Ozve se poločasový hvizd pro český realitní investiční trh?

Investiční tým Savills poskytuje poradenství ve všech oblastech realitního trhu, ať už jde o nákup, nebo prodej. Na odborníky ze Savills se s důvěrou obracejí fondy a instituce, soukromé investiční společnosti, mezinárodní i soukromí investoři developeři.

 Na otázky odpovídal Fraser Watson, ředitel investičních služeb v Savills Česká a Slovenská republika.

Můžete stručně shrnout, jak se dařilo realitnímu investičnímu trhu v roce 2022?

Vypůjčím si frázi fotbalových komentátorů – byl to zápas dvou poločasů! Na konci prvního pololetí bylo jasné, že makroekonomické prostředí se radikálně a rychle mění. Po zveřejnění konečných údajů o objemu transakcí za celý rok, které činí 1,7 mld. eur (meziroční nárůst o 1 %), pozorujeme, že ve druhé polovině roku bylo uzavřeno pouze 27 % transakcí. V běžném roce je poslední čtvrtletí nejrušnější, protože strany se snaží dokončit transakce před koncem kalendářního roku, avšak v roce 2022 představovalo čtvrté čtvrtletí pouze 19 % ročního objemu.

Co to tedy znamená pro rok 2023? Jak se bude dařit investičnímu trhu letos?

Pro český trh je stále velmi aktuální často skloňovaná fráze, že se trh nachází v období hledání nové cenové hladiny, a vidíme, že je stále potřeba snižovat propast v očekáváních mezi prodávajícími a kupujícími. Může se stát, že rok 2023 bude dalším „rokem dvou poločasů“, i když v opačném pořadí než v roce 2022, s utlumenou aktivitou v prvních šesti měsících a nárůstem aktivity ve druhé polovině roku. I přes nedostatek aktuálně probíhajících transakcí se domnívám, že bychom stále mohli dosáhnout ročního objemu transakcí kolem 1,5 mld. eur, tj. meziroční pokles o přibližně 10 %. Sečteno a podtrženo, ochotných kupujících je dostatek, a i když se jejich počet relativně snížil, vidíme dostatek probíhajících transakcí, které dokazují, že trh se stále – alespoň do určité míry – hýbe.

Co stojí za tímto sníženým počtem obchodů? Lze to přičíst nějakému konkrétnímu faktoru?

To je dobrá otázka. Stručná odpověď je „ne“, neexistuje jen jeden faktor, který by bylo možné označit za jediný důvod snížené frekvence transakcí. Dokonalá bouře makroekonomických událostí nás přivedla tam, kde jsme nyní. Kdybych však měl uvést jednu věc, která podle mého názoru nejvíce ovlivnila aktivitu na investičním trhu, určitě by to byly zvýšené (a kolísavé) náklady na dluh. Vzhledem k tomu, že většina investorů využívá k pořízení aktiv finanční páku, rychlost, s jakou se zvýšily náklady dluhu, trh zaskočila. Očekávání kupujících ohledně výnosů nejsou kvůli zvýšeným nákladům na obsluhu dluhu naplněna a zároveň potenciální prodávající nejsou ochotni akceptovat sníženou cenu, která je nutná k dosažení požadovaných výnosů pro kupující.

V jakém odvětví se podle vás bude v roce 2023 nejvíce obchodovat? A která skupina kupujících bude nejaktivnější?

V posledních pěti letech jsou nejaktivnější skupinou kupujících domácí investoři, kteří každoročně zaujímají minimálně 50% podíl na trhu (podle celkového objemu), např. v roce 2022 to bylo 54 %. Lze si jen těžko představit, že se toto v roce 2023 změní. To by například musely české retailové fondy zaznamenat vyšší míru zpětných odkupů podílových listů, která by je donutila více prodávat než kupovat. Očekáváme také aktivitu ostatních evropských investorů, což zahrnuje i skupiny ze střední a východní Evropy, kteří v posledních letech vykazují rostoucí regionální aktivitu. Pokud jde o „sektor s nejvíce transakcemi“ v roce 2023, sázkou na jistotu by byly kanceláře, které si toto prvenství drží již pět z posledních 10 let (včetně roku 2022 s 46% podílem na ročním objemu). Z mnoha důvodů je nepravděpodobné, že by ostatní sektory přitáhly dostatečný objem transakcí, aby tento titul kancelářím vzaly. To vše by ale mohl změnit například jednorázový prodej portfolia o významném objemu, k čemuž v průmyslovém sektoru, kde malý počet vlastníků drží značný objem aktiv, vidíme potenciál.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *