Konference brownfieldy v Ostravě

Konference brownfieldy v Ostravě frčí. Development news má tu čest, být hlavním mediálním partnerem.

Při nesplnění zákonné povinnosti pro vstupní dveře do bytů hrozí finanční postih!

U nově stavěných nebo rekonstruovaných panelových nebo činžovních domů je ze zákona a dle platných českých technických norem dána povinnost, že u vchodových dveří do bytu musí jít o certifikované požární dveře s požární odolností 30 minut a se zvukovým útlumem minimálně RW 32 dB. Je povinností vlastníka stavby při kolaudaci domu doložit Doklad o uvedení požárního uzávěru do provozu. Při nesplnění této povinnosti hrozí vlastníkovi stavby finanční postih, který může znamenat nepříjemný zásah do rozpočtu. Jde tedy o záležitost, kterou se nevyplatí podceňovat. Navíc protipožární vstupní dveře chrání jak obyvatele jednotlivých bytů, tak také únikovou cestu ostatních obyvatel domu v případě vzniku požáru. Jedná se tedy o velmi důležité téma, kterému je potřeba věnovat dostatečnou pozornost.

Požárně bezpečnostní dveře SOLODOOR.

Požárně bezpečnostní dveře SOLODOOR

 

Výběr vchodových interiérových dveří a vhodných zárubní je vždy vhodné konzultovat se zkušeným výrobcem, který kromě certifikovaného sortimentu nabízí také odborné poradenství. Kvalitní požárně  bezpečnostní dveře, které v kombinaci s ocelovou bezpečnostní protipožární zárubní tvoří protipožární uzávěru, totiž nejen zajišťují splnění povinností vyplývajících se zákona a platných norem, ale především brání šíření požáru a chrání tedy život, zdraví i majetek.

Vhodnou variantou vstupních dveří do bytů v panelácích a bytových domech jsou požárně bezpečnostní dveře, které splňují normu bezpečnostní třídy 2 a obstojí tedy před zlodějem, který se pokouší o vloupání s použitím základního nářadí a fyzického násilí. Vyšší formu ochrany pak nabízí bezpečnostní dveře certifikované ve 3. bezpečnostní třídě. Ty odolají zloději, který se pokouší dveře překonat pomocí páčidla a dalšího ručního nářadí. „Oba tyto typy dveří, které máme v našem sortimentu, disponují požární odolností 30 minut a jsou zkonstruovány tak, aby zajistily splnění zákonné povinnosti a odpovídaly platným normám, a zároveň díky bezpečnostním prvkům chránily danou domácnost a její obyvatele,“ říká Martin Dozrál, generální ředitel společnosti SOLODOOR, která nabízí různé typy speciálních interiérových dveří a také odborné poradenství.

Výše uvedené typy speciálních dveří jsou dostupné i v rozšířeném kouřotěsném a protihlukovém provedení a je možné je doplnit řadou certifikovaných doplňků (např. panoramatické kukátko, samozavírač, dveřní stavěč nebo různé typy bezpečnostních a panikových zámků).

Skvělou volbou pro byty v panelových a bytových domech jsou také požárně bezpečnostní dveře do bytu NEXT SD 101 F s požární odolností 30 minut, které díky vynikající ocelové konstrukci a vysokému počtu jisticích bodů maximálně eliminují síly vznikající při pokusu o jejich násilné překonání.

„Za velkou výhodu považuji fakt, že naše certifikované dveře nabízejí skvělou funkčnost bez nutnosti rezignovat na design – k dispozici je široká škála různých povrchů a dekorů. Navíc díky našim zkušenostem z velkých developerských projektů, na kterých jsme se dodavatelsky podíleli, umíme vyhovět i speciálním požadavkům a vyrobit dveře na míru přímo pro konkrétní projekt. Kromě kvalitního sortimentu nabízíme také odborné poradenství a kvalifikovanou montáž s pětiletou zárukou na naše zboží,“ zakončuje M. Dozrál.
   

hnědé dveře – Požárně bezpečnostní dveře třetí třídy (DPB 3) SOLODOOR

černé dveře – Požárně bezpečnostní dveře druhé třídy (DPB 2) SOLODOOR

bílé dveře – Dveře NEXT SD 101 F

 

Více informací: www.solodoor.cz

FOTO: SOLODOOR a.s.

Skupina OM založila investiční fond

Hodnota fondu dosahuje v současnosti 100 milionů korun. Fond vznikl souběžně s přerodem stavebně-poradenské firmy OM Consulting do skupiny firem OM.

 

Zakladatelé Ing. Michal Mühlbauer, PhD., a Ing. Ondřej Vala mají smělé expanzní plány. Vedle poradenství ve stavebnictví se chtějí věnovat také vlastnímu developmentu, a to hlavně v rezidenčním a industriálním segmentu.

 

Co vás vedlo k rozhodnutí zaměřit se na vlastní development?

Michal Mühlbauer: Rezidenční trh v České republice prošel v uplynulých letech obrovským boomem. Výstavba je však stále nedostatečná a především v Praze nestačí nabídka nových bytů pokrývat poptávku po nich. Vidíme řadu menších až středních potenciálně zajímavých projektů, které velcí developeři nechávají ležet ladem, protože pro ně nejsou dostatečné velké, anebo jejich příprava je složitá.

Ondřej Vala: Díky našemu rozsáhlému know-how ve stavebnictví spatřujeme potenciál v menších projektech, které jsou pro velké developery komplikované. Umíme se ujmout příležitosti, kde je třeba překonat překážky, ať už třeba v podobě scelení pozemků, či složitého schvalovacího procesu. Naši odborníci na value inženýring si s nimi díky svému dlouholetému know-how poradí. Vidíme příležitost tam, kde velký developer vnímá komplikaci, v tom je naše silná stránka.

 

Říkáte, že na rozdíl od velkých developerů budete více využívat vlastní zdroje. Jakou část developerského procesu dokážete pokrýt vlastními silami?

Ondřej Vala: Jak už jsem zmínil, v rámci konzultační společnosti OM Consulting máme odborníky na vyřízení veškeré agendy související s povolovacím procesem stejně jako vlastní oddělení Design & Architecture, které budoucí projekt kompletně navrhne a vyprojektuje. Specialisté na technologie vstupují od začátku do celého procesu se svou znalostí provozu budov a díky nim můžeme navrhovat objekty, které jsou ekonomické nejen ve fázi výstavby, ale také při samotném provozu. Na to se často zapomíná. Naši zkušení cost manažeři zároveň zpracují celou ekonomickou stránku projektu. Díky tomu předejdeme nepříjemným překvapením, která některé developery zaskočí až v průběhu realizace.

Michal Mühlbauer: Ve fázi realizace pak můžeme těžit ze znalostí projektového řízení i construction managementu a volit takový způsob výstavby, který je v dané chvíli výhodnější. Myslím si, že to je v dnešní době nejistých cen citelná výhoda. Hotový projekt následně provedeme kolaudačním procesem, zařídíme interiéry a jsme schopni ho buď sami provozovat, nebo prodat. Vložení vlastního know-how může projektu ušetřit nemalé náklady a my jsme přesvědčeni, že na trhu obstojíme.

Jaké zhodnocení investorům nabízíte?

Michal Mühlbauer: Investoři vstupují do fondu OM Real Estate Fund SICAV, a. s., úpisem akcií s investičním horizontem čtyři roky. My jim nabízíme výnos v rozmezí 5,1–6,5 % a k tomu 10 % z výnosu fondu nad zmiňovaných 6,5 % ročně. Je zde garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,1 % p. a., a to i v případě nižšího zisku, či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií neboli od zakladatelů fondu ve prospěch externích investorů čili držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.

Ondřej Vala: Přestože se to v dnešní době dvojciferné inflace může zdát méně konkurenceschopné, považujeme investice do nemovitostí za jedny z nejbezpečnějších. Investor zná přesně produkt, do kterého vkládá své prostředky, obeznámíme ho s naší filozofií zodpovědného developmentu a on může sledovat, jak se konkrétní realitní projekt vyvíjí. Hodnota nemovitostí dlouhodobě roste a konkrétně bytů je u nás pořád obrovský nedostatek.

Jitka Kvartková