Entries by petra

Výstavba na míru poblíž velkých měst kraluje průmyslovému developmentu

Vyplatí se firmám investovat do haly na míru, nebo je ekonomičtější nastěhovat se tam, kde bude zrovna volno? Proč se na chystaném průmyslovém parku v srdci Ostravy podílí mimo jiné i městský architekt? A je pravda, že u hranic s Německem se průmyslovým parkům daří lépe?   O  tom jsme si povídali s Tomášem Kubínem (TK) a Danielem […]

With Serge Borenstein not only about Karlín

The activities of the Karlín Group have, since its establishment at the end of the 1990‘s,  focused mainly on the Prague district of the same name. They have succeded to realize many extraordinary projects there and plan further construction in the coming years. Karlín Group also directs their development activities to other parts of Prague, […]

Se Sergem Borensteinem nejen o Karlíně

Aktivity společnosti Karlín Group se od jejího vzniku na konci 90. let soustředily především do stejnojmenné pražské čtvrti. Podařilo se jí zde realizovat mnoho mimořádných projektů. Výstavbu zde plánuje i v dalších letech. Developerské aktivity Karlín Group směřuje i do dalších částí Prahy, především do Modřan, Holešovic či do Smíchova. Společnost si zakládá na maximální […]

Stovky nových parkovacích míst v Praze na Černém Mostě

OBERMEYER HELIKA a.s. pracuje v pozici generálního projektanta a autorského dozoru na veřejně prospěšné stavbě parkovacího domu P+R v Praze na Černém Mostě. Nový parkovací dům, jehož hrubá stavba již stojí na místě bývalého pozemního parkoviště v Chlumecké ulici, nabídne až 880 parkovacích stání. Předpokládaný rozpočet činí 500 mil. Kč. Investorem projektu je Magistrát hl. města Prahy – […]

YIT rates the year 2020 as successful

YIT has managed to successfully overcome the unexpected challenges represented by the coronavirus pandemic and rates the year 2020 as successful. They sold almost 300 apartments in Prague, achieving a turnover of almost CZK 2 billion. They still hold their position among the top five residential developers. They are preparing new projects in Prague 11, 12 […]

YIT hodnotí rok 2020 jako úspěšný

Společnosti YIT se podařilo zdárně překonat nečekanou výzvu v podobě pandemie koronaviru a hodnotí rok 2020 jako úspěšný. V Praze prodala téměř 300 bytů, čímž dosáhla obratu blížícímu se 2 mld. Kč. Stále si drží svou pozici mezi pěticí předních rezidenčních developerů. Nové projekty chystá v Praze 11, 12 a 15 a také v Praze 9, kde chce zahájit výstavbu […]

To be a reliable partner and produce concrete ecologically

TBG METROSTAV is one of the largest concrete producers in the Prague region and operates four concrete plants. We were talking to Ing. Jakub Šimáček, the Director of TBG METROSTAV, about the current situation in Prague’s development and the future of concrete plants in the capital. You are the company director of three plants: TBG […]

Být spolehlivým partnerem a vyrábět beton ekologicky

Společnost TBG METROSTAV je jedním z největších výrobců betonu v pražském regionu a provozuje zde čtyři betonárny. S ředitelem společnosti TBG METROSTAV Ing. Jakubem Šimáčkem jsme hovořili o aktuální situaci v pražské výstavbě a o budoucnosti betonáren v hlavním městě. Jste jednatelem tří společností: TBG METROSTAV, TBG Pražské malty a Pražské betonpumpy a doprava. Můžete je blíže představit? […]

The extraordinary place deserves extraordinary architecture

It is not common for us to build a new district on a brownfield in the city centre. Not to mention in the centre of the capital, where every square meter often represents a battle. That is why Penta Real Estate’s project for the revitalization of unused former railway areas around the Masaryk Railway Station […]

Mimořádné místo si zaslouží mimořádnou architekturu

Budovat novou čtvrť na brownfieldu v centru města u nás není příliš obvyklé. Natož v centru hlavního města, kde se často bojuje o každý metr čtvereční. Proto je projekt společnosti Penta Real Estate na revitalizaci nevyužívaných bývalých drážních ploch v okolí Masarykova nádraží výjimečný. Pavel Streblov, ředitel Penta Real Estate pro komerční nemovitosti, nám přiblížil, co se od […]