Startuje soutěžní přehlídka Park roku 2023

Dvě významné profesní organizace společně vyhlašují soutěžní přehlídku Park roku 2023, hodnotící veřejně přístupná díla krajinářské architektury dokončená v uplynulých deseti letech. Díla mohou do konce srpna přihlašovat jejich autoři, zhotovitelé, zadavatelé a spolky. Soutěžní přehlídka a s ní spojená propagace dobrých příkladů může inspirovat a motivovat další obce a jiné zadavatele ke změně veřejného prostoru k lepšímu.

„Dílo tvůrce zahrady, parku vlastně není nikdy hotovo. Je třeba stále jej tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat, což předpokládá správně odposlouchat hlavní myšlenku, smysl, jeho vnitřní hodnotu… tvorba zahrad, parků, krajiny, je kontinuální proces – od projektování, přes jeho realizaci až po provoz a ošetřování, jímž se neustále táhne zlatá nit umění,“ takové je motto soutěže, které organizátoři převzali od významného krajinářského architekta Ivara Otruby. „Krajinářská architektura je specifická tím, že do ní vstupují přírodní procesy. Zatímco dům je jakási „zkamenělina“, tak v krajinářské architektuře máte velice dobrého účetního, a to je příroda. Je nemilosrdná a chyby neodpouští,“ těmito slovy přibližuje svůj obor Vladimír Sitta, charismatický krajinářský architekt, který působil více než třicet let v zahraničí a na Fakultě architektury ČVUT vede Ústav krajinářské architektury.

Význam krajinářské architektury vzrůstá s probíhající klimatickou změnou, která zhoršuje životní podmínky zejména – ale nejen – ve velkých městech. Kvalitní veřejná prostranství se zdravou vegetací, vybavením pro různé venkovní aktivity všech věkových kategorií a respektem ke geniu loci mají bezprostřední vliv na duševní i fyzické zdraví lidí. Stávají se základem identity obyvatel a jejich přínos se odráží i v ekonomických ukazatelích. „Kvalitní park nemůže být bez kvalitní péče a údržby,“ zdůrazňuje Václav Babka, autor projektu Komenského parku ve Zlíně, který v soutěži zvítězil v roce 2015. „Dynamika vegetace je taková, že jakmile se přestane kosit, plet, veškeré investice jdou vniveč. Myslím si, že v dennodenní údržbě máme obecně v republice velký dluh. Potřebujeme renesanci péče o zeleň, protože investicí to nekončí, ale naopak začíná,“ dodává Babka.

Díla přihlášená do soutěžní přehlídky Park roku posoudí odborná porota, jmenovaná vyhlašovateli soutěže, složená z řad odborníků několika profesí. Porota se po uzávěrce soutěže, která je na konci srpna, sejde na ustavujícím zasedání, kde se na základě zaslaných obrazových i textových podkladů seznámí s přihlášenými díly a vybere ta, která budou dále hodnocena. Nominovaná díla pak porotci osobně navštíví ve dnech 25. – 27. září 2023, kdy budou hodnotit nejen kvalitu projektu, ale také kvalitu zahradnických i řemeslných prací a péči o dílo, protože díla krajinářské architektury vznikají na základě úvah krajinářských architektů a projektantů, budují je zahradníci a technici a rostou díky péči jejich pěstitelů. Porota pak rozhodne o nositeli ceny pro Park roku 2023 a dalších souvisejících cen –  za environmentální přínos, inovativní přístup či použité biotechnologie. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 19. října 2023 v Humpolci, protože vyhlášení výsledků se tradičně koná tam, kde se nachází vítězné dílo z předchozího ročníku a v roce 2021 zvítězil právě park Stromovka v Humpolci.

V soutěžní přehlídce Park roku 2023 může elektronicky hlasovat i veřejnost. Hlasování se uskuteční prostřednictvím webové stránky www.parkroku.cz, kde budou soutěžní díla od 1. září představena texty a fotografiemi, které poskytnou přihlašovatelé. Dílo, které obdrží nejvíce hlasů, získá Cenu veřejnosti. Hlasování bude zahájeno 15.9 2023 a ukončeno 15.10 2023.

Soutěžní přehlídka se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka
a místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

www.parkroku.cz

Recepční od Konica Minolta se nikdy nemračí.

Interaktivní technologie od Konica Minolta pomůže firmám s nedostatkem zaměstnanců. 

Úspory až 80 % nabízejí návratnost investice do dvou let.

Desítky firem v současnosti řeší problémy spojené s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a s potřebou aktivní ochrany majetku. Výsledkem je, že práci recepčních či ostrahy areálů vykonávají často senioři. Ti však mnohdy nemají potřebnou fyzickou zdatnost, stejně jako technické znalosti nutné k používání registračních systémů a dalšího IT vybavení. Řešení nabízí technologie kombinující chytré kamery s umělou inteligencí. První instalace tzv. e-kiosku od Konica Minolta na českém trhu jsou aktuálně již před svým dokončením. Z analýz společnosti vyplývá, že kromě zefektivnění procesu evidence návštěv pomůže e-kiosek k až 80procentní úspoře nákladů.

„Reagujeme jak na zvyšující se nároky na ochranu osobních údajů a fyzické zabezpečení firem, tak na postupně sílící personální krizi. Moderní technologie přitom mohou zautomatizovat až 50 % administrativních, podpůrných či recepčních činností. U e-kiosku hovoříme konkrétně o možnosti provozu v režimu 24/7 bez ohledu na neschopenky, při současném zrychlení a standardizování souvisejících činností a snížení nákladů,“ řekl Petr Atanasčev, marketingový ředitel divize inteligentních kamerových systémů Konica Minolta Europe, a dodal: „Je to dobrá zpráva pro firmy i zaměstnance. Nudná a rutinní práce v této oblasti do budoucna skončí a lidé se budou moci plně soustředit na činnosti se skutečnou přidanou hodnotou.“

Běžnou praxí v současnosti je, že evidenci návštěv provádějí jako přidruženou činnost buď kvalifikovaní zaměstnanci, kteří pak mají méně času na svou primární odbornou činnost, nebo zaměstnanci v důchodovém věku. Růst průměrně dosaženého vzdělání v populaci však postupně povede k tomu, že budoucí generace seniorů již nebude mít o pozice recepčních či vrátných takový zájem jako dosud. „E-kiosek nabízí řešení pro současnou i budoucí situaci. Zatímco nyní může odlehčit často přetíženým zaměstnancům, zkrátit fronty a zvýšit bezpečnost, do budoucna nabízí řešení obecného nedostatku zaměstnanců v určitých profesích,“ upozornil P. Atanasčev s tím, že aktuálně Konica Minolta jedná o instalaci u desítek firem v České republice a na Slovensku.

Podle odborníků Konica Minolta by se již za pár let mohl u vstupu do každé větší společnosti nacházet dotykový panel s intuitivním ovládáním. Návštěvníci se snadno zaregistrují pomocí občanského průkazu nebo stále rozšířenější bankovní identity a během několika vteřin vstoupí do objektu či kanceláře. Vše je navázáno na využití již dnes používaných technologií, jako jsou QR či čárové kódy, čtečky dokumentů, elektronické karty nebo jazykové moduly. Z panelu e-kiosku se přitom návštěva může spojit pomocí telefonu či videohovoru s osobou, za kterou přichází. Ta má naopak možnost zaregistrovat příchozí i dopředu a umožnit jim například automatický vjezd do podzemních garáží na rezervované parkovací místo.

Návratnost celého řešení se pohybuje mezi jedním a dvěma roky a s ohledem na rozsah instalace budou náklady na pořízení podle Konica Minolta ještě klesat. Technologie je vhodná jak pro recepce hotelů či velkých firem, tak pro administrativní objekty, autosalony nebo rezidenční, průmyslové či logistické areály. „Tam je možné využít řešení rovněž na vrátnicích a vjezdech do areálů, a to jak pro evidenci návštěv, tak pro navádění nákladních vozů na patřičné odbavovací rampy. Jen sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA eviduje téměř dva tisíce členů a podle našich zkušeností je minimálně každý druhý logistický areál vhodný pro zavedení automatizovaného vjezdu a výjezdu,“ připomněl P. Atanasčev.

Jedna z první instalací e-kiosku v ČR se aktuálně připravuje ve strojírenské společnosti ARMATURY Group. „Automatizaci evidence návštěv prostřednictvím e-kiosku vnímáme jako další krok v rámci digitální transformace firmy, kterou procházíme v posledních letech. Konkrétně jsme hledali řešení, jež nám umožní jednak snížit náklady a jednak uvolní ruce našim zaměstnancům, kteří se vedle registrace návštěv věnují i jiným činnostem. E-kiosek navíc plánujeme využít i pro školení příchozích a zaměstnanců v oblasti BOZP,“ popsal Pavel West, IT Manager ARMATURY Group.

První cowork na Praze-východ.

Developer CTP otevřel moderní coworkingové centrum Clubco v Nupakách u Prahy. Jde o první cowork v oblasti Praha-východ, který nabízí flexibilní kancelářské prostory v pražské periferii, bez nutnosti zajíždět do centra hlavního města. Cowork o velikosti 550 metrů čtverečních je situován v CTParku Prague East. CTP tím reaguje na chybějící nabídku sdílených kanceláří v dané lokalitě, jejichž obliba v posledních letech roste. 

CTP je největší český developer vysoce udržitelných průmyslově-logistických parků, v jeho portfoliu ale najdeme také prvotřídní kancelářské komplexy včetně několikrát oceněného coworku Clubco v Brně. To již nebude jediným coworkingovým centrem developera, nyní jej rozšířil o další Clubco v Nupakách u Prahy. CTP tím doplňuje své portfolio o nabídku služeb sdílených kanceláří ve východní části hlavního města, kde dosud žádné flexibilní kancelářské prostory nebyly.

„Popularita flexibilních kanceláří neustále roste, ne všude je však tento koncept sdílených prostor kdispozici. To byl i případ Prahy-východ, kde je naše Clubco úplně prvním coworkem, bez žádné místní konkurence. Jde přitom o velmi specifickou oblast na okraji Prahy, kde je vysoká koncentrace dojíždějících na trase Plzeň – Praha – Brno. Pevně věřím, že právě těm poskytne naše Clubco tolik potřebné kancelářské zázemí spolu s flexibilitou nejen v uspořádání prostor, ale také v podmínkách nájmu,“ okomentoval Jakub Kodr, obchodní ředitel CTP vČeské republice.

Nové Clubco je situováno u dálnice na pražském okruhu a pouhých 30 minut od pražského letiště. Díky své výborné dostupnosti tak poslouží zejména osobám ze spádové oblasti v okolí Prahy či těm, kteří pravidelně dojíždějí za prací do Prahy z Brna a dalších měst. Jde o ideální zázemí pro ty, kteří nechtějí zajíždět do centra Prahy a ztrácet čas v zatížené dopravě hlavního města. Cowork je vhodný také pro malé firmy, které cení zejména flexibilitu vnitřních prostor, a vzhledem k jeho umístění může posloužit i nájemcům CTParku Prague East. Díky prémiovým kancelářím a reprezentativním prostorám pro něj ovšem mohou najít využití také zdejší municipality.

K dispozici je 10 kanceláří různých velikostí, které mohou kapacitně sloužit pro 2 až 6 osob, dále 3 zasedací místnosti, oddělené boxy pro soustředěnou práci, sdílená kuchyňka či sdílené prostory pro setkávání podnikatelské komunity. To vše doplňuje moderní technologické vybavení. Díky flexibilitě je celková kapacita coworku zhruba 100 osob. Developer zamýšlí i možnost v rámci členství Clubca využívat služeb obou lokalit.

„Coworkingové centrum u Prahy je dalším krokem na naší cestě k poskytnutí flexibilních kancelářských prostor v žádaných regionech napříč Českou republikou. Náš první cowork jsme otevřeli v Brně na jaře roku 2021 a pro jeho velkou oblibu jsme jeho prostory již dvojnásobně rozšířili. Prostor pro růst je i v případě našeho druhého coworku, který našel své zázemí v Nupakách. Velmi mě těší, že jsme mohli své zkušenosti s Clubcem přenést nyní blíže k Praze, kde je potřeba podpořit růst okrajových částí a oživit zdejší trh se sdílenými kancelářemi, dodala Adriana Sniegonová, manažerka sítě Clubco coworků, CTP.

Se stavbou, rekonstrukcí i optimalizací nákladů za bydlení poradí v září veletrh FOR ARCH 2023

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH letos proběhne ve dnech 19. až 23. září v PVA EXPO PRAHA a opět bude přehlídkou toho nejlepšího napříč stavebními odvětvími. Již 34. ročník nejvýznamnější akce v oboru přinese návštěvníkům tipy a inspiraci pro stavbu, rekonstrukci a energetické úspory v domácnostech. Nebude chybět program pro odborníky i širokou veřejnost. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

Během 34. ročníku veletrhu FOR ARCH nabídnou své nové produkty a technologie nejvýznamnější firmy ze všech oblastí stavebnictví, připraven bude doprovodný program pro odborníky i širokou veřejnost a návštěvníci mohou využít bezplatných konzultací s profesionály v poradenských centrech. „V PVA EXPO PRAHA se také letos představí nejvýznamnější společnosti z oblastí elektroniky a zabezpečení, stavby, dřevostaveb, vytápění i wellness & spa a nabídnou produktové novinky i kvalitní práci,“ řekla ředitelka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová.

Hlavními tématy, která budou rezonovat všemi odvětvími, zůstávají i pro letošní ročník především úspory energií, alternativní zdroje energie nebo státní dotace. Mezi vystavovateli nebude chybět Státní fond životního prostředí ČR, který představí výrazné změny v dotačním programu Nová zelená úsporám plánované od září letošního roku. Dotace budou dostupné pro více domácností, cesta k penězům se zjednoduší a program nově nabídne prostředky i na výměnu nejstarších plynových kotlů za tepelná čerpadla. Příjem žádostí za současných podmínek skončí 30. června, ve vylepšené podobě se otevře v září.

„Naším cílem je energetické renovace domů zpřístupnit pro co nejvíce domácností, zaměříme se více na bytové domy. Právě v těchto dnech jednáme s Evropskou komisí o využití prostředků Národního plánu obnovy pro nízkoúročené půjčky. Připravujeme i variantu financování formou záloh, které už dnes poskytujeme seniorům a invalidním občanům v NZÚ Light. Umožníme tak čerpat dotace i mladým rodinám, které nemají tolik vlastních úspor, aby například renovovali dům s pomocí standardní Nové zelené úsporám, ale nesplňují podmínky ani NZÚ Light,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Bohatý program i prestižní ocenění

Organizátoři veletrhu sestavují také bohatý doprovodný program nabízející profesionálům ze stavebních oborů konference, workshopy či přednášky odborníků z různých oborů. Nebudou chybět například konference od Svazu podnikatelů ve stavebnictví zaměřené na kombinované stavby, digitalizaci či BIM. Do Letňan se v rámci FOR ARCH opět navrátí populární konference Požární bezpečnost pořádaná portálem TZB-info. Široká veřejnost může využít například poradenství v poradenských centrech i na stáncích vystavovatelů.

V rámci veletrhu se udělí prestižní ceny soutěží GRAND PRIX za nejzajímavější vystavené produkty a TOP EXPO za nejpoutavější expozice, protože FOR ARCH je tradičním místem, kde se prezentují nejmodernější technologie, produkty a řešení. Ty nejlepší z nich během prvního dne konání akce ohodnotí na stáncích vystavovatelů odborná porota. Exponáty se posuzují z hlediska technických parametrů, progresivní technologie, netradičního nápadu, mimořádné kvality za přijatelnou cenu, materiálu, ekologie, energetické úspornosti i možnosti uplatnění na trhu.

Logport Prague West je pronajatý ze 70 % více než 9 měsíců před svým dokončením.

První projekt české developerské společnosti Logport Development s názvem Logport Prague West je více než 9 měsíců před svým dokončením pronajatý ze 70 %.

Developer zahájil jeho výstavbu v říjnu roku 2022 a plánuje ho dokončit v prvním čtvrtletí roku 2024. Multifunkční komplex nabídne celkem sedm LogSpace hal, které jsou ideální pro městskou logistiku, distribuci a lehkou výrobu, a čtyři LogBox haly, vhodné pro menší sklady, výrobní firmy, showroomy, velkoobchodní prodejny či kanceláře. Součástí bude také retail park s čerpací stanicí nebo restauračním zařízením.

„Nájemci si z celkem 11 hal pronajali prostory o rozloze od 1 000 do 4 500 metrů čtverečních.
Mezi potvrzené patří Snowboardel s.r.o, Häfele Czech & Slovakia s.r.o., YASKAWA CZECH s.r.o, Bropack Solution s.r.o., Nielsen CZ s.r.o., Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o., LEIFHEIT CZ a.s. a další 2, kteří prozatím zůstávají nezveřejněni. Jsme rádi, že právě tyto firmy si vybrali náš projekt v Jinočanech. Převážně se jedná o nadnárodní společnosti, pro které je Logport Prague West strategickou lokalitou pro jejích další rozvoj. Zároveň jsou to společnosti, které vytvoří velmi zajímavé pracovní příležitosti napříč různými odvětvími,“ uvedl David Vais, ředitel společnosti Logport Development. O projektu Logport Prague West Logport Prague West, který se rozkládá na celkové ploše 150 000 m2, staví na nejvyšších environmentálních standardech a klade důraz na využití alternativních zdrojů energie. Projekt využívá prvky Logport ekosystému, jako jsou solární panely na střechách, zelené fasády, práci s dešťovou vodu nebo vlastní studny. Po dokončení nabídne až 400 nových pracovních míst, vysoce kvalitní a udržitelné zázemí nebo třeba prostor pro práci i odpočinek.

O společnosti Logport Development Posláním společnosti Logport je rozvíjet klíčovou městskou infrastrukturu spojením městské logistiky, distribuce, doručování poslední míle, výdejních míst, maloobchodu, prodejen a kanceláří v komerčních zónách. Jejich záměrem je, aby tyto prostory odpovídaly svému účelu a zároveň byly citlivě začleněny do městské infrastruktury. Společnost Logport navrhuje budovy podle nejvyšších ekologických standardů s důrazem na udržitelnost životního prostředí. Již základní technické standardy konceptu Logport zahrnují aktivní využívání dešťové vody, solární panely na střechách, zelené fasády pro ochlazování prostředí, nabíjecí stanice pro podporu elektromobility a mnoho dalšího.

DELTA slaví 30 let a chce více sázet na udržitelnost

Firma DELTA vznikla v rakouském městě Wels, kde dosud sídlí její centrála. Celkově má skupina firem DELTA 12 poboček ve čtyřech zemích s více než 350 zaměstnanci, z nichž asi 50 zahrnuje česko-slovenský tým. I když historicky první pobočka v Čechách byla účelově založena v Českých Budějovicích, kde DELTA doprovázela stavbu lokálního nákupního centra, dnes má DELTA v Čechách své zastoupení v Praze a
Třebíči. Více nám o minulosti i současnosti firmy řekl její CEO Erik Štefanovič.

V rámci skupiny firem DELTA slaví kulaté výročí pouze česká pobočka?
Celkově DELTA existuje už impozantních 47 let, což doufám ukazuje, že to, co děláme, děláme dobře. Proto na turbulentním stavebním trhu pracujeme už tak dlouho, což mě velice těší. Před těmi 30 lety to začalo jako v mnoha jiných firmách. Rakouská matka se rozhodla rozšířit své působení na další zajímavě se rozvíjející trhy a rozhodnutí padlo na ČR. V té době jsem nastoupil do rakouské centrály ve Welsu. Krátce na to jsme se dohodli na tom, že přestoupím do České republiky a začnu jako první zaměstnanec rozvíjet projekci pro český trh.

Jaké byly ty začátky?
Česká republika měla vždy silnou tradici v průmyslu a i zde se v roce 1993 odvíjel silný nárůst a zajímavé trendy, a proto i česká DELTA byla hodně vázána na průmysl. Pracovali jsme pro značky, jako je Magna, Fischer, Mann Hummel, dm drogerie apod. Silně se také měnil trend v oblasti nakupování a zábavy, vznikala první nákupní centra propojená se zábavou, takže i my jsme pracovali na projektech typu Europark Praha, síť prodejen ASKO nábytek, STOP SHOP, Möbelix, Billa, Kaufland nebo postupném budovaní sítě multikin CineStar. To byly takové základy, které vlastně v České republice vznikaly. Bylo nutné vytvořit infrastrukturu řekněme pracovních míst a zároveň infrastrukturu pro nakupování. Takže naše první projekty byly vesměs z 50 % průmysl a z 50 % nakupování. Naše portfolio tvořila převážně větší nákupní centra v kombinaci s průmyslem a administrativními objekty. Dnes už jsme se posunuli a směřujeme k oblasti výstavby objektů pro zdravotnictví, stavby v oblasti vzdělávání, kultury, sportu a bytových komplexů.

Co bylo v průběhu těch let takovým důležitým milníkem?
Z mého pohledu – i pro českou DELTU – to byl Europark v Praze Štěrboholích. Bylo to v začátcích fungování české pobočky DELTA, když nám byl svěřen mezinárodní projektový management tohoto nákupního centra, v té době jednoho z největších. Specifikem navíc bylo, že klient nechtěl pracovat s generálním dodavatelem, takže jsme tenkrát při výstavbě řídili zhruba 60 mezinárodních firem. Museli jsme je koordinovat, aby bylo možné nákupní centrum postavit. U toho jsme se hodně naučili a posunulo nás to výrazně dopředu. Následně jsme pak postavili ještě jedno nákupní centrum v Hradci Králové. Bylo to období, kdy jsme začali růst a z malého týmu o pěti lidech jsme se najednou
rozrostli na dvojnásobek a postupem času jsme se dostali až k dnešní podobě. Česko-slovenský tým, který nyní vedu, má téměř 50 lidí, kteří nyní působí na zdejším trhu.

 

Hovoříte o česko-slovenské společnosti. Jak to v dnešních podmínkách funguje?
Jsem jednatelem české i slovenské pobočky, z nichž každá je samotná společnost s ručením omezeným a velice úzce spolupracují. Kolegyně a kolegové jsou často odborníci na určitou problematiku, takže třeba někteří slovenští zaměstnanci pracují na českých projektech a naopak,
protože to prostě umějí lépe. Takže se vzájemně doplňujeme. A v tom je myslím velká síla naší společnosti, vzájemná propojenost kompetencí a zároveň rozmanitost zkušeností z jednotlivých trhů.

Europark byl jediným milníkem?
Určitě ne. Jedním z dalších důležitých milníků byla skutečnost, že jsme velice brzy zahájili modelování budov v BIM. Již před 10 lety jsme v BIM a celkové digitalizaci stavebních procesů viděli perspektivu do budoucna, proto jsme se snažili velice brzy sbírat zkušenosti. Dělali jsme to s nadsázkou řečeno skoro až potají, protože klienti často nevěděli, že zakázku modelujeme zároveň v BIM. Tehdy jsme se vlastně učili s tím softwarem zacházet a sbírali jsme zkušenosti, které v počátcích byly bolestivé. Na trhu nic takového nebylo, všechno jsme si museli připravit sami. Dnes fungují knihovny prvků, kde jsou téměř všechny potřebné elementy k dispozici. Tehdy to ale bylo velice náročné, ale získali jsme
tím obrovský náskok. Právě tyto zkušenosti s BIM dokážeme nyní při projektování budov smysluplně ve prospěch investora zúročit. A myslím si, že právě tento nový způsob tvorby projektů bude znamenat výraznou změnu do budoucna. Sběr a příprava správných dat nám vytvoří možnost, abychom v budoucnu dokázali vybudovat skutečně inteligentní města a uměli jednotlivé objekty opravdu efektivně propojovat.

V čem vidíte výhodu BIM?
Jako jednu z hlavních výhod BIM vnímám absolutní transparentnost, propojenost informací, a tedy i změnu v komunikaci na projektu pro všechny zúčastněné. Včetně eliminace chyb, nepřesností a maximální zefektivnění všech procesů v rámci celého týmu od architektonického konceptu až po kolaudaci a s tím spojenou otázkou předání informací správci budovy či facility managementu. A když půjdeme ještě dál, tak nám BIM dokáže přesně zobrazit i zbytkovou prodejní hodnotu materiálu a budeme mít k dispozici i mnohé další informace třeba ve smyslu energetické náročnosti budovy, což přináší investorovi či majiteli objektu obrovské množství výhod. Tato data, která o projektu
shromažďujeme, nám v budoucnu pomohou přistupovat k různým procesům mnohem smysluplněji.

Za těch 30 let ale nebylo vždy vše růžové, že?
Na stavebnictví je krásné to, že se neustále něco děje. Obor, který se neustále vyvíjí dál, inovuje, neustále zažíváme změny a rozhodně nelze usnout na vavřínech. Loni jsme zažívali při výstavbě výzvy spojené s chybějícím stavebním materiálem a s tím, jak zoptimalizovat všechny navazující procesy a jak co nejúčinněji vznikající skluz zmírnit. I v budoucnu očekáváme, že některé materiály se stanou hůře dostupné, souvisí to s chováním k naší planetě. Proto budeme nuceni se v horizontu několika let více zaměřit na recyklaci materiálů a právě i v tom nám velmi efektivně dokáže pomoci BIM. BIM model bude obsahovat informace o obdobném objektu, který je určen k demolici, a tak bude možné si ho koupit a recyklovat. Musíme změnit myšlení a naučit se to jinak. Jako obrovskou výhodu vnímám právě sílu dat a informací. Při jejich vyhodnocování nám bude pomáhat umělá inteligence. Zatím nám ale chybí součinnost, protože stále velmi plýtváme. Města mají určité potřeby, ale my nevíme, zda je dokážeme lépe vykrývat, protože nemáme dostatečné informace. Do budoucna by se mi líbilo, aby informace byly k dispozici a my je lépe využívali pro vyšší energetickou efektivitu, zdraví obyvatel a celkovou ochranu klimatu.

Dostáváme se do současnosti. Jak vypadá dnešní struktura společnosti?
Před zhruba 10 lety došlo ke změně managementu v naší společnosti. Ten původní zakládající management v Rakousku odcházel a odprodal firmu nástupcům. Konkrétně, dva ze tří zakladatelů odešli ze společnosti, jeden měl chuť s námi pokračovat a zůstal; 10 manažerů dostalo možnost odkoupit si podíl ve firmě, tudíž se z nás stali spolumajitelé nové firmy. Měli jsme plány, které samozřejmě zahrnovaly růst společnosti, podporu, rozvoj udržitelným směrem atd. Naším posláním je jednoduše řečeno vytvářet lepší svět a snažíme se tímto směrem nadchnout naše kolegyně a kolegy i investory. Když jsme přebírali v nové vlastnické struktuře skupinu DELTA, bylo nás asi 120, v současné době se skupina DELTA rozrostla na více než 350 zaměstnanců.

Jaké projekty vám dělají radost?
Těší mě, že v posledních měsících cítím velkou snahu investorů i klientů o změnu myšlení. Začínají si totiž uvědomovat, že je čas na určitou změnu. Postup je sice pomalý, ale citelný. Před lety jsme si dali cíl, aby alespoň jeden element v každém projektu byl zelený – a to se nyní skutečně daří i díky tomu, že klienti mění přístup.

Co by tomu ještě mohlo více napomoci?
Je třeba navodit systém vzoru, to znamená, že ti největší hráči – ideálně státní, ale i veřejná sféra, zejména velcí developeři, jejichž projekty jsou viditelnější a často investují obrovské peníze – by měli být vzorem pro ostatní. To se mi například líbí v Rakousku, kde jsme nedávno otevírali projekt studentského kampusu v rámci nemocnice v Riedu. Investor se tam rozhodl pro maximální udržitelnost a společně jsme vytvořili pro okolí a (nejen) mladé lidi inspirativní vzor, a to je strašně důležité.

Jaké máte plány do budoucna?
Velmi silně se nyní chceme chopit právě udržitelnosti. V celé skupině jsme během posledního roku shromáždili přes 30 specialistů ze všech poboček do jednoho interdisciplinárního týmu napříč všemi čtyřmi zeměmi, který má na starosti udržitelnou výstavbu. Směřujeme k poradenství v oblasti taxonomie, ESG, připravujeme vlastní certifikaci budov atd. Také v České republice se snažíme velmi aktivně rozvíjet tímto směrem. Naší snahou je, aby od začátku klient uvažoval o projektu jiným způsobem – a v tom vidím velkou příležitost.

Máte nějaké konkrétní příklady?
Naše skupina se například loni rozhodla, že letošním rokem počínaje v Rakousku a od příštího roku také u nás nebudeme pořizovat nová auta se spalovacím motorem, takže veškerou firemní flotilu budou tvořit pouze elektroauta. To je tedy cesta, kdy i náš český tým bude muset změnit způsob uvažování. Myslím, že naše zodpovědnost za snižování uhlíkové stopy nebude vyžadována pouze legislativně, ale bude také obecně očekávána od našich klientů a partnerů. Pevně doufám, že Evropa bude pro ostatní vzorem.

Arnošt Wagner
Foto: Jitka Spurná a DELTA Group ČR

Inovativní svítidla a inteligentní světelná technika: nové produkty Zumtobel pro letošní jaro

Mimořádné světelné zážitky v kombinaci s nejmodernější technologií a atraktivním designem – to nabízí pět nových světelných řešení, která společnost Zumtobel představuje na jaře 2023. Patří mezi ně závěsné svítidlo TRAMAO, jež bude poutat pozornost v kancelářích, hotelech nebo restauracích, účinně tlumí hluk a zároveň poskytuje světlo nejvyšší kvality, a SLOTLIGHT infinity II, nejnovější generace z rodiny světelných řad.

Společnost Zumtobel rozšiřuje své produktové portfolio o tři nová svítidla a dva systémy inteligentní osvětlovací techniky, které nastavují standardy v oblasti kvality, inovací a udržitelnosti. Kancelářské svítidlo AMBITUS se zaměřuje na příjemnou pracovní atmosféru a uvolněnou a kreativní práci. Flexibilní řada svítidel SLOTLIGHT infinity II zajistí, aby mohly být budovy úspěšně využívány po mnoho generací. Nové závěsné svítidlo TRAMAO upoutá pozornost a maximální kvalitu osvětlení kombinuje s účinným tlumením hluku a moderním designem.

Inteligentní „swarm technologie“ společnosti Zumtobel promění pracoviště ve světelné „pole“ – pomocí modulu, který se snadno nainstaluje a zprovozní, automaticky propojuje jednotlivá volně stojící svítidla. Technologie vysoce přesné lokalizace HAP (High Accuracy Positioning) v kombinaci s lištovým systémem TECTON dokáže v reálném čase určovat polohu předmětů a osob s přesností na metr, a zlepšit tak řízení výroby, intralogistiky a obchodu.

„S novými produkty vytváříme uživatelům budov přidanou hodnotu rozličnými způsoby, a pokračujeme tak v úspěšném příběhu našich inovativních osvětlovacích technologií. Každé jednotlivé řešení je ukázkovým příkladem technické inovace. Naším cílem je vždy poskytovat zcela nové osvětlení, které dlouhodobě splňuje dynamické požadavky, zejména v oblasti kancelářského osvětlení. Skutečnost, že myslíme i za hranice životního cyklu svítidla, je součástí naší identity a našeho příspěvku k udržitelnému výrobnímu cyklu,“ říká Jan Vacek, generální ředitel společnosti ZG Lighting Czech Republic.

AMBITUS: oceněné designové svítidlo pro harmonické světlo v kanceláři

AMBITUS poskytuje harmonické světlo, které je inspirováno sluncem a nahrazuje dvě lineární svítidla. Elegantní světelný prstenec vytváří silné, rovnoměrné nepřímé osvětlení stropu a stěn a přímé neoslňující světlo pro pracovní plochu. Svítidlo zaujme také svým designem, který získal mimo jiné prestižní ocenění Red Dot Design Award a iF Design Award.

TRAMAO: optimální vizuální podmínky a příjemná, uvolněná atmosféra

Závěsné svítidlo TRAMAO upoutá pozornost v kancelářích, hotelech a restauracích a poskytuje maximální kvalitu světla v kombinaci s účinným tlumením hluku. TRAMAO vytváří mimořádný prostorový dojem a díky vysokému podílu recyklovaného materiálu je i trvale udržitelné. Závěsné svítidlo TRAMAO je společným produktem společností Zumtobel a Typico, který v sobě kombinuje spolehlivost standardního světelného řešení a designovou svobodu svítidla vyrobeného na zakázku – díky devatenácti barevným variantám, dvěma velikostem, dvěma textilním optikám, technologii „tunable White“ a ovládání Bluetooth nebo DALI.

SLOTLIGHT infinity II: modulární a mezigenerační rodina světelných řad

Rodina světelných řad SLOTLIGHT infinity II představuje maximální nadčasovost a lze ji úspěšně používat v budovách po mnoho dalších generací. To zajišťuje udržitelný design, který je v souladu s pravidly cirkulárního designu společnosti Zumtobel, a také výjimečná všestrannost a modularita systému osvětlení. SLOTLIGHT infinity II zaujme brilantní optikou, nadčasovým designem a maximální efektivitou a svobodou při navrhování projektu. Toto světelné řešení je dalším milníkem pro světelnou řadu společnosti Zumtobel, která byla poprvé uvedena na trh v roce 1999.

 „Swarm“ technologie: inteligentní modul k propojení jednotlivých svítidel

Inteligentní „swarm technologie“ společnosti Zumtobel promění pracoviště ve světelné „pole“. Modul po snadné instalaci a zprovoznění automaticky propojuje jednotlivá volně stojící svítidla, při zjištění přítomnosti osob aktivuje blízká svítidla a podle potřeby je stmívá. „Swarm technologie“ automaticky propojuje jednotlivá svítidla v okruhu až sedmi metrů do skupin, čímž vytváří v kanceláři příjemnou atmosféru a zvyšuje pohodu zaměstnanců, a tím i jejich spokojenost a motivaci.

Vysoce přesná lokalizace (HAP): řešení osvětlení budoucnosti

Chytrá kombinace lištového systému TECTON s technologií vysoce přesné lokalizace HAP (High Accuracy Positioning) vytváří světelné řešení budoucnosti. To umožňuje lokalizovat osoby a objekty v reálném čase s naprostou přesností. Závěry ze získaných dat vytvářejí větší transparentnost a zvyšují efektivitu procesů v maloobchodě, průmyslu a logistice. Integrované řešení funguje jako digitální páteř infrastruktury budovy a přeměňuje osvětlení na inteligentní síť. HAP tak připravuje půdu pro širokou škálu aplikací zahrnujících internet věcí (IoT).

7. ročník největší české konference zaměřené na fotovoltaiku a akumulaci.

7. ročník prestižní konference

Největší událost roku zasvěcená solární energetice a akumulaci

Solární energetika v Česku zažívá nový boom. Bezemisní elektřina ze slunce je pro desetitisíce domácností a firem receptem na zdražování energií, pro velké investory zajímavou příležitostí a pro český stát důležitým nástrojem ke snížení surovinové závislosti na Rusku. Zároveň však s sebou přináší spoustu výzev a překážek.
Sedmý ročník největší české konference zaměřené na fotovoltaiku a akumulaci bude tuto výraznou obměnu energetického trhu reflektovat. Probereme dlouho očekávané legislativní novinky usnadňující budování nových elektráren a umožňující vznik energetických komunit, sdílení elektřiny a rozšiřování fotovoltaiky na střechy bytových domů. Podíváme se na to, jaký vliv má současná situace v energetice na nové projekty a na budoucí PPA smlouvy. Představíme nové trendy v akumulaci a agrivoltaice, a chybět nebude ani ryze technická část věnovaná kvalitě instalací, připojování do sítě, protipožární ochraně a měření po fázích.
To vše za účasti zajímavých speakerů – zástupců ministerstev, Energetického regulačního úřadu, ČEPS, výrobců, obchodníků s elektřinou a mnoha dalších.

Startupy vzešlé z VTP jsou klíčové pro rozvoj regionů

Vědeckotechnické parky jsou zjednodušeně inkubátory technologických inovací, které ve spolupráci s firmami ovlivňují průmysl v regionech. Výsledky jejich práce pociťujeme dnes a denně ve všech představitelných oblastech průmyslu od strojírenství přes stavebnictví až po farmacii. 

Zakladateli vědeckotechnických parků jsou nejčastěji univerzity, ale i výzkumné organizace, průmyslové podniky, hospodářské komory, finanční instituce, soukromé firmy, sdružení a svazy. VTP slouží jako most mezi akademickým světem a průmyslem. 

Zaměření pro praxi

V jednotlivých VTP se vyvíjejí různé technologie a inovace podle zaměření parku a jeho investora. Například ve Vědeckotechnickém parku ČVUT v Praze se věnují výzkumu a vývoji v oblasti elektrotechniky, strojírenství či informačních technologií. Jihomoravské inovační centrum JIC v Brně rozvíjí inovační startupy a podnikání v kraji, přičemž podporuje výzkum a vývoj v oblasti informačních technologií, biotechnologií, energetiky, zemědělství nebo stavebnictví.

Výsledky výzkumu a vývoje realizovaného v jednotlivých VTP se mohou uplatnit v praxi v mnoha různých oblastech a sektorech, např. v energetice mohou být využity nové technologie pro výrobu a skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů, ve zdravotnictví se mohou nové technologie uplatnit v oblasti diagnostiky a terapie nemocí a třeba v průmyslu mohou nové technologie přinést efektivnější a ekologičtější způsoby výroby, zpracování a distribuce výrobků.

Z inkubátoru do světa

Jak spolupráce mezi sférami vědy a průmyslu probíhá a jaké jsou její výhody a nevýhody, jsme se zeptali ředitelů jednotlivých VTP. Zajímaly nás i příběhy úspěšných startupů, které z vědeckotechnických parků vzešly a z nichž se následně staly významné podniky. Například akceleračním programem Technologického inovačního centra ve Zlíně prošel Václav Staněk, zakladatel obuvnické společnosti Vasky, která nedávno koupila světoznámého výrobce bot Botas. 

Významným světovým hráčem je vyhledávač letenek Kiwi.com, který začínal v roce 2012 jako startup Skypicker v Jihomoravském informačním centru. Teď zaměstnává tisíce lidí po celém světě.

VTP nejsou pouze místem pro výzkum a vývoj, snaží se také přispívat k rozvoji pracovních sil a podpoře vzdělávání v technických oborech. Jak vyplývá z naší ankety, všechny oslovené parky jsou do podpory technických oborů a vzdělávání nějakým způsobem zapojeny, často i formou stážových programů pro studenty či vědce, které mají podporu na úrovni kraje.

Tyto parky mají samozřejmě vliv i na rozvoj regionální ekonomiky. Síť inovativních center dokáže vytvořit podmínky pro rozvoj místního podnikání a zlepšení konkurenceschopnosti regionů. Inovační technologie, které jsou v těchto centrech vyvíjeny, mohou být následně využity místními podnikateli a přinášet jim tak výhodu v rámci celostátního i mezinárodního trhu.

Příklady úspěšných startupů vzešlých z VTP

Vasky – majitel známé značky ručně šité obuvi Václav Staněk prošel akceleračním programem Technologického inovačního centra ve Zlíně.

Kiwi.com – portál pro online prodej letenek začínal jako startup Skypicker v Jihomoravském informačním centru. Podle informací z roku 2021 zaměstnává Kiwi.com kolem 3 500 lidí po celém světě.

Sentien Robotics – firma z Vědeckotechnického parku VUT v Brně vyvíjí implantáty pro zlepšení kvality života lidí s neurologickými onemocněními.

Buildiro – izraelská firma se sídlem v JIC Jihomoravském inovačním centru nabízí aplikaci pro stavebníky, která usnadňuje objednávání stavebního materiálu a vylepšuje řízení projektů.

Seznam práce – online platforma, která pomáhá lidem najít práci, byla založena v pražském VŠE Science and Technology Parku.

Sharry Europe – startup založený v brněnském JIC vyvíjí software pro správu chytrých budov.

Akreditované parky: BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, Biology Park Brno, a.s., COMTES FHT a.s. (VTP COMTES), Dobřany, JERUS a.s. Karlovy Vary, Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., České Budějovice, SVÚM (VTP) Čelákovice, Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín, Univerzita Palackého v Olomouci (VTP), UTB ve Zlíně (VTP), VTP Brno, a.s., VÚB H. Brod (PIP) a VZLÚ Praha (VTP), Praha Letňany

Další provozované parky:BIC Ostrava s.r.o., Podnikatelský inkubátor Kanov, Karlovy Vary Tašovice, Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, RegioHub, s.r.o., Praha, Smart Innovation Center Ostrava, Strojírenský vědeckotechnický park s.r.o., Buštěhrad, Technologické centrum Hradec Králové z. ú., Technologické centrum Praha, z.s.p.o., Technologický park Jihlava, Technologický park Progress, Holešov, Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Vědeckotechnický park Roztoky, a.s., Vědeckotechnický park Slováckých strojíren, a.s. (VTP1 SUB, a.s.), Uherský Brod, Vědeckotechnický park Ústí nad Labem, Vědeckotechnický park, ENKI, Třeboň, VTP VÚMOP, Praha 5 a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (CPI VŠB-TUO)

Spo(h)lečná budoucnost pod křídly PohlCon

Byznys s sebou přináší různé změny. Ale skutečnost, že společnost Jordahl & Pfeifer Stavební technika bude od května 2023 pokračovat v podnikání pod názvem své mateřské společnosti, německé rodinné firmy PohlCon, se zákazníků nedotkne jinak než administrativně. 

Nová „firemní fasáda” totiž nic nemění na filozofii a postoji k našim partnerům. Zákazníkům budeme i nadále zajišťovat špičkový odborný servis, bezprecedentní kvalitu, lidský přístup a návrh efektivního technického řešení přesně podle jejich potřeb. 

Záměrem je další zkvalitnění služeb

„Nadále budeme plnit nejpřísnější technické a bezpečnostní předpisy, které díky síle tradic a dlouholetých zkušeností dokonce v rámci mezinárodních grémií již nějakou dobu spoluvytváříme. Technologicky pokročilá výrobní základna v Německu je téměř stoprocentní garancí, že pro vás najdeme řešení pro každý stavební problém spadající do naší kompetence,“ uvádí jednatel Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA.

To všechno jsou klíčové hodnoty, jichž jsme si cenili jako Jordahl & Pfeifer, a budeme si jich cenit i nadále jako PohlCon. Důležité je pro nás hlavně to, abyste vy, naši obchodní partneři, tuto změnu identity pocítili co nejméně, nebo ji v nejlepším případě zaregistrovali výhradně prostřednictvím zkvalitnění našich služeb. 

Silné zázemí a tradice rodinné firmy

Historie PohlCon sahá až do roku 1951, kdy inženýr Hermann Pohl vynalezl inovativní kabelovou svorku a ještě téhož roku založil společnost Hermann Pohl OHG. Tu pak v roce 1969 sloučil s firmou Anton Klein OHG, čímž vznikla společnost jménem PUK (zkratka pro Pohl und Klein).

V roce 1977 činorodá rodina Pohlů do své skupiny začlenila společnost JORDAHL – specialistu na výztuže a upevňovací řešení. O dvě dekády později (2001) následovala i společnost H-BAU Technik, dodavatel stavebních materiálů pro betonářské společnosti a výrobce prefabrikovaných dílců. 

V roce 2019 rodina Pohlů založila PohlCon Vertriebs GmbH, která však byla o tři roky později společně se skupinami PUK, JORDAHL a H-BAU Technik sloučena do jediné společnosti: PohlCon se sídlem v Berlíně. 

Ještě širší sortiment a obchodní vztahy

Společnost PohlCon věří, že ti, kteří rozumějí svému řemeslu, mohou dosáhnout výjimečných věcí či je přímo stvořit. Filozofie PohlCon a jejich produktů tkví v naší osobní ambici, aby každý ze zaměstnanců společnosti dosáhl výjimečnosti ve svém vlastním oboru, ale klade si za cíl také dokonale pochopit zákazníka a jeho potřeby. Podpoříme vás všude, kde nás budete potřebovat – ať už ve fázi vývoje, výroby, dodání vašich produktových řešení, či při odborné instalaci a osobní konzultaci přímo na stavbě. 

Díky dlouholetému působení na českém trhu jako Jordahl & Pfeifer si PohlCon zachová určitá specifika. V našem sortimentu i do budoucna zůstávají vibroizolace od společnosti Calenberg či výrobky značky Pfeifer.

Nejraději bychom už teď sebevědomě prohlásili, že naše společná budoucnost bude zářná a růžová. I když pod křídly PohlConu bude spíš zářná a fialová, stejně jako naše logo. A motto zůstává stejné – Zakotveno v kvalitě. 

Těšíme se na další spolupráci.