Obermeyer Helika počítá s dalším rozvojem obchodních center

V rozhovoru s Jiřím Fouskem, generálním ředitelem společnosti OBERMEYER HELIKA, nahlédneme do světa komplexních služeb v oblasti projektování.

S portfoliem zahrnujícím zdravotnické stavby, obchodní centra, rezidenční komplexy, kancelářské budovy i další typy nemovitostí patří tato firma k největším projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v České republice.

Co je v současné době pro Obermeyer Helika tou klíčovou oblastí, kterou se zabýváte? Je známo, že pokrýváte v projektování a návrhu staveb téměř všechny segmenty developmentu a stavitelství, ale co je pro vás to hlavní?

Pořád je pro nás nejzajímavější oblastí komerční development. Věříme v další rozvoj a počítáme také s dostavbou či přestavbou řady obchodních center. Projekční práce v tomto odvětví stále představují náš core byznys. Právě toto umíme nejlépe na českém trhu a z mého pohledu má tento segment před sebou stále velkou perspektivu, ačkoliv mnozí o tom pochybují. 

Mluví se o tom, že obchodních center už u nás bylo postaveno dost a v přepočtu metrů čtverečních obchodní plochy na obyvatele stojíme v evropských statistikách velmi vysoko. Kde tedy vidíte potenciál?

Myslím, že nás stále čeká další významný přerod v rozvoji obchodních center. Chci tím říci, že ta špatná a neúspěšná obchodní centra budou postupně zanikat, eventuálně se alespoň zmenšovat. Ta úspěšná a dobře koncipovaná obchodní centra naopak porostou, budou se rozšiřovat a také přestavovat. To je můj aktuální pohled na trh. Nepopírám, že obchodních ploch je statisticky mnoho, nicméně jsme ve fázi, kdy se kvalitní projekty budou prosazovat na úkor těch nekvalitních. A v případě těch kvalitních projektů my jako společnost být chceme a věřím, že budeme. 

Jaký bude tento rozvoj z pohledu jednotlivých regionů? Mluvíme teď o výstavbě obchodních center výhradně ve velkých městech nebo i v těch středně velkých či malých?

Vnímáme, že poptávka po rozšiřování obchodních center je stále největší v Praze. Není tajemstvím, že se týká například obchodního komplexu Centrum Černý most, které se bude dále vylepšovat, což aktuálně v Obermeyer Helika řešíme. Ale máme zde i další lokality v Praze, kde pracujeme na rekonstrukci či minimálně upgradu již existujících obchodních center. Příkladem může být naše spolupráce na rekonstrukci obchodního domu Palladium v centru Prahy. I v regionech bude probíhat obdobný proces. Máme města, kde jsou dnes dvě až tři obchodní centra, která si navzájem konkurují. Většinou je to tak, že jedno z nich začne být dominantní a jiné upadá. Samozřejmě majitelé a investoři těch úspěšných obchodních center budou chtít svou dominanci potvrdit. Nebo naopak investoři, kteří získali méně úspěšná obchodní centra, budou chtít tuto situaci změnit – a to znamená modernizovat. Jde to samozřejmě ruku v ruce s tím, jaké mají zákazníky, co jim mohou nabídnout. Ale primárně ten plán souvisí zejména s polohou obchodního centra, jeho konceptem a v neposlední řadě s tím, jakým způsobem je obchodní centrum provozováno.

Když odhlédneme od retailových center a podíváme se na váš obor jako celek. Co považujete za hlavní komplikaci či brzdu rozvoje českého realitního developmentu?

Je to už trošku evergreen, takže se možná budu lehce opakovat. Nepružnost našich povolovacích procesů a principů územního plánování je brzdou nejen developmentu a stavebnictví. Je to už významná brzda celé ekonomiky, celé naší země. Mohl bych jmenovat řadu příkladů. Můžeme se zeptat: Co je s metropolitním plánem Prahy? V tuto chvíli to nikdo neví, nikdo vám na to neodpoví. Přitom se už řeší mnoho let. S novým stavebním zákonem jsme se všichni těšili, že se konečně situace změní, ale zatím to tak příliš nevypadá. Klíčovou změnou měla být digitalizace všech procesů potřebných ke schvalování staveb. Tato změna zjevně není připravená. Přitom zákon by měl vstoupit v platnost od 1.července 2024 a digitalizace není ani v plenkách. Nemáme předpisy ani vyhlášky. To znamená, že nikdo z účastníků toho procesu neví, co se vlastně toho 1. července stane. Bohužel se obávám, že hlavní cíle, kterými byly zjednodušení a zrychlení procesu, tímto novým stavebním zákonem dosaženy nebudou. 

Z toho, co říkáte, je celkem nasnadě, co byste asi tak popřál do toho nejbližšího období českému realitnímu developmentu.

Pořád a stále bych si přál hlavně to, abychom měli kvalitní územní plánování, jasnější regulaci a funkční stavební zákon. To nás všechny aktuálně nejvíce brzdí. Vyřešení nebo alespoň zlepšení fungování tohoto zákonného rámce by významně pomohlo celé české ekonomice.

PR

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *