Entries by petra

CA Immo appointed Alexander Rafajlovič as new Head of Market Research & Data Analytics

Alexander Rafajlovič (39) joined CA Immo as Head of Market Research & Data Analytics on January 1, 2021. Based in Prague, Mr. Rafajlovič and his team will be responsible for coordinating, structuring, and analyzing all macro and market related data across the region, as well as tracking, analyzing and interpreting trends affecting CA Immo’s business, […]

Společnost CA Immo jmenovala Alexandra Rafajloviče novým vedoucím oddělení průzkumu trhu a analýzy dat

Alexander Rafajlovič (39) nastoupil do CA Immo jako vedoucí oddělení průzkumu trhu a analýzy dat (Head of Market Research & Data Analytics) k 1. lednu 2021. Společně se svým pražským týmem bude zodpovědný za koordinaci, členění a analýzu všech makroekonomických dat a údajů o trhu. Bude se zabývat také sledováním, analýzou a interpretací trendů ovlivňujících podnikání […]

We continue developing certified solutions

JORDAHL & & PFEIFER Stavební technika, s r. o. was founded in 1998 and represents the German producers Jordahl, H-BAU (Pohl-Con) a Pfeifer. We asked Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA, company director, for a short review of the finishing year. How do you see this as a very different year? When I look at all the […]

Nepřestáváme vyvíjet certifikovaná řešení

Společnost JORDAHL & & PFEIFER Stavební technika, s r. o. vznikla v roce 1998 a zastupuje německé výrobce Jordahl, H-BAU (Pohl-Con) a Pfeifer. O krátkou bilanci končícího roku 2020 jsme požádali jejího jednatele Ing. Michala Voplakala, Ph.D., MBA. Jak vidíte ten letošní, hodně jiný rok? Ohlédnu-li se napříč za velmi různorodými realizacemi – kanceláře a obchody […]

Economical solution for carpark management

GREEN Center has a broad portfolio of technologies for carpark management, which includes sophisticated online systems and autonomous solutions. And that is what is very popular amongst customers due to its easy use and possibilities for future expansion. Parking system GPE4P Economy represents an economically advantageous parking solution for simpler projects with one or more […]

Ekonomické řešení pro řízení parkoviště

Společnost GREEN Center má široké portfolio technologií pro správu parkovišť, které zahrnuje sofistikované online systémy i autonomní řešení. Právě to je mezi zákazníky velmi oblíbené pro svou nenáročnost a možnosti budoucího rozšíření. Parkovací systém GPE4P Economy představuje ekonomicky výhodné parkovací řešení pro jednodušší projekty s jedním či více vjezdy a jedním výjezdem. Systém zajišťuje základní zabezpečení […]

Rezidenční výstavba nezpomaluje

Daramis, mezinárodní developerská a investiční společnost, vznikla před 20 lety. Zabývá se nákupem, výstavbou a správou rezidenčních nemovitostí a nemovitostí pořizovaných jako investice. Martin Vachek působí ve skupině Daramis od roku 2013 a od roku 2016 zastává funkci výkonného ředitele. Požádali jsme ho, aby pro nás shrnul aktivity společnosti v letošním jubilejním roce. Blíží se konec roku, což […]

Casua still optimistic 30 years later on

By the end of next year, it will be 30 years since CASUA was entered in the Register of Companies. Nevertheless, the real co-operation between Oleg Haman and Aleš Poděbrad commenced a bit earlier, on 1st July 1990. That means that this year is also a jubilee one. The company has, over the years of […]

Casua po 30 letech stále optimistická

Koncem příštího roku uplyne 30 let od zapsání společnosti CASUA do obchodního rejstříku. Nicméně skutečná spolupráce Olega Hamana a Aleše Poděbrada začala ještě o něco dříve, už 1. července 1990. Takže jubilejní je i rok letošní. Za léta existence architektonické a projektové kanceláře se firma mnohonásobně rozrostla – z dvoučlenného konsorcia vznikla společnost s ručením omezeným, pro […]

What will happen now with road infrastructure and bridges

The quality of transport infrastructure in the Czech Republic belongs, according to the report by the World Economic Forum, among the worst in the EU. Nevertheless, its development plays a key role in the development of the state economy. That is why the National Investment Plan for 2020–50 registers investment requirements of CZK 6 billion […]