V okolí pražského letiště v budoucnu vyroste nové „město“

Patří mezi nejrychleji rostoucí letiště v Evropě ve své kategorii. Zaměstnává zhruba 3 000 lidí a dalších přibližně 15 000 osob pracuje pro společnosti působící na letišti či v jeho okolí.

Letiště Václava Havla Praha po pandemii koronaviru obnovuje naplno svůj provoz a myslí na budoucnost. Největší mezinárodní letiště v České republice se připravuje na rozvoj leteckého provozu a zároveň chce maximálně využít svůj další potenciál.

Letiště a jeho okolí je skvělým prostorem pro investice

Pražské letiště bylo před příchodem celosvětové pandemie na vrcholu. V roce 2019 odbavilo téměř 18 mil. cestujících a vyhlíželo další růst. Nyní se po třech letech výrazně ovlivněných pandemií začíná opět blýskat na lepší časy. V loňském roce letiště odbavilo téměř 11 mil. cestujících a letos by i díky obnoveným linkám mělo překonat hranici 12,5 mil. Přes 60 dopravců nabídne přímé lety do více než 165 destinací po celém světě včetně oblíbených destinací jako New York, Soul, Dubaj, Istanbul či Dauhá. V dojezdové vzdálenosti do dvou hodin od Letiště Václava Havla Praha navíc žije více než 8,5 mil. obyvatel, což představuje značný potenciál.

Letiště Praha se proto soustředí nejen na rozvoj provozu letiště a zvýšení jeho kapacit, což má zajistit například rozšíření Terminálu 2, ale také na rozvoj příležitostí přímo nesouvisejících s odbavováním cestujících. Právě to je cílem programu Airport City, který má přispět k větší ekonomické stabilitě Letiště Praha v synergii s okolním územím a jeho rozvojem.

Významné mezinárodní letiště v blízkosti centra hlavního města Prahy je skvělou příležitostí pro investice. Okolí letiště nabízí kompaktní území a již existující jádro Airport City, které má nadále velký potenciál rozvoje.

Airport City Sever

Letiště Václava Havla Praha se připravuje na další růst počtu odbavených cestujících, a proto chce rozšiřovat svoji nabídku služeb. Airport City Sever se v rámci zastavovací studie dělí na tři základní zóny: CENTER, SERVICE a BUSINESS a čtvrtou doplňující příjezdovou zónu GATE. Všechny zóny jsou provázány a funkčně přímo i nepřímo napojeny na terminály letiště.

Studie očekává v této oblasti letiště novou výstavbu, přičemž koncept řešení se zaměřuje na doplnění stávajících prvků infrastruktury přehlednou zástavbou s jasným „uličním“ blokovým schématem a centrální osou. Půjde o objekty s funkcemi nejen přímo podporujícími odbavení cestujících, ale také s doplňkovými službami pro cestující, veřejnost i zaměstnance, nové administrativní prostory, hotely, parkovací domy, kongresové centrum a další komerční činnosti. V areálu se vhodně a přiměřeně uplatňuje nová i stávající zeleň a plochy veřejných prostranství, přičemž koncept sleduje vytvoření lokálního subcentra městského charakteru, v jehož centru je přítomen dynamický letištní provoz.

V první fázi se v této oblasti počítá s výstavbou nového parkovacího domu B a hotelových kapacit. V rámci predikce poptávky hotelových kapacit (BNP Paribas, 2018) se totiž ukázalo, že nabídka v okolí Letiště Václava Havla Praha je v porovnání se srovnatelnými letišti v Evropě nízká, když na jeden hotelový pokoj připadá 27 000 cestujících proti 5 000 cestujících ve Varšavě. V nejbližších plánech letiště proto figuruje tříhvězdičkový hotel s kapacitou až 200 pokojů.

Klíčovými milníky pro Airport City Sever je rozšíření Terminálu 2 o nový prst D a zároveň zprovoznění železniční tratě a stanice umístěné bezprostředně u terminálů. Městskou hromadnou dopravu využívá pro cesty na letiště přibližně 30 % cestujících i veřejnosti, kteří zatím cestují linkovými autobusy. V současné době začala výstavba trati pro elektrobusy; železniční spojení do centra města by mělo být v provozu okolo roku 2030. Letiště je zároveň snadno dostupné z Pražského okruhu a dálnice D7, pro niž ŘSD plánuje zvýšení kapacity.

Airport City Jih

Airport City Jih se člení na tři základní oblasti. Jižní část areálu představuje velký potenciál pro oblast Business Aviation. Nabízí dostatek prostoru po stavbu nových hangárů, terminálů či logistických center.

Součástí rozvojových plánů Airport City jih je rovněž oblast Dlouhá Míle. Tu v současnosti tvoří zčásti urbanizované území, které se začalo rozvíjet současně se vznikem letiště. Nachází se v ní několik administrativních budov, ubytovny, bytové domy či objekty zdravotnictví. Cílem letiště je dotvořit zónu do podoby městského subcentra těžícího z přítomnosti stanice vlaku a komerční infrastruktury.

Areál Jih je velmi těsně svázán se stávající i výhledovou městskou zástavbou v rámci území MČ Praha 6, přičemž vztah letiště a města v této oblasti se bude i do budoucna více prohlubovat s tím, jak bude město dále a intenzivněji postupovat směrem k letišti a zároveň s tím bude letiště v rámci tohoto území vytvářet a integrovat nové funkce včetně komerčních. V centrální části Airport City Jih je navržen areál otevřených komplexů typu „kampus“ s přiměřenou strukturou blokové zástavby. Cílem otevřeného uspořádání je podporovat flexibilněji strukturované areály s funkcemi pro výzkum, vzdělávání, specializovanou výrobu či v omezené míře také administrativu. Funkce umístěné v tomto území mohou optimálně navázat a komerčně těžit z blízkosti letištní infrastruktury a přítomnosti leteckých činností.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *