Měl jsem štěstí na lidi a na projekty

Aktivity společnosti YD Capital i její podnikatelskou filozofii nám přiblížil Pavel Rydzyk, předseda jejího představenstva.

Vše společnost je mladá, v listopadu oslaví druhé výročí založení.

Ano, datem vzniku jsme mladá společnost. YD Capital ale tvoří zkušení specialisté, kteří jsou v oborech deset a více let, někteří dokonce 20 či 25 let. Snažíme se dělat věci jedinečným způsobem a tuto energii si udržet. Opíráme se o robustní investiční strategii, která zajišťuje bezpečí našim klientům i nám. A to díky našemu přesahu do oblasti nemovitostí, financí a technologií.

Změnili jste ve svém přístupu něco, co vás v posledních dvou letech výrazně posunulo dál?

Mnohá nastavení a strategie jsme pochopitelně museli přehodnotit, ale v celku jako takovém jsou to pouze „technikálie“. I pro letošní rok máme dva základní principy, a sice „udržet směr“ a „udýchat to“. Udržení směru koresponduje s naší specializací, orientací a soustředěním na to, čemu rozumíme a v čem jsme výjimeční. Pokud se to vše skloubí se silnou emoční vazbou k tomu, co děláte, pak si troufnu říct, že máme vždy vysoký předpoklad pro to, být jedineční v tom, co – ale zejména jak – děláme. Abychom vše udýchali, koresponduje pochopitelně s kapacitami, zejména lidskými. Vše stojí na lidech a naše firma, která je postavená hodnotově, na vztazích a důrazu na etiku, na jedné straně velmi přitahuje zajímavé osobnosti, což je mj. vidět na počtu spolupracujících osob – dnes nás je kolem 250 – také však na kvalitě a silných osobnostech, které v rámci společnosti napříč obory máme. Jestli nám je něco vlastní, pak je to dynamika, u toho se však snažíme nezapomínat na důslednost, zodpovědnost a strukturu, o niž se vždy budeme moci opřít.

YD Capital má velmi široký záběr. Bylo obtížné takto velký vlak rozjet?

YD Capital a směr, kterým jsme se vydali, je podle mého zásadnější výlet za hranice komfortní zóny pro lidi kolem mne než pro mne samotného. Včetně mé manželky, bez jejíž podpory bych nejspíš nikdy neměl tolik energie a jistoty v rozhodování, jako dnes mám. Jsem totiž velmi hodnotově zaměřen a jednoduše jdu za štěstím. Když cítím, že mi něco nedělá a nemůže dělat radost, zodpovědně jdu od toho a dále se tomu nevěnuji. Zároveň když někde vidím a cítím pocit štěstí a naplnění, vím, že to je ta cesta, po níž chci jít. Měl jsem historicky mj. štěstí na lidi i na projekty, podařilo se mi vydělat nějaké peníze ve třech různých oblastech – a tím již dříve získat podstatnou míru nezávislosti. Dnes jsem v zásadně jiné pozici, v roli investora či spoluinvestora v některých projektech, ale vím, že jsem vybudoval důležité zázemí pro sebe, svou rodinu i své blízké. Mnoho mých partnerů, kolegů, kamarádů a přátel si díky posledním letům naší společné práce zařídilo život podle svých představ. A proto máme čistější hlavu a můžeme směřovat za dlouhodobými cíli a věnovat se tomu, co nás baví a naplňuje.

Z jakých zkušeností jste vycházel, ať už po profesní, či osobní, lidské stránce?

Já sám stavím zejména na svém úsudku, vztazích a přímé komunikaci, jasně vymezených cílech. Mnoho lidí mě považuje za YDealistu a velkorysého člověka, což je pravda. Současně díky jasně nastaveným pravidlům a očekáváním od počátku každého vztahu či projektu je pro mě jednoduché exekuovat a direktivně vstupovat do řízení projektů, pokud je to žádoucí, či v případech, kdy by nebyla naplňována naše očekávání.

Na čem stavíte svůj obchodní model?

Náš obchodní model je postaven na jedinečnosti celého mechanismu YD Capital. Věnujeme se například i výstavbě. Několik subjektů na trhu je v tomto jednoznačně lepších než my. Víme to my, vědí to také oni. Avšak díky schopnosti pracovat velmi pestře s finančními zdroji – jak s těmi krátkodobými, levnými, tak současně i delšími – a možnostem, jaké nám to nabízí, se dostáváme do pozice, kterou tyto zavedené společnosti nemají. Také díky managementu a řízení některých částí v rámci projektu jsme v pohledu na projekt a projekty jako celek dost schopní. To potvrzují jednak naše čísla, ale také respekt od zavedených firem na trhu a jejich chuť s námi spolupracovat na konkrétních projektech.

Investovali jste do řady realitních projektů.

Ano, jak už jsem zmínil, máme robustní a vyváženou investiční strategii. Interní strategie divize YD Real Estate směřuje větší část zdrojů do výnosových nemovitostí, primárně v Praze, menší část potom do developmentu. V konkrétních projektech nám dělá radost například akvizice nemovitosti Na Poříčí, kterou jsme dokončili v loňském roce. Šlo o nákup výnosové nemovitosti, kde však byl obrovský potenciál v práci s nájemci. Zde se nám podařilo zhruba ze 70 % změnit jejich skladbu, zefektivnit využívání některých ploch a díky tomu je i chod celé budovy o dost efektivnější. Současně probíhá drobná rekonstrukce a přestavba za pochodu; jsme zde více než ze dvou třetin hotovi a těšíme se na příští rok, kdy dům bude v takové kondici, která nám, pevně věřím, přinese velmi zajímavý výnos právě při dalším nakládání s ním. Letos byla také dokončena výstavba apartmánů Domy pod Pálavou, které se nacházejí v jedné z nejkrásnějších lokalit Pálavy, v obci Klentnice u Mikulova. Kombinace luxusních apartmánů a jedinečné lokality poskytuje klientům již od tohoto léta nezapomenutelné zážitky. Sám to tam mám velmi rád k přemýšlení i trávení času s rodinou. Když se pro zajímavost zamyslím ještě nad dalším typem projektů, oblastí rezidenční výstavby, zde máme většinu projektů teprve ve fázi realizace. Ale právě se dokončuje například projekt Residence Zahradní město, to je nádherná výstavba řadových rodinných domů u Brna, v Bučovicích. Projekt je vyprodán, což svědčí o kvalitách celého našeho realizačního týmu.

Na co se v oblasti výstavby zaměřujete?

Ve stavebnictví se zaměřujeme čistě na realizační fázi. Development jako takový je riziková a časově náročná disciplína, proto se věnujeme výstavbě až od fáze, kdy lze relativně dobře pracovat s položkami nákladů i reálných výnosů a zejména s časovou osou. S ohledem na naši strategii a nastavení je čas zásadní proměnnou.

Na začátku jsme zmínili, že máte unikátní styl řízení lidí. Kde vnímáte původ tohoto nastavení?

Základ je v rodině a zejména v péči mého dědy. Z hlediska vývoje a rozvoje to byl v poslední dekádě zejména Marian, můj kouč a partner na vybraných projektech. Ten je v mých očích opravdovým koučem, protože bravurně pojí osobní přístup, pevný základ v teorii s praxí, a to v mnoha oblastech. V byznysu jsou to pak zejména bývalí nadřízení či obchodní partneři. Jak v korporátním světě, kde jsem působil dříve, tak následně v privátní sféře jsem prožil tuto zkušenost. V obou případech se naše energie a zejména hodnoty na konci dost zásadně rozcházely a my jsme se rozešli. Ale přesto si těchto zkušeností nesmírně cením. Dále jsou to vzory. Svět je plný šikovných a inspirativních lidí a je skvělé dívat se na to, co někteří dokážou. Je hodně případů ze světa, ale i v Česku jsme měli jeden silný příklad, že tvrdá práce, štěstí na lidi a události, možná i štěstí a následně a pořád dokola zase ta tvrdá práce, to vše dohromady může dát vzniknout něčemu jedinečnému.

red

Pavel Rydzyk má za sebou úspěchy v nadnárodních korporacích ING a AXA, z obchodníka se vypracoval na manažera a vedl týmy specialistů. Svým unikátním stylem řízení strhl řadu kolegů i přátel a vybudoval s nimi finanční skupinu YD Capital. Pavel Rydzyk jako předseda představenstva má jasný cíl: dávat penězům smysl. Velkou roli v jeho skupině hraje společnost YD Real Estate, v níž vzniká mnoho zajímavých developerských a investičních projektů.

The Czech-Singapore Chamber of Commerce as a gateway to successful business

The Czech-Singapore Chamber of Commerce unites over 90 Czech companies with business interests in Singapore and south-east Asia. At the same time, it is a platform for the meeting of important personalities from the highest business circles in the Czech Republic and Singapore.

The city-state of Singapore, officially the Republic of Singapore, is located on the island of the same name and has 63 adjacent isles near the southern section of the Malay Peninsula. It has a total area of 729 sq km and a population of almost 5.7 million, which represents the third highest population density in the world. The official languages are English, Chinese, Malay and Tamil. The name Singapore comes from Sanskrit and means Lion City. This predisposes it to a certain extent to the position of leader in the introduction of modern technologies, dynamic construction and smart city.

We asked the President of the Czech-Singapore Chamber of Commerce, Marcel Bednář, about current relations and trade activities between the two countries.

To begin with, I must ask about the post-covid situation. How did its effects show up in Singapore?

This is a rather difficult question to begin with. Following the spread of the virus in China, many foreign companies, including German, British and Dutch, vacated the playing field. Other countries in south-east Asia have also left Singapore. The Singaporeans imposed a hard lockdown that lasted many long months.

And how did this unusual situation affect the inhabitants?

The Singaporeans are very happy to meet, either after work or for lunch. They live a much richer social life, which is more connected with work and business life, than we are used to in the Czech Republic. So, the Singaporeans were far more affected with regards to this personal level. But given the proliferation of digital and mobile technologies, as many companies in Singapore operate on this basis, this was not such a big problem for them. If they have a personal or friendly relationship with a foreign business partner from the past, distance communication works fine.

What lifestyle do Singaporeans actually promote?

They are not used to spending a lot of time at home. Most of them live in apartments, whether public or private – often in condominiums, which are complexes of luxury apartment buildings. Their housing and/or homes are not designed for them to spend time in from morning to evening, nor are they used to preparing food at home. Whether it’s lunch or dinner – they don’t cook at home. They solve this by eating in bistros, restaurants or shopping centres. There are food courts, which are covered spaces with one bistro next to another – under very strict hygienic control, so everything is fine in this respect. Therefore, they have the opportunity to eat in this way within the immediate vicinity of their homes. It is very cheap and they can choose from an inexhaustible number of stands – where quality and hygiene are guaranteed. This is their usual lifestyle. With the arrival of covid, they had to lock themselves in their homes and their lives changed dramatically.

The issue of housing and its availability has recently been dramatized in the Czech Republic. What is the situation in Singapore?

The housing situation in Singapore is divided into about 80% of state-owned apartments and 20% of private apartments. The Singaporean government invests huge sums of money in the construction of state housing and housing support. This is actually a historical matter because, in times of the ‘founding father’ Lee Kuan Yew, who was the head of the People’s Action Party (PAP), it was decided in the past that Singapore’s perspective lies in the middle class with guaranteed quality housing, which is the basis for future economic success and prosperity. They have invested heavily through the statutory board, the Housing & Development Board (HDB), in the construction of state-owned housing for which Singaporeans may qualify under certain conditions. The 20% of private apartments is another matter, which is often dealt with in the form of condominiums.

What is life in a Singapore condominium like?

This variant of housing is of a very high level, where you have several high-rise buildings, such as twelve-storey ones, and there are several residential units on each floor. Five such high-rise buildings, for instance, form an enclosed complex with security service and building management, which takes very good care of the area. Each time you enter the building, you need to identify yourself with a chip card. Inhabitants are provided with a full service there, in fact they are taken care as in a five-star hotel. The basic principle is that everyone who lives in these apartments feels like being in a hotel or on holiday. You do not only have an apartment there but it also includes a shared swimming pool, a terrace with barbecue facilities and spaces where social events are regularly held with programmes for both adults and children. Sports activities are provided by tennis and squash courts, table tennis tables, a gym – all this is part of the housing and a matter of course. Condominiums also deal with parking. There are large garages in the underground so that cars do not park on the street.

A recently released information states that there are new apartments to be built in the Tengah district of Singapore.

But this is a slightly different type of housing than the aforementioned condominiums. The Tengah project is being implemented by the state agency HDB through which the Singapore government supports construction of state housing. And as for the Tengah district, it is a prime example of a smart city, or let’s say a smart district in Singapore, of which there are currently several. For instance, it is the Punggol District and the campus of the National Technology University of Singapore. These are actually three smart cities in the middle of Singapore. In fact, two smart cities and one smart university campus, which also ranks among smart cities.

What will make the Tengah district unique?

Tengah is to be a model smart city with the construction of 42,000 apartments, where not only waste collection will be integrated with new digital technologies with the Internet of Things, such as smart bins, which will respond not only to waste filling, but also in case of fire, will be automatically extinguished. At the same time, sensors in the smart district will also respond to odours that irritate the neighbourhood. Information is passed through the application to the appropriate employees who are closest, so that they can resolve the situation immediately. However, Tengah is not just about waste management, but about a number of digital elements that are implemented in residents’ lives.

What is actually the vision of a smart city in Singapore?

The vision is that the surface will be pure green. That means buildings, greenery and pedestrian zones. In other words, only people will move on the earth’s surface. Car traffic will be one floor below the surface, including buses, and the underground below all that. All traffic will be underground only, which is also demonstrated on the visualization of Tengah. This vision is promoted not only by HDB, but many Singaporean companies that are also involved in the project, such as ST Engineering, which participate in the smart transport system.

Is it possible to compare the duration of the project realization in our country and in Singapore?

I can’t compare it totally but Singapore is experiencing a huge construction boom. Something is always being built there and everything is moving forward very quickly. What is common is that a skyscraper is functionally and energetically obsolete and outdated after 30–35 years, so, they tear it down and then build a new one in its place. That shows that, compared to us, they are not afraid to take radical steps. Of course, it also has a darker side. That is why Singapore is a city of skyscrapers and, with few exceptions, beautiful historic buildings, which you can find in abundance in the Czech Republic, are missing here. So, as we Czechs like to go for what we don’t have at home, i.e., somewhere under a palm tree to the seaside, the Singaporeans like to come and see castles, chateaus and historic buildings. So, state-of-the-art skyscrapers cannot be considered an unconditional advantage.

What future does the Czech-Singapore Chamber of Commerce plan? 

Our goal is to reach the level of trade and investment with Czech-Japanese or Czech-Korean relations, for example. We are not at that level yet, so there is room for improvement. These are our ambitions. And I hope that the reopening of the Czech Embassy in Singapore will help us to do just that. The embassy in Singapore will be opened during September by Ambassador Michaela Froňková, who, thanks to her experience in demanding territories, belongs to the top branch of the Czech diplomatic service. What we expect from the establishment of the embassy is a new era of Czech-Singaporean relations and we hope that this will, with regards to Singaporean companies and partners, also represent yet another positive signal, which will revive trade relations even more.

That is one of the goals. What are the others?

It would be nice if the Republic of Singapore opened an embassy in Prague. This can represent another big step that would be very helpful to Czech business.

Is it possible to specifically present the successes of Czech companies in Singapore?

There are things that are visible to Singaporeans. An example can be found at Singapore’s Changi Airport: beautiful design installations from Lasvit, which are passed daily by a large number of people. Another company works on the desalination of seawater and thus helps local water management – their activities are highly appreciated on the Singaporean side. Similarly prestigious are smart sensors from a Czech company, which are installed on the Singapore Formula 1 circuit. Another Czech company successfully supplies smart medical beds to Singapore hospitals and medical facilities. So, the range of fields is wide, not to mention traditional brands such as Baťa. And as the Singaporeans associate Bata with childhood or adolescence, every Singaporean who is now 50+ wore Baťa shoes. A bit of a problem is that they think it is an Indonesian or Indian brand and there is no longer a direct link to the Czech Republic. It is similar with Škoda cars, because in their opinion it is a German car. Unfortunately, they often have no idea that it is manufactured in our country. And that is actually work for Czech institutions and the Czech-Singapore Chamber of Commerce to make this connection in the minds of the Singaporeans. And to show that the Czech Republic can offer not only these traditional brands, but that there are also other companies that can offer interesting technologies or products to use or for trade.

In which fields do you see opportunities?

There are many of them. We mentioned, for instance, smart cities and the Internet of Things, which are industries in which Singaporeans invest a large amount of money and where the Singapore government very generously supports domestic companies and their further expansion. Then there is fintech. Singapore is an Asian financial centre that provides facilities for fintech companies and banks, so business with finance and the application of technology in finance is large. Then there are various health and medical technologies, biotechnologies, i.e., fields in which Czech companies have great opportunities. And also, IT and the digital industry including progressive segments such as robotics, artificial intelligence, etc. Singaporeans are looking for prime solutions in these fields and I am convinced that they can find them in many Czech companies.

The chamber was active in the field of education, seminars and conferences. Will you continue this trend? 

We certainly want to continue educational events for the benefit of Czech companies and to do so in the form of business and entrepreneurial conferences. Our aim is to pass on information about interesting business opportunities in Singapore to Czech companies, ideally with the participation of guests from the fields of politics and business. Furthermore, we want to organize networking events for the members of the chamber, because we perceive that social life has been subdued for several months, so, we want to make it up to them. The Czech-Singapore Chamber of Commerce is not only about a bilateral trade relationship, but we also try to be a management club in which participants can share not only their experiences, contacts and information, but also negotiate deals with each other. Such social forcefulness of the chamber is very important to us.

Arnošt Wagner / Photo: archive, depositphotos and pixabay

Česko-singapurská obchodní komora jako brána pro úspěšný byznys

Česko-singapurská obchodní komora sdružuje přes 90 českých firem s obchodními zájmy v Singapuru a v jihovýchodní Asii. Zároveň je platformou pro setkávání významných osobností z nejvyšších obchodních kruhů v České republice i v Singapuru.

Městský stát Singapur, oficiálně Singapurská republika, leží na stejnojmenném ostrově a přilehlých 63 ost­růvcích poblíž jižní části Malajského poloostrova. Na celkové rozloze 729 km2 žije téměř 5,7 mil. obyvatel, což představuje třetí nejvyšší hustotu zalidnění na světě. Úředními jazyky jsou angličtina, čínština, malajština a tamilština. Název Singapur pochází ze sanskrtu a v překladu znamená Lví město. To jej do určité míry předurčuje k postavení v čele zavádění moderních technologií, dynamické výstavby a smart city.

Prezidenta Česko-singapurské obchodní komory Marcela Bednáře jsme se zeptali na současné vztahy a obchodní aktivity mezi oběma státy.

Na úvod se musím zeptat na postcovidovou situaci. Jak se projevily její dopady v Singapuru?

To je na začátek poněkud těžká otázka. Po rozšíření viru v Číně mnohé zahraniční firmy, včetně německých, britských a nizozemských, vyklidily pole. Singapur opustily i další země v jihovýchodní Asii. Singapurci zavedli tvrdý lockdown, který trval mnoho dlouhých měsíců.

A jak tato neobvyklá situace působila na obyvatele?

Singapurci se velice rádi setkávají, ať už po práci, nebo při obědě. Žijí daleko bohatším společenským životem, který je mnohem propojenější s pracovním i byznysovým, než jsme zvyklí v České republice. Takže v této osobní rovině se to Singapurců velice dotklo. Ale vzhledem k rozšíření digitálních a mobilních technologií, protože v Singapuru mnoho firem funguje na této bázi, to pro ně nebyl zase tak velký problém. Pokud mají se zahraničním obchodním partnerem osobní či přátelskou vazbu z dřívějška, komunikace na dálku funguje.

Jaký styl života vlastně Singapurci prosazují?

Nejsou příliš zvyklí trávit mnoho času doma. Většina z nich bydlí v bytech, ať už státních, nebo soukromých – často v kondominiích, což jsou komplexy luxusních bytových domů. Bydlení či domovy nemají uzpůsobené k tomu, aby v nich trávili čas od rána do večera, ani nejsou zvyklí připravovat si jídlo doma. Ať je to oběd, nebo večeře – doma nevaří. Řeší to tím, že jedí v bistrech, restauracích či v obchodních centrech. Existují tam tzv. food courty, což je zastřešený prostor, kde je jedno bistro vedle druhého – pod velice přísnou hygienickou kontrolou, takže po této stránce je všechno v pořádku. Tudíž v bezprostřední vzdálenosti od svých domovů mají možnost se tímto způsobem stravovat. Je to velmi levné a mohou si vždy vybrat z nepřeberného množství stánků – přitom kvalita a hygiena jsou zaručené. To je jejich obvyklý životní styl. S příchodem covidu se museli uzavřít do svých domovů a jejich život se dost zásadně proměnil.

V Čechách se otázka bydlení a jeho dostupnosti v poslední době dramatizuje. Jaká je situace v Singapuru?

Bytová situace v Singapuru je rozdělena zhruba v poměru 80 % státních bytů ku 20 % privátních. Singapurská vláda investuje obrovské finanční prostředky do výstavby státních bytů a do podpory bydlení. To je vlastně historická záležitost, protože za „otce zakladatele“ Leea Kuana Yewa, který byl v čele vládní strany Lidové akce (PAP, People’s Action Party), bylo v minulosti rozhodnuto, že perspektivou Singapuru je střední třída se zajištěným kvalitním bydlením, což je základ budoucího ekonomického úspěchu a prosperity. Investovali velké prostředky prostřednictvím vládní instituce Housing & Development Board (HDB) do výstavby státních bytů, pro jejichž pořízení se za určitých podmínek mohou Singapurci kvalifikovat. Těch 20 % privátních bytů, to je jiná záležitost, kde se to často řeší formou kondominií.

Jak se žije v takovém singapurském kondominiu?

To je varianta bydlení na velice vysoké úrovni, kde máte několik vyšších budov, např. dvanáctipatrových, a v každém podlaží je několik bytových jednotek. Třeba pět takových výškových budov tvoří uzavřený komplex, kde funguje bezpečnostní služba a správa, která se velice pečlivě o areál stará. Při každém vstupu do objektu je nutná identifikace čipovou kartou. Obyvatelům je tam poskytován plný servis, v podstatě je o ně postaráno jako v pětihvězdičkovém hotelu. Základní princip spočívá v tom, aby se všichni, kteří v těchto bytech žijí, cítili jako na dovolené v hotelu. Nemáte tam jen byt, ale součástí je společný bazén, terasa s grilem, prostory, kde se pravidelně pořádají společenské akce pro dospělé i děti, a to s programem. Sportovní vyžití zajišťují tenisové a squashové kurty, pingpongové stoly, posilovna – to vše je součást bydlení a naprostá samozřejmost. Kondominia mají vyřešené i parkování, v podzemí jsou rozsáhlé garáže, aby auta neparkovala na ulici.

Nedávno vyšla informace, že se v Singapuru chystá výstavba nových bytů ve čtvrti Tengah.

To je ale poněkud jiný druh bydlení než zmiňovaná kondominia. Projekt Tengah realizuje státní agentura HDB, jejímž prostřednictvím singapurská vláda podporuje výstavbu státních bytů. A pokud jde o čtvrť Tengah, je to vzorový příklad smart city nebo řekněme chytré čtvrti v Singapuru, kde jich je v současné době několik. Například je to Punggol District a kampus National Technology University of Singapore. To jsou vlastně tři chytrá města uprostřed Singapuru. V podstatě dvě smart cities a jeden chytrý univerzitní kampus, který se také řadí mezi smart cities.

Čím bude čtvrť Tengah jedinečná?

Tengah má být vzorová smart city s výstavbou 42 000 bytů, kde bude integrován nejen odvoz odpadu s novými digitálními technologiemi s internetem věcí, jako např. chytré koše, které budou reagovat nejen na zaplněnost odpadem, ale například i v případě požáru dojde k automatickému hašení, zároveň budou senzory v chytré čtvrti reagovat i na zápach, který obtěžuje okolí. Informace je pomocí aplikace předána příslušným pracovníkům, kteří jsou nejblíže, aby mohli situaci okamžitě řešit. Tengah ovšem není pouze o nakládání s odpadem, ale o spoustě digitálních prvků, které jsou implementovány do života obyvatel.

Jaká je vlastně vize smart city v Singapuru?

Vize je taková, že povrch bude čistě zelený, takže budovy, zeleň a pěší zóny. Čili na zemském povrchu se budou pohybovat pouze lidé, o patro níže bude automobilová doprava včetně autobusů a pod tím vším pak metro. Veškerá doprava bude pouze pod zemí, což se i předvádí na vizua­lizaci Tengahu. Tuto vizi prosazuje nejen HDB, ale do projektu jsou zapojeny i mnohé singapurské firmy, jako např. ST Engineering, které se podílejí na systému chytré dopravy.

Dá se porovnat délka realizace projektu u nás a v Singapuru?

Úplně to porovnat neumím, ale Singapur je v obrovském stavebním boomu. Neustále se tam něco staví a vše jde velmi rychle kupředu. Je tam obvyklé, že mrakodrap je po 30–35 letech z jejich pohledu funkčně a energeticky zastaralý a překonaný, takže ho strhnou a na jeho místě vzápětí postaví nový. Takže se oproti nám nebojí učinit radikální řez. Má to pochopitelně i své stinné stránky. Proto je Singapur městem mrakodrapů, ale až na několik výjimek zde scházejí krásné historické budovy, které můžete v hojné míře najít v České republice. Takže jako my Češi rádi jezdíme za tím, co nemáme, tj. někam k moři pod palmu, tak Singapurci se rádi přijedou podívat na hrady, zámky a historické budovy. Supermoderní mrakodrapy tedy nelze posuzovat jako bezvýhradnou výhodu.

Jakou budoucnost plánuje Česko-singapurská obchodní komora?

Naším cílem je, abychom se dostali na úroveň obchodu a investic, kde jsou např. česko-japonské nebo česko-korejské vztahy. Na takové úrovni zatím nejsme, takže je co zlepšovat. To jsou naše ambice. A k tomu nám doufám dopomůže znovuotevření české ambasády v Singapuru. Během září bude zastupitelský úřad v Singapuru otevírat paní velvyslankyně Michaela Froňková, která díky zkušenostem z náročných teritorií patří ke špičce české diplomatické služby. My si od zřízení ambasády slibujeme, že započne nová éra česko-singapurských vztahů, a doufáme, že i směrem k singapurským firmám a partnerům to bude další pozitivní signál, který ještě více oživí obchodní vztahy.

To je jeden z cílů. Jaké jsou další?

Bylo by fajn, kdyby Singapurská republika otevřela ambasádu v Praze. To může být další velký krok, který by mohl českému byznysu velmi pomoci.

Lze konkrétně prezentovat úspěchy českých firem v Singapuru?

Jsou věci, které jsou pro Singapurce viditelné. Příklad lze najít třeba na singapurském letišti Changi: nádherné designové instalace od společnosti Lasvit, kolem nichž denně projde velké množství lidí. Další firma pracuje na odsolování mořské vody, a tím pomáhá místnímu vodohospodářství – její činnost je ze singapurské strany velmi oceňována. Podobně prestižní záležitostí jsou chytré senzory od české firmy, které jsou instalovány na singapurském okruhu formule 1. Jiná česká firma úspěšně dodává chytrá zdravotnická lůžka do singapurských nemocnic a zdravotnických zařízení. Takže ta škála oborů je široká, a to ještě nemluvíme o tradičních značkách, jako je třeba Baťa. A protože si Singapurci aso-
ciují Baťu s dětstvím nebo dospíváním, tak každý Singapurec, který je dnes ve věku 50+, nosil boty od Bati. Trochu problém je, že oni si myslí, že je to indonéská nebo indická značka, a už tam není ta přímá vazba na Českou republiku. Podobně je to s vozy Škoda, protože podle jejich uvažování jde o německé auto, bohužel často nemají ponětí, že je vyráběno u nás. A to je vlastně i práce pro české instituce a Česko-singapurskou obchodní komoru, aby v hlavách Singapurců došlo k tomuto propojení. A aby se ukázalo, že Česká republika může nabídnout nejen tyto tradiční značky, ale že tu jsou i další firmy, které mohou nabídnout zajímavé technologie či produkty k užití anebo k obchodování.

Ve kterých oborech vidíte příležitosti?

Je jich celá řada, zmiňovali jsme například smart cities nebo internet věcí, to jsou obory, do nichž Singapurci investují velké množství finančních prostředků a kde singapurská vláda velice štědře podporuje domácí firmy k další expanzi. Pak je tu fintech. Singapur je asijské finanční centrum, které poskytuje zázemí pro fintechové společnosti a bankovní domy, takže byznys kolem financí a uplatnění technologií ve financích je velký. Pak to jsou rozličné zdravotnické a medicínské technologie, biotechnologie, tedy obory, v nichž české firmy mají velké možnosti… Také samozřejmě IT a digitální průmysl, včetně progresivních segmentů, jako jsou robotika, umělá inteligence apod. V těchto oborech Singapurci hledají špičková řešení a jsem přesvědčený, že je mohou najít u mnoha českých firem.

Komora byla aktivní v oblasti vzdělávání, seminářů a konferencí. Budete v tomto trendu pokračovat?

Určitě chceme dále pokračovat ve vzdělávacích akcích ve prospěch českých firem ve formě obchodních a podnikatelských konferencí. Naší snahou je předat informace o zajímavých obchodních příležitostech v Singapuru českým firmám, ideálně za účasti hostů z oblasti politiky i byznysu. Dále chceme pro členy komory pořádat networkingové akce, protože vnímáme, že společenský život byl na několik měsíců utlumený, takže jim to chceme vynahradit. Česko-singapurská obchodní komora není pouze o bilaterální obchodní relaci, ale snažíme se být i manažerským klubem, v němž mohou účastníci sdílet své zkušenosti, kontakty a informace, ale zároveň si mezi sebou domlouvat obchody. Takový společenský akcent komory je pro nás velice důležitý.

Arnošt Wagner / Foto: archiv, depositphotos a pixabay

Hidden Mediterranean cuisine in Dejvice

Nobody would expect it from the outside. An inconspicuous Mediterranean restaurant is hidden in the Vienna House Diplomat Hotel in Dejvice, Prague.

The restaurant Bull & Bonito, with a focus on Mediterranean cuisine, was established here in 2019. The kitchen is ruled with sharp knives by chef Jan Schánil and his team.

History and concept

Over the last few years, the Prague part of Dejvice has become a place where you will find a lot of new cafes and restaurants. And not only Dejvice but also Vinohrady, Karlín or Letná have experienced a “boom” of new interesting places where you can find great coffee spots and enjoy world-class gastronomy.

The Bull & Bonito restaurant is located in the iconic Diplomat Hotel in Dejvice, which belongs to the Vienna House hotel chain group. Hotel Diplomat with 400 rooms underwent a complete reconstruction, which was completed in the spring of 2019. Thanks to this reconstruction, a new concept of the restaurant was opened with intention to open to local guests and neighbours. The architectural interior design was created by BWM Architects studio in Vienna and adapted the evolving environment by alternating colours, different materials and light compositions. The interior of the restaurant is dominated by a sculpture of a bull, wood and earthy tones, which are elegantly complemented by contrasting colours.

The restaurant works completely independent of the hotel. It has a separate entrance, but you can also get inside from the hotel lobby. The restaurant also has a partially covered terrace, which can be used for sitting throughout the year.

Why Bull & Bonito?

Imagine cities like Rome, Venice, St. Tropez, Marseille, Barcelona or Valencia. What do you imagine about these cities? Most of us imagine the sun, the sea, the peace and the holidays. In Bull & Bonito, you will feel somewhere along the Mediterranean Sea. The restaurant is inspired by the vibrant and relaxed atmosphere, especially by the variety of dishes of southern Europe.

Bull & Bonito combines quality and fresh ingredients. The word ‘Bull’ represents quality meat and ‘Bonito’ the best of the sea. Chef Jan Schánil prepares dishes based on the best that Mediterranean cuisine has to offer. In addition to quality meat from Czech farmers, the menu also includes Spanish ham, which matured for 24 months. The highlight of the kitchen is the water grill, from which grilled meats are much healthier. When grilling, the fat drips into the water placed under the grill grate, thus prevents the formation of carcinogenic substances.

Let´s discover Mediterranean cuisine

Chef Jan Schánil recommends tasting an Andalusian appetizer of almonds, garlic and milk Ajo blanco with freshly baked homemade focaccia. From the permanent menu, the speciality is Tomahawk pork chop with a spicy sauce Salsa verde. The aim is to use local and seasonal ingredients as much as possible. The menu changes regularly according to seasonal foods. The restaurant is open Monday to Sunday from 11:30 until 22:00. During the working week, you can go to the restaurant for a lunch menu. Thanks to its great location near Vítězné Square, it is an ideal place for family celebrations, as well as a romantic dinner for two.

Klára Laudátová / foto: vienna house

Za středomořskou kuchyní do Dejvic? Proč ne!

Zvenku byste to rozhodně nečekali. Nenápadná středomořská restaurace se ukrývá v hotelu Vienna House Diplomat v pražských Dejvicích.

Restaurace s názvem Bull & Bonito se zaměřením na středomořskou kuchyni zde vznikla v roce 2019. V kuchyni s ostrými noži vládne šéfkuchař Jan Schánil a jeho tým.

Historie a koncept

Pražské Dejvice se za posledních pár let proměnily v místo, kde najdete spoustu nových kaváren a restaurací. A nejenom Dejvice, ale i Vinohrady, Karlín či Letná zaznamenaly „boom“ nových zajímavých míst, kam můžete zajít na skvělou kávu či za gastronomickým zážitkem.

Restaurace Bull & Bonito se nachází v ikonickém dejvickém hotelu Diplomat, který patří do skupiny hotelů Vien-
na House. Hotel Diplomat se 400 pokoji prošel kompletní rekonstrukcí, která byla dokončena na jaře 2019. Díky ní tu byl otevřen nový koncept restaurace, jehož cílem bylo přilákat do ní více místních obyvatel a nejen hotelové hosty. Architektonický návrh interiéru vznikl ve studiu BWM Architects ve Vídni a byl přizpůsoben vyvíjejícímu se prostředí pomocí střídání barev, různých materiálů a světelných kompozic. Interiéru restaurace dominuje plastika býka, dřevo a zemité tóny, které jsou elegantně doplněné kontrastními barvami.

Restaurace funguje zcela nezávisle na hotelu – má samostatný vchod, ale dostanete se do ní i z hotelové lobby. Náleží k ní i částečně zastřešená terasa, kterou lze využít k posezení v průběhu téměř celého roku.

Proč Bull & Bonito?

Představte si města jako Řím, Benátky, St. Tropez, Marseille, Barcelona nebo Valencie. Co se vám vybaví? Většina z nás si představí slunce, moře, pohodu a prázdniny. V Bull & Bonito se tak pomyslně přenesete ke Středozemnímu moři. Restaurace je inspirována pulzující a uvolněnou atmosférou a hlavně rozmanitostí jídel z jižní Evropy.

Bull & Bonito propojuje kvalitní a čerstvé suroviny. Slovo „Bull“ představuje kvalitní masa a „Bonito“ zase to nejlepší z moře. Šéfkuchař Jan Schánil připravuje jídla, která vycházejí z toho nejlepšího, co středozemní kuchyně nabízí. V nabídce jídel najdete vedle kvalitního masa od českých farmářů také 24 měsíců vyzrálou španělskou šunku. Vychytávkou kuchyně je vodní gril, z něhož jsou grilovaná masa mnohem zdravější. Tuk při grilování odkapává do vody umístěné pod grilovací mřížkou, a tím zabraňuje vzniku karcinogenních látek.

Objevte středomořskou kuchyni

Šéfkuchař Jan Schánil doporučuje ochutnat andaluský předkrm z mandlí, česneku a mléka ajoblanco, s čerstvě upečenou domácí focacciou. Ze stálé nabídky je specialitou vepřová kotleta tomahawk s ostřejší omáčkou salsa verde. Cílem je co nejvíce používat lokální a sezonní suroviny. Nabídka se pravidelně mění podle sezonních potravin. Restaurace funguje od pondělí do neděle od 11.30 do 22 hodin. Během pracovního týdne si můžete do restaurace zajít na polední menu. Díky skvělé poloze v blízkosti Vítězného náměstí je ideálním místem pro rodinné oslavy, ale i romantickou večeři ve dvou.

Klára Laudátová / foto: vienna house

Unlimited possibilities in Dubai give rise to non-traditional schools

It is always interesting to watch real estate markets across continents. Each market has its own specifics given the climate, the economic situation of the country, modern local trends, culture and many other aspects. And, of course, the winning idea and design also play a role in the final implementation.

Schools and related buildings are a very specific sponsorship of the real estate market. And even here it is true that each country, and therefore the continent to an even greater extent, has its specific requirements. Development News magazine has been a regular media partner of the prestigious competition Building of the Year in the category of the Foreign Construction of the Year. One of this year’s nominated projects is Bogle Architects’ the Royal Grammar School Guildford in Dubai, UAE. The founder of the company, Ian Bogle, introduced this project to us.

This is not the first time you took  part in Building of the Year. How do you perceive this competition compared to other events you participate in around the world?

As an international firm, we like to showcase our projects in both local and international awards. We’ve taken part, and won, in the Building of the Year before, so we like to think we have a good chance of winning again in this prestigious competition. We have won several international awards over the last nine years, since we started the practice, but it’s always rewarding to be recognized locally for our international work.

You received the nomination for the school project in Dubai. In general, what are the current requirements of investors for this type of construction?

The international school market, while competitive, is still a growing market therefore the investors are looking for a point of differentiation. In this instance, we were tasked with not only applying the needs of a normal school
curriculum but also adding features/motifs from the 500-year-old parent school in Guildford but also designing a sustainable solution for this particular climate. The large diagonal roof harks back to the historical leaded windows of the chained library at the Guildford school. Another interesting feature of the building is the local (KHDA – Knowledge and Human Development Association) guidance that requires all children up to the age of six to have their main classroom located on the ground floor. Due to the capacity of the school (more  than 2,000 students) it dictated the overall length of the building which if it were turned on its end it would be three-storeys taller than the Gherkin in London which I worked on while at Foster many years back.

Are there any special systems or materials used on this construction site?

We designed the building to be ‘self-shading’ given the climate and as such a cantilevering concrete frame was used to provide this shading. This means that all the classrooms are not directly exposed to the Dubai sunshine allowing for a reduction in the building’s overall cooling loads which goes someway, when offset against the photovoltaic systems utilized on site, to create a net zero solution. The resulting internal atrium creates a more contained space for the younger children at the ground floor opening up to the oldest, 6th form young adults, on the top floor. The atrium is 50% covered with an ETFE roof to allow for natural light to penetrate deep into the space below – a solution we also used on the Early Learning Village in Singapore which was lucky enough to win this award previously.

How does the assignment for an investor for such a project in the UAE differ from, for example, in Europe?

The main difference is the United Arab Emirates climate which is very different to the European climate where temperatures range from 22 °C in the winter to way over 40 °C in the height of summer. We knew we had to design an environmentally progressive solution so this had a major impact on the design as described above. There are other micro economic issues particular to the local market that also need to be considered in the school offering for Dubai, e.g., we had a very long debate about whether the swimming pools should be internal or external. We ultimately, collectively, decided on a covered external solution that was partially shaded by deep precast concrete panels, giving a dappled light effect, but also allowing for natural cross ventilation.

What did the investor place the main emphasis on in the school project? What was your main concern?

The investor is a global school provider hence the main emphasis on the school project – they have 85 school in 11 countries around the world but this was their first project in the Middle East so we had to make a statement with not only the building but also the educational offer which drove a number of the design decisions. Our challenge was to marry the principles of the 500-year old school at Guildford in the United Kingdom, alongside the requirements of the KHDA in Dubai in the UAE climate. The resultant development is a paragon in both the educational offer but also a step change in the design of K-12 educational environments. We also wanted to make the building like an ‘oasis in the desert’ hence why we have a great deal of green walls and living trees within the internal atriums which also help to the wellbeing of pupils and staff in the learning environment.

If you would have to find five words to characterize this project, which ones would you have chosen?

In terms of the design, we’d say it’s progressive, innovative, welcoming, intuitive and green.

You are working on a whole range of different projects. What prevails after a pandemic?

Yes, we’ve been approached to work on a number of new projects both locally and internationally throughout the pandemic but it has certainly been a challenging period. The interesting part is that we have looked at new projects in locations without actually physically visiting the site which goes against our golden rule of always visiting the location to understand the ‘feel’ of a place and not just the urban, rural or coastal context. This obviously couldn’t be helped because of the travel restrictions imposed by the various governments in response to the Pandemic but it does show that a more digital solution can work almost as well – but we will start visiting these locations again as it is so important to the quality of the resultant design.

What beautiful buildings can we look forward to from your studio in Prague?

We’ve recently completed the commercial office component of our Astrid project in P7 and the SOLID 21 laboratory project opened officially on 22nd September in P8. We also have a number of projects on the go that will soon be being constructed in and around Prague in the commercial, residential, education and leisure sectors – watch this space!

Kristina Vacková / photo: Bogle Architects/Chris Goldstraw

Neomezené možnosti dávají v Dubaji vzniknout netradičním školám

Vždy je zajímavé sledovat odlišné realitní trhy napříč kontinenty. Každý z nich má svá specifika daná podnebím, ekonomickou situací, místními trendy, kulturou a dalšími aspekty. A svou roli ve výsledné realizaci hraje samozřejmě i vítězný nápad a design.

Velmi specifickým odvětvím realitního trhu jsou školy a s nimi spojené stavby. Také zde platí, že každá země, potažmo kontinent, v ještě větší míře mají své specifické požadavky. Časopis Development News je pravidelným mediálním partnerem prestižní soutěže Stavba roku v kategorii Zahraniční stavba roku. Jedním z nominovaných je ateliér Bogle Architects s projektem Royal Grammar School Guildford v Dubaji v SAE, který nám přiblížil zakladatel společnosti Ian Bogle.

Do soutěže o Zahraniční stavbu roku nejste přihlášeni poprvé. Jak ji vnímáte v porovnání s ostatními prestižními soutěžemi, jichž se ve světě účastníte?

Jako firma s mezinárodní působností rádi předvádíme naše projekty v místních i mezinárodních soutěžích. Již dříve jsme se Stavby roku zúčastnili a vyhráli jsme, takže i teď radostně předpokládáme, že máme dobrou šanci v této prestižní soutěži znovu vyhrát. V uplynulých devíti letech se nám už povedlo několik mezinárodních ocenění získat, ale vždy je pro nás odměnou, když jsme uznáni za naši mezinárodní práci právě na místní úrovni.

Nominaci jste získali za projekt školy v Dubaji. Jaké jsou obecně současné požadavky investorů na tento druh staveb?

Mezinárodní trh škol je neustále rostoucím a vyvíjejícím se trhem, tudíž je zde velká konkurence. I proto investoři hledají určité znaky a body odlišnosti. V tomto případě jsme měli za úkol nejen do projektu aplikovat běžné potřeby škol, ale přidat sem rovněž funkce nebo motivy z 500 let staré mateřské školy v Guildfordu či navrhnout udržitelné řešení pro specifické klima v Dubaji. Velká diagonální střecha navazuje na historická okna knihovny guilfordské školy. Dalším zajímavým specifikem budovy a zadání byl i požadavek místního vedení (KHDA – Knowledge and Human Development Association), které chtělo, aby všechny děti do šesti let měly třídu v přízemí budovy. Vzhledem ke kapacitě školy (přes 2000 žáků) to předurčilo i celkovou délku budovy, která by v případě, že by tomu tak muselo skutečně být, byla o tři patra vyšší než budova Gherkin v Londýně, na níž jsem pracoval před mnoha lety ve společnosti Foster.

Jsou konkrétně na této stavbě použity některé speciální systémy či materiály?

Budovu jsme navrhli tak, aby byla vzhledem k místnímu klimatu „samostínicí“, a proto byl k zastínění použit konzolový betonový rám. To znamená, že žádná ze tříd není přímo vystavena dubajskému slunečnímu záření, což rovněž umožňuje snížit zatížení chlazení budovy. To při kompenzaci vůči místně používaným fotovoltaickým systémům do určité míry vytváří nulové řešení. Vzniklé vnitřní atrium vytváří v přízemí uzavřenější prostor pro mladší děti, a naopak se otevírá směrem nahoru k nejvyššímu šestému patru, kde jsou děti starší a mládež. Atrium je z 50 % pokryto ETFE střechou, aby mohlo přirozené světlo proniknout i hluboko do nižších pater. Obdobné řešení jsme použili také na projekt Early Learning Village v Singapuru, s nímž jsme rovněž měli to štěstí získat ocenění za zahraniční Stavbu roku.

Čím se liší zadání investora na takový projekt v SAE oproti třeba Evropě?

Hlavním rozdílem je podnebí Spojených arabských emirátů, které je velmi odlišné od evropského. V Emirátech se teploty pohybují od 22 °C v zimě až po 40 °C ve vrcholném létě. Věděli jsme, že musíme navrhnout ekologicky progresivní řešení, což mělo zásadní dopad na design, jak jsem již řekl. Na místním trhu existují i další mikroekonomické problémy, které je třeba vzít v úvahu v dubajských školních projektech. Například jsme měli velmi dlouhou debatu o tom, zda by bazény měly být vnitřní, nebo vnější. Nakonec jsme se společně rozhodli pro kryté vnější řešení, tedy bazény částečně zastíněné hlubokými prefabrikovanými betonovými panely. To jednak umožnilo pestré kropenaté světelné efekty a zároveň i přirozené křížové větrání.

Na co investor kladl při projektu školy hlavní důraz?

Vzhledem k tomu, že investorem je globální poskytovatel škol, hlavní důraz byl položen na projekt samotné školy – zadavatel má 85 škol v 11 zemích po celém světě. Dubajská škola byla jeho prvním projektem na Blízkém východě, takže jsme se museli poučit a vzdělat nejen o samotné budově, ale také o samotném vzdělávacím systému, což vedlo k celé řadě rozhodnutí o designu. Naší výzvou bylo spojit principy 500 let staré školy v Guildfordu ve Velké Británii spolu s požadavky KHDA v Dubaji v klimatu Arabských emirátů. Výsledný development je ukázkou jak vzdělávací nabídky, tak také skokovou změnou v designu vzdělávacího prostředí K-12 (dvanáctistupňového vzdělávacího systému – pozn. red.). Chtěli jsme také z budovy vytvořit jistou „oázu v poušti“, a proto jsme zakomponovali do vnitřních atrií velké množství zelených stěn a živých stromů, které pomáhají vytvářet příjemné prostředí pro žáky a zaměstnance školy.

Kdybyste měl váš projekt charakterizovat pouhými pěti slovy, která by to byla?

Pokud jde o design, řekl bych, že je progresivní, inovativní, vítající, intuitivní a zelený.

Pracujete na celé škále různých projektů. Jaké po období pandemie převažují?

Ano, během pandemie jsme byli osloveni, abychom pracovali na řadě nových projektů na místní i mezinárodní úrovni. I tak ale bylo uplynulé období velmi náročné. Zajímavé je, že jsme se začali zajímat i o projekty v lokalitách, aniž bychom je fyzicky navštívili. To je v rozporu s naším zlatým pravidlem, že místo vždy navštívíme, abychom je dokázali „cítit“, a nejen něco vymýšlet s ohledem na městský, venkovský nebo pobřežní kontext. Tuto skutečnost jsme samozřejmě kvůli cestovním omezením uloženým různými vládami jako reakci na pandemii nemohli změnit. Zato se ale ukázalo, že i digitální řešení může fungovat téměř stejně dobře. Samozřejmě začneme lokality zase znovu navštěvovat, protože je to velice důležité pro kvalitu výsledného designu.

Na jaké krásné stavby z vašeho ateliéru se můžeme v Praze těšit?

Nedávno jsme dokončili komerční kancelářskou část našeho projektu Astrid v Praze 7 a v Praze 8 laboratorní projekt SOLID 21, který se oficiálně otevřel 22. září. Dále máme i celou řadu probíhajících projektů, které se brzy začnou stavět v Praze a okolí v komerčním, rezidenčním, vzdělávacím a volnočasovém sektoru. Sledujte to s námi!

Kristina Vacková / foto: Bogle Architects/Chris Goldstraw

Ohlédnutí za EXPO REAL 2021

Po dlouhé koronavirové pauze jsme opět mohli navštívit EXPO REAL 2021 v Mnichově. Tento mezinárodní veletrh nemovitostí a investic je obchodní platformou celého realitního světa. Jedním z našich cílů bylo doručit poslední číslo časopisu Development News do stánku Prahy, která jako jediné české město připravila pro mnichovský veletrh vlastní expozici.

S napětím jsme očekávali, jak rozsáhlé budou jednotlivé stánky a kolik návštěvníků dorazí. Veletrh samozřejmě provázela proticovidová opatření hned u vstupu. Respirátory byly nutností, ale upřímně, pouze v uličkách. Jakmile jste překročili pomyslnou hranici stánku, masky velmi často mizely z obličeje. Některé bohatší firmy jako obvykle pořádaly prezentace se značnou návštěvností – a bylo zřejmé, že v tom okamžiku covid někam zmizel.

Podle veletržního katalogu přijelo vystavovat 1 434 subjektů v patnácti sektorech. Mě zajímal například počet developerů, těch mělo být 358 (žádný z ČR) a zástupců realitního segmentu bylo ještě o dva více. Naproti tomu firem nabízejících 3D vizualizace, AR a VR bylo jen šest. Byly podstatně méně viditelné než v minulosti.

Počet registrovaných návštěvníků činil přes 19 000. V průběhu veletrhu bylo přímo na výstavní ploše připraveno několik prezentačních prostor, kde pořadatelé i jednotlivé firmy měli možnost představit produkty, projekty či služby, které nabízejí. Celkový počet oficiálních prezentací byl 117, z toho nejvíce ze strany developerů – 32. Investorů a finančních institucí, kteří představili své produkty, bylo celkem 21.

Jako obvykle jednu ze zajímavých sekcí tvořil prostor pro startupy. Tam vždy rád zavítám, letos jsem dokonce absolvoval prezentaci s výkladem, které byly pořádány zhruba po jedné hodině. Každý z účastníků má k dispozici asi jeden metr „barového“ pultíku, u kterého jsou připraveni odpovídat na dotazy obvykle dva až tři zástupci firmy. Této atraktivní a vždy zaplněné sekce se oficiálně zúčastnilo 30 subjektů.

U velkých vystavovatelů, zejména zástupců významných municipalit, jako jsou Hamburk, Berlín, Frankfurt nad Mohanem či Mnichov, popř. některé regiony, jsme mohli najít mnoho pultů po obvodech jejich rozměrných expozic. Tento chytrý systém umožnil i těm menším developerům, realitním společnostem i dalším méně bohatým vystavovatelům představit potenciál v oblasti, kde operují.

V expozici města Prahy jsme jako obvykle našli mnoho známých tváří, nicméně mnoho zástupců developerů zde nebylo. A to proto, že letos byla celá expozice věnována výhradně představení projektů, na nichž se podílí pražský magistrát. Tyto projekty prezentoval první náměstek primátora Ing. arch. Petr Hlaváček, ředitel IPR Ondřej Boháč nebo Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti (PDS). O jednotlivých projektech se můžete dočíst více na stránkách společnosti (pdspraha.eu). Významné místo v prezentacích měla soutěž na projekt nové budovy Vltavské filharmonie.

Bude zajímavé, jestli se v příštích letech dočkáme prezentace zástupců jednotlivých developerů z české republiky či zda některé projekty budou prezentovány pouze zahraničními investory, jako je tomu nyní.

MP / foto: Expo real, aw a autor

EXPO REAL očima českých návštěvníků

 1. Covidová opatření nesporně ovlivnila letošní veletrh. Jak hodnotíte EXPO REAL co do počtu návštěvníků a skladby vystavovatelů?
 2. Mottem letošního ročníku byly inovace. Do jaké míry se ho podařilo naplnit?
 3. Vyzdvihnete nějakou zajímavou prezentaci či stánek, který vás zaujal?

Richard Jílek, NIKATRON, s. r. o.

 1. Návštěvnost byla velmi dobrá a expozice vystavovatelů stejně jako složení velmi kvalitní!
 2. Naplnilo očekávání, takže nás motivuje k tomu, abychom na příštím ročníku vystavovali naše Savee Energy!
 3. Velmi se mi líbila komentovaná tour po stáncích inovačních technologických firem a startupů, které dokážou zjednodušit moderní stavebnictví a správu nemovitostí!

Petr Procházka, YD Capital a. s.

 1. Oproti dřívějšku část vystavovatelů chyběla, nicméně bylo znát, že v důsledku covidového výpadku se nyní účastníci aktivně zapojili do dění. Někteří velcí vystavovatelé ale pojali letošek dost vlažně, zejména s cílem být na místě. Některé spíše (ne)prezentace byly prapodivné, na druhou stranu bylo na místě i množství nováčků, což bylo nadmíru zajímavé, a jejich přístup vše nahradil. Z pohledu dvoudenního návštěvníka bylo ale nakonec všeho tak akorát, i když účastníků bylo celkově evidentně méně než v minulosti.
 2. Inovace a technologie v širším slova smyslu nebyly tím, za čím jsem do Mnichova cestoval. Několik zajímavostí jsem s chutí zaregistroval. Podařilo se navázat kontakt a snad i spolupráci v rámci systémových řešení modulární výstavby. Ostatní jsem vnímal spíše doplňkově. S některými tipy, zejména v oblasti softwaru, budou pracovat další kolegové v naší společnosti. Celkově ale dojem z atmosféry zejména v Tech Alley startup zóny byl perfektní.
 3. Zajímavostí byla určitě prezentace Moskvy, jejíž dramaturgii jsem řekněme zcela nedocenil… Velmi zajímavé byly všeobecně prezentace menších regionů či měst z Polska, vyzdvihl bych mezi nimi Lodž, kvalitní informace a kontakty poskytlo Rumunsko, které se prezentovalo na bázi německo-rumunské průmyslové a obchodní komory; skvěle připravený a vedený byl stánek Daiwa House. A perlou veletrhu byla samozřejmě v úterý Praha!

Renáta Haklová, KKCG

 1. Bylo vidět, že na veletrhu bylo podstatně méně účastníků než obvykle, nicméně skladba byla asi obdobná.
 2. + 3. Hodně jsem se věnovala pracovním záležitostem, které s veletrhem souvisely jen okrajově, takže jsem si expozice nestihla moc prohlédnout, proto na tyto dvě otázky neumím odpovědět.

foto: aw

Přijde novelizace, či zrušení nového stavebního zákona?

V posledních týdnech se v médiích objevují informace, že nově obsazená Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (dále nová PS) plánuje upravit stávající podobu nového stavebního zákona z roku 2021 (dále SZ2021).

Pro jeho novelizaci se vyslovují také další subjekty. Je tedy možné, přestože většina ustanovení SZ2021 ani nenabyla účinnosti, že dojde k jeho novelizaci. Ke dni zpracování tohoto článku nebyl předložen žádný konkrétní návrh novely SZ2021. Níže uvedené informace proto vycházejí zejména z veřejně dostupných mediálních a tiskových zpráv. V tomto článku, který je jedním ze série článků advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal, se dozvíte, (i) jaké úpravy by mohly nastat v SZ2021 a (ii) jaký dopad mohou mít tyto úpravy na podobu nového stavebního práva.

Změna organizace stavebních úřadů

V současné době platí, že stavební úřady jsou součástí tzv. přenesené státní správy, kterou zajišťují obce a kraje v rámci samosprávy. Naproti tomu SZ2021 provedl koncepční změnu, podle níž mají stavební úřady spadat přímo pod stát v rámci tzv. státní stavební správy (po vzoru katastrálních či finančních úřadů). V praxi by mělo dojít ke zredukování počtu prvostupňových stavebních úřadů o zhruba 400, tedy o polovinu.

Aktuálně je však možné, že se organizace stavebních úřadů opět navrátí k modelu, který platí nyní – tedy že stavební úřady budou spadat pod samosprávu. Zvolený koncepční model stavebních úřadů je přitom základem, od něhož se odvíjejí procesní pravidla stavebního řízení. Volba konkrétního modelu organizace stavebních úřadů se totiž prolíná celým zákonem a má rozsáhlé konsekvence. Zároveň má ke zřízení nové státní stavební správy postupně docházet již od 1. 1. 2022, a tedy je nejvyšší čas jednoznačně stanovit model organizace stavebních úřadů.

Odložení vzniku či úplný zánik Nejvyššího stavebního úřadu

V současné době stojí nad stavebními úřady ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Naproti tomu by podle SZ2021 měl vzniknout nový Nejvyšší stavební úřad (tzv. superúřad – dále NSÚ), který by měl být vrcholem stavebních úřadů a měl by zejména metodicky sjednocovat výkladovou a aplikační činnost nižších stupňů stavebních úřadů.

Nyní je vznik NSÚ ohrožen. Tento úřad by přitom měl vzniknout již 1. 1. 2022. Nová PS proto zvažuje, že vznik NSÚ odloží, nebo jej zcela zruší. Cílem NSÚ mělo být sjednocování praxe přímo podřízených státních stavebních úřadů, což v případě „samosprávných“ stavebních úřadů nebude dobře možné. Absence sjednocujícího ústředního úřadu přitom může vést k tomu, že i nadále bude praxe jednotlivých stavebních úřadů nejednotná.

Posílení územního plánování

Z hlediska územního plánování nedošlo s přijetím SZ2021 k žádným koncepčním změnám oproti současnému stavu. Nová PS navrhuje posílení územního plánování. Není však známo, jakým konkrétním způsobem by k tomu mělo dojít. V minulosti např. zaznělo, že by velká města měla mít možnost vydávat si vlastní městské stavební předpisy (dnes je má pouze Praha) nebo že obce mohly vydat územní plán bez vyjadřování krajů jakožto nadřízených orgánů.

Odložení digitalizace

SZ2021 předpokládá vznik několika nových informačních systémů. Tyto systémy mají být vzájemně propojené a vést k digitalizaci stavebního řízení a územního plánování. MMR již vyhlásilo několik veřejných zakázek na dodavatele těchto systémů formou soutěžního dialogu. Náklady na digitalizaci by přitom měly být pokryty z evropských fondů a národního plánu obnovy (s čímž jsou spojeny také mezní termíny pro dokončení digitalizace).

Nová PS nicméně avizuje, že se digitalizace v plném rozsahu nestihne včas. Vzhledem k tomu, že SZ2021 předpokládá využívání navržených systémů, nelze jej bez úspěšné digitalizace aplikovat v praxi. Je tedy možné, že dojde k posunutí termínů pro dokončení digitalizace, což by mohlo vést také k tomu, že dojde k odložení účinnosti SZ2021 jako celku.

Jak dopadne integrace stanovisek dotčených orgánů?

V současné době si stavebníci musejí obstarávat i desítky stanovisek dotčených orgánů. SZ2021 naproti tomu zavedl tzv. princip integrace, tedy že nebude nutné vydávat stanoviska dotčenými orgány, ale předmětné otázky si posoudí přímo sám stavební úřad. Princip integrace stanovisek přitom byl jednou ze základních myšlenek a koncepčních změn nového stavebního práva. Aby integrace mohla v praxi fungovat, musí k tomu být stavební úřad personálně i kvalifikačně vybaven – řešením mělo být zavedení jednotné státní stavební správy.

Pokud se však změní model stavebních úřadů (ze státní správy na samosprávu), může být integrace stanovisek ohrožena. Problematika integrace stanovisek se přitom prolíná do více než 50 dalších zákonů, které bude v této souvislosti nutné znovu novelizovat.

Ať budou novelizace jakékoli, měly by přijít co nejdříve

SZ2021 je komplexním zákonem, který je vystavěn na několika nosných myšlenkách. Novelizací jakéhokoli ustanovení SZ2021 je možné, že dojde k narušení těchto nosných myšlenek, nebo bude nutné provést komplexní změny celého zákona, aby nebyl vnitřně rozporný.

Ať už budou novelizace SZ2021 jakékoli, měly by přijít co nejdříve. Nová PS avizovala, že SZ2021 nechce zcela zrušit, ale chce jej v některých ohledech novelizovat. SZ2021 sice ve většině ustanovení nabude účinnosti až 1. 7. 2023, nicméně organizační přípravy již byly zahájeny. Musí se řešit vznik nových úřadů a jejich personální obsazení. Je nutné sehnat dostatečný počet státních zaměstnanců, které je třeba řádně zaškolit. Stejně tak je nutné jim zajistit příslušné materiální vybavení včetně potřebných informačních systémů. V této souvislosti již bylo vyhlášeno několik veřejných zakázek. To vše vyžaduje čas a náklady. Vzhledem k tomu, že některé kroky již byly zahájeny či budou zahájeny během několika měsíců, je nutné provést související legislativní úpravy SZ2021 co nejdříve.

Nelze opomenout, že byť je SZ2021 často kritizován a nová PS s některými jeho ustanoveními nesouhlasí, jde o platný zákon tvořící součást právního řádu České republiky. Pokud jej nová PS nestihne včas novelizovat, musí postupovat tak, aby jej naplnila. Nerespektování platných zákonů by přitom bylo v rozporu s principy právního státu.

Mgr. Tomáš Slabý, partner

Mgr. Jan Forejt, advokátní koncipient

A new capital markets pro in the Colliers team

This year, Colliers Czech Republic, leading global commercial real estate services and investment management firm, has announced multiple new appointments across various business lines, as part of the company’s strategic growth plan needed to better cope with the market dynamics and clients’ needs.

One of these hires is Mark Richardson, who recently joined the Colliers Capital Markets team in Prague, moving from Colliers Investment team in Warsaw, Poland, where he spent the past 18 months before joining forces with the Czech team comprising Andrew Thompson, Tomas Szilagyi and Konstantin Cordery. “I am delighted to be joining the expanding Colliers team in Prague and the prospects of building on the team’s track record and successes,” said Mark, who is very familiar with both the Czech Republic and CEE Real Estate Investment markets and has over 21 years of experience working in the real estate industry.

2021 real estate market trends

“Inflation continues to rise across the Globe and in turn the cost of construction which is having an impact on the real estate market and the cost of undertaking developments this year,” says Mark when asked about the current situation on the Czech market. “The Cost of raw material and the salaries of Construction work continues to rise driving inflation which means in theory that interest rates should also increase. Theoretically, if the cost of borrowing money to acquire Real Estate increases, the price of Real Estate should reflect this increase and prices should correspondingly slow due to the higher cost of borrowing,” thinks Mark. “However, this doesn’t necessarily have to be the case, as there remains a significant amount of capital active in the market seeking opportunities to acquire Real Estate which means that Investors will simply adjust their return requirements accordingly to offset the impact of higher interest rates and as a result, yields are projected to remain stable and unchanged in the short term,” predicts Mark.

Responding to the question of where would the capital flow in the foressable future then, Mark is of the opinion that there remains a large amount of ‘frustrated’ domestic capital in the Czech Republic looking for potential apportunities to invest, which continues  to keep his investment team busy, with signs that Czech Investors are increasingly looking to invest cross-border due to the lack of opportunities in the Czech Republic.

Different dynamics of the Czech Republic and Polish investment markets

Mark is looking after both International investors and Czech Funds. “I am helping many Czech investors looking for isuitable investment opportunities in both the Czech Republic and Poland,” he says and continues: “I often find myself talking to Czech investors about Investment options in their own country, and end up spending half the time discussing other Investment opportunities and the merits and attractiveness of the Polish Real Estate market and other CEE opportunities. There appears to be plenty of Czech capital now seeking to invest in Poland. Whilst historically German and Austrian Investors and financing banks have been active in the Czech Republic, we are now seeing strong signs that Czech investors are also seeking to invest in Austria and Germany driven in part by the lack of investment opportunities and institutional ivestment product available to buy in the Czech Republic,” says Mark and adds: “One of the strong points we share at Colliers CEE is our well connected platform where we easily can put various opportunities together in front of our clients.”

One interesting observation noted by Mark is the different dynamics between that of the Czech Republic and Polish Investment markets. The Czech Republic is similar to that of most Western European Markets whereby 50% of all transations is typically completed by domestic capital, whereas in Poland, approxiantely 95% of all capital invested in the Market is Foreign capital – typically investment managers from the US, UK, Germany and South Korea London investing in Poland. We are aware of the possibility in the near future of the first Polish Real Estate Investment Trust (REIT) being created which would help transform the Investment landscape in the country.

“There has been a strong shift towards the industrial sector being the preferred Investment sector class away from that of offices and retail. The global Covid pandemic has accelerated the growth of online retail sales and changing consumer habits and how retailers respond to these changes,”says Mark and notes for example that the US fashion retailer, GAP, recently took the decision to close all of its fashion stores in the UK, France and Italy but will continue to trade online and believe there will be more businesses globally to follow suit, not only fashion brands.

Mark notes that retail parks continue to be resilient to these changes. The retail park customers ability to park in a safe outdoor environment close to their desired retail stores during the global pandemic and government restructions resulted in relatively strong trading performance of the retail parks compared to that of shopping centres and in turn ensured the continued attractiveness of the sector as an asset class to  investors.

Katarína Karmažinová