Ekonomické řešení pro řízení parkoviště

Společnost GREEN Center má široké portfolio technologií pro správu parkovišť, které zahrnuje sofistikované online systémy i autonomní řešení. Právě to je mezi zákazníky velmi oblíbené pro svou nenáročnost a možnosti budoucího rozšíření.

Parkovací systém GPE4P Economy představuje ekonomicky výhodné parkovací řešení pro jednodušší projekty s jedním či více vjezdy a jedním výjezdem. Systém zajišťuje základní zabezpečení prostoru a efektivní provoz celého parkoviště.

Snadná instalace i obsluha

Řada GPE4P doznala významných designových i technologických změn, které zákazníkům přinášejí vyšší užitnou hodnotu při zachování příznivé pořizovací ceny produktu. Díky atraktivnímu designu se parkovací systém může stát vizuálně zajímavým a funkčním vybavením parkoviště. Použití moderních technologií a celková kvalita zpracování zaručují vysokou spolehlivost a dlouhou životnost systému.

Předností parkovacího systému GPE4P je zcela autonomní provoz, který nevyžaduje trvalé připojení k nadřazenému řídicímu serveru. Jednotlivé komponenty jsou na sobě nezávislé a nemusejí být vzájemně propojeny komunikačními kabely, díky čemuž lze dosáhnout významných finančních úspor. Instalace je skutečně rychlá a jednoduchá – systém je připraven k ostrému provozu po pouhém připojení komponent k elektrickému napájení. Pro přenos informací mezi jednotlivými komponenty systému (parkovacími stojany a automatickou pokladnou) se využívají papírové parkovací lístky potištěné čárovým kódem, což s sebou přináší dvě výhody: Jednak je použitý materiál informačních médií v porovnání s jinými typy médií finančně méně náročný a dokáže efektivně snížit běžné provozní náklady parkoviště; za druhé technologie čárového kódu zaručuje vysokou provozní spolehlivost a bezpečnost systému.

Pro vzdálenou správu parkovacího systému bylo vyvinuto řešení, které umožňuje pohodlný dohled nad stavem jednotlivých zařízení a nastavení některých funkcí jednoduše prostřednictvím aplikace. Součástí jsou i reporty z dění na místě.

Velkou výhodou systému je možnost jednoduchého upgradu na plnohodnotný online systém. Provedením několika nepatrných úprav (doplněním systému o serverový počítač, propojením jednotlivých komponent, aktualizací softwaru) mohou provozovatelé získat veškeré výhody, pokročilé funkce a možnosti, které jim online systém nabízí.

Využití v soukromém i veřejném sektoru

Parkovací systém umožňuje volit z různých cenových tarifů a přizpůsobit tak výši parkovného cenové politice provozovatele parkoviště. Na základě nastaveného tarifu systém zajišťuje plně automatizovaný výběr poplatků za parkování. Tím lze efektivně zamezit finančním únikům v důsledku nepoctivého jednání pracovníků zajišťujících výběr peněz. Pochybení lidského faktoru je minimalizováno, jelikož do styku s vybranými hotovostními finančními prostředky přicházejí pouze oprávnění a pověření pracovníci. Běžní pracovníci obsluhy zajišťují pouze operativní řešení vzniklých problémů uživatelského nebo provozního charakteru, např. výměnu papírových rolí pro tisk parkovacích lístků a dokladů.

Parkovací systém byl vyvinut s ohledem na potřeby a požadavky provozovatelů parkovišť malého rozsahu. „Parkovací systém jsme vyvíjeli ve spolupráci s několika provozovateli malých parkovacích ploch s omezenou kapacitou. Na základě jejich připomínek jsme museli původní koncept také několikrát poupravit. Výsledkem by však měl být produkt, který uspokojí naprostou většinu našich partnerů z veřejného i soukromého sektoru. Díky svým vlastnostem a funkcím nalezne uplatnění na firemních parkovištích, u ubytovacích zařízení, supermarketů, sportovních center, kulturních zařízení, turistických atrakcí či památek,“ přibližuje záměry Tomáš Zdobnický, technický ředitel společnosti GREEN Center, který byl jedním z iniciátorů vývoje nového parkovacího systému.

PR

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *