Nový odborník na kapitálové trhy v týmu Colliers

Colliers Czech Republic, přední světová společnost zabývající se službami v oblasti komerčních nemovitostí a správou investic, letos oznámila nástup několika nováčků napříč různými službami jako součást strategického plánu růstu společnosti potřebného k lepšímu zvládnutí dynamiky trhu a potřeb klientů.

Jedním z nich je Mark Richardson, který se nedávno připojil k týmu Colliers Capital Markets v Praze. Přestoupil na tuto pozici z týmu Colliers Investment v polské Varšavě, kde strávil posledních 18 měsíců, než spojil síly s českým týmem, který tvoří Andrew Thompson, Tomas Szilagyi a Konstantin Cordery. „Těším se, že se mohu připojit k rozšiřujícímu se týmu Colliers v Praze a navázat na dosavadní úspěchy týmu,“ řekl Mark Richardson, který je velmi dobře obeznámen nejen s českým realitním trhem, ale i s kapitálovými trhy střední a východní Evropy a má více než 21 let zkušeností s prací v realitním průmyslu.

Rok 2021 a trendy na trhu s nemovitostmi

„Inflace stále globálně roste a následně i náklady na výstavbu, které mají dopad na trh s nemovitostmi, a náklady na vývoj v letošním roce,“ říká Mark na dotaz ohledně aktuální situace na českém trhu. „Náklady na suroviny a platy stavebních prací pořád rostou, což vede k inflaci, což teoreticky znamená, že by se také měly zvyšovat úrokové sazby. Pokud se náklady na půjčení peněz na pořízení nemovitosti zvýší, teoreticky by cena nemovitostí měla tento nárůst odrážet a ceny by měly odpovídajícím způsobem zpomalit kvůli vyšším nákladům na půjčky,“ myslí si Mark. „To se však nutně nemusí stát, protože na trhu zůstává značné množství aktivního kapitálu, který hledá příležitosti k investici do nemovitostí, což znamená, že investoři jednoduše přizpůsobí své požadavky na návratnost, aby vyrovnali dopad vyšší úrokové sazby, a v důsledku toho se předpokládá, že výnosy zůstanou v krátkodobém horizontu stabilní a nezměněné,“ předpovídá Mark.

Na otázku, kam bude v dohledné době proudit kapitál, zastává Mark Richardson názor, že v České republice stále existuje velké množství „frustrovaného“ domácího kapitálu, který hledá potenciální investiční příležitosti. Tento fakt nadále udržuje jeho investiční tým zaneprázdněný. Jsou tady náznaky, že  kvůli nedostatku příležitostí v České republice se budou čeští investoři stále více  snažit investovat za hranicemi.

Český a polský investiční trh mají odlišnou dynamiku

Mark se stará o mezinárodní investory i o české fondy. „Pomáhám mnoha českým investorům při hledání vhodných investičních příležitostí v ČR i v Polsku,“ říká Mark Richardson. A pokračuje: „Často se setkávám s tím, že mluvím s českými investory o investičních možnostech v jejich vlastní zemi, a nakonec polovinu času s nimi strávím v dis-
kusi o jiných investičních příležitostech, výhodách a atraktivitě polského realitního trhu nebo o dalších příležitostech ve střední a východní Evropě.“ Zdá se, že mnoho českých investorů se snaží alokovat svůj kapitál v Polsku. Zatímco historicky byli v České republice aktivní němečtí a rakouští investoři a financující banky, nyní jsme svědky silných známek toho, že se čeští investoři snaží rovněž investovat v Rakousku a Německu, částečně z důvodu nedostatku investičních příležitostí a institucionálních investičních produktů v České republice,“ říká. A dodává: „Jednou ze silných stránek, které v Colliers napříč regionem střední a východní Evropy sdílíme, je naše dobře propojená platforma, kde můžeme snadno spojit různé regionální příležitosti a předložit je našim klientům.“

Jedním ze zajímavých postřehů Marka je odlišná dynamika českých a polských investičních trhů. Česká republika je podobná většině západoevropských trhů, přičemž 50 % všech transakcí obvykle představuje domácí kapitál, zatímco v Polsku je přibližně 95 % veškerého kapitálu investováno na lokálním trhu zahraničními investory – obvykle jsou to investiční manažeři z USA, Británie, Německa a Jižní Koreje nebo z Londýna, kteří v Polsku investují. Jsme si vědomi možnosti, že v blízké budoucnosti bude vytvořen první polský realitní investiční fond (REIT), který pomůže transformovat zdejší investiční prostředí.

„Došlo k výraznému posunu směrem k průmyslovému sektoru, který je preferovanou třídou investičního sektoru, mimo kancelář a maloobchod. Globální pandemie covidu zrychlila růst online maloobchodních prodejů a měnící se spotřebitelské návyky i to, jak maloobchodníci na tyto změny reagují,“ říká Mark a podotýká, že americký módní prodejce GAP nedávno přijal rozhodnutí zavřít všechny své kamenné obchody ve Velké Británii, Francii a Itálii, ale bude i nadále obchodovat online a věří, že na celém světě bude následovat více podniků, nejen módních značek.

Mark poznamenává, že retailové parky jsou vůči těmto změnám i nadále odolné. Jako jedna z velkých výhod těchto parků se v době globální pandemie ukázala možnost zaparkovat v bezpečném venkovním prostředí poblíž vybraných maloobchodních prodejen. Nejen proto se tento investiční produkt stal relativně atraktivní investiční příležitostí ve srovnání s nákupními centry.

Katarína Karmažinová

Hagibor is to offer an environment designed by the world’s top landscaper

“Investments in public space are really exceptional in the case of our Hagibor project. Both office tenants and residents will be surprised.”

These are the words of Simon Johnson, Chief Operating Officer of the development company Crestyl.

Complex projects that combine multiple functions have become a hallmark of Crestyl. Why are you embarking on the transformation of entire territories areas?

We can urbanize the whole area, which will allow us to produce a project with trully added value. The synergy of housing, work and trade increases the value of real estate over the longer period because a particular area functions as a single homogeneous unit – the area lives all day long; it is not an empty space during day or evening. Shops have better sales, residents have a better infrastructure, people from offices a live and non-sterile place to work. The combination of residential housing coupled with a large office unit will enable investments in the surroundings to such an extent and quality that cannot otherwise be achieved. We at Crestyl are very demanding of ourselves regarding the appearance of public space and its quality. Thanks to specialists in various areas of development, we have an overall command of all its disciplines in our company and therefore we focus on projects where we can make full use of our abilities.

How did you commence transforming entire territories? What was the impulse?

It all started when we bought a project for offices in Libeň, Prague, and subsequently also the developer who owned land for residential development there. This is how today’s DOCK project was created around the blind branches of the Vltava River. And it is thanks to the combination of offices and housing that we were, for instance, able to clean and revitalize water areas there and build a park and footbridge. And now we can once again afford the project of a wooded public space in Hagibor, designed by Michel Desvigne, the world‘s most sought-after landscape architect today.

What will the public space in the Hagibor project actually look like?

The location of Prague’s Hagibor, which directly connects to Vinohradská Street, is absolutely unique and we envisage a tremendous future there. After DOCK, this is our next important project, which utilizes the symbiosis of housing, offices, shops and services in one place. That is also why we dealt with the concept of the total district carefully and together with the architects we placed a huge emphasis on public space. Michel Desvigne combined everything into one harmonious complex, which combines outdoor space with the needs of future residents and office tenants. Greenery there connects and at the same time separates office and living areas and removes the difference between a pavement and a lawn. We plan to plant up to 2,000 trees there, which will bestow the public area with fragmentation, increase its aesthetics and improve the climate inside and outside the buildings.

What will be part of the Hagibor project?

Within the Hagibor project there are gradually being constructed five residential houses with a total of 650 apartments together with six administrative buildings, which will offer a total of approximately 80,000 sq m of leasable area. A square and central pedestrian boulevard, which will lead from the underground exit, will connect everything with shops and restaurants. Two housing blocks are already nearing completion; construction of the third will begin this year.

And what about the offices? Are they already under construction?

We will soon commence the construction of the first stage, which is, in addition to Crestyl, also participated on by EP Real Estate. In order to commence the construction of such a large project, we considered it good to unite with another entity, which can also bring in a large range of companies as potential tenants. This first stage includes two buildings on Vinohradská Street, which will offer 31,000 sq m of rental premises – more than 28,000 sq m of offices and 3,000 sq m for shops and services. On the ground floors of the buildings, there will be premises for shops, restaurants and services, where the upper floors will offer high standard offices, which include large terraces on receding floors offering views of Prague. The first confirmed tenant is the Czech News Centre media house, which will occupy almost 9,000 sq m of offices and move their headquarters there. By the way, they were particularly attracted by the attractive architectural design and the high technical standard of the building, together with the location adjacent to Vinohradská Street near the underground station.

You have mentioned architectural design. Who is actually behind the Hagibor project?

Two international architectural studios have joined forces for the Hagibor project – Bogle Architects and Ian Bryan Architects (IBA), which have created an airy and bright space that will make any house stand out and offer a balanced combination of design and functionality. The author of the administrative part of the Hagibor project and at the same time the overall urban design of the location are Bogle Architects led by Ian Bogle. He, for instance, participated in the iconic Swiss Re Tower in London, nicknamed ‘Gherkin’. And as I have already mentioned, we have also involved the world-famous landscape architect Michel Desvigne. He deals with large public spaces that form a quarter of the entire area. Michael Desvigne is the author of urban solutions, public areas and parks throughout the world, for instance in Paris, Tokyo and Detroit.

What other interesting projects can we look forward to besides Hagibor?

We are preparing an extensive Savarin project in the centre of Prague. It is located right next to Wenceslas Square, Prague, which it will, with reference to the tradition of Wenceslas passages, connect with Na Příkopě, Jindřišská and Panská Streets. It includes a thorough reconstruction of existing historic buildings and the creation of a completely new public area with greenery and open space in the courtyard. Its shape and form was designed by the icon of contemporary world architecture and design, Thomas Heatherwick and his studio. And as for projects outside of Prague, we are launching a completely new multifunctional project in the centre of Brno, which will be built on the site of the current Tesco Dornych building, where we will construct four administrative buildings in addition to retail area, a hotel and apartments. We are also preparing a very interesting residential project in an attractive Prague location, as well as many others. But it is still too early for details. Just wait for it to happen.

PR

Hagibor nabídne prostředí navržené světovou krajinářskou jedničkou

„Investice do veřejného prostoru jsou v případě našeho projektu Hagibor opravdu výjimečné, nájemci kanceláří i obyvatelé budou překvapeni.“

To jsou slova Simona Johnsona, ředitele developerské společnosti Crestyl.

Poznávacím znamením Crestylu se staly komplexní projekty, které kombinují více funkcí. Proč se pouštíte do přeměny celých území?

Umíme urbanisticky uchopit celý prostor, což nám umožní udělat projekt s opravdu přidanou hodnotou. Synergie bydlení, práce a obchodu zvyšuje hodnotu nemovitostí v dlouhodobém horizontu, protože daná lokalita funguje následně jako jeden homogenní celek – oblast žije po celý den, nejde o prázdné místo přes den nebo večer. Obchody mají vyšší tržby, obyvatelé lepší infastrukturu, lidé z kanceláří živé, nesterilní místo k práci. Spojení rezidenčního bydlení s velkým kancelářským celkem umožní investice do okolí v takové výši a kvalitě, které jinak nelze dosáhnout. My v Crestylu jsme na sebe velmi nároční ohledně vzhledu veřejného prostoru a jeho kvality. Díky odborníkům na různé oblasti developmentu u nás ve firmě dobře ovládáme všechny jeho disciplíny, a proto se věnujeme projektům, v nichž umíme tuto naši schopnost naplno využít.

Jak jste s přeměnou celých území začali? Co bylo tím impulzem?

Vše začalo tím, že jsme v pražské Libni koupili projekt kanceláří a následně i developera, který tam vlastnil pozemky na rezidenční development. Takhle vznikl dnešní projekt DOCK kolem slepých ramen Vltavy. A právě díky kombinaci kanceláří a bydlení jsme tam například mohli vyčistit a zrevitalizovat vodní plochy, postavit tam park, lávku. A teď si zase můžeme dovolit projekt zalesněného veřejného prostoru v Hagiboru, navrženého Michelem Desvignem, světově nejžádanějším krajinářským architektem současnosti.

Jak vlastně bude veřejný prostor v projektu Hagibor vypadat?

Lokalita pražského Hagiboru, přímo navazující na Vinohradskou třídu, je naprosto unikátní a vidíme v ní velkou budoucnost. Po DOCK je to totiž náš další významný projekt, který využívá symbiózy bydlení, kanceláří, obchodů a služeb na jednom místě. I proto jsme pečlivě řešili koncepci celé čtvrti a společně s architekty klademe obrovský důraz na veřejný prostor. Michel Desvigne vše sloučil do jednoho harmonického celku, který spojuje venkovní prostranství s potřebami budoucích obyvatel a nájemců kanceláří. Zeleň zde propojuje a zároveň odděluje kancelářské a obytné prostory, stírá rozdíly mezi tím, co je chodník či trávník. Plánujeme zde vysázet až 2 000 stromů, což dodá veřejnému prostoru členitost, zvýší jeho estetiku i zlepší klima uvnitř i vně budov.

Co všechno bude součástí projektu Hagibor?

V rámci projektu Hagibor postupně roste pět rezidenčních domů s celkem 650 byty společně se šesti administrativními budovami, které nabídnou celkem zhruba 80 000 m2 pronajímatelné plochy. Vše propojí náměstí a centrální pěší bulvár, který povede od východu z metra, s obchody a restauracemi. Dva bytové domy jsou již před dokončením, výstavba třetího začne v tomto roce.

A co kanceláře, ty už se stavějí?

V brzké době zahájíme stavbu první etapy, na níž se vedle Crestylu podílí i EP Real Estate. Pro nastartování výstavby tak rozsáhlého projektu jsme totiž považovali za dobré spojit se s dalším subjektem, který může přinést i velkou škálu firem jako potenciální nájemce. Tato první etapa zahrnuje dvě budovy přímo u Vinohradské třídy, které nabídnou 31 000 m2 plochy k pronájmu – více než 28 000 m2 kanceláří a 3 000 m2 pro obchody a služby. V přízemí budov budou prostory pro obchody, restaurace a služby, vyšší patra nabídnou kanceláře ve vysokém standardu, jejichž součástí jsou v ustupujících podlažích rozsáhlé terasy s výhledy na Prahu. Prvním potvrzeným nájemcem je mediální dům Czech News Center, který obsadí téměř 9 000 m2 kanceláří a přesune sem své sídlo. Mimochodem zaujalo je právě atraktivní architektonické řešení a vysoký technický standard budovy spolu s lokalitou navazující na Vinohradskou třídu poblíž stanice metra.

Zmínil jste architektonické řešení. Kdo za projektem Hagibor vlastně stojí?

Pro projekt Hagibor se spojila dvě mezinárodní architektonická studia – Bogle Architects a Ian Bryan Architects (IBA), která společně vytvořila vzdušný a světlý prostor, jenž dá vyniknout každému domu a bude nabízet vyváženou kombinaci designu a funkčnosti. Autorem administrativní části projektu Hagibor a zároveň celkového urbanistického řešení lokality jsou Bogle Architects vedené Ianem Boglem. Ten se podílel například na ikonickém londýnském mrakodrapu Swiss Re Tower přezdívaném „Okurka“. A jak jsem již zmínil, zapojili jsme i světoznámého krajinářského architekta Michela Desvigne. Ten se zabývá rozsáhlým veřejným prostorem, který tvoří čtvrtinu celého území. Desvigne je autorem urbanistických řešení, veřejných prostor a parků po celém světě, například v Paříži, Tokiu nebo Detroitu.

Na jaké další zajímavé projekty se kromě Hagiboru můžeme těšit?

V centru Prahy chystáme rozsáhlý projekt Savarin. Ten je umístěn přímo v sousedství pražského Václavského náměstí, které s odkazem na tradici václavských pasáží propojí s ulicemi Na Příkopě, Jindřiškou a Panskou. Zahrnuje pečlivou rekonstrukci stávajících historických budov a vznik úplně nového veřejného prostoru se zelení a otevřeným prostranstvím ve vnitrobloku. Jeho podobu navrhla ikona současné světové architektury a designu Thomas Heatherwick a jeho studio. A mimo Prahu spouštíme úplně nový multifunkční projekt v centru Brna, který vznikne na místě současné budovy Tesco Dornych, kde kromě obchodních prostor, hotelu a bytů vybudujeme i čtyři kancelářské budovy. Připravujeme dále velmi zajímavý rezidenční projekt v atraktivní pražské lokalitě, ale i řadu dalších. Na detaily je ale ještě brzy, nechte se překvapit.

PR

A developer who owns a construction company has an advantage

A very respectable number – more than 250 development projects are held by the LEXXUS office, which has been operating in the market for almost 29 years. They focus mainly on the sale of apartments and houses in Prague.

Peter Višňovský, Director of the real estate office LEXXUS  says: “It is our long-term specialization in residential projects that allows us to analyze in detail the market, the level of demand and supply in a given location and, in cooperation with our sales activities, monitor the market of new housing projects.” In the interview, he also reveals how far architects cannot see, what irritates him most about the market and how the home office has changed clients’ demands for new housing.

How would you characterize the current residential market? 

There are several important stable players and dozens of smaller ones in the area of residential development. If the city develops naturally and if there are sufficient number of new apartments built, it will also be reflected in the development of prices. In the last 10 years, however, we have seen a significantly lower number of new apartments in the market. There are about 10,000 needed per year, but in reality, only a few thousand are built, which means there is a huge deficit in the long term. Although this situation is well known, long debated and in fact unquestioned by anyone, it has not been resolved yet. This results in a current significant imbalance, where extreme demand is confronted with low supply and rapidly rising prices.

The reasons are obvious…

Of course, with a sufficient supply, prices would not rise so fast. What has recently been standard is that the prices of new apartments are adjusted (i.e. increased) practically on a monthly to weekly basis. If we didn’t do so, we would have sold out long before the project was completed and at lower prices. No one in the position of a developer would perceive this as the right procedure.

What’s going on in the market?

A large part of our work now consists of monitoring the market and prices so that we do not sell the portfolio out too quickly. The most difficult are the beginnings of projects, because it is not until the publishing of the offer that you get real and objective feedback from clients. Project prices are not only rising due to the market situation. Logically, the individual apartments are becoming more attractive as construction progresses – the more advanced the construction, the closer the date of moving in, the higher the attractiveness for the client, and therefore the price. The most expensive per square metre is the bedsit + kitchenette layout. There is naturally a lot of interest shown in them, because there are the most clients who can afford them due to price. Buyers of smaller apartments with layouts ranging from bedsit + kitchenette to one bedroom apartment + kitchenette are not often seeking their own housing, but look for investing their free funds there. They secure themselves for old age or just invest conservatively. The ratio between those who buy for their own housing and those who want to invest deviates with rising prices in favour of investors. Our market will gradually approach the western ones, where rental housing is much more represented. The era of affordable owner-occupied housing of the immature residential market is practically over and will not return. Rental housing will re-joy a much more common choice than before.

On what basis are your relationships with developers based?

Many of the developers understood that if they give us more time and start co-operating with us intensively, then co-operation with us will pay off as they consult their project not with an architect who already has a clear idea of what the housing should look like, but with experts who know what people want and what they buy. The 250 projects that are behind us thus represent a realized sale of 12,000–13,000 apartments, and therefore many tens of thousands of clients who solved their requirements and ideas about housing together with our stable team. Together with the developers, we are able to set up their project relatively precisely so that it corresponds to clients’ current expectations.

So, one could say that you do a sort of development mentoring?

Let’s say we play a training client. We can find the weaknesses of the project very quickly and use its real potential. We look for benefits for clients and our know-how then even pays off pleasantly for the developer, this being in the form of a better product and therefore higher sales prices. How many times a developer meaninglessly invests funds that the client does not see or does not even care about or does not appreciate the investment.

How should I imagine that?

We can get 100% or even more from the potential, which is used to some 70%. We are, of course, limited by authorities and standards, we have limits to follow, and we recommend the developer as to what should be there and where it should be. Increasing the efficiency and ‘tuning’ the project is added value. It will bring the developer at least 10–20% higher returns in real terms within the given project. Because, what often happens is that the architect does not ‘see’ every single specific apartment.

What current project do you feel good about?

It is, for instance, the refined project of 23 units in Prague 6, the Rezidence U Boroviček, which underwent final building approval in the summer. That was a flawless affair. The developer has his own construction company, so, everything is set up according to himself and the negotiation of prices for work are eliminated. He is very active. Just for the record, only 30 months passed from the purchase of the land (without any stamp) to the successful final building approval. The developer and his team were able to obtain a building permit in 15 months and build a quality project in another 15 months. In my opinion, this project with attractive common areas and a generously designed garden probably doesn’t have any flaws whatsoever. This is an incredible result by Prague. I am glad that we had the opportunity to participate in the preparation and sale of the Rezidence u Boroviček project by the boutique developer All New Development.

Can you name other projects?

I can think of two that are under construction. One is situated in the already existing development by the Luka underground station in Stodůlky, Prague – Alfa Residence. It offers 76 apartments with loggias and from the city’s point of view, it is the place to build. Directly by the underground, in the development area, with a functioning infrastructure. In the first stage, we managed to respond flexibly to clients’ needs that emerged in the era of covid in cooperation with MINT Investment. These are major layout adjustments taking into account home office and the need to have a workspace, quality internet connection, etc. in each apartment. Another example is Arcus City in Prague 5. Unlike the first one, which is rather intended for younger clients, this project is detached from dense development, more in the countryside and therefore offers mainly larger apartments for families.

What is your clientele actually like?

It is mostly local clientele, both from Prague and outside of Prague – mostly aged 40–55 years of age. Prague is actually an independent market within the Czech Republic, which has probably the most stable potential in the long term. It is ideal for investment plans because the development here is steadily growing, except for the global fluctuation in 2008. When real estate prices rise, most investors do not deal much with rental income – whether it is 2% or 5%, or even over 10%. The yield is pleasant for them but less important in the long term. They buy with a view of, for instance, 10 years or more, and they rightly assume that they will achieve significant valorization.

And which projects are under development?

The vast majority of current projects are in Prague. But the development of recent years is also taking us, as well as our clients, beyond Prague’s borders. So, we have, for instance, completed the Bydlení Čelákovice project, which we managed to sell out successfully thanks to good transport connections with Prague. We are currently working on a project in Jinočany and have another project in Beroun. We are also preparing one in Kolín and another one in Mělník. We always take into account the fact that the clientele in these projects will be partly from Prague, partly local. That it will be different target groups with different needs, so, we set up the projects in the preparatory phase according to such criteria.

Are real estate prices rising feverishly there as well?

The lack of apartments in Prague and their high prices forced up by Covid made people look for more distant properties. What seemed too far three years ago suits many people today. Of course, there is always the condition of some train connection or adequate transport capacity to the capital. The new practice of ‘home office’ also means that people suddenly don’t need to commute five days a week, so they can imagine a possible longer commuting – once, twice a week. All these aspects have shifted the situation considerably. This increased interest has logically reflected in prices, which means that real estate prices rose even on the outskirts and further and further beyond Prague.

Is there anything else on the market that makes you crinkle?

Still the same: insufficient development. It is great that we have a new building law, but this won’t be valid for two more years. Until then, I do not predict any dramatic change in the market. A certain recovery of the market is realistic in some three or four years, when the new building law is effective for some time and processes will be faster and more transparent.

Arnošt Wagner / Photo: Lexxus Archive

Developer s vlastní stavební firmou má výhodu

Velice úctyhodné číslo – více než 250 developerských projektů má na kontě kancelář LEXXUS, která na trhu působí již bezmála 29 let. Zaměřuje se především na prodej bytů a domů v Praze.

Peter Višňovský, ředitel realitní kanceláře LEXXUS, říká: „Právě naše dlouhodobá specializace na rezidenční projekty nám umožňuje detailně analyzovat trh, úroveň poptávky i nabídky v dané lokalitě a v součinnosti s našimi prodejními aktivitami tak monitorovat trh nových bytových projektů.“  V rozhovoru také prozrazuje, kam až architekti nedohlédnou, co ho na trhu nejvíc irituje a jak home office změnil nároky klientů na nové bydlení.

Jak byste charakterizoval současný rezidenční trh?

V oblasti rezidenčního developmentu je několik významných stabilních hráčů a desítky menších. Pokud se město rozvíjí přirozeně a staví se dostatek nových bytů, odrazí se to i ve vývoji cen. V posledních 10 letech však evidujeme výrazně nižší počet nových bytů na trhu. Těch je třeba kolem 10 000 ročně, ale skutečně jich vzniká jen několik tisíc, takže tu dlouhodobě vzniká obrovský deficit. Ač je tento stav všeobecně známý, dlouhodobě diskutovaný a vlastně nikým nezpochybňovaný, reálně se jej stále nepodařilo vyřešit. Výsledkem je stávající výrazná nerovnováha, kdy je extrémní poptávka konfrontována s nízkou nabídkou a rychle rostoucími cenami.

Důvody jsou zřejmé…

Jistě, při dostatečné nabídce by ceny nerostly tak rychle. Poslední dobou je standardní, že ceny nových bytů jsou upravovány (tedy zvyšovány) prakticky na měsíční až týdenní bázi. Kdybychom to nedělali, tak máme vyprodáno dlouho před dokončením projektu a za nižší ceny. To by v pozici developera nikdo nevnímal jako správný postup.

Co se na trhu děje?

Velkou část naší práce teď tvoří monitorování trhu a cen, abychom portfolio nevyprodali příliš rychle. Nejtěžší jsou začátky projektů, protože až uveřejněním nabídky získáte reálnou a objektivní zpětnou vazbu od klientů. Ceny projektů nerostou jen v důsledku situace na trhu. Logicky se jednotlivé byty s postupem výstavby stávají atraktivnějšími – čím pokročilejší výstavba, tím bližší termín nastěhováni, vyšší atraktivita pro klienta, a tedy i cena. Nejdráže na metr čtvereční vyjde 1+kk. Přirozeně, je o ně velký zájem, protože je nejvíce klientů, kteří si je mohou vzhledem k absolutní ceně dovolit. Kupci menších bytů 1+kk a 2+kk často nejsou ti, kteří chtějí vlastní bydlení, ale ti, kteří tam umísťují volné finanční prostředky. Zajišťují se na stáří nebo jen konzervativně investují. Poměr mezi těmi, kteří kupují pro vlastní bydlení, a těmi, kteří chtějí investovat, se s rostoucí cenou vychyluje ve prospěch investorů. Náš trh se bude postupně přibližovat těm západním, kde je nájemní bydlení mnohem více zastoupeno. Éra dostupného vlastnického bydlení nezralého rezidenčního trhu prakticky skončila a už se nevrátí. Nájemní bydlení bude mnohem častější volbou než doposud.

Na jaké bázi jsou založeny vaše vztahy s developery?

Mnoho z developerů pochopilo, že když nám dají víc času a začnou s námi intenzivně spolupracovat, pak se jim spolupráce s námi vyplatí. Protože konzultují svůj projekt nikoli s architektem, který už má nějakou jasnou představu, jak by bydlení mělo vypadat, ale s experty, kteří znají požadavky kupujících. Co se týká těch 250 projektů, které máme na kontě, znamená to realizovaný prodej 12 000 až 13 000 bytů a rodinných domů, a tudíž mnoho desítek tisíc klientů, kteří s naším stabilním týmem řešili své požadavky a představy o bydlení. My jsme schopni společně s developery poměrně exaktně nastavit jejich projekt tak, aby odpovídal aktuálnímu očekávání klientů.

Takže by se dalo říci, že provádíte takový developerský mentoring?

Řekněme, že hrajeme tréninkového klienta. Umíme velmi rychle najít slabiny projektu a využít jeho skutečný potenciál. Hledáme benefity pro klienty a naše know-how se následně příjemně zúročí i developerovi v podobě lepšího produktu, a tudíž i vyšších prodejních cen. Kolikrát developer nesmyslně investuje prostředky, které klient nevidí, nebo o ně dokonce nestojí či investici neocení.

Jak si to mám představit?

Z potenciálu, který je využit na nějakých 70 %, dokážeme dostat 100 % i víc. Samozřejmě limitují nás úřady a normy, máme mantinely, jichž se držíme, a developerovi doporučujeme, co kde má být. Zefektivnění a „tuning“ projektu je přidaná hodnota. Developerovi přinese v rámci daného projektu reálně minimálně o 10–20 % vyšší výnosy. Protože se často stává, že architekt „nedohlédne“ na každý jeden konkrétní byt.

Z jakého současného projektu máte dobrý pocit?

Je to například v létě zkolaudovaný komorní projekt – 23 jednotek v Praze 6 – Rezidence U Boroviček. To byla bezchybná záležitost. Developer má vlastní stavební firmu, takže má vše nastavené podle sebe, vyjednávání o ceně prací odpadlo. Je velmi akční. Pro zajímavost – od zakoupení pozemku (bez jakéhokoli razítka) do úspěšné kolaudace uplynulo pouhých 30 měsíců. Za 15 měsíců byl developer a jeho tým schopný získat stavební povolení a za dalších 15 měsíců postavit kvalitní projekt. Tento projekt s atraktivními společnými prostory a velkoryse řešenou zahradou podle mého soudu nemá snad žádnou vadu. Na pražské poměry je to neuvěřitelný výsledek. Jsem rád, že jsme měli možnost se na přípravě a prodeji projektu Rezidence U Boroviček butikového developera All New Development účastnit.

Můžete jmenovat další projekty?

Napadají mě dva, které jsou ve fázi výstavby. Jeden v již existující zástavbě u metra Luka v pražských Stodůlkách – Alfa Residence. Nabízí 76 bytů s lodžiemi a z hlediska města je to místo, kde se stavět má. Přímo u metra, v oblasti zástavby, s fungující infrastrukturou. V první etapě se nám ve spolupráci se společností MINT Investment podařilo pružně zareagovat na potřeby klientů, které se v éře covidu nově objevily. Jde o větší úpravy dispozic s ohledem na home office a vzniklou potřebu mít v každém bytě účelně vyčleněný pracovní prostor, kvalitní internetové připojení apod. Dalším příkladem je Arcus City v Praze 5. Na rozdíl od prvně zmiňovaného určeného spíš pro mladší klientelu je tento projekt stranou husté zástavby, více v zeleni a nabízí proto především větší byty pro rodiny.

Jaká je vlastně vaše klientela?

Je převážně domácí, pražská i mimopražská – převážně ve věku 40 až 55 let. Praha je v rámci ČR vlastně samostatným trhem, který má asi dlouhodobě nejstabilnější potenciál. Pro investiční záměry je ideální, protože vývoj zde je až na celosvětový výkyv v roce 2008 stabilně růstový. Když ceny nemovitostí rostou, většina investorů ani moc neřeší výnosy z nájmu – zda to jsou 2 % nebo 5 %, či dokonce přes 10 %. Výnos je pro ně příjemný, ale z dlouhodobého pohledu méně důležitý. Nakupují s výhledem třeba 10 a více let a oprávněně předpokládají, že dosáhnou významného zhodnocení.

A které projekty jsou ve fázi rozpracování?

Drtivá většina dosavadních projektů je v Praze. Ale vývoj v posledních letech nás samozřejmě, stejně jako klienty, směruje také za hranice Prahy. Takže máme za sebou třeba i projekt Bydlení Čelákovice, který se podařilo i díky dobrému dopravnímu spojení s Prahou úspěšně vyprodat. Aktuálně pracujeme na projektu v Jinočanech, další projekt máme v Berouně, připravujeme i jeden v Kolíně a další například v Mělníce. Vždy bereme ohled na to, že klientela bude v těchto projektech zčásti pražská, z části místní. Bude se jednat o různé cílové skupiny s odlišnými potřebami, takže i podle takových kritérií projekty v přípravné fázi nastavujeme.

Ceny nemovitostí stoupají horečnatě i tam?

Dívat se po vzdálenějších nemovitostech přiměl lidi nedostatek bytů v Praze i jejich vysoká cena vyšroubovaná spolu s covidem. To, co se před třemi roky zdálo příliš daleko, dnes už mnoha lidem vyhovuje. Samozřejmě vždy je podmínkou vlakové spojení nebo kapacitně odpovídající doprava do hlavního města. Také nová praxe „home office“ znamená, že najednou už lidé nemusejí dojíždět pět dní v týdnu, umějí si tedy představit i případné delší dojíždění – jednou dvakrát do týdne. Všechny tyto aspekty situaci hodně posunuly. Na cenách se tento zvýšený zájem logicky podepsal, takže ceny nemovitostí rostly i na okrajích Prahy i ve vzdálenějších lokalitách.

Je ještě něco, co vám na trhu dělá vrásky?

Pořád totéž: nedostatečná výstavba. Je skvělé, že máme nový stavební zákon, ale ten bude platit až za dva roky. Do té doby neprorokuji nějakou dramatickou změnu na trhu. Určité ozdravení trhu je tedy reálné za nějaké tři čtyři roky, kdy nový stavební zákon bude už nějakou chvíli účinný a procesy budou rychlejší a transparentnější.

Arnošt Wagner / Foto: Archiv Lexxus

PSN is preparing exceptional projects in Prague

PSN has been operating in the Czech real estate market since 1991 – originally as Prague Real Estate Administration.

The rebranding took place in 2019. The PSN portfolio includes Prague’s architectural gems such as the Dancing House, the Fashion House, the Dlážděná Palace, Kotva and the exceptional Vanguard Prague project. Štěpán Smrčka, PSN Development Director, introduced us to the company’s activities.

Can you introduce PSN to us in more detail?

We have been through an incredible 30 years, similarly to other Czech family businesses that were established in the early 1990’s. This year, we celebrate a round-figure jubilee and thanks to iconic real estate, which, since last year, also includes City Empiria, we have reached a stage where we are still a medium-size family business, but the size of projects has shifted significantly. We find that what we grew up on, i.e. the typical block of flats for reconstruction in Prague 2, 3 or 5, can no longer be our only key business. Nevertheless, we can do it, we enjoy doing it, so we will continue to do so, but we have to include ever larger projects in our portfolio. It is a nice tax for success, for all those 30 years of work. The company is undergoing a certain evolution within the team and project management. We are moving from the reconstruction of housing blocks to new buildings and large multifunctional complexes that combine offices, apartments, etc.

What should I imagine under the term ‘medium-size family business’? How many people do you employ?

There are about a hundred of us, we have our headquarters in Prague and a branch in Pardubice. The entire team focuses on all segments of the real estate market – from acquisitions and development through leasing and sales, including administration and everything related to support activities. We are basically constantly looking for quality colleagues. So, within the mentioned evolution, we are still recruiting people, a priori into project management and implementation, within the development of new buildings and growth of the company.

How do you respond to the current situation in the housing market?

I do not want to repeat the same thing that most developers say to the media – approval processes, prices of building materials, work, housing prices, etc. As developers, we are not a priori happy that apartments are expensive, nor do our margins change dramatically over time. The answer lies in the length and complexity of the whole preparation process. As the investment in projects increases significantly due to the length of processes, it means that margins remain at a similar level. Of course, we are glad that there is interest in real estate and housing. It is a safe haven in these turbulent times, when a lot of money is being printed and high inflation is expected. But we are really not happy that fewer apartments are permitted every year and fewer of them are put up for sale.

Is rental housing the solution?

It is the market’s response to what is happening. Of course, if the amount of money you have to invest in your first property already exceeds a certain level – as well as the interest rate – it will force you to rent. I think going to rent is no shame at all. But in our region, renting has always been seen as a bit inferior and everyone had to have their own apartment. Compared to Western Europe, much fewer people in our country live in rental accommodation, so there is room to make up for it a bit. From a user’s point of view, rental housing represents a solution to the situation in the real estate market; on the other hand, it must be said that due to Covid and the restriction of a certain volume of airbnb services in Prague, rents are not growing as fast as the value of real estate. But when the situation calms down, it may change again. We – as a family development company – keep an interesting part of the real estate under our own management and create a portfolio of hundreds of apartments for rent. We would like to keep and manage them in the long term.

Does this mean that you will not outsource the administration, but will manage it with your own employees?

Due to our long experience with property management and the fact that we already have several dozen buildings and hundreds of apartments in our portfolio, we have our knowledge and an experienced team of people. They are part of the ‘family’, everything works and fits together. So, renting and administration will mostly remain under our control.

How do you perceive the establishment of the Prague Development Company?

I think that only time will tell what it will bring. It is very important that it is run by an experienced person, which I believe is happening, and that it is backed by an experienced team. There is no need to explain at length that development is becoming more and more complex, longer and more demanding on quality staff. What they are trying to build here is quite common in the West, it has its history and culture. My only fear is that similar attempts ‘outside the market’ never turn out very well in our country. On the one hand, I keep my fingers crossed, but it is clear to me that it will be a very difficult process and only time will tell whether they can do it, but mainly whether they will receive political support. It is a job for 5–10 years before it ‘catches on’, which is very difficult with a four-year political cycle. It will be a demanding discipline and I am sincerely curious about it.

What is your opinion on the new building law?

I will not go into details, the effort is appreciated. It didn’t surprise me that it was eventually politically adjusted to a certain hybrid. But the approved principles are at least a step in the right direction. As far as legislation is concerned, there is a lot of discussion held about the deadlines, reactions and responsibilities of individual officials. I think that we will fight here indefinitely for simplification and greater transparency and, above all, predictability of legislation. It is okay to define a long-term vision for the territory in which you live or manage together with people and self-government but the process of land or construction management itself should be a brisk formal verification of the intention within the standards. It is not a problem for the developer to have a limit somewhere. What represents a problem for him is that a possible construction limit does not change over time nor is not politically valid. Then he discovers during the process that there are other limits besides what is written. I think this is the most difficult thing in business – investing money with a vision of 5–10 years and only then finding out what can actually be done… This is the worst thing for any investor and is naturally reflected in the length of processes, rising of project prices and in the end even in the price of the product itself.

Can you highlight some of your projects?

There were two most visible projects we have implemented in recent years. The first one was the Dlážděná Palace, which is luxury residential housing in the centre of Prague, in a really complex area, with an investment of over CZK 200 million in a very luxurious segment. Despite minor pains along the way, I think, that in cooperation with conservationists and architects, we have completed a product that clients rate as excellent. The second such flagship product is Vanguard – a conversion of a former industrial factory hall built vertically in Modřany, Prague. Here we are preparing a really exceptional loft housing project. You will be able to take your darling to your apartment by elevator – by the darling meaning a car or motorcycle. It is a very demanding project in the order of hundreds of millions of crowns. In addition to a total of twenty-five projects, we have two other absolutely exceptional projects in the preparation phase. It is Vinohradská 8, which is the former Transgas that we have recently bought from HB Reavis. It is a turning point for us – 20,000 sq m of apartments, offices and shops in a unique place. HB Reavis originally planned only offices. As a residential developer, we would like the majority to include apartments, and offices to remain on a smaller scale. The second project is in Vršovická Street – an industrial complex of Koh-i-noor, where we plan to build 500–550 apartments. These complex projects go hand in hand with the evolution of the company that I have previously mentioned.

Arnošt Wagner / Photo: PSN Archive

PSN připravuje v Praze výjimečné projekty

Společnost PSN působí na českém realitním trhu již od roku 1991 – původně jako Pražská správa nemovitostí.

K rebrandingu došlo v roce 2019. Do portfolia PSN patří pražské architektonické skvosty jako Tančící dům, Dům módy, Palác Dlážděná, Kotva nebo výjimečný projekt Vanguard Prague. Činnost společnosti nám přiblížil ředitel developmentu PSN Štěpán Smrčka.

Můžete nám PSN blíže představit?

Máme za sebou neuvěřitelných 30 let podobně jako další české rodinné firmy, které vznikaly na počátku 90. let. Letos slavíme kulaté jubileum a díky ikonickým nemovitostem, k nimž od loňského roku patří také City Empiria, jsme se dostali do fáze, kdy jsme pořád středně velkou rodinnou firmou, ale velikost projektů se výrazně posunula. Zjišťujeme, že to, na čem jsme vyrostli, tedy ten typický činžák k rekonstrukci v Praze 2, 3 nebo 5 už nemůže být naším jediným klíčovým byznysem. Nicméně to umíme, baví nás to, takže v tom budeme pokračovat, ale do portfolia musíme zařazovat stále větší projekty. Je to příjemná daň za úspěch, za těch 30 let práce. Firma prochází určitou evolucí v rámci týmu i projektového řízení. Přeorientováváme se z rekonstrukcí činžáků na novostavby i velké multifunkční komplexy s kombinací kanceláří, bytů apod.

Co si mám představit pod pojmem „střední rodinná firma“? Kolik lidí u vás pracuje?

Je nás kolem stovky, máme centrálu v Praze a pobočku v Pardubicích. Celý tým se zaměřuje na všechny segmenty nemovitostního trhu – od akvizic a developmentu přes pronájem a prodej včetně správy a všeho, co s tím souvisí v podpůrných činnostech. V podstatě nepřetržitě hledáme kvalitní budoucí kolegy. Tedy v rámci zmiňované evoluce stále nabíráme lidi, a priory do projektového managementu a do realizace, v rámci developmentu novostaveb a růstu firmy.

Jak reagujete na aktuální situaci na bytovém trhu?

Nechci opakovat totéž, co většina developerů říká do médií – schvalovací procesy, ceny stavebních materiálů, prací, ceny bytů atd. Jako developeři nemáme a priori radost z toho, že jsou byty drahé, ani naše marže se postupem času nijak dramaticky nemění. Odpověď je v délce a komplikovanosti celého procesu přípravy. Jelikož se investice do projektů v důsledku délky procesů výrazně prodlužuje, znamená to, že marže zůstává stále na podobné úrovni. Samozřejmě máme radost, že je o nemovitosti a bydlení zájem. V této turbulentní době, kdy se tiskne spousta peněz a očekává se vysoká inflace, je to bezpečný přístav. Ale opravdu nemáme radost z toho, že se každým rokem povoluje méně bytů a méně jich jde také do prodeje.

Je východiskem nájemní bydlení?

Je to odpověď trhu na to, co se děje. Samozřejmě pokud objem peněz, které musíte investovat do své první nemovitosti, už přesáhne určitou míru – stejně jako úroková sazba – donutí vás to jít do nájmu. Myslím si, že jít do nájmu není vůbec žádná ostuda. Jenže v našem regionu to bylo vždy pojímáno, že nájem je něco trochu podřadného, že každý musí mít vlastní byt. V nájmu u nás žije proti západní Evropě procentuálně mnohem méně lidí, takže je prostor to trochu vyrovnat. Nájemní bydlení z hlediska uživatele je řešením situace na realitním trhu, na druhou stranu je třeba říci, že v důsledku covidu a omezení určitého objemu služeb Airbnb v Praze nerostou nájmy tak rychle jako hodnota nemovitostí. Ale až se situace uklidní, může se to zase změnit. My – jako rodinná developerská firma – si necháváme zajímavou část nemovitostí ve vlastní správě a vytváříme portfolio vyšších stovek bytů k pronájmu. Chtěli bychom je držet a spravovat v dlouhodobém horizontu.

Znamená to, že správu nebudete outsourcovat, ale budete je spravovat vlastními zaměstnanci?

Vzhledem k dlouhé praxi se správou nemovitostí a díky tomu, že v portfoliu už teď máme několik desítek budov a stovky bytů, máme své know-how a zkušený tým lidí. Jsou součástí „rodiny“, všechno funguje a zapadá to do sebe. Takže pronájem a správa zůstanou povětšinou na nás.

Jaká vnímáte založení Pražské developerské společnosti?

Myslím si, že až čas ukáže, co to přinese. Je velmi důležité, aby ji vedl člověk zkušený, což věřím, že se děje, a aby měl za sebou zkušený tým. Není třeba dlouze vysvětlovat, že development je stále složitější, delší a náročnější na kvalitní lidi. To, co se tady snaží vybudovat, tak je na Západě celkem běžné, má to svou historii a kulturu. Mám jedinou obavu, a to že u nás podobné pokusy „mimo trh“ nikdy nedopadnou moc slavně. Na jedné stranu držím palce, ale je mi jasné, že to bude velmi náročný proces a jen čas ukáže, zda to zvládnou, ale hlavně zda dostanou politickou podporu. Je to akce na 5–10 let, než se to „zajede“, což je při čtyřletém politickém taktu velmi složité. Bude to náročná disciplína a jsem na to upřímně zvědavý.

Jaký je váš názor na nový stavební zákon?

Nebudu zabíhat do detailů, snaha se cení. Nijak mě nepřekvapilo, že to pak bylo politicky upraveno do určitého hybridu. Ale schválené principy jsou minimálně krok správným směrem. Co se týká legislativy, je diskuse hodně o lhůtách, reakcích a odpovědnosti jednotlivých úředníků. Myslím si, že tady budeme donekonečna bojovat za zjednodušení a větší transparentnost a hlavně predikovatelnost legislativy. Je v pořádku, společně s lidmi a samosprávou, definovat dlouhodobou vizi pro území, ve kterém žijete nebo které spravujete, ale samotný proces územního či stavebního řízení by měl být svižným formálním ověřením záměru v rámci norem. Pro developera není problém, že má někde nějaký limit, pro něho je problém, že se případný mantinel pro výstavbu v čase mění či politicky neplatí. Za pochodu potom zjišťuje, že tam jsou ještě další limity vedle toho, co je napsáno. To si myslím, že je v podnikání nejsložitější – investovat peníze s vidinou 5–10 let a teprve poté zjišťovat, co se vlastně může… To je pro jakéhokoli investora nejhorší, pochopitelně se to odráží v délkách procesů, v nárůstu cen projektů a na konci i v ceně samotného produktu.

Můžete vyzdvihnout nějaký váš projekt?

Nejviditelnější projekty, které jsme realizovali za poslední roky, byly dva. První byl Palác Dlážděná, což je luxusní rezidenční bydlení v centru Prahy, v opravdu složitém území, s investicí přes 200 mil. Kč ve velmi luxusním segmentu. Navzdory drobným bolístkám po cestě si myslím, že jsme ve spolupráci s památkáři a architekty dokončili produkt, který klienti hodnotí na výbornou. Druhý takový vlajkový produkt je Vanguard, což je konverze bývalé průmyslové tovární haly postavené na výšku v pražských Modřanech. Zde připravujeme opravdu výjimečný projekt loftového bydlení. Do svého bytu si zde budete moci vyvézt výtahem svého miláčka – myšleno auto nebo motorku. Je to velmi náročný projekt v řádu stovek milionů korun. Ve fázi přípravy máme, kromě celkových dvaceti pěti, další dva naprosto výjimečné projekty. Je to Vinohradská 8, což je bývalý Transgas, který jsme nedávno koupili od společnosti HB Reavis. Je to pro nás přelomová věc – 20 000 m2 bytů, kanceláří a obchodů na neopakovatelném místě. HB Reavis měla původně v plánu pouze kanceláře. My jako rezidenční developer bychom chtěli, aby převážná část byly byty, kanceláře by v menším měřítku měly také zůstat. Druhý projekt je na Vršovické – průmyslový areál společnosti Koh-i-
-noor, kde plánujeme výstavbu 500–550 bytů. Tyto komplexní projekty jdou ruku v ruce s evolucí společnosti, kterou jsem zmiňoval.

Arnošt Wagner / Foto: Archiv PSN

Developers lacked generosity

Since 1996, Passerinvest Group has primarily been noted as an urban developer with the BB Centrum in Prague 4, which is one of the largest and most successful urban projects in the Czech Republic as well as the whole of Europe.

Other significant projects in Passerinvest Group’s portfolio include Nové Roztyly, the brownfield of the former Interlov complex, where, in the future, there will be an area of pleasant housing with a large proportion of greenery, complemented by services and an administrative function. The founder of Passerinvest Group and its CEO, Radim Passer, spoke to us about both current and future planned development projects as well as problems in the Czech construction industry and the economy in general and their possible solutions.

How do you assess the previous years 2019 and 2020?

I am grateful to our Lord Almighty for the decision made in 2013 that we will be not only an urban developer but also a long-term investor. The repurchasing of buildings in the BB Centrum and the fact that we did not sell those buildings completed after 2008 proved to be a very good strategy in more demanding and uncertain times, when it is very difficult to construct new buildings in Prague. Thanks to the fact that our assets make up more than 90% of office space, even the Covid-period did not de facto cause us any damage. Of course, we tried to accommodate retailers so that they could survive and function economically after opening. There were partial losses, but not significant from a percentage point of view.

Apart from the construction of administrative buildings, you also deal with residential development.

As part of our urban development, we try to build apartments on suitable land. This is the third time we have built apartments at the BB Centrum – but is, for the first time, at a time when they are experiencing a certain boom. We are satisfied from a business point of view, however, I would say that the state administration and permitting processes were already in delirium before Covid – and now they have moved to the stage of clinical death. The construction industry as such is – perhaps unknowingly, but systematically – liquidated by all post-Velvet Revolution governments. It got into such a desperate situation that despite the fact that not even half of what should be built is not being built, there is still lack of people in the construction industry. The covid period also contributed to this, as transport and logistics chains were disrupted. That is why we are getting into a situation that you may remember from the pre-Velvet Revolution period, when one queues up for material and almost no one delivers anything on time. This year, this was contributed to by the uncontrolled rise in prices of building materials and work. That means that it is very difficult for any developer to plan at the moment. Given that housing construction now plays a dominant role in development, I think that the situation is, of course, the worst for those who would like to have housing.

When buying housing at current prices, the developer is seen as the one asking exorbitant money. How do you see this factor?

I apologize for the expression, but it is given by the absolute ignorance of the Czech nation. I’ll explain why: It has three levels. As for the first, I have to say self-critically that we, the developers, are to blame for this ourselves because, in my opinion, there was a very long time when we did not work with public spaces, refused to invest outside our land and to make the surroundings of our project look better. In other words, there was a lack of generosity. In addition to that, we never had a professional association, everybody played on their own patch, cared only for their own interests and their own projects. And when someone needed to solve something, he delivered an envelope to a politician instead of having it dealt with via the professional structure. In recent years, there is at least the Association of Developers that has a code of ethics that its members should follow – firstly, we will not support corruption, even at the expense of making less money. Secondly, we will demonstrate a certain generosity. The generosity is, of course, displayed differently in a project such as Brumlovka, where one developer builds a considerable number of buildings, and differently in projects where ten developers build and develop one area. But even there one needs to demonstrates some generosity. So, that is one level.

And the other one?

The second level is the level of politicians, both local and parliamentary. As the Czech Republic, we have the worst laws in this area, both in the first and second worlds. Those elements that hinder the construction of motorways and various publicly beneficial infrastructure – and, of course, often private development – are financed with private sector money or the state budget to the extent that it is outrageous and unbelievable. I would say that this is the parliamentary level when our post-Velvet Revolution politicians have not yet understood the contribution of the construction industry to the state budget, and therefore to the richness of the nation as a whole. In 1990, politicians could not know because no one had any experience with it. Only a small percentage of them were willing to learn from the markets where those things worked. That is why we are in the situation that we are. Because of the politicians.

…and the third one?

The third influence is the media. Now, I do not mean the professional one, because I have never registered that there would be elementary ignorance or some incompetence there, or that there would even be any anti-development efforts. The media I have in mind includes television and newspapers. I think they speak in a completely distorted way about this important sector of the Czech economy and thus de facto mislead the public. The fourth component is the general public. Human selfishness, which shows up in an approach of ‘I already live here, so, I couldn’t care less where and if the one who does not have housing yet will have one’. There are not many of them. I would say that those who are the most heard are some 2% and they influence those who do not think about it more deeply, sign something or hear out an argument taken out of context, and then resentment arises against something. It is a question of public education. If the private sector, relevant politicians and responsible journalist’s approach this constructively, even the public’s view of the importance of construction will change radically. It will not happen in a day, but there is a chance that the public’s view of construction may change, say in some five years’ time, providing the issue is handled correctly.

Do you have a feasible proposal for solving housing problems?

For a newly built apartment of 65 sq m, the state will receive at least CZK 4 million thanks to multiplying effects and contributions to the state budget. This is a very important number, because thanks to construction and development, health care, education and all those services that the state has to perform can function and people will receive pensions and various benefits. But there must be freedom in the market. The fact that our politicians, both local and national, are the reason that no construction is going on here, that there is no one to build here, that Prague does not have a planning plan 32 years after the revolution – these are things for which are responsible both local and national politicians, all paid with money, which comes from the private sector to which they primarily answer to. I say this absolutely intentionally in order to give a very clear impression. There is little discussed about that in public. I think it is important that this information is also heard among the professional public, so that people and our colleagues are not afraid to spread it. And the solution? First of all, it is necessary to construct an analysis – with the slogan ‘be reconciled with the past’ – because we will not change that. Mistakes have already been made and there is no point in looking for the culprits. We need to learn from this and be responsible for the future. We have to think for how many people we are building the country and Prague. If we believe that the Republic should have plus 40% of people compared to the current situation, there are consequences in the field of spatial planning. Secondly, this requires transport infrastructure. The current one was planned by the Communists and in the 32 years since the revolution, we have not added one bit to it. In other words, it is necessary to finish building completely new motorway routes here, to build complex high-speed railway routes and, of course, the Prague underground, for which even the Bolsheviks planned the E route, which would connect Prague 4 with Prague 5, etc. We must finally move Prague into the 21st century. Of course, the city should be connected by underground to the airport, where there should also be a high-speed railway line, because if we do not, we remain the losers who condemn themselves forever to remain a nation of the second or third category.

Are we approaching a solution?

This year, we launched the ‘Development of Buildings for a Richer Republic’ initiative, which brings a fundamental message that we presented to both parliamentary politicians and various representatives in Prague. You know that 76% of each investment in construction ends up in the state budget. When there are, every year, 10,000 less apartments built in Prague than is necessary, it represents minus CZK 40 billion, for which Prague annually impoverishes the state budget. Prague further loses over CZK 70 billion every year because it has a proportion of only half of office space per capita than Western European cities of comparable importance and size. The point is that the state earns from each building four times more per year than its owner. Once again, this is due to the multiplying effects and tax levies, because in the building are people who receive wages from which levies are paid every month to the state budget. There is quite a number of foreigners, especially from Western Europe, who like to come here willingly for work. If the market keeps growing and corporations see that it is possible to rent more offices in Prague, they will set up more regional headquarters there. In such cases, Prague can have another 250,000 people only in those administrative buildings that are not here and should already have been. That would mean at least CZK 70 billion for the state budget, because these are people who usually have very good salaries. Each of them who comes here must have an apartment, whether they buy it or rent it. In other words, it is the residential developer again who has to build the apartment for them and Prague can then become a city that will help the whole of the Czech Republic to become wealthy. And then there is the budget determination of taxes, where Prague complains that it only receives – other cities complain in a similar way – yet if Prague had behaved differently for 32 years, the state budget would have far more money every year just from Prague. It is at least CZK 100 billion from Prague.

Foreign investors’ decision-making is simple – they go where the conditions are more favourable, for instance to Poland, or more precisely to Warsaw.

Warsaw originally had far less office space than Prague, but it has far surpassed us today. In addition, 22,000 apartments were built in Warsaw last year and only 5,000 in Prague. The second thing is that 1.8 million Ukrainians allegedly live in Poland whereas in our country, it is 100,000. In other words, let us now ask the question that we would already have the new building law, if it is not destroyed by any post-election group again. Then it would be one of the best actions carried out by politicians of the entire post-revolutionary era.

But the building law alone does not solve this…

Then we need to adjust the standards, which are stricter than elsewhere – whether it’s sunlight, lighting, noise, or even distances that are to be kept… And there is another thing: the workforce. Even if we have a good building law and constructions are permitted faster, who will build them? Today, there is desperately little construction but the people are not there anyway.

Let’s return to Prague 4, please. What are your company goals?

We remain a local entity, an urban developer, but also a long-term investor and our goal is to complete BB Centrum. Which, at this time, also includes the Oliva project, which is under construction and includes about six stages, and the development and nice completion of the surroundings of the Roztyly underground station. These are projects with a horizon of the year 2030, or at a maximum of 2031. And then, of course, it is the development of the Budějovická underground station. Truth be told, when you look at the underground stations in this part of Prague, it is one despair after another – Roztyly, Kačerov, Budějovická, Pankrác, Pražského povstání and Vyšehrad. Sadly, one has to admit that most of those stations looked better under the Bolsheviks than they do now. That’s just awful. Pankrác was supposed to be the natural centre of Prague 4 from 1990. Even the Bolsheviks were already preparing it that way… As a result, Pankrác is a frightening example of an uncoordinated development. There are many nice buildings that are nice themselves, but what about the space between them? One feels sad when one looks there. If the developer does not adjust the area right away, in coordination with the city, it will never happen later on.

Pankrác is also related to the issue of high-rise buildings…

If you look at Bratislava, you will see that there are ten times more high-rise buildings compared to Prague. And there is also a view of them from Bratislava Castle and they alone offer views of the castle. These buildings create a nice landmark of Bratislava. I don’t think any sensible people want to attack the historic city centre. That is untouchable. But in all other parts of inner Prague and the outskirts, there could already be hundreds and hundreds of buildings of a height between 70 and 120 m. Now, we are sitting in Philadelphia, on the 17th floor – it is the tallest administrative building in Prague built after the revolution. This is a disgrace to Prague.

There is currently a passionate discussion held about the skyscraper project by architects Eva Jiřičná and Petr Vágner planned in Ostrava.

This is Czech small-mindedness. All we can do is punish ourselves in order to remain a second-class nation. All the debates that are held regarding high-rise buildings here, all the reference to UNESCO… Prague does not need UNESCO, but UNESCO needs Prague. It is absolutely unacceptable for some UNESCO to dictate to us the height of buildings in Prague!

We should end in a positive way: What do you wish for?

I think that the positive thing about all we have been discussing is that we can change it, that we do not have to remain a secondary nation; we do not have to remain a country with the most desperate construction legislation. We can change all this and it can then serve as a tool for the prosperity of the Czech nation. If this country continues developing and has more inhabitants, then the probability that people will receive their pensions even after 2030 will increase. That is how I would conclude it.

Arnošt Wagner / Photo: PASSERINVEST GROUP

Developerům chyběla velkorysost

Passerinvest Group jako urbanistický developer je od roku 1996 spojován převážně s BB Centrem v Praze 4, které patří mezi největší a nejúspěšnější urbanistické projekty nejen v České republice, ale i v celé Evropě.

K dalším významným projektům v portfoliu Passerinvest Group patří Nové Roztyly, brownfield bývalého areálu Interlov, kde by v budoucnosti mělo vzniknout místo s příjemným bydlením s velkým poměrem zeleně, doplněné o služby i administrativní funkci. Zakladatel Passerinvest Group a její CEO Radim Passer s námi hovořil o současných i plánovaných projektech stejně jako o problémech českého stavebnictví a ekonomiky obecně i jejich možném řešení.

Jak hodnotíte předcházející roky 2019 a 2020?

Jsem vděčný Pánu Bohu za rozhodnutí z roku 2013, že budeme nejen urbanistickým developerem, ale také dlouhodobým investorem. Zpětný odkup budov v BB Centru i fakt, že jsme neprodávali objekty dokončené po roce 2008, se ukázaly jako velmi dobrá strategie v obtížnějších a nejistých dobách, kdy je v Praze velmi těžké stavět nové budovy. I díky tomu, že naše aktiva z více než 90 % tvoří kancelářské prostory, nám ani covidová doba nepřinesla de facto žádnou újmu. Pochopitelně jsme se retailerům snažili vycházet vstříc, aby mohli přežít a po otevření nějak ekonomicky fungovat. Dílčí ztráty tu sice byly, ale nijak procentuálně významné.

Vedle výstavby administrativních budov se zabýváte také rezidenčním developmentem.

V rámci našeho urbanistického developmentu se na vhodných pozemcích snažíme stavět byty. V BB Centru je to potřetí, co stavíme byty, ale poprvé je to v době, kdy zažívají určitou konjunkturu. Po obchodní stránce jsme spokojení, nicméně bych řekl, že státní správa a povolovací procesy byly v deliriu už před covidem a teď už se posunuly do stadia klinické smrti. Stavebnictví jako takové je – možná nevědomky, ale systematicky – likvidováno všemi polistopadovými vládami. Dostalo se do tak zoufalé situace, že přestože se nestaví ani polovina toho, co by se stavět mělo, stejně nejsou ve stavebnictví lidi. Samozřejmě k tomu přispěla i covidová doba, protože byly narušeny dopravní a logistické řetězce. Proto se dostáváme do situace, jakou si možná pamatujete z předlistopadových dob, kdy se na materiál stojí fronty a téměř nic nikdo nedodá včas. Letos k tomu přispěl nekontrolovaný nárůst cen stavebních materiálů a prací. To znamená, že pro jakéhokoli developera je velmi složité v současné době plánovat. Vzhledem k tomu, že bytová výstavba hraje nyní v developmentu dominantní roli, myslím si, že situace je samozřejmě nejhorší pro lidi, kteří by chtěli bydlet.

Za současných cen je developer při pořizování bydlení vnímán jako ten, který si dá zaplatit nekřesťanské peníze. Jak tuto okolnost vnímáte?

Ale to je dané absolutní neznalostí českého národa. Vysvětlím proč: Má to tři úrovně. K té první musím sebekriticky říci, že si za to můžeme jako developeři sami, protože tu podle mne velmi dlouho přetrvávala doba, kdy jsme naprosto nepracovali s veřejným prostorem, odmítali jsme investovat za hranicemi našich pozemků, aby třeba okolí našeho projektu vypadalo lépe. Jinými slovy – chyběla tu velkorysost. Navíc jsme nikdy neměli profesní sdružení, každý si hrál na svém písečku, staral se pouze o vlastní zájmy a vlastní projekty. A když někdo potřeboval něco vyřešit, donesl obálku nějakému politikovi místo toho, aby to řešila profesní struktura. V posledních letech alespoň existuje Asociace developerů, která má nějaký etický kodex, jímž by se členové měli řídit – zaprvé nebudeme podporovat korupci i za cenu, že vydělám míň peněz. Zadruhé projevíme určitou velkorysost. Samozřejmě jinak se projevuje velkorysost v projektu, jako je Brumlovka, kde jeden developer staví spoustu budov, a jinak je to v projektech, kde deset developerů staví a rozvíjí jedno území. Ale i tam je potřeba určitou velkorysost projevit. To je tedy jedna úroveň.

A ta další?

Druhou úrovní jsou politici, komunální i parlamentní. Jako Česká republika máme nejhorší zákony v této oblasti z celého prvního a druhého světa. Ty živly, které brání výstavbě dálnic a různých veřejně prospěšných infrastrukturních staveb – a samozřejmě často i privátnímu developmentu, jsou financovány z peněz soukromého sektoru, respektive ze státního rozpočtu, v takové míře, že je to nehorázné a neuvěřitelné. To bych řekl, že je ta parlamentní úroveň, kdy naši polistopadoví politici ještě vůbec nepochopili přínos stavebnictví pro státní rozpočet a tím pro bohatnutí národa jako celku. V roce 1990 to politici nemohli vědět, protože s tím nikdo neměl žádnou zkušenost. Poučit se z trhů, kde ty věci fungovaly, bylo ochotno jen maličké procento z nich. Proto jsme v tom stavu, v jakém jsme. Vinou politiků.

… a ta třetí?

Třetí vliv jsou média. Teď nemám na mysli ta odborná, protože v nich jsem nikdy nezaregistroval, že by tam byla elementární neznalost, popř. nějaká nekompetentnost, nebo že by se tam dokonce projevovaly nějaké protirozvojové snahy. Jde o média typu televize nebo deníky. Myslím si, že o tomto významném sektoru české ekonomiky hovoří naprosto zkresleně a de facto tím uvádějí veřejnost v omyl. Čtvrtou složkou je veřejnost. Lidské sobectví, které se projevuje tím, že „tady už bydlím já, tak je mi úplně ukradené, kde a jestli bude bydlet ten, který ještě dneska nebydlí“. Není jich mnoho, řekl bych, že těch, co jsou nejvíce slyšet, je tak do dvou procent a ovlivňují ty, kteří o tom hlouběji nepřemýšlejí, něco jim podepíší nebo vyslyší argument vytržený z kontextu a pak se vzedme nevole proti něčemu. Je to otázka edukace veřejnosti. Pokud soukromý sektor, příslušní politici a zodpovědní novináři k tomu přistoupí konstruktivně, i ten pohled veřejnosti na důležitost výstavby se bude radikálně měnit. Nestane se to ze dne na den, ale je šance, že třeba do nějakých pěti let – pokud se problematika uchopí správně – se pohled veřejnosti na výstavbu může měnit.

Máte nějaký reálný návrh na řešení bytové problematiky?

Za nově postavený byt o 65 m2 dostane stát minimálně 4 mil. Kč díky multiplikačním efektům a odvodům do státního rozpočtu. To je velmi důležité číslo, protože díky stavebnictví a developmentu pak může fungovat zdravotnictví, školství, všechny výkony a úkony, které musí dělat stát, lidé dostanou důchody a různé dávky. Ale na trhu musí existovat svoboda. To, že naši politici, komunální i státní, způsobili, že se tady nestaví, že tady nemá kdo stavět, že Praha nemá 32 let po revoluci územní plán, to jsou věci, za které odpovídají komunální i republikoví politici, všichni placení z peněz, které pocházejí ze soukromého sektoru, jemuž se oni primárně zodpovídají. Říkám to naprosto záměrně, aby to i úplně jasně vyznělo. Veřejně se o tom mluví jen málo. Myslím si, že je důležité, aby tyto informace zaznívaly i mezi odbornou veřejností, aby se to lidé a naši kolegové nebáli šířit. A řešení? Zaprvé je třeba si udělat analýzu – s heslem „být smířlivý k minulosti“, protože tu nezměníme, chyby už se staly a nemá cenu hledat viníky. Je třeba se z toho poučit a být zodpovědný k budoucnosti. Musíme si říci, pro kolik lidí budujeme republiku a Prahu. Pokud si řekneme, že by republika měla mít plus 40 % lidí oproti současnému stavu, vyplývají z toho konsekvence v oblasti územního plánování. Zadruhé je k tomu potřeba dopravní infrastruktura. Tu současnou plánovali ještě komunisté a za 32 let od revoluce jsme k tomu nepřidali ani čárku. Jinými slovy tady je třeba dostavět úplně nové trasy dálnic, postavit komplexní trasy vysokorychlostních železnic a samozřejmě i pražské metro, pro které už i ten bolševik plánoval trasu E, která by spojovala Prahu 4 s Prahou 5 atd. Musíme konečně Prahu posunout do 21. století. Město by samozřejmě mělo být metrem propojeno s letištěm, kde by se měla stavět i trať vysokorychlostní železnice, protože pokud to neuděláme, jsme zase jenom břídilové, kteří sami sebe odsoudí na věky zůstat národem druhé nebo třetí kategorie.

Dostáváme se k tomu řešení?

Letos jsme spustili iniciaci „Rozvoj staveb pro republiku bohatší“, která přináší zásadní sdělení, které jsme prezentovali jak parlamentním politikům, tak i různým zastupitelům v Praze. Víte, že 76 % z každé investice ve stavebnictví skončí ve státním rozpočtu? Když se v Praze postaví každý rok o 10 000 bytů méně, než je třeba, je to minus 40 mld. Kč, o které Praha každý rok ožebračuje státní rozpočet. Dalších přes 70 mld. Kč každý rok Praha ztrácí tím, že poměrově má jenom polovinu kancelářských ploch v přepočtu na obyvatele, než mají západoevropská města srovnatelná významem a velikostí. Jde o to, že stát má z každé budovy ročně čtyřikrát vyšší příjem než její majitel. Zase to spočívá v multiplikačních efektech a daňových odvodech, protože v budově sedí lidé, kteří pobírají mzdy, a z nich se platí každý měsíc odvody do státního rozpočtu. Je tady poměrně značné množství cizinců především ze západní Evropy, kteří sem rádi a ochotně chodí pracovat. Když trh poroste a korporace uvidí, že v Praze je možnost si pronajímat další kanceláře, budou si tu zřizovat další regionální sídla. Pak Praha může mít i dalších 250 000 lidí jen v těch kancelářských budovách, které tu nejsou a být už měly. To by znamenalo minimálně 70 mld. Kč do státního rozpočtu, protože to jsou lidi, kteří mají většinou velmi dobré platy. Každý z nich, kdo sem přijde, si musí pořídit byt, ať už si ho koupí, nebo pronajme. Jinými slovy zase rezidenční developer pro ně ten byt musí postavit a z Prahy se pak může stát město, díky němuž zbohatne celá Česká republika. A pak je tady rozpočtové určení daní, kdy si Praha stěžuje, že má málo – podobně si stěžují i jiná města – a přitom kdyby se Praha 32 let chovala jinak, státní rozpočet by měl daleko více peněz každý rok jenom z Prahy. Z Prahy je to minimálně 100 mld. Kč.

Rozhodování zahraničních investorů je jednoduché – jdou tam, kde jsou vstřícnější podmínky, třeba v Polsku, resp. ve Varšavě.

Varšava měla daleko méně kancelářských ploch než Praha, ale dneska už nás zdaleka překonala. Navíc ve Varšavě se za loňský rok postavilo 22 000 bytů, v Praze jen 5 000. Druhá věc je, že v Polsku údajně žije 1,8 mil. Ukrajinců, u nás přes 100 000. Jinými slovy teď si postavme tu otázku, že bychom měli už nový stavební zákon; pokud ho zase nějaké povolební uskupení nezničí, tak je to jeden z nejlepších počinů politiků celé porevoluční éry.

Ale stavební zákon to sám o sobě neřeší…

Pak je třeba ještě upravit normy, které máme přísnější než jinde – ať je to oslunění, osvětlení, hluk, nebo třeba odstupové vzdálenosti… A je tady další věc: pracovní síla. I když budeme mít dobrý stavební zákon, budou se rychleji povolovat stavby, tak kdo je bude stavět? Dnes se staví zoufale málo, ale ti lidé stejně nejsou.

Vraťme se prosím zpět na Prahu 4. Jaké jsou vaše firemní cíle?

Pořád zůstáváme lokálním subjektem, urbanistickým developerem, ale také dlouhodobým investorem a naším cílem je dokončit BB Centrum. Což v této chvíli i s Olivou, která se staví, zahrnuje zhruba šest etap a rozvoj a pěkné dokončení okolí stanice metra Roztyly. To jsou projekty řekněme s horizontem do roku 2030, maximálně 2031. A samozřejmě pak je to rozvoj stanice metra Budějovická. Po pravdě řečeno, když se podíváte na stanice metra v této části Prahy, je to jedno velké zoufalství vedle druhého – Roztyly, Kačerov, Budějovická, Pankrác, Pražského povstání i Vyšehrad. Smutné je, že člověk musí uznat, že většina těch stanic za bolševika vypadala líp než teď. To je prostě strašné. Pankrác měl být od roku 1990 přirozeným centrem Prahy 4, už bolševik to tak připravoval… Ve výsledku je Pankrác odstrašujícím příkladem nekoordinovaného developmentu. Vzniklo zde mnoho pěkných budov, které jsou hezké samy o sobě, ale prostor mezi nimi? Člověku je smutno, když se tam podívá. Pokud prostor neupraví developer hned zkraje, v koordinaci s městem, tak už se to nestane nikdy.

S Pankrácem souvisí i otázka výškových budov…

Když se podíváte do Bratislavy, zjistíte, že tam je desetinásobek výškových budov oproti Praze. A taky je na ně výhled z bratislavského hradu a z nich na něj. Ty budovy vytvářejí pěknou dominantu Bratislavy. Myslím si, že nikdo z rozumně přemýšlejících lidí přece nechce atakovat historické centrum města, to je nedotknutelné. Ale ve všech dalších částech vnitřní Prahy a okrajových oblastech už mohly být stovky a stovky budov, které by měly výšku mezi 70 a 120 m. Teď sedíme ve Filadelfii, v 17. nadzemním podlaží – je to po revoluci nejvyšší kancelářská budova, která v Praze vznikla. To je ostudou Prahy.

V současné době probíhá vášnivá diskuse o plánovaném projektu mrakodrapu v Ostravě od architektky Evy Jiřičné a Petra Vágnera.

To je česká malost. Jediné, co umíme, je trestat sami sebe, abychom zůstali národem druhé kategorie. Všechny ty debaty, které tady jsou kolem výškových budov, takové to odkazování na UNESCO… Praha nepotřebuje UNESCO, ale UNESCO potřebuje Prahu. Je absolutně nepřijatelné, aby nám nějaké UNESCO diktovalo výšku budov v Praze!

Mohli bychom končit nějak pozitivně: Co byste si přál?

Já si myslím, že pozitivní na tom všem, o čem jsme se bavili, je to, že to můžeme změnit, že nemusíme zůstat druhořadým národem, nemusíme zůstat zemí s nejzoufalejší legislativou v oblasti stavebnictví. Tohle všechno můžeme změnit a všechno to pak může sloužit jako nástroj prosperity českého národa. Když se tato země bude rozvíjet, bude mít více obyvatel, pak se zvýší pravděpodobnost, že i po roce 2030 lidé dostanou své důchody. Tím bych to uzavřel.

Arnošt Wagner / Foto: PASSERINVEST GROUP

Stavba roku 2021

Ve 29. ročníku soutěžní přehlídky Stavba roku bylo uděleno celkem 10 titulů Stavba roku 2021, 25 zvláštních cen, dvě

ceny veřejnosti a jeden titul pro stavbu v zahraničí.

Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Nominace byly představeny 6. září v Národním technickém muzeu v Praze. Tituly a zvláštní ceny byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru 18. října v Betlémské kapli v Praze.

Odborná porota Stavby roku 2021 byla složena tradičně ze zástupců jednotlivých vypisovatelů z řad architektů a inženýrů. Pracovala ve složení Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, předseda poroty, Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. (SPS), a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Za Sbor expertů s porotou navštívil přihlášené stavby i prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran.

Držitelé titulů a dalších cen v letošním roce získali unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla a bylo vyrobeno ve sklárně Rückl. Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

V rámci soutěžní přehlídky byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru. Letos si toto ocenění odnesl Ing. Petr Čížek, který byl řadu let předsedou Sdružení silnic, a další ocenění Osobnost stavitelství 2021 získal prof. Jiří Stráský, autor mnoha oceněných mostních konstrukcí u nás i ve světě.

Také letos doprovázejí Stavbu roku 2021 pravidelné putovní výstavy a další doprovodné akce. Celý prosinec a následně i v roce 2022 bude výstava včetně filmových projekcí k vidění v Galerii ABF na Václavském náměstí 31 v Praze, která bude sdílena tentokrát i virtuálně. Stavba roku 2021 se představí aktuálně ve všech regionech České republiky.

red

Stavba roku dosáhla historického rekordu

Příští rok oslaví Stavba roku kulaté 30. výročí. Jak probíhala ochutnávka na oslavu v roce 2022, jsem se zeptal prof. Ing. arch. Zdeňka Jirana.

V letošním roce zastupoval Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství – ABF ve Sboru expertů a spolu se členy odborné poroty navštívil takřka všechny přihlášené stavby.

Jak hodnotíte letošní na projekty mimořádně bohatý ročník?

Od okamžiku, kdy se ke Stavbě roku připojila architektka Marie Špačková, dostala akce trochu jiný význam – společenský, výtvarný, ale i názorový, byť složení odborné poroty je dlouhodobě konstantní. Zároveň nastupující generace architektů se přestává vymezovat jako v minulosti, kdy raději obesílali Grand Prix Obce architektů, protože je tehdejší stav a forma přehlídky úplně neuspokojovaly. Poté, co se soutěž před třemi roky více otevřela, začala mít jinou společenskou platformu a navíc se dostala do povědomí díky tomu, že se o ní začalo více psát, zlepšila se úroveň katalogu a mělo to najednou trochu jiný smysl. Zapojili se do ní noví lidé a soutěž tím získala větší společenskou prestiž. Už to není pouze rutinní přehlídka produkce známých stavebních firem, ale postupně se stala důležitou formou veřejného ocenění po absolvování složitého procesu vzniku stavebního díla. Dnes je více prezentací výsledků nekonečné snahy současných českých stavebníků – většinou starostů obcí, ale i soukromých investorů, kteří musejí projít zdlouhavým procesem povolování stavby, jenž je v Čechách možná nejsložitější na světě a trvá dlouhé roky… Po něm následuje hledání firmy a stavění… Až pak tu je výsledek, který chtějí stavebníci po zásluze odborně i společensky zhodnotit. Pokud starosta není v čele radnice alespoň dvě období, tak nemá šanci něco postavit, protože za čtyři roky se nepodaří sehnat na projekt finance ani prolomit zdlouhavé schvalovací procesy.

Čím se lišila letošní Stavba roku?

Především byl kladen důraz na působení stavby a její vliv na utváření veřejného prostoru. Většina přihlášených staveb byly veřejně přístupné budovy, rekonstrukce, novostavby, ale i technická infrastruktura, křižovatky, silnice, mosty, domky, bytovky nebo hausbót. Takřka všechny byly na vysoké stavební a technické úrovni včetně vnímavé práce s veřejným prostorem. To je třeba ocenit.

V čem tedy měla porota tentokrát jiný úhel pohledu?

Nebyl jsem při práci poroty, ale při společných prohlídkách realizací jsme se více soustředili na to, co stavba vymezuje, zda zhodnocuje a obohacuje okolní prostředí a jak. Že stavba správně funguje, je pěkně řešená a kvalitně postavená, je automatické, to porota samozřejmě také hodnotí. Ale společensky daleko důležitější je ohodnocení jejího přesahu – co stavba udělá s prostředím a co přinese tomu veřejnému. To je urbanisticky, stavebně i výtvarně cennější, a toho si odborná porota pozorně všímala.

Uvedete příklady?

Například v Kolíně byla dokončena nádherná revitalizace parkánů a areálu u kostela sv. Bartoloměje, lidské měřítko řešení veřejných prostranství u bytových domů ve Vojtově ulici v Brně, nápaditá přístavba školní jídelny ve Smečně nebo celková rekonstrukce barokního poutního areálu v Horní Polici nebo stodola v Třebešicích… Co třebas přesložitá a náročná dostavba nemocnice? Stavbou je ale zároveň způsob, jak se zodpovědně a inovativně zachází s prostředím, ve kterém se nachází, a jak to prostředí zpětně působí na nás. A může jít třeba i o malý hausbót na Vltavě v Holešovicích. Porota oceňovala snahu a takovou tu každodenní houževnatost investorů, kteří své stavbě dlouhodobě věřili a vytrvali do úspěšné kolaudace. To pro mne znamená velkou hodnotu.

Co je důvodem, že se po pandemii představilo historicky nejvíce projektů?

Nyní je období, kdy shodou okolností byly projekty dokončeny, protože stavební proces u nás je tak složitý a komplikovaný, že si nelze říci, že něco postavíme za dva roky. To tady nikdo nedokáže. Letos jsou vlastně prezentovány výsledky projektů, které byly zahájeny před 6–10 lety. A také jak už jsem řekl, soutěž má daleko větší prestiž. A většina přihlášených staveb se zabývala veřejným prostorem, což bylo třeba ocenit. Je tam pár drobných domků a bytovek, lávek a mostů, které byste tam nejspíš nehledal. Ale je to výsledek práce, která začala už před lety. Ale setrvačností se stavby stále dokončují, zpozdil je covid, chybějí zahraniční dělníci, málo se staví a nastal pokles veškeré výroby, HDP atd. Stavebnictví má setrvačnost a neskončí ze dne na den jako třeba Škodovka.

Budeme tedy budovy zakomponované do veřejného prostoru již brát automaticky?

Určitá epocha skončila. Sklízíme plody té nejbohatší etapy rozvoje této země, kdy se zde intenzivně investovalo a stavby se dokončují až nyní. Takže letošek je v tomto ohledu velmi výjimečný. V příštích letech bude staveb asi méně. Architektura – nebo jakákoli stavba – je výsledkem procesu v čase. Musí existovat investor, projektant, dodavatel. Ten, kdo chce dům postavit, musí mít peníze. Když je chytrý, najde si chytrého architekta, aby vzniklo něco kvalitního. Díky té zmíněné setrvačnosti se některé projekty budou dokončovat ještě několik dalších let. Některé budou samozřejmě ukončeny, jiné bude třeba přepracovat – třeba z administraček na bytovky apod. To už tady také bylo. Záleží na tom, jak se společnost bude chovat, ale ty plody budeme stejně sklízet ještě několik dalších let.

A lze srovnávat naši výtvarnou a stavební kvalitu se světem?

Je naprosto srovnatelná, na světové úrovni, úplně bez rozdílu všeho. Stavební kultura je především o úrovni investora. Kultivovaný investor si k sobě najde sobě rovného projektanta a dokážou vytvořit výjimečnou věc. Pokud si najdou dobrou firmu a spolupracuje s nimi i osvícená obec…

Letos převládaly rekonstrukce hradů a zámků, to je potěšující zpráva.

Novostavby tady bohužel moc nejdou. Když už, tak jsou stejně zastaralé. Skanska přihlásila na svou dobu unikátně „zeleně“ navržený projekt Parkview od Richarda Meiera, který už nějaký čas aktivně neprojektuje. To je jen příklad té setrvačnosti. Pokud budete přihlašovat čerstvou novostavbu, tak zcela jistě byla vyprojektována před téměř 10 lety a ideově třeba ještě daleko dříve. Takže nové trendy tu jsou jen v rámci experimentu – když máte odvahu a vytvoříte vytištěný rodinný domek, fajn, ale podle mne to tím začíná i končí.

Není na náš malý rybník soutěží až moc?

Já si myslím, že je to dobře. Propagace architektury je správně věcí spolku a už méně profesní komory – příkladem je Obec architektů a soutěž Grand Prix. Samozřejmě je výborné, že tato tradiční soutěž existuje, je skvělé, že je tam ten přesah. Dříve se většina architektů vymezovala vůči Stavbě roku, protože architekti chtěli především „výtvarnou“ soutěž. Ale já jsem rád, že existuje soutěž Stavba roku i GP OA. V ní by asi nesoutěžila nádherná kanalizační stoka, která je podle mne jako stavba společensky daleko důležitější a závažnější. Stavba roku ukáže, co společnost skutečně staví a co potřebuje, včetně dopravní a technické infrastruktury.

Stavba roku má v poslední době daleko větší prestiž, nemyslíte?

Jistě, když v Betlémské kapli najednou sedí při vyhlašování cen předseda Senátu s předsedou dolní sněmovny, řada hejtmanů a desítky starostů a primátorů i představitelů z několika ministerstev a většiny renomovaných stavebních firem… Ale oni tam chtějí být, cítí, že ovlivnění veřejného prostoru, za nějž jsou zejména starostové odpovědní, má nějakou kvalitu a potvrzenou odbornou prestiž. A proto si vážím, že existuje v oboru taková soutěž a že se dostala za poslední tři roky na prestižní úroveň. Především zásluhou dlouholeté organizační práce arch. Jana Fibigera v ABF i nasazením paní ředitelky Ing. arch. Marie Špačkové. Skvělé je, že Stavba roku již tři desítky let nabízí srovnání všech druhů staveb bez dělení do kategorií. Jsou tam i privátní domy, soukromé investice, které jsou také výjimečné. Je tam i infrastruktura, která je nedílnou součástí veřejného prostoru. Kanalizační sběrač v Libni, plný fekálií, je geometricky nádherná a svižně provedená stavba, prostě působivé inženýrské dílo. A stojí za zviditelnění a společenské ocenění stejně jako třeba lávka přes Vltavu v Lužci. Architektura obecně je především poctivé řemeslo spojené s veřejnou službou. Pokud je to vše krásné a v harmonii, mluvíme o umění. Totéž platí i v urbanismu, jen v trochu odlišných měřítkách.

Arnošt Wagner / Foto: Stavba roku a archiv