Do Ostravy přichází průmyslový development 21. století

Developer a správce průmyslových nemovitostí P3 pokračuje v úspěšném byznysovém tažení Českou republikou navzdory epidemii koronaviru.

Velké plány má společnost v Ostravě, kde na sanovaném brownfieldu ve Vítkovicích chystá moderní multifunkční zónu 21. století. O vlivu epidemie na provoz průmyslových nemovitostí a záměrech společnosti do budoucna jsme hovořili s Tomášem Míčkem, ředitelem české pobočky P3.

Náš rozhovor snad nelze v současné době začít ničím jiným než dotazem na vliv koronaviru na váš byznys. Zamíchala epidemie světem průmyslového developmentu?

Koronavirus přinesl změny zejména do praktické, každodenní stránky provozu průmyslových nemovitostí, ale ty už jsou dnes v podstatě standardem – zpřísněná hygienická opatření, pravidelné dezinfekce prostor atd. Nadstandardní plošná opatření jsme vzhledem k rozmanitosti našich nájemníků nezaváděli, ale raději přistupujeme ke každému případu individuálně.

Projeví se nějak tato situace v dlouhodobém měřítku?

Výrobní a skladovací prostory mají v zázemí ekonomiky nenahraditelnou roli a poptávka po nich bude i navzdory současné krizi dlouhodobě a stabilně růst. Nájemní smlouvy uzavíráme vždy na několik let dopředu a zásadní pokles zájmu o pronájmy nepociťujeme, naopak třeba v sektoru e-commerce sledujeme mírný nárůst. Nijak jsme ani neměnili naše plány na výstavbu nových projektů.

Rok 2020 – nebo alespoň jeho první polovinu – tedy z pohledu P3 hodnotíte jako úspěšný?

Určitě, jen za první půlrok jsme pronajali 170 000 m2 ploch, dostavěli 77 000 m2 a zahájili výstavbu dalších 22 000 m2, což navzdory všeobecné nejistotě, která se nesla celou společností, považujeme za úspěch. Mezi naše nájemce jsme přivítali např. XLMX, PPG Deco, Müller Technik nebo M. Preymesser logistika a také jsme rozšířili spolupráci se stávajícími nájemci jako DHL, DB Schenker, Pet Center nebo Sazka. Za stěžejní projekt letošního roku mohu bezpochyby považovat chystanou výstavbu multifunkčního parku v Ostravě, který připravujeme na brownfieldu v jádru Ostravy přímo vedle vítkovického areálu.

Proč jste se rozhodli stavět právě v Ostravě? Jaký v této lokalitě vidíte obchodní potenciál?

Z podnikatelského hlediska je Ostrava ideální – po Praze jde o druhou největší aglomeraci s dostatkem pracovní síly, je to strategický logistický a průmyslový uzel jak z pohledu České republiky, tak i v rámci Baltsko-jaderského železničního koridoru, kudy proudí až 24 mil. t zboží ročně. Rozhodnutí napomohl i skvělý pozemek, který máme pro tento projekt k dispozici – věřím, že o průmyslový park v centru průmyslového města bude mezi nájemci enormní zájem.

Můžete nastínit detaily projektu? Jaká skladba nájemců by podle vás byla pro takový park ideální?

Podobná příležitost se developerům nenaskytne každý den, tudíž chceme park pojmout jako skutečně multifunkční zónu standardu 21. století, která má co nabídnout prakticky každému nájemci, ať už půjde o retail, logistiku, nebo lehkou výrobu. Na ploše 160 000 m2 nabídneme jednotky od 1 500 m2 až 35 000 m2. Nájemci technického směru, jako je logistika nebo lehká výroba, ocení zejména skvělé napojení na dálnice D1, D56 a rychlostní silnici I/11, vysokokapacitní inženýrské sítě v areálu nebo potenciální možnost využití železniční vlečky. Pro retailové nájemce bude atraktivní hlavně flexibilita menších jednotek, do kterých bude možné vedle skladového zázemí umístit i prodejnu nebo showroom. Vzhledem k poloze v jádru města a dobré dostupnosti hromadnou dopravou předpokládáme, že půjde o velmi žádané obchodní prostory.

Co mohou od parku v této lokalitě očekávat místní?

Hlavním přínosem pro Ostravu je, že ze zástavby zmizí dlouhodobě nevyužívaný čtyřicetihektarový pozemek, který až doposud ležel ladem. Celé území se podařilo sanovat a nyní ho opět oživíme. Na vyčištění a přípravě pozemků pro výstavbu odvedl stát spolu s Vítkovice Group velký kus práce, za nějž bych jim tímto chtěl poděkovat. Abychom respektovali historii tohoto regionu a aby park vhodně zapadl do okolní zástavby, spolupracujeme na projektu s lokálním architektem Davidem Kotkem, který je zodpovědný za návrh mnoha občanských staveb v regionu a připravil pro nás důmyslně jednoduchý návrh, který nás nadchl a doufáme, že se bude líbit i Ostravákům. Jsme u zrodu projektu, který udá směr tomu, kam se bude průmyslový development v následujících dekádách ubírat. Moc se na to těšíme!

PR

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *