DOCK IN: Where work, comfort and nature complement one another

The administrative district DOCK IN is being constructed on the boundary of two worlds – the pulsating centre of the metropolis and the peaceful environment of a park alongside a river. It combines modern administrative premises, perfect background facilities, easy accessibility – and most of all direct contact with nature.

 

DOCK IN is the synonym of a modern administrative centre within the centre of the metropolis. It is a part of the residential and commercial campus DOCK by the development group Crestyl and is situated on the boundary of Prague’s Libeň, Karlín and Holešovice, near the Palmovka underground station. In spite of the peaceful environment, it also offers excellent connections either by car or public transport, this being due to the nearby tram stops and an underground stop – the journey to Prague’s centre will therefore take just a few minutes.

 

 

 

Completely finished next year

The administrative part of DOCK IN is divided into several stages. The first three already completed stages are leased. The building DOCK IN FOUR is to be completed before the summer and is also almost fully leased and work on the last stage DOCK IN FIVE has already been commenced. Completion of this building, which will crown the development of the whole new Dock district, is scheduled for the end of next year. DOCK IN FIVE will offer almost 25,000 sq m of administrative premises and retail premises. Nevertheless, the suitable location and large work premises are not the only feature that DOCK IN stands out for amongst other projects.

 

Facilities will support productivity

Productivity is not only influenced by more and more advanced technologies but also by the comfort of those who operate them. And large companies have already realized that only a comfortable chair or automatic coffee machine will just not do in order to provide employees with the comfort they require. That is why DOCK IN offers versatile facilities that meet employees’ comprehensive requirements for comfort. The complex also comes with several restaurants, a café, fitness centre and the DOCK-IN-JOY concept where one can hire paddleboards, paddle boats and motorboats and will now also attend to yachting. The complex also includes outdoor fitness features.

Nearby, there is a golf driving range and tennis courts and the whole complex is surrounded by a tartan running track, which connect to the city cycleways. Crestyl also accounts with the opening of a nursery school, hairdresser’s and other particularly useful premises and the whole concept will provide wireless connection and the possibility to charge a computer or mobile with ease. It means that DOCK IN combines a modern working environment with the comforts that many people only associate with home. Imaginary deletion of these boundaries therefore provides companies with a tremendous potential for increased productivity. Moreover, the adjacent location of Palmovka offers comprehensive civic amenities – schools, sports grounds, medical facilities, post office, theatre, shops and restaurants.

Nature at hand

The DOCK IN project is characteristic for being set in a green environment amongst water features. A stream of vegetation flows down tiered terraces of buildings, being connected directly to greenery that leads to a one-hectare central park. The buildings therefore don’t create the impression of a concrete box that would disturb the relief of the landscape but blend in harmony. The complex also has a marina, offering the possibility of relaxing directly on the river’s banks.

Nature is not only included in the project physically but also penetrates to its soul. All the buildings are designed in accordance with the international criteria of the programme of long-term sustainable projects, LEED Gold. Charging stations for e-cars and e-bikes, economical lighting as well as rain sensors that allow water management during the irrigation of outdoor greenery come as a matter of course and rainwater tanks are also utilised. DOCK IN thus represents a project that is friendly to the human mind as well as the environment.

Interest from global companies

DOCK IN has already attracted many significant companies such as Saint-Gobain, Dáme jídlo, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, ASSA ABLOY, Lego Trading, Publicis, Henkel and Hornbach and others continue coming. “The interest in DOCK IN confirms that we have also managed to create a modern administrative centre with a really pleasant working environment situated near the metropolis’ centre. Thanks to the offices being situated within the immediate vicinity of the apartments, the area remains lively and the overall unique atmosphere is also emphasised by the abundance of greenery and the adjacent river,” says Omar Koleilat, managing director at Crestyl Group.

 

pr

Dostihové závodiště ve Velké Chuchli

Nyní Chuchle Arena Praha, se po dvou letech vlastnictví rodiny Vítkových postupně mění na multifunkční sportovně-kulturní areál. Díky stamilionovým investicím bylo výrazně zmodernizováno nejen zázemí pro jezdce i návštěvníky, ale vznikl zde i prostor pro parkury nebo třeba designový hotel přímo v tribunách. S cílem přivést do areálu také kulturu a umění zde byla na konci června odhalena 7 m dlouhá ocelová socha žraloka od prof. ak. soch. Michala Gabriela. V zimě 2018 byly zahájeny stavební a další práce, jejichž dosavadní objem činí 277 mil. Kč. Současně s renovacemi venkovních částí areálu probíhají i práce v interiérech. Již v roce 2018 byl renovován prostor malé sázkové haly a restaurace. Na sezonu 2019 byly připraveny nové salonky pro návštěvníky dostihů v pátém patře a prostor Derby Club Prague. Letos byly dokončeny hotelové pokoje po rekonstrukci původní ubytovací části. Rekonstrukcí prošly také stáje a zázemí pro závodníky, např. šatny žokejů a dostihové vážnice.

Chceme pomoci všem našim klientům

Raiffeisen – Leasing, s.r.o., již déle než čtvrtstoletí poskytuje českým klientům komplexní nabídku finančních produktů určených pro financování movitých předmětů i nemovitostí, a to včetně doplňkových služeb.

 

Raiffeisen – Leasing je členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA) a specializujese na financování investičních potřeb v oblastistrojů, zařízení, technologií, dopravních prostředků a nemovitostí. Je to jedna z mála leasingových společností na českém trhu, která má mezi svými pracovníky specialisty na financování nemovitostí, letadel, lokomotiv a dalších specifických komodit. V žebříčku, který hodnotí členy ČLFA podle objemu celkového portfolia, patří společnosti čtvrté místo na leasingovém trhu; s více než 70 % tržního podílu dlouhodobě zaujímá první místo v objemu nebankovního financování nemovitostních projektů.

O rozhovor jsme požádali jednoho ze tří jednatelů Raiffeisen – Leasing, s.r.o., Aloise Laneggera.

 

Vraťme se na začátku zpět do loňského roku. Jaký pro vás byl?

 

Loňský rok byl pro Raiffeisen – Leasing mimořádně úspěšný, klientům jsme zajistili financování v celkové hodnotě 10,2 mld. Kč, což představovalo meziroční nárůst 5 % a velmi mě to těší. Byl to rok úspěšný pro všechny segmenty naší obchodní činnosti včetně leasingu nemovitostí, kde jsme byli opět jedničkou na trhu nebankovního financování. Náš tržní podíl ve financování nemovitostí přesáhl polovinu celého objemu profinancovaného leasingovými společnostmi. Věřím, že v tomto rekordním výsledku se ukazuje nejen potenciál českých firem a developerů investovat, ale odráží se v něm i profesionalita našeho týmu a dobrá zkušenost našich klientů s nebankovním financováním a s naším přístupem k jejich potřebám. Zisk Raiffeisen – Leasing po zdanění činil v roce 2019 celkem 399,3 mil. Kč, meziročně tedy o 63 % více. Celková hodnota konsolidovaných aktiv společnosti činila k 31. 12. 2019 bezmála 24 mld. Kč.

 

S jakou vizí jste vstupovali do roku 2020?

 

Do roku 2020 jsme vkročili s přesvědčením, že bude minimálně stejně úspěšný jako rok předcházející. Současná krize na nějakou dobu zbrzdila financování některých projektů, nicméně i nadále pracujeme a financujeme, byť na schvalované projekty máme částečně zvýšené nároky, které odrážejí současnou krizovou situaci.

 

Jakou jste přijali strategii po analyzování současné mimořádné situace, když začalo být zřejmé, že epidemie bude mít celosvětový dopad?

 

Rozhodli jsme se přistupovat ke každému projektu individuálně a zejména chceme podržet stálé klienty, kteří se touto situací mohou dostat do platebních problémů. Takovým klientům umíme nabídnout řešení na míru a nad rámec zákona o „platebním moratoriu“. Díky podpoře analytického oddělení reagujeme pružně na vývoj krizové situace, která je velmi proměnlivá. Obecně řečeno, chceme pomoci všem našim klientům. Avšak vždy je třeba zároveň vyhovět požadavkům regulátora. V zásadě se liší přístup podle zákona o platebním moratoriu (typ A), který vstoupil v platnost kolem 20. dubna, a ostatních (typ B).

 

Co musí splňovat váš klient, aby mohl zažádat o odložení splátek a na jak dlouho?

 

Jsou to podmínky (A) zákonné – klient nesměl být k 26. březnu letošního roku v prodlení se splatností svých závazků více než 30 dní a zároveň splňuje veškeré další podmínky zákona. Zejména, že jde o úvěrový nebo leasingový typ struktury, kde má klient splátky v období moratoria. Délka odkladu je ze zákona tři nebo šest měsíců s ukončením moratoria k 31. října 2020. Odkládá se pouze jistina a klient (jelikož se vždy jedná o právnické osoby) splácí průběžně úrok. Pak to jsou podmínky (B) ostatní. Myslíme i na klienty, jimž zákonné opatření nevyhovuje a jsme schopni jim vyjít vstříc s odkladem splátek až na 12 měsíců v případech významněji zasažených odvětví. To se konkrétně týká hotelů.

 

Co nabízíte, resp. jaká jste zvolili pravidla v rámci splátek? Bude to znamenat prodloužení splátkového kalendáře?

 

V případech (A), tedy podle zákonných podmínek, je vždy odložena splatnost o daný počet měsíců a alikvotně je prodloužena i smlouva. V případech (B), ostatních, záleží na dohodě s klientem. Nemovitostní transakce jsou samy o sobě dlouhé (zhruba 10 let) a je zde možnost rozložit splátky do období po COVID, nebo je odložit až do odkupní ceny za nemovitost na konci transakce.

 

Bude v období odložení splátek běžet úročení, takže dojde k navýšení celkové částky?

 

V případech (A), zákonných, úročení běží a klient splácí, nicméně úrokové sazby se nemění. Celková částka úhrad se navýší pouze o úročení za dobu odkladu. V případech (B), ostatních, je možná individuální dohoda o splácení úroků. Pokud dojde k odkladu jejich splatnosti, navýší se opět samozřejmě celková částka úhrad z důvodu odkladu, nikoli z důvodu zásahu do úrokových sazeb.

 

Jistě dojde k zásadní změně v rámci zájmu o individuální výstavbu. Jak na vzniklou situaci chcete reagovat? Budete podporovat např. zájem o renovaci chalup?

 

Leasing nemovitostí není příliš vhodným produktem pro financování rodinných domů či chalup. V nabídce se chceme soustředit zejména na financování rezidenčního bydlení, a to nejenom pro výstavbu bytových domů na prodej, ale zejména k dlouhodobým pronájmům. Chceme podporovat i renovace starších činžovních domů, popř. dalších projektů určených pro dlouhodobé nájemní bydlení. V případě nových bytových domů či domů po rekonstrukci můžeme nabídnout celkovou dobu splácení až 32 let s fixní úrokovou sazbou na dobu podle požadavků klienta. Po dobu výstavby klient neplatí úroky, ty jsou součástí celkových investičních nákladů, a teprve po kolaudaci začíná doba splácení 32 let.

 

Může být leasing pro klienty jednou z možných variant, jak překlenout následky zasažené ekonomiky?

 

Samozřejmě, leasing nemovitostí je vždy řešením pro složité situace, tedy i za situace, že ekonomika je oslabená. Leasing nemovitostí řeší individuální potřeby klienta, které se zejména v období krize mohou lišit. Skutečnost, že po dobu financovaní je nemovitost ve vlastnictví leasingové společnosti, dává financující instituci vyšší komfort zajištění, a tím i vyšší pravděpodobnost, že požadované financování bude schváleno.

red

DOCK IN: Kde se práce, pohodlí a příroda doplňují

Na pomezí dvou světů – pulzujícího centra metropole a klidného prostředí parku kolem řeky – roste administrativní čtvrť DOCK IN. Spojuje moderní kancelářské prostory, perfektní zázemí, snadnou dostupnost – a především přímý kontakt s přírodou.

 DOCK IN je synonymem pro moderní administrativní centrum uprostřed metropole. Je součástí rezidenčního a komerčního kampusu DOCK developerské skupiny Crestyl na rozhraní pražské Libně, Karlína a Holešovic, poblíž stanice metra Palmovka. Přes klidné prostředí nabízí vynikající spojení autem i městskou hromadnou dopravou díky blízkým tramvajovým zastávkám a stanici metra – cesta do centra Prahy tak zabere jen pár minut.

 

 

 

V příštím roce kompletně dokončeno

Administrativní část DOCK IN je rozvrstvena do několika etap. První tři již dokončené etapy jsou obsazené. Do léta pak bude hotová již téměř pronajatá budova DOCK IN FOUR a byly zahájeny i práce na zcela poslední etapě DOCK IN FIVE. Dokončení této budovy, která završí výstavbu v celé nové čtvrti DOCK, je naplánováno na konec příštího roku. DOCK IN FIVE nabídne téměř 25 000 m2 kancelářských ploch a obchodních prostor. Příhodná lokalita a velké prostory k práci ale nejsou jediným, čím DOCK IN mezi ostatními projekty vyčnívá.

Zázemí podpoří produktivitu

Produktivita není ovlivněna jen stále vyspělejšími technologiemi, ale i pohodlím těch, kdo tyto technologie ovládají. A velké firmy si již ujasnily, že ke komfortu zaměstnanců nestačí pouze pohodlné kancelářské křeslo nebo automatický kávovar. DOCK IN proto nabízí pestré zázemí, které komplexní požadavky na pohodlí zaměstnanců splňuje. V areálu nechybí několik restaurací, kavárna, fitness centrum, nebo koncept DOCK-IN-JOY, v němž si lze zapůjčit padddleboardy, šlapadla či motorové čluny, nově se bude věnovat i jachtingu. Součástí areálu jsou i venkovní fitness prvky.

 

 

Nedaleko se pak nachází golfové odpaliště či tenisové kurty, okolo celého areálu vede běžecká tartanová dráha napojující se na městské cyklostezky. Developer Crestyl také počítá s otevřením mateřské školky, kadeřnictví a jiných užitných prostor a celý areál pak bude nabízet wifi připojení a možnosti si jednoduše nabít počítač nebo mobil. DOCK IN tedy kombinuje moderní pracovní prostředí s pohodlím, které si většina lidí asociuje pouze s domovem. Pomyslné mazání těchto hranic tak nabízí firmám velký potenciál k navýšení produktivity. Navíc přilehlá lokalita Palmovky nabízí kompletní občanskou vybavenost – školy, sportoviště, zdravotnická zařízení, poštu, divadlo, obchody nebo restaurace.

Příroda na dlani

Projekt DOCK IN je charakteristický svým zasazením do zeleného prostředí mezi vodní plochy. Ze stupňovitých teras budov se vine proud vegetace, který se napojuje na zeleň přímo na zemi vedoucí k centrálnímu parku o velikosti jednoho hektaru. Budovy tak nepůsobí jako betonové krychle narušující reliéf krajiny, ale harmonicky s ním splývají. V areálu je také marina a přímo se nabízí možnost relaxovat na břehu řeky.

Příroda nemá v projektu jen fyzickou přítomnost, ale proniká i do jeho duše. Všechny budovy jsou projektovány podle mezinárodních kritérií programu dlouhodobě udržitelných projektů LEED Gold. Samozřejmostí tak jsou dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrická kola, úsporné osvětlení, ale i dešťové senzory, které umožní šetřit vodou při zavlažování venkovní zeleně – navíc se primárně využívají rezervoáry dešťové vody. DOCK IN tak představuje projekt šetrný nejen k lidské mysli, ale i k životnímu prostředí.

Zájem světových firem

DOCK IN už přilákal mnoho významných firem jako Saint-Gobain, Dáme jídlo, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, ASSA ABLOY, Lego Trading, Publicis, Henkel nebo Hornbach. A další stále přicházejí. „Zájem o DOCK IN potvrzuje, že se nám daří vytvářet moderní administrativní centrum se skutečně příjemným pracovním prostředím v blízkosti centra metropole. Díky propojení kanceláří s byty v bezprostředním okolí je místo stále živé a celkovou unikátní atmosféru ještě podtrhuje velké množství zeleně a přilehlá řeka,“ říká Omar Koleilat, generální ředitel skupiny Crestyl.

 

PR

Keramické obklady RAKO v novém rakovnickém aquaparku

Nový aquapark v Rakovníku, nazvaný zkratkou a zároveň přesmyčkou prostě Aquaprak, možná zdálky prak leckomu připomene.

 

Dominantu objektu, který byl po dvouleté rekonstrukci otevřen počátkem roku, tvoří toboganová věž vzhůru se rozšiřujícího tvaru s dřevěným obložením, jež ční do výšky téměř 17 m. V aquaparku pochopitelně nechybějí keramické obklady RAKO, které se v Rakovníku začaly vyrábět právě před 137 lety. Vyvážejí se do 92 zemí světa, ale tentokrát zůstaly doma.

 

Nový rakovnický aquapark vznikl po rozsáhlé rekonstrukci a přestavbě krytého plaveckého areálu z počátku 80. let. V roce 2014 se uskutečnila sanace železobetonových nosníků ve střešní konstrukci nad bazénovou halou a zároveň bylo rozhodnuto o rekonstrukci a modernizaci.

Vnitřní část s klasickým plaveckým bazénem s délkou 25 m a dětským výukovým bazénem s hloubkou 0,6–0,8 m byla nově doplněna o divokou řeku s houpacími zálivy, brouzdaliště pro děti, dvojici vířivek, Kneippův chodník, parní lázeň a dvojici toboganů o délkách 84 m a 53 m. Odděleně jsou umístěny dvě sauny s odpočívárnou a ochlazovacími bazénky. V letní venkovní části se nacházejí další pětadvacetimetrový plavecký bazén a dětské brouzdaliště.

 

Všechny třídy protiskluznosti v jednom designu

Z hlediska výběru keramických obkladů a dlažeb je bazén koncipován tak, aby kromě atraktivního vzhledu byly povrchy vysoce funkční, tedy dobře čistitelné a hlavně bezpečné. Vysoce slinuté keramické glazované dlaždice RAKO ze série Cemento dodaly podlahám vzhled betonové stěrky. Série nabízí v jednom designu širokou škálu povrchů v různých třídách protiskluznosti (R9, R10 i R11, pro bosou nohu A, B i C), což je její velká výhoda. Na jedné straně to umožňuje plnit dokonale technické normy protiskluznosti i v tak náročném prostředí, jako je veřejný bazén, a na straně druhé nabízí totožný vzhled všech druhů povrchů. Podlaha tak nádherně plyne prostorem, vede vás od vstupní haly, chodbami, sociálním zázemím včetně sprch až do bazénové haly. Povrch dlaždic série Cemento je hladký, protiskluznost tedy zajišťuje výhradně posyp v podobě speciální granílie.

 

Nejvyšší stupeň protiskluznosti pro okolí bazénu nad rámec normy

Ve vstupní hale a v suchém prostředí jsou položeny dlaždice Cemento formátu 30 × 60 cm s protiskluzností R9 odpovídající normě. Stejným materiálem jsou zde obloženy také stěny. Do bazénové haly byl projektovým týmem značky RAKO nad rámec normy po dohodě s investorem navržen nejvyšší stupeň protiskluznosti R11/C s ohledem na maximální bezpečí návštěvníků.

V prostorech u výstupních žebříků nahrazuje velký formát mozaika 5 × 5 cm, rovněž ze série Cemento. Jde o funkční prvek zohledňující velké množství vody, které při opouštění bazénu stéká na podlahu a může snížit protiskluz. Mozaika má oproti velkému formátu vysoký podíl spár, které pomáhají vodě odtéct. Volba mozaiky je tak dalším krokem k vyšší bezpečnosti návštěvníků, kteří se tu mohou cítit komfortně. Z téhož důvodu byly mozaiky navrženy také pro podlahy ve sprchách a v okolí vodních atrakcí.

 

Vany bazénů z hutných dlaždic

 Všechny bazénové vany jsou provedeny z dlaždic série ColorTwo formátu 20 × 10 cm, R10/B, především v odstínech tyrkysové (vnitřní bazény) a modré (venkovní bazény). Nášlapy schodů do vody a borty, na nichž stojí skokanské můstky, tvoří hutné dlaždice ColorTwo formátu 10 × 10 cm s protiskluzem C podle platné normy.

Obklady stěn ve sprchách a dalších řešených prostorech tvoří glazované hutné dlaždice ze série ColorTwo. Zvolená minimální otěruvzdornost PEI 3 znamená, že povrch odolá bez problémů i silnému chemickému čištění. Stěny a většinu sloupů v bazénové hale pokryly dlaždice série Cemento s barevnými akcenty tvořenými mozaikou 5 × 5 cm ze série ColorTwo. Zajímavostí pokládky je různá tloušťka zvolených materiálů (Cemento 10 mm, ColorTwo 7 mm), vyžadující znalost i precizní práci při provádění ze strany obkladačů.

 

Mozaikové obklady s ručně vytvořeným originálním prvkem

Obklad divoké řeky tvoří drobná keramická mozaika, která pokryla oblé tvary prvku. Jde o glazované hutné dlaždice ze série ColorTwo formátu 2,5 × 2,5 cm. Zajímavostí tohoto obkladu je naprostá originalita vzhledu. Kladeči totiž při práci z každého setu bílé mozaiky 30 × 30 cm vyloupli několik kostiček a ručně místo nich vložili kostičky z tyrkysové mozaiky. Tento originální povrch má jen rakovnický aquapark. Při obkladu vířivek byla použita mozaika Allegro 2,5 × 2,5 cm v odstínech hnědé a oranžové ze série Pool.

 

 

 

 

 

 

Bazénové tvarovky jsou ze série RAKO POOL

Všechny funkční bazénové keramické tvarovky RAKO jsou ze série Pool. Voda, která opustí bazén mimo přelivovou hranu, se nesmí vrátit zpět do bazénu, což řeší spád směrem k odtokovému sběrnému žlábku. Odtokový kanál na špinavou vodu ze série Pool je účelově vyroben jako širší a otevřenější tak, aby vynikal maximálně snadnou čistitelností. Přelivové hrany plaveckého vnitřního i venkovního bazénu tvoří tvarovky Zürich s protiskluzností C a přelivové hrany dětského a výukového bazénu nižší tvarovky Finland, opět s nejvyšším stupněm protiskluznosti. Keramické výrobky pro bazény jsou doménou značky RAKO.

Generální dodavatel projektové dokumentace spolupracoval s projektovým týmem RAKO při přípravě spárořezů, které byly součástí návrhu interiéru. Dodávku obkladů zprostředkovala domácí rakovnická firma MK, která stavbu a jednotlivé fáze obkladačských prací průběžně sledovala. Zúročila tak své četné zkušenosti z předchozích podobných vodních staveb.

 

 

PR

Investor stavby:                              Město Rakovník

Generální dodavatel:                     Sdružení firem VW Wachal, a. s. a Moravastav Brno, a. s.

Dodavatel obkladů

a dlažeb RAKO:                MK, s. r. o.

 

Informace o keramických obkladech a dlaždicích RAKO na www.rako.cz.

 

Sekyra Group klade důraz na veřejný proctor

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a svou kariéru začal jako partner v advokátní kanceláři. V současnosti je Luděk Sekyra vlastníkem jedné z největších tuzemských developerských společností Sekyra Group.

Někde jste říkal, že se vás už nikdo neptá na rezidenční projekty, protože je všichni považují za okrajovou záležitost. Tak já se ptám…
Naše rezidenční projekty jsou trochu ve stínu pilotních projektů, centrálních brownfieldů, tj. Smíchova, Rohanského ostrova, Žižkova. Nedávno jsme dokončili Tandem Modřany a stavíme Riviéru Modřany, která by měla mít zhruba 300 by-
tů. Na Opatově připravujeme projekt s více než 200 byty a zároveň chystáme významný projekt 550 bytů v Čakovicích. Tyto projekty spadají do středního cenového segmentu. Myslím, že ten bude velmi důležitý i vzhledem k tomu, že v centrálních částech města registrujeme silnou aktivitu investorů, ale cenová hladina je pro mladé lidi nedostupná. Proto je jasné, proč jsou okrajové lokality atraktivní.

V současné době je poptávka po menších bytech…
Poptávka po menších bytech je významná, protože mnoho zejména mladších lidí ještě nezaložilo rodinu, takže takový byt je adekvátní jejich potřebám. Zároveň někteří lidé byty pronajímají; výnos z menších bytů je v přepočtu na metr čtvereční vyšší. V Praze chybí ze strany magistrátu ucelená koncepce výstavby dostupného bydlení a sociálních bytů, jak ji známe třeba z Berlína nebo z Vídně. To považuji za významný nedostatek a snažíme se na toto téma s vedením naší metropole komunikovat. Dosud žádná z diskutovaných koncepcí nezískala jednoznačnou podporu, takže si myslím, že dostupné bydlení v okrajových částech, zejména menší byty, budou velmi atraktivním produktem.

Ceny bytů ovlivňuje jejich nedostatek. K řešení situace by měl pomoci nový stavební zákon. Jak to vnímáte?
Novela stavebního zákona je samozřejmě nutná, jeho koncepce už neodpovídá dnešním požadavkům. Je to nejen o výstavbě bytů, ale i o výstavbě dopravní a městské infrastruktury, které jsou stejně důležité jako rezidenční projekty. Stavební zákon by měl tyto procesy urychlit. Na druhé straně – hledání koncensu je nesmírně obtížné, protože proti sobě jdou protichůdné zájmy – státu jde o centralizaci, zatímco obcím o decentralizaci. Je zde zájem developerů na maximálním urychlení celého procesu. Existují zájmy různých nevládních organizací, ochránců památek a dalších… Takže hledání kompromisu nebude jednoduché, ale já věřím, že zvítězí racionalita, rozumný přístup.

Jste tradičním vystavovatelem na stánku Prahy na veletrhu MIPIM v Cannes. Jaký projekt letošním návštěvníkům představíte?
V minulých letech jsme prezentovali vždy některé z našich velkých území – Smíchov nebo Rohanský ostrov. Letos by to měla být společně s Prahou prezentace nákladového nádraží Žižkov neboli Žižkov City, kde budeme rozvíjet tu největší část nádraží, v níž by mělo vzniknout až 3 000 bytů. Součástí našeho projektu je historická budova Žižkovského nádraží, což bude asi největší uzavřený veřejný prostor v Praze. Předpokládáme, že by v parteru byly obchodní plochy a ve střešní části si dovedeme představit bytovou funkci. Ostatní prostory by mohly být využity veřejnými institucemi, diskutuje se s národním filmovým archivem, s akademií věd, součástí by měla být i škola. Připravujeme společnou platformu s hlavním městem Prahou, které by mělo převzít rozvoj této budovy. Mimochodem jsme v uplynulých dnech podepsali společné memorandum nejen s naší metropoli, ale i s ministerstvem kultury a Českými drahami, které bude základem konverze historické budovy nádraží na kulturní a společenské centrum celoměstského významu. V okolí budou bytové projekty a kdy na dalších částech rozvoje Žižkova se budou rovněž podílet Central Group, Penta a další developeři.

Funkce tohoto území je dlouhodobě středem pozornosti různých skupin. Najít kompromis asi není jednoduché…
Je to možná učebnicová ukázka toho, s jakými komplikacemi se developeři potýkají. Původní koncept byl, že Olšanská bude jako bulvár procházet celým nádražím. Tento model byl silně prosazován městskou částí i Prahou. Poté, co byla budova vyhlášena kulturní památkou, museli jsme celý koncept změnit a budovu integrovat do rozvoje celého projektu. Takže břímě této budovy neseme my, ostatní developeři, kteří mají v okrajových částech čistě bytové projekty, se tím zabývat nemusejí. Pro nás to znamenalo naprosto zásadní změnu celé koncepce. Je to snad na dobré cestě a předpokládám, že letos by měla být schválena změna územního plánu. V roce 2022 bychom mohli začít s bytovou výstavbou i s obnovou a transformací historického objektu na novou funkci. Pro mne je Žižkov City jakousi laboratoří veřejného prostoru a pilotním příkladem spolupráce města se soukromým subjektem na revitalizaci chráněné budovy takového rozsahu.

Přípravu projektů ovlivňují různé okolnosti, které se podepíšou na jejich konečné podobě…
Jediným projektem, který má podporu napříč politickým spektrem i nevládních organizací – včetně UNESCO, je Smíchov. Je vlastně modelem toho, jak by to mělo vypadat. Proběhlo několik mezinárodních soutěží, bude tam kilometrová pěší zóna, centrála a kampus České spořitelny, škola, dva velké parky. Mou ideou je, aby jeden z nich byl jako Hyde Park. Díky našemu projektu vznikne plnohodnotná městská čtvrť se všemi funkcemi jako alternativa k historickému centru Prahy, které do značné míry patří cizincům. Bude to zřejmě největší projekt v moderních dějinách Prahy, v němž bude žít nebo pracovat na 12 000 lidí. Autobusový terminál Na Knížecí přesuneme směrem k vlakovému nádraží, kde vznikne parkoviště P+R pro několik tisíc aut, a Knížecí se uvolní zástavbě. Rádi bychom tam viděli nový magistrát.

Byl jste jedním z prvních, kdo po revoluci věnoval pozornost brownfieldům.
Brownfieldy jsou hodně důležitým městotvorným prvkem. Všechny tři naše velké projekty zásadním způsobem změní tvář širšího centra Prahy. Dva byly původně logistické areály, nákladová nádraží. Jenže jak se změnila koncepce dopravy, logistika se přesunula za město. Tohle jsou poslední velká území, která lze rozvíjet uceleně, nejen jako komerční či bytové projekty, ale vznikne zde i významný veřejný prostor. Ten je tím nejcennějším, co městu můžeme dát. A naším cílem je integrovat multifunkční development s veřejným prostorem, zacelit jizvy na tváři města tím, že tam vytvoříme něco smysluplného a odpovídajícího nárokům 21. století.

Třetím projektem, o němž jsme ještě nemluvili, je Rohanský ostrov…
Ten byl plochou bez pevné funkce, ale po povodních a postavení protipovodňových zábran jsme koncepci dopracovali, takže zde bude jakési zelené centrum města. Půjde o bydlení 7–8 minut od centra, na které bude svým způsobem navazovat, u řeky, v zeleni. Smíchov bude z našeho pohledu, alternativou k centru, se všemi funkcemi, a Žižkov bude nejdostupnějším bydlením v širším centru Prahy. Navíc ve všech projektech budou významné veřejné prostory… Dva parky budou na Smíchově, na Rohanském ostrově bude park, který naváže na ten před Invalidovnou. Na Žižkově kromě parku dojde k revitalizaci historické budovy nákladového nádraží na objekt s významnou veřejnou funkcí.

Veřejnému prostoru věnujete ve svých projektech velkou pozornost.
Ano, je to naprosto zásadní. Protože v Praze od revoluce žádný veřejný prostor nevznikl. Vezměte si, že jsme tady postavili Národní technickou knihovnu, jedinou veřejnou budovu, a to formou soukromo-veřejného partnerství. V tomto ohledu má současná Praha velký deficit. Když si vezmete, co se postavilo na sklonku monarchie, posledních 20–25 let před vypuknutím první světové války: celá Pařížská ulice, Obecní dům, hlavní nádraží, vinohradské divadlo, nový magistrát, holešovické výstaviště… Kolik veřejných budov se postavilo v současnosti? Je tady řada výzev, o nichž bude určitě diskuse i v souvislosti s těmito pozemky.

Centrálu společnosti plánujete na Rohanském ostrově?
S paní architektkou Jiřičnou jsme pracovali na projektu, který odpovídá mým představám. Myslím si, že to bude hezký dům a celá naše firma se těší, až se do dvou let přemístíme.

Angažujete se také v oblasti vzdělávání.
Jsem členem kolegia rektora Oxfordské univerzity a nadace, kterou jsem založil – Sekyra Foundation– podporuje studenty a akademické projekty po světě – na Oxfordu, Harvardu i na českých univerzitách. Máme Centrum pro filozofii, etiku a náboženství na Filozofické fakultě UK, které jsme založili s Tomášem Halíkem. Filozofie je mým koníčkem. Naše nadace v loňském roce pořádala na Oxfordské univerzitě velkou konferenci o Ludwigu Wittgensteinovi, nejvýznamnějším filozofovi 20. století; nad jeho slovy, že „Hranice našeho jazyka jsou hranice našeho světa“, by se měl zamyslet každý. Narodil se ve Vídni a jeho otec byl jedním z největších podnikatelů monarchie. Patřily mu kladenské doly a jeho matka se jmenovala Leopoldina, – po ní se zdejší železárny jmenují Poldi. Takže měl blízko ke Kladnu a svým způsobem i ke Smíchovu. Letos se chystá konference v Praze a příští rok ve Vídni, protože bude 100. výročí vydání jeho nejslavnějšího díla Tractatus Logico-Philosophicus. Kromě toho jsme uspořádali konferenci o Johnu Rawlsovi, profesoru na Harvardovy univerzity, největším politickém filozofovi 20. století. Naším cílem je vytvořit něco jako Pražský akademický institut, který by přilákal špičky světové intelektuální obce, na dlouhodobé stáže. Měla by to být určitá forma náhrady za Středoevropskou univerzitu, která zde původně vznikla a pak přes Budapešť doputovala do Vídně, což ukazuje smutný osud liberalismu a kritického myšlení ve střední Evropě.

Arnošt Wagner / Foto a vizualizace: archiv Sekyra Group