Entries by petra

Firmly anchored between Heaven and Earth

Ing. Michal Voplakal, Company Director of JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o., believes that work on state procurements represents an obligation for a future generation. “We must use the best technologies and knowledge just as with development projects. Keeping to deadlines is, due to problems that have arisen in the building industry as a result […]

Pevně zakotveni mezi nebem a zemí

Dílo na společenskou objednávku představuje podle Ing. Michala Voplakala, jednatele společnosti JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o., závazek budoucím generacím. „Musíme použít ty nejlepší technologie a know-how stejně jako u developerských projektů. Dodržet termíny přes všechny problémy, které ve stavebnictví v důsledku situace s COVID-19 vznikly, je začátek,“ říká. Týká se to i nové visuté lávky, bezpečně […]

The first Austrian laboratories and offices from wood

As of 2017, the University of Natural Resources and Life Sciences BOKU in Vienna has had a new building made completely from wood. It is an exceptional building, which meets economical, ecological as well as social aspects of sustainability. The author of the architectural concept is DELTA and the SWAP Studio. The two-story timber-frame building […]

První rakouské laboratoře a kanceláře ze dřeva

Univerzita přírodních zdrojů a biologických věd BOKU ve Vídni má od května 2017 novou budovu celou ze dřeva. Jde o výjimečnou budovu, která splňuje ekonomické, ekologické i sociální aspekty udržitelnosti.  Autorem architektonického konceptu je DELTA a studio SWAP. Za pouhý rok byla postavena dvoupodlažní dřevěná budova o rozloze přibližně 1 300 m2 a stala se velmi […]

Architektura je dialog

Letos si připomíná ateliér Chybik+Kristof 10 let od svého založení. Po škole a krátké praxi v zahraničí se tehdy sešli dva mladí, nadšení architekti plní plánů a optimismu, aby společně realizovali své představy o architektuře v ČR. Ondřej Chybík (35) i Michal Krištof (34) vystudovali Fakultu architektury na VUT v Brně a absolvovali stáže na různých zahraničních univerzitách […]

Za „pohádkovým životem“ je spousta dřiny

Zajímaví lidé dělají zajímavé věci – a za zajímavými projekty stojí často ateliéry s netradičním přístupem. Architektku Dagmar Štěpánovou vždycky přitahovala a fascinovala Jižní a Střední Amerika.   A sen se jí splnil – v Kostarice momentálně dokončuje propracovaný projekt, na němž je především vidět, s jakou láskou a citem k němu studio Formafatal přistupuje. Je […]

Wisła vision: How did it come up

I used to go to the Polish town of Wisła to see the sculptor Grzegorz Michałek-Janosik for whom I organized an exhibition of his wooden sculptures at the Centre of City of the Future at CIIRC ČVUT last year.   One evening we were coming back from a bar in the largest hotel in Wisła, […]

Vize Wisła: Jak to vzniklo

Jezdil jsem do polského města Wisła za sochařem Grzegorzem Michałkem-Janosikem, jemuž jsem loni uspořádal výstavu jeho dřevěných soch v Centru města budoucnosti na CIIRC ČVUT.   Jednou jsme se vraceli později večer z baru v největším hotelu ve Wisłe, který se nad městem vyjímá jako zaoceánská loď nad přístavem. Z pohledu shora jsem se zadíval […]

Wisła Riverside Citywalk

In the historical area of Těšín Silesia, in the mountain range of Silesian Beskids, near the borders with the Czech Republic, is the town of Wisła with a population of more than 11,000 people. This popular tourist destination is sought after by thousands of visitors throughout the year.   And it is where the story […]

Wisła Riverside Citywalk

V historické oblasti Těšínského Slezska, v pohoří Slezské Beskydy, nedaleko hranic s Českou republikou se nachází město Wisła s více než 11 000 obyvateli. Tento oblíbený turistický cíl po celý rok vyhledávají tisíce návštěvníků.   A právě zde začíná příběh architekta Michala Postráneckého, který vypracoval a představil návrh studie projektu pod názvem Wisła Riverside Citywalk. Studie představuje […]