Nejzelenější český rezidenční projekt vykvetl do krásy

Rezidenční projekt Sakura v pražských Košířích oplývá 32 000 kusy nejrůznějších druhů květin, bylin, keřů a stromů. Ty jsou vysázeny v parku a na samotném domě v unikátním systému visutých zahrad. Obvod budovy je v každém patře lemován pochozími květníky v celkové délce 1,3 kilometru. Developerská a stavební skupina Realism v projektu vybudovala 67 bytů včetně tří exkluzivních penthousů a tří patrových duplexů.

 

Praha, 23. září 2020 – Rezidence Sakura, jež nese jméno po asijských třešních, je v českých i evropských poměrech nevídaným počinem. „V dnešním developmentu je stále více kladen důraz na architekturu, design, udržitelnost i ve městech tolik potřebnou zeleň. Často zde ovšem chybí emoce. Když si pořizujeme nové bydlení, svůj domov, chceme, aby se nám tam dobře žilo a abychom z něj měli skvělý pocit. Nejde proto pouze o samotné rostliny, ale o to, co nám dopřávají – cítit vůně, slyšet zvuky, vidět před očima, jak se mění, ochutnat třeba vlastnoručně pěstované ovoce. Všechny tyto elementy považujeme v přírodě za samozřejmé, v nové bytové výstavbě se jich ovšem nedostává. Právě to jsme chtěli se Sakurou změnit. Když žijete ve městě, je přeci obrovský rozdíl mít za oknem rušnou ulici, nebo zahradu,“ vysvětluje vizi projektu majitel společnosti Realism Martin Hubinger. O výjimečnosti rezidence Sakura svědčí i úspěchy v mezinárodních oborových soutěžích, kde se hned dvakrát (v roce 2017 a 2018) zařadila mezi nejlepší stavby světa.

 

Byty se zahradou za každým oknem

Developer Realism spolu s architekty ze studia Jestico + Whiles vytvořili netradiční koncept bytového komplexu, kdy mezi stropní desky vložili samostatné „domy“ lemované květníky s množstvím zeleně. Ta obíhá jako zahrada ve všech patrech půdorys celého domu a tvoří tak clonu mezi soukromým prostorem obyvatel a exteriéry. Na plných částech fasády jsou pak v integrovaných záhonech zakomponované popínavé rostliny, které se stávají přirozenou součástí architektury.

 Plocha zeleně v rámci projektu představuje zhruba dvě třetiny v poměru k celkové ploše pozemku. „Dá se tak říci, že fakticky jsme požadované pokrytí pozemku zelení dle územního plánu splnili na skoro 130 %,“ uvádí Martin Hubinger.

 Návrh systému závlahy a skladby zeleně na budově a v parku připravili zahradní architekti z atelieru Flera. Rostliny vybrali tak, aby v každém měsíci byla část z nich ve vegetativním stadiu. Projekt tím bere ohled na měnící se tvář přírody v průběhu roku. Vysazené zde jsou i bylinky a jedlé plody.

Sakura má vedle estetické funkce také schopnost přírodní tepelné stabilizace. Obrovským problémem dnešních měst jsou totiž tzv. tepelné ostrovy, tedy lokality s velkými betonovými či asfaltovými plochami, intenzivní dopravou, ulicemi bez stromů a obecně s nedostatkem zeleně. V takových místech pak teploty za letního horkého dne mohou atakovat hodnoty 50 až 60 °C, na střechách domů dokonce 70 °C. Výstavba ozeleněných budov, které jako Sakura dokážou chladit nejen sebe, ale i své okolí, je proto ve městech nesmírně důležitá. Rostliny na fasádě rovněž zlepšují kvalitu vzduchu ve svém okolí (zachytáváním prachu a dalších nečistot), zadržují vodu, která by jinak odtekla do kanalizace, a fungují jako zvuková izolace.

„Rezidence Sakura se vyznačuje unikátním systémem květníků, který nebyl v českých podmínkách nikdy navržen, natož proveden. Jako průkopníci jsme tak spolu s architekty museli jeho konstrukci včetně vnitřního bednění optimalizovat i během výstavby, aby dokonale vyhovovala konstituci budovy,“ popisuje Lukáš Hrudička, projektový manažer. Květníky mají ocelovou rámovou konstrukci svařenou z profilů jackel. Každý je k objektu upevněn přes patní plech dvojicí kotev. Jednotlivé rámy v podélném směru propojují ocelové profily, které zároveň slouží jako podpora pro vnitřní bednění květníku. To je provedeno z plastových, na míru navržených dílců. Květníky jsou pohledově opláštěny deskami ze sklovláknobetonových panelů, kotvených k ocelové konstrukci přes sekundární hliníkový rošt. Z hlediska rostlinného materiálu jsou obsažena všechna patra vegetace: od suchomilných společenstev pro extenzivní střešní zahrady přes trvalková a travinná společenstva a keřové výsadby po stromové patro.

Objem květníků činí 173 m3 a bylo do nich umístěno cca 130 tun substrátu.

Jako hlavní zdroj závlahy na Sakuře slouží retenční nádrže na dešťovou vodu. Pro maximalizaci zužitkování dešťovky developer pracoval s principem tzv. dešťových zahrad, jež zachytávají a akumulují povrchovou vodu ze všech zpevněných ploch v blízkosti budovy. „Jedná se o jednoduchou soustavu zahloubených rigolů osázených rostlinami se schopností reagovat na kolísavou hladinu vody. Dešťová voda je do struh přiváděna otvory v obrubnících, odkud postupně prosakuje do podloží. Velkou část závlahy do sebe rovněž pojmou rostliny a postupně ji zase uvolňují do ovzduší. Přebytečná voda z květináčů se odvádí do retenční nádrže, kde může být později využita,“ říká Lukáš Hrudička. Závlaha květníků je automatická a reaguje na aktuální počasí a potřebu zalévání.

 Dům, který je více zelený, než městský

Projekt Sakura kombinuje hned několik mechanismů pro efektivní zavlažování a hospodaření s vodou. „První princip představuje aplikace hydroakumulační a drenážní vrstvy, jejímž cílem je udržení potřebného množství závlahy ve skladbě zelených ploch a zároveň znovu využití přebytečné vody, kterou drenáže svedou do akumulační nádrže. Tuto vodu pak rostliny využívají mezi fázemi deště či zalévání. Pro úsporné zavlažování výsadby byl použit systém mikrozávlahy, který přispívá ke snížení spotřeby vody. Ten je instalován přímo u jednotlivých skupin trvalek, keřů či stromů. Cykly a rozestupy jsou nastaveny tak, aby umožnily dostatečné vsáknutí vody a minimalizovaly odtok i odpar závlahové dávky, jenž nastává při zalévání postřikovači,“ vysvětluje Lukáš Hrudička. Toto opatření je ještě druhotně podpořeno klasickým mulčováním.

Celoročně zelená originální zahrada na stěně se samozavlažovacím systémem a automatickým denním světlem v hlavním vstupu vítá rezidenty. Kontrastně ji doplňuje vnitřní schodiště s plechovým zábradlím a ocelovou sítí.

 

 

 Mít vlastní zahradu s výhledem na město

Terasy bytů se skládají z kombinace thermoborovice a velkoformátových betonových dlaždic a lemuje je pozinkované zábradlí s ocelovou sítí v černé barvě. Střešní zahrady mají 40 cm až 80 cm zeminy a jsou osázeny listnatými stromy – muchovníky a sakurami. Jejich výška se zde v budoucnu bude pohybovat mezi 3–5 metry.

 

Ke každému bytu s předzahrádkou v terénu automaticky náleží sekačka. Obyvatelé domu mají předplacenou péči zahradnické firmy na všechny veřejně přístupné zelené plochy a stromy, a to po 2 roky od kolaudace, což je doba potřebná pro stoprocentní uchycení a ustálení použité skladby rostlin. Zeleň přístupná pouze skrze byty majitelů je určena k jejich individuální péči.

Celkem se v projektu nachází 60 různých druhů zeleně: 5 druhů okrasných keřů, 28 druhů trvalek a travin a 27 druhů stromů a keřů.

Příroda se navíc propisuje i v interiéru, a sice použitím přírodních materiálů jako je dřevo a sklo. Okna v projektu odpovídají standardu pasivních domů. Jižní́ fasáda disponuje přípravou pro venkovní́ předokenní žaluzie. Standardy bytů dále tvoří například podlahové vytápění ve všech místnostech, třívrstvé dřevěné podlahy, terasy z kombinace thermoborovice a velkoformátových betonových dlaždic. Ve střešních bytech je navíc provedena příprava na klimatizaci.

Samotný exteriér domu působí velmi stylově a elegantně. Oplechování atiky je vytvořeno z pozinkovaného lakovaného plechu v tlumené antracitové barvě. Ta se odráží i na deskovém obkladu, který je tvořen z vláknocementových desek. Zároveň ladí s neotřelým zlatým profilovaným obložením rovněž z pozinkovaného plechu.

 Foto: BoysPlayNice

 

 

Více informací naleznete na webových stránkách www.realism.cz

Corporate parking in towns

Many cities practice a strong restrictive parking policy within the municipality’s territory. This restriction has a significant influence on both, residents and corporate entities. Whilst it represents a positive change for the residents, businesses are almost always affected by regulating measures via increased financial costs.

 More and more people currently use a car, which naturally comes with traffic issues. Especially parking in restricted zones tends to be difficult. Demand for parking places exceeds supply and creates excess pressure. Municipal councils therefore often try to deal with parking problems through employing restrictive measures.

Zones complicate parking for business

Prague can be seen as an example as government is trying to prevent these parking problems by introducing paid parking zones. And apart from the city centre, where introduction of the restrictions can be justifiable due to the protection of a conservation area, these also tend to be seen in more restricted parts of the city. Most zones are exclusively intended for residents or their use can be subject to a charge. Zone regulation is, however, one-sided as it only represents improvement for local residents.

What is positive for permanent residents is, on the other hand, redeemed by the suffering of companies whose business can be really aggravated by the parking zones. Companies whose offices are in a particular part have the possibility to use parking zones for parking but the price is much higher than that for residents – and for many companies completely unbearable, not to mention the possible parking places for their customers. System revision and a change of conceptual solution is not in sight and that is why some companies try to find a way to avoid paying exorbitant fees and also to park more comfortably. All these entities are offered as a solution from GREEN Centre.

Solution for private plots

Some companies dispose with land that they use as a parking place for their vehicle fleet. Prior to the realization of paid parking zones, it was not necessary to somehow fence these areas off public areas. But the extensive introduction of zone parking tends to be used more and more by drivers who try to avoid paying for parking. Private land can be fitted with automatic parking barriers, which prevent unwanted persons from entering. The barriers can be controlled via remote controls, which is to allow entrance to their holders only – employees, customers, distributors and partners.

Companies based in buildings with a central yard can use yard areas for parking. These buildings tend to have a problem with insufficient courtyard entries where it is impossible for vehicles to pass in both directions. Saving passages on internal roads with a one-way entry can be solved by controlled transport system. Transport control monitors the presence of vehicles in a particular area and regulates their entry and exit on the basis of received information.

… as well as underground garages

Another solution represents the construction of an underground garage. Garage entry is fitted with a sliding gate controlled by a contactless card reader. Entry is only permitted to identification card holders. The company therefore has direct control over the utilization of parking premises. With regards to often restricted spatial layouts in garage entrances, a transport control system can also find its use there.

Most parking possibilities are, however, naturally available for developers and companies who decide to construct an entirely new property. Newly constructed buildings don’t need to be restricted to the use of simple parking systems but can also employ more complex solutions. Entrance and exit to and from the parking premises can be fitted with camera system for reading registration plates, which can secure speedy and comfortable drive through on basis of their automatic recognition. Extensive and large capacity garages can be fitted with navigation system for finding vacant parking places, navigating drivers via information displays and light signals to the nearest parking space, which reduces the driving to vacant space considerably. Commercial buildings can also be fitted with a system for automatic parking charge collection. Car parks fitted with comprehensive parking systems are to provide the users with the highest parking comfort.

PR

Firemní parkování ve městech

Mnohá velkoměsta praktikují důraznou restriktivní politiku parkování na území obce. Tato omezení významně ovlivňují obyvatele i podnikatelské subjekty. Zatímco obyvatelům přinášejí pozitivní změnu, pro podnikatele představují regulační opatření téměř vždy zvýšení finančních výdajů.

V současné době stále více lidí používá osobní automobil, což s sebou zákonitě přináší problémy s dopravou. Především parkování vozidel na omezeném území obcí bývá obtížné. Poptávka po parkovacích místech převyšuje nabídku, a vzniká tak přetlak. Vedení municipalit se proto mnohdy snaží řešit problémy s parkováním uplatňováním restriktivních opatření.

Zóny komplikují parkování podnikatelům

Příkladem může být Praha, kde se samospráva snaží zamezit problémům s parkováním zaváděním zón placeného stání. Ty se přitom – vedle centra města, kde může být jejich použití vzhledem k ochraně památkové rezervace opodstatněné – začínají objevovat i v odlehlejších městských částech. Většina zón je určena výhradně rezidentům, popř. je jejich použití náležitě zpoplatněno. Zónová regulace je však zaměřena velmi jednostranně, jelikož znamená zlepšení podmínek pouze pro tamní obyvatele.

Pozitiva pro trvale bydlící obyvatele jsou na druhou stranu vykoupena strastmi firem, jimž zóny placeného stání mohou podnikání velmi znepříjemnit. Společnosti se sídlem v dané části mají možnost využít pro parkování placené zóny, cena je však podstatně vyšší než pro rezidenty – a pro mnohé firmy zcela neúnosná, o případném zajištění parkovacích míst pro zákazníky nemluvě. Revize systému a změna koncepčního řešení je v nedohlednu, některé společnosti se proto snaží najít způsob, jak se vyhnout placení přemrštěných poplatků a zároveň parkovat komfortněji. Všem těmto subjektům nabízejí řešení produkty společnosti GREEN Center.

Řešení pro soukromé pozemky

Některé firmy disponují pozemkem, který využívají jako odstavnou plochu pro svůj vozový park. Před realizací zónového placeného stání nebylo nutné tato prostranství nijak ohrazovat a oddělovat je od veřejného prostoru. S plošným zaváděním zónového parkování jsou však tato prostranství stále více využívána řidiči, kteří se snaží vyhnout platbě parkovného. Na soukromý pozemek lze instalovat automatické parkovací závory, které zamezí vjezdu nežádoucích osob. Závory mohou být ovládány prostřednictvím dálkových ovladačů, což umožní vjezd pouze jejich držitelům – zaměstnancům, zákazníkům, distributorům či partnerům.

Společnosti sídlící v domech s centrálním dvorem mohou využívat pro parkování prostory dvorních traktů. Problémem těchto budov bývají poddimenzované průjezdy, kde není možný současný pohyb vozidel v obou směrech. Bezpečný průjezd automobilů na interních komunikacích s jednosměrným průjezdem dokáže vyřešit systém řízení dopravy. Řízení dopravy monitoruje přítomnost motorových vozidel v daném prostoru a na základě získaných informací reguluje jejich vjezd a výjezd.

… i pro podzemní garáže

Jiným řešením může být zbudování podzemní garáže. Vjezd do garáže je vybaven výsuvnými vraty, která jsou ovládána bezkontaktní čtečkou karet. Vjezd je povolen pouze držitelům identifikačních karet. Společnost má díky tomu přímou kontrolu nad využitím parkovacích ploch. Vzhledem k často omezeným prostorovým dispozicím garážových vjezdů nalezne i zde uplatnění systém řízení dopravy.

Největší možnosti ohledně parkování se však samozřejmě otevírají developerům nebo firmám, které se rozhodnou pro vybudování zcela nové nemovitosti. Novostavby se nemusejí omezovat pouze na použití jednoduchých parkovacích systémů, ale nabízí se i implementace složitějších řešení. Vjezd a výjezd do parkovacích prostor může být vybaven kamerovým systémem pro čtení registračních značek, který dokáže zajistit rychlý a pohodlný průjezd na základě jejich automatického rozpoznání. Rozlehlé velkokapacitní garáže lze opatřit systémem navigace na volná parkovací místa, který navádí řidiče prostřednictvím informačních displejů a světelných signalizací vždy na nejbližší parkovací stání, čímž efektivně zkrátí zajíždění na volné stání. Komerční objekty mohou být vybaveny také systémem pro automatický výběr poplatků za parkování. Parkoviště vybavená komplexními parkovacími systémy poskytnou uživatelům nejvyšší parkovací komfort.

PR

Building materials for Prague are delivered on the Vltava River

The building industry has also seen an unexpected deviation and a slowdown in all projects this year. But the pace is slowly getting back to normal thanks to the greater need for new apartments, offices and schools in Prague.

A great number of heavy lorries daily bring building materials to Prague and take away a considerable amount of extracted rocks and scrap.

Freight transportation produces a large amount of emissions, devastates roads, worsens the already busy traffic and last but not least increases dustiness and noise levels. They are looking for new ways as to how to relieve Prague traffic. There is the option of using the Vltava River, which runs through the city centre, in order to supply the city with building materials. The two concrete mixing plants situated in Prague‘s centre, which maximally utilize shipping transport for their supplies due to their ports on Vltava riverbanks, can set the example.

Building plans for road infrastructure

New apartments, administrative buildings, parking buildings, schools and other buildings of civic amenities are continued being built in the capital. In the city centre there are many brownfields intended for development. They are also planning massive investment in the road infrastructure in the city. The key is to complete the inner ring road running from the northern opening of the Blanka tunnel through Balabenka and Jarov all the way to Průmyslová Street and then the interconnection of the Rozvadov junction (beginning of the D5 motorway) with the ring road at Zlíchov, connection of Ruzyně Airport, the D route underground, reconstruction of the Libeň Bridge and construction of the new bridge Holešovice – Karlín

Mostly utilised building material

A basic commodity that is being used in the construction of large infrastructure projects is concrete, which is produced in concrete mixing plants that need to be situated as close as possible to the construction site so that the material can be delivered to the construction site fresh, before it starts to harden. Concrete comprises four main materials – aggregate, cement, additives and water. Some 80% of the total volume of the concrete comprises aggregate and sand, are brought from stone and sand quarries north of Prague. Most of Prague’s concrete mixing plants is supplied via lorries. One lorry brings approximately 30 tons of aggregate. If we take into consideration specialists’ estimates that the necessary amount of concrete a year will be more than 1 million cubic metres, the amount of aggregate necessary to be delivered every year is about 2 million tons, which corresponds to more than 60,000 lorries.

How to replace thousands of lorries a year?

There is a way to reduce this number of lorries considerably. We can find inspiration in Vienna, Hamburg, London, Brussels or Paris, where they have been utilizing the river for city supplies for many years. Prague does not lag behind there either. There are two modern concrete mixing plants that have been utilizing river transportation for years situated in the city centre on the banks of the Vltava River. The concrete mixing plant Rohanský ostrov and concrete mixing plant Libeň are modern ecological operations, which meet strict environmental management criteria ISO 14001 and have a port for ship transport. Up to 80% of all material, which is necessary for concrete production, is shipped. One ship replaces 33 lorries. With current production, the two concrete mixing plants deliver almost 400,000 tons of aggregate, which relieves the capital of 13,000 lorries every year. Due to the increased requirement for concrete, it is necessary to relieve the city of up to 20,000 lorries a year, that is approximately one third of the total amount of aggregate delivered to Prague. During the existence period of these two concrete mixing plants, Prague has already been relieved of more than 250,000 lorries. Concrete from these operations was utilised during the construction of almost all important constructions in Prague: all stages of Prague underground, Blanka, Strahovský and Zlíchov tunnels, railway tunnels of Nové spojení, Trojský Bridge as well as the National Technical Library and recently also the New Water Line ÚČOV, etc.

Vltava – the largest motorway in Prague

River shipping to the city centre represents the future of a better environment in Prague. Inspiration can be found in Paris, where modern concrete mixing plants and trans-shipment points are situated directly on the Seine riverbank, within a view of the Eiffel Tower, just next to offices and residential buildings, well incorporated within their surroundings. Futuristic design features often hide the industrial operation and its unsightly parts. Prague also deserves a similar solution. The two concrete mixing plants are already carefully placed within their surroundings: the Rohanský Plant operation is concealed from passer-byes behind a green bank and the Libeň concrete mixing plant is interconnected with the river with an underground collector. That makes the whole strip along the Vltava River available for leisure activities. There are projects as to how to incorporate the two concrete mixing plants within their neighbourhood. The credo of TBG METROSTAV concrete mixing plants is to produce a greener concrete for Prague as possible.

PR

Stavební materiály pro Prahu se vozí po Vltavě

I stavebnictví letos zaznamenalo nečekaný výkyv a zpomalení všech projektů. Avšak díky velké potřebě nových bytů, kanceláří a škol se v Praze stavební tempo zase postupně navrací k normálu.

Denně do Prahy  přijíždí  velké množství těžkých nákladních aut se stavebním materiálem a stejně tak se i z města odváží značné množství vytěžené horniny či odpadní materiály.

Nákladní doprava produkuje velké množství emisí, devastuje silnice, zhoršuje už tak silnou dopravu a v neposlední řadě zvyšuje prašnost a hluk. Hledají se nové možnosti, jak pražské dopravě ulevit. Nabízí se využít Vltavu, která protéká samým středem města, pro zásobování města stavebním materiálem. Příkladem mohou být dvě betonárny v centru Prahy, které díky svým přístavům u břehu Vltavy maximálně využívají pro své zásobování lodní dopravu.

Stavební plány pro dopravní infrastrukturu

V hlavním městě se neustále stavějí nové byty, kancelářské budovy, parkovací domy, školy a jiné budovy občanské vybavenosti. V centru města se nachází mnoho volných lokalit (brownfieldů) určených k zástavbě. Plánují se i masivní investice do dopravní infrastruktury ve městě. Klíčové je dokončení vnitřního městského okruhu od severního vyústění tunelu Blanka přes Balabenku a Jarov až na Průmyslovou ulici, dále propojení Rozvadovské spojky (začátek dálnice D5) s městským okruhem na Zlíchově, spojení na letiště Ruzyně, metro D, rekonstrukce Libeňského mostu a výstavba nového mostu Holešovice – Karlín

Nejpoužívanější stavební materiál

Základní komoditou, která se při výstavbě rozsáhlých infrastrukturních projektů používá, je beton. Ten se vyrábí v betonárnách, které musejí být co nejblíže místu stavby, aby se materiál stihl dopravit  na staveniště čerstvý, dříve, než začne jeho tuhnutí a tvrdnutí. Beton je složen ze čtyř hlavních surovin – kameniva, cementu, přísad a vody. Až 80 % celého objemu betonu tvoří kamenivo a písek, které se dovážejí z lomů a pískoven severně od Prahy. Většina pražských betonáren je zásobována nákladními auty. Jeden kamion přiveze asi 30 t kameniva. Pokud vezmeme v úvahu odhady odborníků, že bude ročně třeba přes 1 mil. m3 betonu, tak to znamená dovézt ročně skoro 2 mil. t kameniva, což odpovídá více než 60 000 nákladních aut.

Jak nahradit tisíce kamionů ročně?

Existuje způsob, jak tento počet nákladních aut výrazně snížit. Inspiraci můžeme hledat ve Vídni, Hamburku, Londýně, Bruselu či Paříži, kde již mnoho let využívají řeku pro zásobování města. Ani Praha v tomto směru není pozadu. V centru města jsou na břehu Vltavy hned dvě moderní betonárny, které již řadu let využívají říční dopravu. Betonárna Rohanský ostrov a betonárna Libeň jsou moderní ekologické provozy, které splňují přísná kritéria environmentálního managementu ISO 14001 a mají přístaviště pro dopravní lodě. Až 80 % všech surovin, které jsou třeba pro výrobu betonu, dopravují loděmi. Jedna loď nahradí 33 kamionů. Obě betonárny při současné produkci dopraví prostřednictvím lodí téměř 400 000 t kameniva a díky tomu přijede do hlavního města každý rok o 13 000 kamionů méně. Pro budoucí zvýšenou potřebu betonu je předpokladem uspořit až 20 000 kamionů ročně, tedy přibližně třetinu celkového množství kameniva dopraveného do Prahy. Za dobu existence těchto betonáren přijelo do Prahy o více než 250 000 kamionů méně. Beton z těchto provozoven byl použit při výstavbě téměř všech důležitých staveb v Praze: všechny etapy pražského metra, tunely Blanka, Strahovský, Zlíchov, železniční tunely Nového spojení, Trojský most, ale také Národní technická knihovna a naposledy také Nová vodní linka ÚČOV atd.

Vltava – největší dálnice v Praze

Lodní doprava po řece do středu města je budoucností lepšího životního prostředí v Praze. Inspirací může být Paříž, kde moderní betonárny a překladiště fungují přímo na břehu řeky Seiny, na dohled od Eiffelovy věže, hned vedle kanceláří a obytných budov, jsou vhodně zakomponované do  okolí. Často futuristické designové prvky vkusně zakrývají průmyslový provoz a jeho nevzhledné součásti. Podobné řešení by si zasloužila i Praha. Již nyní jsou obě betonárny nenápadně usazeny do svého prostředí: rohanský provoz je kolemjdoucím skryt za zeleným valem a betonárna Libeň je spojena s řekou podzemním kolektorem, a tak je celý pás u Vltavy k dispozici pro volnočasové aktivity. Jsou vypracovány návrhy, jak obě betonárny ještě více začlenit do okolí. Krédem betonáren TBG METROSTAV je vyrábět co nejzelenější beton pro Prahu.

PR

Karlin Port Real Estate acquired premium residential project

Karlin Port Real Estate announced that it has completed the purchase of Výhledy Košík, a premium residential project that will grow in Hostivař, one of Prague’s greenest districts.

 

Thgether with experienced investor and developer Mr. Jan Dvořák, with unique experience in revitalization of Letňany locality and a few outside of Prague projects, Karlin Port RE is aiming to offer to the market another architectural jewel that will enrich Prague real estate market. Výhledy Košík will comprise of nearly 220 apartments, several retail premises, and a spacious underground parking area. It will participate in the current development of Hostivař, a family-oriented neighbourhood of Prague surrounded by nature parks and forests.

“To make sure Výhledy Košík becomes an integral part of the Karlin Port Real Estate portfolio, we have approached seven renowned Czech architects. Their task is to infuse Výhledy Košík with elegance, sophistication, and modernity, which are, along with the highest quality of construction and used materials, the fundamental pillars of our company,” says Milorad Mišković, a co-owner of Karlin Port Real Estate. The architectural design of Výhledy Košík came out of the competition with seven participants. The winner is the ADNS architects studio, which is now preparing documents for the building process. The acquisition marks a new era in the company’s history as it enters into a new quarter of Prague. So far, Karlin Port Real Estate has developed residential and commercial buildings e.g. in Holešovice, Karlín, Košíře or Vinohrady.

red / Visualization: ADNS Architekt

Karlin Port Real Estate získal prémiový rezidenční projekt

Společnost Karlin Port Real Estate dokončila nákup prémiového rezidenčního projektu Výhledy Košík, který vyroste v Hostivaři, jedné z nejzelenějších pražských čtvrtí.

Společně se zkušeným investorem a developerem Janem Dvořákem, jenž má jedinečné zkušenosti s revitalizací lokality Letňany a několika mimopražskými projekty, se Karlin Port RE snaží nabídnout další skvost, který obohatí pražský trh s nemovitostmi. Výhledy Košík zahrnují téměř 220 bytů, maloobchodní prostory a rozlehlé podzemní parkoviště. Stanou se součástí rozvojové lokality v Hostivaři, čtvrti vhodné pro rodinné bydlení, která je obklopena přírodními parky a lesy.

„Abychom měli jistotu, že se Výhledy Košík stanou nedílnou součástí portfolia Karlin Port Real Estate, oslovili jsme sedm renomovaných českých architektů. Jejich úkolem je naplnit Výhledy Košík elegancí, sofistikovaností a moderním stylem, které tvoří – spolu se špičkovou kvalitou výstavby a použitých materiálů – základní pilíře naší společnosti,“ říká Milorad Mišković, spolumajitel Karlin Port Real Estate. Architektonický návrh Výhledů Košík vzešel se soutěže se sedmi účastníky. Vítězem se stal ateliér ADNS architekti, který nyní připravuje podklady pro stavební řízení.

Tato akvizice představuje novou éru v historii společnosti, která vstupuje do další čtvrti Prahy. Karlin Port Real Estate dosud vybudoval obytné a komerční budovy např. v Holešovicích, Karlíně, Košířích nebo na a Vinohradech.

red / Vizualizace: ADNS Architekti

YIT turns the Meopta factory into modern housing

The exceptional building of the former factory Meopta in Košíře, Prague, awaits yet another part of its life stage. YIT started converting it into the Parvi Cibulka project with 149 original apartments of mostly loft type, which respect the building’s industrial past.

 

YIT do not make it a secret that they consider Parvi Cibulka the gem of their portfolio. “Never, not even for a moment, did we consider for Meopta to be demolished even though the building is not listed. This place situated in the middle of the villa development has great potential and that is why we planned to revitalize it and bestow it with new utilization from the very beginning. It will remain the dominant point of the whole location,” says Vladimír Dvořák, manager at YIT Stavo. The author of the architectural project is the renowned architect Jakub Cigler, who says: “With YIT we agreed that preserving the traditional building discloses the power and potential of the whole conversion. Parvi Cibulka basically comprises seven housing blocks in one row. Thanks to its central entrance with services located in its arcades however make it look like a residential palace. In the project we also partly stem from Finish and Nordic architecture, which will mostly be evident in the interiors combining natural materials with industrial features.”

Stylish housing in many variants

Parvi Cibulka is to include 149 modern, energy efficient and well-appointed apartments of different types and layouts. They all will pride themselves with amazing views of Prague or into the peaceful inner block with a park.

The total of 88 Gallery units is to offer stylish lofts with built-in gallery. The 28 Kreative apartments stem with their originality and can, in time, be changed to suit their occupants. They can, for instance, fit a family with children as they can fit the area with more galleries as required in years to come. Nine Duplex maisonettes characterise two storeys. If someone desires an airy one-story apartment, they will be happy with the nine Industrial units with ceiling heights of up to 3.5 metres. There are 15 one-storey Panorama apartments situated on top floors, which also include four entirely exceptional penthouses with glazed walls; they allow a perfect view of the whole metropolis. YIT has already built a show apartment within the factory premises for interested clients.

Own park and fitness

YIT is to maximally use original industrial features and historical premises – thus they are also to preserve its civil defence shelter where there will be cellar booths. Residents will also have the use of a new pram room, an area for bike and dog washing and a shared workroom. The former factory will, for instance, also offer a small fitness centre and café.

The Meopta building is situated within the vicinity of another of YIT’s project, Aalto Cibulka. Between the two buildings is a large green inner block, which the developer designed as a private enclosed park with a water feature intended only for residents. They can therefore enjoy a safe place for their children’s rollicking in a playground as well as for a peaceful place to sit down in. Directly in its neighbourhood is also the Cibulka forest park, which is suitable for walks as well as sports activities.

For more information see www.yit.cz

pr

YIT mění továrnu Meopta na moderní bydlení

Výjimečnou budovu bývalé továrny Meopta v pražských Košířích čeká další životní fáze. Společnost YIT ji začala přestavovat na projekt Parvi Cibulka se 149 originálními byty převážně loftového typu, které ctí industriální minulost stavby.

YIT se netají skutečností, že Parvi Cibulka považuje za klenot svého portfolia. „Nikdy jsme ani chvíli nepomýšleli na zbourání Meopty, ačkoli objekt není památkově chráněn. Toto místo uprostřed vilové zástavby má obrovský potenciál, a proto jsme od počátku plánovali, že budovu zrevitalizujeme a dáme jí nové využití. Nadále tak zůstane dominantou celé lokality,” říká ředitel společnosti YIT Stavo Vladimír Dvořák. Autorem architektonického řešení je renomovaný architekt Jakub Cigler, který k revitalizaci uvádí: „Společně s YIT jsme došli ke shodě, že právě v zachování tradiční stavby se skrývá síla a potenciál celé konverze. Parvi Cibulka tvoří v podstatě sedm bytových domů v řadě. Díky centrálnímu vstupu se službami v pasáži však přitom působí jako rezidenční palác. V samotném projektu vycházíme také částečně z finské a ze severské architektury, což bude nejvíce vidět v interiérech, kde sladíme přírodní materiály s industriálními prvky.“

Stylové bydlení v mnoha variantách

Parvi Cibulka zahrne 149 moderních, nízkoenergetických a komfortních bytů v několika různých typech a dispozicích. Všechny se budou pyšnit krásnými výhledy na Prahu nebo do klidného vnitrobloku s parkem.

Celkem 88 jednotek Gallery nabídne stylové lofty s vestavěnou galerií. Originalitou vyniká 28 bytů Kreativ, které se v čase mohou měnit spolu s obyvateli. Hodí se třeba pro rodinu s dětmi, protože v průběhu let může do prostoru doplnit další galerie podle svých potřeb. Devět mezonetů Duplex pak charakterizují dvě patra. Pokud někdo touží po vzdušných, jednopodlažních bytech, potěší ho devět jednotek Industrial s výškou stropů až 3,5 m. Rozhled nabídne 15 jednopodlažních bytů Panorama v horních patrech, mezi něž patří i čtyři zcela výjimečné penthousy s prosklenými stěnami, které umožňují dokonalý výhled na celou metropoli. Pro zájemce už YIT vybudovala v prostorách továrny vzorový byt.

Vlastní park i fitness

YITmaximálně využije původní industriální prvky a historické prostory – zachová tak mj. kryt civilní obrany, v němž vzniknou sklepní kóje. Obyvatelům však budou sloužit i nové kočárkárny, místnosti pro mytí kol a psů či sdílená dílna. Bývalá továrna nabídne také prostor např. pro malé fitcentrum a kavárnu.

Budova Meopty stojí v těsné blízkosti dalšího projektu YIT Aalto Cibulka. Mezi oběma domy vznikl rozlehlý zelený vnitroblok, který developer pojal jako soukromý park s vodním prvkem určený jen pro rezidenty. Ti si mohou užívat nejen bezpečné řádění svých dětí na hřišti, ale také klidné posezení. Přímo v sousedství se navíc nachází přírodní lesopark Cibulka, vhodný k procházkám i sportovním aktivitám.

Více na www.yit.cz

pr

Džungle uprostřed velkoměsta s novými svítidly společnosti Zumtobel Group

Džungle uprostřed velkoměsta není moc obvyklá kombinace. Díky kancelářské budově Amazon Court ale v Praze taková existuje. Stavba pyšnící se několika mezinárodními oceněními, za které vděčí svým ekologickým řešením, mnoha svými vlastnostmi džungli skutečně připomíná. Svoje kanceláře tam nedávno otevřela americká společnost Pure Storage. Řešení osvětlení pro ně dodávala společnost Zumtobel Group.

Amazon Court se nachází pár set metrů od centra Prahy v administrativním a residenčním komplexu River City Praha v pražské čtvrti Karlín. Dominantou budovy je rozlehlé atrium plné denního světla, zeleně i vodních prvků. Atmosféru džungle dokreslují pestrobarevné žaluzie pohybující se pomocí elektromotorů, ovládány jsou inteligentní technologií podle pohybu slunce.

Americká společnost Pure Storage zabývající se ukládáním dat nedávno obsadila část z celkových 19 800 m² kancelářských prostor v budově Amazon Court. Nové kanceláře osvětlují svítidla řady Omega Pro a Mirel evolution společnosti Zumtobel Group.

Svítidlo Mirel se vyznačuje svým nadčasovým vzhledem a mimořádnou úsporností. Díky svému jasnému, ale zároveň nenápadnému designu lze svítidlo použít v celé škále projektů. Svítidlo má životnost 50 000 hodin se snížením světelného toku na 90 %. Samozřejmostí jsou výborné anti-oslňovací vlastnosti. Do kanceláří bylo dodáno ve spolupráci s designovými svítidly Delta Light.

Vysoká úspornost platí také pro další použité svítidlo Omega Pro. Jedná se o vestavná a zavěšená plochá svítidla obzvlášť vhodná pro práci vyžadující 100 % koncentraci díky svým jedinečným anti-oslňovacím vlastnostem. Svítidlo je také velmi flexibilní díky třem druhům optiky zaručující správné světlo v různých prostředích. Opálová a šestiúhelníková optika se hodí do společných prostor jako chodby, koridory či relaxační prostory.  Prizmatická optika vyznačující se patentovanou technologií Glare Pro s vynikajícími anti-oslňovacími vlastnostmi podporující koncentraci, je perfektní do kanceláří a studijních prostor.

Jsme rádi, že se námi dodaná svítidla podílejí na charakteristice celého objektu, a to především svými výbornými energetickými vlastnostmi a nadčasovým designem,“ dodal výkonný ředitel Zumtobel Group pro Českou republiku Jan Vacek.

Budova Amazon Court z dílny dánského architektonického studia Schmidt hammer lassen byla již před svým otevřením v roce 2009 označována jako budova budoucnosti.  Stavba je nejen do detailu energeticky promyšlena, ale zároveň poskytuje zaměstnancům co nejpříjemnější podmínky pro práci i společné soužití. Uvnitř se nachází například více kyslíku než u klasických budov. Sací věže nasávají čerstvý vzduch do podzemí, kde se upravuje a rozvádí potrubím do všech podlaží. V celém objektu se vymění až čtyřikrát za hodinu. Budova také jako první v Česku získala platinový certifikát DGNB, nejvyšší možné hodnocení mezinárodního certifikačního systému. Klade důraz na udržitelnost budovy, a to s ohledem jak na její dopad na životní prostředí, tak i na celkové náklady.