Chceme pomoci všem našim klientům

Raiffeisen – Leasing, s.r.o., již déle než čtvrtstoletí poskytuje českým klientům komplexní nabídku finančních produktů určených pro financování movitých předmětů i nemovitostí, a to včetně doplňkových služeb.

 

Raiffeisen – Leasing je členem České leasingové a finanční asociace (ČLFA) a specializujese na financování investičních potřeb v oblastistrojů, zařízení, technologií, dopravních prostředků a nemovitostí. Je to jedna z mála leasingových společností na českém trhu, která má mezi svými pracovníky specialisty na financování nemovitostí, letadel, lokomotiv a dalších specifických komodit. V žebříčku, který hodnotí členy ČLFA podle objemu celkového portfolia, patří společnosti čtvrté místo na leasingovém trhu; s více než 70 % tržního podílu dlouhodobě zaujímá první místo v objemu nebankovního financování nemovitostních projektů.

O rozhovor jsme požádali jednoho ze tří jednatelů Raiffeisen – Leasing, s.r.o., Aloise Laneggera.

 

Vraťme se na začátku zpět do loňského roku. Jaký pro vás byl?

 

Loňský rok byl pro Raiffeisen – Leasing mimořádně úspěšný, klientům jsme zajistili financování v celkové hodnotě 10,2 mld. Kč, což představovalo meziroční nárůst 5 % a velmi mě to těší. Byl to rok úspěšný pro všechny segmenty naší obchodní činnosti včetně leasingu nemovitostí, kde jsme byli opět jedničkou na trhu nebankovního financování. Náš tržní podíl ve financování nemovitostí přesáhl polovinu celého objemu profinancovaného leasingovými společnostmi. Věřím, že v tomto rekordním výsledku se ukazuje nejen potenciál českých firem a developerů investovat, ale odráží se v něm i profesionalita našeho týmu a dobrá zkušenost našich klientů s nebankovním financováním a s naším přístupem k jejich potřebám. Zisk Raiffeisen – Leasing po zdanění činil v roce 2019 celkem 399,3 mil. Kč, meziročně tedy o 63 % více. Celková hodnota konsolidovaných aktiv společnosti činila k 31. 12. 2019 bezmála 24 mld. Kč.

 

S jakou vizí jste vstupovali do roku 2020?

 

Do roku 2020 jsme vkročili s přesvědčením, že bude minimálně stejně úspěšný jako rok předcházející. Současná krize na nějakou dobu zbrzdila financování některých projektů, nicméně i nadále pracujeme a financujeme, byť na schvalované projekty máme částečně zvýšené nároky, které odrážejí současnou krizovou situaci.

 

Jakou jste přijali strategii po analyzování současné mimořádné situace, když začalo být zřejmé, že epidemie bude mít celosvětový dopad?

 

Rozhodli jsme se přistupovat ke každému projektu individuálně a zejména chceme podržet stálé klienty, kteří se touto situací mohou dostat do platebních problémů. Takovým klientům umíme nabídnout řešení na míru a nad rámec zákona o „platebním moratoriu“. Díky podpoře analytického oddělení reagujeme pružně na vývoj krizové situace, která je velmi proměnlivá. Obecně řečeno, chceme pomoci všem našim klientům. Avšak vždy je třeba zároveň vyhovět požadavkům regulátora. V zásadě se liší přístup podle zákona o platebním moratoriu (typ A), který vstoupil v platnost kolem 20. dubna, a ostatních (typ B).

 

Co musí splňovat váš klient, aby mohl zažádat o odložení splátek a na jak dlouho?

 

Jsou to podmínky (A) zákonné – klient nesměl být k 26. březnu letošního roku v prodlení se splatností svých závazků více než 30 dní a zároveň splňuje veškeré další podmínky zákona. Zejména, že jde o úvěrový nebo leasingový typ struktury, kde má klient splátky v období moratoria. Délka odkladu je ze zákona tři nebo šest měsíců s ukončením moratoria k 31. října 2020. Odkládá se pouze jistina a klient (jelikož se vždy jedná o právnické osoby) splácí průběžně úrok. Pak to jsou podmínky (B) ostatní. Myslíme i na klienty, jimž zákonné opatření nevyhovuje a jsme schopni jim vyjít vstříc s odkladem splátek až na 12 měsíců v případech významněji zasažených odvětví. To se konkrétně týká hotelů.

 

Co nabízíte, resp. jaká jste zvolili pravidla v rámci splátek? Bude to znamenat prodloužení splátkového kalendáře?

 

V případech (A), tedy podle zákonných podmínek, je vždy odložena splatnost o daný počet měsíců a alikvotně je prodloužena i smlouva. V případech (B), ostatních, záleží na dohodě s klientem. Nemovitostní transakce jsou samy o sobě dlouhé (zhruba 10 let) a je zde možnost rozložit splátky do období po COVID, nebo je odložit až do odkupní ceny za nemovitost na konci transakce.

 

Bude v období odložení splátek běžet úročení, takže dojde k navýšení celkové částky?

 

V případech (A), zákonných, úročení běží a klient splácí, nicméně úrokové sazby se nemění. Celková částka úhrad se navýší pouze o úročení za dobu odkladu. V případech (B), ostatních, je možná individuální dohoda o splácení úroků. Pokud dojde k odkladu jejich splatnosti, navýší se opět samozřejmě celková částka úhrad z důvodu odkladu, nikoli z důvodu zásahu do úrokových sazeb.

 

Jistě dojde k zásadní změně v rámci zájmu o individuální výstavbu. Jak na vzniklou situaci chcete reagovat? Budete podporovat např. zájem o renovaci chalup?

 

Leasing nemovitostí není příliš vhodným produktem pro financování rodinných domů či chalup. V nabídce se chceme soustředit zejména na financování rezidenčního bydlení, a to nejenom pro výstavbu bytových domů na prodej, ale zejména k dlouhodobým pronájmům. Chceme podporovat i renovace starších činžovních domů, popř. dalších projektů určených pro dlouhodobé nájemní bydlení. V případě nových bytových domů či domů po rekonstrukci můžeme nabídnout celkovou dobu splácení až 32 let s fixní úrokovou sazbou na dobu podle požadavků klienta. Po dobu výstavby klient neplatí úroky, ty jsou součástí celkových investičních nákladů, a teprve po kolaudaci začíná doba splácení 32 let.

 

Může být leasing pro klienty jednou z možných variant, jak překlenout následky zasažené ekonomiky?

 

Samozřejmě, leasing nemovitostí je vždy řešením pro složité situace, tedy i za situace, že ekonomika je oslabená. Leasing nemovitostí řeší individuální potřeby klienta, které se zejména v období krize mohou lišit. Skutečnost, že po dobu financovaní je nemovitost ve vlastnictví leasingové společnosti, dává financující instituci vyšší komfort zajištění, a tím i vyšší pravděpodobnost, že požadované financování bude schváleno.

red

OC Šestka představí na konci roku nový outfit

Jediné obchodní centrum na Praze 6, z jehož střešního parkoviště se nabízí atraktivní výhled na Letiště Václava Havla v jeho těsném sousedství. Je zřejmé, že okolní pozemky mají před sebou velkou budoucnost.

Právě letiště je asi nejvýznamnější přidanou hodnotou středně velkého obchodního centra, které zde stojí od roku 2006. Budova má optimální polohu: kříží se tu Pražský okruh, D7 od Slaného a Chomutova, nájezd na karlovarskou D6 a plzeňskou D5. Navíc letiště – tento benefit se však naplno projeví po dokončení plánované rychlodráhy přes letiště na Kladno, až bude postaven plánovaný rezidenční development v sousedství a dokončena křižovatka dálničního okruhu na Dlouhé míli. O plánech na rozvoj OC Šestka s námi hovořili Michaela Němcová, manažerka centra, Lenka Šátková, marketingová manažerka, a Peter Fazekas, manažer pronájmů.

 

Před dvěma lety získala Šestka nového majitele. Co se zde od té doby změnilo?

Michaela Němcová: V lednu 2018 se novým majitelem stala společnost Aircraft view Properties, což je soukromý český investor. A od toho roku došlo k zásadním změnám, především v naplněnosti centra i v jeho provozu ve všech oblastech. Zároveň došlo k rozšíření služeb a ke zlepšení jejich kvality. Základní vizí vlastníka je orientovat se na zákazníka a mít centrum ze 100 % zaplněné tak, aby splňovalo atributy moderního komerčního centra a bylo schopno uspokojit prakticky veškeré potřeby zákazníků.

 

Jaké konkrétní změny nastaly v posledních dvou letech?

 Peter Fazekas: V první řadě došlo ke změně managementu celého centra a výměně správce objektu – nyní ho spravuje vlastník. V rámci nového obsazení dostali prostor profesionálové, kteří se správě věnují v podstatě celý svůj profesní život. Soustředili jsme se na podstatu, to znamená obsazení centra atraktivními nájemci, doplnění chybějících služeb a rozšíření nabídky gastra. S tím souvisí i rekonstrukce celého food courtu. Dále jsme zprovoznili příjezdovou rampu, která byla dlouhé roky uzavřená.

Michaela Němcová: Dnes je obsazenost centra 98 %, měníme celkovou koncepci, vlastník investuje do marketingu. Dříve jsme měli v prvním patře módu, v přízemí převážně služby a potraviny. Teď jsme vše propojili. Lidé už chtějí nakupovat jinak. Teď najdou vše, co potřebují, pod jednou střechou.

 Lenka Šátková: Nájemce podporujeme v rámci marketingu celého centra a za poslední dva roky se hodně změnilo. Návštěvnost se zvedá, lidé se vracejí a všechno vyznívá pozitivně. Chceme dát najevo, že tento dům má koncept, logiku a vývoj, který bude stále pokračovat. Proto se snažíme propagovat Šestku jako celek. Snažíme se podporovat nové nájemce také v online světě, snažíme se ukázat, že centrum je nové a připravené na nové zákazníky: Přijďte se sami podívat a přesvědčit!

 

Čím je Nová Šestka nová?

Michaela Němcová: Je tu kompletně nový food court plus nové restaurace, máme tu poštu, kadeřnictví, barber shop, který je úspěšný od prvního dne. Najdete tu prodejnu látek, galanterii, lékárnu, čistírnu, beauty studio, pobočku cestovní kanceláře, květinářství, tabák, domácí potřeby, směnárny atd.

 

Kolik máte nyní celkem obsazených jednotek?

 Peter Fazekas: V minulých dvou letech jsme otevřeli přibližně 40 jednotek, některé z nich jsou nové, jiné zrekonstruované. Jsou zde nájemci, kteří dlouhodobě fungují už 14 let, jako např. Sephora, dm drogerie, Intersport, Albert, GANT, New Yorker a mnoho dalších. S nájemci jsme prodloužili nájemní smlouvy a ze strany nájemců došlo k investicím do rekonstrukcí nájemních jednotek do podoby aktuálních konceptů prodejen. Přímo u vchodu byl umístěn první dlouhodobý stánek Fruitisimo. Tento vstupní prostor dále plánujeme doplnit o stánky s pečivem a dalším rozšířením nabídky.

 

Jak je to s návštěvností v číslech?

Peter Fazekas: Návštěvnost se za poslední dva roky zvýšila na 3,5 mil. lidí ročně. V rámci food courtu jsme otevřeli KFC a zároveň jsme vyměnili ostatní provozovatele. Dnes máme ve food courtu sedm jednotek rozličných kuchyní, a ještě máme v plánu otevřít známou fastfoodovou značku s hamburgery. Nabídka je velice široká a každý si vybere. Otevřeli jsme nové kavárny, jako třeba italskou kavárnu Bristot a Café by Tretter’s, coby první kavárnu Michaela Trettera v obchodním centru. Ze současných 27 000 m2 budeme centrum ještě rozšiřovat. Současná rozloha hypermarketu Albert se bude letos na podzim regulovat a v rámci stávajících prostor dojde tak k rozšíření nabídky. V přední části otevřeme módní obchody a vzadu plánujeme fitness, trampolínové centrum a dětský koutek.

V čem spočívá zásadní změna?

Peter Fazekas: V posledních letech se změnilo chování zákazníků. Do popředí se dostávají tzv. convenient centra, to znamená lokální shopping centra, která nabízejí dobrého potravináře, kvalitní gastronomii, široké spektrum služeb a samozřejmě určitý druh zábavy a další vyžití pro celé rodiny. Samozřejmě, čím více se zvyšuje návštěvnost a čím lépe se o zákazníky staráte, tím více se zvyšuje i obrat centra, protože se lidi vracejí.

 

Takže jste něco jako vizionáři?

Lenka Šátková: Historicky je to tak, že zmíněné projekty byly naplánované již dříve. Ale jediné, co se zde postavilo, bylo OC Šestka, žádné další developerské projekty se zatím nerealizovaly – rychlodráha/metro/vlak a související infrastruktura. Šestka zůstala jako jediná, což pro ni byla v minulosti velká nevýhoda. Dnes se však vize znovu obnovily.

 

Je Letiště Václava Havla výhodným sousedem?

Peter Fazekas: Letiště má aktuálně spolu se všemi souvisejícími organizacemi přes 14 000 zaměstnanců. Ti k nám téměř denně chodí. Navíc jsme s letištěm v blízkém kontaktu a neustále spolupracujeme a snažíme se o lepší vzájemné propojení.

 

Projevuje se sousedství letiště i v doprovodných programech centra?

Michaela Němcová: Letecká tematika se tu často objevovala v rámci různých akcí. Prolézačku v podobě letadla máme na venkovním dětském hřišti a jednu dobu bylo letadélko dokonce i součástí brand manuálu. A naprosto exkluzivní výhodou je atraktivní výhled z našeho střešního parkoviště přímo na zaparkovaná letadla i jednu ze startovacích drah.

 

Arnošt Wagner

Pozn. red.: Rozhovor vznikl před vyhlášením nouzového stavu, takže mohlo    dojít v posunu plánů.

Výběr barvy fasády se s Weber nyní stává hrou

Výběr barev fasády ještě nikdy nebyl jednodušší. Díky nové online aplikaci si nyní můžete vyzkoušet, jak by vypadalo přebarvení vaší fasády. Aplikace, která umožňuje vizualizaci barevných kombinací z fotografie, výkresu domu nebo z připravené nabídky nejoblíbenějších typových domů v ČR, je tak pro všechny, kdo se chystají investovat do nové fasády svého domu. Aplikace s názvem webercolor architect je zdarma dostupná na portálech https://www.navrhni-si-fasadu.cz/ a https://www.cz.weber/, a to pro všechny typy zařízení.
Nová aplikace z dílny divize Weber, Skupiny Saint-Gobain, s názvem webercolor architect přináší téměř reálný pohled na dům v novém barevném provedení. Navíc ušetří čas, peníze i nervy za případně nevhodně zvolené kombinace barev vaší fasády.
Pro výběr vhodné barvy fasády stačí do aplikace načíst současný stav objektu nebo technický výkres. Za pomoci zcela intuitivních nástrojů se pak zvolí plochy, na kterých si uživatel může zvolit libovolný odstín z pestré palety veškerých barev a odstínů Weber včetně designových vychytávek. Barvy se přitom aplikují na definované plochy budovy. Odstíny se pak mohou měnit dle libosti. Tímto způsobem si zdarma může obarvit svůj dům každý, a to zcela dle svých představ – když se vám barva pak nebude líbit, jednoduše zkusíte další.
V případě, že uživatel není s výsledkem barevné vizualizace zcela spokojen, může práci přerušit, uložit a vrátit se ke svému projektu později. Nebo svůj projekt sdílet se svými přáteli. Výslednou barevnou vizualizaci projektu je možné si vytisknout nebo uložit do souboru *pdf. Součástí tohoto výstupu je také náhled na barevné řešení projektu a soupis použitých barev s jejich konkrétním číselným označením.

tz

divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.