Startuje soutěžní přehlídka Park roku 2023

Dvě významné profesní organizace společně vyhlašují soutěžní přehlídku Park roku 2023, hodnotící veřejně přístupná díla krajinářské architektury dokončená v uplynulých deseti letech. Díla mohou do konce srpna přihlašovat jejich autoři, zhotovitelé, zadavatelé a spolky. Soutěžní přehlídka a s ní spojená propagace dobrých příkladů může inspirovat a motivovat další obce a jiné zadavatele ke změně veřejného prostoru k lepšímu.

„Dílo tvůrce zahrady, parku vlastně není nikdy hotovo. Je třeba stále jej tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat, což předpokládá správně odposlouchat hlavní myšlenku, smysl, jeho vnitřní hodnotu… tvorba zahrad, parků, krajiny, je kontinuální proces – od projektování, přes jeho realizaci až po provoz a ošetřování, jímž se neustále táhne zlatá nit umění,“ takové je motto soutěže, které organizátoři převzali od významného krajinářského architekta Ivara Otruby. „Krajinářská architektura je specifická tím, že do ní vstupují přírodní procesy. Zatímco dům je jakási „zkamenělina“, tak v krajinářské architektuře máte velice dobrého účetního, a to je příroda. Je nemilosrdná a chyby neodpouští,“ těmito slovy přibližuje svůj obor Vladimír Sitta, charismatický krajinářský architekt, který působil více než třicet let v zahraničí a na Fakultě architektury ČVUT vede Ústav krajinářské architektury.

Význam krajinářské architektury vzrůstá s probíhající klimatickou změnou, která zhoršuje životní podmínky zejména – ale nejen – ve velkých městech. Kvalitní veřejná prostranství se zdravou vegetací, vybavením pro různé venkovní aktivity všech věkových kategorií a respektem ke geniu loci mají bezprostřední vliv na duševní i fyzické zdraví lidí. Stávají se základem identity obyvatel a jejich přínos se odráží i v ekonomických ukazatelích. „Kvalitní park nemůže být bez kvalitní péče a údržby,“ zdůrazňuje Václav Babka, autor projektu Komenského parku ve Zlíně, který v soutěži zvítězil v roce 2015. „Dynamika vegetace je taková, že jakmile se přestane kosit, plet, veškeré investice jdou vniveč. Myslím si, že v dennodenní údržbě máme obecně v republice velký dluh. Potřebujeme renesanci péče o zeleň, protože investicí to nekončí, ale naopak začíná,“ dodává Babka.

Díla přihlášená do soutěžní přehlídky Park roku posoudí odborná porota, jmenovaná vyhlašovateli soutěže, složená z řad odborníků několika profesí. Porota se po uzávěrce soutěže, která je na konci srpna, sejde na ustavujícím zasedání, kde se na základě zaslaných obrazových i textových podkladů seznámí s přihlášenými díly a vybere ta, která budou dále hodnocena. Nominovaná díla pak porotci osobně navštíví ve dnech 25. – 27. září 2023, kdy budou hodnotit nejen kvalitu projektu, ale také kvalitu zahradnických i řemeslných prací a péči o dílo, protože díla krajinářské architektury vznikají na základě úvah krajinářských architektů a projektantů, budují je zahradníci a technici a rostou díky péči jejich pěstitelů. Porota pak rozhodne o nositeli ceny pro Park roku 2023 a dalších souvisejících cen –  za environmentální přínos, inovativní přístup či použité biotechnologie. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 19. října 2023 v Humpolci, protože vyhlášení výsledků se tradičně koná tam, kde se nachází vítězné dílo z předchozího ročníku a v roce 2021 zvítězil právě park Stromovka v Humpolci.

V soutěžní přehlídce Park roku 2023 může elektronicky hlasovat i veřejnost. Hlasování se uskuteční prostřednictvím webové stránky www.parkroku.cz, kde budou soutěžní díla od 1. září představena texty a fotografiemi, které poskytnou přihlašovatelé. Dílo, které obdrží nejvíce hlasů, získá Cenu veřejnosti. Hlasování bude zahájeno 15.9 2023 a ukončeno 15.10 2023.

Soutěžní přehlídka se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka
a místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

www.parkroku.cz

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *