Inovace parkování s Green Center

Inovace, udržitelnost a efektivní využití městského prostoru – to jsou klíčové aspekty, které zdůrazňují nedávné úspěchy v oblasti parkovacích řešení realizovaných společností Green Center, předním českým výrobcem a poskytovatelem parkovacích systémů a technologií.

Green Center se ve svých projektech zaměřuje na integraci pokročilých technologií, mezi něž patří systémy rozpoznávání registračních značek a navigační systémy pro efektivní navádění k volným parkovacím místům. Vše s cílem optimalizovat uživatelskou zkušenost a zároveň podporovat udržitelný rozvoj urbanistických oblastí.

P+R parkovací dům Nové Butovice

Projekt P+R parkovacího domu v Nových Butovicích představuje mimořádnou kombinaci komfortního parkování pro 380 vozidel a zároveň efektivního využití prostoru s promyšleným rozdělením pro dojíždějící a místní obyvatele. Se čtyřmi nabíječkami pro elektromobily a možností budoucí expanze na celkem 33 stanic je tato realizace ukázkovým příkladem inovace v oblasti městského parkování.

„Tento projekt nás velmi těší, protože odráží naši neustálou snahu vytvářet praktická a šetrná parkovací řešení, která efektivně reagují na současné potřeby a směřují k trvale udržitelným městům,“ uvádí Tomáš Zdobnický, generální ředitel a majitel společnosti Green Center.

P+R parkovací dům Mladá Boleslav

Nedávno byl také otevřen nový P+R parkovací dům v Mladé Boleslavi. S více než 300 parkovacími místy a šesti nabíjecími stanicemi pro elektromobily situovanými strategicky mezi sportovní halou a hlavním vstupem do stadionu tento projekt nabízí obyvatelům města nejen praktické výhody, ale i podporu ekologické mobility.

T. Zdobnický to komentuje: „Naše investice do inovativních a udržitelných parkovacích řešení jsou odrazem našeho pevného přesvědčení, že inteligentní technologie a promyšlené urbanistické přístupy jsou klíčové pro vytváření chytrých a zelených měst pro příští generace.“

V kontextu narůstajících výzev městské mobility a trvalé udržitelnosti se projekty, jako jsou ty od Green Center, stávají nezbytnými krokem k adaptaci naší infrastruktury a podpoře citlivějšího a efektivnějšího využívání městského prostoru.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *