OD Máj se uchází o certifikaci BREEAM

Zhruba před půlrokem jsme v Development News informovali o rekonstrukci obchodního domu Máj na rohu pražské Národní třídy a Spálené ulice. Mezitím stavební práce výrazně pokročily.

Na jejich postup jsme se zeptali bratrů Václava a Martina Klánových, zástupců společnosti Amadeus Real Estate, a. s., která složitou rekonstrukci v centru Prahy realizuje.

Jak postoupila rekonstrukce OD Máj od našeho posledního rozhovoru před zhruba půlrokem?

Václav: Od našeho posledního setkání se zásadně změnilo to, že jsme fyzicky začali s rekonstrukcí Máje. Stavbu převzala stavební společnost Metrostav, s níž veškeré činnosti naší spolupráce fungují velice dobře. Zatím probíhají demoliční práce, které budou podle harmonogramu dokončeny na začátku příštího roku. Pak bychom měli začít s TZB a dalšími činnostmi s tím spojenými.

Co bylo dosud nejnáročnější?

Martin: Nejnáročnější na celé rekonstrukci je lokalita v samém centru Prahy. Znamená to perfektně sladit logistiku – dopravu materiálu a odvoz odpadu, což je velmi náročné. Už jen dočasná instalace mamutího jeřábu na Národní třídě nebo dalších nutných záborů, které vyžadovaly kompletní uzavření celé ulice, bylo velice komplikované na organizaci, ale zatím to s Metrostavem skvěle zvládáme.

Jak spolupráce se stavební firmou na tak komplikovaném místě funguje?

Václav: Samozřejmě jsme v každodenním kontaktu, jednou týdně máme pracovní schůzky, pravidelně i kontrolní dny na stavbě, ale fyzicky jsme permanentně na stavbě každý den, kdy kontrolujeme rozsah a kvalitu prací. Na této bázi funguje spolupráce velmi dobře.

Momentálně dokončujete bourání interiéru, to znamená odvoz odpadového materiálu přímo z centra. Jak to probíhá?

Václav: Stavební suti a dalšího odpadu, který je odsud třeba odvézt, je velké množství. Při této činnosti nám neskutečně pomohly původní autovýtahy z doby, kdy se stavěl Máj (1972–75, pozn. aut.), které byly velmi předimenzované. To nám výrazně pomohlo s odvozem, protože si vůbec nedovedeme představit, jak bychom stavební odpad bez autovýtahů zvládali odvézt – a zároveň by se stavba určitě o několik měsíců protáhla.

Jak se vám daří dodržet finanční plán v této řekněme složité době?

Martin: Velmi pozitivně vnímáme to, že i nyní – s ohledem na růst cen materiálů a stavebních prací – zůstává zatím finanční plán v původním nastavení, tj. celkové náklady budou po dokončení rekonstrukce 4 mld. Kč. Pochopitelně počítáme s tím, že určité vícepráce tu budou, ale k tomu dochází na každé stavbě. Nicméně se stále držíme nastaveného budgetu.

Nastaly v průběhu dosavadní rekonstrukce nějaké kosmetické změny na celkové podobě budovy?

Václav: Stále se držíme původního konceptu – v podzemních podlažních patrech bude supermarket, v přízemí a prvních patrech budou obchody, to je tzv. impulzivní nakupování. Lidé, kteří budou procházet obchodním domem, si tu budou moci koupit kávu přes ulici, něco v pekárně, trafice, květinářství, lékárně, parfumerii… Obchodním domem bude procházet denně několik desítek tisíc lidí.

Máte zmapovanou frekvenci lidí v dané lokalitě?

Martin: Křižovatkou u Máje projde denně 90 000 lidí a pasáží Máj okolo 45 000. Nepředpokládáme velké nákupy, ale spíš něco na denní bázi. Ve třech úrovních bude Máj propojený s Quadriem. O patro výš rozšíříme gastrozónu, abychom uspokojili enormní poptávku, protože tak soustředěná nabídka restaurací na jednom místě v Praze téměř není. Půjde v podstatě o rozšíření nabídky food courtu v Quadriu. Ve vyšších patrech plánujeme zábavu pro rodiny s dětmi. Mimochodem z horních pater budou mít návštěvníci nádherný panoramatický výhled na Prahu.

Nabízí se otázka, jaká je vaše spolupráce se sousedním Quadriem?

Martin: Objekty jsou propojeny ve třech úrovních. Spolupracujeme a spolupracovat musíme, přičemž bych rád podotkl, že naše vztahy fungují velice dobře. Po rekonstrukci Máje chceme vytvořit velkou lokalitu, kdy spousta návštěvníků ani nebude vnímat, zda jsou v Máji nebo v Quadriu jen proto, že projdou průchodem. V žádném případě necítíme, že bychom si měli konkurovat.

Co považujete za největší tahák oproti konkurenci?

Václav: Asi málokdo ví, že z terasy Máje jsou úchvatné výhledy, které dosud nebyly zpřístupněny. V minulosti tu byly umístěny technologie, které jsou svými rozměry už přežité. Dnes jsou modernější, menší a zároveň i úspornější. A protože by byla velká škoda horní patra nezpřístupnit návštěvníkům, rozhodli jsme se, že technologie umístíme do suterénu, a tak umožníme lidem opravdu překrásné pohledy na Prahu. Věříme, že zde budou rádi trávit čas a kochat se pohledem na panoráma Hradčan.

Martin: Ještě doplním, že původní Máj měl přístupných šest podlaží, ale po rekonstrukci jich bude veřejnosti k dispozici devět. Hmota a velikost objektu zůstává stejná, ale jde právě o to, že technologie byly v těch nepřístupných nejvyšších patrech.

Vraťme se k technologiím. Jaké jsou v tomto ohledu vaše plány?

Václav: Dnes je to velké téma pro nájemce! Společné náklady na provoz jsou důležité i pro nás, protože se na to díváme z dlouhodobého hlediska. Cílem jsou pochopitelně úspory na provozu budovy pro nás i nájemce. Proto jsme se dívali na certifikace, na které můžeme dosáhnout. A jelikož se nacházíme v centru Prahy, máme jen určité omezené možnosti, jak certifikace dosáhnout. Nemůžeme mít třeba solární panely na střeše budovy, používat šedou vodu a podobné věci, které si samozřejmě v jiných našich projektech můžeme dovolit. Avšak v tomto případě to nelze, protože se nacházíme v památkové zóně. A proto jsme se rozhodli pro certifikaci BREEAM, což není v případě památkově chráněné budovy tak úplně standardní. Ale rozhodli jsme se, že je to určitý směr, jímž jsme se vydali, a pochopitelně chceme dosáhnout co největších finančních úspor a kladně ovlivňovat okolní životní prostředí.

Jak chcete řešit distribuci zboží na tak exponovaném místě v centru?

Martin: Tím, že tu jsou původní autovýtahy, které zachováme, máme obrovskou přidanou hodnotu v otázce zásobování. Navzdory tomu, že jsme ve středu Prahy, bude zásobování poměrně jednoduše řešené a velice komfortní: Přijede nákladní auto do autovýtahu, vyjede do příslušného podlaží a vyskladní zboží.

Paralelně jistě musíte stále komunikovat s nájemci. Jak se vám to daří?

Václav: V první řadě držíme termín dokončení rekonstrukce, tedy březen 2024. S budoucími nájemci jsme v každodenním kontaktu, dokončujeme smlouvy a s některými probíhají jednání. Počítáme s tím, že někteří budou přicházet na poslední chvíli, protože pro některé je to dlouhá doba. Víme, že v tomto ohledu nás čeká další náročné období, což není neobvyklé. Ale postupujeme podle harmonogramu a nijak zásadně se nevychylujeme.

Martin: Vzhledem k tomu, že jsme v centru vlastně nově vznikající obchodní dům, projevují nájemci velký zájem. Aktuálně máme již většinu smluv podepsaných, s dalšími zájemci jednáme, takže několik jednotek k pronájmu ještě máme. V této chvíli můžeme prozradit, že k nám přijdou některé nové značky, které zatím v Čechách nebyly a plánují sem expandovat.

Jak funguje spolupráce s památkáři?

Martin: Každý týden konzultujeme aktuální postup rekonstrukce, materiálové řešení nebo třeba odrazivost světel fasády. Měli bychom dosáhnout provedení, které bude maximálně podobné původní stavbě. To znamená, že neměníme zásadně velikost a vzhled budovy a materiály budou v podstatě replikou těch původních. Ale chystáme změny určitých detailů, jako vstup do budovy v parteru ze Spálené ulice nebo předsunutí čelního podhledu do uliční linie na Národní třídě. Venkovní podobu musíme zachovat, ale v interiéru si můžeme dovolit změny. Uvedu nový zajímavý prvek, kdy bude probouraný otvor ve stropech nahoru do gastrozóny, což pomůže více otevřít prostor. Výsledkem bude, že se zákazník bude cítit komfortněji, průhled mu poskytne větší přehlednost prostoru a zároveň ho bude lákat, aby zavítal do vyšších pater. Rád bych ještě podotkl, že k rekonstrukci jsme přizvali původní autory architekty Martina Rajniše a Johna Eislera. Pro nás je spolupráce s nimi extrémně zajímavá. Oba architekti mají stále neuvěřitelný elán a rekonstrukcí, kterou společně realizujeme, se neskutečně nadchli. A toho si opravdu upřímně vážíme.

Arnošt Wagner | Foto: autor a archiv Amadeus Real

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *