Digitalizace je nezbytnou součástí úspěšné dekarbonizace stavebnictví

Česká republika je teprve na samém počátku, co se týká digitalizace stavebnictví. Lze říci, že stavebnictví je jedním z nejméně digitalizovaných průmyslů vůbec. Digitalizace je přitom jednou z klíčových podmínek dekarbonizace stavebnictví. 

Bez zásadních změn v tomto odvětví je dosažení dekarbonizačního cíle, totiž že se Evropa do roku 2050 stane prvním bezemisním kontinentem, prakticky nereálné. 

Tištěné dokumenty stále vedou

„Dekarbonizaci lze vnímat jako průřezový fenomén stojící především na detailním a správném měření uhlíkové náročnosti většiny oblastí lidské činnosti a jejím následném řízení jak pomocí behaviorálních, legislativních tak především ekonomických nástrojů,“ říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy (CZGBC). Digitalizace ve stavebnictví přinese úsporu času i nákladů a povede ke kvalitnější správě budov. Tím hlavním přínosem ale je, že umožní rozhodování na základě dat, nikoli dojmů. To je pro nastavení dekarbonizačních opatření i jejich profinancování to nejpodstatnější. 

Jenže ve stavebnictví jsou stále využívány v drtivé většině tištěné formy informací, které jsou nepraktické pro následné využití či archivaci; navíc jednotlivé agendy stále nejsou propojeny a fungují odděleně. Pro dosažení optimální stavu je nutné provázání mnoha agend a také zavedení jednotné datové platformy, která by měla evidovat všechny nezbytné parametry stávajících budov v definovaném standardu. Platforma by měla umožňovat digitálně přijímat data o nových záměrech na výstavbu a změnách obecně, a také poskytovat datové rozhraní pro potřeby finanční správy, legislativy, sociálních věcí, statistiky a modelování.

„Spojování platforem v rámci digitalizace by mohlo vést k jednoduššímu a přesnějšímu výpočtu uhlíkové stopy budovy a vlivu rekonstrukcí a modernizací budovy na tuto uhlíkovou stopu. Díky tomu by mohl vzniknout snadno použitelný hodnotící parametr pro výběr optimálního řešení, který by šel mimo jiné využít i u zadávání stavebních zakázek formou Performance Design and Build. Samotnému zadávacímu procesu by také pomohla vyšší úroveň digitalizace,“ říká David Martinek, manažer Public Affairs ve společnosti ČEZ ESCO.

Zbytečné duplicity

Absence jednotné platformy vede k duplicitám, jako je dedikovaný software pouze na výběr daně z nemovitosti, vlastní databáze energetických štítků budov, izolovaný vývoj řešení pro smart metering – tedy chytré řízení decentralizované elektrické sítě nebo sčítání obyvatel, domů a bytů. Zásadním problémem je také to, že stávající systémy státní správy nepočítají s využitím nejmodernějších technologií jako jsou decentralizované databáze nebo umělá inteligence pro analýzu, řízení a modelování. 

Již několik let je v Česku využívána metoda BIM. Jde o přenesení všech relevantních informací o stavbě do digitálního prostředí a jejich sdílení napříč celým životním cyklem stavby a se všemi zainteresovanými stranami. „Principy digitálního modelování a plánování jsou přínosné v celém životním cyklu stavby. Pro vlastníky a provozovatele budov je – či v budoucnu bude – BIM model využíván nejen pro návrh a výstavbu budov, ale i pro efektivní provozování budov související s údržbou a servisem jednotlivých prvků, které při zohlednění energetické efektivity pomohou dekarbonizaci,“ tvrdí Petra Hajná, Sustainability Officer ve společnosti CPI.

Metoda BIM zatím v Česku bohužel není standardem. „Standardizace nebo přímo zákon, který by vyžadoval BIM či principy udržitelného navrhování a provozování budov, citelně chybí. Například ve Francii platí zákon RE2020, který nutí všechny projekty, které žádají o stavební povolení, aby byly navrženy s ohledem na uhlíkovou stopu. Stát vytváří tlak a trh hledá řešení, což funguje jako akcelerátor,“ konstatuje Jakub Škaloud, projektový manažer ve společnosti VCES. Jakub Benda, tiskový mluvčí společnosti Saint Gobain dodává: „Co se týká BIM, tak dlouhodobě hovoříme o nutnosti zapojení státu, a to jak v požadavcích na vlastní projekty, tak v podobě pravidel a metodiky.“

Česká rada pro šetrné budovy si je dobře vědoma důležitosti digitalizace pro úspěšnou dekarbonizaci. V souvislosti se vznikem zásadního dokumentu Zero Carbon Roadmap, který digitalizaci stavebnictví uvádí jako jedno z dekarbonizačních opatření, je CZGBC připravena vyvíjet tlak na vládní úrovni pro urychlení její implementace. 

Architect drawing with cad software designing building

CZGBC.org

Foto:Depositphotos.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *