Kávové řešení Nespresso Professional pro moderní kancelář

Kanceláře začínají po lockdownu opět ožívat. A ač se to na první pohled nezdá, věci nejsou stejné jako před pandemií. Lidé si začali vážit každodenních drobností, které jim lockdown vzal. Spontánní chvilky s kolegy, náhodná setkání v kuchyňce, krátké neformální rozhovory nad šálkem kávy, to vše má najednou větší hodnotu než dřív. Posílit vztahy na pracovišti chce i Nespresso Professional se svým ekosystémem Nespresso Momento a s kávovarem Nespresso Momento Coffee & Milk.

 Moderní pracoviště se neustále vyvíjí, základem však stále zůstávají dobré mezilidské vztahy. Nespresso chce proto vytvářet prostor pro inspirativní setkání kolegů nad šálkem kvalitní kávy. Podle průzkumů si navíc celých 75 %, kteří pijí kávu, pravidelně dopřává receptury s mlékem. Na nová zjištění a nové potřeby proto reaguje kávovar Nespresso Momento Coffee & Milk.

Nový kávovar a kávové směsi pro mléčné receptury

Přístroj dokáže stiskem tlačítka připravit 12 různých receptur s mlékem v kvalitě jako od baristy. Jednoduchá obsluha a elegantní design navíc dělají z kávovaru ozdobu kanceláře, která splní požadavky každého milovníka kávy. Nespresso připravilo i dvě nové směsi. Zatímco Bianco Delicato obsahuje Arabiku z Keni a v kombinaci s mlékem vyniknou tóny karamelu a sušenek, Bianco Intenso je tvořena převážně Arabikou z Kolumbie a mléko dá vyznít sladkým a ořechovým tónům cereálií.

„Dnešní kancelářské prostředí se rychle mění: je méně strukturované, globálnější i rozmanitější – a pracovní týmy se do něj zapojují na dálku. V důsledku toho je mezilidská komunikace stále cennější, protože při rozhovorech tváří v tvář umíme být velmi kreativní – a často právě nad šálkem kávy. Řadu Nespresso Momento jsme navrhli tak, aby mohla být ve středu této komunikace a zlepšovat vztahy mezi zaměstnanci, jež vedou k vytváření obchodních hodnot,“ uvádí Josef Danda, ředitel divize Nespresso Professional CZ & SK.

 

Systém kávovarů pro každou kancelář

 Ekosystém Nespresso Momento lze přesně přizpůsobit danému prostoru, zahrnuje tři typy kávovarů, dva různé zásobníky a možnost instalovat skříňku. Současně jde o nejtišší kávovar této řady, a tak neruší ani v menších zasedačkách či v otevřených kancelářích. Šálek kávy si zaměstnanci mohou vychutnat také s dobrým pocitem, že byl připraven s důrazem na udržitelnost. Kávovar má dlouhou životnost a součástky lze snadno opravit nebo vyměnit. Díky minimalizaci spotřeby vody i energie navíc snižuje dopad na životní prostředí. Praktické je také flexibilní platební řešení, které umožňuje společnostem spravovat proces plateb.

„S našimi zákazníky, ať už jsou to restaurace, kanceláře, nebo hotely, úzce spolupracujeme, abychom porozuměli měnícím se potřebám jejich klientů a zaměstnanců. Lidé stále častěji očekávají větší rozmanitost a naším úkolem je B2B zákazníkům pomoci nabídnout výjimečné zážitky, které jejich potřeby naplní,“ říká Josef Danda, ředitel divize Nespresso Professional CZ & SK.

red

VRV systémy Daikin jsou vhodné i pro historické budovy

Rekonstrukce budovy Zlatý kříž

Společnost Daikin má ve svém portfoliu řešení vytápění a chlazení jak pro nové komerční budovy, tak pro rekonstruované historické objekty. Ty jsou charakteristické omezeným prostorem pro venkovní jednotky i přísnějšími pravidly jejich umisťování. Příkladem toho je i palác Zlatý kříž v Jungmannově ulici v Praze.

Zlatý kříž byl postaven jako budova pojišťovny roce 1931 (arch. Fritz Lehman) a je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. V letech 20014-2019 prošel náročnou, ale citlivou rekonstrukcí, včetně kompletní modernizace systémů chlazení, vzduchotechniky a vytápění. V objektu jsou v současné době umístěny kanceláře, prodejní prostory, sklady a restaurace. Objekt má 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží a celkovou rozlohu 4 531 m2.

Vytápění a chlazení tedy nově zajišťuje 2. generace VRV systémů řady IV C+ (Cold Region), která je optimalizovaná na vytápění. Tato řada je vhodná pro instalace, kde je tepelná ztráta větší než 60 % vypočtené tepelné zátěže budovy.  Hlavní předností řady VRV IV C+ je nový kompresor s přímým vstřikováním par chladiva. Část výměníku ve venkovní jednotce je vybavena bypassem horkých par z kompresoru. Tato část je neustále horká a výrazně tak zpomaluje růst námrazy na výměníku.

„Systém umožňuje vytápění až do -25 °C. Venkovní jednotky jsou nastaveny tak, aby doba mezi jednotlivými defrosty byla až 5 h a topný výkon udržujeme konstantní až do teploty -15 °C. Teprve potom začíná klesat,“ popisuje aplikovaný VRV systém Martin Rolčík, Consulting Sales Engineer, Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic.

Pro pokrytí požadovaných 315 kW stačilo 10 venkovních modulů VRV IV (které jsou umístěny ve stísněném prostoru na střeše). Ty zásobují celkem 125 vnitřních parapetních jednotek, 8 nástěnných jednotek a 1 plochou kazetovou podstropní jednotku s dekoračním panelem. Každou vnitřní jednotku mohou uživatelé ovládat nezávisle – kabelovými ovladači Madoka, které mají elegantní design, jednoduché, intuitivní ovládání a dobře ladí s moderními interiéry.

Celý systém je napojen na Daikin Intelligent Touch Manager umožňující individuální fakturaci pro každého nájemce a je možné ho velice snadno doplnit zařízením pro monitoring a vzdálenou správu, který pomáhá optimalizovat VRV systémy z hlediska provozu, zvýšení účinnosti a spolehlivosti s predikcí možných poruch.

Zastaralé systémy chlazení i vytápění v budově Zlatý kříž, které již provozně nevyhovovaly tedy byly nahrazeny uživatelsky komfortním systémem Daikin VRV řady IV C+ (Cold region), který plnohodnotně pokrývá současné nároky jak na chlazení, tak na vytápění. VRV systémy Daikin jsou zčásti plněny certifikovaně umístěným regenerovaným chladivem a přispívají tak ke snižování zátěže životního prostředí.

Zaměřit se na rekonstrukci objemného fondu stávajících budov staršího data má význam i s ohledem na plánovanou podporu renovační vlny v rámci Zelené dohody pro Evropu. Jejím cílem je v příštích deseti letech minimálně zdvojnásobit tempo renovací a zajistit, aby renovace vedly k vyšší energetické účinnosti, účinnějšímu využívání zdrojů a zvýšení kvality života lidí v těchto budovách.

Foto Eva Nečasová, TZB-info

Český Krumlov se rozroste o novou městskou čtvrť

Když v závěru roku 1990, po prvních svobodných volbách, usedli na českokrumlovskou radnici nově zvolení zastupitelé, nenacházelo se jim svěřené město s 13 000 obyvateli právě v dobré kondici.

Centrum historického města s více než 300 památkově chráněnými domy bylo víceméně v dezolátním stavu a investiční dluh na nich váznoucí byl tehdy odhadován na 5–6 mld. Kč. Takřka veškerou zaměstnanost zajišťovaly tři velké státní podniky, které v 90. letech propustily několik tisíc lidí. Bylo zapotřebí hledat zcela nový potenciál obnovy a rozvoje města. Nebylo obtížné jej nalézt ve výjimečném historickém dědictví a celkové kráse města a jeho okolí. Orientace města na cestovní ruch byla přirozeným a logickým krokem. Český Krumlov, zařazený společně s Prahou jako první na seznam světového historického dědictví UNESCO, se stal v následujících 30 letech jedním z nejnavštěvovanějších míst nejen v České republice. Turismus se stal hlavním hybatelem obnovy města a jeho rozvoje. Před pandemií nabízel četné množství podnikatelských a investičních příležitostí a pracovních míst. Návštěvníci města mohli nalézt ubytování v zařízeních s 5 500 lůžky a stravování ve zhruba dvou stovkách gastronomických zařízení. Cestovní ruch nabídl téměř 3 000 plných pracovních úvazků, tj. 40 % veškerých pracovních míst.

O aktuální situaci a postupném rozvoji Českého Krumlova jsme hovořili s místostarostou města Ing. Josefem Hermannem.

Město Český Krumlov je bezesporu jedním z nejkrásnějších měst v ČR. Před pandemií bylo i jedním z největších turistických lákadel u nás. Jak se to skutečnost odráží v každodenním životě obyvatel?

Atraktivita Českého Krumlova a s ní související zvyšující se intenzita cestovního ruchu se staly natolik silnými faktory života města, že bylo třeba provést hlubší analýzu stavu a vývoje poslední dekády a nově definovat směřování města a jeho další rozvoj. Ukázalo se, že stále rostoucí počet každoročně přijíždějících turistů s sebou nese kromě mnoha pozitiv i různá negativa. Odvrácená tvář intenzivního, převážně jednodenního, resp. několikahodinového turismu s sebou přinesla zhoršení celkové kvality života a rostoucí nespokojenost občanů. Přistoupili jsme proto k tvorbě nového strategického plánu rozvoje města, do níž se nám podařilo zapojit místní obyvatele a podnikatele.

Můžete nám přiblížit oblasti a hlavní vize, které jsou zastoupeny ve strategickém plánu?

Strategický plán, který schválilo zastupitelstvo města v závěru roku 2016 analyzoval tři základní problémové oblasti – přeexponovaný cestovní ruch, neudržitelnou dopravní situaci a potřebu zlepšení komunikace města s občany. Nově formulovaná vize města se orientovala na zvýšení kvality života řešením oněch tří problémových oblastí. Jedním z klíčových cílů rozvoje města bylo i obrácení trendu snižujícího se počtu trvale bydlících obyvatel, k němuž došlo v posledních 20 letech. Nyní má Český Krumlov necelých 13 000 obyvatel a do roku 2035 bychom rádi zvýšili počet obyvatel na 15 000. Návazně na přijatý strategický plán město zpracovalo zcela novou strategii rozvoje cestovního ruchu a komplexní dopravní koncepci. Uvedené koncepční dokumenty patřily ke klíčovým podkladům pro tvorbu návrhu nového územního plánu, s jehož veřejným projednáváním jsme začali ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

Radnice zpracovala dokumenty pro postupný rozvoj města. Jaké další kroky ovlivnily směřování města v posledních letech?

Pro kvalitní a trvale udržitelný rozvoj města bylo před čtyřmi roky zásadní obsazení pozice městského architekta, jehož desetiletá absence se nepříznivě promítla do urbanistické tváře města. Architekt města vnesl do procesu povolování staveb, do tvorby veřejných prostranství i územně-plánovacích dokumentací nezbytný odborný pohled.

Jak byste zhodnotil dosavadní práci radnice?

Zkušenost posledních let jasně ukázala, že pro zdravý rozvoj města je zcela zásadní koncepční a systémová práce. A také jak dlouhá doba (přesahující čtyřleté volební období) je potřeba pro nové nasměrování města. Nacházíme se v době, kdy začínáme sklízet plody této několikaleté práce. K nejvýznamnějším městským projektům posledních let patří komplexní obnova rozsáhlého areálu klášterů za více než 300 mil. Kč, který se stal neodmyslitelnou součástí bohaté kulturní nabídky Českého Krumlova, a dále přestavba autobusového nádraží v moderní autobusový terminál splňující evropské parametry kvality. Jedním z dobrých příkladů nastartování rozvoje správným směrem je bezesporu zahájení revitalizace bývalých kasáren Vyšný.

Ve většině případů představují brownfieldy pro města velkou zátěž – ekonomickou, administrativní a často i ekologickou. V čem vidíte přidanou hodnotu kasáren Vyšný?

Areál bývalých kasáren získalo město bezúplatně od armády do vlastnictví v roce 2008. Od počátku bylo jasné, že pozemky o rozloze více než dvaceti hektarů skvěle situované na severním okraji města obklopené volnou a krásnou přírodou, mají obrovský rozvojový potenciál a bydlení je jeho logickou programovou náplní. Ukázalo se však, že revitalizace tohoto typického brownfieldu této velikosti není vůbec jednoduchý úkol. Až před pěti lety se městu podařilo najít reálnou cestu, jak toto spící území probudit k životu, a dnes začíná mít jeho budoucnost již jasnější kontury. Potvrdilo se, jak zásadní je pro řešení takového úkolu týmová práce, projektové řízení a konečně nalezení kvalitních externích partnerů.

Pro nastartování rozvojových projektů jsou zásadní odborné předpoklady iniciátorů. Měl Český Krumlov dostatek odborníků pro rozjezd tak složitého projektu?

Město si zvolilo jako hlavního konzultanta pro přestavbu kasáren českobudějovický architektonický ateliér A8000. Ten se stal součástí radničního pracovního týmu, který celý proces transformace kasárenského brownfieldu řídí a navrhuje další kroky. Po důkladné analýze lokality, podmínek a limitů jejího rozvoje zejména z hlediska územně-
-plánovacích dokumentací A8000 představil v minulém roce městskému zastupitelstvu tzv. masterplan – návrh proměny kasáren v novou městskou čtvrť pro zhruba 3 000 obyvatel. Projekt získal název Nový Dvůr. Kladné přijetí tohoto návrhu zastupiteli napříč všemi politickými kluby bylo velmi důležitým a příznivým zjištěním poskytujícím předpoklad úspěšné realizace tohoto projektu, jehož časový rámec je otázkou následujících 15 či 20 let.

V jaké fázi se projekt Nový Dvůr aktuálně nachází a jak postupují práce směřující k jeho realizaci?

V současnosti se chýlí ke konci úpravy centrální části kasáren, které směřují k jejich „otevření“. Do poloviny roku bychom chtěli ukázat široké veřejnosti vše, jak se v posledním roce areál změnil, jaké prostory je lze využít k podnikatelské či spolkové činnosti a také představit další kroky, které jsou před námi. Ateliér A8000 zpracovává urbanistickou studii, která detailněji rozpracuje zmíněný masterplan. Na konci srpna bychom měli být připraveni nabídnout investorům konkrétní příležitosti pro jejich investice. Již dnes registrujeme několik zájemců z řad investorů a developerů o bližší informace k projektu. Předpokládáme, že jejich zájem vzroste po konferenci Brownfieldy 2021, která se letos uskuteční právě v Českém Krumlově, a to 17. září v areálu bývalých kasáren. Jedním z bodů programu konference bude představení projektu Nový Dvůr coby zajímavé a dlouhodobé investiční příležitosti. Tímto si se svolením organizátora dovoluji pozvat čtenáře časopisu na tuto konferenci a k návštěvě Českého Krumlova!

Kateřina Kubizňáková / foto: Jaroslav horák
a Vladan Píša, vizualizace Ateliér A8000

Realitní projekt roku

Celostátní soutěž developerských projektů Realitní projekt roku má za sebou vyhlášení za rok 2020. Soutěži, do níž se každoročně přihlašují desítky developerských projektů z celé České republiky, předcházelo několik úspěšných ročníků s bohatou účastí a velkým zájmem ze strany developerů i sponzorů.

Letos poprvé nebylo vyhlašování výsledků zařazeno do programu celostátního Realitního kongresu, ale vzhledem k současným vládním opatřením proběhlo pouze online. Na současnou situaci, plány a výhledy do budoucna se ptáme ředitelky soutěže Dany Hradecké.

Vyhlášení výsledků posledního ročníku proběhlo pouze online. Může to nějak ovlivnit další ročníky?

Všichni zúčastnění pochopili, že v dané době to byla jediná možnost, jak výsledky soutěže vyhlásit. Nicméně se slavnostní „after party“ stále počítáme a věřím, že ji v letních měsících budeme moci, i když s půlročním zpožděním, uspořádat. Registraci do letošního ročníku jsme spustili v únoru a pokračuje až do konce září. S ohledem na aktuální počet přihlášených projektů mohu jen konstatovat, že i letos bude porota moci vybírat z velkého počtu kvalitních projektů. Věřím tedy, že loňská situace letošní ročník nijak neovlivní.

Jak vnímáte kvalitu přihlašovaných projektů?

Kvalita projektů je velmi vysoká, a to jak v nové výstavbě, tak při rekonstrukcích starších domů. Těší mne, že se do soutěže přihlašují nejen velcí developeři, ale i menší butikové společnosti, jejichž projekty bývají velmi inspirující.

Sledujete v jednotlivých ročnících nějaké trendy?

Ano, je velice zajímavé přímo na naší soutěži zpětně sledovat vývoj českého realitního trhu. První ročník soutěže se uskutečnil v roce 2009 a přihlášené projekty v té době vypadaly úplně jinak než dnes. To, co se tehdy prodávalo jako luxusní bydlení, je dnes prémiové a tehdejší prémiové projekty jsou dnes standard. Trh donutil developery více inovovat, používat kvalitnější materiály, nové technologie a více se zaměřit na kvalitní design a architekturu. V posledních letech developeři kladou velký důraz na udržitelnost a s ohledem na používaný materiál a technologie berou i větší ohled na životní prostředí.

Takže změny k lepšímu?

Rozhodně. Energetická efektivita, dešťovka, zelené střechy, komunitní bydlení, udržitelnost. To jsou nové trendy, které u nových projektů sledujeme. A je jich stále více. Stále častěji také vidíme, jak se developeři snaží splynout s lokalitou a začlenit svůj projekt do místního života, tedy udělat lokalitu lepší, než jaká byla před jejich příchodem. Což je velice potěšující vzhledem k současné situaci na trhu, kdy investoři koupí téměř cokoli. Realitní development nemá mezi veřejností příliš dobrou pověst možná díky některým kauzám z minulosti. Přitom naprostá většina dnešních developerů uvažuje v kontextu udržitelnosti, veřejného prostoru, kvalitní architektury a zkvalitnění místního komunitního života.

Připravujete nějaké novinky?

V letošním roce jsme společně s manželem spustili projekt Tvize, který navazuje na naše několikaleté aktivity v oblasti organizování konferencí. Chvíli jsme zvažovali, že se pustíme cestou streamovaných online konferencí, ale rychle jsme vyhodnotili, že to není formát, kterým chceme jít. Místo toho jsme zvolili koncept moderovaných diskusí a rozhovorů u kulatého stolu a profesionální filmovou produkci. Nejsme tak vázáni místem a časem připravovaných akcí a tento koncept lze tematicky dále rozvíjet. Díky našemu partnerovi, společnosti Saint-Gobain, jsme se pustili do produkce série rozhovorů a diskusí s developery, architekty a dalšími profesionály v oblasti stavebnictví a realit. Zaměřujeme se v ní na aktuální témata ze světa developmentu, stavebnictví, realit, udržitelné výstavby, urbanismu a architektury. Je velice zajímavé sledovat různé pohledy na aktuální témata a problémy současného plánování a výstavby nových budov. Stejně tak je myslím pro diváky i účastníky velice přínosná diskuse a výměna zkušeností a názorů mezi developery.Co se týká soutěže Realitní projekt roku, současná situace nás donutila dále se zamyslet nad zkvalitněním komunikace a PR. Letos budeme nominované projekty více propagovat na sociálních sítích a mediálně profilovat soutěž jako takovou. Novinkou je také připravovaná jubilejní ročenka RPR2021, do níž bychom rádi zařadili všechny letošní přihlášené projekty a v její redakční části se chceme zaměřit právě na udržitelnost, architekturu, trendy v developmentu a představíme i některé významné osobnosti ze světa realitního developmentu.

PR

Recyklace v architektuře. Nebourat, recyklovat!

Pritzkerova cena je ve světě architektury jakýmsi ekvivalentem Nobelovy ceny. Je tedy velmi prestižním oceněním, které letos získalo duo Anne Lacatonová a Jean-Philippe Vassal. Tato dvojice si zasloužila „Pritzkera“ za nové, podle mnohých dokonce průlomové, pojetí sociálních bytů ve Francii.

Těžko říci, zda za oceněním stojí i současná světová situace, která ještě více prohlubuje sociální rozdíly. Z bohatých dělá ještě bohatší a z chudé a střední třídy třídu chudou, resp. ještě chudší. Hlavní Pritzkerovu cenu za rok 2021 si totiž letos odnesla dvojice francouzských architektů za transformaci a revitalizaci zanedbaných budov po celé Francii. Dvojice oceněných často jen upravuje to, co již existuje. Razí transformace, které umožní budovám nový, plnohodnotný život. Dokážou třeba vytvořit ze staré, nevyhovující nemocnice levné byty. Věnují se jakési recyklaci, jež reflektuje novodobé trendy.

Architektonická „recyklace“

S názvem sociální bydlení se mnohým laikům spojuje zkreslená představa hrůzostrašných ubytoven, jež bychom u nás nejspíše nazvali králíkárnami, nebo objektů spojovaných se sociálně slabými na severu Čech a v dalších chudých regio-
nech naší země.

Vítězné duo se však zasloužilo o to, že je možné se na tento druh bydlení podívat zcela novýma očima. S respektem k okolnímu prostředí, s respektem k lidem… a dokonce lze vše provést tak, aby se nájemníci nemuseli v době renovace ze svých domovů odstěhovat.

Poválečné bydlení sice vypadalo v mnoha částech Evropy velice podobně, leč ne vždy s ním bylo i naloženo stejně. Zatímco obdobné budovy u nás většinou dále chátraly, nebo byly ve velmi základním stavu dále používány pro účely sociálního bydlení, ve Francii se toho mezinárodní dvojka chopila z jiné strany. Ač tyto metastruktury ze 60. let představovaly utopickou budoucnost, Anne Lacatonová a Jean-Philippe Vassal ukázali, že je lze renovovat stylem, jenž si zaslouží ocenění, A to doslova. Jejich práce na renovaci francouzských poválečných budov sociálního bydlení na sebe strhla pozornost celého světa, a dvojice tak získala řadu ocenění, včetně Globální ceny za udržitelnou architekturu či prestižní cenu Miese van der Roheho.

Obdobným projektům věnovalo duo naprostou většinu své kariéry. Již v roce 2004 stáli, společně s architektem Frédéricem Druotem, za manifestem „Plus“. Jeho cílem bylo „zalobbovat“ u francouzské vlády, aby obrátila pozornost na veřejné bydlení. Nikoli na novou výstavbu, ale na renovaci a kultivaci budov stávajících: „Nikdy nebourejte, nikdy neodstraňujte ani nenahrazujte, vždy přidávejte, transformujte a znovu používejte!“

Paneláky s terasami

V duchu této myšlenky bylo ve Francii zrekonstruováno několik obytných bloků, jimž hrozila demolice. Zatímco u nás se „paneláky“ a na venkově „bytovky“ začaly natírat nejrůznějšími barvami, stará okna byla vyměněna za plast – a toť vše, ve Francii to uchopili daleko velkoryseji.

Přestože se francouzská politika územního plánování v roce 2000 snažila stárnoucí projekty veřejného bydlení spíše zcela zbourat a znovu postavit, než je vylepšit, trio Lacatonová, Vassal a Druot jim ukázalo novou cestu. V roce 2011 totiž dokončili transformaci Tour Bois-le-Prêtre, opuštěného rezidenčního projektu z 60. let v severní Paříži. Nejenže vyměnili fasádu budovy, což bylo nejpatrnější, ale uvnitř zvětšili obytnou plochu každé z 96 jednotek, a navíc přidali moderní prvky jako terasy či velká okna.

Další počiny tria

Za spolupracujícím triem stojí úctyhodná práce, jíž dominuje rozsáhlá generální oprava sociálního bydlení v Bordeaux, jež zahrnovala 560 bytů, aniž by vysídlila jejich současné obyvatele. Dalším obrovským plus byly i náklady na celý projekt, jelikož renovace bytů a výstavba tří bloků od nuly byla provedena za třetinu nákladů na demolici.

Lacatonová a Vassal také přeměnili starou továrnu na soukromou rezidenci, rovněž v Bordeaux, či nepoužívanou loďařskou dílnu na galerii a kancelářské prostory v Dunkirku. „Transformace je pro nás příležitostí naložit lépe s tím, co už existuje,“ uvedla A. Lacatonová v tiskové zprávě oznamující letošní laureáty Pritzkerovy ceny a dodala: „Demolice je nejjednodušší a krátkodobé rozhodnutí. Je to plýtvání mnoha věcmi – energií, materiálem i historií. Navíc má velmi negativní sociální dopad. Pro nás je to akt násilí.“

Pritzker pro Francouze

Letošní udílení prestižní ceny mělo mnohé významné nominace, a to i takové, jež by byly uděleny retrospektivně. Desetičlenná porota se však nakonec sjednotila na tom, že přístup Lacatonové a Vassala oživil „modernistické naděje a sny zlepšit život mnoha lidí. Dosahují toho prostřednictvím silného smyslu pro prostor a materiály, jež dělají architekturu silnou ve svých formách, přesvědčivou, transparentní, estetickou i etickou.“

Porota Vassala a Lacatonovou ocenila tedy především za udržitelnost jejich projektů a architekturu, která kombinuje velkorysý prostor se skromným rozpočtem a ekologickými postupy. Předseda poroty Alejandro Aravena, sám laureát Pritzkera v roce 2016, se nechal slyšet, že Lacatonová a Vassal jsou „radikální ve své jemnosti, a přitom odvážní a vyvážení uctivým, ale přímým přístupem k budovanému prostředí“.

Kristina Vacková / foto: Philippe Ruault

 

Anne Lacatonová a Jean-Philippe Vassal

původem z Francie a z Maroka, se setkali jako studenti v Bordeaux. Poté si v roce 1987 otevřeli architektonickou kancelář v Paříži Lacaton & Vassal a začali svou úspěšnou kariéru. Společně navrhli mnoho významných kulturních a vzdělávacích budov, mj. pobřežní kampus Nantes School of Architecture z roku 2009 či ambiciózní rozšíření umělecké galerie Palais de Tokyo v Paříži v roce 2012, jež je zároveň příkladem udržitelné architektury pracující s existujícími stavbami. Ve druhém projektu rozšířili stávající plochu muzea o 20 000 m2. Ačkoli drtivá většina projektů Lacatonové a Vassala je lokalizována ve Francii, pracovali také na projektech ve Švýcarsku a Senegalu, kde se mj. nyní buduje i hotel, jenž navrhli. Anne Lacatonová se tak stala šestou ženou, která byla jmenována laureátkou Pritzkerovy ceny, ačkoli se objevily i výzvy k retrospektivnímu uznání architektů Denise Scotta Browna a Lu Wenyu.

Pritzkerova cena

byla poprvé udělena slavnému modernistovi Philipu Johnsonovi v roce 1979. Cenu založili v roce 1979 podnikatel Jay Pritzker se svou ženou Cindy, a k ocenění patří bronzový medailon a 100 000 USD. „Pritzker“ oceňuje práci žijícího architekta nebo architektů, kteří vykazují kombinaci talentu, vize a odhodlání. I když v minulosti byla cena udělována jednomu architektovi, v posledních letech si ji již několikrát odneslo „uskupení“, např. duo Jacques Herzog a Pierre de Meuron v roce 2001, či letošní duo Lacatonová–Vassal. Mezi dalšími oceněnými uskupeními architektů jsou například japonské duo Ryue Nishizawová a Kazuyo Sejima (2010), španělské trio Rafael Aranda, Carme Pigem a Ramon Vilalta (2017) či irští architekti Yvonne Farrellová a Shelley McNamara (2020). Pokud je architektů vybráno víc, pak je to proto, že porota jejich práci vnímá jako neoddělitelně propojenou. Mezi dalšími laureáty ceny byli i Zaha Hadidová, Rem Koolhas či Frank Gehry, jeden z autorů Tančícího domu v Praze.

We enjoy doing things that make sense for people

It’s good to have a helicopter and be able to justify why. It’s good to have a lot of hobbies that are related to work. And it’s good to have a job as a hobby.

This is exactly what Marcel Soural, the founder of Trigema and the Chairman of its Board of Directors, succeeded in doing. The development company Trigema closed the covid year with a larger, we can say even double turnover than in previous years, which were also successful. He simply succeeds in what he touches. Behind – as well as ahead of – Marcel Soural is, in addition to housing projects, for instance, the construction of the tallest Czech skyscraper, a wine bar with Kuka arm, a leisure area and a number of projects for the people he supports. And also rebranding the company. It is not easy to afford one’s own housing at current prices so, the supporting of other projects that people can use, is a good way. Especially when you can occasionally take a flight and see the world from a bird’s eye view.

You graduated from the Czech Technical University and have been running a successful development company for many years. Apart from that, you have many other activities. Would you describe yourself as ambitious?

I would rather call it the consciousness of achieving something exceptional and at the same time functional, pleasant and necessary, something that would be beneficial to others. Not to be subject to routine. Change the status quo while improving the world. And one also has to enjoy doing it.

What are Trigema’s main projects now? Nuselská is 100% sold out and the Braník project is 70% sold. You have commenced apartments in Plzeň – Skvrňany and construction of Smíchov Lihovar (Distillery) will start after the summer…

Exactly. The Braník project is already in the finishing phase. We should go through final building approval this autumn. And more than 70% is sold. Our third Plzeň project called Bydlení Skvrňany (Skvrňany Housing) was commenced in the middle of April. The project comprises a total of 203 housing units in seven apartment buildings. And the sale of apartments is to be launched in the first week of June. We certainly expect great interest. Our so far largest project, Smíchov Distillery, with investment costs of around CZK 3.5 billion, has been divided into four stages. It comprises a total of about 600 apartments and 4,500 sq m of non-residential area. The zero stage was commenced in May this year. It is a reconstruction of the listed Varna (Brewhouse), where we will build an exhibition gallery and a café by the end of the year. It will be such a site opener. And the first stage of the construction will be commenced just before the end of the year, with apartments going on sale in the second half of the holidays. And it is also necessary to mention the Fragment project in Karlín, which is currently in the phase of rough structure build.

Since about 2018, you have been working on the Flat Zone project, which you are building with your son after his return from London. How does this project fit into the concept of Trigema?

We have already been collecting data on the residential market in the Czech Republic for 10 years. Especially information about new residential projects. We did that for the need for knowledge of the market and its subsequent cultivation. Three years ago, our data cube was already so big that we decided to earmark a team of specialists into a separate company, Flat Zone. Today, it is a unique aggregator project for all new residential projects in one place.

But there are already companies that collect data from the market…?

You will not find anything similar in the market. Based on set filters, you can get directly to the pages of the respective project from one place. Free of charge. It’s a huge time saver for people looking for new housing. And as a by-product, we offer banks and developers the data analysis at the place and time that the organization needs it in order to provide a first-class service to its clients. This year, we will launch a similar service in Slovakia and then it will be Poland’s turn.

With David Černý, you are behind the Top Tower project. What does ‘Czech Skyscraper’ mean to you?

After meeting David about six years ago when he supplied us with the 12-metre Trifot sculpture for Korzo in Nové Butovice and subsequently significantly contributed to the creation of the currently constructed premium rental housing project Fragment on the border of Karlín and Invalidovna, we founded the joint architectural studio Black n’Arch. This is currently our incubator for new ideas and a slightly different approach to architecture. And one of these projects is the preparation of the Top Tower project in Nové Butovice. The plot, which is located in the immediate vicinity of an underground exit and, moreover, is not burdened by the protection zone of the Prague monument zone or the ban on high-rise buildings, allowed us to come up, on the edge of the Prague 13 panel housing estate, with a building concept that goes beyond standard solutions.

Can you be more specific?

It must be said that although the design looks very non-standard, all its structural elements fulfil the required function. The slender tower will be a co-living centre with about 400 mini-residential units, the smaller building is intended for administration and the ship outside the static functions and the outdoor exhibition gallery also serves as a structure for two lifts transporting visitors to the top of the ship from where they will be provided with an amazing view of the Prague panorama, including the outlook restaurant.

Another activity is the activity of your wife, who is the owner of the Czech Press Photo competition. Apart from the acclaimed photography competition, it also includes a gallery, also in Butovice. You certainly support these activities. Are all these activities the beginning of a family business?

We are the general partner of the Czech Press Photo competition and at the same time of the Czech Photo Centre, a photo gallery in Nové Butovice. Just as we support the Dejvice Theatre, the Zdeněk Svěrák Paraple Centre or other charitable activities. We enjoy doing things that make sense to people, and they don’t have to necessarily be about business.

Apart from Trigema’s flagship projects, you also have a lot of ‘pleasures’ or ‘toys’ (in the best sense of the word). Apart from the above, for instance, the Monínec complex. Why do you own this complex and why these activities? What role does Monínec play in the overall concept of Trigema?

Monínec fits into our long-term strategy of investing in leisure activities. People will have more and more free time available in the future and we want to enable them to spend it with us. That is why 10 years ago, we entered this Central Bohemian complex, from which we are building a year-round sports and leisure complex intended for families with children in summer and winter and for corporate events in the spring and autumn. The current state of investment in Monínec is just the beginning of our long-term vision of what this area should look like.

And what is your hobby?

Hobby? Well, I can tell you one – I have a pilot’s license for a helicopter. And I own a one four-person one. We built this type of small heliport with hangars in Řeporyje. We call it Reporyje International. During take-off and landing, we report directly to the Ruzyně tower.

And what about the Samota project? You’ve had it in your portfolio for some time. There is a plan to expand the ski area, which will serve winter and summer activities… What’s happening to it?

It’s a suburban area situated right on the edge of Železná Ruda and the Šumava National Park. We have been having this project approved for about eight years. After zoning in the NPŠ was completed, there is now hope that we might finally get a building permit. I would give it another two years and see if we can start construction. To give you an idea, this is a complex with roughly double the capacity of the existing Monínec.

You are also behind the Cyberdog robotic winery project. Would you present this project in a broader context, please?

Well, it’s easy to understand! David Černý and I enjoy inventing and especially implementing, projects that no one has implemented here yet. That’s how Cyberdog came about. A robotic wine bar, where the work of a sommelier is performed by the robotic arm Kuka. The whole project is adapted to the shaped parameters of wine bottles from the Dog in Dock winery. This is surprisingly ours, too. We realize the existing production in rented premises in Boršice, however, in the spring, we will commence the construction of a new wine and education complex in the immediate vicinity of the port of the Baťa Canal in Veselí nad Moravou. That is also one of the reasons to have a helicopter. It is almost at the Slovak border.

Most of your personal projects are located in Nové Butovice, where you live with your family. Why Butovice? Do you like it there so much?

Our company’s headquarters are in the Explora building, directly above the Nové Butovice underground station. I don’t like wasting time in my life. Time has the highest value for me. And driving to and from work – and by car – is a classic example of waste. That is why we live in Jinonice. It is eight minutes on foot (five minutes by car) to work or the underground and two minutes to the forest the other way.

You are planning to rebrand the Trigema brand during these months. Who do you work with and what does the re-branding entail?

We have been preparing a brand rebranding in cooperation with the Henceforth agency, namely Jarmila Fryntová, Lenka Kůsová and Paul Matthews for almost a year. Together, we had to delve deep into the company’s history and re-describe our values, corporate goals, our vision and mission in a simple and understandable way. We now have over 250 full-time employees, so we need to have these attributes of corporate culture easily communicable. And the logical part was then to re-define the intention and meaning of the brand, its architecture, personality, tonality and visual concept. The pilot project is the Fragment project. Everything else was released at the end of May for the company’s 27th anniversary.

Trigema primarily closed their business year with a turnover of around CZK 1 billion. Last year, despite the difficult situation with the pandemic, you probably did even better thanks to the sale of apartments. What turnover do you expect for 2020?

This is truly remarkable, because 2020 was the most successful year in the company’s history. A turnover of CZK 1.8 billion, EBITDA CZK 338 million and profit before tax CZK 231 million. And we expect 2021 to be even better.

What are your future plans?

We want to continue to grow and therefore to strengthen our independence. We are a company that decides independently, based on its own visions and the motivation of our team. We have a plethora of plans. We will be pleased to keep you informed about them as we go along.

Kristina Vacková

Baví nás pro lidi dělat věci, které dávají smysl

Je dobré mít vrtulník a umět si zdůvodnit proč. Je dobré mít spoustu koníčků, které souvisejí s prací. A je dobré mít práci jako koníčka.

Právě to se povedlo Marcelu Souralovi, zakladateli společnosti Trigema a předsedovi jejího představenstva. Developerská společnost Trigema uzavřela covidový rok s větším, dokonce lze říci dvojnásobným obratem než v letech předchozích, ale i tak úspěšných. Na co sáhne, se mu zkrátka daří. Za Marcelem Souralem – ale i před ním – stojí kromě bytových projektů např. výstavba nejvyššího pražského mrakodrapu, vinárna s rukou Kuka, volnočasový areál nebo množství projektů pro lidi, které podporuje. A také rebranding firmy. Na vlastní bydlení při jeho současných cenách není jednoduché dosáhnout, proto je podpora dalších projektů, které mohou lidé využívat, dobrou cestou. Obzvlášť tehdy, když se můžete občas proletět a podívat se na svět z ptačí perspektivy.

Vystudoval jste ČVUT a nyní už mnoho let vedete úspěšnou developerskou společnost. Kromě toho máte mnoho jiných aktivit. Označil byste sám sebe jako ctižádostivého?

Spíš bych to nazval vědomím dosáhnout něčeho výjimečného a zároveň funkčního, hezkého a potřebného, co bude sloužit lidem k užitku. Nepodléhat rutině. Měnit status quo a zároveň zlepšit svět. A taky to musí člověka bavit.

Jaké jsou nyní hlavní projekty Trigemy? Nuselská je prodaná zcela a projekt Braník ze 70 %. Nyní se začaly stavět byty v Plzni – Skvrňanech a po létě smíchovský Lihovar…

Přesně tak. Projekt Braník je již v dokončovací fázi. Měli bychom kolaudovat letos na podzim. A prodáno je více než 70 %. Náš třetí plzeňský projekt jsme pod názvem Bydlení Skvrňany začali stavět v polovině dubna. Jde o celkem 203 bytových jednotek v sedmi bytových domech. A prodeje bytů spouštíme v prvním červnovém týdnu. Očekáváme velký zájem. Náš doposud největší projekt Lihovar Smíchov s investičními náklady kolem 3,5 mld. Kč, jsme rozdělili do čtyř etap. Jde celkem o kolem 600 bytů a 4 500 m2 nebytových ploch. Nultou etapu jsme zahájili už letos v květnu. Jde o rekonstrukci památkově chráněné Varny, kde do konce roku vybudujeme výstavní galerii a kavárnu. Bude to takový otvírák lokality. A první etapu výstavby zahájíme těsně před koncem roku s tím, že do prodeje půjdou byty v druhé polovině prázdnin. A ještě je třeba připomenout projekt Fragment v Karlíně, který je v současné době ve fázi budování hrubé stavby.

Zhruba od roku 2018 se věnujete projektu Flat Zone, který budujete se svým synem po jeho návratu z Londýna. Jak tento projekt zapadá do koncepce Trigemy?

Již 10 let sbíráme data o rezidenčním trhu v ČR. Především informace o nových rezidenčních projektech. Vedla nás k tomu potřeba znalosti trhu a jeho následné kultivace. Před třemi lety již byla naše datová kostka tak velká, že jsme se rozhodli vyčlenit tým specialistů do samostatné společnosti Flat Zone. Dnes jde o jedinečný projekt agregátoru všech nových rezidenčních projektů na jednom místě.

Ale firmy, které sbírají data, přece na trhu existují…?

Nic obdobného na trhu nenajdete. Z jednoho místa se na základě nastavených filtrů dostanete rovnou na stránky příslušného projektu. Zdarma. Je to obrovská úspora času pro lidi, kteří hledají nové bydlení. A jako vedlejší produkt nabízíme bankám a developerům datovou analýzu v místě a čase, kterou daná organizace potřebuje pro poskytování služeb svým klientům. V letošním roce spustíme obdobnou službu na Slovensku a pak bude na řadě Polsko.

S Davidem Černým stojíte za projektem Top Tower. Co pro vás „český mrakodrap“ znamená?

Poté co jsme se zhruba před šesti lety s Davidem seznámili, když nám na Korzo v Nových Butovicích dodával dvanáctimetrovou plastiku Trifot a následně se významně podílel na vzniku právě stavěného projektu prémiového nájemního bydlení Fragment na pomezí Karlína a Invalidovny, jsme založili společné architektonické studio Black n’ Arch. To je v současné době naše líheň nových nápadů a trochu jiného přístupu k architektuře. A jedním z těchto projektů je příprava projektu Top Tower v Nových Butovicích. Parcela, která se nachází v bezprostředním sousedství výstupu z metra, a navíc není zatížená ochranným pásmem pražské památkové zóny ani zákazem výškových staveb, nám umožnila vymyslet na okraji panelového sídliště Prahy 13 koncept budovy, vymykající se standardním řešením.

Můžete být konkrétnější?

Je třeba říct, že ač návrh vypadá hodně nestandardně, plní všechny jeho konstrukční prvky požadovanou funkci. Štíhlá věž bude colivingové centrum se zhruba 400 minibytovými jednotkami, menší budova je určena administrativě a loď mimo statické funkce a venkovní výstavní galerie slouží i jako konstrukce pro dva výtahy dopravující návštěvníky na vrchol lodi, kde bude úžasný výhled na panoráma Prahy, včetně vyhlídkové restaurace.

Další aktivitou je i činnost vaší ženy, která je majitelkou soutěže Czech Press Photo. Kromě uznávané fotografické soutěže k ní patří i galerie, rovněž v Butovicích. Jistě tyto činnosti podporujete. Jsou všechny tyto počiny začátkem nějakého rodinného byznysu?

Jsme generálním partnerem soutěže Czech Press Photo a zároveň Czech Photo Centra, fotogalerie v Nových Butovicích. Stejně jako jsme podporovateli Dejvického divadla, Centra Paraple Zdeňka Svěráka nebo jiných dobročinných aktivit. Baví nás pro lidi dělat věci, které dávají smysl, a nemusejí být zrovna o byznysu.

Kromě vlajkových projektů Trigemy máte ještě spoustu „libůstek“ nebo „hraček“ (v nejlepším slova smyslu). Kromě výše zmíněných třeba areál Monínec. Proč vlastníte tento komplex a proč právě tyto aktivity? Jakou hraje Monínec roli v celkovém koncepci Trigemy?

Monínec zapadá do naší dlouhodobé strategie investování do volnočasových aktivit. Lidé budou mít v budoucnu k dispozici stále více volného času a my jim chceme umožnit jej prožít u nás. Proto jsme před 10 lety vstoupili do tohoto středočeského areálu, z něhož budujeme celoroční sportovně oddychový areál určený v létě a v zimě pro rodiny s dětmi a na jaře a na podzim pro firemní akce. Stávající stav investic na Monínci je jen začátek naší dlouhodobé vize, jak by měl tento areál vypadat.

A co je vaším koníčkem?

Koníček? No, jeden mohu prozradit – mám pilotní průkaz na vrtulník. A jeden čtyřmístný vlastním. Vybudovali jsme si v Řeporyjích takový malý heliport s hangáry. Říkáme tomu Řeporyje International. Při startu a přistání se hlásíme přímo na věž Ruzyně.

A co projekt Samoty? Ten máte ve svém portfoliu již nějakou dobu. Je zde v plánu rozšíření skiareálu, jež bude sloužit zimním i letním aktivitám… Co se s ním děje?

Jde o příměstský areál přímo na okraji Železné Rudy a Národního parku Šumava. Tento projekt povolujeme již asi osm let. Po dokončení zónace v NPŠ teď svitla naděje, že bychom konečně mohli dosáhnout na stavební povolení. Dal bych tomu ještě tak dva roky a uvidíme, zda dokážeme zahájit stavbu. Pro představu jde o areál se zhruba dvojnásobnou kapacitou proti stávajícímu Monínci.

Také stojíte za projektem robotické vinárny Cyberdog. Představte prosím v širším kontextu tento projekt.

No to je přeci jednoduché pochopit! Baví nás s Davidem Černým vymýšlet, a hlavně realizovat projekty, které tady zatím nikdo neuskutečnil. Tak vznikl i Cyberdog. Robotická vinárna, kde práci someliéra provádí robotická ruka Kuka. Celý projekt je přizpůsoben tvarovým parametrům vinných lahví z vinařství Dog in Dock. To je překvapivě taky naše. Stávající výrobu realizujeme v pronajatých prostorách v Boršicích, nicméně na jaře zahájíme stavbu nového vinařského a vzdělávacího areálu v těsném sousedství přístavu Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou. To je taky jeden z důvodů, proč mít vrtulník. Je to skoro u slovenských hranic.

Většina vašich osobních projektů je lokalizována právě do Nových Butovic, kde s rodinou bydlíte. Proč Butovice? To se vám tu tak líbí?

Sídlo firmy máme v budově Explora, přímo nad stanicí metra Nové Butovice. Nemám rád, když v životě plýtvám časem. Čas má pro mne nejvyšší hodnotu. A jízda do práce a zpět – a ještě k tomu autem – je klasickým příkladem plýt-
vání. Proto bydlíme v Jinonicích. Mám to osm minut pěšky (pět minut autem) do práce či na metro a na druhou stranu dvě minuty do lesa.

V těchto měsících plánujete rebranding značky Trigema. S kým spolupracujete a co rebranding obnáší?

Téměř rok jsme ve spolupráci s agenturou Henceforth, jmenovitě s Jarmilou Fryntovou, Lenkou Kůsovou a Paulem Matthewsem připravovali rebranding značky. Museli jsme se společně ponořit hluboko do historie firmy a jednoduchou a pochopitelnou formou znovu popsat naše hodnoty, korporátní cíle, naši vizi a misi. Nyní zaměstnáváme už přes 250 spolupracovníků na hlavní pracovní poměr, a proto potřebujeme mít tyto atributy firemní kultury lehce komunikovatelné. A logickou součástí pak bylo i redefinování záměru a smyslu značky, jejich architektury, osobnosti, tonality a vizuálního pojetí. Pilotním počinem je projekt Fragment. K 27. narozeninám firmy na konci května jsme uvolnili i vše ostatní.

Trigema většinou uzavírala své obchodní roky s obratem kolem 1 mld. Kč. Loňský rok se vám – i přes obtížnou situa-
ci s pandemií – vydařil díky prodeji bytů pravděpodobně ještě lépe. Jaký obrat předpokládáte za rok 2020?

To je opravdu pozoruhodné, protože rok 2020 byl v historii firmy pro nás nejúspěšnějším rokem. Obrat 1,8 mld. Kč, EBITDA 338 mil. Kč a zisk před zdaněním 231 mil. Kč. A rok 2021 očekáváme ještě lepší.

Jaké máte další plány?

Chceme nadále růst, a tím posilovat naši nezávislost. Jsme společností, která se rozhoduje samostatně, na základě vlastních vizí a motivací našeho týmu. Plánů máme nepřeberné množství. Budeme vás o nic průběžně informovat.

Kristina Vacková

Vienna is building a new district with ecological apartments

A new Village im Dritten district will be created by 2026 in the middle of Vienna’s third district, offering sustainable and ecological housing for approximately 4,000 people. Less than half of the apartments will be supported by the city.

Within five years, Vienna’s Council aims to construct a new district in Vienna’s lucrative third district near Landstrasse in cooperation with ARE Austrian Real Estate. The new project will cover an area of 11 hectares and provide a home for 4,000 residents. Less than half of the total of 1,900 housing units are city-supported apartments, of which there should be a total of eight hundred. The project, which the council has been preparing for 10 years, is not the only ecological complex of new buildings. The Eurogate project, the largest housing estate for passive houses in Europe, was established nearby in 2007.

According to the representatives of Vienna Council, the most important thing in the construction of the new district is affordability, the high quality of the materials used and their use in everyday life. The central principle is then sustainability, which is why the council bet on enough greenery, building tempering, shading and proper wind circulation in the new project. Vienna also achieves a reduction in the temperature in the apartments with suitable glazing, effective sun protection, and good ventilation of the apartments and climate-neutral regulation of the building temperature, i.e. mild cooling by means of heat dissipation, in urban construction projects. Effective greening of the roof and façade, shading of common areas and paths, favourable surface design, rainwater retention and the provision of adequate ventilation also help to further reduce the temperature.

The new district also considers common areas. All residential buildings are to be equipped with green facades as well as roof gardens and terraces, which residents will be able to use together with neighbours. The city plans to build shady lounges in the courtyards, which can be a haven and a meeting place. Apart from fitness offers, there will be various playgrounds for all age groups as well as mist jets and water games for further cooling in the hot summer months. The spacious two-hectare central park will also include playing and sports areas and a dog zone. Other parts of the public space are designed near nature, such as urban wilderness or urban forest. Of course, there will also be a nursery school, shops and restaurants.

According to the council, the new city district should play a pioneering role and become a so-called laboratory, which is to test a wide range of measures that will be standard in the future.

www.eurocommpr.cz

Vídeň staví novou čtvrť s ekologickými byty

Uprostřed třetího vídeňského okresu vznikne do roku 2026 nová čtvrť Village im Dritten, která nabídne udržitelné a ekologické bydlení zhruba 4 000 lidí. Necelou polovinu bytů pak budou tvořit městem podporované byty.

Do pěti let plánuje vídeňská radnice ve spolupráci s ARE Austrian Real Estate postavit novou čtvrť v lukrativním třetím vídeňském okrese poblíž ulice Landstrasse. Nový projekt se bude rozprostírat na ploše o rozloze 11 ha a poskytne domov 4 000 obyvatel. Necelou polovinu z celkem 1 900 bytových jednotek tvoří městem podporované byty, jichž má být celkem osm set. Projekt, který radnice připravovala 10 let, přitom není jediným ekologickým komplexem novostaveb. Již v roce 2007 nedaleko vznikl projekt Eurogate, největší sídliště pasivních domů v Evropě.

Při výstavbě nové čtvrti je podle zástupců vídeňské radnice nejdůležitější cenová dostupnost, vysoká kvalita použitých materiálů i jejich využití v každodenním životě. Centrálním principem je pak udržitelnost, proto radnice u nového projektu vsadila na dostatek zeleně, temperování budov, zastiňování a správnou cirkulaci větru. V městských stavebních projektech navíc Vídeň dosahuje snížení teploty v bytech i vhodným zasklením, účinnou ochranou před sluncem, dobrým větráním bytů a klimaticky neutrální regulací teploty budovy, tj. mírným chlazením pomocí odvodu tepla. K dalšímu snižování teploty pomáhá i efektivní ozelenění střechy a fasády, zastínění společných prostor a cest, příznivý design povrchů, zadržování dešťové vody i zajištění adekvátního větrání.

Nová čtvrť navíc myslí i na společné prostory. Všechny obytné budovy mají být opatřeny zelenými fasádami i střešními zahradami a terasami, které obyvatelé budou moci využívat společně se sousedy. Na nádvořích plánuje město vybudovat stinné salonky, které mohou být útočištěm i místem setkání. Kromě nabídek fitness budou k dispozici různá hřiště pro všechny věkové skupiny, stejně jako trysky s mlhou a vodní hry pro další chlazení v horkých letních měsících. V prostorném dvouhektarovém centrálním parku mají být vybudovány další hrací a sportovní plochy i psí zóna. Ostatní části veřejného prostoru jsou navrženy v blízkosti přírody jako městská divočina nebo městský les. Chybět samozřejmě nebudou ani školka, obchody a restaurace.

Nová městská čtvrť má podle radnice hrát průkopnickou roli a stát se tzv. laboratoří, která má testovat širokou škálu opatření, která budou v budoucnu standardem.

www.eurocommpr.cz

Optimální varianta spolupráce při prodeji nemovitostí

EVROPA realitní kancelář působí na trhu od roku 1997. Zabývá se prodejem i pronájmem bytů, domů či komerčních prostor, prodejem pozemků i developerských projektů především v České republice a na Slovensku.

Současnou situaci v prodeji bytů komentoval ředitel developerské sekce RK Evropa Matyáš Novák.

Bytů je na trhu málo, což je jeden důvodů jejich rostoucích cen. Jak predikujete vývoj na realitním trhu v tomto segmentu?

Situace bude podle mého horší než byla dříve – vzhledem k tomu, že poptávka je mnohem vyšší než nabídka. Nabídka je nízká v důsledku toho, že vytvořit developerský projekt a získat stavební povolení v Praze a okolí trvá také stále déle.Poptávka se stále zvětšuje a zvětšuje, nabídka naopak zmenšuje. Proto i ceny nemovitostí rostou takovou rychlostí. Myslím, že v dohlednu není reálné, aby se to změnilo.

Jakou velikost bytů klienti preferují?

Většina klientů jednoduše upřednostňuje to, na co finančně dosáhne. Lidé jdou do banky, kde zjistí svůj limit a potom podle něho začnou hledat. V Praze díky tomu zájemci nejvíce poptávají 2+kk, protože chtějí mít byt co největší, ale za průměrnou hypotéku 3 mil. Kč je velice složité získat něco většího.

Na jaké úrovni funguje spolupráce developer a realitní kancelář? Myslíte, že se to v průběhu covidu změnilo?

Nemyslím si, že by se v důsledku covidu nějak extrémně změnily vztahy mezi developerem a realitkou, ale možnároste tendence, kdy si developer chce sestavit vlastní obchodní tým, protože má pocit, že tím ušetří.

Co v takovém případě hrozí?

Sestavit prodejní tým je nákladné a složité. Prodejce potřebuje svou kancelář, služební vůz, asistentku, právní oddělení a optimálně kolegu, který by ho dokázal zastoupit v případě, že např onemocní. Developer si také často neuvědomuje, že dokážeme prodat nemovitost za více peněz, než by prodal sám. Naším cílem je mít spokojeného developera. Díky velmi obsáhlé databázi finančně silných zájemců umíme například předprodeje řešit bez inzerce, velmi rychle a za dobré ceny a celkově tak maximalizovat výnosnost projektu.

V čem tedy tkví ono sladké tajemství, proč by měl developer prodávat přes realitku?

Konkrétně u nás v RK Evropa máme zkušený obchodní tým, který se zaměřuje speciálně na developerské projekty. Tvoří ho zhruba 15 lidí, kteří spolu spolupracují už delší dobu a mají velké zkušenosti s prodejem mnoha developerských projektů. Přesně víme, jak máme který developerský projekt uchopit. Umíme udělat kompletní prezentaci od webových stránek přes grafiku, brožury až po billboardy – prostě celý marketing. Na všechno máme své lidi – od fotografa po webmastery, máme asistentky, které dotahují předávání bytů, máme právní oddělení, které se stará o kompletní smluvní dokumentaci, máme mnoho obchodníků, kteří se specializují na přímý prodejv daném developerském projektu.

Co prodávající při prodeji bytů často podceňují?

Člověk si může myslet, že při prodeji bytu nebo domu stačí nemovitost dobře nafotit, dát na internet a on už si to někdo koupí… To bývá často omyl. Prodej není jen „nafotím, dám na internet a pak si s někým podám ruku a dostanu peníze“. Velká část prodeje je schovaná v právnické kanceláři, která se tomu věnuje od rána do večera každý den, ta se o klienta naprosto jinak postará… U nás je prodej rozdělený: Makléř umí nemovitost správně ocenit, kvalitně odprezentovat, dobře prodat; jakmile sežene klienta, tak ho přesměruje na právní oddělení, které mu vytvoří celou smluvní dokumentaci, v níž laik může udělat spoustu chyb. Už to není jen o kupní smlouvě nebo zástavních smlouvách, smlouvách s bankou. Kontrolujeme kompletně smluvní dokumentaci, nastavujeme smlouvy podle požadavků bank apod., to si člověk sám za sebe vůbec nemůže troufnout udělat.

Existuje v této době ze strany realitní kanceláře určité doporučení?

Myslím si, že by se každý měl specializovat na to, co umí. Developer umí development, umí stavět domy, umí získávat stavební povolení. Takže by měl dělat to, co umí. Realitka umí prodávat, tak by měla prodávat. Díky tomu, že developer předá proces prodeje profesionálům, může se věnovat tomu, co umí nejlépe – developmentu.Pokud bude developer prodávat developerský projekt sám, se svým obchodním týmem, musí se starat o prodej, stále všechno kontrolovat, a to je spousta práce. My jsme realitka, máme sofistikovaný tým s vlastním vedením, přesto si outsourcujeme marketingové specialisty nebo IT specialisty. To souvisí s tím, že člověk má podle mého dělat to, co umí dobře – a má se toho držet. My prodáváme, ale když si nejsem jistý nějakou IT záležitostí, vím, že IT specialista to umí lépe, takže ho najmu, aby byl výsledek mé práce perfektní. Totéž by měl podle mne dělat developer, měl by se věnovat developmentu a my mu ušetříme čas i peníze – a naopak mu těch peněz vyděláme více. Za mne je absolutně nepochopitelné, když developer, který nemá své zavedené prodejní oddělení, chce začít prodávat sám. Sehnat kvalitní tým lidí trvá léta.

Máte nějaký konkrétní příklad?

Vybavuji si projekt tři roky zpět, kdy se developer snažil prodávat pomocí svého najatého obchodníka. Ze 40 bytů prodal za celý rok jeden byt. My jsme přišli, vzali si jejich ceník, přidali 10–15%, aby developer vydělal více, a dali jsme se do práce. Koukali na nás, jako že za tak vysoko nastavené ceny to nikdy neprodáme. Developerský projekt jsme celý úspěšně prodali během dvou let. Máme mnohaleté zkušenosti, víme, že přesné nacenění jednotlivých bytů zvyšuje výnosnost celého projektu. Uchopili jsme to tak, jak se to má dělat. Udělali jsme velký marketingový plán, který jsme plnili od A až do Z. Impakt, který to mělo na veřejnost, byl obrovský. Jsme sice realitka, ale děláme i vlastní developerské projekty, takže přesně víme, co a v jakých fázích developer potřebuje!

Objevily se i snahy prodávat byty formou aukcí, prostě kdo dá více. Je to podle vás akceptovatelná forma prodeje?

Za sebe musím říci, že mně se to nelíbí, a přijde mi to neprofesionální. Neumím si představit, že bych vlastní byt svěřil do aukce. Protože když budu chtít prodat, tak budu chtít prodat samozřejmě za co nejvíce peněz. Tedy pokud bych akutně nepotřeboval peníze. Pak bych možná byl ochoten snížit svůj standard a dát byt do aukce. Když byt uchopí zkušený prodejce, tak ho prodá za více peněz než při aukci. Aukce se účastní vždy jen omezený počet lidí, tudíž cena může stoupnout jen omezeně. Pokud byt (kvalitně nafocený profesionálem včetně virtuální prohlídky a fotek z dronu) budu inzerovat na všech realitních portálech a budu ho nabízet cíleně skupinám, které by to mohlo oslovit, tak jsem si jistý, že byt prodám za více peněz.

V současné době hrají důležitou roli investoři, kteří hledají příležitost a ukládají peníze do nemovitostí, aby neležely v bance. Jelikož jsou příležitosti pro nákup bytů omezené, začaly být jako investice populární horské apartmány. Jakou máte s tímto trendem zkušenost v RK Evropa?

Momentálně s tím máme velkou zkušenost, protože prodáváme developerský projekt v Janských Lázních. Je to developerský projekt Evropa Development Group pod názvem SKI & BIKE. V době covidu výrazně vzrostla poptávka, protože si lidé uvědomili, že české hory a česká příroda jsou nádherné, že nepotřebují každý měsíc letět na dovolenou, stačí, když o víkendu pojedou na svou chatu či apartmán, který je navíc bezúdržbový, protože se o něj stará správcovská firma. Když budu chtít přijet, zavolám správcovské firmě, ta mi poseká zahradu, uklidí a přijedu do čistého, připraveného bytu, který mohu v průběhu roku pronajímat i dalším lidem, kteří by chtěli strávit víkend na horách a nemají vlastní zázemí. To zprostředkováváme i v našem projektu… Klient investičního typu chce například jet na hory čtyřikrát ročně, ale uvědomuje si, že chce někam uložit peníze. Třeba do projektu jako máme my, kde najde zázemí, kam pojede s rodinou, kde budou mít čtyřikrát ročně rodinnou sešlost, ale v mezidobí jim bude apartmán vydělávat peníze ze zmíněných pronájmů.

Registrujete tedy nárůst zájmu o druhé bydlení?

Ano, výrazně vzrostl. Teď je díky tomu i dobrá doba na prodej chat, protože poptávka je obrovská. V době pandemie nesmírně vzrostla. Jak lidé nemohli nikam jezdit, hledali útočiště, kam se schovat a chaty byly přesně ten cíl. Před třemi lety se chaty prodávaly za 300 000 Kč, dnes podobné třeba za 1,5 mil. Kč. Nemyslím si, že by chaty a jakékoli rekreační nemovitosti šly s cenou dolů, protože byly dlouhodobě podhodnocené.

Co vaše developerské oddělení a jeho činnost?

Poskytujeme poradenství v návaznosti na typ nemovitosti i podle dalších právních a daňových aspektů developerského projektu, což klientům nabízíme nezávazně a zdarma. V posledních letech jsme úspěšně spolupracovali s mnoha developery. Jsem velmi rád, když se s nimi po konci prodeje sejdu a hodnotíme celou spolupráci. Vždy byl výsledek takový, jaký jsme společně od začátku chtěli. Udělali jsme velký kus práce, vydělali jsme více peněz, než se očekávalo, a skončilo to vždycky spokojeností obou stran a vzájemným přátelstvím.

Arnošt Wagner /Foto: archiv RK Evropa