Entries by petra

A window to art in architecture

Václav Hlaváček is a relatively frequent guest on the Development News website. He mostly appears here as an architect and urban planner. But the scope of his activities is far wider… In 1993, he founded Studio acht in Prague, which now employs 60 people and has branches in Brno and Olomouc. Other offices and associates […]

Okno do umění v architektuře

Václav Hlaváček je stránkách Development News poměrně častým hostem. Většinou zde vystupuje jako architekt a urbanista. Ale záběr jeho aktivit je podstatně širší… V roce 1993 založil v Praze Studio acht, které nyní zaměstnává na 60 lidí a má pobočky v Brně a v Olomouci. Další kanceláře a spolupracovníci působí v Rotterdamu, Amsterdamu, Curaçau na Nizozemských Antilách a New […]

YIT launches the Lappi Hloubětín project

The new Lappi Hloubětín project will be built in the immediate vicinity of the Suomi Hloubětín residential complex, thus expanding the Finnish district in Prague. Almost 290 Finnish-style low-energy apartments and eight commercial premises will be built in three stages – Ranua, Kemi and Tornio – on a plot of about 1.2 ha, while the […]

YIT spouští projekt Lappi Hloubětín

V bezprostředním sousedství rezidenčního komplexu Suomi Hloubětín vyroste nový projekt Lappi Hloubětín, a rozšíří tak finskou čtvrť v Praze. Na pozemku o ploše asi 1,2 ha vznikne téměř 290 nízkoenergetických bytů ve finském stylu a osm komerčních prostor ve třech etapách – Ranua, Kemi a Tornio, přičemž první bytové jednotky plánuje developer dát do prodeje již letos na podzim. […]

The successful reside with us

The Passerinvest Group has been developing the Brumlovka location in Prague 4 for a long time and makes it a pleasant place for work and to live. There you can find first-class offices, comfortable housing, shops and services, as well as lots of greenery and other areas for sports and relaxation. The Passerinvest Group puts […]

Úspěšní sídlí u nás

Koncern Passerinvest dlouhodobě rozvíjí lokalitu Brumlovky v Praze 4 a tvoří z ní příjemné místo pro práci i pro život. Najdete zde prvotřídní kanceláře, komfortní bydlení, obchody a služby i spoustu zeleně a dalších ploch sloužících ke sportu i relaxaci. Společnost Passerinvest Group klade důraz na kvalitu všech svých objektů i zvelebování jejich okolí a díky dlouholetým […]

There is a lot of space on the market for leasing real estate

The real estate market proved its strength during the pandemic. This is, above all, the stability and permanent long-term appreciation of investments. Moreover, this is increasingly the case for the fast-growing residential rental market – and there is no indication that it will slow down. The coronavirus pandemic has obviously affected real estate markets in […]

Na trhu je velký prostor pro leasing nemovitostí

Nemovitostní trh v době pandemie osvědčil své silné stránky. Těmi jsou především stabilita a trvalé dlouhodobé zhodnocování investic. Ve stále větší míře to navíc platí i pro trh rezidenčního nájmu, který rychle roste – a nic nenasvědčuje tomu, že by měl zpomalit. Krátkodobě se samozřejmě koronavirová pandemie promítla do dění na nemovitostních trzích. Už před […]

There is a lack of land for industrial Development

Panattoni Development Company has, since 2005, completed in Europe projects with a total area of over 12 million sq m. Panattoni is one of the most active developers of the sustainable industrial properties in the Czech Republic. We spoke with the Panattoni’s Managing Director for CZ & SK, Pavel Sovička, about the current state of […]

Chybějí tu pozemky pro rozvoj průmyslu

Společnost Panattoni Development Company, dokončila v Evropě od roku 2005 projekty o celkové rozloze přes 12 mil. m2. V České republice patří Panattoni k nejaktivnějším stavitelům udržitelných průmyslových nemovitostí. S ředitelem společnosti Pavlem Sovičkou jsme hovořili o současném stavu trhu industriálních nemovitostí a o jeho dalším rozvoji. Development průmyslových prostor zažívá v současné době boom a zdá se, […]