VRV systémy Daikin jsou vhodné i pro historické budovy

Rekonstrukce budovy Zlatý kříž

Společnost Daikin má ve svém portfoliu řešení vytápění a chlazení jak pro nové komerční budovy, tak pro rekonstruované historické objekty. Ty jsou charakteristické omezeným prostorem pro venkovní jednotky i přísnějšími pravidly jejich umisťování. Příkladem toho je i palác Zlatý kříž v Jungmannově ulici v Praze.

Zlatý kříž byl postaven jako budova pojišťovny roce 1931 (arch. Fritz Lehman) a je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. V letech 20014-2019 prošel náročnou, ale citlivou rekonstrukcí, včetně kompletní modernizace systémů chlazení, vzduchotechniky a vytápění. V objektu jsou v současné době umístěny kanceláře, prodejní prostory, sklady a restaurace. Objekt má 8 nadzemních a 2 podzemní podlaží a celkovou rozlohu 4 531 m2.

Vytápění a chlazení tedy nově zajišťuje 2. generace VRV systémů řady IV C+ (Cold Region), která je optimalizovaná na vytápění. Tato řada je vhodná pro instalace, kde je tepelná ztráta větší než 60 % vypočtené tepelné zátěže budovy.  Hlavní předností řady VRV IV C+ je nový kompresor s přímým vstřikováním par chladiva. Část výměníku ve venkovní jednotce je vybavena bypassem horkých par z kompresoru. Tato část je neustále horká a výrazně tak zpomaluje růst námrazy na výměníku.

„Systém umožňuje vytápění až do -25 °C. Venkovní jednotky jsou nastaveny tak, aby doba mezi jednotlivými defrosty byla až 5 h a topný výkon udržujeme konstantní až do teploty -15 °C. Teprve potom začíná klesat,“ popisuje aplikovaný VRV systém Martin Rolčík, Consulting Sales Engineer, Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic.

Pro pokrytí požadovaných 315 kW stačilo 10 venkovních modulů VRV IV (které jsou umístěny ve stísněném prostoru na střeše). Ty zásobují celkem 125 vnitřních parapetních jednotek, 8 nástěnných jednotek a 1 plochou kazetovou podstropní jednotku s dekoračním panelem. Každou vnitřní jednotku mohou uživatelé ovládat nezávisle – kabelovými ovladači Madoka, které mají elegantní design, jednoduché, intuitivní ovládání a dobře ladí s moderními interiéry.

Celý systém je napojen na Daikin Intelligent Touch Manager umožňující individuální fakturaci pro každého nájemce a je možné ho velice snadno doplnit zařízením pro monitoring a vzdálenou správu, který pomáhá optimalizovat VRV systémy z hlediska provozu, zvýšení účinnosti a spolehlivosti s predikcí možných poruch.

Zastaralé systémy chlazení i vytápění v budově Zlatý kříž, které již provozně nevyhovovaly tedy byly nahrazeny uživatelsky komfortním systémem Daikin VRV řady IV C+ (Cold region), který plnohodnotně pokrývá současné nároky jak na chlazení, tak na vytápění. VRV systémy Daikin jsou zčásti plněny certifikovaně umístěným regenerovaným chladivem a přispívají tak ke snižování zátěže životního prostředí.

Zaměřit se na rekonstrukci objemného fondu stávajících budov staršího data má význam i s ohledem na plánovanou podporu renovační vlny v rámci Zelené dohody pro Evropu. Jejím cílem je v příštích deseti letech minimálně zdvojnásobit tempo renovací a zajistit, aby renovace vedly k vyšší energetické účinnosti, účinnějšímu využívání zdrojů a zvýšení kvality života lidí v těchto budovách.

Foto Eva Nečasová, TZB-info

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *