Zástupci MČ Praha 2 a Karlin Port Real Estate deklarují společný zájem na záchraně nádraží Vyšehrad

Místostarosta městské části Praha 2 Jan Recman se dnes sešel u jednoho stolu se zástupcem nového vlastníka historické budovy nádraží Vyšehrad Miloradem Miškem Miškovićem, aby svým podpisem stvrdili společný zájem na záchraně této nemovité kulturní památky.

„Těší nás, že po dlouhých letech nejistoty máme partnera, se kterým můžeme společně na záchraně této nemovité kulturní památky pracovat. Další osud historického nádraží Vyšehrad nám není lhostejný. Byli bychom rádi, aby se do budoucna stalo chloubou nejen naší městské části, ale i celé Prahy,“ říká starosta Prahy 2 Jan Korseska.

Praha 2 přístup nového vlastníka vítá. Ten už v únoru radnici seznámil se svým záměrem a přislíbil, že provede první nezbytné kroky vedoucí k zabezpečení budovy a jejího okolí, tak aby se zabránilo dalšímu poškození. Plán zahrnoval i samotné zakrytí objektu.

„Nový majitel splnil, co slíbil. Zakryl obvodové zdi a střechu budovy a zabezpečil tak nádraží před dalším chátráním. Díky tomu mohly být odstraněny bezpečnostní zábrany a došlo ke zprovoznění přilehlého chodníku a komunikace. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale dobře fungující vzájemnou komunikaci vnímáme jako základ pokračující spolupráce,“ dodává Jan Recman, místostarosta Prahy 2, který má v gesci oblast výstavby a územního rozvoje.

„Jde o velmi náročný a výjimečný architektonický projekt, který zvelebí centrum Prahy. Jsem rád, že tento projekt krásně navazuje na jedinečnou zkušenost naší společnosti z revitalizace Karlínské čtvrti,“ dodává Milorad Miško Mišković, spolumajitel projektu.

Samotný projekt nového vlastníka počítá se zachováním stávající historické budovy nádraží. Ta bude koncipována jako multifunkční, v jejím přízemí se bude nacházet občanská vybavenost a projekt bude zahrnovat také dostatečné množství podzemních parkovacích stání v souladu s Pražskými stavebními předpisy. Ve dvou nových budovách pak budou především bytové jednotky.

 Zprávu zpracoval Odbor kancelář starosty a komunikace ÚMČ Praha 2. Další podrobnosti: Mgr. Andrea Zoulová, tisková mluvčí

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *