Laboratoř pro inteligentní automatizaci LOXONE Campus

V září loňského roku byl v rakouském Kollerschlagu poblíž českých a německých hranic slavnostně otevřen LOXONE Campus, který napsal novou kapitolu dynamicky se rozvíjející společnosti Loxone. 

Architektonické mistrovské dílo harmonicky zapadá do plenéru zelených kopců v okolí městečka Kollerschlag. Právě sem vedla jedna z cest nabitého letošního programu akcí, které pořádá náš časopis pro své partnery a podnikatele z oblasti developmentu a facility managementu. Návštěva Loxone Campusu v rakouském Kollerschlagu se uskutečnila na pozvání Pavla Lískovce, branch managera české pobočky v Českých Budějovicích. 

LOXONE Campus

Celková rozloha areálu činí 8 ha, ale na první pohled to není patrné, protože Campus je skvěle zakomponován do zvlněného terénu. Zahrnuje mj. skladové prostory a logistické centrum o rozloze 6 000 m2, kanceláře s kapacitou pro 300 zaměstnanců a rovněž hotelový komplex s 80 pokoji, restaurací, wellnessem s venkovním vyhřívaným nekonečným bazénem. Vše je vybaveno moderními systémy inteligentní automatizace budov. 

Celý projekt kompletně vyšel na 70 mil. eur. Plánovaný rozpočet byl o 12 % nižší, což je pozoruhodné v návaznosti na změny cen stavebních prací, protože během stavby, která byla skvěle vyprojektovaná ateliérem ARKFORM, nebylo třeba zavádět žádné speciální řešení, ale už od začátku byly implementovány špičkové technologie. 

Krušné začátky

Za společností stojí dva majitelé, nejsou zde žádní jiní akcionáři, což velmi pomáhá při strategických rozhodnutích, aby se mohli posouvat dál.

Když na začátku roku 2008 zakládající členové společnosti Martin s Thomasem stavěli své domy, už tehdy se potýkali s tím, že v nich bylo poměrně hodně technologií – rekuperace, klimatizace, vytápění, tepelná čerpadla, stínění, osvětlení atd. Takže se rozhlíželi po trhu, aby veškeré technologie dokázali propojit dohromady, ale nebyli jejich otroky. To byl i počáteční impulz, kdy začali přemýšlet o spojení veškerých technologií v domech. Po dvou letech se postupně portfolio začalo rozšiřovat a dnes vyrábí světla, reproduktory atd., ale stále je Loxone podle zakladatelů primárně softwarová firma.

Počáteční vize byla, že když přijdete domů, bude tam odpovídající teplota a vyladěná energetická spotřeba, což se skvěle povedlo. V počátečních pěti letech bylo třeba překonat mnohá úskalí. Nastal dokonce okamžik, kdy hrozilo, že od projektu odstoupí a firma skončí, protože se na počátku ne všechno úplně dařilo. Důvodem bylo, že lidé – klienti – nové technologie neznali, byly pro ně nové a automatizace v té době patřila do luxusních nemovitostí atd. I přes krizové chvíle se však společnost podařilo nasměrovat k dalšímu růstu.

Jak budova začala?

V roce 2018 si majitelé Martin Öller a Thomas Moser, zakladatelé Loxone Group, vzali na 100 dnů dovolenou a předali kompetence manažerům, ačkoli do té doby byli u všeho. Zaměstnanci nevěděli, co se děje, a majitelé v té době vůbec nesledovali dění ve firmě, protože „svým“ lidem věřili. V oněch „volných“ dnech strategicky uvažovali, jaký bude v dalších 10 letech výrobní program. Tehdy vznikla myšlenka postavit LOXONE Campus. Nejdříve si ujasnili, jak velké prostory bude nutné postavit. Vycházelo to na budovu o 13 podlažích, která měla původně stát v tomto krásném venkovském prostředí plném zelených luk a políček. Tato idea ovšem nenašla porozumění u místních úřadů. 

Začalo se tedy uvažovat o areálu, který by sem vhodně zapadl a splynul s okolím. Přestože je na střeše umístěna fotovoltaika o výkonu 600 kW, je zde téměř 80 % zelených střech. Když stavíte kanceláře pro 300 lidí, je třeba vše důkladně promyslet, takže mottem se stalo: aby zaměstnanci odváděli dobrou práci, potřebují kvalitní zázemí. 

Restaurant Glorious Bastards

Jedním z lákadel je proto franšíza slavného řetězce Glorious Bastards, známá z Vídně, Lince nebo Salcburku. Vyznačuje se industriálním stylem a pevně daným designem. Dalším prvkem byla úvaha, že bude potřeba vzdělávat zaměstnance, ale také partnery. Proto sem přijíždí mnoho lidí nejen z Evropy, ale ze všech koutů světa. Součástí komplexu je tudíž také hotel, který z 80 % zaplní firma LOXONE svými klienty a partnery.

Pavel Lískovec, šéf českobudějovické pobočky Loxone, k tomu říká: „V letošním roce zde máme naplánováno sedm školení od nás z Česka. Když to udělá každá spolupracující země či lokální pobočka, tak se turnusy budou točit dokola. Při projektování komplexu bylo součástí architektonického záměru, aby si lidé měli také kde odpočinout. Proto byl současně vybudován wellness s venkovním nekonečným bazénem na relaxaci.“

Manažeři Loxone chtěli, aby v Campusu mohli prezentovat nové technologie a zařízení, proto bylo potřeba postavit přednáškový sál, ale i rozlehlé sklady dimenzované tak, aby svou velikostí splňovaly požadavky i na dalších 10 let.

Pavel Lískovec dodává: „Je to takový malý příběh o vzniku LOXONE Campusu. Domnívali jsme se, že to je vrchol toho, co majitelé chtěli dokázat. Nicméně nedávno oznámili, že to je pouze začátek. Tento areál je taková jedna naše velká laboratoř. Začínali jsme v rezidencích luxusních vil. Dnes řešíme běžné rodinné domky i byty s nižší vybaveností, ale developeři po nás stále častěji požadují přípravu na automatizaci, i s ohledem na dnešní požadavky EU. Takže místo toho, aby na každý systém byl jeden odborník, my je spojíme všechny dohromady, takže dochází k velkým úsporám – není třeba tolik hardwaru a do projektu vnášíme daleko větší komfort.“ 

Arnošt Wagner, Foto: Archiv DE&FA

Velké poděkování za pozvání a nadstandardní možnost dvoudenní prohlídky celého areálu LOXONE Campusu včetně prostor, kam se běžný návštěvník nedostane, patří Pavlu Lískovcovi a jeho českým kolegům. Zároveň si velmi vážíme i vřelého přijetí a pozvání na slavnostní večeři ze strany majitelů společnosti a hlavních manažerů Loxone Group.

Společnost Passerinvest Group otevřela novou administrativní budovu Roztyly Plaza.

Společnost Passerinvest Group otevřela nedávno novou administrativní budovu Roztyly Plaza, v Praze 11. Časopis Development news / Facility manager organizoval pro zájemce prohlídku této unikátní sedmipodlažní budovy z architektonického studia Aulík Fišer Architekti. Je to první z plánovaných staveb v této lokalitě o velikosti 21 700 m2 kancelářských ploch, 1 600 m2 obchodních ploch v přízemí, 330 parkovacích míst pro nájemce a 100 P+R v podzemních garážích. Velkoryse řešený vstupní prostor, střešní terasa, moderní kantýna a celá řada moderních prvků, jsou ukázkou vysokých požadavků environmentální, společenské a ekonomické udržitelnosti. Průvodcem byl obchodní ředitel společnosti Passerinvest Group Eduard Forejt, který zdůraznil motto budovy: ,,Zajistit vhodné pracovní prostředí pro lidi‘‘.

Foto: Bohdan Štoček, Development news

Velká party při křtu časopisu v hotelu Le Palais

V úchvatném prostředí Art Hotelu Le Palais Prague na pražských Vinohradech se v úterý večer sešla početná skupina hostů, kteří byli zvědaví na nové vydání spojených titulů Development News a Facility Manager.

Účast byla nad očekávání hojná. Na úvod hosty přivítal majitel a šéfredaktor Arnošt Wagner a představil důvody, proč došlo ke spojení obou na trhu dlouhodobě etablovaných titulů – a proč právě nyní.

Role kmotry nového vydání se ujala výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková s přáním, aby se na titulu v budoucnu objevilo co nejvíce osvícených a úspěšných developerských projektů měst.

Moderátorka večera Martina Kymrová pozvala k představení nového loga DE-FA /Development News + Facility Manager/ výtvarníka, malíře a designera Pavla Šťastného, autora mnoha grafických značek známých společností. Hodně štěstí a úspěchů do budoucnosti popřáli i partneři večera, jmenovitě Lenka Preslová, obchodní ředitelka společnosti Crestyl, a Daniel Digoň, generální ředitel společnosti Atalian. Od Arnošta Wagnera zaznělo i poděkování spolupracovníkům redakce a obchodním partnerům, kteří se na tomto veřejností velmi pozitivně přijatém vydání podíleli.

Party pokračovala ve velmi příjemné a přátelské atmosféře do večerních hodin za tónů jazzového tria, které dokázalo navodit to podstatné, co si redakce dala za cíl: propojení investorů a developerů s FM manažery.

Foto: Bohdan Štoček

 

59. DNY MALÝCH OBCÍ

Obce čím dál tím častěji čelí kyberútokům na své servery s citlivými daty. NÚKIB v letech 2020-2023 zaevidoval 38 incidentů hlášených samosprávami – 27 incidentů z obcí a 11 z krajů. Útoků ovšem může být řádově více, jelikož obce nemají zákonnou povinnost incidenty NÚKIBu hlásit. Kybernetická bezpečnost patří ke klíčovým tématům, o které by se starosta měl zajímat, a proto se jí budou věnovat i další 59. Dny malých obcí. Starostové si mohou už v kalendáři zarezervovat místo na jaro–19. března 2024 v Praze a 26. března 2024 v Olomouci.

Jedním z nejčastějších a zároveň nejzávažnějších typů incidentů, kterým státní správa a samospráva čelí, jsou ransomwarové útoky. Jedná se o druh škodlivého softwaru, jehož účelem je zašifrovat, zakázat nebo výrazně omezit přístup k datům, zařízením nebo celým systémům oběti, a to do té doby, dokud poškozený nezaplatí požadované výkupné.

Další způsob častého napadení z kybersvěta jsou například DDoS útoky, při kterých se útočníci snaží narušit nebo poškodit webovou stránku, síť nebo jinou online službu tím, že ji přetíží velkým množstvím falešných nebo nevyžádaných požadavků, dokud nedojde k poklesu výkonu, omezení nebo výpadku služby.

Oblíbený je také phishing, při kterém se útočník snaží získat důvěrná data oběti nebo spustit na zařízení oběti škodlivý kód. Nejčastěji probíhá phishingový útok pomocí podvodného e-mailu s žádostí o informace k naší platební kartě nebo přihlašovací údaje do internetového bankovnictví.

Neméně častá je i nepřístupnost elektronické pošty a spisové služby.

„V rámci 59. Dnů malých obcí dostane velký prostor téma kyberkriminality, kterou útočníci páchají na obcích a s ní spojená obrana, která je velmi složitá, jelikož útočník je vždy krok před obráncem a má jistou výhodu prvního tahu. Mluvit se bude určitě i o chystaných regulacích na samosprávy s ohledem na náročnost a nákladnost vhodných či nutných opatření, možnostech personálního zajištění a samozřejmě i zkušenostech jak s obranou proti konkrétním útokům, tak i celkovou připraveností úřadu,“ říká programový ředitel konference DMO Vojtěch Dvořáček.