Smíchov oživí NEUGRAF

Nedaleko rušné křižovatky na pražském Andělu a v sousedství portálu Strahovského tunelu, ale přesto v klidném prostředí, vyrůstá rezidence NEUGRAF.

©Philipp Horak fuer UBM

Podrobněji nás s ní seznámil Helmut Berghöfer, vedoucí projektových oddělení a technického úseku, člen představenstva UBM Development Czechia.

Můžete představit projekt NEUGRAF? Čím je unikátní?

NEUGRAF je navržen jako multifunkční prostor v industriálním stylu. Oblíbené pražské čtvrti Smíchovu se touto výstavbou snažíme vdechnout nový život. Projekt se staví na místě bývalé budovy tiskárny Václava Neu-
berta, která byla postavena v roce 1902, roky nebyla využívaná a byla částečně zchátralá. Ve spolupráci s architekty jsme se nechali inspirovat historií místa a odkazem tohoto grafického závodu. Rezidence NEUGRAF nabízí celkem 177 bytů různých dispozic i prostory pro obchody a služby v parteru.

Jak vznikal architektonický návrh? Vzešel ze soutěže?

Projekt původně vznikl v řeckém ateliéru ISV architects & associates a poté byl přeprojektován architekty z Bogle Architects do současné podoby. Základním tvarem stavební konstrukce je písmeno U. Vytváří tak samostatné vnitřní nádvoří, které nabízí obyvatelům bezpečné a klidné místo pro odpočinek, izolované od hektického života ve městě. Relaxační společenská terasa na střeše vznikla díky plochám v nejvyšších patrech, rozšiřuje ambiente vnitřního nádvoří a umožňuje obyvatelům překrásný výhled na centrum Prahy.

Tento rezidenční projekt vzniká na místě bývalé tiskárny, tedy na brownfieldu. Snažili jste se zachovat některé původní prvky?

Bohužel část budovy byla kontaminovaná a její celkový technický stav byl tak špatný, že neumožňoval její zachování nebo rekonstrukci. Snažili jsme se však udržet industriální tradici místa a oživit průmyslového ducha pomocí pohledového betonu, oceli a skla.

O kolik je náročnější stavět na brownfieldu, nota bene v zastavěném území? Museli jste původní záměr v průběhu příprav nějak přizpůsobovat okolí, aby si obyvatelé sousedních domů nestěžovali na hluk a další negativní vlivy výstavby?

Jelikož se pozemek nachází ve velmi strmém svahu, byla stavební příprava, tj. demolice staré budovy, vyvrtání pilotových stěn téměř po obvodu ze všech stran a dekontaminace stavební jámy, velmi složitým a nákladným procesem, který nám trval téměř celý rok. Během těchto komplikovaných stavebních opatření jsme se pokusili aspoň částečně ulehčit našim sousedům, postavením 5 m vysoké protihlukové stěny kolem celé stavební jámy.

Jak jste řešili v rušné oblasti Smíchova dopravu materiálu?

Ve spolupráci s odpovědnými úřady jsme vymysleli a realizovali dopravní koncept. Stanovili jsme maximálně možný počet nákladních vozidel za den, aby nedošlo k přetížení objemu dopravy v úzkých ulicích, což se nám podařilo jen s několika drobnými problémy.

Jaký je harmonogram výstavby a kdy se budou moci stěhovat první majitelé?

Celý multifunkční areál bude dokončen najednou. Aktuální průběh výstavby odpovídá stávajícímu harmonogramu. Pokud nedojde ke zhoršení situace v souvislosti s COVID-19, ke kolaudaci nemovitosti by mělo dojít ve druhém čtvrtletí 2021. Noví majitelé se pak mohou stěhovat na podzim roku příštího roku.

AK

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *