Vyšší zraková pohoda = vyšší výkon zaměstnanců!

Téma úspor v komerčních budovách patří dnes k nejvyšším prioritám všech provozovatelů komerčních budov. Přitom úsporou nákladů v provozu se dá zároveň dosáhnout i lepšího komfortu a vyššího výkonu zaměstnanců. 

Zraková pohoda jde ruku v ruce s „neinvazivním“ řízením osvětlení, bez nutnosti složitě rekonstruovat budovy. Dosáhneme jí jednoduchou instalací svítidel s bezdrátovým řízením a využitím přirozeného slunečního svitu v budově přes den. Komerční budova je zpravidla více než z 50 % prosklená. Zaměstnanci se (ne)starají o nastavení intenzity osvětlení na pracovní ploše. Vše za ně udělá bezdrátový systém řízení svítidel, dodatečně instalovaný bez nutnosti kabeláže, s čidly osvitu a monitoringu přítomnosti na pracovišti.

Hybridní práce změnila kanceláře

Kanceláře se vyvíjejí, zejména s rozmachem hybridní práce, a to posunutím hranic mezi prací, bydlením a spolužitím, což vyžaduje radikální revizi tradičních instalací osvětlení kanceláří. Bezdrátové ovládání osvětlení prokázalo, že hraje skutečně obrovskou roli při poskytování flexibilních, vysoce atraktivních kancelářských prostor, které nabízejí vynikající uživatelské zkušenosti, méně plýtvání energií a lepší pohodu a produktivitu zaměstnanců. V kombinaci s denním osvětlením a detekcí obsazenosti může inteligentní ovládání osvětlení ušetřit značné množství energie v kancelářích, protože zajistí, aby v případě potřeby bylo použito správné světlo. Tyto systémy lze snadno ovládat spínači, senzory nebo mobilními aplikacemi.

Příklad č. 1: Kanceláře společnosti Donaldson Filtration Solutions Kadaň

Nastala potřeba vyměnit kazetová zářivková svítidla (dnes již v EU neprodejné zářivky) pouze 15 let po zahájení provozu. Šlo o 600 m2 kanceláří (dva open space prostory s koridorem + 10 kanceláří, dvě jednací místnosti), osvětlení parkovišť a nakládacích ploch pomocí svítidel pro pouliční osvětlení. Došlo k výměně 196 svítidel s retrofit doplněním na původní elektroinstalaci Synergis Lighting_Control s automatizací a řízením osvětlení kancelářských prostor:

  • Bylo využito světlo dopadající okny, protože budova byla z 50 % prosklená.
  • Útlumy svícení byly řízeny podle denního přírůstku světla.
  • Sedminásobné zdražení elektrické energie přineslo potřebu snížit sedmkrát vyšší náklady na původní svícení.

Snížení nominální spotřeby o zhruba 58 % výměnou za 196 LED zapuštěných svítidel PROLUMIA Pro-Office DALI s UGR<16 s nejlepší zrakovou pohodou na trhu. Dodatečné snížení spotřeby na 120 instalovaných LED svítidlech o dalších asi 40 % díky automatizovanému řízení pomocí technologie Synergis Lighting_Control by Casambi. Došlo k nastavení útlumů pomocí světelných a přítomnostních senzorů regulujících výkon svítidel. Automatizace časových plánů svícení byla nastavena podle přítomnosti osob v kancelářích z prosklených 50 %.

Výsledek?

Kvalifikovaný odhad úspory pomocí aktivního řízení činil kolem 425 000 Kč za rok, přičemž pořizovací náklady na tento „retrofit“ řídicí systém činily kolem 380 000 Kč.

Po sečtení úspor se Donaldson Kadaň dostal téměř na původní náklady na svícení s obrovským posunem zrakové pohody pracovníků a zvýšeným výkonem pracovníků díky extrémně nízkému faktoru oslnění svítidly pod UGR<16.

Příklad č. 2: Řídicí velín vodní elektrárny Střekov – ČEZ Obnovitelné zdroje:

Očekávalo se zlepšení stavu světelné pohody při změně barevné teploty svícení během denní doby. Osvětlení velínu s provozem 24/7 bylo vyměněno za plně automaticky řiditelná svítidla podle cirkadiánního rytmu v závislosti na denní době pro lepší světelnou zrakovou pohodu svítidly PROLUMIA Pro-Office TW (tunable white). Bylo nastaveno autonomní řízení cirkadiánního rytmu a útlumů pomocí Synergis Lighting_Control.

Průmyslové prostory jsou jedním ze složitějších typů budov pro osvětlení. Spotřeba energie na osvětlení průmyslových zařízení, zejména průmyslové skladů a skladových prostor patří k nejvyšším (46 kWh/m2 za rok), proto je velmi důležité snižovat náklady na provoz a údržbu při současném zvyšování úspor energie. Výrobní haly jsou prostory, které mohou v mnoha případech fungovat 24/7, takže energeticky úsporná svítidla a efektivnější využití denního světla jsou přínosem nejen pro šetření energií, ale také pro zlepšení zrakových podmínek a celkovou pohodu zaměstnanců.

Příklad č. 3: Výrobní prostory společnosti Jakob Müller AG – Czech Republic

Ve firmě nastala potřeba po 15 letech provozu vyměnit lištové zářivkové osvětlení za zhruba 200 LED svítidel PROLUMIA Retrofit II. Bylo využito světlo dopadající světlíky měřené bezdrátovými pohybovými/světelnými senzory ve velkých výškách s optikou. Autonomní zónové řízení Lighting_Control jednotlivých pracovišť bylo způsobeno pomocí útlumů svícení směnám a potřebám jednotlivých oddělení výroby od skladu, svařovny až po kontrolu kvality všech výrobních prostor a v návaznosti na nastavené luxy na pracovištích činilo od 200 do 750 luxů. 

Díky této změně dochází při denním provozu k úspoře 77 % původních nákladů.

Výhody řešení Synergis pro provoz budov:

  • energetická účinnost a udržitelnost, 
  • data a konektivita, kontrola obsazenosti, 
  • pro každodenní provoz není potřeba připojení k internetu, 
  • snížení provozních nákladů, 
  • bezdrátové nouzové osvětlení s automatickým testováním a hlášením, 
  • bezproblémová instalace, snadné uvedení do provozu.

Co říci závěrem?

Dnešní moderní kancelář a průmyslové objekty potřebují jiný přístup k osvětlení; měl by být flexibilní, přizpůsobivý měnícím se funkcím i uživatelským preferencím a energeticky účinný. Osvětlení je největší koncovou spotřebou elektřiny v kancelářích v Evropě a představuje 40 % veškeré spotřeby elektřiny. Inteligentní ovládání osvětlení může v kombinaci s denním osvětlením ušetřit až 60 % energie v kancelářích, zatímco detekce obsazenosti může ušetřit až 44 % ve srovnání s instalací bez senzoriky. 

Důležitá je také funkčnost pro koncového uživatele; v nedávné studii 33 % pracovníků v kancelářích uvedlo, že by si rádi přizpůsobili své stropní a stolní osvětlení úrovni přicházejícího denního světla. Poskytnutí individuální kontroly nad osvětlením pracovníkům, které rovněž vyžadují certifikační systémy zelených budov, jako je LEED a BREEAM, lze jednoduše dosáhnout pomocí instalace bezdrátového Synergis Light_Control do všech, a to i již stojících budov.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *