Vize Wisła: Jak to vzniklo

Jezdil jsem do polského města Wisła za sochařem Grzegorzem Michałkem-Janosikem, jemuž jsem loni uspořádal výstavu jeho dřevěných soch v Centru města budoucnosti na CIIRC ČVUT.

 

Jednou jsme se vraceli později večer z baru v největším hotelu ve Wisłe, který se nad městem vyjímá jako zaoceánská loď nad přístavem. Z pohledu shora jsem se zadíval na město, které se pod námi leželo jako na dlani. Přímo před námi, v sousedství domu, v němž můj kamarád Grzegorz žije a má sochařský ateliér, jsem zahlédl veliký nezastavěný prostor. Zamyslel jsem se a položil Grzegorzovi řečnickou otázku: To by byl krásný pozemek na výstavbu, co? Nevíš, kdo ho vlastní? A on jen nevinně odpověděl a začal se smát: Můj tchán. Od té doby uplynulo ještě pár měsíců, než jsme se s Grzegorzovým tchánem Jerzym Stańkem potkali. Hned při prvním setkání jsem si přál, abychom na tomto projektu mohli pracovat.

 

Lokálpatriot developerem

Jerzy koupil pozemek již více než před 20 lety. Tenkrát se každý podivoval, proč to dělá. Když si to později uvědomili, chytali se ti, co se předtím divili, za hlavu. Vždyť to jsou jediné pozemky, na nichž lze v tomto rozsahu stavět v podstatě v centru města.

Pro Jerzyho bylo důležité, že se narodil a žil nedaleko Wisły, a je pro něj srdeční záležitost zde něco postavit a zanechat to svým dětem. Měl štěstí, že se mu v podnikání dařilo. Po naší diskusi a prezentaci mé představy, jakým způsobem zastavět území, jsme se nejen dohodli, že mě pověří zpracováním studie. Při té příležitosti jsme navštívili také pana starostu. Dohodli jsme se, že do návrhu zahrneme i městský pozemek, který leží v tomto prostoru a mohl by být součástí nového obchodního a kulturního centra města Wisły. Domluvili jsme se, že součástí zadání bude i experimentální divadlo a společné podzemní garáže; celý návrh bude mít pochopitelně návaznost na stávající územní plán. V rámci toho bude zažádáno o patřičné změny, které by umožnily návrh realizovat ku prospěchu celého města.

Koronavirus všechno odložil

Další konzultace se starostou a dalšími zástupci města byly důležitou součástí při formování daného území a přípravě konečného návrhu. Výsledek je možné vidět na vizualizacích a animačním videu, které zpracovalo Studio
Horák. Cílem bylo vytvořit představu o architektonicko-urbanistickém uspořádání celého prostoru a jeho možném funkčním využití. Architektura jednotlivých objektů se bude řešit až v dílčích projektech jednotlivých objektů. Důležité bylo definovat území prostorově a stanovit výškové limity. Studie předpokládá, že převážnou část parteru bude tvořit pěší zóna s obchody, bary, restauracemi a jednotkami poskytujícími další služby návštěvníkům s minimálním narušením individuální automobilovou dopravou. Předpokládá se, že do celého návrhu budou implementovány inteligentní technologie, jež pomohou optimalizovat všechny procesy, které se na území budou odehrávat, a to i v návaznosti na okolí.

Celý proces trochu přibrzdila situace kolem COVID-19. V současnosti se čeká na prezentaci městu Wisła. Klient dal zpracovat prezentační video. I z něho lze vycítit, že nejde jen o jeden z mnoha developerských projektů, jehož cílem je pouze maximální zisk, ale jde o projekt, jímž chce člověk, který v místě vyrůstal, přispět k prosperujícímu rozvoji města i s ohledem na jeho minulý vývoj a genius loci.

Michal Postránecký / vizualizace: studio horák

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *