblížil Ing. arch. Adam Cifra z DELTA Group.

Když někdo vzpomene projekt EKOM, co se vám vybaví?

Osvícený, ekologicky smýšlející investor, který měl ideu vytvořit nadstandardní kvalitu vnitřního prostředí na pracovišti pro své zaměstnance. A také průkopnický koncept administrativní budovy s relaxační zónou v atriu. Naše spolupráce nebyla náhodná. DELTA zrealizovala pro EKOM již v minulosti skladovou halu v dohodnutých investičních nákladech a také v pevně stanoveném termínu. Dodrželi jsme slíbené garance, a proto nás tento investor oslovil znovu a společně jsme se pustili do další spolupráce, která přinesla další úspěšný projekt na Slovensku.

Jaké funkce a standardy má objekt? Co to přináší lidem, kteří v něm pracují?

Nadstandardní vnitřní prostředí mělo přispět k tomu, aby práce v této firmě byla pro nové zaměstnance zajímavá a aby schopní lidé nemuseli cestovat za prací do Bratislavy. Prvním krokem bylo vymyslet zajímavou a reprezentativní architekturu a zároveň nastavit standard budovy. Investora se podařilo nadchnout pro nové technologie a implementovat některé prvky zelené architektury. Sálavé řešení chlazení a vytápění systémem aktivace betonového jádra je jednou z hlavních charakteristik budovy. K tomu se přidaly další technologie, např. doplňující stropní panely na úpravu teploty, přívod čerstvého vzduchu s rekuperací z podlahy, akumulace teploty betonovými masivními konstrukcemi, využití exteriérových žaluzií ovládaných automaticky pomocí meteostanice, odvětrání a proslunění vnitřních prostorů v atriu a podobně.

Projekt se začal připravovat v roce 2016 v BIM. Jaké byly v té době na Slovensku podmínky pro práci touto metodou?

Snažili jsme se na projekci využít standardu BIM pro profese architektura, stavební konstrukce, vzduchotechnika a statika. Byla to především naše iniciativa realizovat projekt v BIM standardu. Z dnešního pohledu (o pět let později) to bylo spíše projektování v 3D. Dnes jsme s BIM mnohem dál. Tenkrát jsme nedokázali řešit všechny profese v tomto standardu tak, aby to bylo efektivní (např. elektroinstalace). Dnes už je situace podstatně lepší a s touto metodou má dostatečné zkušenosti už více firem.

Jaké výhody viděl klient v projektování v BIM? Pochopil výhody, které to přináší?

Investor v tom jasně viděl přidanou hodnotu. Za mne BIM přinesl jednodušší komunikaci, rychlejší pochopení a schvalování návrhů investorem včetně přesnějšího vytvoření podkladů pro tendry na zhotovitele stavby a interiéru. Narazili jsme však na nedostatečné využití při realizaci stavby. Zde jsme BIM model a informace z modelu využívali spíše my, DELTA jako autorský dozor. Roman Miklík ze společnosti EKOM tuto fázi realizace okomentoval slovy: „Povedal by som, že v tom čase ešte realizačné firmy neboli na Slovensku dostatočne nastavené.“

Na projektu zastupovala DELTA mnoho profesí – od architekta, projekční činnosti přes výběr zhotovitelů stavby, stavební management až po technický dozor investora a autorský dozor. Jak se tyto funkce daly skloubit dohromady?

Projekt se začal řešit zastavovací studií rozvoje výrobního areálu, jehož ideu si investor připravil sám. Po vyhodnocení výstupů jsme realizovali nejprve skladovou halu, čímž se v areálu uvolnily potřebné prostory. Až následně bylo přistoupeno k druhé etapě, a to k návrhu nové kancelářské a řekněme obchodně-technické budovy a parkovacího domu. Rozsah našich činností a zodpovědnost na projektu postupně rostly díky tomu, že jsme investorovi vždy uměli zabezpečit všechny potřebné činnosti a služby. Tím jsme dosáhli i vysoké efektivity činností a měli maximální přehled o projektu. Zajímavostí je, že jsme projekt interiéru zapracovali už do projektu na stavební povolení. Toto je velmi dobrý postup, pokud řešíte stavbu už pro konečného uživatele a ne jako „space for rent“.

Jak velké nároky měl EKOM při zadávání projektu, který od roku 2018 patří na Slovensku mezi ty průkopnické?

Základním požadavkem bylo od začátku dokázat projekt důkladně řídit. To znamená mít pod kontrolou nejen kvalitu a termíny, ale i finance. Dalším faktorem pro spolupráci bylo od začátku si nastavit strategii tendrového procesu pro výběr zhotovitelů. Zachování kvality stavby a dobrá spolupráce odborných firem na stavbě za rozumnou cenu. Architektura a zelený standard budovy byly potom třešničkou na dortu tohoto projektu.

Můžete specifikovat některé výjimečné prvky, které jste použili v projektu?

Objekt využívá obnovitelné zdroje, do teploty +7 °C pracuje se systémem tepelných čerpadel (vzduch–voda), je připraven i na zisk energie z podzemní vody. K realizaci této možnosti však při výstavbě nedošlo kvůli zdlouhavému povolovacímu procesu pro využívání spodních vod.

Budova slouží již tři roky. Jak dopadla celková analýza datových měření? Vývoj a moderní materiály jdou velice rychle kupředu. Lze konkrétně stanovit výši hodnoty úspor, popř. klady a zápory použitých technologií?

Investor má k dispozici informace ke stavu objektu s možností dálkového ovládání. Realizační firma, která řešila vytápění, chlazení a větrání si zároveň dodávala systém MaR. Z tohoto důvodu je nastavení objektu vyladěné na maximum a investor se může spolehnout na fungování systému pod správou jedné firmy. K datům z provozu nemáme dostupné informace.

V současné době je aktuálním tématem zeleň. Dnešní nároky na moderní pracovní prostředí nejsou jen o samotné budově. Byla v projektu brána zřetel i na zasazení objektu do okolí?

Promyšlené situování objektu bylo řešeno již zastavovací studií celého areálu. V rámci této plochy byl objekt zasazen co nejlépe, což znamená hlavně s dobrým dopravním spojením, respektováním ostatních výrobních prostor a vhodnou orientací na světové strany. Nedostatek zeleně v blízkém okolí jsme suplovali zelenými stěnami objektu porostlými popínavými rostlinami.

Čím se projekt EKOM lišil od ostatních projektů?

Je toho mnoho, ale jmenoval bych asi tyto aspekty: zelený standard budovy, aktivace betonového jádra, maximální využití přírodních nebo recyklovatelných materiálů, nabíjecí stanice pro elektromobily a výborná kultura spolupráce.

Nela Wagnerová / Foto: Delta Group

 

DALŠÍ DATA O PROJEKTU

Investor: EKOM spol. s.r.o., Piešťany, Slovensko

 

Základní údaje

Typ stavby: třípatrová administrativní budova s parkovacím domem

Architektonická studie: 8/2016

Projekční činnost: 8/2016 – 12/2016

Doba výstavby: 4/2017 – 1/2018

Užitná plocha administrativní budovy: 1 713 m2

Počet parkovacích míst: 90

Nominace na cenu VISIO 2020 – cena vydavatelství

EUROSTAV za nejvýraznější počin v oblasti udržitelné

architektury a výstavby

Ostravský mrakodrap – možná s vyhlídkou

Studio AI – DESIGN (Architektura Interiér DESIGN) založili v roce 1999 Eva Jiřičná a Petr Vágner. Nabízejí komplexní služby od návrhů nových veřejných i soukromých budov, mostů, rekonstrukcí až po kompletní návrhy interiérů, výstav, nábytku i dalších unikátních předmětů.

Mezi jejich realizace patří mj. i designový hotel Josef v Praze, Nová oranžerie na Pražském hradě, rekonstrukce kostela svaté Anny v Praze nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových, bytový komplex Sky Barrandov, Kongresové centrum Zlín nebo nová Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Za své realizace obdržel ateliér mnohá ocenění v zahraničí i u nás, včetně Grand Prix Obce architektů. O tom, co v současné době připravují, s námi hovořil architekt Petr Vágner.

Jaký je váš názor na výškové budovy a jejich implementaci do českého prostředí? Mrakodrapy tady nemají na růžích ustláno.

Myslím si, že k tomu nakonec budeme i donuceni tím, že budeme využívat pozemky tak, jako teď využíváme spíše krajinu. Budovy se rozlézají do šířky, takže stejně jako v ostatních metropolích to k nám taky dojde. Souhlasím s tím, že musíme být opatrní, abychom nezničili panorama Prahy, které je unikátní, na druhou stranu jsou v Praze již definovaná místa, kde jestli bude mrakodrapů pět nebo více, tak na to nebude mít žádný vliv. Spíše je teď zajímavé vidět, že do uspořádání v Praze poměrně výrazně vstupuje UNESCO a komentuje výškovou výstavbu, respektive komentuje ji tak, aby tam nebyla žádná výšková výstavba. Památková péče i ostatní instituce jsou rády, když slyší tento názor, protože se s ním jenom ztotožní, nemusejí ho samy vynášet. To výškovým stavbám moc nenahrává.

Váš ateliér AI DESIGN zvítězil v Ostravě v soutěži na návrh mrakodrapu…

Bylo to spíše výběrové řízení než soutěž. Město si vybralo tuto formu, oslovilo minimálně 5–10 architektonických kanceláří a naším úkolem bylo předložit jakýsi náš popis, co bychom s tou novou budovou rádi udělali, a samozřejmě jsme tam museli přiložit reference a cenu. Na základě toho jsme byli nakonec vybráni, abychom studii zpracovali.

Čím jste porotu tak zaujali oproti ostatním uchazečům? Jde vlastně o rekonstrukci budovy, kterou v roce 1968 jako experimentální projekt navrhl architekt Jan Slezák na ostravském sídlišti Jindřiška.

Netuším, jaké návrhy předkládali ostatní. My jsme samozřejmě chtěli tu budovu zachovat stejně, jako ji chtěla zachovat radnice. Popsali jsme způsob, jak by náš proces měl postupovat, protože objekt má nějakou historii. Povídá se o tom spousta legend s tím, že se hýbala, že statika je špatná, atd., takže my jsme se spojili s lokálními statiky, kteří pracují přímo v Ostravě a jsou perfektními specialisty na beton, např. Ing. Šeligová a spol. Naše koncepce vycházela z úplného rozboru současného stavu, abychom neukazovali něco, co třeba pak nepůjde realizovat, ale abychom se pokud možno snažili uchopit to realisticky. Možná, že právě tohle nějakým způsobem zafungovalo, nevím.

V jakém stavu je nyní budova a jaká je vaše představa rekonstrukce?

Železobetonová konstrukce by měla zůstat, je dostatečně naddimenzovaná, aby unesla ještě jedno podlaží. Proto jsme uvažovali o tom, že bychom budovu rádi zvýšili. Podle výpočtů a stavebně-technického průzkumu nám vychází, že bychom jedno patro mohli přidat pro vyhlídkovou kavárnu. Konstrukci necháme úplně očistit. Podle našeho návrhu by zde měly vzniknout opravdu pohodlné byty s hezkým výhledem a s balkony, které by podle statických rozborů měly být jen na nárožích konstrukce. Už tři měsíce se uskutečňují měření, sleduje se, zda a za jakých podmínek se konstrukce hýbe. Podle výsledků průzkumů, uvidíme, jestli návrh bude možné realizovat.

Co očekáváte od přístavby dalšího patra?

Měla by to být určitě atrakce. Z toho místa je krásný výhled. Z 22. patra je vidět celá Ostrava kolem dokola. Nicméně v Dolní oblasti Vítkovic je Bolt Tower, kde kavárna ve výšce už je, a nedaleko je i radnice s vyhlídkovou věží. S městem jsme probírali, jestli je vůbec kavárna vhodnou náplní pro toto místo. Ve finále jsme prostor navrhli jako multifunkční a teoreticky je možné, že tam nebude kavárna, ale jiný provoz. Bude tam přístup i možnost zásobování, tak uvidíme.

Do budovy budou tedy vcházet obyvatelé bytů i návštěvníci tohoto prostoru, ať už tam bude cokoli. Jak bude zajištěna bezpečnost obyvatel?

Bude tam vstupní lobby s recepcí a výtahy. Klienti obdrží čip, s nímž se dostanou do svých podlaží – a nebude tam moci nikdo jiný. Další důležitou věcí, již jsme řešili, bylo původní komunikační jádro v centru domu, které nesplňuje současné požární předpisy. Proto jsme ze severní strany přistavěli ještě jedno jádro se dvěma výtahy a únikovým schodištěm – a právě na něj navazuje recepce.

S jakou velikostí bytů se v návrhu počítá?

Od nejnižších pater směrem vzhůru se velikost bytů zvětšuje, tzn. dole jsou od 1+kk a 2+kk a ve čtyřech nejvyšších podlažích je dvakrát po čtyřech nádherných mezonetech, z nichž každý má nárožní balkon a vnitřní otevřený prostor přes dvě patra. Myslím, že to bude velmi atraktivní bydlení. Byli bychom rádi, aby ta budova byla zelená. Je to teď aktuální, ale radili jsme se s panem Sendlerem, krajinářským architektem, jehož nám doporučil pan architekt Pleskot, abychom dokázali na jednotlivé světové strany navrhnout tu nejvhodnější zeleň. Chceme, aby květníky vestavěné v balkonech měly centrální závlahu a bylo možné je udržovat, aniž by to obtěžovalo nájemníky a přitom rostliny neuschly. To ještě potřebujeme dořešit v dalších stupních projektu.

Byty budou patřit městu? Jaký je harmonogram realizace?

To je zatím otevřené. Město trochu strádá v důsledku covidu, proto jsou finance poněkud omezené, ale oni velmi aktivně hledají způsob, jak by projekt mohl pokračovat. Poslední informace je, že by se postupovalo způsobem PPP projektu neboli Public Private Partnership. Pro nás je pozitivní, že zatím to není shozené ze stolu a celé by se to nemělo zastavit. Naopak, město hledá cestu, jak projekt nastartovat.

Jak se pohybuje celková cena za projekt?

Po nacenění jsme došli k částce zhruba 400 mil. Kč. Doufejme, že tam nevzniknou žádné další vícenáklady. Podle předběžných geologických rešerší by mělo být podloží v pohodě, ale samozřejmě nás čekají další sondy, budeme muset udělat průzkum. Velkou výhodou je, že dům tam už stojí. Pochybuji, že by bylo reálné prosadit výškovou budovu do této zóny.

Mrakodrap tedy stojí v samém centru Ostravy…

Je to rezidenční čtvrť, kousek od magistrátu, kousek od řeky, kolem jsou parky. Problémem může být doprava, protože okolní ulice jsou kapacitně vytížené. Zároveň s budovou musíme řešit parkování a budeme tam muset vybudovat parkovací dům, který zabere prostor, kde v současnosti je parkoviště. Původně jsme chtěli obnovit park, který tam historicky byl, a parkoviště umístit místo nízkého objektu, který k našemu přiléhá. Nakonec jsme museli pro město zpracovat tři varianty, jak by to šlo řešit.

Jak probíhá komunikace s obyvateli z bezprostředního okolí?

Musím říci, že v rámci zpracování investičního záměru jsme měli s vedením města velmi dobrou zkušenost. Jsou to opravdu vesměs mladí, šikovní lidé a výborně se s nimi jedná. Po dokončení investičního záměru už byl covid, tak se veřejné projednání konalo prostřednictvím živého vysílání na YouTube. Návštěvnost byla poměrně široká. Kromě veřejného projednání bylo i projednání pro odborníky, byla to zajímavá debata.

Jaká se diskutovala témata?

Budova má v současné chvíli určitý výraz a náš návrh ho mění. Takže debata byla o tom, jestli je vhodné ten výraz změnit způsobem, kudy my jdeme, nebo jestli bychom měli více respektovat stávající tvář.

Na jakých dalších projektech pracujete?

V létě bychom měli začít stavět Obláček, což je nástavba nad Fakultní nemocnicí Plzeň v Lochotíně. Je to projekt, který ležel asi 10 nebo 12 let a nyní se dal do pohybu. Bude v něm sídlit Český národní registr dárců kostní dřeně. Ve Zlíně rekonstruujeme velkou aulu pro Univerzitu Tomáše Bati, na Rohanském nábřeží pokračuje příprava a začne výstavba dvou bytových domů a jedné administrativní budovy pro Sekyra Group. V Pardubicích jsme dokončili úpravu zámku, kde bychom měli zrekonstruovat společenské křídlo. Ve druhém patře by měl vzniknout sál pro asi 220 lidí; měli bychom teď začít pracovat na prováděčce.

Pracujete v ateliéru s paní architektkou Evou Jiřičnou, která žije v Londýně. Pociťujete nějak dopad brexitu?

Brexit jsme zatím příliš nepozorovali, mnohem více se nás dotkl covid, protože Eva je už přes rok uvězněná v Londýně. Ale na druhou stranu jsme se tady naučili pracovat na home office, líbí se nám to a zatím nám to funguje. I s Evou to na dálku perfektně funguje. Máme každý den minimálně jednou, optimálně dvakrát denně debatu nad jednotlivými projekty a myslím, že to velmi prospívá. Dokud sem Eva pravidelně jezdila, tak jsme nebyli tolik ve spojení jako teď. Frekvence v komunikaci je větší a je efektivnější. Od našich kolegů z Nizozemska, jsme se naučili používat nejvíce Zoom, jehož výhodou je, že kdokoli ze zúčastněných může přímo na sdílenou obrazovku malovat. Dříve jsme pracovali přes Teams a říkali jsme si: „Vpravo v rohu je potřeba udělat to a to…“, kdežto teď si to přiblížíme, namalujeme…
Takové informace se velmi dobře sdílejí. To je vlastně přínos poslední doby!

Arnošt Wagner / Foto: archiv AI Design

 

Údaje

Obestavěný prostor hlavní objekt: 33 850 m3

Zastavěná plocha hlavní objekt:     583,6 m2

Celková výška objektu:    70,25 m

Historie:

Stávající objekt byl postaven mezi lety 1965 a 1968 jako součást sídliště Jindřiška; v průběhu let vykazoval jisté technické a provozní problémy. Mrakodrap má 22 podlaží a původně byl využíván jako bytový dům, později byla dispozice upravena na kancelářské prostory. Dále došlo k výměně obvodového pláště, respektive nevyhovujících fasádních panelů, na nichž jsou dnes patrná značná poškození a zároveň obsahují azbest. Od roku 2013 je objekt nevyužívaný.

Konstrukční systém tvoří kombinace betonového skeletu a monolitického jádra kolem schodišťového prostoru s tyčovými prvky průvlaků a sloupů. V současné době nemáme k dispozici podklady ke stropním dutinovým panelům, je tedy dále potřeba provést stavebně technický průzkum s požadovanými zkouškami. Díky předběžnému technickému posouzení z roku 2012 byla zjištěna dostatečná únosnost nosné konstrukce, která byla v rámci zpracování návrhu potvrzena statickým posouzením a výpočty.

Dopady pandemie na český realitní trh

V posledních číslech DN přinášíme názory expertů na to, jak se český realitní trh mění následkem stávající neutěšené situace. Mezi jeho jednotlivými odvětvími jsou propastné rozdíly. Zatímco například skladové prostory zažívají boom, jiná odvětví bojují o přežití.

Ryze česká developerská společnost PASSERINVEST GROUP stojí za velmi specifickým projektem „komplexního“ města ve městě – michelským BB Centrem. O tom, jak stávající situaci vidí její ředitel rozvoje Eduard Forejt, je následující exkluzivní rozhovor.

Pandemie koronaviru stále nekončí. Téměř roční výpadek normálního fungování trhu se samozřejmě odrazil v jednotlivých segmentech. Někteří odborníci se domnívají, že naštěstí méně, než se všichni obávali. Souhlasíte s tím?
Nebudu jistě první, kdo řekne, že záleží na tom, v jakém sektoru se pohybujete. V rámci real estate jsou jednoznačně vítězové a poražení. Každá krize totiž přináší i nové příležitosti, a tak svět nemovitostí nezažívá jen propady a strach. Například v sektoru pronájmu skladů mají naopak „žně“, a to především díky takřka okamžitému přechodu retailu na e-commerce.

Myslíte, že je to tím že všichni nakupují online?
Ne, že bychom objevili kouzlo e-shopů až s krizí, ale zákazníci retailu najednou zůstali zavření doma a kromě obchodu na rohu ulice jinou možnost k nákupu vlastně nemají. S tím souvisí i potřeba změny zásobovacího řetězce, která rovněž pomáhá právě skladovému trhu.

A kdo jsou ti „poražení“?
Ani s touto definicí nejspíše nepřekvapím. Ti, kdo jsou závislí na turismu a přítomnosti lidí v ulicích, tedy hotelnictví, restauratérství a většina kamenných obchodů bojuje doslova o přežití. Vyjma těch, kteří nemají to štěstí, že dodávají podle určení státu „strategické produkty“. Smutné na tom je, že ti, kdo nemají dostatek peněz zašitých v matraci na horší časy, nejspíše budou muset trh opustit, ostatně jak každý z nás již kolem sebe pocítil.

A co realitní trh celkově? Jak si stojí?
Co se týká realitního trhu jako celku, má i přes podobné dopady tato krize zcela jiný fundament než krize roku 2008. Nedostatek investičních financí není tentokrát problémem, a tak jsme svědky spíše zpomalení daného fyzickými překážkami než finančními. I zde však platí, že nejohroženější segmenty, které jsem zmínil výše, si vytahují pomyslného peška i z hlediska ochoty do nich investovat.

PASSERINVEST GROUP má díky BB Centru velmi široké pole působnosti – vedle kanceláří jsou zde i retaily, volnočasové zařízení BCB, škola, školka, byty, komunitní centrum, restaurace a mnoho dalšího. Cítíte nějaké rozdíly mezi nimi?
Upřímně řečeno si nejsem vědom, že by někdo z našich nájemců, dodavatelů či provozů – nebo i našich zaměstnanců – neměl s pandemií spojené značné provozní a osobní komplikace. V některých provozech jde skutečně o existenční problémy, jiní řeší naopak „jen“ problémy s efektivitou. Všechno závisí na tom, o jaké provozy jde. Jistě se shodneme, že videokonference či home office dočasně pomáhají řešit komunikační a prostorové překážky kancelářských nájemců. Nicméně ti, kdo jsou závislí na styku se svými zákazníky, velice obtížně hledají cesty, jak pokračovat ve své práci. Na druhou stranu díky tomu, že je BB Centrum navrženo způsobem odpovídajícím městu krátkých vzdáleností, je zde stále, byť značně redukovaný, pohyb uživatelů a ti svou spotřebou pomáhají alespoň částečně těm nejpostiženějším.

Co všechno pandemie změnila? Pociťujete to nějak na obsazenosti vašich komerčních prostor?
Přestože je pandemie přítomna už rok, zatím je stále příliš brzy na generální soudy. Pandemie, stejně jako všechny předchozí krize, podněcuje společnost revidovat očekávání. Tato krize je totiž tak trochu bezpečnostní – míněno z hlediska protipandemické bezpečnosti. Takže stejně jako po útocích na dvojčata 11. 9. 2002 můžeme i nyní očekávat tlak na opatření zmírňující rizika, která se při této krizi řeší: Zejména tedy rychlé a masivní přenosy nákazy ve společnosti. Je však nutné neopomenout, že se teprve bude hledat správný konsensus mezi bezpečnostními řešeními a společensky akceptovatelnou mírou omezení fyzických i duševních svobod.

Jaká bezpečnostní řešení máte na mysli?
Hojně akcentovaným tématem byl home office, který zcela očekávaně zaujal pozici spásného řešení. Rok života s ním ale přináší i viditelně měnící se pohled firem na reálné uplatnění home office a jeho výhody a nevýhody. Dlouhodobě není home office funkční náhradou kanceláře, tedy chápeme-li kancelář především jako místo setkání, kreativity, inovací či učení se. Rok nám stačil na to, abychom znovu zhodnotili home office jako vítaný a vhodný doplněk firemní kultury, nicméně i značné riziko ztráty kontaktu se zaměstnanci – stejně jako toho, že oni ztratí sounáležitost s firmou. Domácí gauč skutečně neumí nést a předávat firemní kulturu, což je jeden z mnoha problémů spolupráce lidí na dálku z (ne)pohodlí domova.

Ale s efektivitou home office – navzdory všem rizikům – může souviset úpadek kanceláří…
Co se týká obsazenosti kanceláří, je zřejmé, že poptávka byla značně zasažena a zpomalila se. Všichni si můžeme pamatovat reakci trhu na poslední krizi v roce 2008. Ačkoli je základ krize jiný, reakce jsou velice podobné. Většina nájemců přehodnocuje, nebo odkládá své obsazovací strategie. Proti tomu zpomaluje i dodávka nových ploch, což přináší pomyslnou remízu do odhadů změn nabídky a poptávky.

Pocítili jste tyto změny i v PASSERINVEST GROUP?
U nás v BB Centru jsme i z důvodu dlouhodobých nájemních vztahů nějaké nepředvídatelné změny v neobsazenosti nezaznamenali. Navíc náš obchodní tým pod vedením Lenky Preslové měl loni skvělé výsledky, kdy pronajal většinu nově zrekonstruované budovy B a/nebo renegocioval smlouvu s hlavním nájemcem v nejvyšší budově BB Centra, Filadelfii. Zdá se, že kancelářský trh stále čeká na reakci. Firmy obecně věří v proočkování, a tak se bude „lámat chleba“ až v letošním roce. Zhodnotím-li signály trhu o nízkém propouštění, trvajícím nedostatku kvalitních pracovníků atd., i nadále předpokládám, že nás čeká spíše proces zralé a racionální rekonvalescence firem, a tudíž osobně zásadní propady pronájmů ve střednědobém výhledu neočekávám. Pokud ale z této „bezpečnostní“ krize nevyrobí národní vlády svým chováním krizi finanční.

A na co se PASSERINVEST soustředí nyní? Máte nějaké nové projekty? Nebo můžeme mluvit o částečné stagnaci?
Být dlouhodobým partnerem v městské části, navíc jako developer i investor, přináší stejnou zodpovědnost za váš konkrétní projekt jako za růst celého města. Proto se postoj společnosti z našeho pohledu i přes pandemickou krizi příliš nemění. I nadále chceme zachovat naši dlouhodobou vizi budování města se všemi aspekty – vytvářet místa příjemná, udržitelná a efektivní. Pracujeme na mnoha projektech umístěných do BB Centra, Roztyl i mimo ně. Tím, že je příprava projektů skutečně během na velice dlouhou trať a nepodléhá okamžitým výkyvům trhu, o stagnaci či odkládání projektů neuvažujeme. Z našeho pohledu bychom naopak rádi projekty akcelerovali, bude-li to možné z hlediska jejich povolování, což je v současnosti nejpalčivější částí celého procesu.

A co investiční příležitosti?
Naše společnost je z hlediska investic velice specifická tím, že působíme především na území Prahy 4 a 11. Přesto aktivně zkoumáme nabízené příležitosti. Naše firemní DNA nás však předurčuje zvažovat především projekty, kde můžeme reálně vytvářet ucelená funkční městská řešení než samostatně stojící developmenty. Přesto, jak se s oblibou praví, nikdy neříkej nikdy.

Jak se podle vás změní postavení developerů a jak kupujících?
Zde je opět odpověď nelehká. Mám-li soudit z pozice tohoto okamžiku, vidím krátkodobý propad poptávky po kancelářích, který vystřídá návrat k normálu, jakmile bude to nejhorší z pandemie zažehnáno. Při komplikovanosti schvalovacích procesů staveb se příliš neobávám ani přehřátí nabídky, jak jsem ostatně zmiňoval výše. I proto můžeme očekávat dočasný tlak na zvyšování pobídek atd., nicméně uvážíme-li bezprecedentně zvýšené náklady na výstavbu, velký prostor pro změnu cen – minimálně u first handproduktů – skutečně nevidím. Zde podle mého názoru spíše hrozí zpomalení dodávky nových ploch než redukce nájmů, jak se ostatně nyní krátkodobě projevuje. Otázkou zůstává, zda menší dodávku ploch již způsobily vysoké ceny staveb. V případě bytů je situace mnohem jednodušší. Trvale se prohlubující každoroční schodek potřeby nových bytů v Praze nedává kupujícím příliš optimismu ohledně úpravy cen bytů. Podle posledních dat je třeba postavit ročně mezi 8 000 a 13 000 byty – a přitom bylo loni zahájeno pouze něco přes polovinu, Ceny však nejsou tlačeny jen stavem nabídky a poptávky, ale především strmě se zvyšujícími stavebními náklady, které za posledních pět let vyskočily o zhruba 50 % a dále rostou. Krize s sebou přinesla i přirozenou obavu z inflace, a tak jsme svědky „výprodeje“ bytů, neboť velcí investoři i drobní střadatelé nemovitostnímu trhu rozumějí a důvěřují mu mnohem více, než je to u trhů jiných komodit či akciových trhů. Osobně mě současný stav netěší. Nemovitosti se stávají méně a méně dostupné, což vede např. k tlaku na velikost bytů, které si mohou rodiny dovolit, a tudíž v podstatě k jistému snížení kvality. Jsem přesvědčen, že je třeba stavět, a to nejen proto, aby se ceny, resp. dostupnost bydlení dále nezhoršovaly, ale především proto, že s každou další stavbou naše země značně bohatne na prostředcích odvedených do státního rozpočtu. Ten bude jakékoli další příjmy v následujících letech více než hodně potřebovat.
KRISTINA VACKOVÁ / FOTO: PASSERINVEST GROUP

Zumtobel přichází s futuristickým osvětlením pro maximální flexibilitu a udržitelnost

Portfolio značky Zumtobel, předního světového hráče v oblasti světelné techniky, se rozšiřuje o čtyři nové produkty s různými možnostmi využití. Do budoucna to znamená svobodnější, flexibilnější, udržitelnější a spolehlivější řešení při návrhu interiérů všeho druhu.

Společnost Zumtobel od letošního jara nabídne novou verzi světelného stropu CIELUMA. Tvoří ho modulární světelné panely pohlcující zvuk, jejichž konfigurace se dodává na zakázku v rozměrech podle požadavků zákazníka. Výsledkem je nekonečná řada možností a zcela nová úroveň vzájemného propojení světla, zvuku a prostoru. Nová svítidla CRAFT II znamenají další průnik Zumtobelu do průmyslové sféry. Poprvé u této řady nejde o samostatné řešení, ale o systém vytvořený na zakázku pro konkrétní prostředí. Nový ovladač LITECOM je kompatibilní s protokolem DALI-2 a tedy i se zařízeními, které v tomto systému fungují. A bezpečnostní svítidla G5 jsou výrazně trvanlivější než jiné modely a vyžadují méně údržby, takže k nim výrobci nabízejí pětiletou záruku, která platí i pro baterii. „Stejně jako každý rok přicházíme na jaře s kolekcí nových produktů, které potvrzují naše kompetence v oblasti inovací, technologií a kvality,“ říká Jan Vacek výkonný ředitel ZG Lighting Czech Republic.

CIELUMA – multidimenzionální a modulární světelná klenba

Nový velkoplošný světelný strop CIELUMA napodobuje denní světlo vskutku nevídaným způsobem. Působí přitom hned na dva nejdůležitější smysly, kromě zraku i na sluch. Světelné panely totiž tlumí hluk v intenzitě 0,85 αw podle normy ISO 11654, což má na organismus blahodárné účinky. Zároveň místnost osvětluje v souladu s konceptem Double Dynamic Lighting dynamickým, oživujícím způsobem. Celý systém se skládá z modulárních světelných panelů, které tvoří rozměrné hliníkové LED rámy a velkoplošné LED panely s textilním potahem. Každý blok je jedinečný a vyrábí se na zakázku v Rakousku z recyklovatelných materiálů ve volitelných rozměrech o délce až 75 m a šířce po 4,9 m. Moduly lze připevnit na strop, ale také na stěnu. V obou případech panely rozptylují rovnoměrné světlo a lze je instalovat v podstatě do libovolného prostředí s milimetrovou přesností. Díky konfigurátoru si lze vybrat optimální rozměry, tvar a design, případně barevný index a teplotu, světelný tok a účinnost LED. O příjemnou podobu světla se starají dvě textilní vrstvy – ta viditelná zvnějšku slouží jako difusér, který rovnoměrně a účinně rozptyluje světlo z jednotlivých LED svítidel do prostoru. Vnitřní textilní vrstva slouží jako lapač nečistot a zachytává jemné částečky prachu a hmyz tak, že je zvnějšku nevidíme. Světelný strop vznikl ve spolupráci s firmou TYPICO, která se specializuje na výrobu membrán. Její generální ředitel Thomas König o výsledném produktu prohlásil: „CIELUMA působí na několik smyslů současně. Moc se mi líbí, jak dokonale stejnoměrně osvětlený strop mění místnost v úplně jiný prostor. Působí to, jako kdybyste se nacházeli venku. Je to kouzelné.“

Výkon, který vydrží – CRAFT II

Udržitelná výroba a vysoký výkon, to jsou dvě nová samostatná svítidla řady CRAFT II: CRAFT II performance a CRAFT II plus. CRAFT II performance je vysoce výkonné stropní svítidlo v lehkém, ale odolném krytu z ocelového plechu. Je vyráběné v Německu v rámci bezuhlíkového procesu a díky šesti odlišným křivkám distribuce světla nabízí dokonale univerzální využití. CRAFT II plus se vyznačuje vynikající odolností a revolučním způsobem práce s teplem. K automatickému chlazení a čištění využívá dva základní fyzikální zákony, Venturiho a Coandův efekt. Originální stropní světlo patří do úplně jiné třídy než předchozí model a odolá vysokým okolním teplotám až do 70 °C po celou svou životnost (minimálně 100 000 h). Aby dosáhlo takového výkonu, chytře využívá tlaku, rychlosti a teploty vzduchu, velkou roli hraje i hliníkový kryt výtečně vedoucí teplo.

Obě svítidla jsou vybavena špičkovou optikou a senzory, lze je připevnit na mnoho způsobů, jsou kompatibilní se službami IoT, podporují protokol DALI a umožňují monitorovat lidskou přítomnost. A v neposlední řadě světelným výkonem dělají čest značce Zumtobel. Díky technologii TIR (Total Internal Reflection) odrážejí průhledné laserové optické členy světelné paprsky vcelku jako zrcadlo, což zajišťuje optimální světelnou distribuci po celé místnosti. Snižuje se i riziko oslnění, na čemž má zásluhu originální optika s dvěma možnostmi nastavení na úzké a široké svazky paprsků. Díky tomu systém dosahuje hodnoty UGR<19.  Jednotlivé modely jsou k dispozici ve třech velikostech od M po XL a ve třech odlišných barevných provedeních – ve stříbrné, bílé a černé verzi. Světelný výkon se pohybuje mezi 10 000 a 50 000 lm, na výběr je šest odlišných typů distribuce světla od velmi širokého po úzký svazek nebo asymetrické nasvícení. Jedinečná je i kombinace světelného výkonu a účinnosti. Model CRAFT II performance dosahuje hodnoty 21 000 lm ve velikosti M, CRAFT II plus ve stejné velikosti zvládá dokonce 25 000 lm. Výrobci se vyhnuli smíšeným materiálům, aby usnadnili recyklaci po dosloužení. Ekologická stopa je tedy minimální.

Světelná infrastruktura pro budoucnost

Intuitivní ovládací systém světel LITECOM nabízí širokou škálu uživatelských rozhraní a ovládacích jednotek pro nejrůznější možnosti využití v různých místnostech pro různé uživatele, od klasických vypínačů a nástěnných dotykových panelů až po mobilní aplikace a webová rozhraní. V každém případě je ovládání jednoduché a intuitivní, vhodné pro každodenní provoz. Jenže LITECOM znamená víc než jen ovládání světel – jde o flexibilní, chytrý a snadno škálovatelný systém. Jediný ovladač lze využít mnoha způsoby u malých systémů i velkých instalací. Ovládací systém světel tvoří jedinou integrovanou jednotku s budovou a systémem jejího řízení. LITECOM lze do systémů řízení budov snadno integrovat, můžeme ho připojit ke cloudovým řešením a používat ho v rámci internetu věcí. Nejnovější verze systému Zumtobel LITECOM podporuje protokol DALI-2 a s ním kompatibilní řešení a přístroje třetích stran, takže nepochybně obstojí i v budoucnu.

Vysoká kvalita, spolehlivost a udržitelnost

Bezpečnostní svítidla by měla být, pokud možno bezúdržbová. Toho lze dosáhnout především využíváním robustních a trvanlivých komponentů. Při vývoji jsme se soustředili zejména na baterie. Nová bezpečnostní svítidla řady Zumtobel G5 proto na baterie nabídnou pětiletou záruku. Nové bateriové články před použitím v bezpečnostních svítidlech Zumtobel procházejí náročným testováním, v němž obstojí jen nejlepší kusy. V nových verzích svítidel G5 mají baterie také větší rozměry. Větší rezervní kapacita prodlužuje jejich výdrž a až na pár výjimek umožňuje zachovat stejné teplotní rozpětí jako u jiných řad. Další předností je osvědčené tenké a diskrétní provedení. Nové verze svítidel jsou k dispozici prostřednictvím služby myProduct pro RESCLITE PRO jako bezpečnostní svítidla a pro veškerá značení únikových cest od společnosti Zumtobel.

(Autor snímků: Zumtobel)

Světelný strop CIELUMA místnost osvětluje v souladu s konceptem Double Dynamic Lighting dynamickým, oživujícím způsobem. Je to zážitek pro oči i uši.

 

Udržitelná výroba a vysoký výkon, to jsou dvě nová samostatná svítidla řady CRAFT II:  CRAFT II performance a CRAFT II plus.

 

Vysoce výkonné stropní svítidlo CRAFT II performance v lehkém, ale odolném krytu z ocelového plechu. Je vyráběné v Německu v rámci bezuhlíkového procesu a díky šesti odlišným křivkám distribuce světla nabízí dokonale univerzální využití.

 

CRAFT II plus se vyznačuje vynikající odolností a revolučním způsobem práce s teplem. K dosažení vysokého výkonu chytře využívá tlaku, rychlosti a teploty vzduchu, velkou roli hraje i hliníkový kryt výtečně vedoucí teplo.

 

Nejnovější verze systému Zumtobel LITECOM podporuje protokol DALI-2 a s ním kompatibilní řešení a přístroje třetích stran, takže nepochybně obstojí i v budoucnu.

TZ

Dostihové závodiště ve Velké Chuchli

Nyní Chuchle Arena Praha, se po dvou letech vlastnictví rodiny Vítkových postupně mění na multifunkční sportovně-kulturní areál. Díky stamilionovým investicím bylo výrazně zmodernizováno nejen zázemí pro jezdce i návštěvníky, ale vznikl zde i prostor pro parkury nebo třeba designový hotel přímo v tribunách. S cílem přivést do areálu také kulturu a umění zde byla na konci června odhalena 7 m dlouhá ocelová socha žraloka od prof. ak. soch. Michala Gabriela. V zimě 2018 byly zahájeny stavební a další práce, jejichž dosavadní objem činí 277 mil. Kč. Současně s renovacemi venkovních částí areálu probíhají i práce v interiérech. Již v roce 2018 byl renovován prostor malé sázkové haly a restaurace. Na sezonu 2019 byly připraveny nové salonky pro návštěvníky dostihů v pátém patře a prostor Derby Club Prague. Letos byly dokončeny hotelové pokoje po rekonstrukci původní ubytovací části. Rekonstrukcí prošly také stáje a zázemí pro závodníky, např. šatny žokejů a dostihové vážnice.

Chytré parkování v Pardubicích s aplikací ParkDots

Po změnách v nařízení vlády se do měst opět vracejí auta a s nimi potřeba obnovy regulace parkování. Obyvatelé, ale i návštěvníci města Pardubice mají možnost využít při parkování mobilní aplikaci ParkDots. Parkovací systém, který propojuje nejmodernější technologie, profesionální znalosti a snadné použití pochází z dílny IT společnosti PosAm (skupina Deutsche Telekom).

Návrat do běžných kolejí i k platbám za parkování, je pro řidiče v Pardubicích nyní příjemnější. V aplikaci ParkDots mohou totiž využít akci s názvem „Parkuj za Kačku!“. Až do konce června zaplatí za parkování s ParkDots jen 1 Kč. Každý uživatel může využít akci třikrát na jednu SPZ. Stačí si mobilní aplikaci stáhnout a přihlásit se.

Úhrada parkovného mobilem, bezkontaktní řešení a jednoduchost ocení uživatelé zejména s ohledem na současnou situaci šíření viru. Díky aplikaci není nutný kontakt s parkovacím automatem, hotovostí či parkovacím lístkem. Celý proces placení je tedy rychlý, pohodlný, výhodný a hlavně bezpečný.

tz

Café by Tretter’s v Šestce má být základem řetězce

V září loňského roku rozšířila gastronomickou nabídku obchodního centra Šestka kavárna Café by Tretter’s, jejímž provozovatelem je Michael Tretter.

Muž, jehož jméno je po léta spojeno s barem v centru Prahy, ale také se zeleninovými chipsy, si už roli kavárníka v obchodním centru v minulosti vyzkoušel, kavárna v Šestce má však představovat nový začátek a patrně i základ řetězce.

Zkušenosti s provozováním kavárny v obchodním centru už máte. V čem je její provoz specifický? A v čem hosté?
Odpovím na obě otázky najednou – do obchodního centra si nepůjde host sednout do kavárny jen tak, aby si užil kávu. Buď je zmožený nákupy a potřebuje si trochu vydechnout, takže si skočí na kafe a dort, anebo má obchodní či pracovní schůzku a k tomu je kavárna ideální. Oproti Palladiu, kde jsme kavárnu pod značkou Tretter’s pro­vozovali zhruba tři roky, je v Šestce sice méně turistů, ale díky velmi baby friendly přístupu tohoto centra máme mezi hosty velké množství maminek i tatínků, kteří děti umístili do dětského koutku a k nám si zašli trochu užít.

Café by Tretter’s v ob­chodním centru Šestka,má být základem řetězce. Jaké jsou vaše představy budoucí expanze?
Nápad obnovit myšlenku řetězce kaváren, kterou nosím v hlavě již z dob kavárny v Palladiu, přišel vlednu 2019, kdy jsme nabídku na prostory v OC Šestka dostali. Počítáme s tím, že bychom expandovali už v příštím roce. Mysleli jsme si na další obchodní centrum i na mé rodné město Plzeň, nicméně momentálně jsou všechny projekty odsunuté a vyčkáváme, jaké důsledky bude mít současná krizová situace spojená s koronavirem.

Kde v rámci obchodního centra se kavárna nachází a jaká je její kapacita?
Jsme umístěni trochu stranou od food courtu mezi prodejnami Humanic a New Yorker. Kavárna disponuje 54 místy.

 

 

 

 

 

Jaký je koncept Tretter’s Cafe? Z čeho sestává nabídka a v čem je největší posun oproti vašemu dřívějšímu kavárenskému provozu?
Zaměřili jsme se na kvalitní zákusky a dorty, které odebíráme od prověřených a vyhlášených cukráren a zároveň pečeme vlastní domácí babičkovské koláče a štrúdly, kterými jsme vyhlášení. Oproti Palladiu jsme omezili nabídku slaného občerstvení. Posun vidím ve větším důrazu na kvalitu surovin u všech zákusků, nepoužíváme žádné náhražky. Nabídku nápojů jsme zvolili tak, aby nebyla stejná jako všude. Hosté si u nás mohou dát naprosto úžasnou salvadorskou kávu Majada, fantastické sypané indické čaje, ledové čaje od hochů z True Tea nebo třeba vína od malého vinaře z Moravy, pana Hausera. Používáme sirupy od českého výrobce Lemon Ape a připravujeme si i další domácí limonády. A abych byl věrný baru, najde se v menu rovněž malá nabídku koktejlů.

 

Stejně jako všechny podnikatele v gastronomii i vás zasáhla pandemie koronaviru. Jak v tomto kontextu vidíte budoucnost svých podniků a jak branže jako takové?
Jakákoli krize někoho srazí na kolena a jiného povznese. Nabízí se příměr „padni komu padni“… Jsem ale optimista. Věřím, že české gastronomii se bude dařit dál a že vše, co krize přinesla, ustojíme.

BU AtBars.com

Návrat do kanceláře? S pravidly Six Feet Office bezpečněji a dříve

Dříve nebo později čeká množství firem, které kvůli pandemii COVID-19 doporučily svým zaměstnancům pracovat z domova, návrat zpět do kanceláří. Ať už k němu dojde za dva, čtyři nebo šest týdnů, je dobré začít se na něj připravovat již teď.

Koncept Six Feet Office přináší pravidla a pomůcky, jež v kancelářích umožní a usnadní dodržování bezpečné vzdálenosti dvou metrů (v zahraničí se často uvádí šest stop – six feet), což zvýší bezpečnost zaměstnanců. Firmy, které tato pravidla zavedou, budou moci urychlit návrat zaměstnanců, a tedy svůj návrat do normálu.

Video Cushman & Wakefield

Společnost Cushman & Wakefield shromáždila zkušenosti získané během uplynulých týdnů v Číně, kde pomohla deseti tisícům firem s návratem téměř milionu zaměstnanců zpět do práce, a analyzovala data Světové zdravotnické organizace (WHO) a rady zdravotnických odborníků. Na tomto základě pak vyvinula koncept Six Feet Office, který uvedla do praxe ve svých amsterdamských kancelářích. Na něm demonstruje zásady, jež pomohou zvýšit bezpečnost zaměstnanců při opětovném návratu do práce.

Praktická pravidla a pomůcky
Celý koncept se opírá o dva principy: dodržování bezpečné vzdálenosti a zavedení zvýšených hygienických opatření. Cílem je zamezit přenosu viru mezi zaměstnanci – podobně jako se to děje na ulicích, v dopravních prostředcích či obchodech. Pro lidi samozřejmě může působit nezvykle a nepřirozeně, že by se v kanceláři nemohli chovat „jako doma“, nicméně smyslem je ochrana jich samotných, a tak jako si pravidla osvojili v jiných prostředích, měli by si na ně zvyknout i na pracovišti.
Nejde o nijak výrazná omezení, spíše o změnu zažitých způsobů chování. Six Feet Office je soubor jednoduchých pomůcek, jež lidi povedou k zafixování nových návyků. Používá k tomu vizuální prvky, jasné pokyny a dodatečné vybavení pracovních míst. Pokrývá celý pracovní den v kanceláři a poskytuje praktická doporučení pro všechny běžné činnosti.
Radka Novak, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor, Cushman & Wakefield: „Doporučení jsme navrhli tak, aby návrat do kanceláří byl pro lidi co nejsnazší a nejbezpečnější. Aby se jejich vzájemná interakce řídila pravidly, jež jim dodají jistotu, že jsou před nákazou maximálně chráněni, a umožní nerušeně pracovat. Jde o to, vytvořit v situaci, jež se stává novým normálem, uživatelsky přívětivé prostředí.“

Jak zachovávat odstup
Společenský odstup, tedy dodržování bezpečné vzdálenosti dvou metrů mezi jednotlivci, začíná už při vstupu do budovy. V prostorách recepce, před turnikety nebo výtahy, tam všude lze pomocí vizuálních prvků, jako jsou samolepky na podlaze, naznačit potřebné rozestupy.
Značení na zemi může pomoci také usměrnit pohyb zaměstnanců po budově, jejích chodbách či kancelářích – určením dvoumetrové vzdálenosti a také směru, kterým je žádoucí se ve společných prostorech pohybovat: ideálně jednosměrně, ve směru hodinových ručiček. Tato myšlenka se může zdát trochu komická a těžko realizovatelná, nicméně ve zdravotnických zařízeních bývá takové usměrnění pohybu pracovníků samozřejmostí.
Dodržování odstupu lze usnadnit i během výkonu pracovní činnosti. Použít se k tomu dají opět vizuální pomůcky, např. u každého pracovního stolu se na podlaze vyznačí dvoumetrová kruhová bezpečnostní zóna. V zasedacích místnostech budou pro účastníky jednání předem připravena místa v adekvátní vzdálenosti, příchod i odchod bude podléhat pravidlům.

Hygienická opatření
Nedostatečnou vzdálenost jednotlivých pracovních stolů lze řešit instalací přepážek z plexiskla. Každé pracoviště je třeba udržovat hygienicky čisté, a tak by každý zaměstnance měl mít k dispozici dezinfekční prostředky, jež na začátku a na konci pracovní doby použije k vyčištění své pracovní desky, klávesnice, myši atd. U sdílených pracovních míst lze ke zvýšení hygieny použít třeba jednorázové papírové podložky na pracovní stůl, které po ukončení práce zaměstnanec vyhodí.
Samozřejmostí je zajištění častějšího a důkladnějšího úklidu veškerých pracovních míst a společných prostor, který mnohé firmy zavedly již v počátcích hrozby COVID-19. Podobně umístění dezinfekčních prostředků u vstupu do budovy a na další klíčová místa.

Six Feet Office je začátkem
Koncept Six Feet Office samozřejmě neřeší vše. Problematická může být například klimatizace, jejíž uzpůsobení nové realitě není otázkou týdnů. Třeba ve zmíněné Číně se kanceláře kvůli tamní špatné kvalitě ovzduší již několik let vybavují filtračními systémy vyšší úrovně – což nyní přispělo k možnosti rychlého návratu zaměstnanců do práce. A současná situace nejspíš i u nás přiměje množství firem, aby se otázkou kvalitnějších klimatizačních technologií začaly rychle zabývat.
Některá uvedená opatření lze v mnoha kancelářích těžko aplikovat při plném počtu zaměstnanců, pro který byly navržené. I pro tento problém hledají firmy řešení – například uvažují o směnném provozu, kdy by se zaměstnanci střídali po jednotlivých dnech či ve dvou směnách v rámci dne.
Nejen z tohoto důvodu nejsou pravidla Six Feet Office myšlena jako dlouhodobé řešení pro každodenní běžný provoz firem. Jejich smyslem je ale umožnit, aby k návratu zaměstnanců mohlo dojít, a to co nejdříve a za co nejlepších bezpečnostních podmínek.
Glyn Evans, vedoucí Design & Build pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Současná situace nejspíš do budoucna výrazně promění dosavadní podobu kancelářských prostor. Zaměstnavatelé budou svým zaměstnancům potřebovat poskytnout takové prostředí, které jim zaručí zdraví a bezpečnost. Six Feet Office jim má pomoci uvědomit si, co je k tomu v této počáteční fázi zapotřebí, a dát jim praktický návod, jak toho dosáhnout.“

tz

Současné dění na trhu realit z pohledu makléře

Aktuální situace na trhu nemovitostí je ve znamení stagnace většiny činností. Přesto jako realitní kancelář stále pracujeme, a dokonce se nám daří uzavírat již rozdělané obchody, ale také vybírat nové rezervační zálohy.

Je pravda, že nám někteří klienti oznámili, že nevědí, jak stávající situace ovlivní jejich podnikání či práci, a proto posunuli termín složení rezervace. Ale jsou i tací, kteří s ohledem na očekávané výkyvy a změny či nejistou situaci zvolili opačný postup a investují nyní volné finance právě do nemovitostí.
Pokles obchodů je však celkově znatelný. Vývoj cen nemovitostí neovlivní ani zdaleka pozastavení některých činností v době karantény, ale následný ekonomický vývoj v Evropě, a to zejména v Německu.
V současné době se změny již projevily na trhu pronájmů v Praze, který se velice rychle proměnil a nabídku obohatily menší byty v centru města. Nelze však očekávat větší dlouhodobý výkyv cen pronájmů v Praze, protože tyto byty jsou nabízeny zpravidla krátkodobě, na několik měsíců, nikoli dlouhodobě. Vzhledem k tomu, že poptávka znatelně převyšovala nabídku, bude se tento stav jen částečně korigovat. Zatím se chce většina majitelů či provozovatelů těchto jednotek po otevření hranic opět vrátit ke krátkodobému ubytování. Změnit by to mohla změna podmínek ze strany státu či Prahy. To ale zcela jistě bude trvat delší dobu a je otázkou, zda se k tomu v následujícím období nakonec přistoupí.
V každém případně pro většinu klientů hledajících kvalitní dlouhodobé bydlení nejsou tyto nabídky vhodné. Lze však očekávat změny na realitním trhu; k těm už dlouhodobě dochází, ale tato situace je výrazně urychlí. Je to zejména přesun nabídek do větších realitních kanceláří s celorepublikovou působností. Další významnou změnou jsou developeři, kteří stavějí nikoli pro následný prodej, ale zaměřují se dlouhodobou investici do pronájmů.
Z krátkodobého hlediska bude patrná stagnace trhu či jeho mírný pokles. Tuzemská situace je však specifická zejména tím, že kvůli velmi dlouhému povolovacímu procesu je nabídka nových možností bydlení velice malá, a to v případě prodeje i pronájmů. Navíc dnešní stav, kdy úřady téměř nefungují, stát řeší zcela jiné problémy, stavby jsou zpomalené v důsledku nedostatku pracovníků, banky jsou ještě opatrnější než kdy předtím, tento nedostatek dále prohloubí. Proto výhledově nelze očekávat snížení cen nemovitostí.
Investice do nemovitostí se z dlouhodobého hlediska vždy vyplatí. Přináší měsíční jistý příjem plus velmi zajímavé zhodnocení, což se zcela jistě nezmění.
Michal Macek, majitel společnosti EUROPE real estate agency SE