Vývojové centrum mobility skupiny BMW v BIM 5D

Společnost DELTA Group se díky svým déle než osmadvacetiletým zkušenostem s projektovou přípravou budov prosadila v lednu roku 2019 do role generálního projektanta pozemních staveb vývojového centra mobility a testovacího polygonu automobilky BMW Group, který vzniká na Sokolovsku.

Jde o první vývojové centrum BMW ve východní a střední Evropě. DELTA zodpovídá za projektovou část pozemních staveb. Erika Štefanoviče, jednatele DELTA Group ČR, jsme se zeptali, jaká je aktuální situace při přípravě tohoto projektu.

Projekt na pozemku o rozloze 500 ha, který vláda podpořila vzhledem k tomu, že jde o rekultivaci bývalého hnědouhelného lomu, přinese Karlovarskému regionu mnoho pracovních míst. Zóna pozemní stavby je 36 ha a hrubá podlahová plocha je přibližně 70 000 m2. Jaký je aktuální stav projektu?

 V květnu 2019 získal projekt stavební povolení. Dopravní napojení je od června 2020 plně funkční. Zemní práce po tuhé zimě na Sokolovsku běží opět naplno a první etapa tohoto projektu by měla být uvedena do provozu v příštím roce.

K čemu bude vývojové centrum sloužit?

Cílem je vytvořit zkušební prostor s testovací dráhou, který bude mimo jiné sloužit i pro vývoj samořídících automobilů a bezpečnostních asistentů. Nová testovací dráha umožní simulaci vozidla na všech typech vozovek – od několikaproudových silnic přes dálnice až po všechny úrovně a třídy silničních komunikací. V severní části testovací oblasti bude pozemek zpřístupněn díky veřejné komunikaci. Kromě zpevněných silnic a parkovacích ploch projekt zahrnuje také celkem 15 budov, které budou tvořit podnikové zázemí pro pracovníky skupiny BMW v této oblasti. Momentálně probíhá realizace I. fáze projektu.

Jde o projekt mezinárodního významu. Můžete nám říci něco o vašem projekčním týmu?

Celkově má náš DELTA projekční tým, který pečuje o projekt pozemních staveb vývojového centra mobility BMW, zhruba 80 členů a mluví čtyřmi různými jazyky. Proto byla společným jazykem týmu stanovena němčina. Rozhodujícím prvkem vzájemné spolupráce DELTA Group a BMW Group byly nejen bohaté zkušenosti z mezinárodních projektů, ale také partnerská projektová kultura celého projekčního týmu založená na spolupráci a orientaci na hledání řešení. Právě způsob vývoje a plánování projektu metodou LEAN management, která je typická spíše pro výrobní sektor, byl pro vývoj a projektovou přípravu stavebního projektu zcela zásadní.

Vysvětlete nám, co je LEAN management?

Je to metoda řízení procesů stavebního projektu již ve fázi projekce. Klade se důraz na absolutní transparentnost, efektivní zeštíhlení procesů a dosažení cílů bez plýtvání. Vnímám tuto metodu jako velmi účinný nástroj u takto rozsáhlého projektu, na kterém spolupracuje několik mezinárodních týmů.

V čem vidíte výjimečnost tohoto projektu?

Projekt nového testovacího polygonu je výjimečný nejenom rozsahem a rozmanitostí testovacích drah v délce přes 100 km, ale také vyspělostí BIM metody projektování. Jde o využití tzv. Building Information Modeling, který je v současné formě nejmodernější formou projektové přípravy stavebních projektů. BIM projektování spolu s technologiemi virtuální reality usnadňuje a velmi zefektivňuje celý proces výstavby. Projekt je rozdělen do více než 84 samostatných BIM modelů. Stavební manažeři vybavení tablety a technologií virtuální reality mají neustále snadný přístup k aktuálním informacím a podle stanoveného workflow dohlížejí na kvalitu stavebního procesu od samého začátku.

Co nejvíce oceňujete na digitalizaci dat, resp. na projektování v BIM?

Vášeň pro vyspělé technologie, které používá BMW pro vývoj svých automobilů, je cítit i v procesu výstavby. Nejmodernější digitální technologie využívá také pro proces plánování a výstavby svého vývojového centra v Česku. Nyní, ve fázi, kdy jsou dokončeny základní konstrukce prvních tří objektů, se potvrzuje, že BIM vnáší do projektu nejen předpokládanou kvalitu projektové přípravy, ale také celkové komunikace a koordinace. Mezinárodní pojetí, rozsah projektového týmu a také množství dat o projektu nás přivedl k tomu, abychom zřídili speciální BIM server na páteřním rozvodu evropského internetu ve Frankfurtu nad Mohanem. Rychlost přístupu jednotlivých členů týmu k potřebným datům a informacím, okamžitá interakce nových dat od lidí, kteří na projektu pracují vzdáleni stovky kilometrů od sebe, byla zejména v době Covidu skutečným pevným pilířem pro komunikaci a koordinaci projektu.

Jaké další digitální nástroje používáte?

Pro nový testovací polygon BMW využíváme dva digitální softwary pro management dat. Jeden z nich je datové úložiště Datenpool, který vyvinula naše sesterská firmy DELTA Netconsult a nově také softwarové řešení Dalux. Dalux představuje pro celý projektový tým efektivní nástroj pro digitální řízení kvality, schvalování procesů a standardního sledování vad a nedodělků. Úspěšně jsme jej na jaře implementovali do části pozemní výstavby a nyní již připravujeme na implementaci do části dopravních staveb a rozšíření na další digitální funkce.

Jak se daří komunikovat s dodavatelskými firmami, zvykají si na projekty v BIM? Kde vidíte případné možnosti posunu v komunikaci?

Náš generální dodavatel společnost SYNER má jako své motto heslo: „Posunout se dál“ a musím říct, že se ukázal jako profesionál a snažíme se společně v tomto moderním způsobu, který je pro českou fyzickou výstavbu rozhodně výzvou, krok po kroku s BIM i na staveništi pracovat a jednotlivé fáze realizovat.

Ve výstavbě testovacího a vývojového centra vidí bývalý hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis velkou naději a přidanou hodnotu pro celý region. Věří, že tento projekt přitáhne do regionu mladé lidi a pomůže řešit pracovní uplatnění obyvatel v regionu a oživit jeho ekonomiku. Jak tento projekt vnímáte Vy?

Ano, i my si velmi vážíme důvěry investora, že spolupracujeme na projektu, který může mít zásadní význam pro rozvoj tohoto kraje a můžeme být spolutvůrce takto technicky i technologicky vyspělého a prestižního projektu.

Dokončení 1. fáze projektu a zprovoznění vývojového centra je plánováno na 3.Q. 2022, je to tak?

V tuto chvíli máme jasně stanovený časový harmonogram prací, který zatím pro dokončení pozemních staveb ukazuje na to, že výstavba běží bez komplikací. Věřím, že část našeho díla a jeho předání plně dodržíme.

Podle nejnovější analýzy bude německé skupině, která vlastní i britské značky Mini a Rolls-Royce, pro vývoj a testování stačit stávající kapacity na testovacích polygonech ve Francii nebo Německu včetně dokončené první etapy zkušební trati u Sokolova, jenž byl jako ideální lokace pro novou testovací trať vybrán i s ohledem na vzdálenost od vývojového centra v bavorském Mnichově.

Red.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *