Takeda Innovation Capability Center v Bratislavě

Loni na jaře byla v Bratislavě předána část multifunkční budovy Pradiareň 1900 farmaceutické společnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Innovation Capability Center (ICC).

 

Rekonstrukce národní kulturní památky Pradiareň 1900 (Přádelna), kde se dříve vyráběly nitě, musela být realizována v souladu se závazkem společnosti Takeda k enviromentální udržitelnosti včetně uhlíkové neutrality. Pradiareň nabídla kromě své 122 let dlouhé historie i velkorysý prostor s výškou stropů 4,5 m. Jako lokální architekt a projektant interiéru působila společnost DELTA Group s úlohou autorského dohledu a architektonická kancelář Jacobs. Celková nájemní plocha budovy Pradiareň 1900 činí 14 870 m2; Takeda si pronajala 3 645 m2 a DELTA Group mohla začít se zpracováním realizačního projektu interiéru otevřeného prostoru s využitím mezaninu.

Interiéry vznikly pomocí BIM

Pro tvorbu co nejpřesvědčivějšího modelu použila DELTA Group všechny dostupné moderní technologie. Parametricky zpracovali prostor pro koordinaci a tvorbu projektové dokumentace pomocí BIM. Právě otevřená spolupráce v BIM i s dalšími profesemi a dodavatelským firmami zjednodušila výměnu IFC formátů, implementaci dílčích modelů do celkového modelu i lepší grafickou názornost. K připomínkování dokumentace docházelo přes cloud přímo v 3D modelu. Právě tvorba BIM modelu umožnila profesionální koordinaci celého projektu.

Před začátkem projekce vytvořila DELTA Group laserovým skenem přesný 3D model vyčleněného prostoru budovy. Klientovi byla navržena virtuální prohlídka interiérového prostoru. Tento přepracovaný model dovolil velmi efektivně vyřešit detaily a vyhnout se kolizím v prostoru, čímž v důsledku ušetřil čas i peníze. Možnost virtuálních prohlídek ocenily i další spolupracující subdodavatelské firmy.

 

Udržitelnost v tomto projektu představoval komplexní pohled na interiér s požadavkem na vytvoření kvalitního vnitřního prostředí. Implementovaly se materiály a nábytek s nízkými hodnotami těkavých organických látek, přihlédlo se na využívání prvků, které jsou bezpečné, recyklovatelné a vyrobené zodpovědně a s respektem k planetě. Objekt je taktéž vybavený podružným měřením a regulací elektřiny a vody se sledováním spotřeby a detekcí úniku vody. Prostor s kompletní rekonstrukcí aspiruje na získání enviromentální certifikace budovy BREEAM.

Zrekonstruovaná budova se stala dominantním prvkem bratislavské části Mlynské Nivy a je snadno dostupná veřejnou i individuální dopravou. V areálu se bude nacházet i kryté parkoviště pro kola společně s prodejnou kol. Mezi další vybavení patří venkovní terasa, dobíjecí stanice pro elektromobily a plně vybavené zázemí pro cyklisty se šatnou a sprchami v budově.

„Pro dosažení co nejkvalitnějšího projektu jsme od začátku využívali všechny dostupné moderní technologie jako 3D scan, virtuální realitu a vyhotovení projektové dokumentace ve standardu BIM,“ komentoval využití Building Information Modeling na tomto projektu, hlavní architekt společnosti DELTA Slovensko Ing. arch. Adam Cifra.

 

red