Centrum Černý Most se bude rozšiřovat za plného provozu

Společnost Unibail-Rodamco-Westfield nedávno oznámila, že obchodní Centrum Černý Most projde modernizací a bude rozšířeno o 9 100 m2, což představuje 32 obchodů a restaurací a tři nové kinosály.

Slavnostní otevření je naplánováno na podzim 2025. Práce byly zahájeny v květnu a budou probíhat s důrazem na co nejnižší uhlíkovou stopu s využitím materiálů od lokálních dodavatelů. Centrum bude po celou dobu prací plně v provozu.

Karolína Šustrová je provozní ředitelkou pro Českou republiku a Slovensko (Head of Operations) v Unibail-Rodamco-Westfield již 12 let. Běžně se věnuje asset managementu obchodních center, ale dočasně letos od ledna řídí vzhledem k rozšíření CČM oddělení pronájmu. V rámci své agendy zaštiťuje také téma udržitelnosti, které se v posledních letech stalo v rámci skupiny Unibail-Rodamco-Westfield skutečně klíčovým.

Jaká je současné postavení společnosti Unibail-Rodamco-Westfield, která provozuje Centrum Černý Most?

Unibail-Rodamco-Westfield je v této chvíli přítomna napříč celým světem, tedy i mimo Evropu. Původní Unibail-Rodamco bylo zastoupeno pouze v kontinentální Evropě, ale po akvizici Westfieldu přikoupilo velké portfolio ve Velké Británii a v Americe. Je to společnost, která se zaměřuje na prémiová obchodní centra v největších metropolích. Specializuje se relativně úzce na tento typ assetů a tomu odpovídá i portfolio v našem regionu. V Praze máme nyní tři obchodní centra: Centrum Černý Most, Westfield Chodov a Metropoli Zličín. A z Prahy řídíme i Aupark Shopping Center v Bratislavě, které ale nyní prochází procesem divestmentu, tedy odprodeje. 

Změnila se nějak struktura?

Co se týká řízení, přenechává vedení společnosti lokálním týmům relativně velké pravomoci. V rámci matrixové struktury spadá český tým pod regionálního COO (hlavního provozního ředitele) Jakuba Skwarla, který má pod sebou oblast zahrnující Německo, Rakousko, Polsko a také Českou republiku a Slovensko. Nicméně i jednotlivá oddělení u nás v České republice mají velkou míru autonomie.

Během dvou let plánujete rozšířit CČM, a to za plného provozu, jak je v Unibail-Rodamco-Westfield obvyklé.

Je to tak. Rozšíření Centra Černý Most – a obecně investice do retailu – je vlastně docela unikátní záležitost od doby, kdy šly úrokové sazby nahoru. Jsme proto rádi, že se povedlo interně schválit tento projekt. Zároveň je to důkaz toho, že společnost stále vidí v našem regionu potenciál. Vlastně ten projekt vznikl i vzhledem k tomu, že jsme identifikovali předpoklady centra rozšířit ho o další plochy jak z pohledu poptávky zákazníků, tak retailerů, tedy nájemců – i těch, kteří o centrum jeví zájem. 

Projekt se týká především rozšíření nabídky restaurací a zábavy.

Ano, nicméně budou rozšířeny i plochy pro módu a další retailové koncepty. Hovoříme o dalších 9 100 m² pronajímatelné plochy, která bude přistavěna v severovýchodní části stávajícího obchodního centra. Rekonstrukce bude probíhat za provozu, což znamená, že postavíme novou část, a teprve později ji propojíme se stávajícím objektem, tak aby došlo k co nejmenšímu dopadu na zákazníky i na provoz.

Zmiňovala jste, že důraz bude kladen na food court a na zábavu. Plánujete zde nový koncept stravovacího úseku?

Koncept dining plaza na Chodově určitým způsobem připomíná to, co chceme představit i na Černém Mostě. Dnešní nabídka už neodpovídá očekáváním a požadavkům zákazníků, takže ji chceme výrazně rozšířit včetně restaurací s obsluhou apod. Zároveň bude celá zóna ještě lépe přizpůsobena rodinám s dětmi a společné sezení bude například doplněno o dětský koutek.

To vypadá jako další lákadlo pro návštěvníky.

Naší vizí je rozšířit nabídku gastra a pozvednout celkovou atmosféru. V této spádové oblasti je relativně málo restaurací. Proto věříme, že jsme schopni sem přilákat zákazníky a vytvořit jinou atmosféru než „klasickou foodcourtovou“, jakou známe z jiných obchodních center, takže se zde budou cítit dobře. Zároveň otevřeme tři nové kinosály, což je další rozšíření možností zábavy. Centrum Černý Most je primárně zaměřeno na rodiny s dětmi, ale toto je další prvek pro bonitní klientelu.

Budova bude certifikována v BREEAM Excellent. Můžete nám přiblížit důvody?

Jistě. My vlastně s certifikací BREEAM dlouhodobě pracujeme. Užíváme ji pro celé portfolio Unibail-Rodamco-Westfield. Centrum Černý Most patří nyní k celoevropské špičce, co se týká certifikace BREEAM in Use. Dosahuje úrovně Excellent pro budovu, a dokonce Outstanding pro management. Je určitým způsobem uznáván všemi investory a je to něco, co opravdu – i v našich nefinančních reportech – hraje zásadní roli. Pro nás je BREEAM velmi dobrým vodítkem, na co se v oblasti udržitelnosti máme dále zaměřovat. Je dost komplexní, opravdu sleduje všechny oblasti od biodiverzity přes energetickou náročnost až po práci s komunitou atd. S certifikací BREEAM pracujeme dlouhodobě i s lokálními partnery, kteří nám pomáhají.

A co se týká samotné stavby?

Zde to bude probíhat ve standardu BREEAM New Construction Excellent, což je sada standardů pro velmi náročné podmínky, které musíme splnit v rámci stavby. Týkají se energetické náročnosti, recyklace vody, fotovoltaických panelů, rekuperace vzduchu, standardů materiálu apod. Plánujeme recertifikovat centrum po dokončení prací na BREEAM in Use V6, což je šestá verze náročnější Double  Outstanding, to znamená Outstanding pro management i budovu.

Takže budete recyklovat původní materiály a budete se věnovat co nejvíc okolnímu prostředí?

Troufnu si říct, že Unibail-Rodamco-Westfield je opravdu lídrem v udržitelnosti. Celá skupina má jako první z hráčů v komerčních nemovitostech závazek dekarbonizace do roku 2050, který je potvrzen Science Based Targets. Bereme to vážně, není to jen o certifikacích, ale skutečně máme strategii udržitelnosti. Co se týká stavby, částečně to souvisí s BREEAM in Use, ale jsou tu i nějaká naše interní pravidla. V souvislosti s nimi velmi pečlivě kontrolujeme uhlíkovou stopu celé stavby a snažíme se znovu využívat a recyklovat její některé části, ať už to jsou části fasád, prvky zábradlí, podlah atd. Velkou roli hraje využití nízkoemisního betonu, resp. cementu. To výrazně sníží uhlíkovou stopu. Stavaři to sice nemají moc rádi, protože materiál déle schne, nicméně úspora z pohledu CO2 je veliká. Zároveň máme na Centru Černý Most solární panely a na střechách nové přístavby vzniknou další, které využije budova pro svůj provoz.

Ještě se vraťme k recyklaci vody. Jak to bude fungovat?

Na všech toaletách se bude používat šedá a dešťová voda na splachování a také na zalévání zeleně, třeba na naší komunitní zahradě za centrem směrem k rezidenční oblasti. Je to opravdu moc hezký projekt. Nedávno jsme za ni dostali na Sustainability Summit ocenění Sustainability Star. 

Je to tedy veřejný prostor?

Veřejný je, ale není to tak, že by tam každý mohl jen tak přijít. Zájemci se musejí registrovat – ale je zdarma. Účastníci akcí zde získají i spoustu rad, co, kdy a jak pěstovat.

Včely tam také máte?

Máme tam celkem 10 včelstev, takže máme i med, který při příležitosti různých akcí rozdáváme jako dárky zákazníkům i našim zaměstnancům.

Ještě máte nějakou zajímavost, o níž chcete mluvit?

Unikátní restaurační zóna dining plaza bude fungovat s minimálním množstvím jednorázových plastů. Budeme používat novou ekologickou myčku a naši nájemci budou podávat pokrmy na porcelánovém nádobí s kovovými příbory. To znamená, že výrazně snížíme využití plastů a plastového odpadu, což je mimořádně důležité. Máme to tak i na Chodově a určitě z pohledu odpadu je to dost významný krok. 

Na co se zákazníci mohou po dostavbě těšit?

Počet obchodů Centra Černý Most a restaurací se zvedne o 32, na celkových 213. Ale v důsledku toho, že část centra bude restrukturalizována, bude 22 nových restaurací a 20 nových obchodů. Vedle zmíněných restaurací a celého konceptu dining plaza, kde se zákazníci podle mne budou cítit dobře, to jsou VIP kina – tři luxusní kinosály postavené na střeše. Zákazníci budou mít možnost si zde během představení objednat jídlo, pití, využít nejkomfortnější sezení a vychutnat si nejmodernější technologie, co se týče zvuku a vizuálu. Pokračovat bude také Maxíkov, což je dětská atrakce, kde mimo jiné pořádáme pravidelné kurzy angličtiny, divadélka, jógu pro děti atd., které chceme zachovat i během stavby.

O kolik se zvětší prodejní plocha?

V přízemí na stávající pasáž naváže část s novými obchody, kam se částečně přesunou stávající nájemci, budou zde i nové koncepty, větší provozovny a zároveň přijde relativně zajímavé množství nových značek, protože 9 100 m2 je dost velká rozloha. Za zmínku ještě stojí, že food court – dining plaza – bude přesunut do horního patra a nabídku jídla zachováme i po dobu přestavby.

Jaká je situace s pronájmy?

Zájem o projekt byl velký, nová část centra je téměř celá pronajatá. Jména nových značek zatím nebudu prozrazovat, ale zákazníci se určitě mají na co těšit. 

 

Arnošt Wagner

Foto: Archiv Unibail-Rodamco-Westfield

Zástupci MČ Praha 2 a Karlin Port Real Estate deklarují společný zájem na záchraně nádraží Vyšehrad

Místostarosta městské části Praha 2 Jan Recman se dnes sešel u jednoho stolu se zástupcem nového vlastníka historické budovy nádraží Vyšehrad Miloradem Miškem Miškovićem, aby svým podpisem stvrdili společný zájem na záchraně této nemovité kulturní památky.

„Těší nás, že po dlouhých letech nejistoty máme partnera, se kterým můžeme společně na záchraně této nemovité kulturní památky pracovat. Další osud historického nádraží Vyšehrad nám není lhostejný. Byli bychom rádi, aby se do budoucna stalo chloubou nejen naší městské části, ale i celé Prahy,“ říká starosta Prahy 2 Jan Korseska.

Praha 2 přístup nového vlastníka vítá. Ten už v únoru radnici seznámil se svým záměrem a přislíbil, že provede první nezbytné kroky vedoucí k zabezpečení budovy a jejího okolí, tak aby se zabránilo dalšímu poškození. Plán zahrnoval i samotné zakrytí objektu.

„Nový majitel splnil, co slíbil. Zakryl obvodové zdi a střechu budovy a zabezpečil tak nádraží před dalším chátráním. Díky tomu mohly být odstraněny bezpečnostní zábrany a došlo ke zprovoznění přilehlého chodníku a komunikace. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale dobře fungující vzájemnou komunikaci vnímáme jako základ pokračující spolupráce,“ dodává Jan Recman, místostarosta Prahy 2, který má v gesci oblast výstavby a územního rozvoje.

„Jde o velmi náročný a výjimečný architektonický projekt, který zvelebí centrum Prahy. Jsem rád, že tento projekt krásně navazuje na jedinečnou zkušenost naší společnosti z revitalizace Karlínské čtvrti,“ dodává Milorad Miško Mišković, spolumajitel projektu.

Samotný projekt nového vlastníka počítá se zachováním stávající historické budovy nádraží. Ta bude koncipována jako multifunkční, v jejím přízemí se bude nacházet občanská vybavenost a projekt bude zahrnovat také dostatečné množství podzemních parkovacích stání v souladu s Pražskými stavebními předpisy. Ve dvou nových budovách pak budou především bytové jednotky.

 Zprávu zpracoval Odbor kancelář starosty a komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, tisková mluvčí

Scott.Weber Workspace výrazně expanduje.

Scott.Weber Workspace výrazně expanduje. Vstoupí do nových budov v Praze, Ostravě a Brně a otevře 16.500 m2 nových kanceláří pro více než 2 000 lidí

 Letos na podzim rozšíří své prostory na stávající lokalitě Churchill u pražského hlavního nádraží, přičemž využije prostory společnosti Deloitte, a na začátku roku 2025 na lokalitě DOCK v Praze 8. Příští rok také otevře nové servisované kanceláře a coworking v prémiové novostavbě PernerKa v pražském Karlíně a v inteligentní budově ORGANICA v Ostravě, v roce 2027 pak v exkluzivní lokalitě Dornych u brněnského hlavního nádraží. Scott.Weber Workspace tak bude provozovat již 17 center, ve kterých kombinuje prvotřídní pracovní prostředí s širokou škálou služeb inspirovaných standardy špičkových hotelů, čímž pro uživatele kancelářských prostor poskytne komplexní pozitivní zkušenost.

Trh flexibilních kanceláří zahrnuje 146 000 metrů čtverečních pronajímatelné plochy, z toho Scott.Weber Workspace s novými lokalitami poskytuje 58 000 metrů čtverečních. „Na sklonku roku 2022 jsme oznámili, že chceme mít 50 % trhu flexibilních kanceláří. Tomuto kroku jsme nyní na dosah – do konce roku plánujeme podepsat ještě další tři výjimečné lokality flexibilních kancelářských prostor a coworkingu, které představují dodatečných 12 500 metrů čtverečních. Tím Scott.Weber Workspace naroste na 20 lokalit o celkové pronajímatelné ploše přesahující 70 000 m2,“ komentuje vývoj Adam Zvada, CEO a zakladatel Scott.Weber Workspace s tím, že společnost na začátku roku měla 33% tržní podíl.

Scott.Weber Workspace, přední poskytovatel prémiových kancelářských prostor v České republice, prošel dynamickou transformací, která reflektuje měnící se potřeby moderního pracovního světa. „Před covidem jsme byli poskytovatelem prémiových prostor pro společnosti všech velikostí a různých pracovních stylů,“ říká Zvada.

Nyní v roce 2024 Scott.Weber Workspace zahajuje přechod na lifestyle hospitality společnost. Díky kombinaci prvotřídního pracovního prostředí a služeb inspirovaných standardy špičkových hotelů umožňuje Scott.Weber Workspace svým klientům vytěžit maximum z každého pracovního dne, a to jak v profesním, tak osobním životě.

„Jsme tvůrci nejlepších pracovních dní a inspirativního prostředí, kde jsou lidé vždy na prvním místě. Pokud jsme schopni zlepšit zážitek z práce, zlepšíme i kvalitu života,“ věří Zvada. Tento nový přístup zahrnuje nejen základní funkční aspekty, jako je pohodlné a esteticky příjemné prostředí, ale i přátelské a profesionální přivítání, personalizované služby a širokou škálu vybavení, které podporují produktivitu a wellbeing zaměstnanců.

„Obliba servisovaných kanceláří a coworkingu roste, a proto se tyto prostory postupně stávají nedílnou součástí všech našich administrativních projektů. Jejich výhodou je kreativní pracovní prostředí, flexibilita i možnost relaxace a setkávání. Scott.Weber Workspace se v této oblasti stal naším blízkým obchodním partnerem, jejich vizi konceptu coworkingových prostor flexibilních kanceláří důvěřujeme. Jsme proto opravdu rádi, že na spolupráci v našem pražském projektu DOCK můžeme navázat i v chystaném brněnském projektu Dornych a věříme, že tuto spolupráci budeme rozvíjet i nadále,“ říká Simon Johnson, ředitel společnosti Crestyl, která je developerem projektu Dornych.

Scott.Weber Workspace se kromě toho rozšiřuje i na stávajících lokalitách. Právě v lokalitě DOCK v Praze 8, která je nyní tři měsíce po otevření zcela zaplněna, bude společnost expandovat a od února 2025 nabídne dalších 828 metrů čtverečních k užívání.

 

 

CS-BETON investuje miliony do ekologizace své výroby

CS-BETON, přední výrobce betonových prvků pro zahradní architekturu a dopravní infrastrukturu, maximálně následuje trendy ekologie, udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Za posledních pět let investoval téměř 300 milionů korun do zvyšování efektivity výroby, snižování energetické náročnosti svých provozů a negativních dopadů podnikání. Nejnovějšími příklady ekologizačních opatření jsou střešní fotovoltaiky a nová drticí linka, která firmě zajišťuje prakticky stoprocentní bezodpadovou výrobu.

Drticí linka od české společnosti RESTA v hodnotě 10 milionů korun slouží ke zpracování maximálního množství výrobního odpadu, a umožňuje tak jeho další využití. Drticí linka veškeré zbytky z výroby, vadné výrobky či produkty znehodnocené při manipulaci zpracuje na granulované kamenivo. Vzniklý recyklát je znovu použitelný jako vstupní surovina. „V tuto chvíli vzniklý materiál prodáváme. Do budoucna ale uvažujeme i o jeho využití v naší vlastní produkci, například ve ztraceném bednění,“ popisuje Josef Matějka, ředitel a jednatel společnosti CS-BETON.

Technologie, která je v provozu pár týdnů, umožnila společnosti dosáhnout téměř stoprocentně bezodpadové výroby, a tedy minimalizovat skládkování. „Skládkujeme už pouze nezbytně nutný domovní odpad, což je maximálně jeden kamion za měsíc,“ vysvětluje Josef Matějka.

Fotovoltaika už do konce roku

Další z novinek, do níž se firma letos pouští, je instalace fotovoltaické elektrárny na střechy všech svých tří výrobních závodů v celkovém instalovaném výkonu 1,5 MWp. Elektřina ze slunce pokryje čtvrtinu celkové spotřeby firmy, a představuje tak roční úsporu ve výši 4,4 milionu korun. Dodavatel, firma ŽĎAS a.s., již zahájila instalaci v závodu ve Velkých Žernosekách, v červenci pak proběhne instalace v dalších dvou výrobních závodech.

V uplynulých letech firma nejvíce investovala do revitalizace dvou akvírovaných společností v Lužci nad Vltavou a Grygově. Ty dnes tvoří obchodní značku CS-BETON Prefa a zaměřují se primárně na výrobky pro velké liniové dopravní stavby a kanalizaci. Dnes jsou to moderní závody s novým strojovým parkem a veškerým vybavením odpovídajícím nejpřísnějším požadavkům na maximální efektivitu výroby, energetickou účinnost provozu a minimalizaci dopadů na životní prostředí. „První tři roky jsme se primárně věnovali obnově, protože společnosti byly v dezolátním stavu. Za poslední dva roky už jsme ale zvýšili objem výroby v těchto závodech na dvojnásobek. Tím to samozřejmě zdaleka nekončí. Právě dokončujeme renovace střech zmíněných závodů, v plánu máme zateplení a instalaci již zmíněné FVE,“ doplňuje Josef Matějka.

Park inspirace pomůže s návrhem zahrady

Aby společnost CS-BETON představila své produkty malé zahradní architektury zákazníkům v reálném prostředí, vybudovala u Žernoseckého jezera malebný venkovní „showroom“ Park inspirace. „Každoročně přivítá desetitisíce návštěvníků z celé republiky a přináší jim tipy, jak mohou svou zahradu pojmout. Zájemci si mohou prohlédnout všechny možné varianty na vlastní oči, ověřit si, jak vypadají výrobky firmy použité v konkrétním chodníku, opěrce nebo třeba terase, a inspirovat se,“ vypráví Josef Matějka, majitel rodinné firmy CS-BETON a iniciátor vzniku Parku inspirace.

Park je rozdělen do několika zón s různými úpravami zeleně a použitými materiály. Najdeme zde různé typy betonových dlažeb, obrubníků, zídek, či palisád. K vidění je například japonská zahrada, přírodní zahrada s jezírkem a lekníny nebo běžná městská parková úprava. Pro ty, kdo mají málo času nebo jsou zdaleka, a nemohou tak dorazit osobně, je k dispozici interaktivní 3D prohlídka na webových stránkách Parku inspirace.

CS-BETON je přední česká rodinná firma založená v roce 1992 specializující se na výrobu betonových produktů. Pod vedením zakladatele a jeho potomků, syna Marka a dcery Petry, se firma rozrostla na 520 zaměstnanců a rozšířila své působení za hranice České republiky, zahrnující trhy v Polsku, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku, Rakousku a Německu.

Společnost LD Seating otevírá zrekonstruovaný showroom v Praze

Česká rodinná firma LD Seating, přední evropský dodavatel sezení, otevírá po rozsáhlé rekonstrukci showroom na Rohanském nábřeží v Praze. Rekonstrukce, za jejímž návrhem stojí holešovické studio archicraft, proměnila showroom v moderní a vizuálně atraktivní prostor, který dokonale podtrhuje kvalitu a rozmanitost prémiové značky sedacího nábytku.

Autoři fotografií – BOYSPLAYNICE  TEAM

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření prostředí, které bude moderním, jednoduchým, a přesto atraktivním prostorem pro prezentaci produktů značky LD Seating. „Už nějakou dobu jsme měli v hlavě, že náš showroomu potřebuje refresh. Když nás sám oslovil Miroslav Krátký ze studia archicraft s návrhem na rekonstrukci, měli jsme jasno. Připravili jsme zadání a těšili se na návrh. Architekti ze studia archicraft se nám hned prvním návrhem přesně trefili do našich představ,“ říká Jakub Huráb, jednatel LD Seating.

Při tvorbě zadání se v LD Seating inspirovali showroomy věhlasných značek v londýnské čtvrti Clerkenwell, která je významným světovým centrem designu. „Velmi důležitá pro nás byla práce s výlohami, které byly před rekonstrukcí nevyužité. Barvy v showroomu jsme chtěli spíše neutrální, protože hodně barevnosti tam vnáší naše produkty. A důležitým prvkem pro nás bylo také nasvětlení produktů,“ dodává k zadání Jakub Huráb.

Důraz na osvětlení a prezentaci produktů

Nový koncept showroomu spočívá v kultivaci umělého osvětlení a rozčlenění prostor na klastry, které umožní lepší prezentaci a orientaci mezi různými typy nábytku a designovými rodinami. „Dělení prostoru jsme dosáhli za využití světla a poloprůhledných textilních příček či závěsů ve světlých přírodních odstínech,“ vysvětluje Miroslav Krátký, zakladatel studia airchicraft. „Centrální místo showroomu jsme vytvořili za pomoci prosvětleného podhledu. Hlavní bulvár je osvětlen LED panely a lištami s bodovým osvětlením, které imitují divadelní atmosféru. Na podlaze jsme umístili tkaný vinyl, který v místě expozice produktů přechází do tmavších barev.“

Vzhledem k poloze prostor v nárožním objektu s okny směřujícími do ulice bylo potřeba optimalizovat výlohu showroomu nejen pro oči chodců, ale také projíždějící auta. Mobiliář ve vitríně je tak vystaven na různě vysokých piedestalech a působí hezky hravě. Interiér od exteriéru odděluje textilní závěs.

Uvnitř showroomu jsou produkty prezentovány buď umístěním na podlaze, nebo na pódiu, což umožňuje jejich bezprostřední vyzkoušení. Dále jsou některé produkty umístěny do minimalistických regálů, které zákazníkům umožňují si je důkladně prohlédnout a osahat.

„Spolupráce s architekty ze studia archicraft i společností Unlimit Db, která rekonstrukci realizovala, byla vynikající. Oba týmy měly naši plnou důvěru a v podstatě bez větších připomínek z naší strany vytvořily zajímavý prostor, ve kterém naše produkty krásně vynikají. Z nového showroomu máme velkou radost. A srdečně všechny zveme, aby se k nám přišli podívat,“ doplňuje Jakub Huráb.

Autoři fotografií – BOYSPLAYNICE  TEAM

Další stovky parkovacích míst v Ostravě, nový multifunkční parkovací dům u městské nemocnice byl dokončen

Další nový parkovací dům ve městě přinese nové stovky parkovacích míst. Tentokrát město Ostrava investovalo do výstavby multifunkčního parkovacího domu u ostravské městské nemocnice a zajistilo tak parkovací místa pro pacienty, personál nemocnice, ale také veřejnost. Parkovací dům poskytne rovněž možnost parkování řidičům, jejichž parkování záhy omezí výstavba dalších městských objektů, např. koncertního sálu a dalších na ulici 28. října. Nový parkovací objekt nabídne 465 parkovacích míst, z nichž je 27 stání určeno zdravotně handicapovaným. Na šesti místech je možné dobíjet elektromobily a neschází ani úschovny jízdních kol pro 54 těchto dopravních prostředků. Předchozí parkovací kapacita v místě byla díky výstavbě parkovacího domu navýšena na čtyřnásobek.

Výstavba parkovacího domu započala na podzim roku 2021 a poslední práce byly dokončovány v červnu, parkování bude možné v rámci zkušebního provozu od 15. června 2024. V současnosti zde veřejnost zaparkuje zdarma, předpokládáme, že závorový parkovací systém bude nainstalován v průběhu prázdnin. Provoz domu je v režimu 24/7, tedy včetně víkendů a svátků, a bude jej zajišťovat městská společnost Ostravské komunikace a. s. Náklady na výstavbu objektu činí zhruba 409 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem objektu byla společnost GEOSAN GROUP a. s., projektovou dokumentaci připravila společnost KANIA a. s.,“ vysvětlil Břetislav Riger, náměstek primátora. Zkušební provoz parkovacího domu bude spuštěn v jeho nadzemní části dne 15. června 2024. Podzemní část domu bude otevřena až s kompletní dodávkou parkovacího systému, který bude reagovat na signály hasičských výjezdů a zajistí, že závory parkovacího domu se v době výjezdu hasičů nezvednou a vozidla tak nebudou omezovat jejich výjezdy.

Objekt tvoří tři podzemí a tři nadzemí podlaží s otevřenou parkovací plochou nad stropem třetího podlaží. Z konstrukčního hlediska jde o železobetonový monolitický objekt, složený ze dvou dilatačních celků. Oba dilatační celky jsou založeny na plošné základové železobetonové monolitické desce. Svislé konstrukce obou dilatačních celků jsou provedeny jako železobetonové monolitické sloupy a stěny, které současně působí jako ztužující prvky. Vodorovné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové monolitické desky.

Středem všech podlaží vedou rampy pro nájezd a výjezd osobních vozidel. Ve dvou protilehlých nárožích jsou umístěny „věže“ vertikálních komunikací, v každé z nich je osazeno schodiště a výtah. Fasáda je členěna na úseky plné, kryté designovými plechovými panely Corten, a na úseky opticky otevřené, tvořené kovovým rámem s trubkovým výpletem. U prosklených částí převažuje vertikální členění rámů.

Tři podzemní podlaží s vjezdem z ulice Na Fifejdách jsou vyhrazena pro parkování zaměstnanců nemocnice, v součtu jde o 250 parkovacích míst. Druhé a třetí nadzemní podlaží a otevřená plocha na střeše s vjezdem z ulice Odboje jsou určena pro parkování veřejnosti. Jedná se o celkem 215 míst, z toho 115 pro stání krátkodobé a 100 míst je určeno pro čipové karty. V prvním nadzemním podlaží je situována nemocniční lékárna o celkové užitné ploše přesahující 888 m², se samostatným vstupem z ulice Nemocniční. Ve stejném podlaží nalezneme také čtyři nebytové prostory pro umístění obchodních jednotek, jednu se vstupem z ulice Odboje a tři se vstupem z ulice Hornopolní. Je zde umístěno také technické zázemí celého objektu – strojovna vzduchotechniky, trafostanice s rozvodnami i kanceláře obsluhy objektu. Neschází veřejné toalety a dvě úschovny kol. Do objektu jsou dva vjezdy, jeden do podzemních a druhý do nadzemních parkovacích podlaží,“ doplnil náměstek primátora pro investice a dopravu Břetislav Riger.

V průběhu prázdnin bude v šesti místech Ostravy nainstalován jednotný parkovacím systém, který zajistí společnost CROSS Zlín. Náklady přesáhnou 30,6 milionů korun bez DPH (detailněji viz https://1url.cz/C119p). Jedním z parkovacích domů, ve kterých bude nový systém nainstalován je právě nový multifunkční parkovací dům u městské nemocnice. Poté, co bude objekt opatřen závorovým systémem, bude parkování hrazeno dle ceníku. Cena hodiny krátkodobého parkování je stanovena v rozmezí od 5 korun za hodinu do 40 korun za hodinu, při parkování delším 3 hodin (v době pondělí až pátek 5.30 – 17.30 hodin – 1 hodina/5 korun, 2. – 3. hodiny/20 korun, od 4 hodin 40 korun/hodinu). Ve zbývající době přes týden, od 17.30 hodin do 5.30 hodin bude hodina parkování zpoplatněna pěti korunami. O svátcích a víkendech přes den (v době 5.30 – 17.30 hodin) zaplatí řidič za hodinu parkování 20 korun, ve zbývající části dne (od 17.30 do 5.30 hodin) stojí parkování pět korun za hodinu. Zaměstnanci nemocnice budou moci využít čipových karet, cena měsíčního parkování pro ně činí 700 korun.

Součástí stavby jsou přípojky inženýrských sítí, sjezdy a zpevněné plochy, napojené na stávající komunikace. Na ulici Hornopolní byl vytvořen nový zastávkový záliv MHD. Vybudovány byly nové chodníky, dva přechody na ulici Nemocniční a součástí byly též sadové úpravy terénu – trvalkové záhony osázené směsí trvalek a travin.

„Na posledním otevřeném parkovacím podlaží je umístěna ve velkoobjemových samozavlažovacích kontejnerech zeleň, vysazeny byly vícekmenné dřeviny, 404 kusů okrasných travin a 105 kusů popínavých rostlin, které se budou následně pnout po fasádě.  Celková plocha trvalkových zákonů u budovy parkovacího domu je 544 m², osázena byla 4 888 kusy trvalek a 14 685 kusy cibulovin. Smíšené trvalkové záhony skýtají životní prostor pro hmyz ve městě, ale zachytávají i polétavý prach a nezanedbatelnou je také vizuální stránka, zatraktivnění ploch, kousek přírody v městském prostoru,“ dodal Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Zvoleny byly trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou. Pro parkovací dům byla vytvořena speciální směs, středně vysoká až vyšší trvalková směs, druhově středně bohatá, založená na barevných kontrastech květů a výrazném barevném olistění. Značně atraktivní bude v době kvetení, ale i na podzim díky podzimnímu zabarvení. Dominanty tvoří trávy. Směs je proměnlivá po celý rok. Kvést bude prostor co nejdéle. Po krokusech, modřencích, narcisech a tulipánech v březnu, vykvetou kakosty, kosatce a sasanky, které s létem vystřídá většina kvetoucích rostlin. Podzimní kompozici pak obohatí květy hvězdnic, krásnooček, mnohokvětů a efektních travin. Nosným motivem navržené zeleně bylo zrcadlení barev cortenové fasády v teplých barvách rostlin v záhonech, bronzových odstínech rašících listů, zlatavých květenství travin či na podzim do ruda zbarvených listů rostlin i temně hnědých semenících trvalek.

Krom těchto nových 465 parkovacích míst u naší městské nemocnice budou moci ještě letos využít řidiči další desítky parkovacích míst v dokončovaném druhém parkovacím objektu u Domu kultury Poklad. Vloni v létě jsme nabídli takřka dvě stovky nových parkovacích míst v dokončeném parkovacím domě u naší zoo. Stejně tak jsme v roce 2023 zpřístupnili nových 155 parkovacích míst pod budovou Ostravské univerzity na Černé louce a dokončena byla i úprava a rozšíření P + R parkoviště v rámci terminálu Hranečník. Od roku 2022 mohou lidé využívat k parkování první parkovací dům u Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě. Záhy začnou též práce na novém parkovacím domě u krajského úřadu s kapacitou až 600 parkovacích míst, vybudován bude v místě stávajícího parkoviště se současnými 77 místy pro parkování. Otázkou parkování ve městě se zabýváme kontinuálně. Výstavba těchto potřebných objektů sebou ale samozřejmě přináší i obvyklé stavební nesnáze, děkuji proto všem za trpělivost a pochopení při souvisejících stavebních pracích,“ uzavřel Jan Dohnal, primátor města Ostravy.

 

Best of Realty – 26. ročník

Soutěž Best of Realty – Nejlepší z realit zahajuje příjem přihlášek do 26. ročníku a otevírá novou kategorii

Časopis Development news & Facility Manager je letos hrdým mediálním partnerem.

Do dalšího, v pořadí již 26. roku své existence vstoupila soutěž Best of Realty – Nejlepší z realit, do níž mohou developeři a investoři až do začátku září přihlašovat své aktuální projekty. Organizátorem této jedinečné platformy pro prezentaci a ocenění nejvýznamnějších počinů na poli tuzemského developmentu je Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, která soutěži od samého počátku její existence poskytovala záštitu a po celou tu dobu byla i odborným garantem, se novým vlastníkem projektu stala v závěru roku 2022. V jejích rukou tak byla organizace jubilejního pětadvacátého ročníku, završeného slavnostním večerem pořádaným u příležitosti vyhlášení výsledků.
„Mám upřímnou radost z toho, že se historicky pětadvacátý, ale pro naši asociaci vlastně první ročník soutěže, setkal s přízní a vysokou podporou nejen našich členů, ale celého realitního sektoru. Zaznamenali jsme hned několik rekordů. Prvním z nich byl počet projektů, které byly do soutěže odbornou porotou nominovány. Druhým pak velký zájem o účast na galavečeru, jímž celá soutěž v závěru roku tradičně vrcholí,“ říká Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN.
V případě zájmu o přihlášení projektu do soutěže o titul „Best of Realty – Nejlepší z realit 2024“ v některé z vypsaných kategorií je třeba, aby přihlašovatel odeslat organizátorovi soutěže spolu s kvalitními fotografiemi exteriéru a interiéru projektu (dokončeného po 1. lednu 2023) elektronickou přihlášku – vyplněný nominační formulář (www.bestofrealty.cz/prihlaska). Přihlášky i fotografie projektů lze zasílat již nyní, nejpozději však 3. září 2024.
Nominované projekty, které splní stanovená kritéria, jejichž výčet je uveden ve stránce s přihláškou, pak hodnotí odborná porota složená z expertů na různé oblasti trhu nemovitostí. Zasedá ve třech časově oddělených kolech, kdy všechny projekty pečlivě posuzuje a ve většině případů i navštěvuje. Ve svém hodnocení se zaměřuje zejména na jejich přínos lokalitě, architektonickou a designovou kvalitu, inovativnost, udržitelnost a samozřejmě i úspěch na trhu.
Novinkou letošního ročníku bude kromě jiného zařazení zcela nové kategorie, kterou je nájemní bydlení. „Reagujeme tím na aktuální trendy na trhu nemovitostí.
Vzhledem k tomu, že nabídku na trhu obohacuje stále více velmi zajímavých a úspěšných projektů nájemního bydlení, rozhodli jsme se pro vytvoření samostatné kategorie. Dosud totiž byly rezidenční projekty hodnoceny bez ohledu na cílový typ vlastnictví,” říká Tomáš Drtina, viceprezident správní rady ARTN a předseda odborné poroty. A dodává, že všechny ostatní kategorie zůstávají zachovány beze změny.
Kategorie Best of Realty pro rok 2024:

 • Rezidenční projekty – vlastnické bydlení
 • Rezidenční projekty – nájemní bydlení
 • Nová administrativní centra
 • Rekonstruované kanceláře
 • Obchodní centra
 • Hotely
 • Průmyslové a skladové areály

V rámci galavečera proběhne i vyhlášení:

 • Environmentálně šetrného projektu      
 • Zvláštní ceny poroty
 • Ceny ARTN za přínos realitnímu trhu                                                                           
 • Do Síně slávy Best of Realty bude uvedena další významná osobnost

Vyhlášení výsledků 26. ročníku soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit proběhne na slavnostním večeru, který se bude konat v úterý 12. listopadu 2024 ve Fóru Karlín, Praha 8.

Investoři v Praze připravují téměř 145 tisíc nových bytů.

Nabídka na trhu ale přesto nestačí prudce rostoucí poptávce a ceny bytů opět stoupají

Trh s novými byty výrazně ožil. V letošním prvním čtvrtletí se v Praze prodalo téměř 2,5krát více než ve stejném období loni. Nabídka nových bytů ale výrazně zaostává a ceny bytů proto začaly opět růst. A to i přes to, že počet bytů, které investoři v Praze plánují postavit, neustále roste. Podle dnes zveřejněné analýzy největšího rezidenčního stavitele Central Group jejich počet v metropoli dosahuje již téměř 145 tisíc. Kvůli dlouhodobě nefunkčnímu systému povolování nových staveb se je ale nedaří v dostatečném počtu uvádět na trh.

První čtvrtletí letošního roku přineslo další výrazné oživení poptávky na pražském trhu s novými byty. Prodalo se jich zhruba 1.600, téměř 2,5krát tolik, co ve stejném období loňského roku. Výrazný vliv měly především klesající úrokové sazby a zlepšení dostupnosti hypoték. Pozitivní roli pro podporu poptávky sehrálo také lednové snížení DPH na nové byty z 15 na 12 %, což na průměrném pražském bytě ušetřilo kupujícím zhruba čtvrt milionu korun. Naproti tomu nabídka nových bytů na pražském trhu zůstává výrazně nedostatečná. Již déle než rok počet nových bytů ke koupi stagnuje na úrovni okolo 5.500 bytů a ke konci letošního prvního čtvrtletí dokonce mírně klesl. „Na trh s novými byty se díky levnějším a dostupnějším hypotékám vrací dva roky odkládaná poptávka a počet prodaných bytů výrazně roste. Už se dokonce vrátil i na úroveň před pandemií. Prudce sílící poptávka ale naráží na velmi omezenou nabídku kvůli nefunkčnímu povolování a ceny bytů na trhu proto již začínají opět mírně růst,“ říká Dušan Kunovský, zakladatel a šéf Central Group.

 

Vila Clemance – unikátní projekt na pražské Klamovce

Developerská skupina OPBH DEVELOPMENT představila na konci května svůj nový projekt. Vila Clemance na dni otevřených dveří představila zájemcům vzorový designový byt a pochlubila se i ostatními výjimečnými byty.

Třípodlažní vila nabízí celkem šest luxusních bytů s dispozicí 4+kk a 5+kk včetně mezonetu a disponuje rovněž podzemními garážemi. Byty jsou již v nabídce na prodej a jejich dokončení je plánováno na letošní září 2024. Autorem atraktivního projektu v Praze 5, na rohu ulic Podbělohorská a Nad Klamovkou, je architektonické studio ADR a MgA. Aleš Lapka; interiér vzorového bytu navrhla přední interiérová designérka Andrea Hylmarová. Ta pro jeho vybavení vybrala kvalitou i designem nadstandardní prvky.

Prostorné a vzdušné interiéry bytů mají dostatek přirozeného světla a ze všech lze vyjít na soukromou zahradu, nebo mají terasu či terasy. Byty jsou vybaveny podlahovým topením a zdrojem tepla je tepelné čerpadlo země/voda. To čerpá teplo ze čtyř vrtů o hloubce 110 m. Jde o nejúčinnější a také velmi ekologický typ čerpadla, které je v kombinaci s podlahovým topením a stropním chlazením vysoce efektivní. Čerpadlo umí využít až 70 % naakumulovaného tepla z letní sezony pro ohřev zeminy okolo vrtů, které využívá v zimních měsících. Tak je zajištěn maximálně úsporný provoz a minimální závislost na výkyvech cen energií.

Retrofit ve výrobní hale

Na začátku byl klient rozhodnut přestěhovat se z pronájmu do vlastních výrobních prostor. Stěhování do prostor po někom představuje mnoho výzev a důkladného plánování. Dá se to ale zvládnout!

Spolupráce s globálně působící společností Darfon zabývající se potiskem počítačových periferií a výrobou baterií pro elektrokola renomovaných značek je výsledkem snahy společnosti Compactive odvést práci vždy na 110 %. Zákazníci se k nám díky tomu vracejí nebo nás doporučují. Přesně to je případ i tohoto projektu.

Stěhování je pokaždé oříšek…

Zpočátku bylo nutné projít si několika jednáními, při nichž jsme si s klientem vyjasňovali jeho představy a technické možnosti. Obrovskou výhodou pro naše zákazníky jsou naše zkušenosti s nejrůznějšími projekty a situacemi, takže dokážeme navrhnout nejvhodnější řešení. To je velice důležité, protože zákazník pochopitelně není v daném oboru odborník a potřebuje někoho, kdo mu pomůže s hladkým průběhem plánování i realizace.

Vedení Darfonu nám představilo svou vizi stěhování výroby s důrazem na maximální možnou efektivitu celého procesu. Přestěhovat výrobní linku, čítající vedle specializovaných strojů také rozsáhlý tým zaměstnanců, představuje náročný logistický úkol. Tím, že se zákazník stěhoval do stávající haly, bylo samozřejmě nutné najít kompromis mezi dispozicemi budovy a požadavky výrobní linky. Všechny profese se musely sladit a spolupracovat při navržení efektivně využitého prostoru.

Klient pochopitelně pracoval s předem stanoveným rozpočtem pro každý obor, takže jsme z pohledu elektroinstalací hledali správná řešení představující vhodný poměr cena/užitek. Počítalo se se zachováním většiny technologií a elektrorozvodů v hale. Některé technologie musely být ale pochopitelně navrženy nově tak, aby vyhovovaly požadavkům klienta.

Ne vždy lze klientovi plně vyhovět

Retrofit stávajících prostor je vždy náročnější než vybavování nových prostor. Bylo zásadní si prostory důkladně projít a vše zkontrolovat. Tím spíše, že zadání zákazníka obnášelo zachování rozvodů. Teprve na základě důkladné obhlídky zahrnující proměření datových i silových zásuvek, seznámení se světelnými okruhy i funkčností ovládacích prvků světlíků a dalších jsme byli schopni doladit poslední nejasnosti a připravit cenovou nabídku. 

Bohužel některým požadavkům na zachování stávajícího vybavení nebylo možné vyhovět, protože se v budově dříve nacházela výroba dodavatele pro automobilový průmysl, který zde pracoval s oleji a chemikáliemi. Za parných letních dnů se tak např. stávalo, že ze vzduchotechniky nebo zásuvek vytékal olej, jehož vrstva byla snad na všem.

Některé zničené prvky jsme nahradili novými, opravili jsme mnoho závad a nainstalovali nová zařízení. V administrativní části došlo k výměně starého zářivkového osvětlení za nová LED svítidla, díky čemuž klient uspoří na energiích. Ve výrobní hale již bylo LED osvětlení, takže jsme jen upravili jeho okruhy podle nového umístění výrobní linky a přidali světla do nově vzniklých vestavků.

Servis a technická podpora jako součást služby

Datové rozvody byly v drtivé většině nahrazeny novými, protože již nevyhovovaly aktuálním potřebám klienta. K nové strukturované kabeláži přibyly nové aktivní prvky podle našeho přesného výpočtu pokrytí budovy wifi signálem. Stejně tak bylo nutné navrhnout a namontovat kompletně nový systém zabezpečení a přístupu. Velkou roli při zabezpečení budovy, ale i při samotné výrobě sehrává kamerový systém, k němuž má přístup nejen management společnosti, ale i ostraha, jíž usnadňuje dohled nad celým objektem.

Tímto způsobem jsme využili maximum stávajícího vybavení a celou budovu jsme tak „retrofitovali“, aby odpovídala moderním standardům. Samotná realizace celého díla by však nebyla kompletní, kdybychom Darfonu nenabídli také servisní smlouvu včetně servisní pohotovosti a neustálý dohled a technickou podporu. V našich očích by spolupráce měla mít vždy smysl pro obě strany, jedině tak může fungovat dlouhodobě. Jsme zvyklí klientovi šetřit starosti a považujeme za samozřejmost, že mu dodáme na klíč to, na čem jsme se domluvili.

 

PR, Foto: Archiv společnosti Compactive

Mgr. Jan Pešl, Obchodní manažer