Mladí architekti ocenili přednášky světoznámých kolegů

Ve stánku Czech Cities & Regions jsme jako každoročně potkali architekta Olega Hamana z architektonické a projekční kanceláře CASUA. Tentokrát byl obklopen partou mladých lidí a řekl nám: „Rozhodli jsme se investovat do letošního ročníku EXPO REAL. Tradičně jsme byli partnerem stánku Ostravy, ale hlavně jsme investovali do pěti našich lidí na vedoucích postech v ateliéru, aby měli srovnání s okolním světem, aby se otrkali na mezinárodní akci špičkové úrovně a také aby naši klienti viděli, že CASUA nejsme jenom my dva s Alešem Poděbradem.“ 

Využili jsme toho a položili jsme jim několik otázek:

  1. Stánek Czech Cities & Regions nabídl letos bohatý program včetně přednášek Evy Jiřičné a Stevena Holla, které se mj. věnovaly udržitelné architektuře. Jak jste program a dění v našem stánku hodnotili? Byl dostačující, nebo jste postrádali více prezentací?
  2. Velké pozornosti se těšila na letošním veletrhu EXPO REAL aktuální témata – dekarbonizace, principy ESG nebo digitalizace. Věnovali jste některému z nich větší pozornost?
  3. Další důležitá témata, která v realitní branži nyní rezonují, jsou vysoké úrokové sazby, zvyšující se stavební náklady, klimatické změny i emise CO2 při výstavbě a provozu budov. Zaregistrovali jste některé zajímavé prezentace na tato témata? Bohatý doprovodný program veletrhu představují fóra, na nichž experti diskutují o aktuálních tématech. Zaujala vás některá přednáška či diskuse?
  4. Novinkou mezi sedmi halami byla speciální DECARB Arena, jejíž program byl věnován debatám o dekarbonizaci. Zároveň fungovala speciální sekce v hale NOVA3, kde se prezentovaly startupy a inovativní řešení pro klimatickou optimalizaci stávajících budov a pro realizaci budoucích klimaticky neutrálních projektů. Jak se vám líbila možnost dát příležitost startupům na tak prestižním mezinárodním veletrhu?

Jan Kyznar, senior architekt, CASUA

1. Program byl tematicky pestrý a představil mimo jiné práce tří silných architektů/studií, kteří přinesli krátký, výstižný vhled do řešených projektů a svého uvažování. Jejich prezentace se odehrávala na pozadí širšího tématu rozvoje města. Architekti a architektka byli připraveni obsahově velmi dobře. Avšak v prezentacích samotných měst, které se prolínaly v rámci panelů, jsem postrádal nějaké ucelené představení či linku věnovanou konkrétnímu tématu. Nicméně bylo vidět, že zástupci měst na maximum využili příležitost setkávat se a diskutovat a stánek jako celek byl velmi živý. A je také potřeba vypíchnout, že z hlediska návrhu byl velmi povedený a patřil v rámci veletrhu mezi ty nejzajímavější.

2+3.  Ano, zaujala mě přednáška Duncana Swinhoe z firmy Gensler o problematice a metodice konverzí využití budov, mimo jiné kancelářských prostor na bytové. Tento přístup redefinování potřeb měst se svým způsobem dotýká všech zmíněných témat. Zvláště zajímavé bylo úvodní parametrické vyhodnocení potenciálních nemovitosti, na které navazuje výběr podle jejich ratingu konvertibility a následně další kroky vedoucí k přeměně nadbytečných kapacit města na jiné, nedostatkové.

4. Líbí se mi a myslím, že právě veletrh tohoto formátu je ideální pro inspiraci novými pohledy a ovlivňování zavedených postupů těmi progresivními, zároveň je to skvělá příležitost, jak mohou úspěšné firmy a instituce podpořit nové rozvíjející se projekty, které si své místo na trhu teprve hledají.

Jakub Seifert, senior architekt

1. Obecně považuji stánek Czech Cities & Regions za velmi zdařilý a jeho program za velmi zajímavý. Bylo vidět, že světová jména přitáhla zájem zahraničních návštěvníků. Pravda je, že letos Ostrava svými tématy a prezentovaným projekty Prahu předčila, ale nepochybuji že v letech následujících to bude obráceně, protože i v Praze je spousta zajímavých projektů a developerských příležitostí, které reflektují aktuální témata.

2. V nepřeberné škále stánků věnujícím se výše zmíněným tématům jsme zaměřili pozornost spíše praktičtějšímu úhlu pohledu týkající se běžné praxe projekční kanceláře. Takže jsme se seznámili s několika typy softwarů zaobírajícími se administrací práce a organizací řízení, které usnadňují a zrychlují jednotlivé projekční procesy.

3. Nevybavím si konkrétní přednášku, ale obecně je skvělé slyšet odborníky z různých koutů Evropy a s různým zaměřením, jak nahlížejí na aktuální témata a řeší stejné problémy jako my v Čechách.

4. Je zajímavé vidět na veletrhu EXPO REAL vedle sebe zástupce korporátních gigantů na poli developmentu a finančnictví a vedle menší startupové projekty, které přinášejí spoustu inovativních myšlenek a ze své podstaty i větší drive a energii, takže tento prostor považuji za skvělý a užitečný.

Veronika Hájková, senior architekt a manažerka kvality

1. Koncepce stánku Czech Cities & Regions je podle mého názoru správně navržena jako otevřené místo pro setkávání a prezentaci, ale zároveň jako místo pro jednání v podobě uzavřených skleněných boxů. Myslím, že tato koncepce, která umožňuje setkání investorů, architektů a dalších odborníků, byla letos zajímavě doplněna přednáškami Evy Jiřičné a Stevena Holla a diskusí o rozvoji prezentujících měst Prahy a Ostravy.

2. Ano, tím tématem je určitě dekarbonizace. Je to také téma, které rezonovalo napříč celým veletrhem. Jednou z možných cest, která je pro mne jako architekta velmi zajímavá, je snižování uhlíkové stopy využitím dřeva při výstavbě. Výstavba ze dřeva byla ještě před pár lety jen okrajové téma, nyní bylo možno v Mnichově vidět mnoho projektů budov s dřevěnou konstrukcí. Jde o udržitelné budovy s minimální uhlíkovou stopou. Bylo zajímavé sledovat, že i velcí developeři mají ambice při výstavbě nových objektů nahradit tradiční stavební materiály dřevem. V mnoha evropských zemích jsou dnes realizovány ze dřeva i vícepodlažní rezidenční a komerční objekty. Nezbývá než doufat, že i česká legislativa bude nakloněna tomuto trendu. 

3. V rámci Real Estate Information fóra jsem navštívila přednášku Duncana Swinhoea ze společnosti Gensler Building in Transformation: From Vacancy to Vibrancy. Tématem byla konverze stávajících budov na jinou funkci. Ve světovém měřítku nejčastěji jde o přeměnu kancelářských budov na obytné, hotelové a jiné využití. Toto téma může být v budoucnu zajímavé i v rámci vývoje realitního trhu v České republice. 

4. Ano, věřím tomu, že účast startupů na tomto prestižním veletrhu může být přínosná. Především v dnešní době, kdy i obor stavebnictví musí sledovat rychle vyvíjející se nové trendy, může být pohled mladých inovátorů v mnoha směrech přínosný a osvěžující.

Lucie Baková, senior civil engineer

1. Myslím, že program byl velmi zajímavý a inspirativní. Zejména při přednášce Stevena Holla bylo znát, že zaujala širší veřejnost. Celkově byla prezentace českého stánku na velmi dobré úrovni srovnatelné s prezentacemi dalších měst na veletrhu. 

2. ESG je trend, který se dostává stále více do popředí a jeho význam je nezpochybnitelný. Tento trend se silně propisoval v tématech přednášek, ale i při prezentovaných projektech a investičních záměrech vystavujících měst.

3. Jako architektku mě zaujala témata týkající se konverze stávajících dosluhujících administrativních objektů a možnosti jejich dalšího funkčního využití např. pro bydlení. Ostatně tomuto tématu se věnovala i jedna z přednášek v českém stánku.

4. Je skvělé, že i na takové akci dostanou prostor malé začínající firmy. Dostává se tak prostoru inovativním řešením, na něž mnohdy velké firmy nemají kapacity. Považuji to za inspirující.

František Kubašta, senior civil engineer 

1. Přednášky na stánku Czech Cities @ Regions za účasti architektů Evy Jiřičné a Stevena Holla vnímám velmi pozitivně. Architekti ukázali, jak lze zkombinovat specifika stávajících staveb s aktuálními trendy, a vytvořit tak funkční celek plnící požadavky dnešní doby. Praha za Ostravou v množství informací a prezentací pokulhávala.

3. Zajímavá byla prezentace na téma přestavby stávajících budov, které přestaly již plnit svůj účel, na jinou funkci využití. Např. přestavba administrativních budov na rezidenční, průmyslových na administrativní atp. Přestavba stávajících budov je k životnímu prostředí šetrnější než jejich demolice a následná výstavba nových objektů. Pro nás projektanty a architekty to je rozhodně zajímavá výzva.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *