Trendy kanceláře, rodinné bydlení i zeleň

Passerinvest Group patří k největším českým developerským společnostem, přestože je – vzhledem k působení převážně v Praze 4 – vlastně lokálním developerem a investorem.

S Lenkou Preslovou, obchodní ředitelkou Passerinvest Group, a.s., jsme hovořili o nabídce kanceláří v Praze a poptávce po nich i o tom, co firma plánuje.

Jak vnímáte aktuální poptávku a nabídku v oblasti Prahy 4, která byla a je pro společnosti atraktivní?

Lokalita Prahy 4 – a v našem případě mluvím o BB Centru – ani po letech neztrácí oblibu. Je založena na stabilních základech, a proto jsem přesvědčená, že si ji udrží i v budoucnu. Je zde výborná občanská vybavenost a dostupnost služeb, které se staly jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru nových kanceláří. Vzhledem k tomu, že tyto věci nevznikají jednorázově, ale jsou budovány dlouhodobě, budou mít zavedené lokality v tomto ohledu vždy výhodu oproti nově vznikajícím nebo solitérním projektům. Nové poptávky po prostorech stále přicházejí, i když registrujeme určitý útlum vlivem pandemie COVID-19. V poslední době často skloňovaný scénář redukce kanceláří ze strany firem se zatím výrazně neprojevuje, ale k určité optimalizaci velikosti prostor zřejmě bude docházet. Zároveň jsou tu i firmy, jimž se v této době extrémně daří, a tak hledají prostory pro expanzi. Současná menší aktivita na trhu je z velké části způsobena spíše vyčkáváním a opatrností firem přijímat nyní zásadní strategická rozhodnutí a odkládají je na pozdější dobu, až se situace uklidní. Na straně nabídky sledujeme nárůst objemu prostor nabízených do podnájmu. Ten podle posledních dat realitních agentur v Praze atakuje hranici 100 000 m2. Je však otázka, zda si tento segment najde své klienty a do jaké míry to bude konkurence pro klasické pronájmy.

V čem vidíte přidanou hodnotu administrativních budov v BB Centru?

Administrativní budovy na trhu jsou dnes svou technickou kvalitou a specifikacemi velmi srovnatelné, a proto je nutné hledat přidané hodnoty jiného charakteru. V případě BB Centra je to bezpochyby jeho rozmanitost co do typu užitných funkcí, široká škála služeb a občanské vybavenosti. BB Centrum dnes představuje plnohodnotnou moderní městskou čtvrť, kterou máme v plánu i nadále rozvíjet a vylepšovat. Pokud bych měla zmínit konkrétní příklad výhody pro nájemce, tak je to velký počet a různorodost budov, což nám umožňuje nabídnout různé typy kanceláří – od nejmenších prostor začínajících na 100 m2 v komorních budovách až po několikatisícové plochy v moderních prosklených objektech. Pro firmy se jako pronajímatel stáváme dlouhodobým partnerem a díky portfoliu budov umíme flexibilně reagovat a nabídnout nájemci adekvátní prostory např. pro expanzi, nebo jim pomoci vyřešit redukci. Uvědomujeme si, že potřeby klientů se mohou v čase měnit – a zejména v dnešní době tato přidaná hodnota bezesporu získává stále více na významu.

Jaký typ kanceláří vaši klienti upřednostňují?

Všichni jsme se asi již setkali s termíny jako activity-based workplace (výběr pracovních prostor pro různé aktivity) nebo agile workplace (sdílené stoly a výběr dalších pracovních prostor), nicméně převažujícím trendem u našich klientů zůstává kombinace otevřených a uzavřených kanceláří. S důrazem na komunitní prostor, většinou v podobě velké společné kuchyňky a souvisejícího sezení pro účely neformálního setkávání zaměstnanců mezi sebou. V posledních letech se dostává více do centra zájmu sdílení pracovních míst, kdy firma zřídí menší počet pracovišť, než je skutečný počet zaměstnanců, protože počítá s tím, že nejsou vždy všichni zaměstnanci ve stejnou dobu v kanceláři. A pokud ano, mohou pro svou práci využít třeba sezení v odpočinkových zónách. Zajímavým a stále populárnějším trendem je pak využívání mobilního a flexibilního vybavení, které lze snadno přemisťovat při potřebě reorganizace prostoru, bez nutnosti stavebních úprav.

Nedávno jste kompletně revitalizovali Budovu B a už má první nájemce. Na první pohled patrnou změnou je atrium otevřené pro veřejnost. Jak se v BB Centru pracuje s veřejným prostorem a nabídkou služeb?

Veřejný prostor je důležitou součástí našeho přístupu k urbanismu, kdy území rozvíjíme komplexně jako celek a neřešíme jednotlivé objekty odděleně. Jen tak mohou vznikat smysluplné developerské projekty přinášející přidanou hodnotu lidem i městu zároveň. Pracovní prostředí dnes netvoří jen samotný prostor kanceláře, ale i její bezprostřední okolí. To může být důležitým faktorem pro firmy např. při získávání nových zaměstnanců. Po zpětném odkupu budov je pro nás práce s veřejným prostorem v BB Centru jednodušší a těší nás i pozitivní zpětná vazba uživatelů, kteří služby v areálu velmi oceňují. Mezi poslední přírůstky patří nové Náměstí Ellen G. Whiteové před Budovou B či nově vzniklý vnitroblok v této budově otevřený veřejnosti a doplněný vodním prvkem, zelení a lavičkami. Do konce roku bude dokončena kompletní rekonstrukce ulice Želetavská spolu s přilehlými chodníky a partery v přízemí.

Chystáte v Praze příští rok či v dalších letech nějaké nové projekty?

Naším nejaktuálnějším projektem je Rezidence Oliva, jejíž výstavba je těsně před startem. Jedná se o komorní rezidenční objekt nabízející 72 bytů v rámci lokality BB Centra. Jsme rádi, že po mnoha kancelářských budovách nás čeká bytový prvek. Na trhu je po kvalitním bydlení stále velká poptávka a nedostatek bytů je v Praze dlouhodobým tématem. Jsem také ráda, že se nám daří naplňovat naši vizi BB Centra nejen jako komerčního areálu, ale pokračujeme i v rozvoji jeho dalších funkcí. Během příštího roku plánujeme zahájit výstavbu dlouho připravovaného a očekávaného projektu Nové Roztyly v těsné blízkosti stanice metra Roztyly a v sousedství Krčského lesa. Toto území nevyužitého brownfieldu již dlouho čeká na svou proměnu. V budoucnu zde vznikne nová čtvrť se skvělou dopravní dostupností a nabídne širokou škálu různých funkcí, jako je bydlení, kanceláře, obchody, služby a další občanskou vybavenost, včetně mateřské školy a různých sportovišť. Ostatně čtyřhektarový park spolu s přírodními sportovišti jsme zde již zvládli zkultivovat a slouží veřejnosti. V létě jsme zde organizovali bezplatné lekce jógy nebo podvečerní běhy Krčským lesem.

Co byste nyní doporučila z vašich projektů jako top nabídku?

Věřím, že všechny naše projekty by se daly zařadit do nejvyšší kategorie v rámci daného segmentu, avšak pomyslnou třešničkou na dortu jsou nyní kancelářské prostory, které jsouk dispozici v jedné z našich ikonických budov – ve Filadelfii. Od dokončení v roce 2010 byla vždy téměř plně pronajata, a tak příležitosti pro nové nájemce byly omezené. Během let neztratila nic na své výjimečnosti a stále nabízí exkluzivní a reprezentativní prostory. Nadčasová architektura ve spojení s úžasnými výhledy vytváří ojedinělou kombinaci. Navíc jsme se rozhodli uskutečnit ještě rozsáhlý facelift lobby hlavní recepce, která nově nabídne příjemné prostředí v souladu s posledními designovými trendy, včetně různých typů posezení a zákoutí pro různé schůzky a setkávání.

PR

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *