Nebraňme se digitalizaci a novým trendům v osvětlení

I tak běžnou věc denní potřeby, jako je osvětlení, dokážeme ovládat inteligentně a komplexně. V době extrémního tlaku na náklady a životní prostředí je to jedna z cest, jak vyhovět náročným požadavkům moderní doby – být co nejefektivnější ve všech směrech. O těchto tématech jsme hovořili s generálním ředitelem společnosti ZG Lighting Czech Republic, Janem Vackem:

 

V posledním roce razantně stouply ceny energií. Jak se vhodný výběr osvětlení promítá do celkové spotřeby energií? 

Velmi záleží na typu a užitnosti prostoru. Jiná bude spotřeba elektrické energie na lince kontroly kvality, kde je potřeba velká intenzita osvětlení, a jiná v samoobslužném skladu, kde dochází k sepnutí osvětlovací soustavy na hodinu denně. Obecně lze ale říci, že vhodným typem osvětlovací soustavy a řízením osvětlení lze celkový příkon snížit enormně.

Za jak dlouho se náklady na případnou výměnu osvětlení mohou na úspoře energií investorům vrátit?

Návratnost investice nelze paušalizovat, poněvadž je závislá na mnoha aspektech, které do celého procesu vstupují. Je třeba vzít v potaz, v jakém stavu je stávající osvětlovací soustava, jak dlouho je instalována, zda je potřeba řešit i nouzové osvětlení, o jak náročný prostor se jedná z hlediska elektroinstalačních prací, zda bude použit systém řízení osvětlení a mnoho, mnoho dalšího. Máme realizace s návratností sedm měsíců, ale také sedm let. Ideální je nás v tomto případě oslovit a my vytvoříme projektovou dokumentaci včetně křivek návratnosti. A následně můžeme otevřít diskuzi.

Důležitým trendem je i digitalizace osvětlení. Má kromě úspory energií a pohodlí pro uživatele ještě nějaký další přínos?
Řídicí systém inteligentního osvětlení umožňuje na prvním místě získat kompletní přehled o svítidlech v celé budově. Dále je schopný určit spotřebu jednotlivých svítidel a poskytnout správcům budovy kompletní energetické bilance. Na ovládacím panelu můžeme mít vizualizaci a například vidět svítidla v poruše. Také je zde možné zjistit stav a překontrolovat funkčnost systému nouzového osvětlení – to vše i prostřednictvím vzdáleného přístupu. Samozřejmostí je také naše schopnost integrovat naše řešení inteligentního osvětlení s komplexními systémy na řízení celých budov z hlediska zabezpečení, vytápění, klimatizace a všech ostatních technologií inteligentních budov. Navíc jsou naše systémy schopny oboustranné výměny dat.

Jaký předpokládáte z hlediska digitalizace další vývoj?

Zumtobel Group není pouze prodejcem svítidel, ale tvůrcem komplexních řešení, která jsme schopni našim klientům připravit na míru – a to včetně inteligentních funkcí. Nejen z hlediska řízení osvětlení a integrace nouzového osvětlení a jeho centrál, ale i z hlediska IoT nebo komplexního řízení tunable white, kdy dochází k plynulým změnám teplot chromatičnosti v závislosti na fázi dne a biorytmu.

Jednou z často skloňovaných záležitostí kolem osvětlení je také tzv. modré světlo a jeho škodlivý vliv na lidský organismus. Naše společnost nedávno na trh uvedla novou technologii „Zumtobel Spectrum“ v oblasti LED osvětlení. Barevné spektrum těchto LED zdrojů nyní ještě věrněji kopíruje charakter přirozeného denního světla. Modrá složka byla výrazně redukována, a naopak je zde výrazně posílena složka azurová. Z hlediska vizuálního vjemu člověk téměř nepozná rozdíl, nicméně lidské oko tuto změnu ocení menší únavou a stresem. Při osvětlení standardním LED spektrem má zornice oka tendenci se zvětšovat oproti stavu při přirozeném slunečním světle a stejné úrovni osvětlenosti. Zumtobel Spectrum dovoluje zornici zůstat v její přirozené velikosti, což snižuje množství světla vstupujícího do oka, a tím klesá namáhání sítnice. Oči zůstávají uvolněné, a tak rychle se neunaví.

Také bych rád uvedl, že Zumtobel Group je dlouhodobě jediná společnost tohoto typu na světě, která vyrábí skutečně ucelené portfolio svítidel umělého osvětlení pro vnitřní i venkovní prostory, nouzová svítidla, centrály nouzového osvětlení, řízení osvětlení i všechny digitální komponenty. Díky tomu jsme zcela soběstační a je zaručena plná konektivita našich produktů.

 

Důležitou součástí našich životů jsou i veřejná osvětlení, která jsou často také součástí velkých developerských projektů. Jaké příležitosti ke spolupráci v tomto sektoru nabízí společnost Zumtobel?

Veřejné osvětlení je jednou z našich stěžejních oblastí. Pro tyto účely máme rozsáhlé a komplexní portfolio. A nebavíme se pouze o osvětlování ulic, silnic nebo parků. S našimi svítidly jsme schopni osvětlit venkovní fasády budov, včetně citlivých instalací na historických památkách, nebo například stadiony. Mimochodem, Allianz aréna v Mnichově, Wembley v Londýně stejně jako domovské stadiony klubů Borussia Dortmund nebo Tottenham Hotspur jsou našimi zatím posledními počiny.

 

Stále více projektů používá digitální modely BIM. Máte v této oblasti nějaké plány? Jsou produkty Zumtobel synchronizované se systémem BIM?

Samozřejmě. Jsme schopni poskytovat projektantům a architektům naše svítidla a prvky ve formátech podporujících 3D objektové projektování již nyní. Osobně v této oblasti spatřuji obrovský potenciál a budoucnost.

 

Na českém trhu ZG Lighting Czech Republic s.r.o., člen skupiny Zumtobel Group, nabízí profesionální osvětlení značek Thorn, acdc a Zumtobel. Pro další informace prosím navštivte: www.zumtobel.cz.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *