Delta Pods Architects reprezentuje čtyři základní principy

Delta Pods Architects reprezentuje čtyři základní principy: Ekologie, ekonomika, sociální aspekty a design

Společnost DELTA je mezinárodním poskytovatelem služeb v oblasti nemovitostí a má zhruba 400 zaměstnanců v mateřském Rakousku, dále v České republice, na Slovensku a na Ukrajině. Služby společnosti DELTA zahrnují architekturu, stavební management a poradenství.

Její dceřinou firmou je Delta Pods Architects, mezinárodně působící architektonická kancelář s nadnárodním mezioborovým týmem, který tvoří kolem 160 architektů, stavebních inženýrů a stavebních techniků. Kromě Rakouska má v současné době kanceláře v České republice, na Slovensku a na Ukrajině. Kromě architektonických a obecně plánovacích služeb se společnost specializuje také na digitální nástroje (BIM), interiérový design a místní stavební dozor. Delta Pods Architects již realizovala řadu projektů v následujících odvětvích: V těchto oblastech: výzkum, zdravotnictví, výroba, vzdělávání, bydlení a práce. K referenčním projektům patří například budova Elisabethinen Wien Mitte, která byla oceněna medailí za památkovou ochranu 2023, a také farmaceutické projekty pro společnosti Boehringer I. a Biomay a další. Kancelář vyvinutá společností Delta Pods Architects na Slovensku pro společnost Takeda získala ocenění Inovativní kancelář roku 2023.

Na otázky Development News odpovídal Klaus Ransmayr, Chief Design Officer v Delta Pods Architects.

Skupina DELTA založila na přelomu roku novou značku Delta Pods Architects. Co mohou klienti očekávat?

Jsme sehraný tým architektů, techniků a projektantů, kteří pracují pro společné hodnoty a cíle, mezi něž patří zejména udržitelná budoucnost pro všechny a zvyšování kvality života prostřednictvím odpovědné stavební kultury. Architektura Delta Pods Architects je vyjádřením našeho základního postoje, který je v souladu čtyřmi principy: Ekologie, ekonomika, sociální aspekty a design. Proto se vždy zabýváme nejnovějšími technologiemi a pozorně nasloucháme potřebám našich klientů a budoucích uživatelů. Naše řešení jsou všestranně použitelná, atraktivní svým designem a udržitelná díky materiálům. Vzhledem k tomu přečkají životní cyklus celých generací.

BOX

Klaus Ransmayr, vedoucí designu Delta Pods Architects, je mezinárodně vzdělaný architekt a kreativec se sídlem ve Vídni, který má bohaté zkušenosti s koncepčními a schematickými studiemi a vývojem kancelářských, víceúčelových, komerčních, obytných, průmyslových a dalších komplexních a oceňovaných projektů. Ve společnosti Delta Pods Architects zodpovídá za řízení všech projektů ve fázi projektování a plánování a je klíčovým člověkem v manažerském týmu pro rozvoj podnikání a akvizice. Jako vedoucí designu zastává Klaus Ransmayr vedoucí roli při vedení projektů od jejich zahájení po projektování, při čemž zajišťuje kontinuitu projektového záměru a kvality od plánování přes realizaci až po předání projektu. V této pozici zastupuje společnost při jednání se zainteresovanými stranami a nese odpovědnost za projektování i strategická a obchodní rozhodnutí. Jeho značné technické i obchodní znalosti a zkušenosti, stejně jako schopnost vést projektové týmy celým procesem projektování mu pomohly úspěšně realizovat řadu stavebních projektů. Před svým příchodem do Delta Pods Architects pracoval Klaus jako partner a vedoucí designu v renomovaných architektonických kancelářích, jakou jsou HENN (Německo), Asymptote Architecture (USA) a Coop Himmelb(l)au (Rakousko).

Jaké jsou vaše cíle? Na co se bude tento mezinárodní tým architektů specializovat?

Pevně věříme, že architekti mají odpovědnost za přetváření světa k lepšímu. Náš slogan „Beyond Building“ pro nás znamená vytváření světů, nejen budov. Přemýšlíme o nich v kontextu prostředí a okolí, architektury a technologie, designu a využití, uhlíkové stopy a životního cyklu. Toto tvrzení je komplexní a vícerozměrné. Na tuto výzvu reagujeme precizními řešeními. Naše služby sahají od architektury, interiérového designu, celkového plánování až po místní stavební dozor/řízení. Jsme průkopníky při využívání digitálních nástrojů a BIM; poradenství v oblasti udržitelnosti považujeme za jedno z našich klíčových aktiv a silných stránek našeho týmu. Architekturu vnímáme jako komunikační proces, který má zároveň vysokou míru společenské odpovědnosti. Plánujeme a navrhujeme udržitelné budovy a jsme přesvědčeni, že společně budujeme lepší svět. Uživatel, klient a všechny další strany zapojené do procesu plánování se intenzivně podílejí na tvorbě koncepce. Naše klienty tak doprovázíme od prvního nápadu až po kompletní realizaci projektu.

Proč jste založili společnost Delta Pods Architects právě teď? Máte nějaký zvláštní důvod pro takové načasování?

Skupina DELTA byla založena před 47 lety. Architektura byla vždy jedním z jejích hlavních oborů jejího podnikání. V průběhu let v každé pobočce vzniklo samostatné architektonické oddělení. V posledních letech jsme zaznamenali, že projekty jsou stále složitější a nároky na zapojení velkého počtu odborníků se stále zvyšují. Proto vidíme, že velký potenciál spočívá v kombinaci našich mezinárodních zkušenosti a odborné znalosti, abychom byli schopni co nejlépe vyhovět těmto požadavkům. Nyní jsme schopni mnohem pružněji reagovat na místní požadavky a jsme schopni v rámci naší společnosti vždy najít ty nejlepší odborníky pro daný stavební projekt.

Byl jste jmenován vedoucím týmu; jaké jsou vaše vize do budoucna a čeho chcete společně dosáhnout?

Budoucnost architektury je živý a vyvíjející se obor, který je utvářen kombinací technologického pokroku, environmentálních problémů a měnících se lidských potřeb. Jsem velmi nadšený architekt, který pevně věří v sílu vlivu architektury na společnost. Budoucnost skýtá nekonečné možnosti inovací, kreativity a pozitivního dopadu. Moje vize budoucnosti Delta Pods Architects není jen o budovách, ale také o vytváření prostor, které zvyšují kvalitu života, podporují udržitelný život a inspirují budoucí generace.

Do stavebních technologií stále více vstupují dynamicky se rozvíjející nové technologie. Tento trend ale asi není ve všech zemích na stejné úrovni. Jak chcete pracovat s cenově dostupnou nabídkou v různých státech?

Delta Pods Architects pracuje globálně, ale působí lokálně. Naprosto tedy chápeme, že v různých zemích jsou odlišné standardy i očekávání. Důraz klademe na zachování architektonické kvality nezávisle na tom, kde je projekt realizován. To je možné pouze se silnou lokální základnou.

Jaké možnosti či šance pro modernizaci vidíte v České republice? DELTA zde realizovala špičkové projekty. Jak chcete navázat na tyto úspěchy?

V České republice bylo v poslední době postaveno několik ambiciózních projektů na velmi vysoké úrovni. Máme z toho obrovskou radost a doufáme, že tento trend bude pokračovat a že k němu budeme přispívat i v budoucnu. Posílili jsme tým, který se zaměřuje na počátek projektování a koncepci a na poradenství v oblasti udržitelnosti. V Rakousku se udržitelnost v architektuře změnila z „bylo by dobré“ na „nezbytné“. Věříme, že to tak bude i v České republice.

Co bylo vaším prvním důležitým úkolem, k němuž jste se rozhodli?

Skupina DELTA má velmi silný tým se zaměřením na pozdější fáze studie. Proto jednou z prvních věcí, které jsme se jako Delta Pods Architects rozhodli udělat, bylo posílit fázi koncepční a schematické studie. V naší vídeňské kanceláři jsme zřídili oddělení architektury a designu zodpovědné za dohled nad architekturou všech projektů. Synergie našich týmů umožňuje snáze dosáhnout maximální architektonické kvality projektů na mezinárodní úrovni. DELTA Group má za sebou velký počet uskutečněných projektů. Získat přehled o všem, co bylo realizováno, a zpřístupnit jej každému v naší společnosti bylo také jedním z našich prvních úkolů. Je to zásadní pro pochopení úrovně zkušeností a odborných znalostí nejen interních, ale i externích.

PR Marcela Kolářová a Arnošt Wagner

Foto: Archiv společnosti Delta

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *