Vydavatel

WPremium event, s. r. o.
Jana Masaryka 28, 120 00 Praha 2-Vinohrady
+420 604 269 828
+420 246 033 022
redakce@wpevent.cz

Cena výtisku: prodejní cena 75 Kč

Máte-li zájem o média informace o Development news
napište nám