Příští rok bude o něco lepší

Raiffeisen – Leasing působí na českém trhu téměř 30 let a poskytuje komplexní nabídku finančních produktů určených pro financování movitých předmětů i nemovitostí, včetně doplňkových služeb, jako je pojištění či dotační poradenství.

Společnost se specializuje se na financování investičních potřeb v oblasti strojů, zařízení, technologií, dopravních prostředků a nemovitostí. Ve svých řadách má své specialisty na financování letadel, lokomotiv a dalších specifických komodit. Široké spektrum služeb nabízí živnostníkům, firmám i korporátní klientele. Soukromým osobám financuje osobní a užitková auta. Na otázky Development News odpovídal Alois Lanegger, bývalý jednatel společnosti Raiffeisen – Leasing.

Jak se současná situace v bankovnictví odráží na realitním trhu?

Zatímco obecně lze říct, že bankovní trh vypadá dobře, situace na nemovitostním trhu, který s sebou nese specifická rizika, je složitější.  Úrokové sazby jsou stále vysoké, i když již došlo k jejich mírnému poklesu, hypoteční trh je na tom lépe než před rokem, objemy poskytnutých hypoték meziročně rostou. Ceny nemovitostí i cen ve stavebnictví jsou i nadále vysoké a podle predikcí čeká příští rok celý stavební trh pokles, i když nijak výrazný. To jsou důvody, proč banky i jiné finanční instituce v současnosti vidí trh s nemovitostmi jako poněkud rizikový. Proto musíme mít u nemovitostí, které financujeme, vyšší zajištění, což pro naše klienty nemusí být vždy úplně jednoduché akceptovat.

Znamená to, že developeři nyní vyčkávají?

Vyčkávání developerů je logické, je zapříčiněno poklesem zájmu ze strany kupujících, vysokými úrokovými sazbami, vysokými cenami nemovitostí a rostoucími náklady vynaloženými na stavební práce, materiál, energie. V důsledku aktuální situace mnozí developeři již v loňském roce pozastavili některé projekty. Prodávat znovu začnou, až budou projekty dokončovat, to znamená ve chvíli, kdy budou mít po kontrolou celkové náklady projektu, v některých případech u svých projektů čekají na oživení poptávky v dané lokalitě.

Podle vývoje upřednostňuje trh spíše pronájmy.

Výnosy z nájmů byly v minulosti relativně nízké ve srovnání s výnosem z prodeje. Nájmy byly pro developery méně atraktivní, častěji se tak přikláněli k odprodeji svých projektů. V současné době, kdy nájmy rostou, i díky inflačním doložkám uvedeným ve většině nájemních smluv, lze očekávat, že výnosy z pronájmu se v budoucnu srovnají s výnosy z prodeje.

Pronájem znamená pro developera dlouhodobou investici…

Ano i ne. Pronájem bude stále lukrativnější, bude adekvátně odpovídat rentabilitě a potenciálu daného projektu. Pokud se developer v budoucnu rozhodne pro změnu své strategie, může pronajaté byty později prodat nebo je může vložit do investičního fondu.

Není naše legislativa týkající se pronájmů poněkud nedostatečná?

Legislativa týkající se pronájmů se určitě posouvá správným směrem, i když pomalu. Pokud porovnám situaci v České republice se situací např. v Německu nebo v Rakousku, tak je tam situace pro pronajímatele komplikovanější než u nás. Pronajímatelé jsou tam například ve složitější pozici, když potřebují dostat neplatící nájemce z pronajaté nemovitosti. Existují tam sice pro tyto situace určité nástroje, ale je to běh na opravdu dlouhou trať. U nás jsou majitelé lépe chránění.

Jaká je současná skladba komodit, které má Raiffeisen – Leasing v portfoliu?

Nemovitosti tvoří zhruba 30–40 % našeho celkového portfolia. Z té „zbývající“ většiny jsou nejdůležitější stroje, zařízení a dopravní technika. Financujeme hlavně trucky, vlaky, letadla nebo výrobní stroje a různé technologie. Samozřejmě důležité je pro nás rovněž financování aut, která klientům financujeme nejčastěji formou úvěru. Obecně lze říct, že financování aut se řadí u leasingových společností k rentabilnějším produktům. Osobní, užitková a nákladní auta činí řádově 30 % našeho portfolia.

Tradiční otázka: jaký předpokládáte vývoj?

Osobně si myslím, že příští rok bude o něco lepší než tento. Inflace klesá a s ní budou klesat i úroky, také ČNB avizuje, že pokud nedojde k žádné mimořádné události, pak půjdou úrokové sazby dolů. S tím očekávám, že stoupne zájem o hypotéky. Lidé potřebují někde bydlet a musí tudíž řešit investice do bydlení. Předpokládám, že i firmy, které budou k novým investicím přistupovat s opatrností, budou potřebovat i nadále investovat.

Arnošt Wagner

Foto: Archiv Raiffeisen – Leasing

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *