Realitní trh v ČR je pro investory atraktivní

Uplynulé dva roky byly nesmazatelně poznamenány celosvětovou pandemií, nyní zase probíhá válka na Ukrajině. Všechny tyto události se podepisují i na realitním trhu.

Český realitní trh se momentálně potýká s mnoha problematickými trendy, v nichž hraje roli samozřejmě i vysoká inflace a rostoucí náklady na pracovní sílu a stavební práce. Výstavba developerských projektů se stává nákladnější, což vede developery k opatrnosti. Český trh je v popředí zájmu velkých investorů ze západní Evropy, Asie i USA, ale současně je zde i mnoho domácích investorů. Colliers, společnost zabývající se službami v oblasti komerčních nemovitostí a správou investic, se pod tlakem dění na Ukrajině rozhodla po více než 28 letech opustit Rusko a Bělorusko. Jaké trendy je možné očekávat, jsme se zeptali Marka Richardsona, ředitele a vedoucího oddělení průmyslových a investičních služeb a CEE Investment Services ve společnosti Colliers.

Českému trhu chybějí velké transakce, i když aktivita na trhu je vysoká. Dominují zejména rezidenční a průmyslové nemovitosti. Čím je to způsobeno?

Preference sektoru průmyslových a logistických nemovitostí (I&L) odrážejí současný globální trend investorů a jsou dány preferencemi investorů v oblasti rezidenčních nemovitostí a I&L poté, co pandemie covidu-19 urychlila strukturální změny v životním stylu a výdajových zvyklostech spotřebitelů i lidí. S nárůstem práce z domova, rostoucí důvěrou v elektronické nákupy a utrácením online byl v globálním měřítku zaznamenán meziroční nárůst o 54 % v sektoru nemovitostí I&L a 89 % v sektoru rezidenčních nemovitostí v porovnání s roky 2019–20. Předpokládáme, že tento globální investiční trend bude pokračovat.

 

Jak je pojem ESG (environmental, social and governance services) a jeho respektování důležité v současných investičních trendech? Cítíte, že se jeho význam stále zvyšuje? Jaké jsou benefity ESG programu?

Jeho význam roste, většina investorů uvádí, že je hlavním a stále důležitějším hlediskem v jejich investiční strategii a strategii rozhodování. Nedávný průzkum Colliers Global Investor Survey ukázal, že 30 % investorů očekává, že aktiva splňující požadavky ESG dosáhnou v příštích třech letech hodnotové prémie 5 %. Výhody existence programu ESG a budov, které splňují předpisy ESG, se mohou odrazit v ocenění nemovitosti a v tom, kolik je investor ochoten zaplatit za koupi aktiva dnes stejně jako v jeho budoucí likviditě (jeho budoucí schopnosti prodeje na trhu a poptávce investorů).

 

Rok 2021 byl na trhu s průmyslovými nemovitostmi považován ze rekordní. Poptávka dosáhla historického maxima a neobsazenost minima. Čím je to způsobeno, pandemií covidu-19? Rekordní úroveň poptávky je podpořena rostoucí rolí e-commerce na českém trhu v roce 2021.

Ano, částečně jsou to oba faktory, které přispěly k růstu jak profesní/korporátní poptávky po prostorách, tak poptávky investorů. Poptávka investorů odráží měnící se preference investorů a stav pracovního/firemního trhu a také společnosti, které se snaží zajistit svůj dodavatelský řetězec do budoucna pomocí near-shoringu a výroby s kvalifikovanou pracovní silou s nižšími mzdami blíže Evropě. Střední a východní Evropa, a zejména Polsko, je příjemcem tohoto trendu.

 

Jaké další trendy tak důležité události, jako pandemie nebo současná válka na Ukrajině, nastartovaly?

Již nyní vidíme známky toho, že firmy s požadavky na nemovitosti hledají další průmyslové, skladové a kancelářské prostory a chtějí se přesunout přes hranice za vnímanou stabilitou a bezpečím z Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Ve střednědobém horizontu budou z tohoto trendu nejvíce profitovat ekonomiky a realitní trhy Polska a v menší míře i České republiky. Česká republika již nyní skutečně zaznamenává nárůst poptávky po vhodných prostorách pro bydlení a dočasné ubytování lidí v době války a rozvíjející se krize.

 

Míra neobsazenosti kanceláří se stabilizovala a nájmy naopak stále rostou. Jaké vidíte trendy v této oblasti?

Česká republika je tradičně stabilním trhem s kancelářskými prostory, kde se historická míra neobsazenosti nikdy příliš neodchýlila od úrovně kolem 9–11 %. Dokonce i během pandemie, kdy mnoho zaměstnanců pracovalo z domova, jsme v České republice nadále zaznamenávali stabilní míru neobsazenosti kancelářských prostor. To se zdá být v rozporu s širším trendem, kdy na mnoha západoevropských trzích míra neobsazenosti kanceláří vzrostla. Vzhledem k omezenému počtu developerských projektů a nabídce nových kancelářských projektů v Praze očekáváme, že tento trend a míra neobsazenosti trhu budou i nadále stabilní. Vzhledem k vysoké inflaci a rostoucím nákladům na pracovní sílu a stavební práce bude výstavba developerských projektů nákladnější, což následně povede k tomu, že developeři budou při spekulativní výstavbě opatrnější a mohou se snažit zajistit si vyšší úroveň nájemného při uzavírání nových nájemních smluv.

 

Kdo jsou v tuto chvíli investoři na českém trhu? A kdo naopak investuje na trhu zahraničním?

Na českém trhu dominuje domácí kapitál, což je částečně dáno globální pandemií omezující možnost zahraničních investorů cestovat do České republiky. Stále vidíme silný zájem o trh ze strany hlavních investorů ze západní Evropy o dobře umístěné, moderní kanceláře, zatímco zájem o průmyslové a logistické sektory je silný také z Asie a USA.

 

Lze nějak porovnat stávající situaci u nás a ve světě z pohledu investora? Jak je na tom Česko?

Realitní trh v České republice je pro investory stále atraktivní lokalitou. Země má silnou základnu domácích investorů, což poskytuje komfort na trhu i zahraničním investorům. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka v posledních šesti měsících zvyšovala úrokové sazby rychleji než banky, budou investoři méně nakloněni pořizování realitních aktiv s výnosy denominovanými v českých korunách a mohou stále více vyhledávat investice s pronájmy a měnou denominovanou v eurech. To může následně vytvořit rozdíly na českém trhu s nemovitostmi, kdy investoři budou rozdílně oceňovat aktiva denominovaná v českých korunách a v eurech.

 

O co je v současné době největší zájem? Co lidé nejčastěji kupují?

Zájem investorů o český trh s nemovitostmi zůstává silný napříč všemi sektory. Vzhledem k velkému množství čes-
kého domácího kapitálu a zahraničního kapitálu, který chce v zemi investovat, si pak čeští investoři nemusejí nutně dovolit luxus omezit svou investiční strategii na určité sektory. V České republice trvá silný zájem investorů o dobře pronajaté a umístěné moderní kanceláře, zatímco sektor průmyslu a logistiky následuje celosvětový investiční trend a zůstává nejvíce konkurenceschopným a nejatraktivnějším sektorem pro investory, kteří hledají v zemi
příležitosti.

 

Jakým výzvám momentálně čelíte a co plánujete do budoucna?

Rostoucí stavební náklady budou mít negativní dopad na trh s nemovitostmi. Česká národní banka zvýšila úrokovou sazbu (a náklady na úvěry) mnohem rychleji než ostatní národní banky, což může mít ve svém důsledku za následek zpoždění mnoha projektů a snahu developerů financovat raději v eurech než v českých korunách. Menší počet developerských projektů v přípravě bude mít negativní dopad na úroveň likvidity na českém realitním trhu a celkový objem transakcí. V době, kdy mnoho českých fondů zažívá příliv kapitálu investorů, kteří hledají investice do nemovitostí, to bude mít následek, že čeští investoři a fondy budou stále více hledat přeshraniční investice v regionu střední a východní Evropy a v širší Evropě. Na tuto skutečnost reagujeme a vzhledem k mým zkušenostem a času strávenému prací ve Varšavě a na polském realitním trhu těsně spolupracujeme s naším místním týmem kapitálových trhů v Polsku na vyhledávání vhodných investičních příležitostí pro české investory. V současné době máme s českými investory působícími v Polsku rozpracované investiční projekty v hodnotě přibližně 180 mil. eur a očekáváme, že tato hodnota dále poroste.

Kristina Vacková / foto: Colliers a Shutterstock

Kanceláře v jedinečném prostředí od světové krajinářské jedničky

Na prestižní pražské adrese u Vinohradské třídy vzniká pod taktovkou společnosti Crestyl celá nová čtvrť plná harmonické atmosféry. Hagibor nabídne kanceláře i bydlení propojené veřejným prostorem.

Ten tvoří čtvrtinu celého území a navrhl jej světoznámý krajinářský architekt Michel Desvigne. Kdo by nechtěl mít kanceláře v městském lese?

Developer Crestyl je známý tím, že staví komplexní projekty, které kombinují více funkcí, a často se pouští do přeměny celých území. Stejně tomu je i v případě pražského Hagiboru přímo navazujícího na Vinohradskou třídu. V této unikátní lokalitě vidí Crestyl velkou budoucnost. „Po DOCK jde o náš další významný projekt, který využívá symbiózy bydlení, kanceláří, obchodů a služeb na jednom místě,“ říká Viktor Peška, obchodní ředitel společnosti Crestyl. Odkazuje tak na projekt DOCK, který vznikl v pražské Libni kolem slepých ramen Vltavy a je těsně před dokončením. Vznikla zde nejen kombinace kanceláří a bydlení, ale také hektarový park, prostory pro sportovní aktivity, restaurace, kavárny, obchody a služby.

 

2 000 stromů

„V případě Hagiboru jsme opět pečlivě řešili koncepci celé čtvrti a společně s architekty klademe obrovský důraz na veřejný prostor. Jeho koncepci řídí nejvýznamnější krajinářský architekt současnosti Michel Desvigne. Ten vše spojil do jednoho harmonického celku, který propojuje venkovní prostranství s potřebami budoucích obyvatel a nájemců kanceláří,“ vysvětluje Peška.

Desvigne je autorem urbanistických řešení, veřejných prostor a parků po celém světě, např. v Paříži, Tokiu nebo Detroitu. Pro Hagibor navrhl koncepci tzv. městského lesa. „Zeleň zde tak propojuje a zároveň odděluje kancelářské a obytné prostory, stírá rozdíly mezi tím, co je chodník či trávník. Plánujeme zde vysázet až 2 000 stromů, což dodá veřejnému prostoru členitost, zvýší jeho estetiku a zlepší klima uvnitř i vně budov,“ doplňuje V. Peška.

 

První etapa kanceláří

V rámci projektu Hagibor vyroste šest administrativních budov, které nabídnou celkem přibližně 80 000 m2 pronajímatelné plochy. Aktuálně startuje stavba první etapy, na níž se kromě Crestylu podílí i EP Real Estate. Tato první etapa zahrnuje dvě budovy přímo u Vinohradské třídy, které nabídnou 31 000 m2 plochy k pronájmu – více než 28 000 m2 kanceláří a 3 000 m2 pro obchody a služby. V přízemí budov budou prostory pro obchody, restaurace a služby, vyšší patra nabídnou kanceláře ve vysokém standardu, jejichž součástí jsou v ustupujících podlažích rozsáhlé terasy s výhledy na Prahu. Prvním potvrzeným nájemcem je mediální dům Czech News Center, který obsadí téměř 9 000 m2 kanceláří a přesune sem své sídlo. Zaujalo je právě atraktivní architektonické řešení a vysoký technický standard budovy spolu s lokalitou.

 

Unikátní lokalita

Projekt Hagibor, který kromě administrativní části zahrnuje i pět rezidenčních domů s celkem 650 byty, roste na pomezí žádaných rezidenčních čtvrtí Vinohrady a Strašnice, na konci Vinohradské třídy u stanice metra a tramvají. Všechny části projektu propojí náměstí a centrální pěší bulvár s obchody a restauracemi, který povede od východu z metra. V přímém sousedství se pak nachází rozsáhlý sportovní areál. Veškerá občanská vybavenost je v blízkém okolí, samozřejmostí je vybudování dětského hřiště a napojení na městské cyklotrasy. Středobodem nové čtvrti bude veřejné prostranství, které bude i díky své poloze přirozeným místem pro setkávání a různé akce.

 

Důraz na urbanismus a architektonické řešení

Kromě již zmíněného Michela Desvigne, který se věnuje veřejnému prostoru, se pro projekt Hagibor spojila dvě mezinárodní architektonická studia – Bogle Architects a Ian Bryan Architects (IBA). Ta společně vytvořila vzdušný a světlý prostor, který dá vyniknout každému domu a bude nabízet vyváženou kombinaci designu a funkčnosti. Autorem administrativní části projektu Hagibor a zároveň celkového urbanistického řešení lokality jsou Bogle Architects vedené Ianem Boglem. Ten se podílel například na ikonickém londýnském mrakodrapu Swiss Re Tower přezdívaném „Okurka“.

 

Crestyl chystá zajímavé projekty i v dalších lokalitách

Kromě Hagiboru připravuje Crestyl přímo v centru Prahy rozsáhlý projekt Savarin. Ten je umístěn přímo v sousedství pražského Václavského náměstí, které s odkazem na tradici Václavských pasáží propojí s ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou. Zahrnuje pečlivou rekonstrukci stávajících historických budov a vznik zcela nového veřejného prostoru se zelení a otevřeným prostranstvím ve vnitrobloku. Jeho podobu navrhla ikona současné světové architektury a designu Thomas Heatherwick a jeho studio. Součástí projektu Savarin bude i výstavní prostor pro umístění Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Mimo Prahu pak Crestyl spouští úplně nový multifunkční projekt v samotném centru Brna vedle hlavního vlakového nádraží, kde kromě obchodních prostor a bytů budou i kanceláře.

PR

Nejvyšší bod Masaryčky stál 600 mil. Kč  

Železobetonový skelet dvou budov, které staví společnost Penta u Masarykova nádraží, dosáhl nevyššího bodu.

Projekt polyfunkčních budov britské architektky Zahy Hadid představila Penta veřejnosti před šesti lety, stavba začala vyrůstat podél ulice Na Florenci od března loňského roku. „První byly betonové piloty, které jistí statiku budov. S těmi jsme začali v listopadu 2020. Základová deska byla hotová před rokem. Když pominu různé přípravné práce, každé patro devítipodlažní budovy jsme stavěli zhruba 23 dní,“ říká Pavel Streblov, ředitel Penty Real Estate pro komerční výstavbu. Podle něho vyšla hrubá stavba na 600 mil. Kč.

Atypická stavba s unikátní fasádou

Už podle betonového skeletu je patrné, že jde o atypickou stavbu. Každé podlaží je odlišné, patra jsou navzájem posunutá do vějířovitého uspořádání tak, aby mohly vzniknout kaskádovité terasy. Nosná konstrukce vznikala s velkou přesností už kvůli fasádě, která bude stavebně nejkomplikovanější částí budovy. „Fasáda je spíš uměleckým dílem než stavebním prvkem,“ říká Pavel Streblov. Její jednotlivé části začne Penta instalovat v létě; s dokončením nezvyklého pláště obou budov za 0,5 mld. Kč se počítá až v červnu příštího roku. Kotvy pro upevnění jednotlivých dílů fasády budou sice připraveny už letos v dubnu a květnu, ale hodinářská práce navěšování jednotlivých dílů potrvá skutečně celý rok. Jejich sesazování musí být totiž na milimetry přesné, vzhledem k použitým materiálům tady má stavařina spíše charakter finální strojírenské výroby. Pro její realizaci si Penta Real Estate vybrala firmu Sipral, která má zkušenost s obdobně náročnými projekty. Příkladem může být La Defense Arena v Paříži nebo Fondation Louis Vuitton od Franka Gehryho.

Třetí nejnákladnější oblastí jsou pak veškeré technologie v budovách, které Pentu přijdou na 300 mil. Kč. V budovách vznikne celkem 21 000 m2 kancelářských ploch, první dvě podlaží nabídnou 6 000 m2 pro obchody a restaurace. „Polovina ploch už je pronajata, o dalších jednáme. O centrum Prahy je stále značný zájem, mít kancelář či obchod v prémiových budovách světoznámé architektky láká i přes vysokou cenu za pronájem, který dosahuje 28 eur/m2,“ dodává Pavel Streblov.

Změny projektu podle požadavku památkářů

Za několik let diskusí s odborníky i veřejností prošly polyfunkční budovy řadou změn. Penta musela snížit původní projekt o celé jedno patro, částečně ukrojená je i symbolická věž ze zlatých lamel. Od ní se pak výška budov směrem ke Karlínu schodovitě snižuje. Dlouho se také hledala finální podoba fasády s organickými tvary, které jsou pro Zahu Hadid typické. Na jednu stranu bylo zapotřebí vyjít vstříc požadavkům především památkářů, limity změn však stále držela londýnská kancelář Zaha Hadid Architects, která dílčí úpravy projektu průběžně navrhuje. Pokud mají budovy nést jméno ikonické architektky, nesmí se ani v detailu ztratit její rukopis. Výrazně pozitivním novým prvkem je maximalizace zelených ploch. Zelené terasy a střešní zahrady mají v součtu 4 200 m2, výrazné budou i pětadvacetimetrové šikmé pásy rozličných rostlin, které jsou součástí fasády.

Snaha podstatně zamezit efektu tepelného ostrova a přispět k udržitelnému konceptu lokality je důvodem, proč projekt získal precertifikaci ekologického standardu LEED Platinum. Obě budovy by měly být dokončeny ve druhé polovině příštího roku. Do konce příštího léta Penta Real Estate společně s městem také zásadně rozšíří ulici Na Florenci, parkoviště u Masarykova nádraží změní na náměstí s novými vchody do metra. Celkové náklady na projekt, který Penta plánuje dokončit ve druhé polovině příštího roku, by měly dosáhnout 2,5 mld. Kč.

Budova od Zahy Hadid je pouze první částí rozvoje území. Urbanistickou studii zástavby rozsáhlého brown-
fieldu u Masarykova nádraží od studia Zaha Hadid Architects představila Penta v květnu 2016. Po počátečních příznivých ohlasech se studie stala předmětem ostré společenské diskuse. Pro část pozemku u autobusového nádraží Florenc tak společnosti Penta, ČSAD Praha holding za podpory Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vypsaly v loňském roce novou urbanistickou soutěž. Jejím vítězem se stal tým složený z architektonických studií UNIT architekti, A69 – architekti a MARKO & PLACEMAKERS. Rada hl. m. Prahy odsouhlasila výsledek soutěže letos v březnu. Stavební povolení pro dvě budovy od Zahy Hadid v těsné blízkosti Masarykova nádraží získala Penta Real Estate v únoru 2021. Do celého rozvojového území plánuje investovat celkem 10 mld. Kč.

PR

Trendy v zabezpečení objektů na zámku Berchtold

V romantickém prostředí zrekonstruovaného zámku Berchtold se ve dnech 30. a 31. 3. 2022 konala konference pod názvem Trendy v zabezpečení objektů. Účastníky přivítal Václav Růžička, generální ředitel a předseda představenstva společnosti ALKOM Security, a.s.

V sérii zajímavých dopoledních příspěvků vystoupil jako první Tomáš Szabo, obchodní ředitel společnosti LITES – elektrická požární signalizace, která je ryze českým výrobcem. Tato liberecká společnost oslavila 50 let výroby elektrické požární signalizace v ČR, přičemž se její historie počítá od vzniku původního podniku Tesla Liberec. Ve své přednášce Tomáš Szabo nastínil možnost kompatibilního nahrazování i 50 let starých systémů původních ústředen pro pět typů rozlišení hlásičů požáru, pro rozličné potřeby, instalace a prostředí.

V další části své přednášky prezentoval nové systémy vhodné od malých objektů až po velké komplexy, budovy nebo průmyslové areály. Předností je zmíněná vzdálená správa a propojení s mobilním zařízením. Úspěch společnosti na trhu v současné složité situaci umožňuje vedle vlastní výroby i kapacita skladů, což urychluje dostupnost produktů. Jako příklady realizovaných projektů uvedl ochranu Pražského hradu nebo závod Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

 

V druhé navazující přednášce představil obchodní manažer Tomáš Ulč ze společnosti VARNET – bezpečnostní technologie historii 30 let zkušeností z trhu. Firma vznikla spojením dvou významných slaboproudých technologických firem STASANET a Variant plus. V počátku roku 2020 se fúzí začlenil do holdingu Elkov elektro. Díky tomuto spojení dnes patří VARNET k největším distributorům bezpečnostní techniky na českém trhu.

Partnera časopisu Facility Manager, společnost H&B Group, na konferenci zastupoval provozní ředitel Tomáš Pospíšil. Představil posluchačům řadu novinek z oblasti drátových, bezdrátových a cloudových řešení v různých dimenzích. Společnost, která v ČR zastupuje německou značku CES a italskou značku CISA, dodává na trh i vlastní výrobky pod značkou STAR. Firma H&B Group se aktuálně podle slov provozního ředitele zaměřuje především na vybavení vhodně zvolených přístupových bezpečnostních systémů do hotelů, kanceláří, bytových komplexů, státních objektů, ale i pro individuální koncové zákazníky.

 

Před pozváním na výborný oběd do restaurace BERCHTOLD 1388 seznámil Václav Růžička, generální ředitel společnosti ALKOM Security, a.s., posluchače s 31 let dlouhou historií firmy, která se v roce 2000 stala akciovou společností. Na trhu je dnes známá díky své specializaci na systémy zabezpečení osob, majetku, informací a zejména provozování bezpečnostního dispečinku PCO pro tisíce svých klientů. Úspěch společnosti přikládá ředitel komplexním řešením technického zabezpečení, vycházejícím z dlouholetých zkušeností, a práci vysoce kvalifikovaných odborníků s individuálním přístupem k zákazníkům s maximální kvalitou a optimálním návrhům ekonomických řešení.

V odpoledním bloku – stejně jako druhý den – pokračovaly prezentace se zaměřením na montážní a spolupracující firmy. Součástí setkání odborníků z oblasti zabezpečení byla ve foyer výstava ukázek zabezpečovací techniky.

Akce, která byla umocněna krásným prostředím areálu na zámku Berchtold, kde se nachází i oblíbený hotel, byla velice zajímavá a po dlouhé pauze zaujala i možností osobní účasti. Zámek a hotel je i prezentačním a školicím centrem v bezpečnostním průmyslu a akce se zúčastnilo vedení asociace ASBS, která zde měla svoje zasedání. Poděkování patří především hostitelské společnosti ALKOM Security, a.s., konkrétně generálnímu řediteli Václavu Růžičkovi a jeho týmu.

 

 

Ze zámku BERCHTOLD v Kunicích – Vidovicích

Za redakci časopisu Facility Manager

Arnošt Wagner, Monika Mandíková

www.zamekberchtold.cz