Firemní parkování ve městech

Mnohá velkoměsta praktikují důraznou restriktivní politiku parkování na území obce. Tato omezení významně ovlivňují obyvatele i podnikatelské subjekty. Zatímco obyvatelům přinášejí pozitivní změnu, pro podnikatele představují regulační opatření téměř vždy zvýšení finančních výdajů.

V současné době stále více lidí používá osobní automobil, což s sebou zákonitě přináší problémy s dopravou. Především parkování vozidel na omezeném území obcí bývá obtížné. Poptávka po parkovacích místech převyšuje nabídku, a vzniká tak přetlak. Vedení municipalit se proto mnohdy snaží řešit problémy s parkováním uplatňováním restriktivních opatření.

Zóny komplikují parkování podnikatelům

Příkladem může být Praha, kde se samospráva snaží zamezit problémům s parkováním zaváděním zón placeného stání. Ty se přitom – vedle centra města, kde může být jejich použití vzhledem k ochraně památkové rezervace opodstatněné – začínají objevovat i v odlehlejších městských částech. Většina zón je určena výhradně rezidentům, popř. je jejich použití náležitě zpoplatněno. Zónová regulace je však zaměřena velmi jednostranně, jelikož znamená zlepšení podmínek pouze pro tamní obyvatele.

Pozitiva pro trvale bydlící obyvatele jsou na druhou stranu vykoupena strastmi firem, jimž zóny placeného stání mohou podnikání velmi znepříjemnit. Společnosti se sídlem v dané části mají možnost využít pro parkování placené zóny, cena je však podstatně vyšší než pro rezidenty – a pro mnohé firmy zcela neúnosná, o případném zajištění parkovacích míst pro zákazníky nemluvě. Revize systému a změna koncepčního řešení je v nedohlednu, některé společnosti se proto snaží najít způsob, jak se vyhnout placení přemrštěných poplatků a zároveň parkovat komfortněji. Všem těmto subjektům nabízejí řešení produkty společnosti GREEN Center.

Řešení pro soukromé pozemky

Některé firmy disponují pozemkem, který využívají jako odstavnou plochu pro svůj vozový park. Před realizací zónového placeného stání nebylo nutné tato prostranství nijak ohrazovat a oddělovat je od veřejného prostoru. S plošným zaváděním zónového parkování jsou však tato prostranství stále více využívána řidiči, kteří se snaží vyhnout platbě parkovného. Na soukromý pozemek lze instalovat automatické parkovací závory, které zamezí vjezdu nežádoucích osob. Závory mohou být ovládány prostřednictvím dálkových ovladačů, což umožní vjezd pouze jejich držitelům – zaměstnancům, zákazníkům, distributorům či partnerům.

Společnosti sídlící v domech s centrálním dvorem mohou využívat pro parkování prostory dvorních traktů. Problémem těchto budov bývají poddimenzované průjezdy, kde není možný současný pohyb vozidel v obou směrech. Bezpečný průjezd automobilů na interních komunikacích s jednosměrným průjezdem dokáže vyřešit systém řízení dopravy. Řízení dopravy monitoruje přítomnost motorových vozidel v daném prostoru a na základě získaných informací reguluje jejich vjezd a výjezd.

… i pro podzemní garáže

Jiným řešením může být zbudování podzemní garáže. Vjezd do garáže je vybaven výsuvnými vraty, která jsou ovládána bezkontaktní čtečkou karet. Vjezd je povolen pouze držitelům identifikačních karet. Společnost má díky tomu přímou kontrolu nad využitím parkovacích ploch. Vzhledem k často omezeným prostorovým dispozicím garážových vjezdů nalezne i zde uplatnění systém řízení dopravy.

Největší možnosti ohledně parkování se však samozřejmě otevírají developerům nebo firmám, které se rozhodnou pro vybudování zcela nové nemovitosti. Novostavby se nemusejí omezovat pouze na použití jednoduchých parkovacích systémů, ale nabízí se i implementace složitějších řešení. Vjezd a výjezd do parkovacích prostor může být vybaven kamerovým systémem pro čtení registračních značek, který dokáže zajistit rychlý a pohodlný průjezd na základě jejich automatického rozpoznání. Rozlehlé velkokapacitní garáže lze opatřit systémem navigace na volná parkovací místa, který navádí řidiče prostřednictvím informačních displejů a světelných signalizací vždy na nejbližší parkovací stání, čímž efektivně zkrátí zajíždění na volné stání. Komerční objekty mohou být vybaveny také systémem pro automatický výběr poplatků za parkování. Parkoviště vybavená komplexními parkovacími systémy poskytnou uživatelům nejvyšší parkovací komfort.

PR

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *