Logport – moderní obchodně-průmyslové parky

Česká společnost Logport Development přichází na český realitní trh s projekty. obchodně-průmyslových parků, které plánuje stavět v Praze a v okolí krajských. měst. Na podzim 2022 zahájí výstavbu prvních dvou areálů – Logport Prague. West v Jinočanech u Prahy a Logport Kladno Poldi.

Tyto a všechny další projekty jsou připravovány podle komplexní firemní ESG strategie, díky níž bude zázemí pro klíčovou městskou infrastrukturu vznikat s ohledem na potřeby místní komunity a ochranu životního prostředí a klimatu. Zatímco moderní industriální development v České republice vyniká především plněním environmentálních aspektů, Logport parky kladou stejný důraz také na aspekty S (sociální) a G (governance, řízení). Aby postavené areály splňovaly kritéria všech tří ESG oblastí, je třeba je zohlednit již od prvních přípravných kroků, tj. od výběru pozemku, prvních studií proveditelnosti i architektonických návrhů. KONCEPT LOGPORT PARKŮ Logport je synonymem pro špičkové zázemí klíčové městské infrastruktury. Jde o koncept semi-industriálních hal, které nabízejí dva typy prostor. LogSpace je vhodný pro městskou logistiku, distribuci a lehkou výrobu. LogBox představuje zázemí pro showroomy, menší sklady, výrobní firmy, prodejny velkoskladů a kanceláře. Multifunkční Logport parky vytvářejí synergické efekty mezi nájemci, a tak podporují rozvoj tamějšího podnikatelského prostředí. Součástí Logport areálů budou také maloobchodní prodejny, supermarkety a restaurace, popř. provozovny rychlého občerstvení. Díky tomu areál využijí nejen nájemci a jejich zákazníci, ale také lidé žijící v blízkém okolí. Logport parky v dané lokalitě vytvoří nová pracovní místa, která zaplní především lidé z jejich okolí. V parku Logport Prague West vznikne kolem 400 a v Logport Kladno Poldi zhruba 50 nových pracovních míst. VÝBĚR VHODNÉHO POZEMKU Vzhledem k tomu, že Logport vytváří zázemí pro městskou infrastrukturu, budou parky vznikat buď na okraji velkých měst, nebo na revitalizovaných brownfieldech v jejich širším centru. Nevyužívané průmyslové areály jsou obvykle dobře dopravně dostupné a mívají již vybudované technické zázemí. V případě projektu Logport Prague West vznikne nový areál u Pražského okruhu, a tak odcloní rezidenční část Jinočan od Pražského okruhu. Logport Poldi Kladno vznikne na menší části brownfieldu kladenských oceláren, který projde celkovou revitalizací. Společnost je prvním komerčním developerem, který vstoupil do areálu Poldi Kladno, čímž zahájí proměnu největšího brownfieldu ve Středočeském kraji.

Úvahy nad skladbou konkrétního Logport parku a mixem jednotlivých prostor se odvíjí od možností daných konkrétní lokalitou. Vždy jde o kompromis mezi požadavky potenciálních nájemců, municipality a místních obyvatel. Cílem je vytvořit moderní dlouhodobě udržitelný obchodně- -průmyslový areál, který zároveň přispěje ke zvýšení kvality života místní komunity. E – LOGPORT EKOSYSTÉM V jednotlivých parcích bude zaveden tzv. Logport Ekosystém. Jde o unikátní technický standard budov, který splňuje nejpřísnější kritéria dlouhodobé udržitelnosti a minimalizuje jejich vliv na životní prostředí. Základním pilířem Logport Ekosystému je využití alternativních zdrojů energie. Solární panely na střechách zcela pokryjí spotřebu elektrické energie nutnou pro provoz jednotlivých nemovitostí. Zelené fasády zčásti fungují jako přírodní izolant, a tím výrazně sníží energetickou náročnost provozu v halách. Zároveň zabraňují tvorbě tepelných ostrovů a přirozeně ochlazují své okolí. Velká pozornost je věnována také hospodaření s vodou. Na pozemku budou retenční nádrže na zachytávání dešťové vody, jež bude využívána ke splachování toalet, zalévání zeleně a popř. jako technická voda pro nájemce. Průměrná spotřeba pitné vody se díky tomu sníží o 33 % a např. v Logport Prague West bude veškerá zbývající pitná voda čerpána ze studní na pozemku a čištěna ve vlastním vodojemu.

Logport podporuje alternativní způsoby dopravy, a proto bude každá zóna napojena na městskou hromadnou dopravu a síť cyklostezek. V parcích nebudou chybět stojany pro kola a nabíjecí stanice pro elektrokola. Asi 30 % parkovacích míst bude vybaveno nabíjecími stojany pro elektromobily. Venkovní prostory pro relaxaci a pohybové aktivity nájemců a místních obyvatel budou součástí podpory občanské vybavenosti. Součástí Logport areálů bude také parková zeleň, která např. v Logport Prague West pokryje 48 % celého areálu. Developer zde vysází 277 nových stromů a mezi areálem a rezidenční zástavbou Jinočan vybuduje zelený val.

Všechny Logport zóny budou stavěny tak, aby získaly mezinárodní environmentální certifikaci budov BREEAM na úrovni Excelent. S – SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI KOMUNITAMI Logport parky jsou koncipovány tak, aby měly přidanou hodnotu také pro místní komunitu. V jednáních s danou municipalitou a jejími obyvateli je Logport Development maximálně vstřícný a spolupracuje s nimi na tvorbě projektu. Cení si detailní znalosti lokality, respektuje potřeby tamějších obyvatel a jejich doporučení, jak projekt zlepšit. Spolupráce s obcí je ukotvena v investorské smlouvě, která definuje základní urbanisticko-architektonické řešení developerského projektu i rozsah spolupráce. Důležitou součástí smlouvy s obcí je také finanční příspěvek na rozvoj infrastruktury a podporu obce. Logport parky jsou navrženy tak, aby urbanisticky vhodně doplňovaly stávající zástavbu. Díky tomu, že 48 % plochy areálu bude tvořit zeleň a jednotlivé haly budou ze 30 % pokryty zelení, celá zóna vizuálně lépe naváže na své, obvykle rezidenční, okolí. Areály nabídnou místním lidem jednak pracovní místa a jednak příležitosti nakoupit si, využít drobné služby nebo si zajít do restaurace, za nimiž byli zvyklí dojíždět do města. Logport tak doplní nebo rozšíří občanskou vybavenost příslušné obce. Developer počítá s tím, že komerční prostory (skladové, výrobní nebo administrativní) využijí také místní firmy. Důležitým aspektem je také napojení Logport zón na dopravní systém dané obce. Cílem je navrhnout areál tak, aby obsluha jednotlivých hal nezajížděla do obce a nezahušťovala tamější dopravu. V areálech budou vybudovány zastávky městské hromadné dopravy se spoji do centra města (v Praze k nejbližší stanici metra). Pokud je to možné, parky budou napojeny na městskou síť cyklostezek a developer podpoří vybudování dalších tras vedených parkem, např. v Logport Prague West budou vybudovány tři nové cyklostezky o celkové délce 1 km, které propojí Prahu a Středočeský kraj. G – TRANSPARENTNÍ A ETICKÉ PODNIKÁNÍ Logport Development je součástí české realitní skupiny EBM Group. Díky své pozici ve skupině je součástí Asociace developerů, která prosazuje etické principy realitního podnikání. Logport parky jsou navrhovány, připravovány a realizovány s ohledem na potřeby nájemců a jejich zákazníků, požadavky místních komunit a jejich obyvatel a ochranu životního prostředí a klimatu. Všechny projekty Logport vznikají pod jednou střechou a využívají synergických efektů v rámci skupiny. Od architektonické studie přes stavbu až po samotný provoz hotových parků využívá Logport sesterské společnosti v rámci skupiny EBM.

PR

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *