Lightway představuje novinku: Crystal Fasade – speciální fasádní světlovod s křišťálovou kopulí

Boční světlovody se stávají stále žádanějšími zdroji denního světla v interiéru, při jejich instalaci totiž odpadá nutnost zásahu do konstrukce střechy a nabízejí tak příjemnou alternativu, jak dostat do bytu nebo domu dostatek světla skrz boční fasádu. Tato instalace je méně náročná a lze ji jednoduše použít i v jednotlivých bytech v patrovém domě, stejně jako u rodinných domků.

Lightway Crystla Fasade je konstruován pro instalaci na fasádu domu a následné horizontální vedení reflexním tubusem. Světlovody Lightway Crystal jsou jedinečné díky použití křišťálové kopule. Ta je vyrobena z českého křišťálového skla a shromažďuje až o 30 % více přirozeného světla, než ekvivalenty polykarbonátu. Je oproti klasické plastové kopuli odolná proti stárnutí, i když na ni působí intenzivní UV záření a povětrnostní vlivy. Křišťál a design kopule má vysokou schopnost sbírat denní světlo i když je pod mrakem, a zároveň nezkresluje přirozené barvy denního světla. Povrch křišťálu je velmi hladký a tvrdý, neulpívá na něm smog a nečistoty tak, jako na plastu, proto prakticky nevyžaduje údržbu.

 

Extrémně reflexní světelný tubus a nastavitelné koleno

Uvnitř světelného tubusu Lightway proudí sluneční světlo do interiéru. Vnitřní stěny potrubí tvoří mimořádně výkonná zrcadla s maximální odrazivostí světla. Vnitřní reflexní vrstvu tvoří stříbro a oxidy křemíku nanesené chemickým napařováním ve vakuu. Vrstva nepraská, neodlupuje se a není náchylná na změny teplot a vlhkosti. Napojování tubusu na flexibilní koleno, izolační prvek Blue Performance a stmívač je snadné pomocí systémových spojů, které jsou standardní součástí balení.

 

 

 

Skleněný stropní difuzér – rozptylovač světla

Stropní skleněný difuzér rovnoměrně rozptyluje světlo po místnosti a zabraňuje přímému oslnění světlem v interiéru. Je vyrobený ze skla, proto nežloutne a výborně propouští sluneční světlo beze ztrát na světelné intenzitě a změny barevného spektra. Difuzér je již z výroby osazen tubusem v délce 200 mm a lze jej snadno napojit na další díl tubusu, izolační prvek Blue Performance nebo stmívač.

CA Immo appointed Alexander Rafajlovič as new Head of Market Research & Data Analytics

Alexander Rafajlovič (39) joined CA Immo as Head of Market Research & Data Analytics on January 1, 2021. Based in Prague, Mr. Rafajlovič and his team will be responsible for coordinating, structuring, and analyzing all macro and market related data across the region, as well as tracking, analyzing and interpreting trends affecting CA Immo’s business, both for future investment and development opportunities, as well as the existing portfolio. Mr. Rafajlovič and his team have a leading role in providing a perspective on economics, capital market, and real estate market analysis to support strategic decision making, and research into forward looking underwriting. The team will also lead the expansion and enhancement of CA Immo’s analytical tools and dashboards.

 

According to Keegan Viscius, Chief Investment Officer (CIO) of CA Immo: „We are delighted to welcome Alexander to CA Immo, and look forward to his leadership in this newly created role. Alexander is a highly experienced real estate professional, with an impressive track record which we believe will significantly enhance, and uniquely position our business across the region. Today more than ever, analysis and insight into secular and structural themes that can affect our markets and assets when considering strategic decisions, as well as capital allocation, is required. Alexander’s depth of experience and insight will support our business as we advance through an uncertain global environment.”

 

Alexander Rafajlovič adds: “I’m excited and honored to be joining CA Immo at a time when accurate and intelligent insight can give a company like CA Immo an edge in an uncertain market environment. With an impressive foundation in terms of high quality assets and market positioning, I look forward to leveraging my experience to enhance the company’s capabilities.”

 

Alexander Rafajlovič is a senior real estate specialist with over 15 years´ experience in the sector. Most recently he was a Partner in Cushman & Wakefield’s CEE Capital Markets team based in Prague where he had a leading role in portfolio and single asset transactions exceeding € 2.7 bn of total volume. Previously he was Head of Research (from 2007 to 2012) for the Czech Republic at Cushman & Wakefield, and started his career as a Research Analyst at Siemens Real Estate in Prague and Munich.

 

About CA Immo

CA Immo is an investor, manager, and developer specialised in modern office properties across the gateway cities in Germany, Austria, and Central Europe. The company covers the entire value chain in the field of commercial real estate including a high degree of in-house construction expertise. Founded in 1987, CA Immo is listed on the ATX index of the Vienna Stock Exchange and holds property assets worth around € 5.2 bn in Germany, Austria, and CEE.

Společnost CA Immo jmenovala Alexandra Rafajloviče novým vedoucím oddělení průzkumu trhu a analýzy dat

Alexander Rafajlovič (39) nastoupil do CA Immo jako vedoucí oddělení průzkumu trhu a analýzy dat (Head of Market Research & Data Analytics) k 1. lednu 2021. Společně se svým pražským týmem bude zodpovědný za koordinaci, členění a analýzu všech makroekonomických dat a údajů o trhu. Bude se zabývat také sledováním, analýzou a interpretací trendů ovlivňujících podnikání CA Immo – jak s ohledem na budoucí investiční příležitosti a rozvoj společnosti, tak i na stávající portfolio. Alexander Rafajlovič a jeho tým poskytnou klíčový vhled do ekonomiky a situace na kapitálových trzích, stejně jako analýzu trhu nemovitostí, čímž podpoří strategické rozhodování a průzkum před akvizicí nových projektů. Tým pod jeho vedením bude mít zároveň hlavní roli při rozšiřování a zdokonalování analytických nástrojů a platforem pro sdílení uvnitř CA Immo.

 

Keegan Viscius, investiční ředitel společnosti CA Immo, uvádí: „Jsme potěšeni, že můžeme Alexandra přivítat v CA Immo na nově vytvořené pozici, ve které může naplno uplatnit své manažerské schopnosti. Alexander je velmi zkušený realitní profesionál s působivými výsledky, který, jak věříme, výrazně posílí náš byznys a pozici napříč regionem. Dnes, více než kdy jindy, hrají analýza a vhled do komplexních témat, která mohou ovlivnit jednotlivé trhy a naše aktiva, zásadní roli při rozhodování a alokaci kapitálu. Alexandrovy dlouhodobé zkušenosti a znalost trhu tak podpoří rozvoj našeho podnikání v časech, kdy se nacházíme v nejistém globálním prostředí.“

 

Alexander Rafajlovič dodává: „Jsem nadšen i poctěn zároveň, že se k CA Immo připojuji v době, kdy přesný a detailní pohled na věc může v nejistém tržním prostředí poskytnout společnosti jako CA Immo konkurenční výhodu. Její vysoce kvalitní aktiva a postavení na trhu jsou velmi silným základem, na který rád navážu se svými zkušenostmi a přispěji tak k jejímu dalšímu rozvoji.“

 

Alexander Rafajlovič je specialista na realitní segment s více než 15 lety zkušeností v oboru. Naposledy působil jako partner v investičním týmu pražské pobočky Cushman & Wakefield, kde měl klíčovou roli při transakcích za více než 2,7 miliardy EUR. Předtím (v letech 2007 až 2012) působil ve stejné společnosti jako vedoucí oddělení průzkumu. Kariéru zahájil jako analytik ve společnosti Siemens Real Estate v Praze a Mnichově.

 

O CA Immo
Společnost CA Immo je investor, developer a správce nemovitostí se specializací na moderní kancelářské nemovitosti v hlavních městech střední Evropy. Pokrývá všechny činnosti v rámci komerčních realit s využitím svých expertních znalostí. Společnost CA Immo byla založena v roce 1987 a je kótována na indexu ATX vídeňské burzy cenných papírů. V Německu, Rakousku a zemích střední a východní Evropy drží majetková aktiva v hodnotě přibližně 5,2 miliardy EUR.