59. DNY MALÝCH OBCÍ

Obce čím dál tím častěji čelí kyberútokům na své servery s citlivými daty. NÚKIB v letech 2020-2023 zaevidoval 38 incidentů hlášených samosprávami – 27 incidentů z obcí a 11 z krajů. Útoků ovšem může být řádově více, jelikož obce nemají zákonnou povinnost incidenty NÚKIBu hlásit. Kybernetická bezpečnost patří ke klíčovým tématům, o které by se starosta měl zajímat, a proto se jí budou věnovat i další 59. Dny malých obcí. Starostové si mohou už v kalendáři zarezervovat místo na jaro–19. března 2024 v Praze a 26. března 2024 v Olomouci.

Jedním z nejčastějších a zároveň nejzávažnějších typů incidentů, kterým státní správa a samospráva čelí, jsou ransomwarové útoky. Jedná se o druh škodlivého softwaru, jehož účelem je zašifrovat, zakázat nebo výrazně omezit přístup k datům, zařízením nebo celým systémům oběti, a to do té doby, dokud poškozený nezaplatí požadované výkupné.

Další způsob častého napadení z kybersvěta jsou například DDoS útoky, při kterých se útočníci snaží narušit nebo poškodit webovou stránku, síť nebo jinou online službu tím, že ji přetíží velkým množstvím falešných nebo nevyžádaných požadavků, dokud nedojde k poklesu výkonu, omezení nebo výpadku služby.

Oblíbený je také phishing, při kterém se útočník snaží získat důvěrná data oběti nebo spustit na zařízení oběti škodlivý kód. Nejčastěji probíhá phishingový útok pomocí podvodného e-mailu s žádostí o informace k naší platební kartě nebo přihlašovací údaje do internetového bankovnictví.

Neméně častá je i nepřístupnost elektronické pošty a spisové služby.

„V rámci 59. Dnů malých obcí dostane velký prostor téma kyberkriminality, kterou útočníci páchají na obcích a s ní spojená obrana, která je velmi složitá, jelikož útočník je vždy krok před obráncem a má jistou výhodu prvního tahu. Mluvit se bude určitě i o chystaných regulacích na samosprávy s ohledem na náročnost a nákladnost vhodných či nutných opatření, možnostech personálního zajištění a samozřejmě i zkušenostech jak s obranou proti konkrétním útokům, tak i celkovou připraveností úřadu,“ říká programový ředitel konference DMO Vojtěch Dvořáček.

Tabakfabrik a její nový život

Jednou z firem, která se významně podílela na revitalizaci areálu linecké Tabakfabrik, byla DELTA Group.

Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR/Delta Projektconsult a spolumajitel mezinárodní skupiny firem DELTA Group, se s námi podělil o své poznatky z návštěvy kreativního centra Tabakfabrik, které důvěrně zná.

Jaké jsou vaše dojmy s odstupem doby?

Městu Linec se podařilo vytvořit z bolavého místa – chátrajícího brownfieldu – lákavý prostor, kam mladí lidé a začínající firmy chtějí vstoupit se svými startupovými projekty. Nazval bych to místem příležitostí, kde se rodící se startupové projekty s inovativními myšlenkami propojují se zavedenými firmami s kapitálem. Přínosná je určitě myšlenka specifické komunity, jakéhosi čestného členství. Tím, že zde firmy sídlí, jsou pevnou součástí tohoto inovativního hubu, různorodé tvůrčí komunity a společně řeší produkt, který vyžaduje nejen kapitál, ale i elán a tvůrčí přístup mladých talentů.

Jaká byla původní filozofie projektu?

Město Linec mělo pro tuto investici omezený finanční rozpočet, a proto přistoupilo k projektu s myšlenkou, že není nutné zbourat úplně všechno a stavět zcela nové objekty. Naopak mnohé původní materiály a historické stopy v interiéru zůstaly a vnášejí do interiérů nezaměnitelnou, 100 let starou substanci, která tomu místu dodává jistý nádech a výjimečnou atmosféru. A proto jsme k projektu společně přistoupili jako ke vkusné, citlivé revitalizaci, avšak ekonomicky výhodně. Vznikl prostor, který přilákal mladé talenty, propojil je s investory s kapitálem a zamezil útěku mladé generace do Vídně a jiných větších měst v Rakousku. Naopak zůstávají v Linci a zájem firem o sídlo je právě tady větší než současná kapacita projektu.

Jakým způsobem se vaše společnost podílela na revitalizaci Tabakfabrik?

Na bedrech společnosti DELTA Group bylo komplexní projektové řízení a koordinace projektu –propojení klienta, veřejného investora, se stavebním světem a technickými požadavky jednotlivých budov. Řídili jsme všechny procesy a standardně dozorovali náklady, termíny a kvalitu díla tak, aby definované cíle byly dodrženy.

Proč se vlastně DELTA v této záležitosti tak angažovala?

DELTA Group si společně s CMb.industries vzala tento projekt pod svá křídla, protože cítíme, že rekultivace brownfieldů je něco, čemu se nemůžeme vyhýbat, a zároveň téma, které má zásadní vliv na budoucí uspořádání a kvalitu života ve městech. Municipality stojí před úkolem naučit se efektivně pracovat s brownfieldy a vytvořit projekt, který je oživí. Nelze donekonečna stavět na zelené louce, protože jakákoli výstavba na takových územích jde proti udržitelnosti. Je čas začít rekonstruovat, obnovovat, revitalizovat. Myslím, že projekt Tabakfabrik Linec je pro místní samosprávy určitě inspirativní ukázkou, jak rekultivaci brownfieldů úspěšně uchopit.

Text: Arnošt Wagner

Foto: Bohdan Štoček a archiv DELTA Group ČR

Tabakfabrik v Linci je inspirací, jak rekultivovat brownfieldy

Časopis Development News ve spolupráci se společností DELTA Group uspořádal 18. října pro své obchodní partnery exkurzi do působivého areálu Tabakfabrik v Linci.

Ten se nyní prezentuje jako srdce pulzující, nově vzniklé městské čtvrti postavené na čtyřech pilířích: kreativitě, sociálním rozvoji, zaměstnanosti a vzdělávání. Naším průvodcem byl Chris Müller, jeho zakladatel a dlouholetý ředitel CMb.industries, který sám sebe označuje za „horníka lidských zdrojů“.

Přátelský a tvůrčí prostor

Po skončení výroby cigaret v Tabakfabrik se město Linec rozhodlo areál od soukromého japonského vlastníka odkoupit zpět, aby z něj vytvořili něco prospěšného pro obyvatele města a vdechli celému objektu nový proces. Přitom bylo podle Chrise Müllera důležité nemyslet jen na nemovitost jako takovou, ale uvědomit si hned na počátku projektu, že to s sebou nese další věci – emoce, reálné představy apod. i možnost reagovat na změny, které v budoucnu mohou nastat.

Chris Müller k tomu říká: „Strávil jsem tu 12 let a z nuly dosáhl obsazenosti 3 000 lidí a do roku 2025 by tu mělo pracovat 5 000 zaměstnanců. Dosud jsme do areálu investovali okolo 260 mil. eur. Prostory už zažily různé změny – původně byl prostor primárně určený pro výrobu textilu, který se změnil na zpracování tabáku, kde se vyráběly cigarety… Hledali jsme nějaké kreativní využití, aby přitom byla současně zachována určitá kontinuita. Jednou z možností bylo vytvořit coworkingový prostor, který by fungoval pro všechny společně.“

Prostory rozdělené, ale volně přístupné

Každý zaměstnanec areálu o celkové rozloze 80 000 m2 má svou vstupní kartu, díky níž se dostane do areálu. Přestože je rozčleněn na mnoho dílčích prostor pronajatých jednotlivcům či firmám, s kartou se dostanete kamkoli, můžete se dát do řeči s kýmkoli, koho potkáte, a můžete používat jakékoli stroje a přístroje, které se zde nacházejí.

Prostory v areálu jsou sice oddělené, navzájem však spolu kooperují. Každý má možnost využívat různé části pro svůj výzkum. Cílem všeho je, aby lidé měli možnost spolu komunikovat, dělit se o informace či poznatky a vzájemně si pomáhat a podporovat se. V tom spočívá přínos celého komplexu.

Když firma A s firmou B hledají firmu C, která umí něco, co ty dvě potřebují, management Tabakfabrik jim pomáhá hledat. A najít. Aby firmy A, B a C mohly pak hledat firmu D, která je všechny posune zase o kousek dál. Důležité je, aby se vzájemně doplňovaly, měly z toho všechny prospěch a mohly se dále rozvíjet. I když to tak na první pohled možná nevypadá, všechny věci zde na sebe do určité míry navazují a jsou vzájemně propojené.

Další firmy na čekací listině

„Je důležité si uvědomit, že nemovitost sama o sobě ještě není samostatně fungující objekt. Sice můžete postavit perfektní budovu, ale může se rychle stát, že do sousedství přijde někdo, kdo postaví ještě lepší budovu, s lepším výhledem a levnějším nájmem. Tak vzniká tlak na to, aby se nemovitosti měnily, modernizovaly. Proto je důležité pracovat s lidmi, propojit je, aby spolu mohli fungovat,“ zamýšlí se Chris Müller nad funkcí budovy. A opravdu, je dobré zažít, jak se zde lidé potkávají, s úsměvem se zdraví, domlouvají si schůzky.

Vedle už zaběhlých firem či startupů sídlí v Tabakfabrik i školy, např. první rakouská škola pro digitální humanismus, kterou navštěvuje téměř 100 studentů. Učí se pracovat s reziliencí, zjišťují, jaká bude budoucnost lidstva a jak se člověk jako takový bude vyvíjet.

Chris Müller návštěvníky upozornil, že zde mají kanceláře i banky, které se tu jednak zabývají budoucností filiálek a zároveň působí jako pobočky pro zdejší firmy a jejich zaměstnance. Poskytují provozní úvěry, zajišťují joint venture či kapitál pro výzkum, takže se zapojují do běžné činnosti centra.

Ch. Müller zdůrazňuje: „Neinvestujeme do zbytečností. Snažíme se, aby peníze šly ve prospěch výroby nebo produktu jako takového. Firmy mají zisk z toho, že se u nás usadily. Zisk ve smyslu přátelství, nových informací a propojování.“ Podle něho je třeba si uvědomit, že nemovitost sama o sobě nemá budoucnost. Je třeba se o ni starat a vytvářet v ní fungující procesy. Důležité je nestavět a nepřestavovat prostory jenom proto, aby byly. To znamená, že zde nedělají „úpravy pro úpravy“ jen proto, aby interiéry vypadaly lépe, aby byla zesílená podlaha kvůli technickému zařízení, protože víme, že třeba za dva měsíce tu bude jiný nájemce s odlišným typem výroby.

Jsou zde prostory, v nichž sídlí začínající startupy, které využívají v areálu možnost rozvoje, vedle nich ale fungují i etablované společnosti, které mají moderní stroje. Je patrné, že o prostory v Tabakfabrik je nebývalý zájem.

V současné době je na „čekací listině“ dalších 800 zájemců. I proto zřizovatelé rozhodli o výstavbě další budovy v areálu, na místě objektů, které nepodléhají památkové ochraně, a proto mohly být strženy. „To je právě to, co vidíte venku – staveniště, kde dostavujeme další prostory. Chceme postavit druhou nejvyšší budovu mimo Vídeň, která by měla umožnit, abychom mohli realizovat požadavky, které na náš objekt v této chvíli jsou,“ přibližuje Ch. Müller.

Příjmy nejsou jen z nájmu

„Zpočátku platilo kreativní centrum městu nájem 500 000 eur,“ vykládá Ch. Müller. A dodává: „Výborná zpráva je, že od minulého roku jsme v zisku. Snažíme se být v Tabakfabrik s těmi, kteří neinvestují do tvrdých služeb, ale hlavně do softwaru. Nikoli ve smyslu počítačového softwaru, ale měkkých služeb.“ Management centra pružně reaguje na požadavky, kdy třeba nájemce zjistí, že musí prostor zmenšit – nebo naopak zvětšit. Chris Müller řídil Tabakfabrik 12 let. Za tu dobu zavítalo na různé akce, jako byly veletrhy, koncerty, odborné přednášky apod., 2,6 mil. návštěvníků. Vedle klasického příjmu z nájmů od permanentních nájemníků má centrum příjem i z krátkodobých akcí, jako jsou koncerty, workshopy apod. Třetí zdroj financí, který je nyní stále častější, jsou servisní činnosti, to znamená, někdo něco potřebuje, nemá na to čas, tak se mu to vedení centra snaží zajistit.

Z HISTORIE

Až do poloviny 19. století to byla jedna z největších továren na vlněné tkaniny v Rakousko-Uhersku, ale v 50. letech se zde začal zpracovávat tabák – ke kouření i žvýkací, aby se rozšířily možnosti zaměstnávat místní obyvatele. Od počátku 20. století se zde už vyráběly cigarety a doutníky; pracovalo zde přes 1 000 lidí – 90 % z nich byly ženy. Za první světové války tu bylo ročně vyrobeno kolem 1 mld. cigaret. V roce 1928 už byly budovy staré továrny na vlnu nepoužitelné a bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy. Výsledkem je komplex budov postavený v Linci v letech 1929–35 podle plánů Petera Behrense a Alexandra Poppa. Památkově chráněný průmyslový areál je první ocelovou skeletovou budovou v Rakousku ve stylu Nové věcnosti, a proto je významný i z hlediska architektonické historie. Cigarety se zde vyráběly do konce září 2009. V roce 2010 město Linz koupilo tovární areál o rozloze 38 148 m2 a stávající budovy od Japan Tobacco International za 20,4 mil. eur a prohlásilo jej za městskou rozvojovou oblast, která se postupně stává centrem kreativního průmyslu a digitalizace ve spolkové zemi Horní Rakousko.

Jubilejní 25. veletrh Střechy-Solar-Řemeslo 2024

Jubilejní 25. veletrh Střechy-Solar-Řemeslo 2024 s účastí nejvýznamnějších firem z oboru

Přehlídka nejmodernějších technologií, materiálů a inovací v oblasti střech a úspor energií se bude konat 15.–17. února 2024 na výstavišti v Praze Letňanech, v souběhu s Festivalem dřeva a nářadí.

MIMOŘÁDNÝ ZÁJEM O ÚČAST

Na veletrhu Střechy-Solar-Řemeslo se představí klíčoví výrobci a dodavatelé střešních materiálů, ale i fasádních systémů, nářadí a strojů. Rozsáhlá bude též nabídka solárních systémů, bateriových úložišť nebo systémů nabíjení. Nebudou chybět expozice dodavatelů energií s aktuálními nabídkami. I ostatní komodity jsou výborně zastoupeny a veletrh tak nabídne komplexní řešení napříč celým oborem. Nabídku doplní souběžný veletrh FOR PASIV zaměřený na nízkoenergetické, pasivní a nulové domy a také veletrh dřevostaveb FOR WOOD.

PESTRÝ PROGRAM S AKTUÁLNÍMI TÉMATY

Dominantou doprovodného programu jsou úspory energií a pojetí střechy jako zdroje energie. Chybět nebudou ani tradiční střechařská témata.

Výběr z témat a veletržních aktivit

 • Fórum 2024 – Fotovoltaika a bezpečnost staveb
 • Certifikace správnosti, kvality a realizace FTV systémů
 • Bezpečný pohyb na střeše se solární elektrárnou
 • Energetická koncepce pro rodinné i bytové domy, města a obce
 • Propojení elektromobilu, FVE, topení a ohřevu vody
 • Komunitní energetika a možnosti využití
 • Akumulace ano, nebo ne?
 • Agrofotovoltaika – trendy, možnosti, dotace
 • Konference Izolace 2024
 • Zelené střechy a fasády – trendy, praktické zkušenosti
 • Nejčastější chyby ve střešním plášti, výběr firmy
 • Údržba střech a dřevěných konstrukcí
 • Poradenská centra – bezplatné rady a doporučení od špičkových odborníků ke stavbě, rekonstrukcím a úsporám energií
 • Festival dřeva a nářadí – tato oblíbená akce bude součástí veletrhu již popáté, s množstvím nářadí světových značek, ukázkami specifických technik a řemesel nebo Zónou pro tesaře. Pro návštěvníky jsou připraveny pěkné ceny v soutěžích zručnosti.

Generálním partnerem veletrhu je Tondach ze skupiny Wienerberger. Hlavním partnerem jubilejního 25. ročníku se stala firma Rockwool. Partnery veletrhu jsou společnosti Satjam, Fakro, Balex Metal, Toyota Material Handling CZ a SFS Group CZ.

Srdečně zveme k návštěvě jedinečné akce s tradicí trvající již 25 let. Na viděnou v únoru na výstavišti v Praze Letňanech!

PRAKTICKÉ INFORMACE
KDY: 15.–17. 2. 2024, čt a pá 10–18 h, so 10–17 h
KDE: PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, Praha 9
ZLEVNĚNÁ VSTUPENKA: k zakoupení na www.strechy-praha.cz

Projekt Vertimove a Vertihub Praha Hlavák

Jednou ze součástí projektu Vertimove bylo zpracování metodiky s názvem Požadavky na plánování, umístění a provedení vertiportů pro UAM. Ta byla schválena garančním partnerem, jímž bylo ministerstvo dopravy.

Projekt Vertimove byl zaměřen na budoucnost UAM (Urban Air Mobility – městská vzdušná mobilita) a pozemní infrastruktury pro ni – tedy různých typů vertiportů jako nových objektů ve městech – a jejich potenciální sítě v ČR s vazbami na okolní státy. 

Doprava budoucnosti

Architekt Michal Postránecký pro projekt Vertimove zpracoval studii VertiHUB Praha Hlavák – lineárního typu krytého vertiportu umístěného nad kolejištěm hlavního nádraží Praha. Projekt byl již oficiálně představen odborné veřejnosti a garančnímu partnerovi ve virtuální realitě v prostorách firmy Virtuplex. Bylo tu možné se v měřítku 1:1 projít po letištní ploše v prostoru pro odbavení letadla a pasažérů a stejně tak i kolem celého nádraží s vertiportem, který byl doplněn do 3D modelu poskytnutého společností IPR.

O cestování vzduchem v dostupném dopravním prostředku jako běžné součásti dopravy osob ve městech snilo desítky let zpátky mnoho našich předchůdců. Létání v dopravních prostředcích VTOL (vertical take-off and landing) ať už v centrech velkoměst, či jako součásti příměstské a meziměstské dopravy se v blízké budoucnosti stane skutečností. Děti těch, kteří budou již „zítra“ rozhodovat o implementaci tohoto druhu dopravy a o výstavbě pozemní infrastruktury, tedy vertiportech ve městech, budou považovat tento způsob cestování za běžnou součást života. Stejně tak jejich rodiče používají chytré mobily, které viděli v bondovkách někdy před 20 lety jako něco poněkud sci-fi.

Proto již nyní musíme začít v městských systémech připravovat prostor, do nějž základní pozemní infrastrukturu pro cestování letadly VTOL potřebujeme začlenit a zapracovat do územních plánů. Pro umístění vertiportu do vhodné lokality, kde by funkčně a logisticky navazoval na okolní infrastrukturu, bude nutné splnit mnoho podmínek, které vedle územního plánu a dalších regulačních podmínek pro umístění stavby také zaručily její ekonomickou návratnost.

Proto je nejdříve nutné definovat typy těchto urbánních struktur včetně jejich zázemí a jejich funkčních celků. K tomu je rovněž nutné znát druhy procesů a akcí, které budou probíhat na straně klientů i na straně poskytovatele služeb vertiportu, a podrobně prozkoumat vzájemnou interakci mezi klientem a obsluhou včetně komunikačních rozhraní.

V rámci těchto nových struktur se uplatní mnoho robotů a určitě bude – hlavně v autonomně řízených procesech – i hojně využívána umělá inteligence. 

Jak vertiport může vypadat?

Vertiport VertiHUB Praha Hlavák navržený architektem Postráneckým je umístěn nad kolejištěm a nástupišti směrem k Žižkovu, podél kovové konstrukce historického zastřešení. Je to dvoupatrový objekt, dopravně napojený na Žižkov. Vertikálně je propojený přímo do chodby pod kolejištěm, která cestujícím umožní přímé propojení s odbavovací halou vlakového nádraží a dalšími druhy dopravy, tedy metrem a plánovanou tramvají. 

Spodní patro vertiportu slouží k odbavení klientů. I když to není preferovaná varianta, bude možné zaparkovat velmi blízko od vchodu do odbavovacího prostoru. Lepší variantou je jistě taxi nebo MHD. Co nejrychlejší a bezpečné odbavení klienta je maximální prioritou pro návrh vertiportů. Po předložení dokladů projde klient skenovacím tunelem, a pokud není problém s jeho příručním zavazadlem, pokračuje na svůj spoj – odletovou halu po eskalátorech do horního patra. Pokud nepospíchá, může se posadit v hale, občerstvit se, pracovat v kancelářském prostoru, nechat děti pohrát si v dětském koutku nebo se třeba tiše pomodlit ve speciální modlitebně. 

Horní patro je pak určeno nástupu cestujících do VTOL nebo k výstupu z něj. Spojovací chodbou se cestující dostane přímo k odletové bráně – musí se včas dostavit do tzv. zóny „pět minut před odletem“, jinak již nebude vpuštěn do letadla. A to i proto, že se v dané zóně má připravit na odlet a získat finální instrukce o letu a letadle, jímž poletí. Na vertiportech obecně existuje snaha o nasazení maximálního počtu autonomních technologií od odbavení klienta až po samotný let, avšak nástup do letadla musí být regulován lidským supervizorem. 

Letadla typu VTOL od různých výrobců budou v době bezpilotního provozu přepravovat průměrně čtyři cestující. Navržený typ vertiportu odbaví v závislosti na okolnostech přibližně 40 letadel za hodinu s možností maximálního navýšení na 60 vzletů. Předpokládaná kapacita vertiportu bude na úrovni 3 000 a více pasažérů denně a dalších letů pro přepravu nákladu, např. společností poskytujících zásilkové služby do distribučních bodů pro tzv. poslední míli.

Rozvoj tohoto druhu dopravy bude úměrně závislý na budování sítě vertiportů v celé ČR s vazbami na sousední státy. Předpokládaný dolet (e)VTOL letadla MiYa vyvíjeného VZLÚ je s rezervou 300 km na jedno dobití. Tento parametr se v následujících 10 letech může navýšit. Při cestovní rychlosti kolem 300 km za hodinu se tento druh dopravy hodí k doplnění stávající železniční a dálniční sítě a umožní velmi rychlou dopravu do atraktivních lokalit s komplikovaným spojením v ČR i sousedů.

Další informace o projektu Vertimove bude již brzy možné nalézt na www.ccflab.com a v dohledné době na připravovaném webu flytaxi.city, který bude věnován rozvoji UAM a projektu VertiHUB Praha Hlavák a dalším vertiportům v ČR.

VERTIMOVE projekt CK03000139 financovaný TA ČR z programu Doprava 2020+  

projektový tým a role jednotlivých subjektů v týmu:

Výzkumný a zkušební letecký ústav

UAM létající prostředek – MiYa

UAM provoz a legislativa

simulace vlivu počasí a větru na vzdušné cesty

 

CENTRUM MĚSTA BUDOUCNOSTI – CIIRC ČVUT PRAHA

návrh jednotlivých typů vertiportů, stavební legislativa a standardy

začlenění vertiportů do urbánních systémů, návrh sítě vertiportů v ČR

architektura vertiportů, optimalizace pohybu klienta, bezpečnost procesů 

 

CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

dopravní průzkumy

studie a analýzy poptávky

dopravní model ČR – implementace UAM

 

DESIGN STUDIO

design kabiny letadla MiYa

design procesů a rozhraní letadlo/klient/port

ergonomika procesů – design

Efektivní a udržitelný skladový provoz definuje lídry v oboru

Přestože vývoj na realitním trhu byl v České republice v posledních letech bouřlivý, jeden faktor přetrvává dlouhodobě. Je jím v regionálním kontextu rekordně vysoká obsazenost logistických nemovitostí v nejvíce poptávaných lokalitách provázená omezenou nabídkou pozemků pro další výstavbu. 

Zároveň s tím se ale konstantně zvyšuje poptávka zákazníků po prostorách s přidanou hodnotou přesahující rámec čtyř stěn a střechy. Ať už jde o nový development, anebo provoz ve stávajícím pronájmu, cílem je získat zázemí, které umožní využít skladové prostory na maximum – s důrazem na úspornost i udržitelnost.

Paleta řešení z jednoho místa

Developerská společnost Prologis jako světový lídr v oblasti logistických nemovitostí nedávno představila jedinečnou službu nazvanou Prologis Essentials. Jde o centralizovanou platformu, kterou mohou nájemci logistických budov využít k pohodlnému nákupu skladového vybavení i pokročilých řešení, a to přímo od developera. Řešení zahrnují manipulační techniku, regálové systémy, bezpečnostní či automatizační prvky, roboty a řadu dalších praktických prvků, přičemž instalaci a údržbu zajišťuje Prologis prostřednictvím ověřené sítě partnerů. Ve standardní situaci by si zákazník musel tato řešení pořizovat sám, což by výrazně ovlivnilo jejich cenu i rychlost uvedení skladu do provozu.

„Na globálním trhu působíme již 40 let a za tu dobu jsme nashromáždili řadu užitečných poznatků o potřebách našich zákazníků, které nyní převádíme do praktické platformy. Víme, co nájemci logistických hal chtějí i s jakými výzvami se nejčastěji potýkají, chceme jim proto vyjít vstříc a umožnit jim co nejefektivnější provoz. Navíc nám rozsah našeho podnikání umožňuje docílit velmi atraktivních cenových rámců pro realizaci,“ vysvětluje Vojtěch Štěpnička, manažer pro řešení na platformě Prologis Essentials.

Úspory energií jsou klíčové

Nabídka „Essentials řešení“ je pro lepší orientaci rozdělena do čtyř kategorií: provoz, energie a udržitelnost, elektromobilita a pracovní síla. Jedná se o témata, která se dostávají do popředí zájmu stále více společností a platforma Prologis Essentials si klade za cíl pomoci zákazníkům inovacemi v těchto oblastech optimalizovat podnikání s ohledem na náklady i šetrnost k životnímu prostředí. 

„I v tuzemském prostředí vidíme, že energeticky účinná řešení jsou stále žádanější, a z naší pozice k tomu můžeme zaujmout hned několik přístupů: Zaprvé vývoj na poli energetiky v regionu plně zohledňujeme už při navrhování našich nejnovějších budov. Kupříkladu nedávno dokončená spekulativní výstavba dvou nových distribučních center v Prologis Park Prague-D1 Ostředek je zcela nezávislá na plynu a má ve výbavě kvalitní LED osvětlení s pohybovými čidly nebo tepelná čerpadla již v základním standardu. Zadruhé pro zákazníky ve starších budovách můžeme prostřednictvím Prologis Essentials prozkoumat a na míru vytvořit možnosti navýšení energetické efektivity jejich provozů,“ popisuje Vojtěch Štěpnička. Prologis kupříkladu v rámci podpory elektromobility již nyní nabízí zákazníkům možnost instalace nabíjecí infrastruktury. Krom toho má v České republice v blízké budoucnosti ambici realizovat pilotní projekt výstavby solárních elektráren ve svých parcích.

Financování na míru

Produkty a služby, jež jsou součástí platformy Prologis Essentials, jsou vhodné pro každou fázi podnikání od zahájení působení v novém skladu přes rekonfiguraci či rozšíření prostor po stěhování a pro rozmanité typy provozů. Prologis proto nabízí i pestré možnosti financování: pronájem, operativní leasing, koupi nebo třeba v případě starých regálových systémů také zpětný odkup. Platforma Essentials je také jedinečná v tom, že řešení jsou k dispozici všem nájemcům logistických nemovitostí bez ohledu na to, zda sídlí v budově Prologis. „Odkládání investic může krátkodobě ušetřit náklady, ale z praxe vidíme, že právě špičková provozní efektivita je často to, v čem lídři v oboru vynikají. Tlak na zvyšování efektivity bude postupně směrovat uživatele logistických nemovitostí k investování do automatizace, platforma Essentials proto nabízí nástroje, s jejichž využitím lze tyto změny podstoupit i bez nutnosti vysokých počátečních nákladů,“ uzavírá Vojtěch Štěpnička.

PR

Foto: Archiv Prologis

InterCora je na trhu už 30 let

V západočeské metropoli Plzeň s jejími něco přes 181 000 obyvateli se daří firmám a obecně podnikání. Vedle místních pivovarů, které vyvážejí zlatavý mok do takřka celého světa, zde působí další firmy s dlouholetou tradicí, jež jsou konkurenceschopné i za hranicemi České republiky.

K nim bezesporu patří v oblasti developmentu i česko-bavorská společnost InterCora, která staví a pronajímá komerční nemovitosti pro maloobchod a nedávno oslavila 30 let od svého založení. Za toto období postavila přes 100 obchodních center s celkovou výměrou přes 2 mil. m2, z nichž některá spravuje a provozuje.

Staronové obchodní centrum

A jak taková oslava kulatého výročí vypadala? Ve čtvrtek 9. listopadu InterCora slavnostně představila novou podobu obchodního centra Alice v plzeňské části Skvrňany. Celý projekt odpovídá současným trendům a splňuje přísná ekologická kritéria kladená na nové stavby. Nákupní centrum bylo postaveno na místě někdejšího sídlištního objektu Jednoty postaveného v 80. letech minulého století. Celá stavba obchodního centra Alice byla velmi rychlá. Demoliční práce byly zahájeny teprve letos v lednu – prodejna Penny Market byla uzavřena 4. ledna 2023. 

Nové centrum o rozloze 2 500 m2, slavnostně otevřeli zástupci developera a firem spolupracujících na stavbě i současných nájemců. Na úvod oba majitelé InterCory poděkovali všem, kteří se na úspěchu společnosti podílejí – zaměstnancům i obchodním partnerům, stejně jako městským samosprávám. 

Ing. Ivan Hlaváček, který s dr. Güntherem Zembschem tvoří tandem majitelů skupiny InterCora, pro Development News uvedl: „Podařilo se nám stanovit vnitřní strategii – zbourat objekty, které nejsou funkční, jsou energeticky nevýhodné. Rozhodli jsme se, že lepší než přestavovat nebo renovovat a snažit se zlepšovat je postavit zbrusu nový objekt.“ Že to bylo správné rozhodnutí, konstatoval ve svém krátkém vstupu i starosta městského obvodu Plzeň 3 Mgr. David Procházka, který ocenil dobrou spolupráci developera a města na projektu. Ing. Ivan Hlaváček následně doplnil, že okolí stavby ještě čeká definitivní dokončení: „Kooperace s městem Plzeň je důkazem velmi dobré spolupráce, kdy jsme přilehlé pozemky ponechali městu, ale připravili jsme je do stavu, kdy je v plánu zde dokončit park, který bude v příštím roce otevřen.“

V novém obchodním centru se podařilo zachovat hlavního nájemce – prodejnu Penny Market, s řeznictvím MÚÚÚ. Dále se k původním nájemcům přidaly obchody TEDI, Pepco, SUPER ZOO, lékárna Devětsil či tabák TABAKRA.

Součástí oslav byla konference i divadelní představení

Po slavnostním otevření nového centra se hosté přesunuli do hotelu Vienna House Easy Plzeň, kde následovala konference pod záštitou plzeňského primátora Mgr. Romana Zarzyckého, kterou společnost InterCora v posledních letech každoročně pořádá. Letošní hlavní téma neslo název Proměna obchodníka v době datové. Poutavou úvodní přednášku přednesl dr. Günther Zembsch, který se v oblasti developmentu pohybuje přes 40 let, zároveň je analytik a úspěšný vizionář nových koncepcí. Konference vyvrcholila ekonomickou analýzou, s níž vystoupil Ing. Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní banky.

Závěrem oficiální části konference však oslavy neskončily; pokračovaly večerním kulturním programem na Nové scéně Divadla Josefa Kajetána Tyla, kde hosté mohli sledovat muzikál Candide od Leonarda Bernsteina.

Arnošt Wagner, Foto: autor a archiv InterCora

Zeptali jsme se obou jednatelů společnosti InterCora

Co jste jako investoři považovali při realizaci projektu za největší překážku?

Odpovídá Dr. Günther Zembsch: V každém případě umístění objektu včetně parkovacích míst ve stávající rezidenční zástavbě, takže bylo třeba brát ohled na problematiku okolí. Na jedné straně co do počtu parkovacích stání a současně bylo třeba vytvořit kulturní prostředí uprostřed lokalizované zóny o rozloze 2 500 m2, kde by měl vzniknout nový městský park. Ten bude přirozeně navazovat na retail a restauraci, která by měla přecházet do parku s dětským hřištěm a další sítí mobiliáře, laviček apod. Takže zde postupně vznikne pěkná pobytová plocha pro rezidenty.

Jaký byl ten hlavní důvod při zvažování, zda rekonstruovat původní objekt či jeho demolici a stavbu zcela nového OC?

Odpovídá: Ing. Ivan Hlaváček:  Rozhodly o tom převážně ekonomické aspekty a kalkulace. Vypracovali jsme návrh se stavebním i územním povolením. Pochopitelně jsme pečlivě zvažovali a srovnávali různé možnosti. Nakonec jsme došli k tomu, že kompletní odstranění objektu, na které nakonec došlo, a vybudování zcela nového centra, je ekonomičtější a časově výhodnější varianta než snaha o určitou revitalizaci, s níž by souvisela i řada kompromisů – a stejně by se nové centrum Alice nedostalo do požadovaného standardu. Ekonomičnost nového provozu je několikanásobně lepší, než by byla při sebelepší snaze revitalizovat původní objekt. Takže této velké výhodě předcházelo správné rozhodnutí.

Příští rok bude o něco lepší

Raiffeisen – Leasing působí na českém trhu téměř 30 let a poskytuje komplexní nabídku finančních produktů určených pro financování movitých předmětů i nemovitostí, včetně doplňkových služeb, jako je pojištění či dotační poradenství.

Společnost se specializuje se na financování investičních potřeb v oblasti strojů, zařízení, technologií, dopravních prostředků a nemovitostí. Ve svých řadách má své specialisty na financování letadel, lokomotiv a dalších specifických komodit. Široké spektrum služeb nabízí živnostníkům, firmám i korporátní klientele. Soukromým osobám financuje osobní a užitková auta. Na otázky Development News odpovídal Alois Lanegger, bývalý jednatel společnosti Raiffeisen – Leasing.

Jak se současná situace v bankovnictví odráží na realitním trhu?

Zatímco obecně lze říct, že bankovní trh vypadá dobře, situace na nemovitostním trhu, který s sebou nese specifická rizika, je složitější.  Úrokové sazby jsou stále vysoké, i když již došlo k jejich mírnému poklesu, hypoteční trh je na tom lépe než před rokem, objemy poskytnutých hypoték meziročně rostou. Ceny nemovitostí i cen ve stavebnictví jsou i nadále vysoké a podle predikcí čeká příští rok celý stavební trh pokles, i když nijak výrazný. To jsou důvody, proč banky i jiné finanční instituce v současnosti vidí trh s nemovitostmi jako poněkud rizikový. Proto musíme mít u nemovitostí, které financujeme, vyšší zajištění, což pro naše klienty nemusí být vždy úplně jednoduché akceptovat.

Znamená to, že developeři nyní vyčkávají?

Vyčkávání developerů je logické, je zapříčiněno poklesem zájmu ze strany kupujících, vysokými úrokovými sazbami, vysokými cenami nemovitostí a rostoucími náklady vynaloženými na stavební práce, materiál, energie. V důsledku aktuální situace mnozí developeři již v loňském roce pozastavili některé projekty. Prodávat znovu začnou, až budou projekty dokončovat, to znamená ve chvíli, kdy budou mít po kontrolou celkové náklady projektu, v některých případech u svých projektů čekají na oživení poptávky v dané lokalitě.

Podle vývoje upřednostňuje trh spíše pronájmy.

Výnosy z nájmů byly v minulosti relativně nízké ve srovnání s výnosem z prodeje. Nájmy byly pro developery méně atraktivní, častěji se tak přikláněli k odprodeji svých projektů. V současné době, kdy nájmy rostou, i díky inflačním doložkám uvedeným ve většině nájemních smluv, lze očekávat, že výnosy z pronájmu se v budoucnu srovnají s výnosy z prodeje.

Pronájem znamená pro developera dlouhodobou investici…

Ano i ne. Pronájem bude stále lukrativnější, bude adekvátně odpovídat rentabilitě a potenciálu daného projektu. Pokud se developer v budoucnu rozhodne pro změnu své strategie, může pronajaté byty později prodat nebo je může vložit do investičního fondu.

Není naše legislativa týkající se pronájmů poněkud nedostatečná?

Legislativa týkající se pronájmů se určitě posouvá správným směrem, i když pomalu. Pokud porovnám situaci v České republice se situací např. v Německu nebo v Rakousku, tak je tam situace pro pronajímatele komplikovanější než u nás. Pronajímatelé jsou tam například ve složitější pozici, když potřebují dostat neplatící nájemce z pronajaté nemovitosti. Existují tam sice pro tyto situace určité nástroje, ale je to běh na opravdu dlouhou trať. U nás jsou majitelé lépe chránění.

Jaká je současná skladba komodit, které má Raiffeisen – Leasing v portfoliu?

Nemovitosti tvoří zhruba 30–40 % našeho celkového portfolia. Z té „zbývající“ většiny jsou nejdůležitější stroje, zařízení a dopravní technika. Financujeme hlavně trucky, vlaky, letadla nebo výrobní stroje a různé technologie. Samozřejmě důležité je pro nás rovněž financování aut, která klientům financujeme nejčastěji formou úvěru. Obecně lze říct, že financování aut se řadí u leasingových společností k rentabilnějším produktům. Osobní, užitková a nákladní auta činí řádově 30 % našeho portfolia.

Tradiční otázka: jaký předpokládáte vývoj?

Osobně si myslím, že příští rok bude o něco lepší než tento. Inflace klesá a s ní budou klesat i úroky, také ČNB avizuje, že pokud nedojde k žádné mimořádné události, pak půjdou úrokové sazby dolů. S tím očekávám, že stoupne zájem o hypotéky. Lidé potřebují někde bydlet a musí tudíž řešit investice do bydlení. Předpokládám, že i firmy, které budou k novým investicím přistupovat s opatrností, budou potřebovat i nadále investovat.

Arnošt Wagner

Foto: Archiv Raiffeisen – Leasing

 

Evropský realitní trh čelí mnoha výzvám

Ve dnech 4. až 6. října se v Mnichově konal 25. ročník prestižního evropského veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL. Stavebnictví, realitní a investiční trh se v současné době potýkají s nebývalým množstvím problémů a výzev.

Patří mezi ně vysoké úrokové sazby, zvyšující se stavební náklady, klimatické změny i emise CO2 při výstavbě a provozu budov. Realitní experti se shodli na tom, že problémy a rizika zároveň mohou znamenat nové příležitosti. Podle nich je nyní pro realitně-stavební obor důležité změnit navyklé postupy a rozvíjet nové byznysové modely. Klíčovými tématy veletrhu proto letos byla dekarbonizace, ESG a digitalizace. 

Česká města zaujala udržitelnou architekturou od světových tvůrců

Společná expozice Czech Cities & Regions, kde se spolu představily Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj společně s agenturou CzechInvest a komerčními spoluvystavovateli. Česká města na sebe letos v Mnichově upozornila plánovanými projekty, za nimiž stojí světoznámí architekti. V Praze je to budova Vltavské filharmonie od dánského architektonického studia Bjarke Ingels Group. Do Ostravy přivezla projekty dvou významných architektů – rekonstrukci Domu kultury města Ostravy a přístavbu koncertního sálu od amerického architekta Stevena Holla a rekonstrukci věžového domu v Ostrčilově ulici od Evy Jiřičné. Hodnotná a výrazná architektura, kvalita a zároveň funkčnost i nejmodernější technologie – to charakterizuje díla obou jmenovaných. 

Ostravský projekt bude ve střední Evropě vůbec první od Stevena Holla a vyvolává velká očekávání. Spojuje staré s novým, protože původní budova Domu kultury od renomovaného architekta Jaroslava Fragnera z roku 1954 zůstane i s historickými prvky zachována a k ní bude přistavěna nápadná budova koncertního sálu. 

Zachovat historické dědictví se rovněž stalo cílem architektky Evy Jiřičné, která se podílí na návrhu rekonstrukce výškového domu v Ostrčilově ulici. Stavba věžového domu z 60. až 70. let bude zrekonstruována podle současných požadavků na udržitelné bydlení. Její součástí bude i kavárna s panoramatickými výhledy a s komerčními jednotkami v přízemí.

Žhavá témata letošního veletrhu – dekarbonizace, ESG, digitalizace…

K dosažení klimatických cílů a zmírnění klimatických změn je nutné nejen snížit emise CO2, ale také přistoupit v co největší možné míře k dekarbonizaci. Okolo 30 % emisí je způsobeno výstavbou a provozem budov, což je mnohem více, než dosahují emise z dopravy. Potenciál úspor ve stavebnictví je obrovský, ale celý sektor musí projít zásadní proměnou vyžadující inovativní řešení a širší zavádění moderních technologií. Možností je výstavba vícepodlažních budov ze dřeva v širším měřítku. Příkladem je divize dřevostaveb UBM Development AG, která má aktuálně v přípravě přes 250 000 m2 dřevostaveb a plánuje stát se největším evropským developerem ekologických budov s dřevěnou konstrukcí. Použití 1 m3 dřeva při výstavbě na sebe váže 1 t uhlíku. Na svůj první český projekt vícepodlažních bytových dřevěných domů Timber Praha použije UBM 1 800 m3 dřeva, které na sebe bude vázat 1 800 t uhlíku – v porovnání s tradiční výstavbou se emise skleníkových plynů sníží o zhruba 60 %. Pozadu ale nezůstávají ani developeři v dalších segmentech – např. v sektoru průmyslových a logistických nemovitostí. Veletržní prezentace společnosti VGP se nesla v duchu ekologicky efektivní logistiky a lehké průmyslové výroby. Vlajkovou lodí společnosti je VGP Park München o ploše 674 000 m2, mezi jehož nájemce patří renomované německé značky BMW Group a KraussMaffei Group. Je zde jedna z největších instalací solárních panelů v Německu s kapacitou přes 12 MWp, zároveň se zaměřuje na biodiverzitu: jeho součástí je i 24 ha polí, luk, květinových pásů a rybníků. Současně si VGP stanovila za střednědobý cíl obejít se ve VGP Parcích pokud možno zcela bez plynu a využívat obnovitelné zdroje energie. Pilotním projektem v tomto směru je VGP Park Am Alten Flughafen v německém Giessenu, kde byl plyn nahrazen systémem tepelných čerpadel v kombinaci s fotovoltaikou. 

Stále více do popředí při rozhodování zejména velkých institucionálních investorů se dostává naplňování principů ESG (Environmental – Social – Governance), protože v budoucnu bude naplňování ESG jedním z kritérií pro financování projektů.

EXPO REAL V ČÍSLECH

Na EXPO REAL letos přijelo 1 856 vystavovatelů z 36 zemí a představili se v sedmi výstavních halách. Celkem přijelo na veletrh přes  40 000 účastníků reprezentujících 70 zemí. 

26 ročník veletrhu Expo Real se v Mnichově uskuteční od 7. do 9. října 2024.

Rakousko obdivuje unikátní budovu u hranic

Supermoderní areál Loxone Campus v hornorakouském Kollerschlagu spojuje kanceláře, logistické centrum, hotel s wellness, restauraci i konferenční a jednací místnosti. Investice se vyšplhala v přepočtu na 1,5 mld. Kč. 

Všechny prostory řídí jediný systém, který poskytuje perfektní přehled a zajišťuje 40% úsporu energií oproti ostatním budovám. Loxone Campus ukazuje cestu, jak přistupovat k dnešním developerským projektům – propojením a automatizací technologií. 

Jednoduché a efektivní

Loxone Campus mohl sloužit jen jako firemní sídlo. Místo toho se stal praktickou ukázkou toho, jak v 21. století řídit budovy, aby to bylo jednoduché a především efektivní. Je to de facto jeden velký showroom, který ukazuje, jak se vypořádat se spoustou technologií a požadavky dnešních developerských projektů.

Evropské centrum automatizace v září slavnostně otevřela společnost Loxone, lídr v oblasti chytrých řešení pro domy a budovy. Proč se při budování nezastavila u nutně potřebného? 

To, co se může zdát jako zbytečná megalomanie, má jasné opodstatnění: Loxone před lety vznikl na základě potřeby svých dvou zakladatelů, kteří se při stavění vlastních domů nespokojili s tím, jaké systémy chytrých domácností trh nabízel. Tak vyvinuli vlastní, který se postupně stal vhodným řešením pro všechny typy a velikosti budov. Developeři na něj dnes sázejí. Firma zůstala věrná myšlence odpovídat na reálné potřeby. A jak jinak je pochopit než se dostat do kůže developera vlastní výstavbou a čelit výzvám propojení více typů provozu?

All-in-one řízení? Důkaz, že je to možné

Budova splývá s okolním terénem. O návrh se postarala prestižní rakouská společnost ARKFORM. „Bylo pro nás důležité vytvořit budovu, která z krajiny vyrůstá a do ní se vrací. Sjednotit nejrůznější oblasti, jako jsou seminární místnosti, hotel, gastro, kancelář či auditorium, pod jednu střechu a zároveň je opět prostorově oddělit bylo pro mne jako architekta zvláštní a jedinečnou výzvou,“ přiznává architekt Marcel Amrhein, autor projektu.

„Přistupovali jsme k tomu kriticky a přehodnocovali všechny aspekty areálu, abychom našli optimální řešení vzdálené jakékoli konvenci. Tím jsme nově definovali hranice inteligentní automatizace budov,“ vysvětluje Thomas Moser, jeden ze zakladatelů Loxone.

Podmínka zněla jasně: Vše musí řídit jeden systém, Loxone. Facility management má o Loxone Campusu a všech procesech dokonalý přehled. Osvětlení, audio, přístupy, řízení energií, vytápění, stínění, zabezpečení… Tyto běžné aspekty dnešních budov nepotřebují jednoúčelové řídicí systémy. Jejich propojení přináší řadu výhod a skutečně efektivní automatizaci všech prostor.

Pokud je pracovní místo neobsazené, barva osvětlení se ztlumí z bílé na oranžovou. Toto základní LED osvětlení ušetří 98 % energie, která by jinak byla potřeba. Ventilace a topení se také automaticky přizpůsobuje přítomnosti či nepřítomnosti uživatelů. 

V restauraci byly nastaveny čtyři různé denní doby, z nichž každá vyžaduje vlastní zvukovou a světelnou scénu. Atmosféra pro hosty se tak nenápadně proměňuje od uvolněných ranních zvuků až po energické tóny a atmosférické osvětlení ve večerních hodinách. 

Systém reaguje i na rezervace hotelu, podle něhož řídí desítky pokojů včetně dvou luxusních apartmá. Vstupní karta umožní hostům podle potřeby přístup do konferenčních a dalších prostor.

Správné ovládání = snazší správa a provozní úspory v desítkách procent

Na systém je např. napojené i zavlažování zelených střech, které tvoří 78 % celkové plochy areálu. Dále i fotovoltaický systém o 600 kWp nebo 50 nabíječek pro elektromobily (Loxone Wallbox). Právě díky centrálnímu propojení mohou na sebe jednotlivé součásti systému reagovat, čímž vzniká nejvýkonnější energetický management, kterým Loxone v posledních měsících stále více upoutává.

Ten je založený na důkladném měření a analýze dat budovy, eliminaci žroutů energie a automatickém přesouvání spotřeby náročných technologií do levnějších časů na základě výroby fotovoltaiky nebo cen na spotovém trhu. Díky tomu již spousta budov ve světě šetří desítky procent ročně za energie s návratností investice v řádu měsíců. Jde o kanceláře, řetězce obchodů a restaurací, komerční prostory i skladové haly. Loxone tuto sílu demonstruje právě v Campusu, který má o 40 % nižší spotřebu než srovnatelné budovy bez inteligentního řízení.

„Díky Loxone je možné v součinnosti řídit topení, žaluzie a vzduchotechniku. Takto naplno využijeme potenciál pasivního domu a snížíme náklady za energie. Líbí se nám, že systém je téměř libovolně rozšiřitelný a klientské změny nejsou limitované. Další klíčovou vlastností pro nás byla kompatibilita a komunikace systému s prvky třetích stran,“ poznamenal dříve produktový manažer JRD Development Petr Valeš.

Výhody pro developery i facility managery

Jaké jsou další konkrétní výhody pro developery a správce jejich projektů? Získají zároveň systém smart meteringu, vizualizaci celé budovy v aplikaci, v níž mohou provádět i vzdálenou údržbu a správu, dostávají upozornění o technických závadách a mohou centrálně spravovat uživatelská data. Systém automaticky dokáže zamezit větším škodám při haváriích např. uzavřením vodních ventilů nebo odstavením zařízení. Loxone dělá i odečty z měřičů a export těchto dat, vypočítává hodiny provozu, upozorňuje na servis, výměny filtrů apod. A tím se zvyšuje hodnota nemovitosti!

To vše je v Loxone Campusu zavedeno a někteří čeští developeři již dříve měli možnost nahlédnout pod pokličku přímo na místě, další se tam chystají. Loxone spolupracuje např. s prestižním developerem Trigema. „V našem konceptu Developer of Different hrají technologie jednu z klíčových rolí, takže s inteligentním ovládáním budeme určitě pokračovat a zařazujeme ho jako standard do našich dalších projektů,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iDnes.cz Marcel Soural, zakladatel Trigemy.

Inspirace pro všechny

Přestože bude Loxone Campus na denní bázi sloužit hlavně Loxone a školením partnerů (ubytovaným přímo v hotelu), nezavírá se veřejnosti. Je k dispozici externím firmám i jednotlivcům z řad developerů, stavitelů, projektantů a architektů. V hotelu se může ubytovat kdokoli, stejně tak povečeřet ve špičkové restauraci s rakouským konceptem Glorious Bastards známým z Lince nebo Innsbrucku.

Jste investor, developer nebo manažer? Řešíte ve své budově či projektu energetickou účinnost, smart metering, technická řešení a další aspekty? Rádi vám pomůžeme dostat se do Campusu načerpat potřebnou inspiraci a vše zažít na vlastní kůži. Dejte nám vědět!

Fakta o Loxone Campusu:

 • Investice: 70 mil. eur (asi 1,5 mld. Kč)
 • Celková plocha: 8 ha
 • Doba výstavby: 2,5 roku
 • Prostor pro školení: seminární centrum o rozloze více než 1 000 m2 nabízí devět nejmodernějších seminárních místností
 • Panoramatická okna umožňují plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem
 • Přístup do rozsáhlého parku včetně seminárního pavilonu.
 • Auditorium: Obří prostor pro pořádání akcí s plochou 600 m2 pro stovky osob, který je mimo akce součástí stravovacího zařízení.
 • Hotel: 80 pokojů a dvě apartmá včetně wellness o rozloze 420 m2
 • Restaurace: 300 míst
 • Skladové a logistické centrum: 6 000 m2
 • Kanceláře: 3 000 m2 s 300 pracovními místy
 • Zeleň: bylo vysázeno přes 1 000 původních stromů a keřů, při stavbě bylo zachováno a přeskládáno více než 3 000 t balvanů