Zelené pronájmy budou do roku 2026 naprosto běžné.

Společnost Savills připravila ESG desatero, které provede firmy nastavením úspěšné strategie.

V současné době se nejen v oblasti nemovitostí řeší udržitelnost a ESG odpovědnost, která se týká v podstatě každé firmy. Podle průzkumu Savills o trvalé udržitelnosti se stanou Green Leases, tedy tzv. zelené pronájmy, do roku 2026 běžnou součástí nájemních smluv. Naprosto klíčová pro naplnění ESG strategie bude spolupráce mezi nájemcem a pronajímatelem a nastavení ESG reportingu. Reportingy o nefinančních údajích jsou vyžadovány legislativou EU a údaje ze zprávy o udržitelnosti budou povinné již za rok 2024. 

Pro lepší orientaci připravila Savills ESG desatero (viz QR kód), které provede firmy nezbytnou terminologií k úspěšnému přechodu k ESG odpovědnosti. 

Pavel Novák, Head of Office Agency v Savills, říká: „Klíčovým aspektem v rámci zelených nájemních smluv je spolupráce pronajímatele a nájemce a dohoda provozovat budovu udržitelným způsobem. Nicméně pro reálný pozitivní vliv na životní prostředí i společnost je základem změna přístupu a myšlení pro to, aby ESG strategie měla efekt.“

 

Jan Jurčíček, Head of Building and Project Consultancy v Savills, doplňuje: „Dílčí neefektivnosti systémů topení, chlazení a vzduchotechniky způsobené nevhodným regulováním v současnosti patří k největším problémům energetické náročnosti budovy. Současně je velmi časté, že v jedné části budovy se topí a na druhou svítí celý den slunce a chladí se, což vytváří potenciál do budoucna pro hospodárnější chod budov.“ 

Na trhu jsou samozřejmě i budovy, které jsou na ESG připraveny. Objevují se však případy, kdy pronajímatelé nemají vhodně nastavené procesy. Respektive potřebná data mají k dispozici, ale neumějí nájemcům poskytnout relevantní reporting.

PR

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *