Jak ušetřit za topení?

Sluneční paprsky přestavují nejlevnější zdroj energie. I v zimě může být záření dostatečně silné na to, aby prohřálo dům. Stačí ho pustit okny dovnitř. Správně zvolené zasklení je proto klíčové při snižování nákladů na vytápění domu.

V současné době nabývá problematika zasklení na významu především kvůli vysokým cenám energií na vytápění, ale také v souvislosti s opakujícími se horkými léty a následným přehříváním interiérů. „Výběr izolačního skla a jeho umístění ovlivňuje, zda obyvatelům v domě nebude v létě příliš horko, kolik protopí v zimě a kolik světla bude pronikat do interiéru. Dobře zvolená skla pracují se sluneční energií, propouštějí ji, nebo naopak blokují podle potřeby. Tím výrazně zvyšují energetické úspory a komfort v domě,“ vysvětluje Ing. Petr Stejskal, obchodní ředitel společnosti HELUZ IZOS, největšího dodavatele okenního zasklení u nás. Výběr vhodného zasklení je přitom jednoduchý a vychází z logiky věci – vybírat zasklení podle světových stran a účelu místnosti a využívat rozdílné vlastnosti skla z hlediska příjmu či naopak blokování tepelné energie, izolace hluku a bezpečnosti.

Sluneční energie je zadarmo

Velký potenciál představuje zasklení především v zimních měsících, kdy jehož prostřednictvím můžeme získávat tepelnou energii ze slunečního záření. Sluníčko nám totiž složenky posílat nebude… Pasivní solární zisky čili energie získaná prostupem slunečních paprsků okny pomohou snížit potřebu vytápění interiéru až o desítky procent. „Zasklení se stává zásadním krokem při návrhu celého domu, protože pomáhá významně snížit nejen provozní náklady, ale i náklady na pořízení technologického vybavení domu,“ vysvětluje P. Stejskal.

Proto by měly být jižní, východní, popř. západní strany domů osazeny zasklením s vysokou propustností tepla ze slunečního záření. To je charakterizováno tzv. solárním faktorem g – čím je jeho hodnota vyšší, tím více tepla sklo propustí a tím více se interiér prohřeje. A o to méně my musíme dům vytápět.

Izolace budovy na severu 

Na severní straně, kam slunce nesvítí, není třeba řešit solární faktor. Zde hraje prim především co nejvyšší tepelněizolační schopnost charakterizovaná součinitelem prostupu tepla Ug. Čím je jeho hodnota nižší, tím lépe okno izoluje. „Nejkvalitnější výrobky jsou tvořeny třemi skleněnými tabulemi se speciálním pokovením zabraňujícím únikům tepla. Hodnota součinitele prostupu tepla Ug dosahuje u těchto produktů až 0,5 W/m2K, což je úroveň vyhovující s velkou rezervou i pasivním domům. Výsledné trojsklo přitom může být vsazeno do plastového, dřevěného nebo hliníkového rámu podle preference klienta,“ vysvětluje Ing. Stejskal.

Komfort i bezpečí díky zasklení oken

Správně zvoleným zasklením můžeme efektivně řešit různé stavební situace. Skla s vysokou světelnou reflexí např. vyřeší přehřívání domu v případě, že nemůžeme nebo nechceme stínit okna žaluziemi. Významně díky tomu zvýšíme komfort bydlení a ušetříme za provoz klimatizace.

Majitelé domů u rušných komunikací zase ocení zasklení s protihlukovou fólií snižující venkovní hluk až na úroveň kolem 52 dB. Bezpečnostní skla pro změnu ochrání obyvatele domu před poraněním při případném pádu do skleněné tabule, která se díky kalení rozsype na neostré úlomky. Je-li sklo doplněno bezpečnostní fólií, výrazně eliminuje riziko vniknutí nezvaných hostů do našeho domu a chrání náš majetek proti vandalismu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *