Skupina OM založila investiční fond

Hodnota fondu dosahuje v současnosti 100 milionů korun. Fond vznikl souběžně s přerodem stavebně-poradenské firmy OM Consulting do skupiny firem OM.

 

Zakladatelé Ing. Michal Mühlbauer, PhD., a Ing. Ondřej Vala mají smělé expanzní plány. Vedle poradenství ve stavebnictví se chtějí věnovat také vlastnímu developmentu, a to hlavně v rezidenčním a industriálním segmentu.

 

Co vás vedlo k rozhodnutí zaměřit se na vlastní development?

Michal Mühlbauer: Rezidenční trh v České republice prošel v uplynulých letech obrovským boomem. Výstavba je však stále nedostatečná a především v Praze nestačí nabídka nových bytů pokrývat poptávku po nich. Vidíme řadu menších až středních potenciálně zajímavých projektů, které velcí developeři nechávají ležet ladem, protože pro ně nejsou dostatečné velké, anebo jejich příprava je složitá.

Ondřej Vala: Díky našemu rozsáhlému know-how ve stavebnictví spatřujeme potenciál v menších projektech, které jsou pro velké developery komplikované. Umíme se ujmout příležitosti, kde je třeba překonat překážky, ať už třeba v podobě scelení pozemků, či složitého schvalovacího procesu. Naši odborníci na value inženýring si s nimi díky svému dlouholetému know-how poradí. Vidíme příležitost tam, kde velký developer vnímá komplikaci, v tom je naše silná stránka.

 

Říkáte, že na rozdíl od velkých developerů budete více využívat vlastní zdroje. Jakou část developerského procesu dokážete pokrýt vlastními silami?

Ondřej Vala: Jak už jsem zmínil, v rámci konzultační společnosti OM Consulting máme odborníky na vyřízení veškeré agendy související s povolovacím procesem stejně jako vlastní oddělení Design & Architecture, které budoucí projekt kompletně navrhne a vyprojektuje. Specialisté na technologie vstupují od začátku do celého procesu se svou znalostí provozu budov a díky nim můžeme navrhovat objekty, které jsou ekonomické nejen ve fázi výstavby, ale také při samotném provozu. Na to se často zapomíná. Naši zkušení cost manažeři zároveň zpracují celou ekonomickou stránku projektu. Díky tomu předejdeme nepříjemným překvapením, která některé developery zaskočí až v průběhu realizace.

Michal Mühlbauer: Ve fázi realizace pak můžeme těžit ze znalostí projektového řízení i construction managementu a volit takový způsob výstavby, který je v dané chvíli výhodnější. Myslím si, že to je v dnešní době nejistých cen citelná výhoda. Hotový projekt následně provedeme kolaudačním procesem, zařídíme interiéry a jsme schopni ho buď sami provozovat, nebo prodat. Vložení vlastního know-how může projektu ušetřit nemalé náklady a my jsme přesvědčeni, že na trhu obstojíme.

Jaké zhodnocení investorům nabízíte?

Michal Mühlbauer: Investoři vstupují do fondu OM Real Estate Fund SICAV, a. s., úpisem akcií s investičním horizontem čtyři roky. My jim nabízíme výnos v rozmezí 5,1–6,5 % a k tomu 10 % z výnosu fondu nad zmiňovaných 6,5 % ročně. Je zde garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,1 % p. a., a to i v případě nižšího zisku, či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií neboli od zakladatelů fondu ve prospěch externích investorů čili držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.

Ondřej Vala: Přestože se to v dnešní době dvojciferné inflace může zdát méně konkurenceschopné, považujeme investice do nemovitostí za jedny z nejbezpečnějších. Investor zná přesně produkt, do kterého vkládá své prostředky, obeznámíme ho s naší filozofií zodpovědného developmentu a on může sledovat, jak se konkrétní realitní projekt vyvíjí. Hodnota nemovitostí dlouhodobě roste a konkrétně bytů je u nás pořád obrovský nedostatek.

Jitka Kvartková

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *