Na trhu je velký prostor pro leasing nemovitostí

Nemovitostní trh v době pandemie osvědčil své silné stránky. Těmi jsou především stabilita a trvalé dlouhodobé zhodnocování investic.

Ve stále větší míře to navíc platí i pro trh rezidenčního nájmu, který rychle roste – a nic nenasvědčuje tomu, že by měl zpomalit. Krátkodobě se samozřejmě koronavirová pandemie promítla do dění na nemovitostních trzích. Už před jejím vypuknutím ekonomika naznačovala, že se hnací motor předchozí konjunktury vyčerpává. Přesto byl pokles HDP v roce 2020 pouhých 5,6 %, tedy nižší než očekávaných 8–10 %. Rok a půl dlouhá zkušenost s koronavirem krotí i příliš optimistické odhady růstu do budoucna, aktuálně pracují odhady s růstem HDP o 3,1 % pro rok 2021. Trend ale zůstává stále pozitivní.

Ceny bytů rostou

Z makroekonomických parametrů je důležitý také vývoj nezaměstnanosti. Ta totiž ovlivňuje spotřebu a kupní sílu, což se promítá do poptávky po rezidenčním bydlení. Aktuální předpovědi počítají s mírným nárůstem nezaměstnanosti, zhruba na úroveň 4,4 %. Rozhodující tedy bude to, jak rychle nezaměstnanost reálně poroste.

Jinak jsou ale podmínky na nemovitostním trhu poměrně stabilní a jednotlivé faktory se vzájemně vyvažují. Bylo to vidět na rychlém zotavení z původního cenového propadu. Ten nastal bezprostředně po vypuknutí pandemie a trval jen velmi krátce; záhy ho vystřídal růst cen nemovitostí nejen v Praze, ale napříč všemi regiony a zejména ve městech. Zapůsobila zde na jedné straně nedostatečná nabídka, která je mj. výsledkem komplikované úpravy stavebního řízení. Dalším významným faktorem byl i nárůst úspor domácností v době koronaviru, kombinovaný s vysokou inflací (3,2 %) a nízkými úrokovými sazbami hypoték (asi 2 %).

Díky tomu lze předpokládat další růst a pokračování zahájených projektů v developerské činnosti i v prodeji. Platí to rovněž pro oblast projektů určených k rezidenčnímu pronájmu, která se slibně rozvíjí už delší dobu. Na tom se podílí rostoucí hladina cen nových bytů, ale také přísnější regulace hypoték ze strany ČNB, která v konečném důsledku vede ke zvýhodnění dlouhodobého pronájmu před vlastnickým bydlením zejména mezi mladými zákazníky nebo těmi, jejichž úspory neumožňují větší jednorázové investice.

Tento model je atraktivní i pro investory, protože generuje pravidelný výnos na úrovni 3–5 % (v návaznosti na lokalitu) při současném růstu ceny nemovitosti. Už před vypuknutím pandemie bylo možné mluvit o stabilním segmentu trhu. Na současném vývoji vidíme, že to je i nadále perspektivní investiční oblast. Také zde se totiž po úvodním krátkém poklesu ceny rychle vrátily na původní úroveň.

Specifika pražského trhu

Zvláštním případem je v tomto ohledu trh v Praze, kde se na vývoji podepsala vysoká koncentrace investičních bytů využívaných ke krátkodobým pobytům přes platformy typu Airbnb. Zde bude rozhodujícím faktorem stabilizace cen skutečnost, jak rychle se podaří obnovit běžný cestovní ruch, od nějž je rentabilita takového modelu odvozená. V centrálních částech Prahy došlo k poklesu cen dlouhodobého nájmu o 10 % – a tento přechodný stav v zásadě zatím trvá.

Pozitivní vliv legislativních úprav

Jsou tu i optimistické impulzy. Pozitivně se v úhrnu projevuje zrušení daně z nabytí nemovitosti. To je negativně kompenzováno zrušením možnosti odečítat úroky z daňového základu pro fyzické osoby (neplatí pro úvěry získané do konce roku 2021) a také prodloužením časového testu na osvobození daně z příjmu u prodeje nemovitostí z pěti na 10 let (pro nabytí nemovitosti po 1. lednu 2021). Očekává se i poměrně rychlé navyšování úrokových sazeb, jehož začátek jsme zaznamenali na růstu hypotečních sazeb.

Na vývoj trhu reagují i banky a nebankovní financující instituce. Optimismus a relativní stabilita nemovitostního trhu je poměřována optikou toho, že pandemie dosud neskončila a investiční uvážlivost je jistě na místě. Je tu velký prostor pro uplatnění leasingového financování nemovitostí. To oproti klasickým bankovním úvěrům přináší větší dávku jistoty financujícímu subjektu a umožňuje s větším klidem řešit i náročnější situace, k nimž na straně klientů může dojít – nedávno to byl např. výpadek nájmů v důsledku vládních opatření v souvislosti s koronavirem. Finanční struktura nemovitostního leasingu tak umožňuje nepřistupovat k radikálním řešením a poskytuje komfort pro dlouhodobý vztah, kterým financování nemovitostí je.

Projekty Raiffeisen – Leasing

Raiffeisen – Leasing je dlouhodobým lídrem v oblasti nebankovního financování nemovitostí. Zajišťuje špičkové individuální služby i těm nejnáročnějším klientům. To platí i v oblasti developmentu, kde klientovi pomáhá profesio-
nální tým, který jej provází po celou dobu financování a pomáhá v jednotlivých fázích od procesu přípravy až po dokončení stavby. O kvalitě služeb vypovídá i skutečnost, že klienti, kteří leasingové financování nemovitostí vyzkoušeli, se k tomuto řešení opakovaně vracejí.

Mezi pražské projekty financované Raiffeisen – Leasing v poslední době patří např. rezidenční projekt Zátiší Rokytka, z mimopražských pak rezidenční projekt Farářství v Hradci Králové.

PR / foto: shutterstock

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *