Být spolehlivým partnerem a vyrábět beton ekologicky

Společnost TBG METROSTAV je jedním z největších výrobců betonu v pražském regionu a provozuje zde čtyři betonárny.

S ředitelem společnosti TBG METROSTAV Ing. Jakubem Šimáčkem jsme hovořili o aktuální situaci v pražské výstavbě a o budoucnosti betonáren v hlavním městě.

Jste jednatelem tří společností: TBG METROSTAV, TBG Pražské malty a Pražské betonpumpy a doprava. Můžete je blíže představit?

Nejdelší historii má TBG METROSTAV, která je jedním z největších výrobců betonu v pražském regionu, kde provozuje čtyři betonárny. TBG Pražské malty a Pražské betonpumpy a doprava jsou její dceřiné společnosti a zabývají se výrobou malt a litých podlahových směsí, respektive čerpáním betonu. Rozdělení do tří společností se v průběhu času ukázalo jako praktické – každá firma se soustředí na to, aby výsledky práce byly na nejvyšší úrovni. Zároveň spolu všechny tři subjekty těsně kooperují a jako celek dodávají zákazníkům profesionální služby a kvalitní produkty.

Loňský rok byl složitý. Jaký byl pro vaše firmy?

Začátek loňského roku se velmi podobal rokům předchozím. Pak ale z ničeho nic přišla první vlna pandemie a výstavba v Praze se pozastavila. Důvodů bylo hned několik. Uzavřely se hranice, na stavbách chyběli zahraniční pracovníci, omezil se provoz úřadů a někteří investoři trochu znejistěli. V Praze navíc v posledních letech není ve výstavbě žádná velká infrastrukturní zakázka, která by pomohla překonat výkyvy v komerčních investicích. Na trhu tak došlo téměř k zastavení výstavby administrativních budov a hotelů a zahájení bytových domů se posunulo řádově o několik měsíců.

Jak jste reagovali na náhlý pokles poptávky? Nemuseli jste propouštět?

Propouštět jsme nemuseli. Naším cílem bylo zachovat pracovní místa, protože jsme věděli, že výstavba se opět nastartuje a následně budeme zase zaměstnance potřebovat. Naši lidé jsou vysoce kvalifikovaní a pracovití, nedávalo by smysl jich třetinu propustit a po pár měsících pracně hledat a zaškolovat nové. Podařilo se nám aplikovat úsporná opatření a přiměřeně snížit mzdové a fixní náklady. Tím jsme přes léto udrželi firmu v kondici a připravili jsme se na podzimní zahájení posunutých staveb.

A jak tedy pro vaše firmy rok 2020 dopadl?

Nakonec dobře. Sice už se nám nepodařilo nahradit výpadek výroby z letních měsíců i při vyšší produkci na konci roku, ale naše výsledky zůstaly jen mírně za původním plánem. Jako mimořádně pozitivní vnímám to, že se nám podařilo znovu potvrdit dobré jméno naší firmy a vysokou kvalitu našich služeb, a to zejména díky udržení zkušených zaměstnanců, jejich pracovitosti a nasazení.

Jaký bude podle vás tento rok 2021?

Předpokládám, že i nadále budou v Praze vévodit byty. Zájem o pořízení vlastního bytu je, navzdory vysokým cenám, stále mimořádný. Zdá se, že se zahájí také výstavba bytových domů pro nájemní bydlení. Investice do kancelářských budov budou zřejmě v letošním roce ještě trochu stagnovat, ale od příštího roku odhaduji, že se i tento segment začne postupně zase rozbíhat. Podle svých zkušeností si totiž nemyslím, že home office je trvalé řešení, protože dosahovat doma plného pracovního nasazení a vysokého výkonu, zvládne jen málo zaměstnanců – bez sociálních vazeb to prostě nefunguje. Výstavba kancelářských budov bude po dočasném poklesu i nadále pokračovat. Důkazem může být i právě zahájený projekt Masaryk Centre společnosti Penta Investment, kam právě dodáváme betony pro založení stavby kolegům ze Zakládání staveb a Zakládání Group a budeme zásobovat betonáře společnosti Metrostav a.s., kteří zahajují budování monolitické konstrukce. Čekáme, zda bude zahájena další etapa pražského metra. V posledních letech je to jediná velká dopravní zakázka v hlavním městě – a Praha by si už takovou zásadní investici do svého rozvoje zasloužila.

Co nového jste připravili pro vaše zákazníky?

V podstatě každý rok uvádíme na trh nějaký nový produkt. Nechceme ale jen tak bezhlavě „střílet“ nějaké směsi, které nemají na trhu žádné uplatnění, nebo které jen pod honosným názvem propagují standardní výrobek. Každý z našich značkových výrobků přináší zákazníkům nějaké výhody, nebo je součástí nějakého systematizovaného řešení. Příkladem jsou třeba čerstvé malty MALMIX – osvědčené řešení, kdy každý den zavážíme na stavby čerstvou maltu, připravenou k okamžitému zpracování. Bez dalších úprav. Když si zákazník objedná MALMIX, ví, že malta bude kvalitní, jemná a bude na stavbě včas a ve správném množství. Podobně beton PERMACRETE. Tímto produktem jsme reagovali na nesystémové přidávání krystalizačních přísad do čerstvého betonu pod záminkou zlepšení vodotěsnosti bílých van, či dokonce zlepšování ochrany proti radonu, bludným proudů apod. PERMACRETE je speciální beton pro bílé vany, navržený podle německých a rakouských standardů. Vyvíjí minimum hydratačního tepla a díky svému složení zásadně omezuje vznik trhlin. Toto řešení je levnější než za použití krystalizací a bylo vyzkoušeno na desítkách staveb.

To jsou osvědčené produkty a co nějaké novinky?

Nad všechno, co děláme, vždycky stavíme zákazníka. Neustále pracujeme na modernizaci a vývoji nových produktů. Pro tento rok plánujeme představit zajímavý výplňový materiál TERRAFLOW, který je vhodný pro zaplnění stavebních jam okolo potrubního vedení či vyplnění spár okolo založení objektu apod. Neustále také zdokonalujeme naše značkové produkty, zejména náš nejodolnější a nejpevnější produkt TOPCRETE, ultravysokohodnotný beton (UHPC), který má neskutečný potenciál pro sanace, mosty, lávky, ale i architektonické použití. A nelze zapomenout ani na ochranu životního prostředí a dlouhodobou udržitelnost. Vyvíjíme také betony z recyklovaného kameniva, ale zatím nelze uvažovat o nějakém masivním použití. Současné předpisy, logistika a dosahované parametry takto vyrobených betonů neumožňují plnohodnotně nahradit běžné kamenivo, ale určité typy konstrukcí se z recyklovaného kameniva vyrobit dají.

A co vaše betonárny? Jak zvládáte stále přísnější ekologické regulace a omezení?

Jak jsem již zmínil, máme čtyři betonárny, které jsou výhodně rozmístěné po celé Praze, na severu máme betonárnu Libeň, na západě Radlice, na jihu Písnici a v centrální, lehce východní oblasti, je betonárna Rohanský ostrov. Tyto lokace jsou výhodné pro naši efektivní logistiku, protože vždy volíme nejbližší provozovnu, která dodá materiál na stavbu, aby autodomíchávače zbytečně v Praze nezahlcovaly již tak komplikovanou dopravu. Samozřejmostí je hospodaření s odpadními vodami, recyklace zbytkových betonů, nakládání s odpady, prachové filtry, skrápění skládek apod. S ekologií ale souvisí i fakt, že dvě z našich provozoven mají přístaviště pro nákladní lodě. V maximální možné míře tak využíváme ekologickou lodní dopravu. Betonárny Libeň a Rohanský ostrov díky tomu zásadně pomáhají snížit množství nákladní kamionové dopravy v metropoli. Díky jejich přímému napojení na řeku byly všechny etapy metra, silniční tunely a železniční koridory postaveny s minimálním dopadem na pražskou dopravu. Lodní zásobování už ušetřilo Praze přes 250 000 nákladních kamionů.

Jste propagátory lodní dopravy v Praze. Odkud čerpáte inspiraci?

Lodní doprava kameniva a písku pro naše provozovny funguje už velice dlouho, jenže málokdo si uvědomuje, kolik pozitivních vlivů má na celé město. Inspirací je hned několik: Paříž, Brusel, Vídeň a další města, která jsou podobná Praze, a protéká jimi řeka. Například přímo v Paříži se na březích Seiny nachází devět betonáren a 11 nakládacích míst pro lodní odvoz odpadů a suti. V provozu je tam také několik kompaktních mini překladišť, kam říční lodě přivážejí kontejnery se spotřebním zbožím. Nebo Brusel s kanálem Charleroi, jímž se ročně přepraví až 3 mil. t materiálu. Nakonec i ve Vídni po Dunaji pluje jedna nákladní loď za druhou a převážejí zeminu, suť, dřevo nebo kamenivo.

Vidíte tedy budoucnost v zásobování staveb surovinami po řece?

Lodní doprava nemůže být sama o sobě jedinou zásobovací cestou. Nemalá část surovin a zboží se bude vždy vozit po silnici. Jde jen o to maximálně využít možnosti říční nákladní dopravy a nevyužívat ji pouze okrajově. Vždyť v Praze využíváme nákladní lodní dopravu de facto pouze my.

Takže když si někdo koupí beton od TBG, znamená to, že přispěl ke snížení počtu náklaďáků. Je to tak?

Vlastně ano, i když bych to až takto úplně nestavěl. Naším cílem je dodávat betony těch nejkvalitnějších parametrů a být zákazníkům spolehlivým obchodním partnerem. A že ten beton vyrábíme šetrně a ohleduplně k okolí, díky lodní dopravě navíc šetříme silnice a občanům ulevíme od škodlivých emisí, to vnímám jako náš malý příspěvek k celosvětovým snahám o zlepšení stavu životního prostředí.

PR

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *