Moderní facility management je plný technologií

Pod pojmem „moderní facility management“ si lze představit mnoho různých věcí. Pro někoho to je nepříliš „sexy“ obor, který se stará o budovy, areály a zabezpečení.

Avšak moderní facility management je z pohledu nových technologií v posledních letech poměrně dost „sexy“. Rozkvět IoT a robotiky, veškeré technologické novinky, které tu sice již byly, ale s energetickou krizí začaly dávat ještě větší smysl, tomu dávají za pravdu.

IoT pomáhá úsporám a efektivitě

Technologie mohou nejen ušetřit náklady, ale slouží jako skvělý nástroj v rozhodovacím procesu vedení firem. Díky nim má management neustále jasný přehled o tom, co se děje kdekoli v jejich budovách či areálech, a může tak na základě relevantních dat rozhodnout, jak nastavit další procesy. Mít přehled a možnost ovlivnit aktivně efektivitu jednotlivých pracovišť je mnohdy k nezaplacení. 

Systémy a čidla propojené v systému IoT výrazně napomáhají k úsporám i efektivitě. Není třeba posílat pracovníky k fyzickým odečtům a mít potřebná data jen jednou měsíčně nebo ročně. S IoT a dálkovými odečty máte data v reálném čase a můžete vidět trend i v časech, kdy by se jinak odečet nemohl uskutečnit. Tímto způsobem OKIN Facility u některých klientů odhalil např. chod zařízení v produkci i tehdy, kdy se nevyrábělo. Samozřejmě s úpravami a v některých případech i automatizací procesů pak lze udělat mnohé, co ušetří peníze i čas. V některých případech třeba systém upozorní na zvýšené hodnoty a pracovník se sám rozhodne, co bude dál. Jindy lze systém nastavit automaticky. Pokud bude některá hodnota překročena, bude vygenerována zpráva (alarm) nebo dojde k předem nastaveným automatizovaným postupům.

V OKIN Facility je výhodou jejich vlastní systém, který lze napojit i na systém klienta, takže odpadá nutnost dokoupení systému pro klientskou stranu. Ale největší výhodou je možnost propojení různých druhů senzorů a čidel do jednoho systému. Obvykle mají čidla a senzory své vlastní aplikace, které většinou nelze propojit. To v tomto případě odpadá.

Případová studie z retailu s konkrétním řešením

Využití IoT v praxi může dokumentovat následující obchodní případ z prostředí retailu. Zákazník spravuje rozsáhlou síť poboček a hledal efektivní a komplexní řešení pro dohled a kontrolu nad svými provozy. Hlavními výzvami bylo monitorovat kvalitu skladování zboží, sledovat spotřebu energií v jednotlivých pobočkách, měřit teplotu v prostoru s cílem optimalizovat vytápění (a tím snížit náklady), centralizovat řízení světelné reklamy, aby se eliminovalo zbytečné plýtvání, a současně se zvýšil uživatelský komfort. Cílem bylo zajistit, aby veškeré pobočky byly spravovány centrálně a v reálném čase, což povede k lepší kontrole nad provozy, úsporám nákladů a celkovému zvýšení efektivity.  

Společnost OKIN Facility se svými partnery dodala klientovi kompletní řešení. Od počáteční analýzy a mapování stavu poboček přes vhodný hardware pro osazení stávajících měřidel energií, teplotních senzorů do chladniček i prodejen a zařízení pro zapínání a vypínaní světelné reklamy až po jeho fyzickou instalaci na místě. Tato zařízení jsou provozována pomocí baterií s víceletou životností i díky pokročilým LP WAN sítím, jako je např. LoRaWAN od ČRA. 

Mozkem celého řešení je vlastní cloudová platforma SARAhub, která sbírá data ze všech zařízení a senzorů, zobrazuje detailní informace, historii, trendy a především umožňuje včas a automatizovaně reagovat na nastalé situace pomocí uživatelsky definovaných scénářů. Výhodou je kombinace různých agend v jednom prostředí a další možnosti rozšiřování.

Jako další logický krok se nabízí využití nasbíraných dat pro ESG reporting, rozšíření funkcionality o počítání osob v prodejně, footfall analýzu, popř.  monitoring zaplnění odpadových nádob ve vybraných lokalitách pro optimalizaci svozu odpadů.

Roboti (a coboti) šetří náklady i lidské síly

Není to jen efektivita energetická, ale např. také i úklidová, do jejíhož procesu rovněž vstupují roboti. Někdy se jim také říká coboti, jelikož potřebují ještě stále jakousi kooperaci s lidmi. Ale i ty se mohou postarat o mnohem efektivnější úklid, poněvadž vydrží uklízet mnoho hodin se stejnou kvalitou a bez únavy. Stejně tak zvládnou úklid ve skladových prostorech a halách, kde nepotřebují teplo ani světlo. Tam dochází k dalšímu zefektivnění právě v důsledku úspory energie, protože jinak by světla byla zapnutá celou noc v době úklidu. Nejefektivnější kombinace pracovní a nabíjecí doby, vhodně vybraného robota pro konkrétní prostředí a povrch, to není jen o výběru značky robota, ale o skutečné znalosti technologií a jejich možností (každý výrobce a model to má jinak) i procesu úklidu ve specifických provozech klientů. 

Dnešní roboti se „umějí“ učit, neustále se vylepšuje jejich software a jejich flexibilita pro ještě dokonalejší úklid a lepší výpomoc. Neumějí sice ještě vše, ale už dokážou hodně. Stejně tak pak mohou lidské síly (na nichž facility management stojí) trávit více času pracemi, které jsou komplikovanější a roboti je zatím nezvládají. V OKIN Facility se těmito technologiemi a inovacemi zabývá speciální oddělení s lidmi, kteří technologiím i facility managementu rozumějí a přinášejí další zefektivnění a přidanou hodnotu pro klienty.

Technologie jsou významným pomocníkem v tomto oboru – a nejen v něm. Jde jen o to, jak je nejlépe využít a celý proces přizpůsobit tak, aby byl skutečně efektivní a bylo možné pracovat na více místech najednou a s významnějším využitím lidské síly a dovednosti, protože s tím ostatním pomohou technologie.

Ing. Tomáš Polák

Foto: Archiv OKIN Facility

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *