V Saint-Gobain Glass vyvinuli nízkouhlíkové sklo

Společnost Saint-Gobain Glass přišla s přelomovou technickou inovací, díky níž uvedla na trh s fasádními řešeními nové sklo s dosud nejnižším obsahem uhlíku.

Toto unikátní sklo vyvinuté díky kombinaci vysokého obsahu recyklovaného skla (kolem 70 % střepů) a obnovitelné energie je výsledkem značného úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a vysoké odbornosti našich průmyslových týmů.

 Výrazné snížení uhlíkové stopy

Vzhledem k tomu, že fasády představují až 20 % uhlíkové stopy budovy, přinese tato inovace její výrazné snížení ve stavebnictví a urychlí rozvoj oběhového hospodářství.

Nízkouhlíkové sklo je navázáním na první uhlíkově neutrální výrobu Saint-Gobain Glass dokončenou v květnu 2022 v její továrně Aniche ve Francii. Ta společnosti umožnila výrazně zdokonalit její výrobní procesy a načerpat odborné znalosti.

Saint-Gobain Glass nyní integruje nízkouhlíkové produkty do svého portfolia řešení pro fasády, počínaje řadou protislunečních skel COOL-LITE® XTREME, bez jakýchkoli kompromisů v oblasti technického nebo estetického provedení.

Nové produkty budou používat sklo s odhadovanou uhlíkovou stopou pouze 7 kg CO2 ekv./m2 (při použití 4mm základního skla). Toto nové nízkouhlíkové sklo bude kombinováno se stávající technologií povlaku COOL-LITE® XTREME, která již drasticky snižuje emise uhlíku generované spotřebou energie potřebné při užívání budovy díky svému vysokému výkonu z hlediska příjmu denního světla, protisluneční ochrany a tepelné izolace.

Výsledná nová produktová řada nabídne nejnižší uhlíkovou stopu na trhu se snížením přibližně o 40 % ve srovnání s naším výchozím evropským produktem.

Podrobné údaje o vlivech a dopadech na životní prostředí budou dokumentovány prostřednictvím environmentálních prohlášení o produktu ověřených třetí stranou – EPD (nebo FDES ve Francii) –, které se v současné době připravují, a jejich dostupnost je plánována na začátek roku 2023.

Zakázky od tří hlavní partnerů

Důkazem nadšení na trhu jsou zakázky od tří hlavní partnerů působících na realitním trhu – Bouygues Immobilier, Icade Santé a Nexity, kteří se zavázali použít nízkouhlíkové sklo COOL-LITE® XTREME ve svých projektech:

  • Bouygues Immobilier nainstaluje nízkouhlíkové sklo na své kancelářské budově Kalifornia (Hauts-de-Seine, Francie).
  • Icade Santé použije toto přelomové sklo na budově Polyclinique du Parc, kterou provozuje skupina Elsan v Caen (Calvados, Francie),
  • Nexity jej uplatní v rámci projektu rekonstrukce Le Carré des Invalides (Paříž, Francie). Z hlediska životního prostředí jde nepochybně o mimořádně ambiciózní projekty.

Tato průkopnická iniciativa je prvním krokem k rozšíření nabídky nízkouhlíkových řešení na různých trzích Saint-Gobain Glass a je plně v souladu se strategií Saint-Gobain Grow & Impact, zejména s plánem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *