Předplaťte si časopis Development news

 • Roční předplatné (10 čísel z toho 2 dvojčísla) měsíčníku – tištěná verze za 800 Kč/rok.
 • Roční předplatné (10 čísel z toho 2 dvojčísla) měsíčníku – online verze za 800 Kč/rok.
 • Zakoupení jednotlivých čísel je možné na adrese redakce nebo Vám jej zašleme poštou na základě uhrazené faktury
 • Cena výtisku: prodejní cena 89 Kč

K dodávce časopisu do zahraničí je přičítáno poštovné (dle aktuálního ceníku pošty).

Jak objednat

Předplatné zajišťuje Česká pošta
 • bezplatná linka České pošty: 800 300 302
 • emailem: postabo.prstc@cpost.cz
 • písemně: Česká pošta, s.p., odd. periodického tisku, Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3
Obecné podmínky předplatného:
 • O úspěšném zaregistrování objednávky budete informováni mailem, který uvedete na konci formuláře.
 • Vystavenou zálohovou fakturu obdržíte do 5 dnů od České pošty. Pokud se tak nestane, informujte Českou poštu
 • První číslo bude zasláno po obdržení úhrady předplatného.
 • Předplatné nelze zrušit v průběhu předplatitelského období.

Předplatné časopisu

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji WPremium event, s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 281/28, Praha 2, 120 00, souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jména, adresy, telefonu, emailové adresy, v případě firmy IČ a DIČ pro účel zpracování založení objednávky předplatného, zavedení odběratele do účetnického systému, doručení časopisu na udanou adresu, nabídky na znovuobnovení předplatného, zasílání newsletteru, nabídky přednášek, konferencí, sportovních turnajů, pozvánek na obchodní setkání, odborné akce.
Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy k uvedeným účelům lze kdykoli odvolat na emailové adrese redakce@wpevent.cz. Dojde tím však k přerušení odběru časopisu bez nároku na vrácení částky za předplatné. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.